Austeria Księgarnia - Środkowa 7 Warszawa

Księgarnia-antykwariat Wydawnictwa "Austeria"

Austeria Księgarnia - Środkowa 7 Warszawa updated their phone number. 30/06/2021

Austeria Księgarnia - Środkowa 7 Warszawa updated their phone number.

Austeria Księgarnia - Środkowa 7 Warszawa updated their phone number.

Warszawskie Targi Książki 2019 25/05/2019

Warszawskie Targi Książki 2019

Warszawskie Targi Książki 2019 25/05/2019

Warszawskie Targi Książki 2019

Austeria Księgarnia - Środkowa 7 Warszawa updated their website address. 30/01/2019

Austeria Księgarnia - Środkowa 7 Warszawa updated their website address.

Austeria Księgarnia - Środkowa 7 Warszawa updated their website address.

17/12/2018

MIASTO OPOWIEDZIANE. POWOJENNY KRAKÓW W ŚWIETLE ŻYDOWSKIEJ LITERATURY DOKUMENTU OSOBISTEGO

50,00 zł

Kraków – przestrzeń wielu artystycznych inicjatyw, miasto twórców – doczekał się licznych literackich wcieleń. Portretowany przez pisarzy, opiewany przez poetów, zapisał się w świadomości czytelników jako miasto artystów, literackich salonów, skarbnica kultury i narodowych pamiątek – miasto roztaczające niezwykły czar, wręcz magiczne. Antologie, literackie przewodniki po Krakowie, rzadko jednak do portretu miasta dodają rysy nakreślone przez żydowskich twórców. Cytowani są jedynie nieliczni – głównie bard Kazimierza i poeta krakowskiego getta Mordechaj Gebirtig oraz autorzy powojennej literatury wspomnieniowej: przede wszystkim Miriam Akavia, Natan Gross, Roma Ligocka. Ich teksty pojawiają się zazwyczaj w kontekście opowieści o wielokulturowości międzywojennego miasta lub w kontekście Holo­kaustu. Wydawać by się więc mogło, że snuta przez krakowskich Żydów literacka opowieść o mieście kończy się tragicznym rozdziałem poświęconym Zagładzie. Tak jednak nie jest. Po nim następują kolejne, od lat czekające na odczytanie i zanalizowanie.

04/12/2018

PROZA PODRÓŻNA

34,00 zł

Joseph Roth mieszkał i pracował w hotelach, które kochał i na które cierpiał. Widzę go w dworcowych poczekalniach, w pociągach, w melancholijnych pejzażach. Bagażowy pakuje na wózek cale jego życie. „Żółta poświata fotografii”. Powroty do czegoś, czego już nie ma, a może w ogóle nie było. Fotograficzne atelier. Fotograf w czarnym garniturze. A może tylko grabarz o woskowej twarzy. Lalki, peruki, utracone piękno. Czasem widoki z okna. Niby nie dzieje się nic. Ktoś gra w domino. „Na trzecim piętrze mieszka gramofon. Żywe stworzenie, które wykrzykuje radość i smutek na podwórze”. Na ulicy ruch: pies, piłka, żebrak. Apatia kolejek miejskich. Szyny. Druty. Spowite dymem miasta. „Gorycz metropolii”. Porzucone zdjęcia. Uśmiech zatrzymany w biegu. Retusz umykającego czasu.
W tych felietonach-wierszach – Autor żegluje po miejscach pozornie błahych, nic nie znaczących. I znaczących tyle, ile nasze życie i śmierć. Wie, że nie ma miejsc stałych. Jest zawsze jakaś podróż, czyjaś twarz, pan w „szarym flauszowym kapeluszu”, młody Fritz z matką, blondynka w oknie, aukcja berlińskiego panoptikum. „Wszystko się rozsypało”. Woskowe życie się stopiło…

02/12/2018

MONADY. POLSKO-NIEMIECKO-ŻYDOWSKIE PO(ST)GRANICZNE NARRACJE MIEJSKIE

50,00 zł

Praca zbiorowa pod redakcją Arlety Galant, Eryka Krasuckiego, Piotra Krupińskiego i Pawła Wolskiego

Książka przybliża zupełnie odmienny model miasta od tego, który dominował w dotychczasowych studiach literackich i kulturoznawczych. Autorki i autorzy rekonstruują przestrzeń miejską zdeterminowaną przez wewnętrzne granice, podziały, rozwarstwienia. Są to albo aktualne linie podziałów tworzące liczne strefy pogranicza, albo linie dawne, które czynią ze współczesnych miast obszary po(st)graniczne. Nie chodzi przy tym bynajmniej o rekonstrukcję radosnej wielokulturowości, ale o odtworzenie przestrzeni miasta, w której granice posiadały zwykle separujący, traumogenny charakter. Zamiar wywabienia z miast ich dotkliwych, raniących pęknięć w niby-wspólnej przestrzeni powiódł się znakomicie.

(z recenzji prof. UAM dr. hab. Tomasza Mizerkiewicza)

(…) Choć to raczej sztetl niż miasto odcisnął się w powszechnie rozpoznawanych narracjach lokalnych, podskórny związek doświadczenia miasta i tożsamości żydowskiej pozostały nierozerwalne. (…) Tak rozumiane ciało Żyda jest obszarem konfrontacji nostalgicznej tęsknoty za utraconą naturalnością wspólnoty z lękiem przed tym, że nostalgia ta zakłóci euforię linearnego, przemysłowego (a zatem: miejskiego) postępu. Zgodnie z kulturowym mechanizmem, ciało to (ciało Żyda i ciało miasta – bo miasto, jak podobno już Lou Salomé przekonywała Freuda, można poddawać psychoanalizie tak samo, jak człowieka) i doświadczenie, do którego odsyła, musi być abiektalne. (…) W tym sensie po(st)graniczne narracje miejskie, choć w porządku naszych rozważań mają genezę szczecińską, w prezentowanym tomie stanowią obszar dyskusji nad narracjami o pograniczności przestrzennej, historycznej, językowej i innych we wszystkich miastach Europy i świata naznaczonych atomizującymi tożsamość doświadczeniami traumatycznymi.

30/11/2018

PSALMY

52,00 zł

Odmawianie Psalmów zawsze było postrzegane wśród Żydó jako potężne narzędzie do pozyskiwania przychylności i miłosierdzia Boga. I chociaż nadal istnieją różne tradycje, które przypisują odmawianiu poszczególnych Psalmów skuteczność w rozmaitych sytuacjach krytycznych, współcześni rabini uczą, że skoro Księga Psalmów zawiera tyle ludzkich emocji, jest prawie niemożliwe, żeby nie znaleźć jednego czy dwóch Psalmów, które będą współgrały z uczuciami, potrzebami czy sytuacją życiową współczesnego Żyda. “Działania magiczne opisywane w Szimusz Tehilin (traktat “Posługiwanie się Psalmami”) odpowiadały kondycji psychicznej czytelników z przeszłości, bo jak uczył rabi Nachman z Bracławia: “Jest wielkim dobrodziejstwem ze strony Boga, że pozwala nam zwracać się do Niego na ludzki sposób”.

30/11/2018

TORA – PIĘCIOKSIĄG MOJŻESZA

130,00 zł

W przedmowie do swojego przekładu Księgi Psalmów pisze Czesław Miłosz, że decydującym powodem podjęcia tej pracy było zapoznanie się z mikrofilmem dwujęzycznego, polsko-hebrajskiego wydania Biblii z przekładem Izaaka Cylkowa. Na wydanie to zwrócił mu uwagę kolega z uniwersytetu w Berkeley, znakomity logik i matematyk Alfred Tarski. Poeta uważa, że jest to przekład zarówno poetycko piękny, jak i bardzo wierny (co przecież tak rzadko idzie w parze). Miłosz podkreśla, że Cylkow stara się zachować kolejność słów oryginału. Zauważa, że Cylkow, »wrażliwy na modulację hebrajskiej frazy, nieco inaczej kształtuje werset niż czynią to Biblie, zarówno katolickie jak i protestanckie, zawsze… ulegające wpływowi składni łacińskiej«. Przyznając się do tego, iż stale odwołuje się do jego rozwiązań, swój własny przekład określa jako »ciągłą z nim rozmowę«”.- pisze we wstępie do tłumaczenia Tory Cylkowa Henryk Halkowski.

29/11/2018

UDRĘKA ŻYCIA I INNE DRAMATY RODZINNE

60,00 zł

Levin był przede wszystkim wielkim komentatorem swojej młodej ojczyzny, reagującym na społeczne i polityczne pulsacje miast, w których przyszło mu tworzyć. Cykl dramatów zwanych domowymi to reminiscencje jego rodzinnych, polsko-żydowskich korzeni.

Bogactwo twórczości Hanocha Levina kryje się przede wszystkim w różnorodności gatunków, jakimi umiejętnie operował. Pisarz, poeta i krytyk teatralny Haim Nagid zwykł tę różnorodność porządkować wedle klucza chronologicznego. Według niego pierwszy etap działalności artystycznej Levina znamionują kabarety satyryczne, do drugiego należą komedie rodzinne, zaś do ostatniego dramaty mityczne.

Levin był przede wszystkim wielkim komentatorem swojej młodej ojczyzny, reagującym na społeczne i polityczne pulsacje miast, w których przyszło mu tworzyć. Cykl dramatów zwanych domowymi to reminiscencje jego rodzinnych, polsko-żydowskich korzeni. W antologii ukazały się teksty: Solomon Grip; Chefec; Poper; Udręka życia; Ten, który się waha; Jakiś i Pupcze; Moris Szimel; Wzrusz moje serce; Całuj Ciotkę; Romantycy.
Cykl dramatów zwanych rodzinnymi czy domowymi to reminiscencje jego rodzinnej, polsko-żydowskiej dzielnicy Neve Szanen na południu Tel Awiwu; to także jidyszowo-polsko brzmiące imiona, znane ulice i miejsca. (…) Levin doskonale operuje literackimi gatunkami, łącząc ich potencjały z własną wrażliwością. Zawsze jednak myśli o scenie. Tekst to dla niego, podatne na liczne przekształcenia, teatralne tworzywo. To zapis scenicznego doświadczenia, które w życiu artystycznym Levina pełniło rolę prymarną i ku któremu podążały niemal wszystkie jego literackie wysiłki. Z wstępu Justyny Biernat do „Udręki życia i innych dramatów rodzinnych”, pt.: „Laboratorium doświadczeń, Dramaturgia Hanocha Levina”.

Austeria Księgarnia - Środkowa 7 Warszawa added a Shop on Website button to their Page. 29/11/2018

Austeria Księgarnia - Środkowa 7 Warszawa added a Shop on Website button to their Page.

Austeria Księgarnia - Środkowa 7 Warszawa added a Shop on Website button to their Page.

29/11/2018

HAGADA NA PESACH

36,00 zł

Bogato ilustrowana, w najnowszym, współczesnym przekładzie, z transliteracjami oraz komentarzem halachicznym, który umożliwia prawidłowe odprawienie Sederu.

Hagada to najważniejsza książka żydowskiego święta Pesach.

Tora nakazuje, aby w noc święta Pesach podczas Sederu opowiadać o wyjściu z niewoli egipskiej, o wszystkich szczegółach, cudach i następstwach tego wydarzenia.

„Noc sederowa różni się od wszystkich innych nocy. Słowo seder oznacza ‘porządek’ i zostało wybrane na określenie porządku obrzędów, które wypełniamy tej nocy – każdy szczegół Sederu odzwierciedla jakiś aspekt wyjścia z Egiptu, a każdy detal ma swój cel i znaczenie.”

Istnieje jeszcze jedno wyjaśnienie słowa seder: ta noc uświadamia, że porządek spełnienia przykazań w ciągu całego roku jest uzależniony od faktu wyjścia z Egiptu, gdyż wyjście z Egiptu było nieodzowne do dania Tory, i nawet w dziesięciu przykazaniach Bóg określa Siebie „Ja jestem twój Bóg, który wywiodłem

Kategoria

Telefon

Strona Internetowa

srodkowa7.com

Adres


Warszawa, Ul Środkowa 7
Warsaw

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 11:00 - 19:00
Wtorek 11:00 - 19:00
Środa 11:00 - 19:00
Czwartek 11:00 - 19:00
Piątek 11:00 - 19:00
Sobota 11:00 - 17:00

Inne Księgarnie w Warsaw (pokaż wszystkie)
Melon Inżynierska Melon Inżynierska
Warsaw, 03-410

życie życie to jest melon

Wydawnictwo Poltext Wydawnictwo Poltext
Jutrzenki 118, 02-230 Warszawa
Warsaw, 01-694

www.poltext.pl: Książki niebanalne, nie dla wszystkich, ale każdy znajdzie coś dla siebie :)

Centrum Architektury Centrum Architektury
Marszałkowska 115 Lok. 338 (adres Korespondencyjny)
Warsaw, 00-102

Kup: centrumarchitektury.org/ksiegarnia Śledź: instagram.com/centrumarchitektury Czytaj: www.scribd.com/user/175020120/Centrum-Architektury Słuchaj: www.radioarchitektura.pl Ogląd...

Znaki Czasu Znaki Czasu
Foksal 8
Warsaw, 00-366

Znaki Czasu - Wydawnictwo z tradycją, rok założenia 1921

polishbookstore polishbookstore
Obozowa 82a/17
Warsaw, 01-434

Szeroki wybór książek do nauki języków obcych, w tym do nauki języka języka polskiego jako obcego. Szybka realizacja i niskie ceny książek.

Księgarnia internetowa - www.muzaklub.com Księgarnia internetowa - www.muzaklub.com
Bagatela 10/3
Warsaw, 00-585

Księgarnia internetowa Wydawnictwo Muza tel.: +48 22 628 63 60

Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne Powszechne Wydawnictwo Rolnicze i Leśne
Ul. Malownicza 14
Warsaw, 02-272

Książki wydawane przez PWRiL mają bardzo wysoką wartość merytoryczną, a na tle konkurencji wyróżnia je bardzo staranne opracowanie poruszanych zagadnień.

CeDeWu.pl CeDeWu.pl
Ul. Żurawia 47/49
Warsaw, 00-680

Strona firmowa wydawnictwa ekonomicznego CeDeWu.pl

Kawiarnio-księgarnia  "Pod Parasolem" Kawiarnio-księgarnia "Pod Parasolem"
Ul. Puławska 95
Warsaw, 02-595

Strona poświęcona działalności Kawiarnio-księgarni "Pod Parasolem" !

Księgania Techniczna - d. Studencka Księgania Techniczna - d. Studencka
Ul. Polna 13 Paw. 40-42
Warsaw, 00-663

Istniejemy od 1987 roku, wcześniej jako Księgarnia studencka, obecnie Księgarnia techniczna.

Antykwariat pod Liściem Antykwariat pod Liściem
Chmielna 9 Stragan Uliczny
Warsaw, 00-020

Antykwariat pod Liściem Książki, Komiksy, Pocztówki, Medale, Płyty winylowe, cd, dvd

Bibliocreatio Bibliocreatio
Al.Jerozolimskie 65/79, Lok. 1421
Warsaw, 00-697

Tworzymy indywidualne kolekcje książkowe i doradzamy, co warto czytać. Jesteśmy ekspertkami rynku książki i pasjonatkami literatury.