Codeupp, Kosice Video April 21, 2020, 8:58am

Videos by Codeupp in Kosice. CODEUPP sa zameriava na vývoj mobilných aplikácií pre android a iOS a webových stránok. Zároveň poskytujeme naším klientom marketing a grafické služby.

CODEUPP.COM

Click to enable sound

Other Codeupp videos

CODEUPP.COM

BC