Blue Lemons

V Blue Lemons sa venujeme vývoju digitálnych produktov, ktoré pomáhajú inovovať spoločnosť.

Operating as usual

10/09/2021

Ďakujeme za spríjemnenie popoludnia 🤗👍🏻

Súkromné Gymnázium Katkin Park
www.partyfood.sk

Ďakujeme za spríjemnenie popoludnia 🤗👍🏻

Súkromné Gymnázium Katkin Park
www.partyfood.sk

07/09/2021

PROSIGHT Slovensko a.s. je finančná poradenská spoločnosť, ktorá ponúka svoje služby na Slovensku od roku 2011. Poskytujú komplexné finančné poradenstvo a vzdelávanie ľudí v oblasti finančného trhu a osobnostného rozvoja. Na finančnom trhu vytvárajú vzdelávacie centrá PROSIGHT, kde sa ľudia o problematike financií a finančnej gramotnosti môžu sami dozvedieť všetko čo potrebujú.

#slovakia #cooperation #finance #financialadvisor

PROSIGHT Slovensko a.s. je finančná poradenská spoločnosť, ktorá ponúka svoje služby na Slovensku od roku 2011. Poskytujú komplexné finančné poradenstvo a vzdelávanie ľudí v oblasti finančného trhu a osobnostného rozvoja. Na finančnom trhu vytvárajú vzdelávacie centrá PROSIGHT, kde sa ľudia o problematike financií a finančnej gramotnosti môžu sami dozvedieť všetko čo potrebujú.

#slovakia #cooperation #finance #financialadvisor

Biela noc 2021 | Medzinárodný festival súčasného umenia 05/09/2021

Biela noc 2021 | Medzinárodný festival súčasného umenia

Súčasťou tohoročnej Bielej noci sme aj My 🙂

V spolupráci s tímom Bielej noci sa nám podarilo vytvoriť webovú a mobilnú aplikáciu, ktorú si čoskoro budete môcť stiahnuť.

Sme radi, že sme mohli aj takto prispieť projektu, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol.

Biela Noc

#bielanoc

Biela noc 2021 | Medzinárodný festival súčasného umenia Biela noc je prestížny medzinárodný umelecký projekt, ktorý má za úlohu priblížiť širokej verejnosti súčasné formy umenia ako aj netradičné, nepoznané a významné miesta európskych metropol.

25/08/2021

BDO Slovak Republic je jednou z najväčších účtovných a poradenských spoločností na svete. Poskytujú jednotné a integrované slubžy v oblasti auditu, účtovníctva, daní, právneho a podnikového poradenstva.

-en-
BDO is one of the largest accounting and consulting companies in the world. They provide unified and integrated services in the areas of audit, accounting, tax, legal and business consulting.

#cooperation #slovakia #services #accounting

BDO Slovak Republic je jednou z najväčších účtovných a poradenských spoločností na svete. Poskytujú jednotné a integrované slubžy v oblasti auditu, účtovníctva, daní, právneho a podnikového poradenstva.

-en-
BDO is one of the largest accounting and consulting companies in the world. They provide unified and integrated services in the areas of audit, accounting, tax, legal and business consulting.

#cooperation #slovakia #services #accounting

20/08/2021

Spoločnosť ESAC sa zameriava na skladovanie elektrickej energie a výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Skladovanie elektrickej energie ponúka v systéme energetického skladu na báze ekologických batérií, pod vlastnou obchodnou značkou GreenLight Energy Storage. Ich produkty sú bezpečné, nevýbušné, nehorľavé, plne recyklovateľné, na báze prírodných materiálov a s vysokou ekonomickou efektivitou.

-en-

ESAC is a trading company that primarily focuses its activities on the storage of electricity and the production of renewable energy. Storage of electricity is offered in an energy storage system based on environmentally friendly batteries under its own brand name GreenLight Energy Storage. Their products are maximally safe, non-explosive, non-combustible, fully recyclable, made of natural materials and with high economic efficiency.

#renewableenergy #electricity #environment

Spoločnosť ESAC sa zameriava na skladovanie elektrickej energie a výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Skladovanie elektrickej energie ponúka v systéme energetického skladu na báze ekologických batérií, pod vlastnou obchodnou značkou GreenLight Energy Storage. Ich produkty sú bezpečné, nevýbušné, nehorľavé, plne recyklovateľné, na báze prírodných materiálov a s vysokou ekonomickou efektivitou.

-en-

ESAC is a trading company that primarily focuses its activities on the storage of electricity and the production of renewable energy. Storage of electricity is offered in an energy storage system based on environmentally friendly batteries under its own brand name GreenLight Energy Storage. Their products are maximally safe, non-explosive, non-combustible, fully recyclable, made of natural materials and with high economic efficiency.

#renewableenergy #electricity #environment

06/08/2021

Oslavujeme prvé narodeniny Blue Lemons! 🥳

Čo sa nám podarilo za prvý rok ?
✔️Rozrástli sme sa a máme už 40 zamestnancov
✔️Dokončili sme viac ako 20 projektov
✔️Riešime projekty v rámci šiestich krajín
✔️Spolupracujeme s viac ako 20 partnermi

Ďakujeme našim partnerom za dôveru. Tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu!

#firstanniversary #itcompany #milestones #growing #cooperation

Oslavujeme prvé narodeniny Blue Lemons! 🥳

Čo sa nám podarilo za prvý rok ?
✔️Rozrástli sme sa a máme už 40 zamestnancov
✔️Dokončili sme viac ako 20 projektov
✔️Riešime projekty v rámci šiestich krajín
✔️Spolupracujeme s viac ako 20 partnermi

Ďakujeme našim partnerom za dôveru. Tešíme sa na ďalšiu úspešnú spoluprácu!

#firstanniversary #itcompany #milestones #growing #cooperation

Photos from Dobrý Kolektív's post 29/06/2021

Sme radi, že môžeme byť súčasťou projektu, ktorý pomôže revitalizovať verejný priestoror v Mestskom parku v Košiciach. Verejný priestor PLAYKO obohatí centrum Košíc o nové formy kultúrno - komunitných aktivít, oživí celý priestor parku a rozšíri možnosti pre návštevníkov, ktorí ho budú mocť využívať ako športovo - relaxačnú zónu.

➡️ www.kolektiv.sk/playko

27/06/2021

Crypton Digital sa zameriava na kryptomeny s technologickým potenciálom. Ich cieľom je zabezpečiť portfólio TOP kryptomien na trhu. Poskytujú prehľadný spôsob ako môžete sledovať vývoj vášho portfólia v reálnom čase.

➡️www.crypton.digital

-en-
Crypton Digital focuses on cryptocurrencies with technological potential. Their goal is to provide a portfolio of TOP cryptocurrencies on the market. They provide a clear way for you to monitor the development of your portfolio in real time.

#cryptocurrency #cryptotrading #cryptodigital #bluelemons #realtimeportfolio #cryptomarket #slovakia

20/06/2021

A powerful yet user-friendly investigative tool to retrieve any historic API story, activity log by session, user, IP, in any time interval with detailed descriptions down to single calls and responses. A real-time dashboard with plain English insights on ongoing API usage in different dimensions (i.e., calls, sessions, users, IP and API calls) intelligently prioritized to facilitate quick and decisive action.

➡️www.syber.ai

13/06/2021

Application with video stream online chat and solutions for saving images and documents. Different channels for teams where you can create video stream for your team communicate with online messages and share document across mobile and web app.

➡️ www.tacit.io

25/05/2021

Naša metóda implementácie softvérového produktu je systematicky štruktúrovaný prístup k efektívnej integrácii inovatívnych produktov do organizačnej štruktúry spoločnosti. Prístup, ktorý používame na pokrytie celého procesu uvedenia nového inovatívneho produktu na trh.

-en-
Our product software implementation method is a systematically structured approach to effectively integrate innovative products into a company’s organizational structure. An approach which we use to cover the complete process of bringing a new innovative product to the market.

Naša metóda implementácie softvérového produktu je systematicky štruktúrovaný prístup k efektívnej integrácii inovatívnych produktov do organizačnej štruktúry spoločnosti. Prístup, ktorý používame na pokrytie celého procesu uvedenia nového inovatívneho produktu na trh.

-en-
Our product software implementation method is a systematically structured approach to effectively integrate innovative products into a company’s organizational structure. An approach which we use to cover the complete process of bringing a new innovative product to the market.

18/05/2021

Snažíme sa vytvárať inovatívne produkty s najnovšími technológiami, pričom využívame agilný prístup k vývoju softvéru. Náš tím využíva vývojové požiadavky a riešenia prostredníctvom spoločného úsilia samoorganizujúcich sa a krížovo funkčných tímov a ich zákazníkov / koncových používateľov.

-en-
We strive to create innovative products with the latest technologies, all while using the agile software development approach. Our team utilizes development requirements and solutions through the collaborative effort of self-organizing and cross-functional teams and their customer/end user.

Snažíme sa vytvárať inovatívne produkty s najnovšími technológiami, pričom využívame agilný prístup k vývoju softvéru. Náš tím využíva vývojové požiadavky a riešenia prostredníctvom spoločného úsilia samoorganizujúcich sa a krížovo funkčných tímov a ich zákazníkov / koncových používateľov.

-en-
We strive to create innovative products with the latest technologies, all while using the agile software development approach. Our team utilizes development requirements and solutions through the collaborative effort of self-organizing and cross-functional teams and their customer/end user.

11/05/2021

Náš produktový dizajn je o vytváraní produktov, ktoré vyhovujú potrebám jeho používateľov, a to prostredníctvom obchodnej stratégie, analýzy údajov, návrhu používateľskej skúsenosti, prieskumu používateľov, návrhu používateľského rozhrania, pohybového dizajnu, makiet a prototypov. Všetko je o riešení problémov a premýšľaní o dizajne, ktoré je súčasťou tohto procesu návrhu.

-en-
Our Product design is about creating products that meet the needs of its users through business strategy, data analysis, user experience design, user research, user interface design, motion design, mockups, and prototypes. It’s all about problem solving and design thinking, which is part of that design process.

Náš produktový dizajn je o vytváraní produktov, ktoré vyhovujú potrebám jeho používateľov, a to prostredníctvom obchodnej stratégie, analýzy údajov, návrhu používateľskej skúsenosti, prieskumu používateľov, návrhu používateľského rozhrania, pohybového dizajnu, makiet a prototypov. Všetko je o riešení problémov a premýšľaní o dizajne, ktoré je súčasťou tohto procesu návrhu.

-en-
Our Product design is about creating products that meet the needs of its users through business strategy, data analysis, user experience design, user research, user interface design, motion design, mockups, and prototypes. It’s all about problem solving and design thinking, which is part of that design process.

04/05/2021

We will establish the process of bringing new innovations to consumers from concept to testing through distribution. New product development strategies look at improving existing products to invigorate an existing market or create new product that market seeks.

We will establish the process of bringing new innovations to consumers from concept to testing through distribution. New product development strategies look at improving existing products to invigorate an existing market or create new product that market seeks.

Photos from Blue Lemons's post 13/04/2021

V Blue Lemons máme radi inovácie a nie len tie digitálne ! 💡🤗

Ďakujeme za možnosť byť partnerom TEDx Košice a pomôcť tak šíriť zaujímavé inovatívne myšlienky rečníkov, ktorí zdanlivo malými krokmi menia nielen svoje okolie, ale často aj celé komunity.

Ak by ste mali záujem sa dozvedieť viac tak 17.4.
👇😉
http://www.tedxkosice.sk

Squeeze out INNOVATION 22/01/2021

Squeeze out INNOVATION

V Blue Lemons vytvárame digitálne produkty, ktoré pomáhajú inovovať služby v rôznych oblastiach. Pozrite si naše portfólio produktov a poďme spolu tvoriť inovácie ! 😊

Squeeze out INNOVATION We create digital innovative products that have a story.Our user-first approach to development allows us to make complex things simple, human and fun.

Squeeze out INNOVATION 02/01/2021

Squeeze out INNOVATION

👉s novým rokom nás čaká veľa noviniek a jednou z nich je aj to že rozširujeme náš tím 👨‍🦰👨‍🦱👩‍🦰👴 preto ak máš chuť vyskúšať si nové technológie na zaujímavých projektoch alebo Ťa láka oblasť marketingu a chceš realizovať svoje nápady, tak sa nám ukáž a prihlás sa na pozície ktoré sme pre teba pripravili 😉

Squeeze out INNOVATION We create digital innovative products that have a story.Our user-first approach to development allows us to make complex things simple, human and fun.

Trackee - Logictic app 29/12/2020

Trackee - Logictic app

🎉Trackee je aplikácia k monitoringu prepravy tovaru v reálnom čase. Užívateľsky jednoduché prostredie Vám umožní mať kedykoľvek dispozícii aktuálne, prehľadné informácie alebo požadované dokumenty ku konkrétnym prepravám.🚛🗄🚐📦

Trackee - Logictic app Trackee is simple aplication to planning your routes and tracking your trucks in real time.

23/12/2020

Šťastné a veselé, plné radosti a splnených prianí 🎅🎄⭐️

Šťastné a veselé, plné radosti a splnených prianí 🎅🎄⭐️

Medi-con - Vaša ambulancia a lekár na rýchlosť kliku 07/12/2020

Medi-con - Vaša ambulancia a lekár na rýchlosť kliku

📣Spúštame beta verziu aplikácie Medicon 🥳

Aplikácia Medicon vznikla za účelom inovovať a zefektívniť ponúkané služby jednotlivých ambulancií. Aplikácia sa zameriava na zjednodušenie výberu správneho termínu u Vášho lekára a poskytuje aktuálne informácie týkajúce sa jednotlivých ambulancií. Prostredníctvom aplikácie môžu pacienti vyjadriť spätnú väzbu svojim lekárom a tým umožniť zlepšovanie ponúkaných služieb.

Ambulancie môžu informovať prostredníctvom notifikácií svojich pacientov o aktuálnych novinkách, poskytovaných službách, obmedzeniach alebo o zmene dohodnutých termínov. Zároveň aplikácia poskytuje lekárom jednoduchý prehľad o svojich pacientoch.

👉 https://medi-con.sk
👉 https://bluelemons.sk

Medi-con - Vaša ambulancia a lekár na rýchlosť kliku Vaša ambulancia a lekár na rýchlosť kliku

05/11/2020

Viete o niekom, kto potrebuje pomoc v týchto náročnejších časoch? Je úplne jedno, či je to osoba, komunita, podnik, prevázka alebo organizácia z oblasti od kultúry, športu, školstva, umenia či gastra. Go2Help je tu pre všetkých, ktorí pomoc potrebujú. 🙏

✍️Napíšte nám cez formulár na našej webovej stránke https://bit.ly/2HMWVTn a my vašu výzvu overíme a obratom sa ozveme.
Ďakujeme, že pomáhate s Go2Help💓🤝

🤩Viete o niekom, kto potrebuje pomoc v týchto náročnejších časoch? Je úplne jedno, či je to osoba, komunita, podnik, prevázka alebo organizácia z oblasti od kultúry, športu, školstva, umenia či gastra. Go2Help je tu pre všetkých, ktorí pomoc potrebujú. 🙏💓

Ako prihásiť niekoho, o kom viete, že potrebuje pomoc?

✍️Napíšte nám cez formulár na našej webovej stránke https://bit.ly/2HMWVTn a my vašu výzvu overíme a obratom sa ozveme.

👉Vaša výzva sa následne objaví v appke a Vy ju môžete spoločne s nami promovať medzi priateľmi alebo počas vašich eventov (virtualnych aj osobných)

👉Vybieraná suma bude uhradená v prospech žiadateľa v deň ukončenia výzvy.

👉Po vyzbieraní cieľovej sumy pre podporovaný subjekt sa môžete osobne zúčastniť pri odovzdaní symbolického šeku pre Vami zadaný a podporovaný subjekt

Sľubujeme, že budete spokojní 🙏

Ďakujeme, že pomáhate s Go2Help💓🤝💪

#go2help #appkasosrdcom #spravnycaspomahat #spojmesa

30/10/2020

📷Oficiálne video ku Go2Help je tu a vy nám jeho zdieľaním môžete pomocť šíriť šľachetnú myšlienku našej mobilnej appky 🤗🙏

Photos from Go2Help's post 29/10/2020

Go2Help appka sa testuje a tiež pomaličky začína zbierať návrhy na výzvy,ktorým bude pomáhať. Ak viete o niekom, kto pomoc potrebuje (gastro, umenie, šport, neziskovky a iné) tak pošlite info cez formulár na https://bit.ly/2HMWVTn 😉🤝

Go2Help 26/10/2020

Go2Help

👏 Podarilo sa a v rámci Digital League sme spustili Mobilnú Appku Go2Help do života. 📲😉

Mobilná Aplikácia Go2Help je momentálne v testovacej fáze, preto budeme radi, ak si ju stiahnete, vyskúšate a zašlete Váš feedback. 🤝

Stiahnuť si ju môžete na webovej stránke appky: https://go2help.app/ alebo na :
Google store: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.eventsapp.go2help&fbclid=IwAR0kZqE-2OZuV62ELNyovCedfWfiW8hRvoGCvGrpMXz9x5NZ9yt0QB8nsQY
App store: https://apps.apple.com/app/id1535584757

Go2Help

13/10/2020

Blue Lemons

12/10/2020

Blue Lemons

We here at Blue Lemons are all about creating innovations. Our company specializes in web and mobile apps that helps you take the next step and push your business to the next level.
Check out our new video and get in touch with us today!

www.bluelemons.sk 🤖🚀💡

Photos from Blue Lemons's post 03/10/2020

Taste a little bit of Blue Lemons !!

...and what will be next ? what will we present to you in the coming weeks?

1. Web app for dog shelters to support and make a better dogs adoption

2. Mobile app that will enable you to combine your daily activities and your good will to support different talents, teams or individuals, restaurants or clubs and more

3. Mobie and web app which improve provided services for dentists and their patients

...and redesign of financial service for better understanding of financial numbers

www.bluelemons.sk

#digital #productdevelopment #innovation #innovationchallenge #productdesign #digitalproducts

Energetické kalkulačky 17/09/2020

Energetické kalkulačky

V dnešnej dobe veľa ľudí hľadá chytré rozhodnutie, ktoré by im mohlo ušetriť peniaze. Jedným z nich je efektívne využitie energie v domácnosti. V spolupráci so Spoločnosťou ochrany spotrebiteľov sme spustili beta verziu webovej aplikácie na výpočet potenciálnej úspory v energetických službách. Vyskúšajte a dajte nám spätnú väzbu, aby sme mohli naše riešenie vylepšiť.

#innovation #energyefficiency #energysaving

Energetické kalkulačky Energetické kalkulačky slúžia najmä na informovanie širokej verejnosti o výhodách šetrnej spotreby energie. Beta verzia.

Videos (show all)

Blue Lemons
https://bluelemons.sk

Telephone

Address


Továrenská 8
Kosice
040 01
Other Information Technology Companies in Kosice (show all)
eSOLUTIONS s.r.o. eSOLUTIONS s.r.o.
Gorkého 8
Kosice, 04001

ponúkame Vám komplexné IT služby - MSP manažované servisné služby s automatizovaným monitoringom bezpečnosti - cloudové služby Microsoft Azure - CSP prenájom Office 365 - zabezpečenie sietí v spolupráci s Fortinet - prenájom RICOH

Unify Unify
Trieda SNP 61
Kosice, 04011

UNIFY, s.r.o. (UNIFY, ltd.) is a stable multi-brand company. We provide valuable services in the field of Education and IT.

Getspace Slovensko Getspace Slovensko
Mojmírova 12
Kosice, 04001

Slovensko IT Slovensko IT
Štúrova 27
Kosice, 04001

Slovensko IT je dynamická spoločnosť prinášajúca inovatívne riešenia, poskytujúca komplexné IT služby, inovácie a cloudové riešenia v prospech občanov a podnikateľov Slovenskej republiky, ako aj štátnych podnikov a inštitúcií.

Visma Labs Slovakia Visma Labs Slovakia
Štúrová 27
Kosice, 04001

Visma Labs is a Norwegian company that develops software for its own products that simplify and automate processes in various areas of public life. It has been operating in Košice since 2018.

Nové technológie a služby Nové technológie a služby
Cesta Pod Hradovou 13/A
Kosice, 040 01

"Vyšli sme z IT oddelení malých, veľkých, zahraničných,.. firiem aby sme im dnes pomáhali, dopĺňali, rozširovali."​

RVmagnetics RVmagnetics
Němcovej 30
Kosice, 04001

RVmagnetics is sensor R&D and customisation company based in Slovakia. Over 20 years of world-class basic and applied research in the field of magnetism and magnetic materials resulted in establishing company that heps its clients smarten up their offer.

Data-Bet Data-Bet
Kosice, 04001

We are providing a cost-effective, elite-level sportsbook outsourcing services. We here at DataBet have but one goal: to make the lives of bookies easier. It’s our passion; it’s what keeps us obsessed with being the best. It would be pleasure for us

ELEARN.AERO ELEARN.AERO
Kosice, 04001

ELEARN.AERO brings a whole new level of Computer Based Trainings with nearly endless number of benefits for your aviation business.