Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński

Komentarze

Wizyta przedstawicieli Mołdawii
W dniu 28 października br. gościliśmy na naszym obszarze przedstawicieli mołdawskiej Agencji ds. Interwencji i Płatności dla Rolnictwa.
Wizyta na obszarze LGD Zalew Zegrzyński była częścią wizyty przedstawicieli mołdawskiej Agencji ds. Interwencji i Płatności dla Rolnictwa (AIPA) w Polsce, która odbyła się w dniach 25-29 października.
W ramach tej wizyty w dniu 28 października przewidziane były wizyty w terenie. Na naszym obszarze gościliśmy przedstawicieli AIPA, przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wizyta rozpoczęła się od odwiedzenia Biura LGD oraz prezentacji przygotowanych przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński oraz Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie. Następnie odbywały się wizyty u beneficjentów LGD Zalew Zegrzyński oraz LGD Zielone Mosty Narwi. Wśród naszych beneficjentów odwiedzeni byli: Przychodnia dla zwierząt Kado Mirosław w Łajskach oraz Wypiek Ciast Domowych Marzenie Marzena Gawlik w Marianowie.
Prezes LGD Zalew Zegrzyński otrzymał podziękowanie za bezinteresowną pomoc i wsparcie okazane przy organizacji uroczystości nadanie imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Samorządowemu Przedszkolu w Somiance
W dniach 25-29 października na terenie LGD Alto Casertano (Włochy) odbyły się się warsztaty analityczne w ramach międzynarodowego projektu współpracy "Dziedzictwo dla Przyszłości" ANCHOR.
W warsztatach brali udział przedstawiciele oraz młodzież z 4 Lokalnych Grup Działania - Partnerów projektu: LGD Zalew Zegrzyński, LGD Aktywni Razem, LGD Wspólny Trakt oraz LGD Alto Casertano (Włochy), który był gospodarzem tych warsztatów.
Na wcześniejszym etapie projektu zarówno młodzież włoska, jak i polska realizowała przed warsztatami pilotażowe wywiady z seniorami. Warsztaty, które odbyły się w zamku w mieście Mignano Monte Lungo, miały na celu analizę i korektę zebranych przez uczestników projektu materiałów. Młodzież włoska zaprezentowała podczas warszatów efekty swojej pracy z postaci filmu, w którym kilku seniorów opowiadało swoje wspomienia dotyczące wydarzeń historycznych, które odbywały się na terenie obecnej LGD Alto Casertano. Potem przedstawiciele młodzieży z polskich grup przedstawili zrealizowane materiały, które były narzędzem do porównania materiałów gromadzonych w obu krajach.
Następnie wywiązała się dyskusja, w której brali udziałał zarówno trenerzy, animator, przedstawiciele LGD, ale również i młodzież. Dzięki tej dyskusji wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z trudnościami na etapie realizacji materiałów, ale także sposobami na ich rozwiązanie oraz uatrakcyjnienie gromadzonych materiałów. Dzięki temu uczestnicy mogli podnieść swoją wiedzę i umiejętności, a materiały zbierane na dalszym etapie mogą być lepsze zarówno pod względem merytorycznym jak i również technicznym.
Warsztaty dopełniły wizyty w siedzibie regionu Campania oraz miejscach szczególnie ważnych dla historii Polski lub Włoch takich jak Monte Cassino czy Pompeje.
Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania uczestników, a zrealizowane w przyszłości materiały pozwolą na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów, ale także pozytywnie wpłyną na budowanie relacji międzypokoleniowej.
Fotografie dzięki uprzejmości Pana Tomasza Talarskiego.
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "INCLUSION LEADER Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów" zamieszczoną na naszej stronie:http://www.lgdzz.pl/pliki/Promocja/PUBLIKACJA-LGD-27-10-21.pdf
Publikacja została opracowana przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze w ramach operacji pt. Inclusion Leader współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Publikacja zawiera inspirujące i ciekawe opisy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie projektów realizowanych przez lokalne grupy działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego i małopolskiego, w tym również projekt zrealizowany przez LGD Zalew Zegrzyński. Znajdą tam Państwo opisy innowacyjnych metod i narzędzi włączających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do różnych inicjatyw oddolnych.
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 15 do 30 listopada br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pod numerami telefonów (22) 76 40 253/202/203 i adresami poczty elektronicznej dostępnymi na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński: www.lgdzz.pl. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.
Więcej informacji:http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=357
Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 15 do 30 listopada br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pod numerami telefonów (22) 76 40 253/202/203 i adresami poczty elektronicznej dostępnymi na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński: www.lgdzz.pl. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.
Więcej informacji:http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=357

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński to stowarzyszenie specjalne, które działa na obszarze 7 gmin, obejmując swoim zasięgiem powierzchnię 733 km2.

Otwórz jak zwykle

08/11/2021

Wizyta przedstawicieli Mołdawii
W dniu 28 października br. gościliśmy na naszym obszarze przedstawicieli mołdawskiej Agencji ds. Interwencji i Płatności dla Rolnictwa.
Wizyta na obszarze LGD Zalew Zegrzyński była częścią wizyty przedstawicieli mołdawskiej Agencji ds. Interwencji i Płatności dla Rolnictwa (AIPA) w Polsce, która odbyła się w dniach 25-29 października.
W ramach tej wizyty w dniu 28 października przewidziane były wizyty w terenie. Na naszym obszarze gościliśmy przedstawicieli AIPA, przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wizyta rozpoczęła się od odwiedzenia Biura LGD oraz prezentacji przygotowanych przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński oraz Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie. Następnie odbywały się wizyty u beneficjentów LGD Zalew Zegrzyński oraz LGD Zielone Mosty Narwi. Wśród naszych beneficjentów odwiedzeni byli: Przychodnia dla zwierząt Kado Mirosław w Łajskach oraz Wypiek Ciast Domowych Marzenie Marzena Gawlik w Marianowie.

Wizyta przedstawicieli Mołdawii
W dniu 28 października br. gościliśmy na naszym obszarze przedstawicieli mołdawskiej Agencji ds. Interwencji i Płatności dla Rolnictwa.
Wizyta na obszarze LGD Zalew Zegrzyński była częścią wizyty przedstawicieli mołdawskiej Agencji ds. Interwencji i Płatności dla Rolnictwa (AIPA) w Polsce, która odbyła się w dniach 25-29 października.
W ramach tej wizyty w dniu 28 października przewidziane były wizyty w terenie. Na naszym obszarze gościliśmy przedstawicieli AIPA, przedstawicieli Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. Wizyta rozpoczęła się od odwiedzenia Biura LGD oraz prezentacji przygotowanych przez Lokalną Grupę Działania Zalew Zegrzyński oraz Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego w Warszawie. Następnie odbywały się wizyty u beneficjentów LGD Zalew Zegrzyński oraz LGD Zielone Mosty Narwi. Wśród naszych beneficjentów odwiedzeni byli: Przychodnia dla zwierząt Kado Mirosław w Łajskach oraz Wypiek Ciast Domowych Marzenie Marzena Gawlik w Marianowie.

08/11/2021

Prezes LGD Zalew Zegrzyński otrzymał podziękowanie za bezinteresowną pomoc i wsparcie okazane przy organizacji uroczystości nadanie imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Samorządowemu Przedszkolu w Somiance

Prezes LGD Zalew Zegrzyński otrzymał podziękowanie za bezinteresowną pomoc i wsparcie okazane przy organizacji uroczystości nadanie imienia św. Jana Pawła II Szkole Podstawowej i Samorządowemu Przedszkolu w Somiance

Photos from Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński's post 05/11/2021

W dniach 25-29 października na terenie LGD Alto Casertano (Włochy) odbyły się się warsztaty analityczne w ramach międzynarodowego projektu współpracy "Dziedzictwo dla Przyszłości" ANCHOR.
W warsztatach brali udział przedstawiciele oraz młodzież z 4 Lokalnych Grup Działania - Partnerów projektu: LGD Zalew Zegrzyński, LGD Aktywni Razem, LGD Wspólny Trakt oraz LGD Alto Casertano (Włochy), który był gospodarzem tych warsztatów.
Na wcześniejszym etapie projektu zarówno młodzież włoska, jak i polska realizowała przed warsztatami pilotażowe wywiady z seniorami. Warsztaty, które odbyły się w zamku w mieście Mignano Monte Lungo, miały na celu analizę i korektę zebranych przez uczestników projektu materiałów. Młodzież włoska zaprezentowała podczas warszatów efekty swojej pracy z postaci filmu, w którym kilku seniorów opowiadało swoje wspomienia dotyczące wydarzeń historycznych, które odbywały się na terenie obecnej LGD Alto Casertano. Potem przedstawiciele młodzieży z polskich grup przedstawili zrealizowane materiały, które były narzędzem do porównania materiałów gromadzonych w obu krajach.
Następnie wywiązała się dyskusja, w której brali udziałał zarówno trenerzy, animator, przedstawiciele LGD, ale również i młodzież. Dzięki tej dyskusji wszyscy uczestnicy mogli zapoznać się zarówno z trudnościami na etapie realizacji materiałów, ale także sposobami na ich rozwiązanie oraz uatrakcyjnienie gromadzonych materiałów. Dzięki temu uczestnicy mogli podnieść swoją wiedzę i umiejętności, a materiały zbierane na dalszym etapie mogą być lepsze zarówno pod względem merytorycznym jak i również technicznym.
Warsztaty dopełniły wizyty w siedzibie regionu Campania oraz miejscach szczególnie ważnych dla historii Polski lub Włoch takich jak Monte Cassino czy Pompeje.
Mamy nadzieję, że warsztaty spełniły oczekiwania uczestników, a zrealizowane w przyszłości materiały pozwolą na zachowanie dziedzictwa kulturowego obszarów, ale także pozytywnie wpłyną na budowanie relacji międzypokoleniowej.
Fotografie dzięki uprzejmości Pana Tomasza Talarskiego.

04/11/2021

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "INCLUSION LEADER Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów" zamieszczoną na naszej stronie:http://www.lgdzz.pl/pliki/Promocja/PUBLIKACJA-LGD-27-10-21.pdf
Publikacja została opracowana przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze w ramach operacji pt. Inclusion Leader współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Publikacja zawiera inspirujące i ciekawe opisy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie projektów realizowanych przez lokalne grupy działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego i małopolskiego, w tym również projekt zrealizowany przez LGD Zalew Zegrzyński. Znajdą tam Państwo opisy innowacyjnych metod i narzędzi włączających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do różnych inicjatyw oddolnych.
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Zapraszamy do zapoznania się z publikacją "INCLUSION LEADER Poznaj dobre praktyki lokalnych grup działania i ich beneficjentów" zamieszczoną na naszej stronie:http://www.lgdzz.pl/pliki/Promocja/PUBLIKACJA-LGD-27-10-21.pdf
Publikacja została opracowana przez Lokalną Grupę Działania Przyjazne Mazowsze w ramach operacji pt. Inclusion Leader współfinansowanej ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
Publikacja zawiera inspirujące i ciekawe opisy nagrodzonych i wyróżnionych w konkursie projektów realizowanych przez lokalne grupy działania i ich beneficjentów z województwa mazowieckiego i małopolskiego, w tym również projekt zrealizowany przez LGD Zalew Zegrzyński. Znajdą tam Państwo opisy innowacyjnych metod i narzędzi włączających osoby zagrożone wykluczeniem społecznym do różnych inicjatyw oddolnych.
Zapraszamy do zapoznania się z publikacją.

Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI 03/11/2021

Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 15 do 30 listopada br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pod numerami telefonów (22) 76 40 253/202/203 i adresami poczty elektronicznej dostępnymi na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński: www.lgdzz.pl. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.
Więcej informacji:http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=357

Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI Oficjalny serwis informacyjny Lokalnej Grupy Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI.

Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI 03/11/2021

Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 15 do 30 listopada br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020.

Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pod numerami telefonów (22) 76 40 253/202/203 i adresami poczty elektronicznej dostępnymi na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński: www.lgdzz.pl. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.
Więcej informacji:http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=357

Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI Oficjalny serwis informacyjny Lokalnej Grupy Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI.

27/09/2021

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza chętnych do udziału w wyjeździe studyjnym pn. "Promocja oferty gospodarczo-turystycznej LGDZZ na targach branżowych."
Wyjazd studyjny na Targi Kielce odbędzie się w dniu 08 października br.
Wyjazd z Legionowa ok. 07:00. Powrót ok. 18:00.
Zgłoszenia należy przesyłać skanem na adres mailowy Biura LGD lub składać osobiście w Biurze LGD do 06 października 2021 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=356
Zdjęcie: Biznes zdjęcie utworzone przez onlyyouqj - pl.freepik.com

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza chętnych do udziału w wyjeździe studyjnym pn. "Promocja oferty gospodarczo-turystycznej LGDZZ na targach branżowych."
Wyjazd studyjny na Targi Kielce odbędzie się w dniu 08 października br.
Wyjazd z Legionowa ok. 07:00. Powrót ok. 18:00.
Zgłoszenia należy przesyłać skanem na adres mailowy Biura LGD lub składać osobiście w Biurze LGD do 06 października 2021 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.
Więcej informacji oraz formularz zgłoszeniowy można znaleźć na stronie: http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=356
Zdjęcie: Biznes zdjęcie utworzone przez onlyyouqj - pl.freepik.com

Photos from Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński's post 27/08/2021

Zapraszamy do odwiedzenia relacji z wyjazdu studyjnego na Litwę pt. "Współpraca lokalna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru."
http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=353

26/08/2021

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński otrzymała nagrodę w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zajęła w tym konkursie III miejsce w kategorii "Działania włączające młodzież do 26 roku życia" za projekt pt. "KORZENIE - rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym" i otrzymała nagrodę finansową w wysokości 3000 zł.
Więcej informacji o nagrodzonym projekcie można znaleźć pod linkiem:
http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=352

Miło nam poinformować, że Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński otrzymała nagrodę w konkursie im. Stefana Czarnowskiego o tytuł Inclusion Leadera.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zajęła w tym konkursie III miejsce w kategorii "Działania włączające młodzież do 26 roku życia" za projekt pt. "KORZENIE - rozwój lokalny oparty na dziedzictwie kulturowym i przyrodniczym" i otrzymała nagrodę finansową w wysokości 3000 zł.
Więcej informacji o nagrodzonym projekcie można znaleźć pod linkiem:
http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=352

Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI 05/08/2021

Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI

Mamy jeszcze kilka wolnych miejsc na wyjazd studyjny na Litwę w dniach 9-13 sierpnia.
Chętnych zapraszamy do kontaktu.
Więcej informacji:
http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=345

Lokalna Grupa Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI Oficjalny serwis informacyjny Lokalnej Grupy Działania ZALEW ZEGRZYŃSKI.

30/07/2021

Informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca na wyjazd studyjny na Litwę w dniach 9-13 sierpnia br. Zapraszamy

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=345

Zdjęcie: Winobranie zdjęcie utworzone przez www.slon.pics - pl.freepik.com

Informujemy, że mamy jeszcze wolne miejsca na wyjazd studyjny na Litwę w dniach 9-13 sierpnia br. Zapraszamy

Więcej informacji pod linkiem:

http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=345

Zdjęcie: Winobranie zdjęcie utworzone przez www.slon.pics - pl.freepik.com

09/07/2021

Walne Zebranie Członków
Informujemy, że 26 lipca br. o godzinie 11.30 (pierwszy termin), o godz. 12.00 (drugi termin) w Auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.
Więcej informacji na stoni www.lgdzz.pl
Zdjęcie: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/smiling-biznesmen-w-konwencji_854968.htm#page=1&query=konferencja&position=14

Walne Zebranie Członków
Informujemy, że 26 lipca br. o godzinie 11.30 (pierwszy termin), o godz. 12.00 (drugi termin) w Auli budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie, ul. Gen. Wł. Sikorskiego odbędzie się Walne Zebranie Członków LGDZZ.
Więcej informacji na stoni www.lgdzz.pl
Zdjęcie: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/smiling-biznesmen-w-konwencji_854968.htm#page=1&query=konferencja&position=14

07/07/2021

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza chętnych do udziału w wyjeździe studyjnym pn. "Współpraca lokalna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru."
Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 09-13 sierpnia br. Wyjazd obejmuje obszary LGD Druskininkai oraz LGD Salcininkai (Litwa).

Zgłoszenia należy przesyłać skanem na adres mailowy Biura LGD lub składać osobiście w Biurze LGD do 23 lipca 2021 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z sytuacją epidemiczną Covid-19 każdy zakwalifikowany uczestnik wyjazdu musi spełniać zasady wjazdu obowiązujące w danych dniach w danym kraju. Organizator będzie informował o nich uczestników, natomiast odpowiedzialność w zakresie ich przestrzegania spoczywa na uczestnikach.

Więcej informacji na stronie www.lgdzz.pl
Zdjęcie:https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/miniaturowa-podroznicza-van-vintage-zdjecie-z-tonacja-barw_1179948.htm#page=1&query=autobus&position=20

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński zaprasza chętnych do udziału w wyjeździe studyjnym pn. "Współpraca lokalna na rzecz zachowania dziedzictwa kulturowego i urbanistycznego, produktów regionalnych i tradycyjnych oraz zasobów przyrodniczo turystycznych obszaru."
Wyjazd studyjny odbędzie się w dniach 09-13 sierpnia br. Wyjazd obejmuje obszary LGD Druskininkai oraz LGD Salcininkai (Litwa).

Zgłoszenia należy przesyłać skanem na adres mailowy Biura LGD lub składać osobiście w Biurze LGD do 23 lipca 2021 r. Liczba miejsc ograniczona, decyduje kolejność zgłoszeń.

W związku z sytuacją epidemiczną Covid-19 każdy zakwalifikowany uczestnik wyjazdu musi spełniać zasady wjazdu obowiązujące w danych dniach w danym kraju. Organizator będzie informował o nich uczestników, natomiast odpowiedzialność w zakresie ich przestrzegania spoczywa na uczestnikach.

Więcej informacji na stronie www.lgdzz.pl
Zdjęcie:https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/miniaturowa-podroznicza-van-vintage-zdjecie-z-tonacja-barw_1179948.htm#page=1&query=autobus&position=20

18/06/2021

Informujemy, że od 5 lipca do 19 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór. Zapraszamy potencjalnych beneficjentów do składania wniosków.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 5 lipca do 29 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".
Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pod numerami telefonów (22) 76 40 253/202/203 i adresami poczty elektronicznej dostępnymi na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński: www.lgdzz.pl. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.
Więcej informacji na stronie:
http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=343

Zdjęcie: Drzewo zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com

Informujemy, że od 5 lipca do 19 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór. Zapraszamy potencjalnych beneficjentów do składania wniosków.

Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński informuje, że od 5 lipca do 29 lipca br. do godziny 14.00 będzie prowadzony nabór wniosków w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego PROW na lata 2014-2020 oraz w ramach Priorytetu 4 PO "Rybactwo i Morze".
Doradztwo w zakresie wdrażanych programów jest świadczone w Biurze Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński ul. Gen. Wł. Sikorskiego 11, pod numerami telefonów (22) 76 40 253/202/203 i adresami poczty elektronicznej dostępnymi na stronie internetowej Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński: www.lgdzz.pl. Jest ono realizowane w oparciu o Regulamin Organizacyjny Biura LGDZZ.
Więcej informacji na stronie:
http://www.lgdzz.pl/index.php?cmd=aktualnosci&opt=pokaz&id=343

Zdjęcie: Drzewo zdjęcie utworzone przez jcomp - pl.freepik.com

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Ul. Gen. Władysława Sikorskiego 11
Legionowo
05-119

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00
Inne Legionowo organizacje non-profit (pokaż wszystkie)
Nasza wolność Nasza wolność
Legionowo, 05-120

Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej Fundacja na rzecz dzieci i młodzieży im. Wandy Tomczyńskiej
Ul. Wrzosowa 28, Legionowo
Legionowo, 05-120

NIP: 536 17 05 345 KRS: 0000111294 REGON 015180364 Konto: Bank Spółdzielczy oddział w Legionowie 33 8013 0006 2001 0003 6676 0001

Sekcja Miłośników Broni LTS Sekcja Miłośników Broni LTS
Zegrzyńska 121
Legionowo, 05-119

You Tube https://www.youtube.com/channel/UCCq-gS_2hVOLO544dfhq1Ig

4 WĘZŁY 4 WĘZŁY
Legionowo

4 WĘZŁY i żeglujesz lepiej :) Przydatne tipy, ciekawostki, lifestyle, merytorycznie i ciekawie o żeglarstwie i wszystkim, co możesz robić na wodzie.

ARS LIBERATA ARS LIBERATA
Ul. Sowińskiego 16 M. 56
Legionowo, 05-120

Stowarzyszenie ARS LIBERATA

Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie Powiatowa Izba Gospodarcza w Legionowie
Gen.Sikorskiego 11
Legionowo, 05-119

Izba zrzesza przedsiębiorstwa z powiatu legionowskiego i okolic.

15 WTDH ,,Wilki" im. Rodziny Rykaczewskich w Legionowie 15 WTDH ,,Wilki" im. Rodziny Rykaczewskich w Legionowie
Jagiellońska 67
Legionowo, 05-120

Nasza drużyna działa od 2000 roku przy ZSP nr 2 w Legionowie. Mamy 8 zastępów, w tym sześć harcerskich i dwa starszoharcerskie. Chętnych zapraszamy na zbiórki :)

Fundacja "Promień Słońca" Fundacja "Promień Słońca"
Jagiellońska 69
Legionowo, 05-120

Przedstawiamy działania fundacji "Promień Słońca" na rzecz jej podopiecznych. Zachęcamy do oglądania i czytania naszej strony, wspierania działań na rzecz osób niepełnosprawnych intelektualnie.

Mazovia Cabrio Style Mazovia Cabrio Style
Legionowo, 05-120

Mazovia Cabrio Style powstało z miłości do jazdy bez dachu, uśmiechu w sercu i nieba bez limitu!

Legionowskie Centrum Caritas DWP Legionowskie Centrum Caritas DWP
Polskiej Organizacji Wojskowej 20
Legionowo, 05-120

Legionowskie Centrum Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej

Fundacja Humanum Est Fundacja Humanum Est
Gen. B. Roi 28 Lok. 6
Legionowo, 05-119

Góra Błogosławieństw-św. Jan Kanty Góra Błogosławieństw-św. Jan Kanty
Ks. Józefa Schabowskiego 2
Legionowo, 05-120

Młodzież z parafii św. Jana Kantego w Legionowie zachęca do wspólnej modlitwy, dyskusji podczas spotkań i spędzania razem wolnego czasu na dobrej zabawie!