Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"

Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"

Komentarze

Drodzy Mieszkańcy Kamionka!
Do piątku 13 maja br. trwa przyjmowanie kandydatur na radnych Samorządów Mieszkańców na Pradze-Południe. Formularze z listami podpisów przyjmowane są w Urzędzie Dzielnicy w pok 306.

Nasze 29. posiedzenie z 5 maja było ostatnim w kadencji 2018-2022, za którą bardzo dziękujemy!

Żegnają się z Wami od lewej: Andrzej Wójcik, Piotr Śledziewski, Monika Wesołowska, Dorota Jankowska Lamcha, Tomasz Marzecki, Magda Dziadosz oraz Ci, którzy do zdjęcia nie zapozowali - Anna Krasińska i Alicja Fojcik,

Zamieszczamy z tej okazji krótkie podsumowanie kadencji.
Był to wyjątkowy i trudny czas pandemii, ale mimo ograniczeń w kontaktach i obostrzeń staraliśmy się być z Wami i wywiązać się ze statutowych obowiązków.

KADENCJA W LICZBACH
* 77 interpelacji
* 29 zebrań
* 14 stanowisk
* 7 wniosków do Studium Zagospodarowania Przestrzennego m. st. Warszawy.

W CZASIE KADENCJI 2018-2022 OPINIOWALIŚMY SPRAWY MAŁE I DUŻE:
Wzięliśmy udział w konsultacjach:
* w sprawie ulicy Mińskiej
* w sprawie ul. Kamionkowskiej
* projekt Zielona Grochowska
* SPPN na Kamionku
* zagospodarowanie rezerwy po Trasie Tysiąclecia

Formułowaliśmy uwagi do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego: okolicy ul. Podskarbińskiej cz.I, Parku Skaryszewskiego, dla Kamionka cz II

Wydawaliśmy opinie w sprawach lokalnych: tablica poświęcona pamięci W.B.Jastrzębowskiego, tablica poświęcona pamięci Marszałka Kornela Morawieckiego, zniesienie nazwy ulicy Nowińskiej.

INTERWENIOWALIŚMY
w sprawach dotyczących jakości wspólnej przestrzeni, jak i sposobu korzystania z niej, spraw bezpieczeństwa i międzysąsiedzkich, np.:
- nielegalnie przebywający w pustostanie uciążliwy sąsiad urządzający pijackie biesiady,
- rozjeżdżony przez kurierów trawnik na Starówce Kamionka,
- blokowany przez wykonawcę remontu kamienicy pas ruchu, źle parkujące pojazdy,
- hałas ścigających się pojazdów z Błoni Stadionu Narodowego,
- zniszczona w wypadku zabytkowa brama przychodni przy Grochowskiej 339a,
- zły odpływ wody z ulicy Grochowskiej skutkujący tworzeniem się rozlewiska przy ulewnych deszczach i zachlapywaniem przechodniów przez pojazdy,
- wstawialiśmy się za mieszkańcami Stanisława Augusta, którzy zostali pozbawieni miejsc postojowych na ulicy przez dewelopera, który bezprawnie zajął pas drogi.
- upominaliśmy się o lepsze zabezpieczenie zabytków : Targowej 14, Telefunkena, uratowaliśmy posadzkę z gorsecików na Targowej 12.

SUKCESY KADENCJI 2018-2022:
Duże i małe, jedne będące wynikiem interpelacji, inne - wieloletnich starań:
Sukcesy interwencyjne:
* instalacja progów zwalniających na podwórzu osiedla TOR
* uporządkowanie rozjechanego trawnika pomiędzy ulicą Lubelską a Jeziorkiem Kamionkowskim, barierka zabezpieczająca trawnik na Starówce Kamionka
* nowe nasadzenia przy przepompowni na Błoniach Elekcyjnych, które docelowo zasłonią ten obiekt ekranem zieleni
* instalacja barierek ochraniających trawnik przy Jeziorku Kamionkowskim i na Starówce Kamionka

Sukcesy wieloletnich starań, pracy i presji:
* rozbudowa SP nr 255 i miejsce pod nową szkołę w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego dla Kamionka cz II
* nowa balustrada przy jeziorku od strony Al. Zielenieckiej
* sygnalizacja świetlna na Grochowskiej przy wylocie ulicy Mińskiej
* Koalicja Ciszej jest w Parku Skaryszewskim
* powstrzymanie rozkradania detali w kamienicy Targowa 14

WYDARZENIA
* jedna edycja Konkursu Kamień Kamionka
* patronat nad wydarzeniami sportowymi na Kamionku: Bieg Wedla oraz Turniej o Puchar Kamionkowskich Błoni Elekcyjnych
* Stoisko na Prasko-Południowych Prezentacjach 2018, 2019, 2021
* Współorganizacja: Festyn Kamionkowski na d. Bazarku Rogatka – wrzesień 2018, współorganizacja i patronat: Róża dla Baczyńskiego – 3 X 2019, Choinka Sąsiedzka na Kamionku – 21 XII 2019, 19 XII 2020, 11 XII 2021

WSPÓŁPRACA
* współtworzymy projekt Partnerstwo Nasz Kamionek, który ma na celu włączenie do wspólnego działania aktywnych mieszkańców, organizacje, przedsiębiorców, placówki kultury i wydziały Urzędu Dzielnicy Praga Południe
* wolontariat w Ogrodach Polsko Niemieckich, dzięki któremu pięknieje brzeg Jeziorka Kamionkowskiego za fabryką Wedla.
* ze Stołecznym Towarzystwem Ochrony Ptaków zorganizowaliśmy spotkanie otwarte dla mieszkańców nt. ochrony dzikich zwierząt i ptaków w mieście
* bierzemy udział w pracach Forum Rad Osiedli na Pradze Południe
* Współpracujemy z Radą Seniorów i Młodzieżową Radą Dzielnicy
* Członkowie Rady uczestniczą w corocznym Festynie Ulicy Skaryszewskiej

PROMOCJA RADY I UTRZYMYWANIE KONTAKTU Z MIESZKAŃCAMI:
- strona www.kamionek.warszawa.pl założona w tej formie w 2014 r. na serwerze Urzędu m. st. Warszawa

- FB – profil Rada Osiedla Kamionek - ponad 1600 fanów;

- Grupa na FB ,,Na Kamionku”, start 2021 r. – 555 członków;

- Grupa na FB ,,Kamionek, Praga Południe”, start 2017, (grupa prywatna) – 2700 członków
Towarzystwo Przyjaciół Kamionka i Skaryszewa, Partnerstwo ,,Nasz Kamionek”, Kamionek – strony zaprzyjaźnione.

BUDŻET OBYWATELSKI

* w naszej siedzibie odbyły się dwa maratony pisania projektów.
* W roku 2019 dwa projekty zgłoszone przez przewodniczącą Rady: bramki do szczypiorniaka na terenie zieleni Bliskiej i Żupniczej i barierki chroniące trawnik przy Stanisława Augusta.
* Rok 2020 - ważny dla lokalnej społeczności ,,Mostek Elekcyjny” nie został jednak zweryfikowany pozytywnie, za to ,,Bezpieczna i wygodna alejka do Parku Skaryszewskiego nad brzegiem Jeziorka Kamionkowskiego” został wybrany w głosowaniu i istnieje już w przestrzeni.
* Na realizację czekają zwycięskie projekty z 2021 roku – toaleta w Parku Skaryszewskim, system podpór dla starych magnolii w różance oraz alejki i więcej zieleni okrywowej w okolicy ,,Kąpiącej się” .
* BO bieżącej edycji - 4 projekty dotyczące Parku Skaryszewskiego: 2 ogólnomiejskie – więcej nasadzeń w parkach, wymiana oświetlenia oraz 2 dzielnicowe – rearanżacja placu zabaw oraz dalsze alejki z nawierzchni mineralnej

RADA W MEDIACH
* 26 kwietnia 2019 r. Bazar Rogatka powróci na Kamionek! W nowej odsłonie – Radio Kolor 103 FM,
* 29 kwietnia 2019 r. Interwencja Warszawska o torze kolarskim przy ul. Podskarbińskiej – Radio Warszawa, 28 maja 2019 r Jest sprawa: reaktywacja toru kolarskiego Nowe Dynasy – Warszawa i Mazowsze – najnowsze wiadomości w RDC,
* 18 czerwca 2020 r. Samorząd Kamionka o inwestycji‚ lex deweloper’ w fabryce Perun: "Przeznaczenie i skala budzą poważne zastrzeżenia" (wyborcza.pl),
* 11 grudnia 2020 r. Polski Związek Działkowców – Przegląd mediów (pzd.pl),
* 3 luty 2021 r. Ciemno i niebezpiecznie w Parku Skaryszewskim. Mieszkańcy boją się, że dojdzie do tragedii (fakt.pl), oraz: dwukrotnie w Kurierze Warszawskim w sprawie inwestycji na Błoniach Kamionkowskich.

Dziękujemy za minioną kadencję Mieszkańcom, Społecznikom, Zarządowi i Radzie Dzielnicy, placówkom kultury, organizacjom pozarządowym, kamionkowskim szkołom, K.S. Drukarz, kamionkowskim Przedsiębiorcom, i wszystkim Przyjaciołom lokalnego samorządu!

Marcin Kluś, Tomasz Kucharski Burmistrz Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Karol Kowalczyk Zastępca Burmistrza Dzielnicy Praga Południe, Izabela Szostak-Smith, Bożena Przybyszewska, Rzecznik Prasowy Praga-Południe, Sylwester Nowak Wasz Sąsiad, Piotr Borkowski, Anna Dębińska Żytkiewicz Rada Seniorów Praga-Południe Warszawa, Młodzieżowa Rada Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, Centrum Promocji Kultury, Klub Sąsiada Skaryszewska, Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"
Z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego przypominamy związany z Pragą mało znany powstańczy epizod. To powstańczy konkurs poezji z okazji Dnia Żołnierza z 15 sierpnia 1944 r. Napłynęło na niego około stu utworów.

Wraz z wierszami anonimowych Powstańców ożywają złożone w poetyckie strofy prawdziwe uczucia młodych ludzi bezradnie patrzących na dramat rozgrywający się po drugiej stronie Wisły i czekających na rozkaz do kontynuacji walki.

,,Już w mroku barwa ciemno-fioletowa
Zasnuła domy i pola Grochowa.(…)
Noc z dniem zrównały tysiączne pożary.
Warszawa, mszcząc się, nie znała już nocy…”

– napisał zwycięzca konkursu, tajemniczy Ultor 693. Otrzymał I nagrodę w postaci pistoletu automatycznego syst. Steyr.

Słowa zdobywcy II nagrody w postaci pistoletu automatycznego syst. ,,Mauser” chwytają za serce :

Przyśniła się dzieciom Polska,
Czekana od tylu lat,
Za którą walczył nasz ojciec
Za którą ginął dziad.

Podobnie wzruszają słowa Eug.J., wyróżnionego III nagrodą – pięcioma granatami ręcznymi. Jego wiersz zaczynał się tak:

Gdy pierwszą swą otrzymasz broń,
Choć dotąd jej nie miałeś w ręce,
Niech męstwo twą owionie skroń
I krótko pomódl się w podzięce…

Wiersze te, od żony swojego dowódcy Tadeusza Schollenberga otrzymała pani Barbara Kolińska, łączniczka z Powstania po praskiej stronie, z poleceniem, by jako świadectwo tamtych czasów opublikować je w wolnej Polsce. Wydało je Centrum Promocji Kultury na Pradze Południe w roku 2004.

Jesteśmy dumni, że mieliśmy skromny udział w przypomnieniu tych anonimowych, ale jakże autentycznych i przejmujących strof, bowiem wybrzmiały one pięknie w interpretacji naszego kolegi, znanego aktora Tomasza Marzeckiego na inauguracji Czwartkowych Wieczorów w Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami" we wrześniu, kilka lat temu.
Dziękujemy !!!!

Partnerzy Partnerstwa Nasz Kamionek podsumowują ten trudny rok oraz składają życzenia świąteczne i noworoczne! Rada Osiedla Kamionek Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami" Pierogarnia Mińska 4/6 Scena Lubelska 30/32 Klub Sąsiada Skaryszewska Wyświetl Film

Centrum Komunikacji Spolecznej
21 lipca 2020 r. godz. 16:00-20:00 w Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami" wyjątkowe spotkanie ze światem baśni i marzeń w opowieściach zaklętych w dźwiękach akordeonu i barwnych pieśniach.

"Dotknąć, aby zrozumieć” projekt realizowany w ramach Programu integracji społeczności romskiej na lata 2014-2020 finansowanego ze środków Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
Poprowadzi: Katarzyna Jackowska-Enemuo
Przepis na warszawskie pyzy, zmodyfikowany przeze mnie na wersję wegańską, czyli wegańskie pyzy warszawskie a la Tracz :) Z tradycją
w nowoczesność! :) Spróbowałem... PYCHA! :)

Zamieszczam instrukcję wykonania krok po kroku oraz oryginalny przepis z książki Hanny Szymanderskiej. SMACZNEGO! :)

Specjalne podziękowania dla Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami" :)

Witamy serdecznie! "Między Wierszami” zaprasza do księgarni📚Kawiarnia jest nieczynna do odwołania Księgarnia Cafe Klub "Między Wierszami" zaprasza wszystkich gości, złaknionych kultury, odprężenia i niebanalnej rozrywki przy ciepłej filiżance i przekąsce.

12/10/2022

Wielkimi krokami zbliża się Dzień Nauczyciela 😊😇 jak co roku znajdziecie u nas wspaniałe upominki od serca ♥️

07/10/2022

Już jutro o godz. 17:00, odbędzie się u nas wieczór autorski Pani Marii Czechowicz, serdecznie zapraszamy! 🙂

06/10/2022

Dziś ogłoszono laureatkę Literackiej Nagrody Nobla 📖🏅 Decyzją Akademii Szwedzkiej została nią Annie Ernaux. Wyróżnienie przyznano za „odwagę i kliniczną ostrość, z jaką odkrywa korzenie, wyobcowanie i zbiorowe ograniczenia pamięci osobistej” 👏

24/09/2022

🟢W wieku 94 lat zmarł aktor Franciszek Pieczka.
⚫ W sobotę o godz. 15.00 specjalna audycja poświęcona Franciszkowi Pieczce.

⚫ Od ponad pół wieku był związany z Teatrem Polskiego Radia, w którym nagrał wiele słuchowisk i adaptacji polskiej literatury, laureat Wielkiego Splendora Teatru Polskiego Radia (1996). Występował też w powieści radiowej "W Jezioranach".

⚫ Wybitnego aktora będziemy wspominać dziś na antenie Dwójki. O godz. 21.00 nadamy słuchowisko „Król Lear” wg Shakespeare’a w reż. Mariusza Malca. Po nim – ok. 21.45 wspomnienia o Franciszku Pieczce.

24/09/2022

Kilka z naszych propozycji na długie jesienne wieczory ☕️📖🙂🍂🍁

22/09/2022

Nowości u nas 😊 zestawy kreatywne, audiobooki i książki dla małych, reportaże, poradniki, poezja i powieści i dla dużych! Jest z czego wybierać 🤩

08/09/2022

Posiadamy kilka sztuk na miejscu 😇

06/09/2022

Kilka propozycji i nowości od nas 🙂 wartościowa lektura, pomoc w modlitwie, albo karty które pomagają w nawiązywaniu głębokich relacji. Wszystko aby umilić nadchodzące długie wieczory 🍁🍂🦔

Photos from Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"'s post 01/09/2022

Rok szkolny za pasem, ale pogoda pozwala na ostatnie wypady w sezonie, może weekend za miastem? :)

P.S. U nas dostaniecie podręczniki do religii dla dzieci 😇😊

06/08/2022

Wakacje trwają... ale my na posterunku :) razem z nowymi wakacyjnymi pozycjami 📘📗📙📕

02/08/2022

My również obchodzimy 78. Rocznicę Wybuchu Powstania Warszawskiego :)

18/06/2022

Zapraszamy ciepło na śniadaniową-książkową rozmowę na temat:

📚 "Czytanie ma sens, a wydawanie książek?"

☕️IZA BARTOSZ dzisiaj o godz. 10:00 zawita w drugim odcinku prowadzonych przez naprawdę sympatyczną, fachową i wnikliwą Annę Serdiukow "Porannych sąsiedzkich spotkaniach z kulturą".

🚶‍♀️🚶💻📺Można na nie przybyć miłym spacerkiem do nastrojowej "Willi Bzów", przy ul. Paderewskiego 94 w Sulejówku lub ONLINE, przy kawce albo herbatce. Jak wygodniej!

🌟IZA BARTOSZ – przez wiele lat redaktor naczelna czasopisma "Gala". Pracowała jako szefowa działu krajowego w dwutygodniku „Viva”.
🌟Autorka i współautorka książek, m.in. „Czekam na Was, ale się nie spieszcie” o ks. Kaczkowskim, czy „Świat bez Głowy” – zbioru wspomnień o Januszu Głowackim. Wydawczyni współczesnych książek, przez lata redaktor naczelna wydawnictwa Czerwone i Czarne, a później wydawnictwo OsnoVa Publishing, specjalizującego się w publikacjach non-fiction.

🚶‍♀️🚶💻Zachęcamy serdecznie ☺️

Link do transmisji poniżej:
https://www.youtube.com/watch?v=5B6a-WuDZ_c

12/06/2022

Jeśli ktoś szuka pomysłu na inspirujący czas długiego weekendu, z dala od tłumów, zachęcamy serdecznie na przyjazd do Sulejówka na Festiwal Zofiówka 🏡🎨🎶💃🕺📖🧚🎤🎬📰 ☺️

🌟W programie spektakle, koncerty na salach i w plenerze, potańcówka folkowa, projekcje filmów, wystawy, wykłady, rozmowy z twórcami wielu dziedzin kultury i sztuki.

🌟Szereg wydarzeń warsztatowych dla każdego, m. in. Bajkowisko, warsztaty fotograficzne, dziennikarskie, familijne warsztaty filmu animowanego.

📚📖 My polecamy szczególnie ciepło "Strefę Słowa' Festiwalu:

📖 Festiwal Zofiówka I Rozmowy o literaturze - 16 czerwca o 18:00

📖 Festiwal Zofiówka I Warsztaty dziennikarskie - 17-24 czerwca

📖 Festiwal Zofiówka I Wspólne pisanie - 23 czerwca, warsztaty szczególnie kierowane do osób pragnących zacząć pisać powieść

🌟 Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny.

✨Cały program "Zofiówki" można znaleźć tutaj:
https://www.festiwalzofiowka.pl/program-festiwalu-2022/

🏡Polecamy! 💚

Wystartowaliśmy❗️🤗

Mamy przyjemność przedstawić szczegółowy program
Festiwalu Zofiówka🌟🎭🎨📸🖌📰📖🎼📽💐

Już 5 czerwca będzie miał miejsce premierowy pokaz spektaklu „Czerwony Kapturek” 👧🤶🐶, a zarazem prolog II Edycji Festiwalu Zofiówka. 🎊

Program Festiwalu, podobnie jak w zeszłorocznej edycji, będzie składał się z następujących bloków:
👫 Spotkania przy stole, gdzie znajdą się takie działania jak warsztaty literackie „Wspólne Pisanie”, warsztaty dziennikarskie - których efektem będzie kolejna edycja gazety „Zofiówka Festiwalówka”, spotkania z pisarzami, rozmowy z filmowcami. Warsztaty animacji „Zaanimuj swojego SLIMA” to filmowa przygoda dla całej rodziny, zwieńczona projekcją powstałych dzieł na „wielkim ekranie” naszego miejscowego Kina-Teatr Kurtyna. „Bajkowisko” będzie kreatywną podróżą dla najmłodszych do krainy wyobraźni.

🏞 Spotkania po drodze, czyli w przestrzeni miejskiej, zapraszające do poznania ciekawych ludzi i inspirujących miejsc: cykl warsztatów fotograficznych, czy plener artystyczny. Stworzone przez uczestników prace będzie można ujrzeć podczas specjalnie przygotowanych wystaw.

🏡 Spotkania w ogrodzie, gdzie pod starą sosną lub lipą, w cieniu cisów i innych krzewów, które przywracają letniskowy charakter miasta można wziąć udział w koncercie „dęciaków” M.O.D. „Akord” w malowniczym Parku Glinianki, w potańcówce plenerowej z dziarską „Młodzieżówką z Sulejówka”, warsztatach na świeżym powietrzu, a nawet samemu wykreować „Magiczny ogród Zofii”.

🎤 Spotkania przy mikrofonie, z pasjami mieszkanek i mieszkańców Sulejówka. W tym bloku znajdą się spotkania z muzyką i teatrem. Podczas tegorocznej edycji nie zabraknie zwłaszcza wątków teatralnych. Już 5 czerwca nastąpi premiera sztuki wystawianej przez „Scenę Seniora” – „Czerwony Kapturek”. 14 czerwca odbędzie się kolejny premierowy pokaz – „Trzy Próby. Fredro-Zapolska-Mrożek”, spektaklu tworzonego przez mieszkańców, w wyjątkowej formie próby teatralnej. Spektakl „Co to jest miłość?” przybliży twórczość Jonasza Kofty. Na scenie ujrzymy też dziecięce grupy teatralne, których aktorzy są zarazem autorami przedstawień teatralnych „Nieśmiała bajka” i „Opowieść w paski”. W multiinstrumentalną podróż w „Dźwiękiem malowane” zabiorą młodzi muzycy z Sulejówka, a na Finał Festiwalu zabrzmią połączone chóry biorące udział w warsztatach chóralnych.

🌎 Spotkania w sieci, czyli wydarzenia, które oprócz publiczności w studio będą transmitowane online. „Poranne sąsiedzkie spotkania z kulturą”, będące okazją do poznania inspirujących ludzi świata kultury i sztuki, w domowym klimacie.

ℹ Szczegóły wydarzenia na www.festiwalzofiowka.pl

🌟Program Festiwalu:
https://www.festiwalzofiowka.pl/program-festiwalu-2022/

Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółowy harmonogram wydarzeń tegorocznej Zofiówki.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego.

Festiwal Zofiówka realizuje zadania w ramach programu „Edukacja Kulturalna”.

Do zobaczenia! ☺️

Photos from Festiwal Zofiówka's post 12/06/2022

A może na długi weekend do zielonego Sulejówka? 🏡☺️

🏡15 czerwca startuje Festiwal Zofiówka, cykl wydarzeń kulturalnych bez blichtru, odbywających się w sąsiedzkiej atmosferze.

Już 16 czerwca o 18:00 odbędą się tam "Rozmowy o literaturze":
📖Festiwal Zofiówka I Rozmowy o literaturze

🌟Spotkanie poprowadzi Kasia Bulicz-Kasprzak autorka powieści, a jej gośćmi będą:

🌟 Agnieszka Lis - Pisarka - Pisarka. Jedna z najpoczytniejszych pisarek literatury obyczajowej, pianistka i dziennikarka.
🌟 Mariola Zaczyńska - autorka, absolwentka studium scenariuszowego łódzkiej Filmówki, dzięki któremu pisze dynamicznie i filmowo. Lubi łączyć gatunki literackie: komedię z kryminałem, obyczaj z sensacją i thrillerem.
🌟 Zbigniew Zborowski , autor sag historycznych, kryminałów i thrillerów. Przez wiele lat był reporterem – zbierając materiały do reportaży zjeździł całą Polskę i kawałek świata, poznał wielu niezwykłych ludzi i ich historie.

💚Będzie to rozmowa o historiach, które utrwalają w swoich powieściach, autentycznych, prawdziwych opisach miejsc.

✨Bezpłatne wejściówki na wydarzenie można odebrać biurze festiwalowym, w siedzibie Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku, ul. Bogusławskiego 14A, od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-20:00.

Polecamy! 💚

11/06/2022

Zbliża się 7. rocznica istnienia "Między Wierszami" :) Zapraszamy na promocję z tej okazji od poniedziałku :)

Photos from Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"'s post 09/06/2022

Wielkimi krokami zbliżają się dwa ważne dni - Dzień Taty oraz... zakończenie roku szkolnego 😊 Polecamy się, jeśli chodzi o upominki zarówno dla Taty, Nauczycieli jak i dla Uczniów :)

Photos from Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"'s post 31/05/2022

Sezon komunijny nadal trwa! :) a my zapraszamy po Pamiątki I Komunii Świętej, Biblie tradycyjne, w obrazach, w opowieściach i wiele innych propozycji pamiątek i prezentów do naszej księgarni :)

27/05/2022

Zapraszamy do współpracy w zakresie zorganizowania Spotkań z Książką Między Wierszami :)

[email protected]
tel. 22 616 25 28

Photos from Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"'s post 21/05/2022

Krótka fotorelacja z Gry miejskiej na Kamionku 14.05.2022, w której wzięliśmy udział :)

Zwalcz Nudę
https://miedzywierszami.online/krolewscy-sasiedzi/

Photos from Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"'s post 16/05/2022

Sezon komunijny w pełni! 😇 Znajdziecie u nas mnóstwo rzeczy z nim związanych: kartki z życzeniami, ozdobne torebki na prezenty, Pismo Święte dla dzieci a także inne religijne książki dla najmłodszych 💜

19/04/2022

"Między Wierszami" jeszcze w Świątecznej szacie :) Tak świętowaliśmy, ale już dziś wracamy do pracy i powoli szykujemy wiosenne nowości :)

23/03/2022

W najbliższy piątek w Warszawie Wesołej odbędzie się
Koncert charytatywny "Przyjaciele Ukrainy", będący muzycznym zaproszeniem do pomocy szpitalowi dziecięcemu na Ukrainie, współorganizowany przez Fundację "Wirtualna Choinka".

Zachęcamy serdecznie 🎶🇺🇦🇵🇱❤

Photos from Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"'s post 08/03/2022

Zespół Księgarni "Między Wierszami" składa najserdeczniejsze życzenia Wszystkim Paniom w dniu ich święta 🌷🌹💐🌺

A Panów zapraszamy po prezenty last-minute.. :)

Pozdrawiamy!

07/03/2022

Już jutro Dzień Kobiet :) kilka ciekawych propozycji od nas dla Pań, a więcej na miejscu - zapraszamy :)

Photos from Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"'s post 17/02/2022

Wszystkiego puszystego z okazji Dnia Kota od całej załogi Między Wierszami 😊

PRAGA GADA. O romantyku z prawego brzegu 04/02/2022

PRAGA GADA. O romantyku z prawego brzegu

Szczególną radością są dla nas sytuacje, gdy w naszym zakątku płyną ciekawe opowieści. Zwłaszcza gdy obrazują nam barwnie życie dawniejszej nieco Warszawy i są opowiadane przez tak sympatycznych, inspirujących rozmówców, zarazem świadków tych zdarzeń.
Tak ubogacające spotkania zawdzięczamy wyjątkowej, od lat już wydającej piękne owoce inicjatywie PragaGada, której twórcą i duszą jest Przemysław Olszewski ☺

Zapraszamy bardzo ciepło do wysłuchania wywiadu ze śpiewającym seniorem panem Januszem, czyli "O romantyku z prawego brzegu"
❤🎶🤗

PRAGA GADA. O romantyku z prawego brzegu Pan Janusz, mieszkaniec Wawra, duszą jest ciągle na Targówku, gdzie z tuby patefonu sączyły się dźwięki piosenek z warszawskich kabaretów i rewii.::: Materia...

31/01/2022

Zapraszamy Państwa na naszą nową stronę internetową, www.miedzywierszami.online, która będzie stopniowo się rozwijać 🙂
Będziemy tam relacjonowali różne wydarzenia, w których będziemy brali udział, lub które będą miały miejsce u nas 🙂

Strona powstała dzięki wsparciu Instytutu Książki Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu: "Certyfikat dla małych księgarni" :)

Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami" updated their website address. 31/01/2022

Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami" updated their website address.

Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami" updated their website address.

18/01/2022

U nas znajdziecie te i inne propozycje prezentów 😊 Zapraszamy!

18/01/2022

To już niebawem 😌

Photos from Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"'s post 15/01/2022

Nowe karnety dla Babci i Dziadka 😊

07/01/2022

Prezentowana gra to dobry sposób aby przybliżyć sobie, swoim dzieciom, rodzinie życie Kardynała Wyszyńskiego.

Gracze wcielają się w różne Postaci: np tatę Kardynała Wyszyńskiego - Stanisława, niewidomą siostrę Czacką, czy w Kardynała Wojtyłę. Losują Misje indywidualne, natrafiają na wydarzenia z dzieciństwa, młodości, uwięzienia i PRL-u. Idą przez miasta i wykonują akcje z nimi związane.

Dostępna u nas od ręki😌

Photos from Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"'s post 05/01/2022

Jak co roku przygotowaliśmy dla Was wybór kalendarzy na nowy rok 🙂: książkowe - w wielu rozmiarach i wzorach, na biurko, ścienne, liturgiczne. A także Ewangelia na każdy dzień w dwóch rozmiarach, w miękkiej bądź w twardej oprawie 😌

31/12/2021

Takie wspaniałe życzenia otrzymaliśmy od zespołu Instytutu Książki :)

A korzystając z okazji, i my również życzymy Państwu szczęśliwości w Nowym Roku oraz dużo zdrowia, pogody ducha jak i tej za oknem ;) oraz więcej wolnego czasu, który pozwoli się wyciszyć i zwolnić nieco w dzisiejszym pędzie. Niech dobra lektura będzie z Wami! :)

Szanowni Państwo, Beneficjentki i Beneficjenci!

W ostatnim dniu roku, w którym rozpoczęliśmy współpracę z Państwem w ramach zadań realizowanych w programie „Certyfikat dla małych księgarni”, pragniemy złożyć serdeczne życzenia noworoczne:

życzymy Państwu, aby 2022 rok był czasem realizacji Państwa planów, spełnienia marzeń i odnoszenia sukcesów w życiu osobistym i zawodowym.

Życzymy, by Państwa pasja i olbrzymie zaangażowanie, które obserwujemy z wielkim podziwem, nadal towarzyszyły Państwu w pracy.

Życzymy, żeby prowadzone przez Państwa księgarnie były miejscami kulturotwórczej siły, przestrzeniami wypełnionymi nie tylko wartościową literaturą, ale także dobrą energią. Powodzenia!

Zespół Instytutu Książki zaangażowany w prowadzenie programu „Certyfikat dla małych księgarni”

23/12/2021

Drodzy Przyjaciele „Między Wierszami”,

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia życzymy wszystkim Wam i Waszym Bliskim dużo ciepła rodzinnego, radości i pokoju w nadchodzącym czasie.

Abyście znaleźli czas na ulubioną lekturę :)

Wasza Ekipa „Między Wierszami”

Photos from Księgarnia Cafe - Klub "Między Wierszami"'s post 20/12/2021

U nas drewniane szopki ✔️ małe i duże, różne rodzaje 😌

20/12/2021

A co to, co to ?🎅 Czy to świąteczna promocja? W naszej księgarni możecie zaopatrzyć się w prezenty na Święta i do tego w promocji! :) To świetna okazja, jest jeszcze trochę czasu, zapraszamy :)

13/12/2021

Dziś nasze święto :) Dostaliśmy takie piękne życzenia:

Szanowni Państwo,
Beneficjentki i Beneficjenci programu ‘’Certyfikat dla małych księgarni”!

Z okazji Dnia Księgarza życzymy, aby nigdy nie zabrakło Państwu zapału i możliwości dalszego prowadzenia działalności księgarskiej. Wiemy, że Państwa praca to przede wszystkim misja i pasja – nie tylko sprzedajecie Państwo książki, ale przede wszystkim tworzycie Państwo miejsca dostępu do kultury i wiedzy, propagujecie czytelnictwo, promujecie wartościową literaturę. W dniu Państwa święta dziękujemy i życzymy powodzenia!

Zespół Instytutu Książki realizujący program ‘’Certyfikat dla małych księgarni”

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Ul. Grochowska 288
Warsaw
03-841

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 11:00 - 18:00
Wtorek 11:00 - 18:00
Środa 11:00 - 18:00
Czwartek 11:00 - 18:00
Piątek 11:00 - 18:00
Sobota 11:00 - 16:00

Inne Księgarnie w Warsaw (pokaż wszystkie)
Antykwariat Kwadryga Antykwariat Kwadryga
Wilcza 29 A Lok. 25
Warsaw, 00-544 WARSZAWA

Antykwariat w podwórku starej śródmiejskiej kamienicy i w internecie na www.kwadryga.com

Dom Spotkań z Historią Dom Spotkań z Historią
Karowa 20
Warsaw, 00-324

Dom Spotkań z Historią (DSH) — samorządowa instytucja kultury miasta stołecznego Warszawy.

Księgarnia Artystyczna Zachęta / Zachęta Art Bookshop Księgarnia Artystyczna Zachęta / Zachęta Art Bookshop
Plac Stanisława Małachowskiego 3
Warsaw, 00-916

W Księgarni Artystycznej Zachęty dostępne są katalogi towarzyszące wystawom, wydawnictwa polski

Profinfo.pl Profinfo.pl
Przyokopowa 33
Warsaw, 01-208

Skorzystaj z naszego sklepu online: http://goo.gl/UdCkEi

MULTICO Oficyna Wydawnicza MULTICO Oficyna Wydawnicza
Al. Jerozolimskie 53
Warsaw, 00-697

MULTICO Oficyna Wydawnicza - wydawca książek o polskiej przyrodzie. Fachowa literatura zawsze na n

Nexto.pl Nexto.pl
Ul. Prosta 51
Warsaw, 00-838

Nexto.pl to ponad 80 tys. ebooków i audiobooków od 650 wydawców polskich i zagranicznych w jednym

InBook.pl InBook.pl
Tadeusza Borowskiego 2 Lok 24
Warsaw, 03-475

UWAGA! Mając konto Facebook możesz skorzystać z automatycznego logowania w naszym sklepie. Wyko

krainaksiazek.pl krainaksiazek.pl
Zwrotnicza 6
Warsaw, 01-219

www.krainaksiazek.pl

Księgarnia internetowa - www.muzaklub.com Księgarnia internetowa - www.muzaklub.com
Bagatela 10/3
Warsaw, 00-585

Księgarnia internetowa Wydawnictwo Muza tel.: +48 22 628 63 60

Sklep Worship Sklep Worship
Warsaw

Już niedługo rusza nowy chrześcijański sklep internetowy :) * książki * płyty * filmy * T-sh

Antykwariat LOGOS Antykwariat LOGOS
Aleje Ujazdowskie 16
Warsaw, 00-478

Skupujemy i sprzedajemy wydawnictwa (książki, mapy, fotografie, pocztówki) sprzed 1939 r. z zakre

Wydawnictwo Poltext Wydawnictwo Poltext
Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
Warsaw, 01-694

www.poltext.pl: Książki niebanalne, nie dla wszystkich, ale każdy znajdzie coś dla siebie :)