Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Spoločenskovedný ústav CSPV SAV

Oficiálna stránka SvÚ SAV na Facebooku. Hlavná stránka: http://www.svusav.sk
ČaS - časopis: http://www.clovekaspolocnost.sk ODDELENIE SOCIÁLNEJ PSYCHOLÓGIE

Pre oddelenie je ťažiskové dlhodobé zameranie na rozvoj sociálnej psychológie, teda systematické štúdium vzájomných interakcií ľudí a ich sociálneho prostredia.

Operating as usual

25/08/2021

🆕 Výsledky kombinácie kvalitatívneho sociologického a historického výskumu z pera našich kolegov Richarda Filčáka a Ondreja Ficeriho preukázali, že jedno z najznámejších tvrdení o Luníku IX 🌱🌲 je mýtus.
🧐 Chcete sa dozvedieť viac? 👀 Prečítajte si novopublikovaný článok tejto autorskej dvojice v Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2021, 57(3) 👉 https://bit.ly/3sLdtyy

#environmentaljustice #Romaethnicminority #LuníkIX #urbanghetto

🆕 Výsledky kombinácie kvalitatívneho sociologického a historického výskumu z pera našich kolegov Richarda Filčáka a Ondreja Ficeriho preukázali, že jedno z najznámejších tvrdení o Luníku IX 🌱🌲 je mýtus.
🧐 Chcete sa dozvedieť viac? 👀 Prečítajte si novopublikovaný článok tejto autorskej dvojice v Sociologický časopis / Czech Sociological Review 2021, 57(3) 👉 https://bit.ly/3sLdtyy

#environmentaljustice #Romaethnicminority #LuníkIX #urbanghetto

Luník IX. The infamous, misunderstood housing estate Pope Francis plans to visit 24/08/2021

Luník IX. The infamous, misunderstood housing estate Pope Francis plans to visit

Ondrej Ficeri, vedúci projektu Vega Luník IX - dejiny, súčasnosť a
perspektívy rómskeho sídliska, v súvislosti s blížiacou sa návštevou
pápeža Františka 👼na Luníku IX v rozhovore pre The Slovak Spectator objasňuje negatívny vplyv nepodložených presvedčení o tomto sídlisku vo vedomí obyvateľov Slovenska a vysvetľuje, akými premenami sídlisko prešlo za posledných 3️⃣0️⃣ rokov.

Luník IX. The infamous, misunderstood housing estate Pope Francis plans to visit Papal trip puts Eastern Slovakia’s segregated Roma settlement in spotlight.

Photos from Spoločenskovedný ústav CSPV SAV's post 23/08/2021

Poklady Židovského múzea v Prešove III. ✡️
🏛️ Židovské komunitné múzeum v Bratislave už štvrtý rok po sebe vystavuje predmety zo zbierky Židovského múzea v Prešove, ktoré patrí medzi klenoty 💎 európskych zbierok judaík.
Tohtoročná výstava otvorila svoje brány 1. júla a okrem iného bol predstavený aj dvojjazyčný katalóg 📖. Na výstave, ktorá je "veľkým finále" niekoľkoročného výskumu spolupracovala aj naša pracovníčka Veronika Szeghy-Gayer. Výstavu si môžete pozrieť do 10. októbra 2021.

📹 http://www.synagogue.sk/home/video-vystava

Photos from Spoločenskovedný ústav CSPV SAV's post 28/07/2021

Po štyroch rokoch sa minulý týždeň (18. – 23.júla) opäť konal medzinárodný psychologický kongres ICP 2020 / International Congress of Psychology, jeden z najväčších medzinárodných odborných podujatí na poli psychológie. Vzhľadom na pandémiu 🦠 COVID-19 bola celá udalosť presunutá do online priestoru. Hlavným organizátorom 3️⃣2️⃣. ročníka ICP bola Českomoravská psychologická spoločnosť (ČMPS), podporovaná Úniou psychologických asociácií Českej republiky (UPA ČR), pod záštitou Medzinárodnej únie psychologických vied (IUPsyS).

👩‍💼 Na kongrese aktívne vystúpila aj naša kolegyňa Jana Papcunová s témou 🔸 „Výskum nenávistných prejavov voči migrantom - prehľad indikátorov týkajúcich sa nenávisti online“, 🔸 na ktorej momentálne spolupracuje v rámci svojej dizertačnej práce s odborníkmi z Kempelenovho Inštitútu Inteligentných Technológií. Medziodborový prístup je v rámci danej témy kľúčový, ponúkajúc tak pohľad sociálnych ako aj počítačových vied.

📧 Pre viac informácií, akékoľvek pripomienky či otázky, prosím kontaktujte: [email protected]

Photos from Spoločenskovedný ústav CSPV SAV's post 15/07/2021

📆 Júnový spravodaj s prehľadom našich aktivít 💪 práve vychádza, 👀 pozrite sa, čomu sme sa venovali 🔎

#slovenskaakademiavied #cspv #june2021 #newsletter #cenasav #mbsr #mindfulness #mindfulnesspractice #sovinec #sovineccastle🏰 #oralhistory #conference #workshops #ceea #ecologically #innovative #socialpsychology #history #research

Photos from Spoločenskovedný ústav CSPV SAV's post 13/07/2021

V stredu 2️⃣3️⃣. júna 2️⃣0️⃣2️⃣1️⃣ sa uskutočnil prvý zo série workshopov zameraných na hľadanie najlepších riešení pre udržateľné mestá v kontexte sociálneho 👥 a zeleného 🌱 podnikania.

Na podujatí sa stretli zástupcovia miestnych samospráv, neziskových organizácií, vedeckých komunít, ako aj ďalší experti, ktorí spoločne diskutovali o dôležitosti ekologicky a sociálne zodpovedných a inovatívnych miest. 🏙️
Pozvanie prijali vzácni hostia, ako veľvyslanec Slovenskej republiky v Ukrajine,🧔 Marek Šafin, členka Medzinárodnej rady pre miestne environmentálne iniciatívy (ICLEI), 👩‍🦰 Elsa Durieux, bývalý primátor samosprávnej oblasti Sør-Varanger v Nórsku, 🧔 Rune Gjertin Rafaelsen, zástupca spoločnosti SUSTO Sustainable Tools, 🧔 Jan Kurka, ako aj splnomocnenec mesta Košice pre rozvoj cezhraničnej spolupráce Košice - Užhorod a Zakarpatskú oblasť Ukrajiny, 🧔 Eduard Buraš.

🌐 Viac informácií o projekte a workshope nájdete tu: https://bit.ly/3AVakA1

09/07/2021

🤔 Ako lepšie porozumieť sebe samému, byť múdrejší a vnímavejší voči sebe samému? Prichádzajú odborníci s univerzálnym liekom pre dnešnú dobu?

"...je to schopnosť, ktorú má každý, len sa musíme naučiť ju znovu objaviť." hovorí naša kolegyňa Viktória Hičárová v rozhovore pre Radio_FM

ℹ️ Novinka na slovenskom "trhu" - terapia všímavosti/mindfulness - je snaha byť v prítomnom okamihu. Všímavosť je inšpirovaná ☸️ budhistickými meditačnými praktikami, no je to však ⚕️ klinický prístup, ktorý je úplne sekulárny.

👂 Celý rozhovor si môžete vypočuť v archíve Rádia FM: https://bit.ly/3wu83Z5
Zdroj obrázka: Guia do Estudante

#mindfulness #mbsr #efemko

🤔 Ako lepšie porozumieť sebe samému, byť múdrejší a vnímavejší voči sebe samému? Prichádzajú odborníci s univerzálnym liekom pre dnešnú dobu?

"...je to schopnosť, ktorú má každý, len sa musíme naučiť ju znovu objaviť." hovorí naša kolegyňa Viktória Hičárová v rozhovore pre Radio_FM

ℹ️ Novinka na slovenskom "trhu" - terapia všímavosti/mindfulness - je snaha byť v prítomnom okamihu. Všímavosť je inšpirovaná ☸️ budhistickými meditačnými praktikami, no je to však ⚕️ klinický prístup, ktorý je úplne sekulárny.

👂 Celý rozhovor si môžete vypočuť v archíve Rádia FM: https://bit.ly/3wu83Z5
Zdroj obrázka: Guia do Estudante

#mindfulness #mbsr #efemko

Photos from Spoločenskovedný ústav CSPV SAV's post 08/07/2021

🥇 Cena SAV za špičkovú publikáciu pre 3. oddelenie v kategórii publikácie vo vedeckých časopisoch registrovaných v databáze Nordic List bola udelená nášmu kolegovi Ondrejovi Ficerimu za prácu 🔸 The Traitorous National Periphery: the Legacy of Identity Politics of Imperial Hungary in a New Eastern Metropolis of Czechoslovakia–Košice/Kassa (European Review of History, vol. 27, No. 6, 2020, p. 824-846) 🔸

Tešíme sa z úspechu 🤩 a Ondrejovi srdečne blahoželáme 🙌
👀 Štúdiu si môžete prečítať tu: https://bit.ly/2ST1Msa

Photos from Spoločenskovedný ústav CSPV SAV's post 07/07/2021

🏆 Cenu SAV za výsledky vedecko-výskumnej práce získal v roku 2021 projekt APVV pod vedením prof. PaedDr. Štefana Šutaja, DrSc. 🥳 👏
Na jeho riešení sa v rokoch 2016 – 2020 podieľali vedeckí pracovníci z dvoch inštitúcií:

🎗 Z Centra spoločenských a psychologických vied SAV: prof. PhDr. Jozef Výrost, DrSc.; PhDr. Mária Homišinová, PhD.; Mgr. Michal Kentoš, PhD.; Mgr. Mária Ďurkovská, PhD.; RNDr. Branislav Šprocha, PhD.; Mgr. Lucia Heldáková, PhD.; Mgr. Lucia Ištoňová, PhD.; Mgr. Klara Kohoutová, PhD.; Mgr. Juraj Martonyik, PhD.

🎗 Z Filozofickej fakulty UPJŠ: doc. PhDr. Jana Šutajová, PhD.; Mgr. Nikola Regináčová, PhD.; Mgr. Mikuláš Jančura, PhD.; Mgr. Barbara Kacerová

Z úspechu sa tešíme 🤩 a oceneným srdečne blahoželáme 🤝

🌐 Viac o cieľoch, výsledkoch a prínosoch tohto úspešného projektu si môžete prečítať tu 👉 https://bit.ly/2TADTpT

07/07/2021

Kalendárium SvÚ CSPV SAV 📆 #denzahranicnychslovakov
5️⃣. júla v kontexte štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si nielen na Slovensku, ale najmä za hranicami pripomíname Deň zahraničných Slovákov. Tento pamätný deň bol ako sviatok všetkých našich krajanov vyhlásený v roku 1️⃣9️⃣9️⃣3️⃣.

📜 Prečítajte si viac informácií o Dni zahraničných Slovákov aj o slovenských krajanoch v Maďarsku a výskume s tým súvisiacim, na ktorom pracujú naši kolegovia Mária Ďurkovská a Michal Kentoš 🌐 https://bit.ly/3xoCQYK

Kalendárium SvÚ CSPV SAV 📆 #denzahranicnychslovakov
5️⃣. júla v kontexte štátneho sviatku sv. Cyrila a sv. Metoda si nielen na Slovensku, ale najmä za hranicami pripomíname Deň zahraničných Slovákov. Tento pamätný deň bol ako sviatok všetkých našich krajanov vyhlásený v roku 1️⃣9️⃣9️⃣3️⃣.

📜 Prečítajte si viac informácií o Dni zahraničných Slovákov aj o slovenských krajanoch v Maďarsku a výskume s tým súvisiacim, na ktorom pracujú naši kolegovia Mária Ďurkovská a Michal Kentoš 🌐 https://bit.ly/3xoCQYK

Photos from Spoločenskovedný ústav CSPV SAV's post 01/07/2021

🆕 Pozrite 👀 si novinky o projekte 🔹 DREAM ROAD 🔹

Najlepší mladí vedeckí pracovníci SAV boli ocenení v Košiciach 21/06/2021

Najlepší mladí vedeckí pracovníci SAV boli ocenení v Košiciach

Najlepší mladí vedeckí pracovníci SAV boli ocenení v Košiciach - medzi nimi aj naša Veronika Szeghy-Gayer 🥳👏
🌐 https://bit.ly/2TRGOdi

Najlepší mladí vedeckí pracovníci SAV boli ocenení v Košiciach Slovenská akadémia vied

20/06/2021

Kalendárium SvÚ CSPV SAV 📆 Svetový deň utečencov #worldrefugeeday

"Migrácia má rôzne podoby a aj cudzinci žijúci na Slovensku sa líšia tým, z akých krajín
pochádzajú a za akým účelom na Slovensko prichádzajú. Nejasnosti v pojmoch a kategóriách, ktorými sa migrujúci ľudia označujú, prispieva často k vzniku zmesi chaosu a nedorozumenia..." píšu pri príležitosti Svetového dňa utečencov Jana Papcunová a Miroslava Bozogáňová.
Prečítajte si, čo hovoria dáta medzinárodných komparatívnych prieskumov 📈 Eurobarometer a 📉 Európska sociálna sonda o postojoch Slovákov k migrantom, utečencom, cudzincom 👉 https://bit.ly/3cOfUtA

Kalendárium SvÚ CSPV SAV 📆 Svetový deň utečencov #worldrefugeeday

"Migrácia má rôzne podoby a aj cudzinci žijúci na Slovensku sa líšia tým, z akých krajín
pochádzajú a za akým účelom na Slovensko prichádzajú. Nejasnosti v pojmoch a kategóriách, ktorými sa migrujúci ľudia označujú, prispieva často k vzniku zmesi chaosu a nedorozumenia..." píšu pri príležitosti Svetového dňa utečencov Jana Papcunová a Miroslava Bozogáňová.
Prečítajte si, čo hovoria dáta medzinárodných komparatívnych prieskumov 📈 Eurobarometer a 📉 Európska sociálna sonda o postojoch Slovákov k migrantom, utečencom, cudzincom 👉 https://bit.ly/3cOfUtA

18/06/2021

🔸„Akoby sme stále boli v režime „robiť“ a málo ho striedali s režimom „byť“,“ 🔸 hovorí psychologička Viktória Hičárová

🆕 Viac o novinke s názvom teória všímavosti, ktorá na Slovensku doteraz nebola, sa môžete dočítať v rozhovore s našou kolegyňou Viktóriou 🌐 https://bit.ly/3zzQr0I

🔸„Akoby sme stále boli v režime „robiť“ a málo ho striedali s režimom „byť“,“ 🔸 hovorí psychologička Viktória Hičárová

🆕 Viac o novinke s názvom teória všímavosti, ktorá na Slovensku doteraz nebola, sa môžete dočítať v rozhovore s našou kolegyňou Viktóriou 🌐 https://bit.ly/3zzQr0I

Photos from Spoločenskovedný ústav CSPV SAV's post 15/06/2021

👀 Pozrite sa, čo máme nové v májovom newsletteri ⬇️

02/06/2021

🤓 Nášmu kolegovi Marekovi Dobešovi vyšiel v spoluautorstve s Petrom Drotárom článok s názvom 🔹 Dysgraphia detection through machine learning. 🔹
M. Dobeš o jeho prínosoch hovorí takto:

🔎 "V našom článku testujeme algoritmus na predikciu dysgrafie u detí. Používame menej známy AdaBoost algoritmus, ktorý nám umožňuje predikcie na úrovni približne 80%. Okrem algoritmu je našim prínosom, že pracujeme so slovenskou ortografiou a umožňujeme výskumníkom na svete zovšeobecňovať výsledky strojového učenia na rôzne písma. Je to ďalší krok k tomu, aby vedci vyvinuli spoľahlivé nástroje, ktoré by
vedeli plošne identifikovať deti s dysgrafiou a umožnili im včasnú intervenciu u odborníkov."

🌐 Článok si môžete prečítať tu: https://go.nature.com/3yRmetT

🤓 Nášmu kolegovi Marekovi Dobešovi vyšiel v spoluautorstve s Petrom Drotárom článok s názvom 🔹 Dysgraphia detection through machine learning. 🔹
M. Dobeš o jeho prínosoch hovorí takto:

🔎 "V našom článku testujeme algoritmus na predikciu dysgrafie u detí. Používame menej známy AdaBoost algoritmus, ktorý nám umožňuje predikcie na úrovni približne 80%. Okrem algoritmu je našim prínosom, že pracujeme so slovenskou ortografiou a umožňujeme výskumníkom na svete zovšeobecňovať výsledky strojového učenia na rôzne písma. Je to ďalší krok k tomu, aby vedci vyvinuli spoľahlivé nástroje, ktoré by
vedeli plošne identifikovať deti s dysgrafiou a umožnili im včasnú intervenciu u odborníkov."

🌐 Článok si môžete prečítať tu: https://go.nature.com/3yRmetT

20/05/2021

🏆 V súťaži Mladý vedecký pracovník za III. oddelenie získala tretie miesto 🥉 Veronika Szeghy-Gayer.
Z úspechu sa tešíme a srdečne gratulujeme! 🤝

ℹ️ Veronika sa zapojila do súťaže so súborom štúdií venujúcich sa elitám na Slovensku v meniacich sa režimoch v rokoch 1867 - 1945. Zamerala sa na vybrané skupiny:
📍 mešťanostov miest na území Slovenska v roku 1918,
📍 židovských predstaviteľov Maďarskej národnej strany v medzivojnovom období
📍 a prešovskú rodinu Propperovcov v rokoch 1867 až 1945.

🔎 Štúdie skúmajú stratégie a adaptácie elít na meniace sa pomery, ako aj ich národnú identitu a lojalitu voči jednotlivým politickým režimom. 🤓 Hlavným cieľom štúdií bolo overiť správnosť tézy, že kontinuita v rámci mestských elít bola oveľa výraznejšia než tomu napovedajú doterajšie historiografické práce o danej dobe, najmä v súvislosti lokálnych úradníckych elít a židovskej elity na Slovensku.

Ostatné umiestnenia v rámci súťaže si môžete pozrieť tu 👉 https://bit.ly/3hEVAhr

🏆 V súťaži Mladý vedecký pracovník za III. oddelenie získala tretie miesto 🥉 Veronika Szeghy-Gayer.
Z úspechu sa tešíme a srdečne gratulujeme! 🤝

ℹ️ Veronika sa zapojila do súťaže so súborom štúdií venujúcich sa elitám na Slovensku v meniacich sa režimoch v rokoch 1867 - 1945. Zamerala sa na vybrané skupiny:
📍 mešťanostov miest na území Slovenska v roku 1918,
📍 židovských predstaviteľov Maďarskej národnej strany v medzivojnovom období
📍 a prešovskú rodinu Propperovcov v rokoch 1867 až 1945.

🔎 Štúdie skúmajú stratégie a adaptácie elít na meniace sa pomery, ako aj ich národnú identitu a lojalitu voči jednotlivým politickým režimom. 🤓 Hlavným cieľom štúdií bolo overiť správnosť tézy, že kontinuita v rámci mestských elít bola oveľa výraznejšia než tomu napovedajú doterajšie historiografické práce o danej dobe, najmä v súvislosti lokálnych úradníckych elít a židovskej elity na Slovensku.

Ostatné umiestnenia v rámci súťaže si môžete pozrieť tu 👉 https://bit.ly/3hEVAhr

19/05/2021

Po vzniku Československa v roku 1️⃣9️⃣1️⃣8️⃣, na území Slovenska v medzivojnovon období Židia ✡️ postupne predefinovali svoju politickú a národnú lojalitu, čo je možné sledovať aj na základe jednotlivých sčítaní ľudu. Od roku 1️⃣9️⃣2️⃣1️⃣ si väčšina tých, ktorí sa predtým hlasili k maďarsky a nemecky hovoriacim komunitám, zvolili židovskú či československú národnosť. Avšak i napriek meniacim sa trendom v hlásení o nejakej národnej príslušnosti na Slovensku stále existovali židovské politické a intelektuálne skupiny, ktoré odmietli zmeniť svoju národnosť a naďalej sa považovali za maďarské.

🔎 V článku Veroniky Szeghy-Gayer s názvom 🔸 Židovskí predstavitelia maďarskej politickej opozície na Slovensku v medzivojnovom období 🔸 sa dočítate aj odpovede na tieto otázky:
✅ Koľko Židov sa hlasilo k maďarskej národnosti v medzivojnovom Československu?
✅ Ako ich vnímali československé štátne orgány a slovenské väčšinové obyvateľstvo?
✅ Ktorú maďarskú politickú stranu vytvorili Židia?
✅ Ako môžeme charakterizovať politickú činnosť židovských elitných skupín, ktoré sa hlásili k maďarskej národnosti?
✅ A v neposlednom rade, ako vnímali tieto „Židia” svojú maďarskú identitu v československom prostredí?

🌐 Článok vyšiel v časopise Judaica Bohemiae 2/2020: https://bit.ly/3eWtAnQ

Po vzniku Československa v roku 1️⃣9️⃣1️⃣8️⃣, na území Slovenska v medzivojnovon období Židia ✡️ postupne predefinovali svoju politickú a národnú lojalitu, čo je možné sledovať aj na základe jednotlivých sčítaní ľudu. Od roku 1️⃣9️⃣2️⃣1️⃣ si väčšina tých, ktorí sa predtým hlasili k maďarsky a nemecky hovoriacim komunitám, zvolili židovskú či československú národnosť. Avšak i napriek meniacim sa trendom v hlásení o nejakej národnej príslušnosti na Slovensku stále existovali židovské politické a intelektuálne skupiny, ktoré odmietli zmeniť svoju národnosť a naďalej sa považovali za maďarské.

🔎 V článku Veroniky Szeghy-Gayer s názvom 🔸 Židovskí predstavitelia maďarskej politickej opozície na Slovensku v medzivojnovom období 🔸 sa dočítate aj odpovede na tieto otázky:
✅ Koľko Židov sa hlasilo k maďarskej národnosti v medzivojnovom Československu?
✅ Ako ich vnímali československé štátne orgány a slovenské väčšinové obyvateľstvo?
✅ Ktorú maďarskú politickú stranu vytvorili Židia?
✅ Ako môžeme charakterizovať politickú činnosť židovských elitných skupín, ktoré sa hlásili k maďarskej národnosti?
✅ A v neposlednom rade, ako vnímali tieto „Židia” svojú maďarskú identitu v československom prostredí?

🌐 Článok vyšiel v časopise Judaica Bohemiae 2/2020: https://bit.ly/3eWtAnQ

Videos (show all)

Veľká Noc 2021
Milada Horáková_audiokoláž
13. – 14. februára 2020 sa naši kolegovia a kolegovia z Filozofickej fakulty UPJŠ zúčastnili vedeckej konferencie s medz...
Vianoce_2019
Riešitelia projektu APVV Tendencie vývoja etnických vzťahov na Slovensku (komparatívny výskum národnostnej problematiky ...
Spoločenskovedný ústav CSPV SAV sa opäť zúčastnil prestížneho festivalu vedy na Slovensku. V rámci 13. ročníka Európskej...
Aj my sme sa dnes zapojili do štrajku za klimatické zmeny. Podporte túto nevyhnutnú iniciatívu spolu s nami. Fridays for...
Slovenský tím projektu RARE (Changing discourses, changing practises: The Roma as Human Resource) sa v dňoch 15. – 17. m...
Každoročne sa zúčastňujeme Týždňa vedy a techniky, pretože si myslíme, že vedci by nemali byť zatvorení za stenami inšti...
Today, as a part od the Conference SPaO 2018,we have lovely presenters from Poland, Nastrucja Toruj & Anna Czarnejko exp...
Náš kolega Michal Kentoš práve prezentuje výskumné zistenia na tému:Vnímanie bezpečia v kontexte etnicity(Spoluautor: pr...
Noc výskumníkov 2017

Category

Telephone

Address


Karpatská 5
Kosice
040 01
Other Education in Kosice (show all)
Res Publica OZ Res Publica OZ
Šrobárova 2
Kosice, 040 01

Občianske združenie Res Publica vzniklo k 1.1.2011, ktoré bolo utvorené prioritne na základe myšlienky spolupráce s Katedrou politológie FF UPJŠ.

Debatný klub UPJŠ Debatný klub UPJŠ
Kováčska 30
Kosice, 04001

Debatný klub UPJŠ združuje študentov a študentky Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach so záujmom o debatu, rozvíjanie rečníckych schopností a kritického myslenia.

Aquaterra club UVLF Aquaterra club UVLF
Podhradová 13 Košice
Kosice, 04011

Záujmový univerzitný klub, zaoberajúci sa chovom a terapiou zvierat zo sveta teraristiky a aquaristiky.

Babysitting Košice Babysitting Košice
Kosice

Detské oslavy pre firmy, obce a školy - Súkromné detské oslavy a párty - Mobilný detský kút

Bez(a)Dis Bez(a)Dis
Jesenná 5
Kosice, 040 01

Seminár Bez(a)Dis je určený pre záujemcov o témy z oblasti informatiky. Stretnutia sa uskutočňujú na Prírodovedeckej fakulte v Košiciach.

AZU Trnava - stáže, práce, eventy AZU Trnava - stáže, práce, eventy
Letná 9
Kosice, 04022

Aktivita Zvyšuje Úspech www.azu.sk je rozvojový projekt pre študentov vysokých škôl. Ide o podporu a rozvoj študentov od sebarozvoja cez kreativitu a mento

FORUS academy FORUS academy
Kosice, 040 01

jazykové kurzy: deti od 6 rokov, tínedžeri, maturanti, dospelí, aj odborné a špecializované kurzy VIP súkromné hodiny alebo skupina 2- 4 osoby výučba aj cez SKYPE a ZOOM preklady a tlmočenie

Oddelenie manažérstva zemských zdrojov Oddelenie manažérstva zemských zdrojov
Fakulta BERG, Ústav Zemských Zdrojov Oddelenie Manažérstva Zemských Zdrojov, Park Komenského 19
Kosice, 04200

Ústav zemských zdrojov, Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií, Technická univ

Nadácia KOSIT a Ježko Separko Nadácia KOSIT a Ježko Separko
Rastislavova 98
Kosice, 040 01

Podpora vzdelávania v environmentálnej oblasti.

Nezávislí Nezávislí
Kosice

http://nezavisli.blogspot.com - bez reklamy a zadarmo

Eastern Design Conference Eastern Design Conference
Gorkého 2
Kosice, 04001

Eastern is a design conference taking place in Košice, Slovakia.

Debatný klub Šrobárova Debatný klub Šrobárova
Šrobárova 1
Kosice, 042 23

Debatný klub je záujmovým krúžkom určeným pre všetkých študentov nášho gymnázia, ktorí majú záujem zlepšiť svoje rečnícke schopnosti.