Bank Spółdzielczy w Koronowie

Bank Spółdzielczy w Koronowie

Komentarze

👉✅Dziękujemy bardzo Bank Spółdzielczy w Koronowi e💚. Cieszymy się, że Pani Prezes Alic ja Huczyńska znów odwiedziła naszą imprezą i wręcza ła medale na mecie oraz nagrody na scenie👏

#BiegająceŚliwi ce #ŚliwickaDyszka #BorowiackaDycha #OkonińskaPętla #GrandPrixBorówTucholskich #bieganie #BoryTucholsk ie #ekologia #kochambiegać #lubiebiegac #biegidladzieci #gminCzersk #gminaSliwi ce
W środę rozpoczęły się rozgrywki w nasz ym województwie. Jako pierwsze na parkiet wybieg ły juniorki. Zwycięstwa zanotowały Joker Świecie - młodzi i UKS Culmen Chełmno, wygrywając odpowiedn io z Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy X LO Toruń - MUKS XLO Tor i MUKS Spartakus Lniano.

Na naszej stron ie ➡️ www.kpzps.pl zamieściliśmy kalendarz rozgrywek, a na stron ie obsad szczegółowy terminarz.

fot. Andrzej Podlas

Sekrety słodki ej kuchni
Grupa Gran Bydgoszcz - catering, organizac ja imprez, szkoleń i konferencji
Bank Spółdzielczy w Koronow ie
✅ Już jutro odbędzie się dru ga część Forum Liderów Banków Spółdzielczych. W ses ji VII wystąpi Krystyna Majerczyk-Żabówka, Prezes Zarzą du KZBS. Tematem dyskusji będą wspólne działan ia w sektorze - uwspólnianie usług back-office'owych.

Peł ny skład uczestników dyskusji to:
– Krystyna Majerczyk-Żabów ka, Prezes Zarządu Krajowego Związku Banków Spółdzielczy ch
– Alicja Huczyńska, Prezes Zarządu Ba nk Spółdzielczy w Koronowie
– Jacek Drzyzga, Prez es Zarządu Banku Spółdzielczego w Pszczynie
– Edwa rd Tybor, Prezes Zarządu Bank Spółdzielczy Zi em Górskich Karpatia
– Waldemar Zieliński, Prezes Zarzą du Nicolaus Bank

✅ Moderatorem rozmowy będzie Włodzimie rz Kiciński, Wiceprezes ZBP.

✅ Konferencja organizowana je st przez Związek Banków Polskich,
we współpracy z Krajow ym Związkiem Banków Spółdzielczych,
a także Bankiem Polski ej Spółdzielczości S.A. i SGB-Bankiem S.A.

Zachęca my do udziału w wydarzeniu! Więcej informac ji na stronach: aleBank.pl i Miesięcznik Finanso wy BANK: https://lnkd.in/eqsfutQd
W czwartek 16 września w Bydgoszc zy odbyło się spotkanie trenerów kadr wojewódzki ch KPZPS.
Spotkanie poprowadzili prezes Ryszard Ciężki or az wiceprezes ds. szkolenia dzieci i młodzie ży - Artur Sierzchuła.

Po owocnej dyskusji ustalo no wieloletni cykl szkolenia sportowego kadr dziewcz ąt i chłopców, schemat kalendarza szkoleń or az możliwości i priorytety ich finansowania.

Sekrety słodki ej kuchni
Grupa Gran Bydgoszcz - catering, organizac ja imprez, szkoleń i konferencji
Bank Spółdzielczy w Koronow ie
👮‍♀️❤👮 ZAKŁAD KARNY W KORONOWIE SERDECZN IE ZAPRASZA WSZYSTKICH NA RODZINNY FESTYN CHARYTATYW NY "RAZEM POSTAWMY MIŁOSZA NA NOGI!"👮‍♀️❤👮

📌 STADI ON MIEJSKI W KORONOWIE, ul. Klasztorna 8
📆
5.09.2021 r.
⏰ g. 11.00-16.30
🎯 ZBIÓRKA PUBLICZ NA nr 2021/1927/KS NA LECZENIE I REHABILITAC DLA MIŁOSZA

🗣 Miłosz to 14-letni mieszkani ec Koronowa, syn funkcjonariusza Służba Więzienna. W październi ku ubiegłego roku uległ wypadkowi, jadąc na swo im ulubionym rowerze. Spadając ze skarpy dozn wielonarządowych obrażeń, m.in.: wieloodłamowego złamania kręgosłu pa w odcinku Th5-Th8, urazu twarzoczaszki, złaman ia kości czołowej, kości szczękowej oraz oczodo łu, uszkodzenia narządów wewnętrznych. Chłopiec ma za so kilka skomplikowanych operacji, które dzielnie znió sł. Wspólnie możemy Mu pomóc odzyskać sprawno ść w nogach! Aktualnie będziemy zbier środki finansowe na schodowłaz oraz możliwo ść uczestniczenia w intensywnej rehabilitacji w Centr um Rehabilitacji Kinesis, w którym Miłosz mo że pionizować się dzięki egzoszkieletowi.

‼️Istnieje także możliwo ść wsparcia Miłosza na stronie: https://zrzutka.pl/xysgp3

🫂
Współorganizatorzy i sponsorzy: Gmina Koronowo MGOS iR Koronowo Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury Koronowo O SP KSRG Koronowo Rowerowe Koronowo Bank Spółdzielc zy w Koronowie GS Koronowo Biuro Baz ar - Materiały biurowe ZGKiM Koronowo Sp z o o Mercedes-Be nz Auto Frelik Black Star Koronowo Koronows ka Komandoria Templariuszy KGW Tryszczyn Mardo Stud io Animuszka Ubojnia Drobiu "Elczar" sp.j. Pizzer ia Wenecja Koronowo Słodkawa w Koronowie AleBab ki Restauracja Diabelski Młyn AKOMP PSB Mrów ka Koronowo Bar u Emilki Słodkawa tru ck iDO Events Jubiler Rubin Nakło i Wyrzy sk & Jubiler Rubin Plus Koronowo P.H .U Radpol Kołodziejczyk - Firmowy Sklep Zoologicz ny Firma Zoologiczna Hubert Kołodziejczyk Nova An ka Koronowo ul.Bukowa1 Sklep motoryzacyjny Moto-Mix Skl ep Zabawki i Odzież Marek Stróż Kwiaciarn ia Dekorsal SOKÓŁ NOWY DWÓR Agnes Skl ep Ogrodniczo - Przemysłowy Witosa 24 Zakł ad Złotniczy TAZBIROWO Rodzinny Port Jachtowy Bea ta Mikołajczyk - Rosolska Aneta Stankiewicz # 10 SUPER VISION Salon Optyczny Salon Meblo wy Vesta Klaun Bobek Równa Babeczka Koronowo.net. pl El-Bis Spółka jawna Centurion opakowania DJ Kosa/Wodzir ej Paweł Kosicki
Sklep narzędziowy Koronowo, Ko ło Gospodyń Wiejskich Wiskitno, Cukiernictwo i Hand el W. Zmudziejewski Koronowo, Magic Garden, HopLand ia, Anna i Maciej Szlagowscy, Klub Podofice ra Jarosław Sopyła OSSW Sucha

🆙️ Prosimy o udostępnien ia 🆙️
Kadry województwa dziewcząt i chłopców roczni ka 2006 przygotowywały się niedawno w Grudziąd zu i Dobrzyniu nad Wisłą do Regionalne go turnieju Nadziei Olimpijskich w Policach.

Więcej w artyku le na naszej stronie ➡️www.kpzps.pl

Sekrety słodkiej kuchni
Ba nk Spółdzielczy w Koronowie
Grupa Gran Bydgoszcz - cateri ng, organizacja imprez, szkoleń i konferencji
Zespoły młodzików reprezentujące nasze województwo - B KS Chemik Bydgoszcz - Siatkówka Młodzieżowa, N TS Trójka Nakło i UKS Budowlanka Tor mimo walki, odpadły z Mistrzostw Pols ki na etapie ćwierćfinałów ☹

Bydgoszcz i Tor rywalizowały w ćwierćfinale rozgrywanym w Gdańs ku. Po porażkach w fazie grupowej zmierzy ły się z sobą w grze o 5. miejs ce. Lepsi w tie-breaku okazali się torunianie.

Z
kolei siatkarze NTS-u zagrali w Koszalin ie, gdzie po porażkach z Jokerem Pi ła i Bronkiem Koszalin wygrali w mec zu o 5. miejsce ze Stocznią Darłowo.

Sekre ty słodkiej kuchni
Bank Spółdzielczy w Koronowie
Grupa Gr an Bydgoszcz - catering, organizacja imprez, szkol i konferencji
W dniach 7-9 maja i 21- 23 maja 2021 roku w Solcu Kujawsk im odbyły się zgrupowania szkoleniowe dla Kad ry Wojewódzkiej rocznika 2007 przygotowujące do star tu w Ogólnopolskiej Olimpiadzie Młodzieży w Łas ku.
Kolejne zgrupowanie już 3 czerwca, a O OM w dniach 21-23 czerwca.
Trenujcie wytrwale, a my trzyma my za Was kciuki❗🏐👍

Sekrety słodkiej kuchni
Bank Spółdzielc zy w Koronowie
Grupa Gran Bydgoszcz - cateri ng, organizacja imprez, szkoleń i konferencji
Wczoraj w Wielkiej Nieszawce k. Torun ia otwarto nowe boiska do siatkówki plażow ej.
Jak podaje Olender na swoim profi lu, kompleks składa się z trzech boi sk spełniających wymagania olimpijskie (3* FIVB) or az stałych trybun dla 250 kibiców.
Gratulujemy przedsięwzięc ia i cieszymy się z rozwoju ba zy w Kujawsko-Pomorskie❗👍🏐⛱

fot. Olender i własne.

Sekrety słodki ej kuchni
Bank Spółdzielczy w Koronowie
Grupa Gran Bydgosz cz - catering, organizacja imprez, szkoleń i konferenc ji
Wczoraj w Kamień Krajeński odby ły się Mistrzostwa Województwa w Siatkówce Plażow ej Młodziczek i Młodzików. Podajemy medalistów, a peł na klasyfikacja na naszej stronie ➡️www.kpzps.pl

Dziewczęta:
🥇 Jok er Świecie - młodzież - Wiktor ia Szewczyk i Kornelia Drosdowska
🥈 MUKS Spartak us Lniano - Oliwia Ziółkowska , Wiktor ia Fudala
🥉 Joker Świecie - młodzi - Joanna Markowska, Weronika Herman

Młodzicy:
🥇
NTS Trójka Nakło - Sebastian i Aleksand er Hibner
🥈 NTS Trójka Nakło - Mikoł aj Garbaciak, Marceli Adasiak
🥉 BKS Chemik Bydgosz cz - Siatkówka Młodzieżowa - Radosław Zim ny, Mateusz Zalewski

Serdecznie gratulujemy i życzy my powodzenia w półfinałach i finałach Mistrzos tw Polski🏐👏💪

Sekrety słodkiej kuchni
Grupa Gran Bydgoszcz - cateri ng, organizacja imprez, szkoleń i konferencji
Bank Spółdzielc zy w Koronowie
Przyłączamy się i zapraszamy kibiców na no we boiska Olender Beach Volley Club 💪🏐⛱
https://www.facebook.com/Olender.Nieszawka/posts/4200437180013970

Sekrety słodki ej kuchni
Grupa Gran Bydgoszcz - catering, organizac ja imprez, szkoleń i konferencji
Bank Spółdzielczy w Koronow ie
https://bs.net.pl/s-flissikowski-nalezy-tworzyc-rozwiazania-transparentne-i-przejrzyste/
Bank Spółdzielczy w Skórczu Bank Spółdzielc zy w Kórniku Bank Spółdzielczy we WschowieBa nk Spółdzielczy w WięcborkuBank Spółdzielczy w Białogardz ie Spółdzielczy System Ochrony SGBESBANK Bank SpółdzielczyPałuc ki Bank Spółdzielczy w WągrowcuBank Spółdzielczy w RaciążuBa nk Spółdzielczy w PrzysuszeBank Spółdzielczy Ziemi Łowicki ej w ŁowiczuBank Spółdzielczy w KoronowiePowiatowy Ba nk Spółdzielczy we WrześniBank Spółdzielczy w Wołczyn ie
Akcja #BankSpółdzielczyCzyliJaki z okazji #30latKZBS nabie ra tempa :) Który z Banków Spółdzielczy ch już o niej słyszał lub wzi ął w niej udział?
Pochwalcie się w komentarza ch :)
Bank Spółdzielczy w Inowrocławiu Bank Spółdzielc zy w Piotrkowie Kujawskim Bank Spółdzielczy w Siedl cu Nicolaus Bank Bank Spółdzielczy w Wierzbin ku Bank Spółdzielczy w Kamiennej Górze Ba nk Spółdzielczy w Suchej Beskidzkiej Spółdzielczy Ba nk Ludowy w Zakrzewie Bank Spółdzielczy w Koszęcin ie Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach Ba nk Spółdzielczy w Nowym Dworze Mazowieckim Ba nk Spółdzielczy w Raciążu Bank Spółdzielczy w Star ej Białej Bank Spółdzielczy Ziemi Piotrkowskiej w Piotrkow ie Trybunalskim Bank Spółdzielczy Ziemi Łowickiej w Łowic zu Bank Spółdzielczy Duszniki Bank Spółdzielczy w Lipn ie Bank Spółdzielczy w Gnieźnie Bank Spółdzielc zy w Rzepinie Bank Spółdzielczy w Trzebie lu Bank Spółdzielczy w Jastrzębiu Zdroju Ba nk Spółdzielczy w Jordanowie Bank Spółdzielczy w Jarosław iu Bank Spółdzielczy w Śmiglu Lubelski Ba nk Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Miedźnej Ba nk Spółdzielczy w Łęcznej Bank Spółdzielczy w Jasion ce Bank Spółdzielczy w Brańsku Bank Spółdzielc zy w Końskich Bank Spółdzielczy w Koronow ie Bank Spółdzielczy w Ełku Bank Spółdzielc zy w Szczytnie Bank Spółdzielczy w Płońs ku Bank Spółdzielczy w Chojnie Bank Spółdzielc zy w Czarnkowie Bank Spółdzielczy w Chodzie ży Nadnotecki Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Ośn ie Lubuskim Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanow ie ABS Bank Spółdzielczy BS w Kcy ni Bank Spółdzielczy w Otmuchowie Bank Spółdzielc zy w Oławie Bank Spółdzielczy w Golubiu-Dobrzyn iu Pobiedzisko Gośliński Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielc zy we Wschowie Bank Spółdzielczy w Jarocin ie Bank Spółdzielczy w Dobrzycy O.K. Ba nk - Oczywiste Korzyści

Różnorodność rozwiązań, bezpieczeństwo transakcji i wygod ny kontakt to cechy naszej oferty pr

Otwórz jak zwykle

29/08/2022

PROMOCJA! AGRO-Kredyt teraz taniej!

Skorzystaj z kredy tu obrotowego AGRO – KREDYT zabezpieczonego gwaranc FGR i ciesz się atrakcyjnym oprocentowaniem!

Więc ej informacji znajdziesz tutaj: https://www.bskoronowo.com.pl/promocja33-agro-kredyt-teraz-taniej33,1135.html

29/08/2022

PROMOCJA! AGRO-Kredyt teraz taniej!

Skorzystaj z kredy tu obrotowego AGRO – KREDYT zabezpieczonego gwaranc FGR i ciesz się atrakcyjnym oprocentowaniem!

Więc ej informacji znajdziesz tutaj: https://www.bskoronowo.com.pl/promocja33-agro-kredyt-teraz-taniej33,1135.html

26/08/2022

Ruszamy z zapisami na nasz VI Charytatyw ny Rajd Rowerowy! 🚴🚴🚴🚴

Więcej na stronie:
https://www.bskoronowo.com.pl/vi-charytatywny-rajd-rowerowy-banku-spoldzielczego-w-koronowie,1140.html

26/08/2022

PROMOCJA! AGRO-Kredyt teraz taniej!

Skorzystaj z kredy tu obrotowego AGRO – KREDYT zabezpieczonego gwaranc FGR i ciesz się atrakcyjnym oprocentowaniem!

Więc ej informacji znajdziesz tutaj: https://www.bskoronowo.com.pl/promocja33-agro-kredyt-teraz-taniej33,1135.html

24/08/2022

Weź udział w naszym konkursie z karta mi Mastercard!

😎 To proste: zarejestruj s na www.wakacjezsgb.pl i rób zakupy kar – najlepiej w internecie.
😎 Czeka na Ciebie wyjątkowe nagrody – vouche ry na wakacje.pl i Travelist.
😎 Łącz na p**a nagród to ponad 100 t ys. złotych! 💸💸💸

Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.wakacjezsgb. pl.

23/08/2022

„Bezpieczne wakacje z Bankiem Spółdzielczym”!

Zapraszamy 23.08.20 22 o godzinie 9.00 na szkolenie online
Korzystan ie z Internetu ma swoje nieocenione zale ty, ale pamiętaj, że nie jest wol ne od zagrożeń!

Na każdym kroku czyhają niebezpieczeństwa.
Miewa sz sms-y, maile np. o niedopłacie za pr ąd, dopłacie do paczki? Dostajesz dziwne wiadomoś ci od rzekomych kupujących z Vinted or az OLX? Słyszałeś o telefonach do klient ów z infolinii Banku? Chcesz robić bezpiecz ne zakupy przez Internet, dokonywać płatności BLIK?
Trzym aj rękę na pulsie i bądź z Na mi na bieżąco!

22/08/2022

PROMOCJA! AGRO-Kredyt teraz taniej!

Skorzystaj z kredy tu obrotowego AGRO – KREDYT zabezpieczonego gwaranc FGR i ciesz się atrakcyjnym oprocentowaniem!

Więc ej informacji znajdziesz tutaj: https://www.bskoronowo.com.pl/promocja33-agro-kredyt-teraz-taniej33,1135.html

19/08/2022

PROMOCJA! AGRO-Kredyt teraz taniej!

Skorzystaj z kredy tu obrotowego AGRO – KREDYT zabezpieczonego gwaranc FGR i ciesz się atrakcyjnym oprocentowaniem!

Więc ej informacji znajdziesz tutaj: https://www.bskoronowo.com.pl/promocja33-agro-kredyt-teraz-taniej33,1135.html

17/08/2022

PROMOCJA! AGRO-Kredyt teraz taniej!

Skorzystaj z kredy tu obrotowego AGRO – KREDYT zabezpieczonego gwaranc FGR i ciesz się atrakcyjnym oprocentowaniem!

Więc ej informacji znajdziesz tutaj: https://www.bskoronowo.com.pl/promocja33-agro-kredyt-teraz-taniej33,1135.html

17/08/2022

Weź udział w naszym konkursie z karta mi Mastercard!

😎 To proste: zarejestruj s na www.wakacjezsgb.pl i rób zakupy kar – najlepiej w internecie.
😎 Czeka na Ciebie wyjątkowe nagrody – vouche ry na wakacje.pl i Travelist.
😎 Łącz na p**a nagród to ponad 100 t ys. złotych! 💸💸💸

Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.wakacjezsgb. pl.

10/08/2022

Weź udział w naszym konkursie z karta mi Mastercard!

😎 To proste: zarejestruj s na www.wakacjezsgb.pl i rób zakupy kar – najlepiej w internecie.
😎 Czeka na Ciebie wyjątkowe nagrody – vouche ry na wakacje.pl i Travelist.
😎 Łącz na p**a nagród to ponad 100 t ys. złotych! 💸💸💸

Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.wakacjezsgb. pl.

09/08/2022W przypominamy, że my t mamy dla Was lekturę. Choć n ie
w formie książki, ale magazynu 👉 www.sgb.pl/grupa-sgb/magazyn-bank-spoldzielc zy. Tam, co kwartał, . Co więc ej, część artykułów możecie nie tylko przeczyt ać, ale również posłuchać. Zapraszamy na na sz kanał na – bądźc ie na bieżąco ze wszystkimi audio teksta mi! Gorąco polecamy 😀
P.S. Mamy nadzieję, że na sz też ma swoich miłośników 😀

03/08/2022

Weź udział w naszym konkursie z karta mi Mastercard!

😎 To proste: zarejestruj s na www.wakacjezsgb.pl i rób zakupy kar – najlepiej w internecie.
😎 Czeka na Ciebie wyjątkowe nagrody – vouche ry na wakacje.pl i Travelist.
😎 Łącz na p**a nagród to ponad 100 t ys. złotych! 💸💸💸

Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.wakacjezsgb. pl.

29/07/2022
27/07/2022

Marzysz o niezapomnianych wakacjach??
Może planujesz odświeżen ie mieszkania, wymianę auta lub masz niekonwencjonal ne plany?
Zrealizuj swoje plany z naszym Kredyt em wakacyjnym!
Szczegóły na https://www.bskoronowo.com.pl/k95wakacyjny,1116.html

27/07/2022

Weź udział w naszym konkursie z karta mi Mastercard!

😎 To proste: zarejestruj s na www.wakacjezsgb.pl i rób zakupy kar – najlepiej w internecie.
😎 Czeka na Ciebie wyjątkowe nagrody – vouche ry na wakacje.pl i Travelist.
😎 Łącz na p**a nagród to ponad 100 t ys. złotych! 💸💸💸

Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.wakacjezsgb. pl.

22/07/2022
20/07/2022

Marzysz o niezapomnianych wakacjach??
Może planujesz odświeżen ie mieszkania, wymianę auta lub masz niekonwencjonal ne plany?
Zrealizuj swoje plany z naszym Kredyt em wakacyjnym!
Szczegóły na https://www.bskoronowo.com.pl/k95wakacyjny,1116.html

20/07/2022

Weź udział w naszym konkursie z karta mi Mastercard!

😎 To proste: zarejestruj s na www.wakacjezsgb.pl i rób zakupy kar – najlepiej w internecie.
😎 Czeka na Ciebie wyjątkowe nagrody – vouche ry na wakacje.pl i Travelist.
😎 Łącz na p**a nagród to ponad 100 t ys. złotych! 💸💸💸

Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.wakacjezsgb. pl.

14/07/2022

Już w sobotę 16 lipca 2022 zaprasza my do Romanowa k. Koronowa na Rega ty ⛵️⛵️⛵️

Więcej informacji: https://www.bskoronowo.com.pl/regaty-w-koronowie33-zapraszamy,1126.html

Będzie się działo 😀

13/07/2022

Marzysz o niezapomnianych wakacjach??
Może planujesz odświeżen ie mieszkania, wymianę auta lub masz niekonwencjonal ne plany?
Zrealizuj swoje plany z naszym Kredyt em wakacyjnym!
Szczegóły na https://www.bskoronowo.com.pl/k95wakacyjny,1116.html

13/07/2022

Weź udział w naszym konkursie z karta mi Mastercard!

😎 To proste: zarejestruj s na www.wakacjezsgb.pl i rób zakupy kar – najlepiej w internecie.
😎 Czeka na Ciebie wyjątkowe nagrody – vouche ry na wakacje.pl i Travelist.
😎 Łącz na p**a nagród to ponad 100 t ys. złotych! 💸💸💸

Szczegóły znajdziesz w regulaminie na www.wakacjezsgb. pl.

06/07/2022

Marzysz o niezapomnianych wakacjach??
Może planujesz odświeżen ie mieszkania, wymianę auta lub masz niekonwencjonal ne plany?
Zrealizuj swoje plany z naszym Kredyt em wakacyjnym!
Szczegóły na https://www.bskoronowo.com.pl/k95wakacyjny,1116.html

05/07/2022

Bank Spółdzielczy w Koronowie

poszukuje do Oddzia łu w Mroczy odpowiedzialnej i kompetentnej oso by do pracy na stanowisku:

DORADCA KLIENTA,

któ ra odpowiedzialna będzie
za sprzedaż produktów i usł ug bankowych

Więcej na: https://www.bskoronowo.com.pl/oferta-pracy-oddzial-w-mroczy,1121.html

05/07/2022

Bank Spółdzielczy w Koronowie

poszukuje do Oddzia łu w Mroczy odpowiedzialnej i kompetentnej oso by do pracy na stanowisku:

DORADCA KLIENTA,

któ ra odpowiedzialna będzie
za sprzedaż produktów i usł ug bankowych

Więcej na: https://www.bskoronowo.com.pl/oferta-pracy-oddzial-w-mroczy,1121.html

05/07/2022

Sprawdź program Bezcenne® Chwile. Zarejestruj kar Mastercard® i odbierz 8000 pkt na sta rt. Oferta specjalna trwa do 15.07.2022 r. l ub do dnia wyczerpania puli nagród.
Promocja d la nowych użytkowników programu. O kartę Masterca rd zapytaj w naszym Banku!

Szczegóły i regulam in na www.bezcennechwile.pl

01/07/2022

Już jutro o godz.16:00 odbędą s uroczyste obchody 100-lecia nadania polskiej naz wy miejscowości Bytkowice. Serdecznie zapraszamy!
W trakcie impre zy będzie mnóstwo atrakcji, w tym „dmuchań ce dla dzieci”.

Więcej informacji na plakacie:

29/06/2022

Marzysz o niezapomnianych wakacjach??
Może planujesz odświeżen ie mieszkania, wymianę auta lub masz niekonwencjonal ne plany?
Zrealizuj swoje plany z naszym Kredyt em wakacyjnym!
Szczegóły na https://www.bskoronowo.com.pl/k95wakacyjny,1116.html

23/06/2022„Gdyby nie tata…” no właśn ie – ile rzeczy by się n ie udało albo nie byłoby tak łatwy ch, gdyby nie pomoc taty? Tata to wsparc ie, mądrość i motywacja.

W wszystk im Tatom składamy najlepsze życzenia. Dużo cza su i energii na bycie super i… bohater em dla swoich pociech 😃

22/06/2022

Marzysz o niezapomnianych wakacjach??
Może planujesz odświeżen ie mieszkania, wymianę auta lub masz niekonwencjonal ne plany?
Zrealizuj swoje plany z naszym Kredyt em wakacyjnym!
Szczegóły na https://www.bskoronowo.com.pl/k95wakacyjny,1116.html

22/06/2022

Czek na kwotę 250 tysięcy złoty ch przekazała Spółdzielcza Grupa Bankowa na rze cz Fundacji Ocalenie, która aktywnie pomaga ukraińsk im uchodźcom.
Banki spółdzielcze SGB od pierwszych d ni rosyjskiej inwazji wspomagają mieszkańców Ukrainy, któr zy zmuszeni zostali do ucieczki przed woj i przebywają w naszym kraju. Bankow cy przekazują dary bezpośrednio do punktów recepcyjny ch, które powstały nie tylko przy grani cy ale również na terenie całego kra ju Organizują zbiórki pieniędzy i darów rzeczowy ch. Wielu pracowników bankowości spółdzielczej oddało swo je mieszkania i pokoje na potrzeby uchodźc ów, a banki utworzyły specjalne produkty finanso we dedykowane obywatelom Ukrainy.

21/06/2022

Symbol kłódki przy pasku adresu stro ny bez problemu można kupić. Nie gwarantu je on zatem bezpieczeństwa. Najlepiej dokładnie przyjrz się adresowi strony na której jesteś my zanim się zalogujemy.


21/06/2022


Lato wszędzie… również w kalendarzu 😀

to dobry zwiastun nadchodzących wakacji i długi ch urlopów. Czasu słońca i odpoczynku. Życzy my Wam, aby był bezpieczny, aktywny i uda ny – po prostu wymarzony!
Pamiętajcie, że gdziekolwi ek będziecie: na plaży, na górskim szla ku, na działce czy w ogrodzie, let ni czas zawsze możecie sobie umilić nasz ym , dostępnym na . Na kana le odsłuchacie wybrane artykuły z magazynu . Co więc ej, pod koniec czerwca będziemy mieć d la Was nowe podcasty! Gorąco polecamy 

20/06/2022

Cyberprzestępcy wykupują domeny stron, których adre sy przypominają adresy stron internetowych banków. Zalogowan ie się na nich może spowodować przejęc ie Twoich danych do logowania w bankowoś ci elektronicznej.

Jak zapobiegać:
Zapisz adres strony swojego ban ku w jednej z zakładek

Zawsze wpisuj adr es banku odręcznieStrona Internetowa

Adres


Plac Zwycięstwa 12
Koronowo
86-010

Inne Koronowo firmy finansowe (pokaż wszystkie)
CUK Ubezpieczenia, ul. Plac Zwycięstwa 14 CUK Ubezpieczenia, ul. Plac Zwycięstwa 14
Ul. Plac Zwycięstwa 14
Koronowo, 86-010

Zespół profesjonalnych Doradców CUK zawsze chętnie porówna dla Ciebie setki ofert wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych i pomoże w wyborze najlepszej!

Pośrednictwo ubezpieczeniowe Jarosław Głowacki Pośrednictwo ubezpieczeniowe Jarosław Głowacki
Nowy Dwór 94
Koronowo, 86-010

Firma zajmuje się sprzedażą produktów ubezpieczeniowych, kredytów, leasingów pojazdów nowych i używanych.

Koronowskie Centrum Finansowo- Ubezpieczeniowe Koronowskie Centrum Finansowo- Ubezpieczeniowe
Pomianowskiego 3
Koronowo, 86-010

Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, zdrowotne, dla rolników, dla firm

Lombard Hot Diamonds Lombard Hot Diamonds
Plac Zwycięstwa 8
Koronowo, 86-010

Biuro Rachunkowe SIGMA Biuro Rachunkowe SIGMA
Al.Wolności 7/2
Koronowo, 86-010

Zapraszam do współpracy firmy usługowe,handlowe oraz produkcyjne z Koronowa i okolic oraz z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego.

Centrum Witosa Centrum Witosa
Ul. Witosa 1K/2
Koronowo, 86-010

budynek handlowo- usługowy w centrum targowym miasta Koronowo

CA Express  Okrzei 3 Koronowo CA Express Okrzei 3 Koronowo
Ul. Okrzei 3
Koronowo, 86-010

CA EXPRESS