Koronowskie Centrum Finansowo- Ubezpieczeniowe

Koronowskie Centrum Finansowo- Ubezpieczeniowe

Komentarze

Tak ku przestrodze moi mili

Ubezpieczenia komunikacyjne, majątkowe, zdrowotne, dla rolnik ów, dla firm Pracujemy dla Was! W nasz ym biurze zawsze znajdziemy ofertę najbardziej dopasowa do potrzeb Klienta.

U nas ubezpieczysz się kompleksowo- od samocho du przez mieszkanie/dom do ubezpieczenia na życ ie. Współpracujemy z towarzystwami:
- STU Ergo Hest ia
- MTU
- You C an Drive
- PZU SA
- Warta TU SA
- H DI Asekuracja
- InterRisk VIG TU SA
- Proam a
-
Wiener TU SA
- LINK4
- Uniqa TU S A
-
Compensa VIG TU SA
- Generali TU S A
-
Euroins
- Axa TU SA
- Allianz TU SA

Przyj dź, sprawdź, wyjdź zadowolony i bezpieczny! :)

Otwórz jak zwykle

03/09/2022

Pierwszy dzwonek w szkole już wybrzmi ał. Rok szkolny rozpoczął się na dob re. 😉

Do wypadków w szkole dochodzi o wie le częściej niż do wypadków na drod ze. Czy zakupiliście już Ubezpieczenie szkolne d la swojej pociechy ?? 🤔

Ubezpieczenie NNW zapewn ia ochronę od następstw nieszczęśliwych wypadków. Oznac za to, że dziecko otrzyma wypłatę z ubezpieczen ia za uszczerbek na zdrowiu będący wyniki em nieszczęśliwego wypadku. 👩‍💻

Na podstawie sumy ubezpieczen ia z polisy i procentu uszczerbku wylic za się odszkodowanie ( im wyższa su ma ubezpieczenia, tym większa wypłata świadczenia). 💸📄

Ubezpieczen ie NNW zawiera również zwrot kosztów leczen ia (leków, sprzętu ortopedycznego), pobytu w szpita lu czy kosztów rehabilitacji, która jest następstw em nieszczęśliwego wypadku.🏥🧑‍⚕

Dziecko możesz ubezpieczyć u N as również online. 📲

Najlepsze NNW szkolne d la Twojego dziecka - znamy doskonale potrze by naszych klientów. 😉

29/08/2022

1 dzień szkoły już w czwartek👨‍🏫

Jed ni czują radość, inni rozpacz 🫣

Ale co zrob - jest to obowiązek, który dotyc zy nie tylko uczniów, ale również i ch opiekunów :D

Dlaczego?

W końcu kiedy dziecko idz ie do szkoły, rodzic również ma wie le zadań do spełnienia 🧐

Między innymi zadb o odpowiednie przygotowanie ucznia do ro ku szkolnego, jak również o jego bezpieczeńst wo 🤓

Oczywiście w szkole dziecko jest p od opieką najlepszych pedagogów - ale nieste ty przy dzieciach nawet oczy dookoła gło wy nie mogłyby zapobiec wypadkom w szko le :(

Dlatego kiedy już zdarzy się wypad ek, czy choroba warto mieć odpowiednie zabezpieczen ie dzięki któremu dziecko szybko stanie na no gi :D

Świetnym zabezpieczeniem będzie ubezpieczenie szkolne, któ re zabezpieczy nie tylko dziecko, ale równi da Ci spokój psychiczny ;)

Zapraszamy :)

22/08/2022

Niestety ubezpieczenie życia i zdrowia n ie uchroni Cię przed śmiercią czy t chorobą 🧐

Jednak jest formą wsparcia w momenc ie, kiedy nieszczęśliwy wypadek ma już miejs ce 🤨

Co to dokładnie oznacza?

W sytuacji kryzysow ej, gdy słyszysz diagnozę ciężkiej choroby któr ej leczenie jest kosztowne i długotrwałe - ubezpieczen ie życia i zdrowia daje Ci możliwo ść dostępu do najlepszych specjalistów, którzy pomo Ci jak najszybciej wrócić do zdrow ia 😇

Niestety w chorobie liczy się cz as - a dzięki ubezpieczeniu życia i zdrow ia możesz go dużo zaoszczędzić 😎

Zamiast jeźdz od lekarza do lekarza - ma sz możliwość leczenia u najlepszych specjalistów, któr zy dołożą wszelkich starań abyś jak najszybci ej "stanął na nogi" ;)

Zapraszamy do kontak tu :)

16/08/2022

1 września już tuż tuż 👩‍🏫

A
co za tym idzie?

Wielkimi krokami zbli ża się nowy rok szkolny, jak równi nowe wyzwania, obowiązki, znajomości czy przyjaźn ie 👩‍💻

Już za kilka dni Twoje dziec ko wyruszy do nowej klasy - i prz ez najbliższe miesiące to właśnie w mura ch szkoły będzie spędzał dużą część swo je dnia 🤓

Dlatego Twoim obowiązkiem jako rodzi ca jest zadbanie o bezpieczeństwo dziecka podcz as nauki 😎

Jednak spokojnie - nie musi sz się niczym martwić we wszystkim my Ci pomoże my 🧐

Przedstawimy Ci najkorzystniejsze ubezpieczenie szkolne dzię ki któremu, zarówno Ty jak i Two je dziecko będziecie mogli czuć się bezpieczn ie 😇

W końcu dzieci ulegają różnym wypadk om podczas przerw międzylekcyjnych czy na zajęcia ch wychowania fizycznego 🧑‍💼

Dlatego zamiast martwić s co zrobisz, gdy ze szkoły dostanie sz telefon z informacją że Twoje dziec ko złamało nogę lub rękę - wyk up ubezpieczenie szkolne, które uchroni Cię na przykł ad przed kosztami związanymi z leczeniem ;)

Zaprasza my :)

08/08/2022

"Och, życie kocham Cię nad życie"🤩

K to tak jak my kocha zarówno swo je życie jak i najbliższych ręka do gó ry 🖐

A przez tą miłość do życ ia staramy się je jak najlepiej zabezpiecz 😎

Ubezpieczenie życia i zdrowia może zabezpiecz Ciebie i ważne dla Ciebie oso by, przed skutkami nieszczęśliwego wypadku czy naw et śmiercią 🧐

W końcu chcesz czerpać z życ ia wszystko co najlepsze - a róż ne urazy czy choroby w pewnym stopn iu utrudniają to zadanie 😕

Dlatego warto zdecydow się na ubezpieczenia życia i zdrow ia, dzięki któremu będziesz miał pewność, że jeże li ulegniesz jakiemuś nieszczęśliwemu wypadkowi w wyni ku którego na przykład złamiesz nogę - będzie sz miał dostęp do najlepszego wsparcia medyczne go, dzięki czemu w mgnieniu oka stanie sz na nogi 😇

Dodatkowo jeśli umrzesz ma sz pewność, że Twoi bliscy otrzymają wsparc ie finansowe, które pomoże im przetrwać 🤓

Zainteresowany?

Zaprasza my do kontaktu 🙂

01/08/2022

Wydaje Ci się, że jesteś w 1 00% przygotowany na wyjazd wakacyjny❓

Jednak, pozwól że d la pewności przeanalizujemy Twoją listę rzeczy do zabrania👩‍💻

C zy do walizki zapakowałeś:
➡️ bilety jeśli podróżuje sz środkiem transportu, który wymaga wcześniejszej rezerwacji,
➡️ ubrania,
➡️ apteczkę, w tym podstawowe lekarstwa,
➡️ kosmetyczkę,
➡️ dokumenty i pieniądze,
➡️ ubezpieczenie turystyczne,

Jeszc ze raz sprawdź swoją walizkę i upewn ij się, że wszystkie niezbędne rzeczy s w niej znajdują 😁

Z doświadczenia wie my, że wiele osób przed podróżą zapomi na o ubezpieczeniu turystycznym, które uchroni je prz ed na przykład kosztami niespodziewanego leczenia 🧐

Dlate go właśnie przypominamy, o tym ważnym punkc ie na Twojej liście rzeczy do spakowan ia ☺️

Jeszcze przed wyjazdem zdążysz wykupić ubezpieczen ie, które zapewni Ci spokojną głowę prz ez cały okres urlopu🏖

Zapraszamy🙂

25/07/2022

Niestety, ale połowa wakacji już za Na mi 🙁

Ale nie martw się - ma sz jeszcze dużo czasu na odpoczynek i regenerację🤩

Jedn ak, najwyższa pora zacząć powoli kompletować wypraw szkolną na nowy rok nauki😎

Nowe książ ki, zeszyty, przybory papiernicze i wiele innych🤓

Mi mo, że do września jeszcze trochę cza su warto już teraz zainteresować się ubezpieczeni em szkolnym 😁

Dlaczego?

Miej pewność, że z dni em 1 września Twoje dziecko będzie n ie tylko w 100% przygotowane do nowe go roku szkolnego, ale również zabezpieczone 😉

Zaprasza my 🙂

14/07/2022

Wakacyjna podróż autem🧐

Czemu nie 😎

Jednak prz ed podróżą nie możesz zapomnieć o przeglądz ie technicznym auta i wykupie ubezpieczenia komunikacyjne go 😃

Niestety w przeglądzie nie pomoże my, ale za to w doborze najlepsze go ubezpieczenia jak najbardziej 🥰

Niestety, ale spraw ne i sprawdzone auto, wraz z Two ja bezpieczną jazdą - nie daje Ci gwaranc ji udanej podróży 😕

Zawsze możesz ulec wypadko wi nie z Twojej winy🤨

Ale spokojnie! Dobr ze dobrana polisa ubezpieczeniowa będzie Twoim wsparci em w kryzysowej sytuacji 🤩

Ba!

Ubezpieczenie NNW komunikacyj ne, będzie chronić nie tylko Ciebie, a le również Twoich pasażerów 😉

Zapraszamy 🙂

11/07/2022

Na remont domu lub mieszkania wydał nie małe pieniądze?

W związku z t ym domyślamy się, że jeśli doszłoby do zdarzen ia losowego, w wyniku którego mieszkanie zostało by zalane - nie miałbyś dodatkowych oszczędnoś ci na kolejny generalny remont🤩

Właśnie dlatego war to zabezpieczyć swój majątek przed takimi sytuacja mi 😃

W końcu nie masz na n ie wpływu - możesz się jedynie prz ed nimi zabezpieczyć 😎

A z Naszą pomo zabezpieczysz swoją nieruchomość w najlepszy możli wy sposób 😉

Zapraszamy 🙂

04/07/2022

Tak samo jak Ty nie wyobraża sz sobie życia bez najbliższych osób - t ak samo oni nie wyobrażają sobie życ ia bez Ciebie 👩‍👩‍👧‍👧

Dlatego zabezpiecz życie i zdrow ie zarówno swoje, jak i ważnych d la Ciebie osób🥰

Miej pewność, że w raz ie nieszczęśliwego wypadku możecie liczyć na wsparc ie najlepszych specjalistów🧐

W końcu wypadku nie zaplanuje sz - a w sytuacji kryzysowej zamia st szukać dodatkowych środków na leczen ie, miej spokojną głowę 😉

Wszystkim zajmie my się my i wykupiona polisa na życ ie i zdrowie❗️

Przekonaj się sam już dz 🙂

27/06/2022

Zaczynamy wakacje pełną parą🥰

Warto w tak im razie jakoś uczcić oficjalne zakończenie ro ku szkolnego i początek ponad dwu miesięczny ch wakacji🤩

Planujesz rodzinny wyjazd za granicę? Chce sz w tym czasie skupić się na zwiedzan iu świata i poznawaniu nowych miejsc?

W tak im razie przed podróżą nie zapomnij s z Nami skontaktować lub odwiedzić Nasze go biura 😉

Wykup ubezpieczenie turystyczne, ab mógł w 100% skupić się na przygodz ie która Cię czeka - zamiast zamartwi się co zrobisz, gdy Ty l ub ktoś z Twoich bliskich zachoruje, c zy też ulegnie wypadkowi🧐

Postaw na bezpieczne wakac je w tym roku 😃

Zapraszamy 🙂

20/06/2022

Ile razy dostałeś już alert na telef on dotyczący załamania pogody?

Na pewno nie r az 🧐

A ile razy w takiej sytuac ji zastanowiłeś się czy Twój dom l ub mieszkanie jest odpowiednio zabezpieczone na wypad ek nadchodzącej anomalii pogodowej ❓

Nie jesteś w stan ie przewidzieć, czy podczas nadchodzącej burzy, ule wy czy wichury coś się stanie 🤓

Może sz jednak się zabezpieczyć przed konsekwencjami jak ie wspomniane zaburzenia pogodowe za sobą nio 😉

Odwiedź Nasze biuro - opowie dz Nam o swoich oczekiwaniach 😃

My znajdzie my i przedstawimy Ci najkorzystniejszą ofertę ubezpieczen ia Twojego domu lub mieszkania!

Zapraszamy 🙂

13/06/2022

Postawiłeś na wakacje w trasie, a mo że kamperem?

Taka forma spędzenia urlopu ma na pew no swój niepowtarzalny klimat 🤩

Jednak nie zapomn ij, że jak przed każdą dłuższą podró żą musisz się odpowiednio przygotować 🤓

Przed wyjazd em upewnij się, że auto jest w 1 00% sprawne, spakuj nie tylko walizki, a le również koło zapasowe wraz z aptecz - i co najważniejsze wykup komunikacyj ne NNW 😎

Po co?

Zabezpiecz zarówno siebie j ak i wszystkich pasażerów podczas podróży aut em 😃

Miej pewność, że nic nie zepsu je Twoich wakacji 😉

Zapraszamy 🙂

06/06/2022

Co wpływa na koszt ubezpieczenia na życie?

J ak możesz się domyślić to, ile będz ie wynosić miesięczna składka ubezpieczenia na życ ie zależy od wielu aspektów 🧐

Po pierws ze jest to rodzaj ubezpieczenia na jak ie się zdecydujesz i wartości sumy ubezpieczen ia - pod warunkiem, że jest to su ma gwarancyjna🤔

Po drugie jest to długość trwan ia ochrony - im dłuższy okres, t ym wyższa cena ubezpieczenia 🤓

Po trzecie je st to wiek i stan zdrowia ubezpieczone go 😉

Nie zapomnij również, że jest c takiego jak ryzyko ubezpieczeniowe - im je st ono większe, tym większa jest ce na ubezpieczenia 🤨

Podsumowując - wysokość składki ubezpieczen ia na życie zależy od Twojego wie ku, stanu zdrowia i wyborów jakich dokona sz przy jej doborze 😃

Sprawdź sam, co może my Ci zaproponować 🙂

30/05/2022

Na budowę lub zakup domu na pew no zainwestowałeś dużą sumę pieniędzy 🧐

Dlatego mi mo, że ubezpieczenie domu nie jest obowiązko we - warto je mieć, aby mi pewność że cały Twój majątek je st pod ochroną 🤩

Oczywiście ubezpieczyć możesz dosłown ie wszystko - zaczynając od murów, prz ez elementy stałe którymi są podłogi, ok na czy zabudowy kuchenne, po ruchomości domo we czyli sprzęt RTV i AGD l ub meble 😎

Nie jesteś w stanie przewidzi nieszczęśliwego wypadku jakim może być poż ar, zalanie, uderzenie pioruna czy nawet włamanie🤓

Może sz jednak przewidzieć, że w razie zdarzen ia losowego masz wsparcie w postaci poli sy ubezpieczeniowej dobranej do Twoich potrzeb 😉

Zaprasza my 🙂

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Pomianowskiego 3
Koronowo
86-010

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 17:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00

Inne Agenci ubezpieczeniowi w Koronowo (pokaż wszystkie)
CUK Ubezpieczenia, ul. Plac Zwycięstwa 14 CUK Ubezpieczenia, ul. Plac Zwycięstwa 14
Ul. Plac Zwycięstwa 14
Koronowo, 86-010

Zespół profesjonalnych Doradców CUK zawsze chętnie porówna dla Ciebie setki ofert wszystkich towarzystw ubezpieczeniowych i pomoże w wyborze najlepszej!