Východoslovenská galéria

Východoslovenská galéria

Comments

❗Otvárame! Od dnes 4.1.2022 vás radi uvidíme už aj fyzicky v priestoroch galérie na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22.❗

👁 No ešte pred tým, než sa brány VSG otvoria, zaspomínajte si s nami na všetko, čo sme spolu v roku 2021 zažili.

🎆 Otvorili sme 14 výstav, čo by nebolo možné bez zapojenia veľkého množstva ľudí a organizácií. Chceli by sme sa týmto poďakovať za vydarené spolupráce KAIR Kosice Artist in Residence, BANSKÁ ST A NICA, Projekt Alterum x VUNU, projekt Hydra Pace x Šopa Gallery, Amenge.project a Združenie Art Aktivista.

🧪 V 2021 sme pracovali aj s konceptom experimentálneho pop-up priestoru na Alžbetinej 22, kde sme predstavili solo výstavy umelcov ako Boris Sirka, Dávid Demjanovič, či ateliér fotografie FAMU - Filmová a televizní fakulta AMU. Kolektívne výstavy projektov Hydra pace a Alterum. Nádvorie poskytlo priestor aj multimediálnej inštalácii Abela Korinského and Orhan “aib” Kavrakoğlu – World’s End zatiaľ čo naše druhé nádvorie na Hlavnej bolo zmappingované kolektívom Nano vjs.

🌍 V Zániku planéty sme sa v roku 2021 venovali témam inklúzie cez cyklus prednášok a diskusií, niekedy vo vlastnej réžii, niekedy v spolupráci s východné pobrežie. Priestor predstavil aj výstavy Amenge.project a Sečovské bienále umenia od Združenie Art Aktivista. V ostatnom čase bol aj sídlom pop-up obchodu, ktorý poskytol priestor našej publikačnej činnosti, produktom od DORKA BAGS a Usmej sa na mňa - občianske združenie. Ku koncu roka aj súčasným východoslovenským umelcom v podobe predaja autorských grafík. Nadviazali sme spoluprácu s Nadácia DEDO, ktorej sme na Vianoce venovali 10 reprodukcií pre rodiny v krízovom ubytovaní.

🙋‍♀️ Hlavy a ruky dohromady sme dali aj pri experimentálnych workshopoch pre deti a dospelých, zažili sme spolu dva umelecké tábory, hosťovali workshopy Amenge.project, či vyrobili mozaiku s Andreou Cepissakovou.

🔑 Za kľúčový projekt určite považujeme výstavu Klimkovičovci - Príbehy troch generácií, ktorá tu s nami bola od mája 2021 a ktorú, ak ste ešte nevideli - dnes zahajujeme Posledný mesiac výstavy Klimkovičovci - Príbehy troch generácií! K výstave sme vydali aj rovnomenný katalóg a pamätnú 0-eurovú bankovku.

🏆 Časopis Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR nám udelil výročnú cenu v kategórii expozícia - výstava za projekt Umením a slovom - Kultúrne dedičstvo Rád Premonštrátov - Opátstvo Jasov, ktorý uspel v silnej konkurencii.

🆕 V roku 2022 pre vás pripravujeme množstvo ďalších vecí, ktoré ale prezradíme postupne, no najskôr sa môžete tešiť na výstavu Jany Zatvarnickej, ktorú sprístupníme už 18. 1. 2022.
Milí priatelia umenia,
tím Východoslovenskej galérie vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022. Nech je naplnený hlavne zdravím, spokojnosťou, láskou a umením. Veríme v silu umenia spájať, vzdelávať a meniť svet k lepšiemu, preto dúfame, že sa budeme spolu často, bezpečne a bez obmedzení stretávať
na výstavách a sprievodných programoch. Vážime si vašu
priazeň.

🖼 Xénia Columby-Sinayová, Zátišie s rybami, 1982, Východoslovenská galéria
Amenge.projekt vznikol v roku 2020 ako spolupráca Zuzany Zmatekovej a textilnej výtvarníčky Henriety Tholt. Autorky prostredníctvom súčasného textilného dizajnu poukazujú na problematiku vyprázdňovania rómskej kultúry súčasným módnym a textilným priemyslom. Už tento piatok sa dozviete ako dopadlo pokračovanie tohto úspešného projektu. Rozprávať sa s nami budú Zuzana Zmateková a Petra Filipiaková.
Amenge.projekt vznikol v roku 2020 ako spolupráca Zuzany Zmatekovej a textilnej výtvarníčky Henriety Tholt. Autorky prostredníctvom súčasného textilného dizajnu poukazujú na problematiku vyprázdňovania rómskej kultúry súčasným módnym a textilným priemyslom. Už tento piatok sa dozviete ako dopadlo pokračovanie tohto úspešného projektu. Rozprávať sa s nami budú Zuzana Zmateková a Petra Filipiaková.
Dnes si pripomíname narodenie Jozefa Teodora Moussona, výtvarného umelca a pedagóga, pochádzajúceho z juhomaďarskej obce Hőgyész. Narodil sa v roku 1887 do rodiny učiteľa s francúzskymi koreňmi, po štúdiách na Maďarskom kráľovskom štátnom učiteľskom ústave v Baji, štúdiách výtvarného umenia v Budapešti a krátkom pobyte v umeleckej kolónii v Nagybányi, sa v roku 1911 presťahoval na Slovensko do Michaloviec, kde začal pôsobiť ako učiteľ kreslenia a nemčiny.

Počas svojej pedagogickej kariéry takmer každú nedeľu trávil na vidieku a počas prázdnin sa vydával na cesty po Taliansku, alebo trávil čas maľovaním v rázovitých zemplínskych dedinách. Keďže ho však učiteľská práca príliš vyčerpávala a odpútavala od tvorby, snažil sa stále viac vystavovať a svoje diela aj predávať. Jeho snahu spomalila prvá svetová vojna, no už od roku 1919 Mousson pôsobil v Michalovciach ako slobodný umelec. Venoval sa hlavne zaznamenávaniu každodennosti vo vidieckom živote. Jeho maľby scén z trhovísk a polí, žijú tónmi farebnej, slnečným svetlom prežiarenej mozaiky, ukrývajúcej spleť ženských figúr v pestrých šatách. V neskoršom období svoje nadšenie pre výraz a charizmu kraja v okolí Michaloviec stvárňoval s väčším dôrazom na detail.

Sám raz povedal: „Vidieť trh alebo odpust v Michalovciach či Sečovciach je niečo, čo sa nedá opísať – iba maľovať. Som 16 rokov tuná. Bol som v tom čase dvakrát v Taliansku, ale graciózny pohyb takej Sečovčanky ani rodená Parížanka by nevedela napodobniť."
🎺 Videli ste už náš vynovený obchod? Okrem doplnených autorských grafík sme prihodili aj novučičkú monografiu Svetlany Fialovej, 0-eurovú bankovku zdarma ku kúpe katalógu Klimkovičovci a iné!

🥁 Do zajtra 15.12. vám balíčky stíhame zaslať poštou a do 20.12. bude možný osobný odber.

📫 Ešte stále platí, že do konca decembra priložíme ku každej objednávke pohľadnicu VSG04 s dielom od Eckerdta zadarmo.
V dnešný deň, 12. decembra roku 1902 sa narodil jeden z najvýznamnejších a vo svete jeden z najznámejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, grafik, kresliar, reprezentant kriticko-realistickej vetvy expresionizmu, Koloman Sokol. Jeho viac než osemdesiat ročnú, veľmi produktívnu prácu charakterizuje rozmanitosť tvorivých prístupov a autorského rukopisu. Realizoval sa prevažne v kresbe, v menšej miere maľbe ale hlavne v grafike. Tematicky dominovali emotívne stvárnenia sociálnych problémov spoločnosti, chudoba, nezamestnanosť, vysťahovalectvo, tiež kultúrne špecifiká, žánrové výjavy z prostredia Mexického vidieka ale aj motívy späté so Slovenskom. Častými námetmi boli aj jeho psi, kôň, býčie zápasy, mytológia, či medziľudské vzťahy. Jeho dielo Starí, 1929, litografia, je taktiež súčasťou výstavy Grafika – jedno médium.
Naše nádeje na spravodlivejší, bezpečnejší a pokojnejší svet možno dosiahnuť len vtedy, keď bude existovať všeobecný rešpekt k prirodzenej dôstojnosti a budú zabezpečené rovnaké práva všetkých členov našej spoločnosti. Práve dnes je dôležité pripomenúť si Medzinárodný deň ľudských práv v podmienkach narastajúcej nenávisti, rasizmu, netolerancie a represie. Témou tohto roka je „Zníženie nerovností, presadzovanie ľudských práv“, ktoré sú v období pandémie mimoriadne dôležité. Sociálne a ekonomické dopady vytvárajú tlak predovšetkým na osoby v zraniteľných situáciách, preto buďme solidárni a dohliadnime na to, aby mal každý zabezpečené základné ľudské práva.

🖼️ Rudolf Sikora, Čas... priestor VI., 1974, serigrafia, Východoslovenská galéria

👩 Tento text pre vás dnes pripravila kurátorka Štefánia Ďuricová.
👀 Sledujete nás už na instagrame? Ak nie, teraz je ten správny čas - súťažíme tam o tri knižky o Márii Spoločníkovej
🎂 Vedeli ste, že dnes máme narodeniny?

🎉 7. decembra 1951 bola založená Východoslovenská galéria v zmysle výnosu Povereníctva školstva, vied a umení. Svoju oficiálnu prezentačnú činnosť začala vo februári roku 1952, otvorením prvej výstavy Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku. Dnes je Východoslovenská galéria najstaršou regionálnou galériou, ktorá rozvíja svoje aktivity s výraznou regionálnou kultúrnou tradíciou a s rôznymi významnými historickými prepojeniami s okolitým prostredím a medzinárodnými kontextami.

🏛️ Prezentáciu umenia, mapovanie dobových výtvarných scén a zberateľskú činnosť v Košiciach od roku 1872 zastupovalo Východoslovenské múzeum v Košiciach. S touto inštitúciou úzko súvisí aj profilácia samotného zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, odkiaľ pochádza jej základný zbierkový fond, ktorý bol vyčlenený zo zbierkového fondu Východoslovenského múzea. 70-ročná činnosť vyprofilovala Východoslovenskú galériu na renomovanú a vedeckú inštitúciu zastrešujúcu odborné, prezentačné, akvizičné a edukačné aktivity. Výstavným programom a vzájomnými dobrými vzťahmi rezonuje meno našej inštitúcie aj v zahraničí. 70. výročie ostane smutným výročím, a to aj vďaka aktuálnej situácii, ktorú všetci prežívame. Napriek tomu si želajme, aby sme sa čoskoro stretli osobne na vernisáži, prednáške, výstave, či tvorivých workshopoch.

🗣️ Symbolicky, 70 rokov od založenia galérie, sa dnes konalo Pozície expozície v 21. storočí vo Východoslovenskej galérii / odborné kolokvium, ktoré bolo zamerané na rôznorodé prístupy k vytváraniu stálych expozícií, ich potreby a význam v dnešnej dobe. Kolokvia sa zúčastnili 5 prednášajúci kurátori a historici umenia z Česka a Slovenska.

📚 Viac o histórii Východoslovenskej galérii si môžete prečítať v zborníku Po moderne v odbornej štúdii nášho kolegu Jána Kovačiča, ktorý sa venoval tejto téme. —>https://monoskop.org/images/0/03/Po_moderne_Metropola_vychodu_1945-1989_2019.pdf

👨 Tento text pre vás dnes pripravil kurátor Miroslav Kleban.
Súťažíme aj na Kreatívny labyrint VSG o tri mikulášske balíčky pre deti!
O pár dní uplnynie 70 rokov od založenia Východoslovenskej galérie. Tak ako v každej inštitúcii, sú to hlavne ľudia, ktorí vo veľkej miere ovplyvnili a ovplyvňujú jej chod a smerovanie. V tomto období sa snažíme reflektovať aj na odkaz našich predchodcov. Dnes sme sa preto rozhodli vzdať poctu Imrichovi Groškovi - prvému kvalifikovanému historikovi umenia na východnom Slovensku, ako významnému človeku nášho regiónu, ktorý položil základy vysokej odbornosti v našej inštitúcii, ale aj ako inšpiratívnej osobnosti pre našu mladšiu generáciu.

Prečítajte si viac v blogu, ktorý pre vás dnes pripravil kurátor Miroslav Kleban --> https://vsg.sk/pocta-imrichovi-groskovi/

Prezentujeme a dokumentujeme výtvarný život vo východoslovenskom regióne. V súčasnosti vlastní galéria viac ako 7000 umeleckých diel z 19.,20.

a 21. storočia. Ročne usporadúva okolo 20 výstav či už vo vlastných priestoroch, alebo v iných slovenských a zahraničných galériách.

Operating as usual

Photos from Východoslovenská galéria's post 04/01/2022

❗Otvárame! Od dnes 4.1.2022 vás radi uvidíme už aj fyzicky v priestoroch galérie na Hlavnej 27 a Alžbetinej 22.❗

👁 No ešte pred tým, než sa brány VSG otvoria, zaspomínajte si s nami na všetko, čo sme spolu v roku 2021 zažili.

🎆 Otvorili sme 14 výstav, čo by nebolo možné bez zapojenia veľkého množstva ľudí a organizácií. Chceli by sme sa týmto poďakovať za vydarené spolupráce KAIR Kosice Artist in Residence, BANSKÁ ST A NICA, Projekt Alterum x VUNU, projekt Hydra Pace x Šopa Gallery, Amenge.project a Združenie Art Aktivista.

🧪 V 2021 sme pracovali aj s konceptom experimentálneho pop-up priestoru na Alžbetinej 22, kde sme predstavili solo výstavy umelcov ako Boris Sirka, Dávid Demjanovič, či ateliér fotografie FAMU - Filmová a televizní fakulta AMU. Kolektívne výstavy projektov Hydra pace a Alterum. Nádvorie poskytlo priestor aj multimediálnej inštalácii Abela Korinského and Orhan “aib” Kavrakoğlu – World’s End zatiaľ čo naše druhé nádvorie na Hlavnej bolo zmappingované kolektívom Nano vjs.

🌍 V Zániku planéty sme sa v roku 2021 venovali témam inklúzie cez cyklus prednášok a diskusií, niekedy vo vlastnej réžii, niekedy v spolupráci s východné pobrežie. Priestor predstavil aj výstavy Amenge.project a Sečovské bienále umenia od Združenie Art Aktivista. V ostatnom čase bol aj sídlom pop-up obchodu, ktorý poskytol priestor našej publikačnej činnosti, produktom od DORKA BAGS a Usmej sa na mňa - občianske združenie. Ku koncu roka aj súčasným východoslovenským umelcom v podobe predaja autorských grafík. Nadviazali sme spoluprácu s Nadácia DEDO, ktorej sme na Vianoce venovali 10 reprodukcií pre rodiny v krízovom ubytovaní.

🙋‍♀️ Hlavy a ruky dohromady sme dali aj pri experimentálnych workshopoch pre deti a dospelých, zažili sme spolu dva umelecké tábory, hosťovali workshopy Amenge.project, či vyrobili mozaiku s Andreou Cepissakovou.

🔑 Za kľúčový projekt určite považujeme výstavu Klimkovičovci - Príbehy troch generácií, ktorá tu s nami bola od mája 2021 a ktorú, ak ste ešte nevideli - dnes zahajujeme Posledný mesiac výstavy Klimkovičovci - Príbehy troch generácií! K výstave sme vydali aj rovnomenný katalóg a pamätnú 0-eurovú bankovku.

🏆 Časopis Pamiatky a múzeá spoločne s vydavateľmi Slovenské národné múzeum a Pamiatkový úrad SR nám udelil výročnú cenu v kategórii expozícia - výstava za projekt Umením a slovom - Kultúrne dedičstvo Rád Premonštrátov - Opátstvo Jasov, ktorý uspel v silnej konkurencii.

🆕 V roku 2022 pre vás pripravujeme množstvo ďalších vecí, ktoré ale prezradíme postupne, no najskôr sa môžete tešiť na výstavu Jany Zatvarnickej, ktorú sprístupníme už 18. 1. 2022.

Photos from Východoslovenská galéria's post 24/12/2021

Milí priatelia umenia,
tím Východoslovenskej galérie vám praje príjemné prežitie vianočných sviatkov a šťastný nový rok 2022. Nech je naplnený hlavne zdravím, spokojnosťou, láskou a umením. Veríme v silu umenia spájať, vzdelávať a meniť svet k lepšiemu, preto dúfame, že sa budeme spolu často, bezpečne a bez obmedzení stretávať
na výstavách a sprievodných programoch. Vážime si vašu
priazeň.

🖼 Xénia Columby-Sinayová, Zátišie s rybami, 1982, Východoslovenská galéria

17/12/2021

Amenge.project II / Apropriácia

Amenge.projekt vznikol v roku 2020 ako spolupráca Zuzany Zmatekovej a textilnej výtvarníčky Henriety Tholt. Autorky prostredníctvom súčasného textilného dizajnu poukazujú na problematiku vyprázdňovania rómskej kultúry súčasným módnym a textilným priemyslom. Už tento piatok sa dozviete ako dopadlo pokračovanie tohto úspešného projektu. Rozprávať sa s nami budú Zuzana Zmateková a Petra Filipiaková.

Photos from Východoslovenská galéria's post 15/12/2021

Dnes si pripomíname narodenie Jozefa Teodora Moussona, výtvarného umelca a pedagóga, pochádzajúceho z juhomaďarskej obce Hőgyész. Narodil sa v roku 1887 do rodiny učiteľa s francúzskymi koreňmi, po štúdiách na Maďarskom kráľovskom štátnom učiteľskom ústave v Baji, štúdiách výtvarného umenia v Budapešti a krátkom pobyte v umeleckej kolónii v Nagybányi, sa v roku 1911 presťahoval na Slovensko do Michaloviec, kde začal pôsobiť ako učiteľ kreslenia a nemčiny.

Počas svojej pedagogickej kariéry takmer každú nedeľu trávil na vidieku a počas prázdnin sa vydával na cesty po Taliansku, alebo trávil čas maľovaním v rázovitých zemplínskych dedinách. Keďže ho však učiteľská práca príliš vyčerpávala a odpútavala od tvorby, snažil sa stále viac vystavovať a svoje diela aj predávať. Jeho snahu spomalila prvá svetová vojna, no už od roku 1919 Mousson pôsobil v Michalovciach ako slobodný umelec. Venoval sa hlavne zaznamenávaniu každodennosti vo vidieckom živote. Jeho maľby scén z trhovísk a polí, žijú tónmi farebnej, slnečným svetlom prežiarenej mozaiky, ukrývajúcej spleť ženských figúr v pestrých šatách. V neskoršom období svoje nadšenie pre výraz a charizmu kraja v okolí Michaloviec stvárňoval s väčším dôrazom na detail.

Sám raz povedal: „Vidieť trh alebo odpust v Michalovciach či Sečovciach je niečo, čo sa nedá opísať – iba maľovať. Som 16 rokov tuná. Bol som v tom čase dvakrát v Taliansku, ale graciózny pohyb takej Sečovčanky ani rodená Parížanka by nevedela napodobniť."

Photos from Východoslovenská galéria's post 14/12/2021

🎺 Videli ste už náš vynovený obchod? Okrem doplnených autorských grafík sme prihodili aj novučičkú monografiu Svetlany Fialovej, 0-eurovú bankovku zdarma ku kúpe katalógu Klimkovičovci a iné!

🥁 Do zajtra 15.12. vám balíčky stíhame zaslať poštou a do 20.12. bude možný osobný odber.

📫 Ešte stále platí, že do konca decembra priložíme ku každej objednávke pohľadnicu VSG04 s dielom od Eckerdta zadarmo.

Photos from Východoslovenská galéria's post 12/12/2021

V dnešný deň, 12. decembra roku 1902 sa narodil jeden z najvýznamnejších a vo svete jeden z najznámejších predstaviteľov slovenského výtvarného umenia, grafik, kresliar, reprezentant kriticko-realistickej vetvy expresionizmu, Koloman Sokol. Jeho viac než osemdesiat ročnú, veľmi produktívnu prácu charakterizuje rozmanitosť tvorivých prístupov a autorského rukopisu. Realizoval sa prevažne v kresbe, v menšej miere maľbe ale hlavne v grafike. Tematicky dominovali emotívne stvárnenia sociálnych problémov spoločnosti, chudoba, nezamestnanosť, vysťahovalectvo, tiež kultúrne špecifiká, žánrové výjavy z prostredia Mexického vidieka ale aj motívy späté so Slovenskom. Častými námetmi boli aj jeho psi, kôň, býčie zápasy, mytológia, či medziľudské vzťahy. Jeho dielo Starí, 1929, litografia, je taktiež súčasťou výstavy Grafika – jedno médium.

10/12/2021

Naše nádeje na spravodlivejší, bezpečnejší a pokojnejší svet možno dosiahnuť len vtedy, keď bude existovať všeobecný rešpekt k prirodzenej dôstojnosti a budú zabezpečené rovnaké práva všetkých členov našej spoločnosti. Práve dnes je dôležité pripomenúť si Medzinárodný deň ľudských práv v podmienkach narastajúcej nenávisti, rasizmu, netolerancie a represie. Témou tohto roka je „Zníženie nerovností, presadzovanie ľudských práv“, ktoré sú v období pandémie mimoriadne dôležité. Sociálne a ekonomické dopady vytvárajú tlak predovšetkým na osoby v zraniteľných situáciách, preto buďme solidárni a dohliadnime na to, aby mal každý zabezpečené základné ľudské práva.

🖼️ Rudolf Sikora, Čas... priestor VI., 1974, serigrafia, Východoslovenská galéria

👩 Tento text pre vás dnes pripravila kurátorka Štefánia Ďuricová.

Naše nádeje na spravodlivejší, bezpečnejší a pokojnejší svet možno dosiahnuť len vtedy, keď bude existovať všeobecný rešpekt k prirodzenej dôstojnosti a budú zabezpečené rovnaké práva všetkých členov našej spoločnosti. Práve dnes je dôležité pripomenúť si Medzinárodný deň ľudských práv v podmienkach narastajúcej nenávisti, rasizmu, netolerancie a represie. Témou tohto roka je „Zníženie nerovností, presadzovanie ľudských práv“, ktoré sú v období pandémie mimoriadne dôležité. Sociálne a ekonomické dopady vytvárajú tlak predovšetkým na osoby v zraniteľných situáciách, preto buďme solidárni a dohliadnime na to, aby mal každý zabezpečené základné ľudské práva.

🖼️ Rudolf Sikora, Čas... priestor VI., 1974, serigrafia, Východoslovenská galéria

👩 Tento text pre vás dnes pripravila kurátorka Štefánia Ďuricová.

🎅 Mikuláš tento rok neobchádza ani náš instagram. Zasúťaž si s nami o tri knižky Mária Spoločníková - Reštaurátorka, žena, Košičanka, ktorú sme vydali v roku 2017 a o ktorej zalomenie a design sa postarala @katarina.rybnicka z @katkat.studio

Čo pre to musíš urobiť?
1️⃣ Sleduj náš profil
2️⃣ Lajkni tento post
3️⃣ Označ niekoho, kto by si tiež zaslúžil túto knižku
4️⃣ Voliteľné: Napíš, prečo by si mu/jej ju venoval alebo skrátka niečo pekné
5️⃣ Môžeš vložiť aj viac komentárov, no na 1 komentár označ maximálne 1 osobu
6️⃣ Čakaj do 14.12., kedy vyhlásime troch výhercov

🎁🎅🎄 09/12/2021

🎅 Mikuláš tento rok neobchádza ani náš instagram. Zasúťaž si s nami o tri knižky Mária Spoločníková - Reštaurátorka, žena, Košičanka, ktorú sme vydali v roku 2017 a o ktorej zalomenie a design sa postarala @katarina.rybnicka z @katkat.studio

Čo pre to musíš urobiť?
1️⃣ Sleduj náš profil
2️⃣ Lajkni tento post
3️⃣ Označ niekoho, kto by si tiež zaslúžil túto knižku
4️⃣ Voliteľné: Napíš, prečo by si mu/jej ju venoval alebo skrátka niečo pekné
5️⃣ Môžeš vložiť aj viac komentárov, no na 1 komentár označ maximálne 1 osobu
6️⃣ Čakaj do 14.12., kedy vyhlásime troch výhercov

🎁🎅🎄

👀 Sledujete nás už na instagrame? Ak nie, teraz je ten správny čas - súťažíme tam o tri knižky o Márii Spoločníkovej

🎅 Mikuláš tento rok neobchádza ani náš instagram. Zasúťaž si s nami o tri knižky Mária Spoločníková - Reštaurátorka, žena, Košičanka, ktorú sme vydali v roku 2017 a o ktorej zalomenie a design sa postarala @katarina.rybnicka z @katkat.studio Čo pre to musíš urobiť? 1️⃣ Sleduj náš profil 2️⃣ Lajkni tento post 3️⃣ Označ niekoho, kto by si tiež zaslúžil túto knižku 4️⃣ Voliteľné: Napíš, prečo by si mu/jej ju venoval alebo skrátka niečo pekné 5️⃣ Môžeš vložiť aj viac komentárov, no na 1 komentár označ maximálne 1 osobu 6️⃣ Čakaj do 14.12., kedy vyhlásime troch výhercov 🎁🎅🎄

Photos from Východoslovenská galéria's post 07/12/2021

🎂 Vedeli ste, že dnes máme narodeniny?

🎉 7. decembra 1951 bola založená Východoslovenská galéria v zmysle výnosu Povereníctva školstva, vied a umení. Svoju oficiálnu prezentačnú činnosť začala vo februári roku 1952, otvorením prvej výstavy Maliarstvo 19. storočia na východnom Slovensku. Dnes je Východoslovenská galéria najstaršou regionálnou galériou, ktorá rozvíja svoje aktivity s výraznou regionálnou kultúrnou tradíciou a s rôznymi významnými historickými prepojeniami s okolitým prostredím a medzinárodnými kontextami.

🏛️ Prezentáciu umenia, mapovanie dobových výtvarných scén a zberateľskú činnosť v Košiciach od roku 1872 zastupovalo Východoslovenské múzeum v Košiciach. S touto inštitúciou úzko súvisí aj profilácia samotného zbierkového fondu Východoslovenskej galérie, odkiaľ pochádza jej základný zbierkový fond, ktorý bol vyčlenený zo zbierkového fondu Východoslovenského múzea. 70-ročná činnosť vyprofilovala Východoslovenskú galériu na renomovanú a vedeckú inštitúciu zastrešujúcu odborné, prezentačné, akvizičné a edukačné aktivity. Výstavným programom a vzájomnými dobrými vzťahmi rezonuje meno našej inštitúcie aj v zahraničí. 70. výročie ostane smutným výročím, a to aj vďaka aktuálnej situácii, ktorú všetci prežívame. Napriek tomu si želajme, aby sme sa čoskoro stretli osobne na vernisáži, prednáške, výstave, či tvorivých workshopoch.

🗣️ Symbolicky, 70 rokov od založenia galérie, sa dnes konalo Pozície expozície v 21. storočí vo Východoslovenskej galérii / odborné kolokvium, ktoré bolo zamerané na rôznorodé prístupy k vytváraniu stálych expozícií, ich potreby a význam v dnešnej dobe. Kolokvia sa zúčastnili 5 prednášajúci kurátori a historici umenia z Česka a Slovenska.

📚 Viac o histórii Východoslovenskej galérii si môžete prečítať v zborníku Po moderne v odbornej štúdii nášho kolegu Jána Kovačiča, ktorý sa venoval tejto téme. —>https://monoskop.org/images/0/03/Po_moderne_Metropola_vychodu_1945-1989_2019.pdf

👨 Tento text pre vás dnes pripravil kurátor Miroslav Kleban.

Východoslovenská galéria added a View Shop button to their Page. 05/12/2021

Východoslovenská galéria added a View Shop button to their Page.

Východoslovenská galéria added a View Shop button to their Page.

05/12/2021

Súťažíme aj na Kreatívny labyrint VSG o tri mikulášske balíčky pre deti!

Dnes v predvečer Mikuláša sme si pre vás pripravili súťaž o kreatívny mikulášsky balíček, ktorí bude čakať na našej vrátnici troch najšikovnejší, ktorí splnia úlohu z tohto týždňového kreatívnejho labyrintu -> https://vsg.sk/poezia-o-bunkach-a-semenach-sutaz-o-kreativny-mikulassky-balicek/. Odfoťte ho s rodičmi alebo súrodencami a komentujte pod príspevkom alebo nám foto zašlite mailom na [email protected]. Súťaž prebieha do 16.12.2021.

Photos from Východoslovenská galéria's post 03/12/2021

O pár dní uplnynie 70 rokov od založenia Východoslovenskej galérie. Tak ako v každej inštitúcii, sú to hlavne ľudia, ktorí vo veľkej miere ovplyvnili a ovplyvňujú jej chod a smerovanie. V tomto období sa snažíme reflektovať aj na odkaz našich predchodcov. Dnes sme sa preto rozhodli vzdať poctu Imrichovi Groškovi - prvému kvalifikovanému historikovi umenia na východnom Slovensku, ako významnému človeku nášho regiónu, ktorý položil základy vysokej odbornosti v našej inštitúcii, ale aj ako inšpiratívnej osobnosti pre našu mladšiu generáciu.

Prečítajte si viac v blogu, ktorý pre vás dnes pripravil kurátor Miroslav Kleban --> https://vsg.sk/pocta-imrichovi-groskovi/

Photos from Východoslovenská galéria's post 02/12/2021

🧑‍🎨 Východoslovenská galéria je síce pre verejnosť zatvorená, no našli sme spôsob, ako prepašovať umenie priamo k vám domov! Na našom e-obchode https://vsg.sk/obchod sme spustili predaj autorských grafík od košických resp. východoslovenských súčasných umelcov, ktorí sú zastúpení aj na našej aktuálnej výstave Grafika - jedno médium.

🛍️ Najpozornejší z vás si to všimli včera večer a tak sa nám niektoré grafiky stihli už aj vypredať, preto ak ešte neviete, čo pod stromček - dlho nerozmýšľajte.

✉️ Navyše ku každej objednávke v decembri dostanete aj pohľadnicu VSG04, ktorá na druhej strane tento mesiac bohužial nenesie náš program, no zmestí sa tam adresa aj všetky vaše slová a tak ju môžete niekomu zaslať ako vianočný pozdrav. --> https://vsg.sk/obchod/vsg04-pohladnica-vsg-k-70-vyrociu-zalozenia-vychodoslovenskej-galerie/

01/12/2021

🎅 Zasúťažte si s nami o mikulášske balíčky - na veku nezáleží, jedinou podmienkou je, aby ste si ich vedeli vyzdvihnúť na našej vrátnici na Hlavnej 27 v Košiciach.

Čo pre to treba urobiť?
1️⃣ Sledujte našu facebookovú stránku Východoslovenská galéria
2️⃣ Lajkujte tento post
3️⃣ Pozrite si našu fotogalériu výstav na https://vsg.sk/category/vystavy/ a vyberte fotku z výstavy z tohto roku, ktorá vás najviac oslovila
4️⃣ Vložte fotku do komentára a napíšte nám, prečo ste si ju vybrali, čím vás fotka alebo výstava zaujala?
5️⃣ Čakajte do 6. 12., kedy vyhlásime troch výhercov kreatívnych balíčkov s darčekmi od VSG, ktoré budú už v daný deň pripravené na vyzdvihnutie u nás vo VSG

Obsahy balíčkov sa môžu mierne líšiť, no určite v každom z nich si nájdete
🎫 Lístok do galérie na všetky výstavy
📚 Katalóg Po moderne https://vsg.sk/obchod/po-moderne-metropola-vychodu-1945-1989/
🧒 Detského sprievodcu Po moderne (už sa nedá kúpiť!)
🖼️ Pohľadnice, záložku do knihy a odznaky s dielami zo zbierky VSG
🖍️ Niečo na kreslenie
📓 Niečo do čoho kresliť

🎅 Zasúťažte si s nami o mikulášske balíčky - na veku nezáleží, jedinou podmienkou je, aby ste si ich vedeli vyzdvihnúť na našej vrátnici na Hlavnej 27 v Košiciach.

Čo pre to treba urobiť?
1️⃣ Sledujte našu facebookovú stránku Východoslovenská galéria
2️⃣ Lajkujte tento post
3️⃣ Pozrite si našu fotogalériu výstav na https://vsg.sk/category/vystavy/ a vyberte fotku z výstavy z tohto roku, ktorá vás najviac oslovila
4️⃣ Vložte fotku do komentára a napíšte nám, prečo ste si ju vybrali, čím vás fotka alebo výstava zaujala?
5️⃣ Čakajte do 6. 12., kedy vyhlásime troch výhercov kreatívnych balíčkov s darčekmi od VSG, ktoré budú už v daný deň pripravené na vyzdvihnutie u nás vo VSG

Obsahy balíčkov sa môžu mierne líšiť, no určite v každom z nich si nájdete
🎫 Lístok do galérie na všetky výstavy
📚 Katalóg Po moderne https://vsg.sk/obchod/po-moderne-metropola-vychodu-1945-1989/
🧒 Detského sprievodcu Po moderne (už sa nedá kúpiť!)
🖼️ Pohľadnice, záložku do knihy a odznaky s dielami zo zbierky VSG
🖍️ Niečo na kreslenie
📓 Niečo do čoho kresliť

25/11/2021

25. november vyhlásila OSN za medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Tento deň je pripomienkou násilnej smrti troch sestier Mirabalových, ktorých aktivizmus a boj proti násiliu umlčal diktátorský režim v Dominikánskej republike v roku 1960. Sestry Mirabalové sú nielen hrdinkami, ale predstavujú symbol odporu voči násiliu a rodovým stereotypom. Od dnešného dňa prebiehajú na celom svete podujatia v rámci kampane s názvom 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Táto kampaň končí 10. decembra pripomienkou Medzinárodného dňa ľudských práv. Tento rok si celosvetová kampaň nesie slogan "Orange the World: Generation Equality Stands Against R**e" (Zafarbime svet na oranžovo: Generácia Rovnosti proti sexuálnemu násiliu).

📞 Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212

ℹ️ Kontakty na intervenčné centrá nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Pomoc-obetiam/Pre-statne-organy/Vykazanie-a-intervencne-centra.aspx

👩 Tento text pre vás dnes pripravila kurátorka Štefánia Ďuricová.

🖼️ Edita Spannerová, Prebdená noc, 1959, Východoslovenská galéria

25. november vyhlásila OSN za medzinárodný deň pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Tento deň je pripomienkou násilnej smrti troch sestier Mirabalových, ktorých aktivizmus a boj proti násiliu umlčal diktátorský režim v Dominikánskej republike v roku 1960. Sestry Mirabalové sú nielen hrdinkami, ale predstavujú symbol odporu voči násiliu a rodovým stereotypom. Od dnešného dňa prebiehajú na celom svete podujatia v rámci kampane s názvom 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách. Táto kampaň končí 10. decembra pripomienkou Medzinárodného dňa ľudských práv. Tento rok si celosvetová kampaň nesie slogan "Orange the World: Generation Equality Stands Against R**e" (Zafarbime svet na oranžovo: Generácia Rovnosti proti sexuálnemu násiliu).

📞 Bezplatná non-stop linka pre ženy zažívajúce násilie: 0800 212 212

ℹ️ Kontakty na intervenčné centrá nájdete na webovom sídle Ministerstva spravodlivosti: https://www.justice.gov.sk/Stranky/Ministerstvo/Pomoc-obetiam/Pre-statne-organy/Vykazanie-a-intervencne-centra.aspx

👩 Tento text pre vás dnes pripravila kurátorka Štefánia Ďuricová.

🖼️ Edita Spannerová, Prebdená noc, 1959, Východoslovenská galéria

Videos (show all)

Amenge.project II / Apropriácia
Machciník modeluje Bartusza
Vernisáž projektu Amenge vo Východoslovenskej galérii
Rozhovor s kurátorom: Súčasné umenie v Gruzínsku
Aplikácia Východoslovenskej galérie
Otvorené vitríny s Katkou Nádaskou!
Online predstavenie výstavy Two Shapes of Leaf on Tree / Dva tvary listu na strome
VIDEO A ROZHOVOR
Telo, forma a gesto

Category

Products

Cenník
Vstup na všetky výstavy 7€ / 5.5€*
Klimkovičovci – Príbehy troch generácií 5€ / 3€*
Vstup na všetky výstavy okrem Klimkovičovci – Príbehy troch generácií 4€ / 2.5€*
Deti do 10 rokov, držitelia preukazu ICOM, ZŤP majú vstup zdarma.

*ZĽAVNENÉ (seniori, žiaci, ISIC, ITIC)

Každú prvú nedeľu v mesiaci je vstup do galérie bezplatný. (Neplatí pre výstavu Klimkovičovci – Príbehy troch generácií)

Telephone

Address


Hlavná 27, Alžbetina 22
Kosice
04001

Opening Hours

Tuesday 10:00 - 18:00
Wednesday 10:00 - 18:00
Thursday 10:00 - 18:00
Friday 10:00 - 18:00
Saturday 10:00 - 18:00
Sunday 10:00 - 18:00
Other Art Museums in Kosice (show all)
Kunsthalle / Hala umenia Košice Kunsthalle / Hala umenia Košice
Rumanova 1
Kosice, 04001

Hala umenia Košice / Kunsthalle je pre svoje architektonické dispozície prioritne používaná na organizovanie medzinárodných výstav, workshopov a výstav komorného charakteru nastupujúcej generácie.

Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice - Staré Mesto Múzeum Vojtecha Löfflera, Košice - Staré Mesto
Alžbetina 20
Kosice, 04001

Telefón 556223234 E-mail [email protected] Web http://www.lofflermuzeum.sk/