วิทยาลัยชุมชนแพร่

วิทยาลัยชุมชนแพร่

ความคิดเห็น

วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ขนมอบ(เบเกอรี่)​ 48 ชั่วโมง
ฝึกอบรมวันที่ 22 - 27 กุมภาพันธ์ 2564
เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ​ วิทยาลัยชุมชนแพร่(โรงเรียนป่าไม้เดิม)​
รับจำนวน 25 ท่าน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 106 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ทุกวัน
ที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054 532191 ต่อ 107
สมัครออนไลน์ https://urlth.me/CWWsQ
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์หลักสูตรนิเทศศาสตรดุษฎีบัณฑิต สำหรับอาจารย์ นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ค่ะ
Study Ph.D. Communication at SSRU.
Students and Supervisors work together hand in hand, head to head, shoulder to shoulder, and heart to heart. You will never walk alone. สอบถามรายละเอียด
ผศ.ดร.ประกายกาวิล ศรีจินดา โทร 090-9155500
ดร.สมศักดิ์ คล้ายสังข์ โทร 098-6235521
ดร.กฤษณะ เชื้อชัยนาท โทร 081-5887879 สมัครได้ตั้งแต่วันนี้้ ที่ อาคารศรีจุฑาภา ชั้น 2 บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 02-1601174 ต่อ 18, 22

สังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

30/04/2022

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนแพร่

"อยากเรียนสาขาบัญชี ต้องมาเรียนที่วิทยาลัยชุมชนแพร่"

อยากนำความรู้ที่เรียนไปต่อยอดในอาชีพหรือต้องการเปลี่ยนสายงาน
อยากอัพสกิล หรือรีสกิล และเพิ่มพูนทักษะตัวเองเอาไปประกอบอาชีพ มาสมัครเรียนที่เราได้เลยยย รับสมัครทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดได้ที่ 054-532191 ต่อ 107 (ในเวลาราชการ)

#สาขาวิชาการบัญชี
#วิทยาลัยชุมชนแพร่
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับอนุปริญญาและปวส
#เปิดรับสมัครถึงวันที่3มิถุนายน2565

29/04/2022

วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร การใช้โปรเกรมสำนักงานในยุคดิจิทัลจำนวน 20 ชั่วโมง
ฝึกอบรมวันที่ 15 พฤษภาคม - 29 พฤษภาคม 2565 (เฉพาะวันอาทิตย์)
เวลา 08.30 น. - 16.30 น.
ณ​ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ​ อำเภอเมืองแพร่
รับจำนวน 20 ท่าน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 50 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ทุกวัน
ที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054 532191 ต่อ 107
สมัครออนไลน์ https://zhort.link/tGo

26/04/2022

"กล่องความรู้กินได้" วิทยาลัยชุมชนแพร่

วิดีโอประมวลภาพบรรยากาศ การจัดโครงการ "กล่องความรู้กินได้" ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ ในวันที่ 21 เมษายน 2565

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับอนุปริญญาและปวส. ไปจนถึงวันที่ 3 มิถุนายน 2565 นี้ สนใจสมัครหรือต้องการสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้เลยนะครับ

#วิทยาลัยชุมชนแพร่
#เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับอนุปริญญาและปวส.
#กล่องความรู้กินได้
ิทยาลัยชุมชนแพร่

Photos from วิทยาลัยชุมชนแพร่'s post 21/04/2022

วันที่ 21 เมษายน พ.ศ. 2565 วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดโครงการ การส่งเสริมความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ด้วยแนวทางการจัดการความรู้ "กล่องความรู้กินได้" สู่การขับเคลื่อนเศรษฐกิจสร้างสรรค์บนพื้นฐานภูมิปัญญา โดยจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อครูโรงเรียนกลุ่มเป้าหมายสามารถนำไปต่อยอดพัฒนาผลิตภัณฑ์ในชุมชนด้วยใช้กระบวนการจัดการเรียนการสอนให้กับนักเรียนเพื่อเป็นการส่งเสริมแนวคิดการพัฒนาด้วยการใช้ทุนทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญาและเป็นการประยุกต์การใช้แนวคิด Design Thinking โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้วยสถานศึกษาในจังหวัดแพร่ จำนวน 28 ที่ ประกอบด้วย โรงเรียนต่างๆ จำนวน 21 โรงเรียน และ กศน. จำนวน 7 อำเภอ

โดยการจัดโครงการครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณสุมามาลย์ วิวรรธนดิฐกุล ประธานสภาวิทยาลัยชุมชนแพร่ และนายประทีป บินชัย ผู้อำนวยการวิทยาลัยชุมชนแพร่ เป็นประธานในพิธีและเป็นผู้มอบเกียรติบัตรให้แก่ตัวแทนแต่ละโรงเรียนที่เข้าร่วม และร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับแต่ละโรงเรียน เพื่อพัฒนาและร่วมต่อยอดผลิตภัณฑ์ของดีในชุมชนต่อไป

19/04/2022

วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ภาษาจีนเบื้องต้น(เพื่อการสื่อสารธุรกิจในยุคดิจิทัล) จำนวน 30 ชั่วโมง
ฝึกอบรมวันที่ 14 พฤษภาคม - 12 มิถุนายน 2565 (เฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์)
เวลา 09.00 น. - 12.00 น.
ณ​ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ​ อำเภอเมืองแพร่
รับจำนวน 20 ท่าน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 70 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ทุกวัน
ที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054 532191 ต่อ 107
สมัครออนไลน์ https://zhort.link/tGo

13/04/2022

เทศกาลสงกรานต์นี้ อย่าลืมออกไป "ทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ รดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่" นุ่งหม้อห้อมใส่ผ้าพื้นเมือง ร่วมสืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามกันน๊าาา

#สวัสดีวันสงกรานต์
#สวัสดีปี๋ใหม่เมือง

10/04/2022

เปิดรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนแพร่

"เรา" ยังเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน...

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2565 ในระดับอนุปริญญา และ ปวส. หากคุณกำลังมองหาที่เรียนสำหรับอัพสกิลหรือรีสกิลตัวเองให้ทันต่อโลกยุคปัจจุบัน ให้นึกถึงเรา

"ค่าเล่าเรียนถูก มีทุนการศึกษาให้ จบแล้วนำไปต่อยอดในด้านต่างๆได้"

สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้ที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่

#วิทยาลัยชุมชนแพร่
#เปิดรับนักศึกษาใหม่ในระดับอนุปริญญาและปวส

Photos from วิทยาลัยชุมชนแพร่'s post 05/04/2022

พรุ่งนี้อาจเป็นวันหยุดของใครหลายๆคน แต่ทางวิทยาลัยชุมชนแพร่ยังคงเปิดให้บริการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน สามารถเข้ามาติดต่อสอบถามละเอียดต่างๆ ได้เลยนะครับ

#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน
#วิทยาลัยชุมชนแพร่

ขนมเส้นน้ำย้อย 100 ปี ร้านป้าลักษณ์ 26/03/2022

ขนมเส้นน้ำย้อย 100 ปี ร้านป้าลักษณ์

ของดีเมืองแพร่
"ขนมเส้นน้ำย้อย" ขนามจีนเมืองแพร่ อำเภอลองจังหวัดแพร่
ขนมจีนน้ำย้อยนั้นคืออะไรแล้วทำไมถึงเรียกน้ำย้อย.....

ขนมเส้นน้ำย้อย 100 ปี ร้านป้าลักษณ์ ขนมเส้นน้ำย้อย 100 ปี ร้านป้าลักษณ์ บ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่

21/03/2022

สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ในหลักสูตรอนุปริญญา
ค่าลงทะเบียนไม่เกิน 900 บาทต่อภาคการศึกษา เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ถึง 4 มิถุนายน 2565
#การศึกษาปฐมวัย
#หลักสูตรอนุปริญญา
#วิทยาลัยชุมชนแพร่

17/03/2022

วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร อาหารไทยสี่ภาค จำนวน 48 ชั่วโมง
ฝึกอบรมวันที่ 25 - 30 เมษายน 2565
เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
ณ​ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลในเวียง​ อำเภอเมืองแพร่
รับจำนวน 25 ท่าน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 154 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ทุกวัน
ที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054 532191 ต่อ 107
สมัครออนไลน์ https://zhort.link/tGo

15/03/2022

สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร

"เปลี่ยนเกษตรยุคเก่า ให้เป็นเกษตรแนวใหม่ ด้วยนวัตกรรมทีทันสมัย"
วีดีโอแนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เปิดรับสมัครแล้ว อยากเป็น Smart Farmer มาเรียนกับเราสิครับ

#สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
#เปิดรับสมัครทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

11/03/2022

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตร ปวส. ผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาสมัครที่วิทยาลัยได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้เลยจ้าา

#รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับอนุปริญญาและปวส
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน
#วิทยาลัยชุมชนแพร่

04/03/2022

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ ทั้งในระดับหลักสูตรอนุปริญญาและปวส. สนใจสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้เลยจ้าาา โอกาสดีๆ ทางการศึกษารอคุณอยู่ที่นี่

#วิทยาลัยชุมชนแพร่
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน

01/03/2022

สาขาวิชาการบัญชี

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาการบัญชี ระดับหลักสูตรอนุปริญญาของวิทยาลัยชุมชนแพร่
วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ ได้เลยจ้าาาา

#สาขาวิชาการบัญชี
#หลักสูตรอนุปริญญา
#วิทยาลัยชุมชนแพร่
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ปีการศึกษา256

28/02/2022

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

26/02/2022

สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น

"สะกิด ศิษย์เก่า เล่าเรื่อง"
วีดีโอแนะนำสาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น ในระดับหลักสูตรอนุปริญญา เรียนเฉพาะเสาร์-อาทิตย์ เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆ เกี่ยวกับการรับสมัครได้เลยจ้าาาา

#สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
#หลักสูตรอนุปริญญา
#วิทยาลัยชุมชนแพร่

24/02/2022

🔷ปรับตัวอย่างไร... เพื่อให้ไปต่อปีที่ 3 🔷

ขอเชิญผู้ประกอบการธุรกิจ SMEs ประเภทธุรกิจอาหารสำเร็จรูป งานฝีมือและงานหัตถกรรม เข้าร่วมกิจกรรม
‘ปรับตัวอย่างไร... เพื่อไปต่อปีที่ 3’ โครงการส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันทางการตลาด

🗓ระหว่างวันที่ 4 - 6 มีนาคม 2565
online ผ่าน zoom หรือ onsite ณ ห้องเเกลอรี่ TCDC เชียงใหม่

(white triangle right)4 มี.ค. 65 | 10.00 - 12.00 น. หัวข้อ Introduction And Financial โดย คุณอุมาพร เพียรกุศล เสริมสร้างพื้นฐานและทำความเข้าใจต่อการเงินและการบัญชี รวมถึงหัวข้อการตั้งราคาสินค้า งบกำไรขาดทุนและความรู้พื้นฐานเรื่องภาษี

(white triangle right)5 มี.ค. 65 | 10.00 - 12.00 น. หัวข้อ Fundamental Marketing โดย คุณพรชนันท์ ประภานนท์
กลยุทธ์ทางการตลาดที่สามารถปรับใช้กับธุรกิจภายใต้สถานการณ์โควิด-19

(white triangle right)6 มี.ค. 65 | 10.00 - 17.00 น. หัวข้อ How to Survive in the World of Online Marketing โดย E-coomerce Coach ปรับตัวไปกับโลกของการทำการตลาด Online

📍สมัครได้ที่: https://forms.gle/8DXHZW4S8EVUQFE5A

🏆เรียนฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
พิเศษสำหรับผู้ที่เข้าเรียนทุกคอร์ส จะได้รับสิทธิพิเศษในการเข้ากิจกรรมให้คำปรึกษาเชิงลึก รายบุคคล (จำนวนจำกัด 20 คน) เท่านั้น

รายละเอียดเพิ่มเติม: https://www.facebook.com/TCDCChiangMai/photos/a.618216581620715/4808451842597147/

24/02/2022

สาขาวิชาเชฟอาหารไทย

วีดีโอแนะนำสาขาวิชา "เชฟอาหารไทย" ในระดับหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับอนุปริญญาและปวส. ตั้งแต่บัดนี้ สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดการเปิดรับสาขาวิชาต่างๆ ได้เลยจ้าาา

#สาขาวิชาเชฟอาหารไทย_วิทยาลัยชุมชนแพร่
#รับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งในระดับหลักสูตรอนุปริญญาและหลักสูตรปวส

23/02/2022

สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ เปิดรับในระดับ ปวส.

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ทั้งในระดับอนุปริญญาและระดับ ปวส. มาสมัครเรียนได้ทุกวัน ไม่เว้นวันหยุดราชการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยยย

#สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัลสาขางานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ในระดับอนุปริญญาและปวส
#วิทยาลัยชุมชนแพร่

Photos from วิทยาลัยชุมชนแพร่'s post 21/02/2022

ในวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 วิทยาลัยชุมชนแพร่จัดทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 16 ปีแห่งการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนแพร่ นำโดยคณะผู้บริหาร กรรมการสภา บุคลากรและเจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยชุมชนแพร่ เข้าร่วมทำบุญในครั้งนี้

#ครบรอบ16ปีการก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนแพร่
#20กุมภาพันธ์_วันก่อตั้งวิทยาลัยชุมชนแพร่

21/02/2022

รับสมัครเพิ่ม

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่ม!!!
เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์
สนใจทักแชทได้เลย
หลักสูตร ขนมอบ จำนวน 48 ชั่วโมง
ฝึกอบรมวันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
ณ​ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลในเวียง​ อำเภอเมืองแพร่
รับจำนวน 25 ท่าน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 154 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ทุกวัน
ที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054 532191 ต่อ 107
สมัครออนไลน์ https://zhort.link/tGo

21/02/2022

รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม เพิ่ม!!!
เนื่องจากมีผู้สละสิทธิ์
สนใจทักแชทได้เลย
หลักสูตร ขนมอบ จำนวน 48 ชั่วโมง
ฝึกอบรมวันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
ณ​ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลในเวียง​ อำเภอเมืองแพร่
รับจำนวน 25 ท่าน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 154 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ทุกวัน
ที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054 532191 ต่อ 107
สมัครออนไลน์ https://zhort.link/tGo

19/02/2022

วิทยาลัยชุมชนแพร่ เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ใน"สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล สาขางานโมบายแอพพลิเคชั่นทางธุรกิจ" ในระดับ ปวส. มาเรียนรู้และต่อยอดทักษะด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและโลกเสมือนจริงกับเรา ทักษะความรู้ที่จำเป็นต่างๆในศตวรรษนี้ และควรมีติดตัวไว้ในยุคปัจจุบัน เปิดรับสมัครแล้วตั้งแต่บัดนี้ ติดต่อสอบถามได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ

#วิทยาลัยชุมชนแพร่เปิดรับนักศึกษาใหม่ปี2565
#เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ระดับอนุปริญญาและปวส
#หลักสูตรปวส

Photos from แพร่โพสต์ แพร่ ทุกโพสต์ ที่โดนใจ's post 11/02/2022

Photos from แพร่โพสต์ แพร่ ทุกโพสต์ ที่โดนใจ's post

08/02/2022

วิทยาลัยชุมชนแพร่ รับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม
หลักสูตร ขนมอบ จำนวน 48 ชั่วโมง
ฝึกอบรมวันที่ 21 - 26 กุมภาพันธ์ 2565
เวลา 08.30 น. - 17.30 น.
ณ​ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลในเวียง​ อำเภอเมืองแพร่
รับจำนวน 25 ท่าน
ค่าลงทะเบียนตลอดหลักสูตร 154 บาท
ผู้สนใจสามารถสมัครด้วยตัวเองได้ทุกวัน
ที่ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
สอบถามเพิ่มเติม โทร 054 532191 ต่อ 107
สมัครออนไลน์ https://zhort.link/tGo

28/01/2022

EP.54 โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง

ขอเชิญรับชม Live รายการ คลินิกเทคโนโลยีวิถีวิทย์พิชิตชุมชน ตอน โครงการพัฒนาศักยภาพชุมชนด้านการท่องเที่ยวและผลิตภัณฑ์ผ้าทอพื้นเมือง ตำบลทุ่งแล้ง จังหวัดแพร่

Photos from วิทยาลัยชุมชนแพร่'s post 25/01/2022

วันที่ 22 - 24 มกราคม 2565 วิทลัยชุมชนแพร่ต้อนรับสภาสถาบันวิทยาลัยชุมชน ในการประชุมสภาสัญจร และติดตามการดำเนินกิจกรรมโครงการต่างๆ ของวิทยาลัยชุมชนแพร่
วันที่ 22 มกราคม
- ติดตามการดำเนินงานโครงการสำรวจและวิเคราะห์จัดกลุ่มช่างศิลป์ท้องถิ่นและครูช่างท้องถิ่น(พุทธศิลป์) วิทยาลัยชุมชนน่าน เพื่อศึกษา ค้นหา รวบรวมชิ้นงานของครูช่างศิลป์ท้องถิ่นในจังหวัดน่านอย่างเป็นระบบ ถอดองค์ความรู้ จัดทำสื่อโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใหม่ และหาแนวทางการการพัฒนาให้งานช่างศิลป์ท้องถิ่นได้รับการสืบทอดดำรงอยู่ได้อย่างสง่างาม
- กลุ่มวิสาหกิจชุมชนงานไม้บ้านดอนมูล อำเภอสูงเม่น การรวมกลุ่มของผู้ประกอบการเฟอร์ริเจอร์ไม้สัก โดยได้รับการสนับสนุนองค์ความรู้จากวิทยาลัยชุมชนแพร่ทั้งในด้านการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ การพัฒนาคุณภาพ การสร้างเครือข่าย การสร้างแบรนด์ และช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์
- ศูนย์เรียนรู้ไม้สักวิทยาลัยชุมชนแพร่ โดยวิทยาลัยชุมชนแพร่ได้บริหารจัดการร่วมกับกลุ่มวิสาหกิจชุมชน และผู้ประกอบการไม้สักจังหวัดแพร่ ภายใต้ยุทธศาสตร์เฟอรฺนิเจอร์ซิตี้ มุ่งสร้างสรรค์ผลงานที่สะท้อนถึงทุนทางวัฒนธรรมของท้องถิ่น ผ่านกระบวนการคิดเชิงออกแบบ โดยการทำงานร่วมกันของนักออกแบบ และผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคงานไม้ดั้งเดิม นำไปสู่การผลิตเฟอร์นิเจอร์มาตรฐานอุตสาหกรรม
- พิพิธภัณฑ์เสรีไทย ณ โรงแรมภารดร ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2550 โดยนายภุชงค์ กันทาธรรม บุตรชายของนายทอง กันทาธรรม อดีตหัวหน้าเสรีไทยสายแพร่เพื่อเป็นการแสดงความเคารพคารวะต่อ บรรพบุรุษ ผู้กล้าหาญของเมืองแพร่ และเพื่อแสดงเรื่องราวสำคัญในอดีตที่สำคัญของชาวแพร่ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ การเสียสละที่ยิ่งใหญ่เพื่อชาติ แสดงถึงความสมัครสมานสามัคคี ความร่วมมือร่วมใจเพื่อประเทศชาติ ขบวนการเสรีไทยในภาคเหนือมีศูนย์กลางอยู่ที่เมืองแพร่ มีนายปรีดี พนมยงค์ และนายทอง กันทาธรรม เป็นหัวแรงหลักในการดำเนินงานปฏิบัติการในจังหวัดแพร่
- สินค้าพื้นเมือง ณ กาดกองเก่า ถนนคนเดินเมืองแพร่ ตั้งอยู่บนถนนคำลือ ซึ่งถนนเส้นนี้เป็นย่านบ้านเรือนที่ยังคงเป็นอาคารเก่า โดยมี 2 กาดอยู่ติดกันคือกาดกองเก่ากับกาดพระนอน จัดขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ค้าขายสินค้าในท้องถิ่น กิจกรรมสันทนาการของคนในชุมชน เป็นแหล่งพบปะของคนเมืองแพร่ และเป็นแหล่งถ่ายทอดมรดกวัฒนธรรมพื้นบ้านที่มีเอกลักษณ์ ซึ่งจะมีแค่วันเสาร์เท่านั้น ตลาดจะเริ่มตั้งแต่ช่วงเวลาประมาณ 4 โมงเย็นถึง 2 ทุ่ม
- คุ้มวงศ์บุรี อยู่ถนนคำลือ (ถนนหลังจวนผู้ว่า สี่แยกพระนอนเหนือ) สร้างเมื่อ พ.ศ. 2440 ช่างที่สร้างบ้านหลังนี้มาจากเมืองกวางตุ้ง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน ลักษณะเป็นบ้านไม้สักสองชั้นแบบยุโรปประยุกต์สีชมพูอ่อนซึ่งเป็นสีแต่ดั้งเดิม ฐานเป็นอิฐและซีเมนต์สูงจากพื้น 1 เมตร หลังคาสองชั้นมีช่องระบายลมระหว่างชั้นทั้งสองเพื่อเพิ่มการไหลเวียนของอากาศ บ้านเป็นทรงปั้นหยา 2 ชั้น มีเพดานสูง หลังคาสูง ได้รับรางวัลอนุรักษ์ดีเด่นเมื่อ พ.ศ. 2536 จากสมาคมสถาปนิกสยามในพระบรมราชูปถัมภ์
วันที่ 23 มกราคม
- ประชุมสภาสถาบัน ครั้งที่ 1/2565 ณ ห้องประชุมวิทยาลัยชุมชนแพร่
- การจัดการเรียนการสอนหลักสูตร การวาดรูปและการขายรูปทาง NFT งานฝึกอบรมด้านวิชาการและวิชาชีพ กลุ่มงานจัดการศึกษา วิทยาลัยชุมชนแพร่ จัดหลักสูตรการวาดรูปและการขายทาง NFT จำนวน 30 ชั่วโมง ในรูปแบบการสอนในชั้นเรียน(On-Site) และออนไลน์(Online) ให้กับประชาชนและผู้สนใจทั่วไป มีผู้เรียนจำนวน 30 คน ระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ (เรียนเฉพาะวันเสาร์ - อาทิตย์) ณ วิทยาลัยชุมชนแพร่ ตำบลน้ำชำ อำเภอเมืองแพร่
- ผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม วิทยาลัยชุมชนแพร่ได้ทำการสนับสนุน การวิจัยการพัฒนาผลิตภัณฑ์ผ้าหม้อห้อม โดยวิทยาลัยชุมชนแพร่ช่วยการเสริมสร้างสมรรถนะนวัตกรชุมชน ในการเสริมสร้างขีดความสามารถของชุมชนในการบริหารจัดการตนเองอย่างยั่งยืน บนฐานทุนทรัพยากร การรวมกลุ่มของคนรุ่นใหม่ในชุมชนในการสืบสานการผลิตผ้าหม้อห้อมธรรมชาติ สืบสานวิถีชีวิตการย้อมผ้าหม้อห้อม ที่เป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดแพร่ บนพื้นฐานทุนทางวัฒนธรรมและศักยภาพผลิตของชุมชน กระตุ้นให้เกิดการทำงานที่รักษาคุณภาพและมีมาตรฐาน ความซื่อสัตย์ต่อลูกค้าใช้ห้อมธรรมชาติในการย้อมผ้า ส่งเสริมการนำเทคโนโลยี และผลการวิจัยต่าง ๆ มาส่งเสริมการย้อมผ้าหม้อห้อมให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น
- หอศิลป์เมืองแพร่ ตั้งอยู่บริเวณแยกประตูชัย อยู่ในความดูแลขององค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่ โดยมีกลุ่มคนสร้างศิลป์เมืองแพร่คอยบริหารจัดการดูแลเรื่องการจัดนิทรรศการศิลปะถาวรและนิทรรศการศิลปะหมุนเวียน
- ถนนวัฒนธรรมกาดเมกฮิมคือ ส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง และร่วมใจกันอนุรักษ์ศิลปะพื้นบ้าน เป็นการปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนมีความรักและหวงแหน และภาคภูมิใจในวัฒนธรรมของถิ่นเกิด จึงเปิด “กาดฮิมคือ” ซึ่งอยู่บริเวณริมน้ำคือ(คูเมือง) ตลอดแนว โดยได้รับความร่วมมือจากพ่อค้า แม่ค้า และชุมชน ในการจัดขึ้นเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวอีกแห่งของจังหวัดแพร่
วันที่ 24 มกราคม
- นั่งรถราง"แอ่วบ้าน ผ่อเมือง" นำนักท่องเที่ยวนั่งรถรางผ่านไปตามเส้นทางต่างๆ ในเขตเมืองเก่าแพร่ แสดงความเป็นตัวตนของเมืองแพร่ด้วยมุมมองร่วมสมัย ร้อยเรียงด้วยทัศนศิลป์ เพื่อสร้างสุนทรีย์ให้รื่นรมย์ตลอดเส้นทาง ที่รถรางผ่าน
- สักการะพระธาตุช่อแฮและกราบนมัสการพระโกศัยเจติยารักษ์รองเจ้าคณะจังหวัดแพร่ เจ้าอาวาสวัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง วัดพระธาตุช่อแฮ พระอารามหลวง เป็นวัดที่ตั้งอยู่เนินเขาสูงประมาณ 28 เมตร องค์พระธาตุช่อแฮเป็นเจดีย์ ศิลปะเชียงแสน แบบแปดเหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองบุด้วยทองดอกบวบหรือทองจังโก องค์พระธาตุสูง 33 เมตร และเป็นพระธาตุประจำปีขาล
- ไร่ทอฝัน สถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตร มีอาหารเครื่องดื่มและกิจกรรมมากมาย ไม่ว่าจะเป็น ขี่ม้า ขี่ช้าง ขี่ ATV เป็นสถานที่ในการฝึกประสบการณ์ด้านการเกษตรของนักศึกษาสาขาเทคโนโลยีการเกษตร วิทยาลัยชุมชนแพร่

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

สาขาวิชาการบัญชี วิทยาลัยชุมชนแพร่
"กล่องความรู้กินได้" วิทยาลัยชุมชนแพร่
เปิดรับนักศึกษาใหม่ วิทยาลัยชุมชนแพร่
สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย
สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร
สาขาวิชาการบัญชี
สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น
สาขาวิชาเชฟอาหารไทย
สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


จังหวัดแพร่
54000