โรงเรียนภูผาม่าน

โรงเรียนภูผาม่าน

ความคิดเห็น

กำลังรองานอยู่ห้องกับเมียครับ
สำหรับน้องๆที่สนใจด้านภาษาและอยากไปทำงานต่างประเทศ(เพื่อนบ้าน)เน้าะะะ พี่ขอฝากสาขาภาษาและวัฒนธรรมอาเซียนเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกด้วยนะคะ ^^
ข้อสอบ O-NET Online ทุกวิชา ม.6, ม.3 และ ป.6
------------------------------------------
ข้อสอบ O-NET ม.6, ม.3 และ ป.6 ทุกวิชาของปีที่ผ่านมา ถูกนำมาทำเป็นข้อสอบ Online ให้นักเรียนใช้ฝึกทำจับเวลาเหมือนสอบจริงในห้องสอบเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าห้องสอบจริง
ทันทีที่สอบเสร็จนักเรียนจะเห็นคะแนนสอบของตัวเอง มีเฉลยคำตอบทุกข้อ ไม่ต้องลงทะเบียน ไม่มีค่าใช้จ่าย แค่คลิกที่ลิงค์แล้วเลือกข้อสอบได้เลย
http://www.onet-online.virtual-exam.com
ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ "หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์การวิเคราะห์และการประเมินสมัยใหม่" มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ครับ

โรงเรียนภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น หน้าแฟนเพจอย่างเป็นทางการของโรงเรียนภูผาม่าน ควบคุมดูแลโดยศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ โรงเรียนภูผาม่าน

เปิดเหมือนปกติ

27/03/2022

📣📣 #แจ้งกำหนดการรายงานตัว ให้นักเรียนตามประกาศรายชื่อและได้รายงานตัว โดยให้บิดา มารดา หรือผู้ปกครองเป็นผู้นำนักเรียนมามอบตัวในวันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ หอประชุมโรงเรียนภูผาม่าน ทั้งนี้หากไม่มามอบตัวตามวันเวลาดังกล่าวข้างต้นถือว่าสละสิทธิ์

** ในวันรายงานตัว ให้นักเรียนทุกคนแต่งกายด้วยชุดนักเรียนของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่**

27/03/2022

🎉🎉 #ประกาศรายชื่อนักเรียน ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2565 สามารถเข้าดูได้ด้วยการสแกน QRCode หรือคลิกที่ลิ้งค์ https://bit.ly/3wFYom0

#นักเรียนที่ไม่มีรายชื่อ ให้แจ้งทางโรงเรียนหรือมารายงานตัวตามวันและเวลาที่ทางโรงเรียนกำหนดได้เลย

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 23/03/2022

🎊🎊 #ขอแสดงความยินดี กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบเสนอแฟ้มสะสมผลงาน (เพิ่มเติม)

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 23/03/2022

📢📢 #แจ้งการจัดเก็บเงินบำรุงการศึกษานักเรียน โรงเรียนภูผาม่าน ปีการศึกษา 2565
🔴 ชั้น ม.1 และ ม.4 ให้นำจ่ายในวันและเวลาตามกำหนดการรับรายงานตัว
🔴 เลือกจ่ายแยกรายเทอมหรือจ่ายรวมทั้งปีการศึกษาก็ได้
🔴 ชั้น ม.2, ม.3, ม.5, ม.6 นำจ่ายช่วงหลังเปิดภาคเรียน

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 10/03/2022

เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2565 โรงเรียนภูผาม่าน จัดพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี ความประพฤติดี และนักเรียนที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จากการระดมทุนของผู้มีจิตศรัทธา ประกอบด้วย พระครูอมรสารคุณ เจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน พร้อมคณะสงฆ์และญาติธรรม จำนวน 135 ทุน จากองค์กร หน่วยงาน และบุคคลภายนอก จำนวน 57 ทุน รวมทั้งสิ้น 192 ทุน เป็นเงิน 192,000 บาท โดยมีพระครูเกษมธรรมสุนทร เจ้าคณะตำบลนาฝาย ผู้แทนเจ้าคณะอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และนายสุนทร สุบิน ประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานฝ่ายฆราวาส ทางโรงเรียนภูผาม่านขอขอบพระคุณในความอนุเคราะห์ของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

07/03/2022

📢📢 #ประกาศรับสมัครนักเรียนใหม่ 📢📢
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565

✅ #รูปแบบการรับสมัคร
👉 รับสมัครผ่านระบบออนไลน์
🚩 ลิงก์สมัคร http://admission.phuphaman.ac.th/
👉รับสมัครที่โรงเรียนภูผาม่าน
🚩 สมัครในวันและเวลาราชการ

✅ #ปฏิทินการดำเนินงาน
🚩เปิดรับสมัคร วันที่ 9-13 มีนาคม 2565
🚩ประกาศรายชื่อและห้องเรียน 28 มีนาคม 2565
(ปีการศึกษานี้ไม่มีการสอบคัดห้อง)

✅#มอบตัวนักเรียน
🚩วันที่ 30 มีนาคม 2565

07/02/2022

ประกาศปิดเรียนด้วยเหตุพิเศษ เป็นเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 8-21 กุมภาพันธ์ 2565 โดยให้จัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

27/01/2022

โรงเรียนภูผาม่านกำหนดการตรวจ Antigen Test Kit (ATK) ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูผาม่านทุกระดับชั้นในวันจันทร์ที่ 31 มกราคม 2565

⏰ เวลา : ม.ต้นเวลา 08.30 น. - 10.30 น. ม.ปลาย เวลา 10.30 น. - 12.00 น.
👕👕การแต่งกาย : ชุดพละโรงเรียนภูผาม่าน
📍📍สถานที่ตรวจ
ม.1 และ ม.4 - อาคารพลศึกษา
ม.2 และ ม.5 - โรงอาหาร
ม.3 และ ม.6 - หอประชุม

26/01/2022

ประชาสัมพันธ์นักเรียนและคุณครูที่เข้าร่วมกิจกรรมวิ่งภูผาม่านเทรล 2021 สามารถดาวนโหลดเกียรติบัตรได้แล้วตามลิ้งต่อไปนี้
- เกียรติบัตรครู - https://bit.ly/3IDyDW7
- เกียรติบัตรนักเรียน ชุดที่ 1 - https://bit.ly/3IuWV4K
- เกียรติบัตรนักเรียน ชุดที่ 2 - https://bit.ly/3nZxdNW
- เกียรติบัตรนักเรียนที่ร่วมการวิ่ง - https://bit.ly/3H339Zp

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 22/01/2022

เมื่อวันที่ 19 มกราคม 2565 คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูผาม่าน ได้มีมติอนุมัติผังการก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์โดยใช้งบประมาณรายได้จากการจัดกิจกรรมวิ่ง Phuphaman Trail 2021 เงินผ้าป่าศิษย์เก่า และเงินบริจาคจากผู้ปกครองและชุมชน ฯลฯ ซึ่งการดำเนินการทางโรงเรียนจะรายงานให้ทราบเป็นระยะต่อไป

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 22/01/2022

วันศุกร์ที่ 21 มกราคม 2565 นายปรัชญา ทองแท่งไทย ส.อบจ.ขอนแก่น เขต อ.ภูผาม่าน พร้อมคณะสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น ได้มอบเวชภัณฑ์ให้กับโรงเรียนภูผาม่านเพื่อใช้ในการป้องกันนักเรียนจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เนื่องในโอกาสการประชุมสัญจร ณ อำเภอภูผาม่าน โดยมี นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน พร้อมด้วย นางสาวธริญา ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน และ ตัวแทนคณะครูโรงเรียนภูผาม่าน เป็นผู้รับมอบ ทางโรงเรียนภูผาม่านขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 22/01/2022

วันพุธที่ 19 มกราคม 2565 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน พร้อมด้วย นางสาวธริญา ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน และหัวหน้ากลุ่มบริหาร 4 กลุ่มงาน ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนภูผาม่าน ครั้งที่ 1/2565 เพื่อปรึกษาหารือและขออนุมัติแผนการดำเนินกิจกรรม/โครงการต่าง ๆ ของโรงเรียน รวมไปถึงการขออนุมัติก่อสร้างอาคารโดมอเนกประสงค์ ซึ่งได้รับงบประมาณจากการจัดวิ่งการกุศล Phuphaman Trail 2021

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 22/01/2022

โรงเรียนภูผาม่านขอแสดงความยินดีกับพี่ ๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ที่ได้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน (PORTFOLIO)

21/01/2022

📢📢 แจ้งเปลี่ยนแปลงการเปิดเรียน On Site จากเดิมวันพุธที่ 2 กุมภาพันธ์ 2565 เป็นวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 ขอความร่วมมือนักเรียนทุกคน ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเข้มงวด จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

14/01/2022

ประกาศขยายเวลางดจัดการเรียนการสอนรูปแบบ On Site ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการควบคุมโรคติดต่อ จังหวัดขอนแก่น ครั้งที่ 16/2565 วันที่ 13 มกราคม 2565 โดยให้จัดกาเรียนการสอนในรูปแบบ On Line , On Hand หรือ On Demand ตามความเหมาะของรายวิชา

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 03/01/2022

จากประกาศจังหวัดขอนแก่น เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ฯ โรงเรียนภูผาม่านจึงแจ้งหยุดทำการเรียนการสอนแบบ Onsite ในระหว่างวันที่ 4-14 มกราคม 2565 โดยทำการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ตามตารางเรียนปกติ จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 31/12/2021

ประมวลภาพกิจกรรมส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ 2565 ประกอบด้วย กิจกรรมทำบุญตักบาตร และ กิจกรรมคืนความสุขให้แก่นักเรียน กิจกรรมเต้น Cover Dance กิจกรรมดนตรีโฟล์คซอง

ภาพเพิ่มเติม : https://photos.app.goo.gl/YCfz3bgzsK3jAAAJA

31/12/2021

ประมวลภาพทั้งหมดกิจกรรมภูผาม่านเทรล 2021 #วิ่งชมค้างคาวก้าวเพื่อน้อง วันที่ 25-26 ธันวาคม 2564

https://fb.watch/aeaKdJF9OE/

Phaphaman Tail#1 year 2021 camera-1 26/12/2021

Phaphaman Tail#1 year 2021 camera-1

ประมวลภาพงานวิ่ง ภูผาม่านเทลครั้งที่1 ปี2564 ชุดที่ 1
บรรยากาศผ่านไปอย่างสนุกสนาน ทั้งมิตรภาพ และความเป็นกันเอง เกิดขึ้นที่ภูผาม่าน บรรยากาศดี ทิวทัศน์สวยงาม ภายใต้การเฝ้าระวังสถานการณ์ไวรัสโควิต-19
สิ่งใดผิดพลาด ขาดตกบกพร่องประการใด ก็ขออภัยใน ณ ที่นี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้รับการสนับสนุน จากทุกท่านในครั้งต่อๆไป

https://photos.app.goo.gl/AQeKx6cu8JAbuceq9
#Phuphamantail

Phaphaman Tail#1 year 2021 camera-1 574 new items added to shared album

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 12/12/2021

วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน พร้อมด้วย นางสาวธริญา ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน นำคณะครูโรงเรียนภูผาม่าน เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรเพื่อถวายพระราชกุศลและพิธีวางพานพุ่มถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ โดยมีนายมงคล ภักดีสุวรรณ์ นายอำเภอภูผาม่าน เป็นประธานในพิธี ณ หอประชุมโรงเรียนภูผาม่าน

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 29/11/2021

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นางเพ็ญศรี ใจกล้า ข้าราชการบำนาญ อดีตครูโรงเรียนเชียงยืนพิทยาคม มีจิตศรัทธามอบทุนเพื่อการศึกษาให้แก่นักเรียนโรงเรียนภูผาม่าน ที่มีผลการเรียนในระดับดี มีความประพฤติสุภาพเรียบร้อย และมีจิตสาธารณะ จำนวน 5 ทุน ๆ ละ 1,000 บาท รวมเป็นเงิน 5,000 บาท ทางโรงเรียนภูผาม่านขอขอบพระคุณในความกรุณาของท่านเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 29/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน พร้อมด้วย นางสาวธริญา ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน คณะครู และตัวแทนนักเรียน ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากโรงเรียนมัธยมท่าแคลง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาจันทบุรี ตราด ศึกษาดูงานการพัฒนาโรงเรียนภูผาม่านสู่สถานศึกษาของชุมชน รักษา ต่อยอด อัตลักษณ์ท้องถิ่น ณ ห้องประชุมโรงเรียนภูผาม่าน โดยปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 20019 อย่างเคร่งครัด

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 29/11/2021

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนภูผาม่าน ร่วมกับ มูลนิธิครอบครัวพอเพียง ได้จัดกิจกรรม “อบรมวิทยากรกระบวนการสื่อสร้างสรรค์รู้เท่าทันโลกโซเชียลมีเดีย เครือข่ายกระทิงทาโร่” ให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 80 คน เพื่อให้นักเรียนพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำ สามารถสร้างเครือข่ายเยาวชนให้เกิดการมีส่วนร่วมในการส่งเสริมกลไกการเฝ้าระวังและรู้เท่าทันสื่อ ในการเรียนรู้มาตรฐานชุมชนของสื่อโซเชียลมีเดียอย่างถูกต้องและเป็นระบบ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิดและกล่าวให้โอวาท โดยมีนางสาวธริญา ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน พร้อมด้วย คณะครูแกนนำครอบครัวพอเพียง คอยดูแลความเรียบร้อยและให้กำลังใจแก่นักเรียน ทำให้การจัดกิจกรรมสำเร็จลุล่วงตามวัตถุประสงค์

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 25/11/2021

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ครอบครัวพอเพียงโรงเรียนภูผาม่าน นำโดย นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน นางสาวธริญา ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน คณะครู และนักเรียน ได้เข้าร่วมกิจกรรมสืบสานวิถีเกษตรแบบดั้งเดิมด้วยการลงแขกเกี่ยวข้าว ณ แปลงนาสาธิต โรงเรียนภูผาม่าน ซึ่งเป็นกิจกรรม ที่สร้างความสมัครสมานสามัคคีให้กับชุมชน ช่วยประหยัดต้นทุนค่าแรงในการจ้างแรงงานเกี่ยวข้าว อีกทั้งเป็นการ สืบสานวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของบรรพบุรุษที่สืบทอดต่อกันมาอย่างยาวนาน

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 25/11/2021

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนภูผาม่าน ได้จัดการอบรม "การพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งการเลื่อนวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามข้อตกลง ในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT : PA") เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ วิธีการทำข้อตกลงในการพัฒนางาน การขอมีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ การคงสภาพวิทยฐานะ และประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือนตามตำแหน่งวิทยฐานะ ให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนภูผาม่าน โดยมี นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม และได้รับเกียรติจาก ดร.พรผกา หนูจันทร์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 15/11/2021

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ นายอำเภอภูผาม่าน พร้อมด้วย นายปฏิพล คำขวา ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอภูผาม่านและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอภูผาม่าน ร่วมกับ ดร.พรผกา หนูจันทร์ และนางสาวชนัญธิดา เดชากิตติคุณ ศึกษานิเทศก์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาขอนแก่น ได้ลงพื้นที่เพื่อติดตามการจัดการเรียนการสอนของสถานศึกษาในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดย โรงเรียนภูผาม่านได้ดำเนินการโดยยึดหลักแนวทางการดำเนินการตามมาตรการป้องกันควบคุมโรคอย่างเคร่งครัด

11/11/2021

โรงเรียนภูผาม่าน ได้ดำเนินโครงการงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน โดยจะดำเนินการจัดประชุมผู้ปกครองชั้นเรียน ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 โดยใช้ระบบออนไลน์ Facebook live เวลา 09.00น. – 10.00น. ดังนั้น เพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบ้าน กับสถานศึกษา และให้มีการติดต่อสื่อสารกันอย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ โรงเรียนภูผาม่าน จึงขอเชิญ ท่านเข้าร่วมประชุมตามวัน เวลา ดังกล่าว หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย จึงขอขอบคุณเป็นอย่างสูงมา ณ โอกาสนี้

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 11/11/2021

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 โรงเรียนภูผาม่าน นำโดย นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน พร้อมด้วยคณะครู ได้นำนักเรียนโรงเรียนภูผาม่านเข้ารับการฉีดวัคซีน Pfizer ครั้งที่ 2 ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนวัดท่ากระบือ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ซึ่งบรรยากาศการฉีดวัคซีนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักเรียนได้รับความดูแลจากคณะบุคลากรทางการแพทย์เป็นอย่างดี และในโอกาสนี้ นายมงคล ภักดีสุวรรณ์ นายอำเภอภูผาม่าน ได้กรุณาเดินทางมาตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ลูก ๆ นักเรียนในการฉีดวัคซีนครั้งนี้อีกด้วย

10/11/2021

"แจ้งการฉีดวัคซีนไฟเซอร์สำหรับนักเรียนโรงเรียนภูผาม่าน ครั้งที่ 2"

📌 กำหนดการฉีด : วันพฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ วัดท่ากระบือ
🕐 เวลา : 07.00 น. - 12.00 น.
👕 การแต่งกาย : ชุดพละ โรงเรียนภูผาม่าน
🛏 เตรียมความพร้อม : พักผ่อนนอนหลับให้เพียงพอ ไม่นอนดึก ไม่ดื่มชา ไม่ดื่มกาแฟ หรือของมึนเมา ก่อนเข้ารับการฉีดวัคซีน
💡💡 อย่าลืมเตรียมเอกสารมาให้ครบด้วยนะ 💡💡

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 09/11/2021

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 นายมงคล ภัคดีสุวรรณ์ นายอำเภอภูผาม่าน พร้อมคณะ ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจ เด็กหญิงมนรดา แผ่นสุวรรณ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนภูผาม่าน ที่ได้รับทุนการศึกษามูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ซึ่งเป็นทุนต่อเนื่องตั้งแต่ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึง ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โดยมีนายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน นางสาวธริญา ชนะโยธา รองผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน และนางสาวศิรินทิพย์ เทพประทาน ครูที่ปรึกษา ให้การต้อนรับและ ให้ข้อมูลเกี่ยวกับนักเรียนที่ได้รับทุน ในโอกาสนี้ทางโรงเรียนภูผาม่านขอขอบพระคุณท่านนายอำเภอ เป็นอย่างสูงที่ให้ความใส่ใจ ห่วงใยความเป็นอยู่ และคุณภาพชีวิตของลูก ๆ นักเรียน โรงเรียนภูผาม่านด้วยดีเสมอมา

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 09/11/2021

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน ได้มอบชุดนักเรียน สมุด และอุปกรณ์การเรียนอื่น ๆ ให้กับนักเรียนโรงเรียนภูผาม่าน จำนวน 10 ราย ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์น้ำท่วมสูง น้ำป่าไหลหลาก ในพื้นที่หมู่บ้านวังใหม่ ตำบลวังสวาบ อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้เพื่อเป็นการส่งมอบกำลังใจและช่วยบรรเทาความเดือดร้อน ให้นักเรียนสามารถมาโรงเรียนได้ตามปกติโดยเร็ว

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 01/11/2021

ยินดีต้อนรับคุณครูคนใหม่ ครูภาสกร จำปานิล ปฏิบัติหน้าที่สอนในกลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ และ กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 01/11/2021

นายสุรสิทธิ์ บุญครอง ผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน ได้กล่าวให้โอวาทแก่นักเรียนในวันเปิดภาคเรียน 2/2564 และในโอกาสนี้ นายปิยะกูล ต่อทุน ประธานนักเรียน ได้เป็นตัวแทนนักเรียนทุกคน มอบช่อดอกไม้ให้กับท่านในโอกาสย้ายมารับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนภูผาม่าน

Photos from โรงเรียนภูผาม่าน's post 01/11/2021

บรรยากาศวันเปิดเทอมตามแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานศึกษา ได้รับความอนุเคราะห์ อสม. ในท้องถิ่น มาช่วยคัดครองกรองนักเรียนในช่วงเช้า ทางโรงเรียนภูผาม่าน ขอขอบคุณทุกท่านมา ณ โอกาสนี้

วิดีโอทั้งหมด (แสดงผลทั้งหมด)

เบอร์โทรศัพท์

เว็บไซต์

ที่อยู่


80 หมู่ 1 ต.ภูผาม่าน อ.ภูผาม่าน
ขอนแก่น
40350

เวลาทำการ

จันทร์ 07:30 - 16:30
อังคาร 07:30 - 16:30
พุธ 07:30 - 16:30
พฤหัสบดี 07:30 - 16:30
ศุกร์ 07:30 - 16:30