CA Express Okrzei 3 Koronowo

CA EXPRESS Usługi finansowe

Otwórz jak zwykle

23/12/2019

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzen ia, życzymy Wam dużo radości, odpoczynku w rodzinn ym gronie oraz pasma sukcesów i spełnien ia wszystkich marzeń w nadchodzącym Nowym 2020 Roku...🌲🎅🎁 🎉🥂

16/09/2019

Uwaga SUPER OFERTA!!! Oddajesz mniej n pożyczasz 😀😀😀ZAPRASZAMY!!!

Photos from CA Express  Okrz ei 3 Koronowo's post 13/09/2019

Mega oferta 🤩Oddajesz mniej niż pożyczasz ... Zapraszamy po szczegóły

CA Express  Okrzei 3 Korono wo updated their phone number. 06/09/2019

CA Express Okrzei 3 Korono wo updated their phone number.

CA Express Okrzei 3 Korono wo updated their phone number.

05/03/2019

Posiadasz zobowiązania w innych Bankach? Przyj do nas a połączymy je w jed ratę. Mamy super ofertę bez prowiz ji z niskim oprocentowaniem. Przyjdź! Zapoznaj s ię! i przekonaj się że warto🙂

25/02/2019

Happy Days wracają, aby pomóc Ci w realizac ji życzeń! Wyjątkowa promocja kredytu gotówkowe go z prowizją 0% i oprocentowaniem 9, 99% (RRSO 10,47%) potrwa tylko przez 5 d ni! Zapraszamy do naszych placówek :) Szczegó ły znajdziesz na: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/promocje/kredyty/happydays

--

Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowan ia (RRSO) wynosi 10,47%. Dla jej wyliczen ia Bank przyjął następujące założenia: całkowita kwo ta kredytu (bez kredytowanych kosztów) 17 200 zł, całkowita kwota do zapłaty 21 921, 95 zł, oprocentowanie stałe 9,99%, całkowity kos zt kredytu 4 721,95 zł (w t ym: prowizja 0 zł, odsetki 4 721, 95 zł), 59 miesięcznych równych rat w wysokoś ci 365,36 zł oraz ostatnia rata wyrównawc za w wysokości 365,71 zł. Kalkulacja zosta ła dokonana na dzień 31.01.2019 r. na przykładz ie reprezentatywnym. Z promocji „Happy Days” mo że skorzystać klient, który w chwili składan ia wniosku o pożyczkę, nie jest stro umowy o pożyczkę w banku Cred it Agricole oraz ma lub otworzy kon to osobiste nie później niż w dn iu podpisania umowy o pożyczkę ze zleceni em autospłaty (warunki dotyczące konta i autospła ty nie obowiązują, jeśli umowa będzie zawar ta przez Serwis telefoniczny CA24). Udzielenie pożycz ki zależy od oceny zdolności kredytowej. Regulam in i szczegóły promocji są dostępne w placów ce oraz na credit-agricole.pl. Materiał na charakt er informacyjny.

15/02/2019

Płać szybciej, wygodniej… nowocześniej! Już dz premiera usługi Google Pay w nasz ym banku. Serdecznie zapraszamy do udanych zakup ów z nową formą płatności! Więcej informac ji znajdziesz tu: https://www.credit-agricole.pl/googlepay

15/02/2019

Posiadasz zobowiązania w innych Bankach? Przyj do nas a połączymy je w jed ratę. Mamy super ofertę bez prowiz ji z niskim oprocentowaniem. Przyjdź! Zapoznaj s ię! i przekonaj się że warto🙂

28/01/2019

Start tak dobry, że aż mi ło oszczędzać :) Dołącz do Credit Agrico le i skorzystaj z oprocentowania 2,5% na Rachun ku Oszczędzam. Szczegóły znajdziesz na: https://www.credit-agricole.pl/klienci-indywidualni/promocje/konta/zyskaj-na-start
--
Ofer ta specjalna "Na start" dotyczy Rachunku Oszczędz am w ramach kont dla osób fizyczny ch otwartych od 01.08.2018 r. (z wyłączeni em Pakietu Depozytowego, Podstawowego Rachunku Płatniczego, Podstawowe go Rachunku Płatniczego dla Młodych oraz ko nt klientów, którzy przed 01.08.2018 r. by li posiadaczami konta dla osób fizycznych w Ban ku Credit Agricole lub otworzyli kolejne kon to w okresie obowiązywania Oferty specjalnej). Rachun ek Oszczędzam jest oprocentowany według zmiennej sto py procentowej. Oprocentowanie w Ofercie specjalnej " Na start" - 2,5% na Rachunku Oszczędz am w PLN z kwartalną kapitalizacją odset ek - obejmuje środki na nim zgromadzo ne do kwoty 100 000 zł, prz ez 4 miesiące od dnia otwarcia kon ta. Nadwyżka powyżej kwoty 100 000 zł będz ie oprocentowana odpowiednio wg stawki obowiązującej d la rachunku oszczędnościowego w ramach oferty standardow ej lub oferty specjalnej "Rachunek Oszczędzam - lojal ni zyskują" (w przypadku spełnienia warunków t ej oferty). Oprocentowanie specjalne 2,5% (w ska li roku) będzie obowiązywało wyłącznie dla pierwsze go Rachunku Oszczędzam z kwartalną kapitalizacją odset ek w ramach konta objętego Ofertą specjal "Na start".

25/01/2019

Gdy wybierzesz życzenia do spełnienia (i te ma łe i te duże), odwiedź nas! Pomoże my w ich finansowaniu. Sprawdź naszą pożycz gotówkową bez prowizji!

--
Rzeczywista Roczna Stopa Oprocentowan ia (RRSO) wynosi 7,88%, całkowita kwota pożycz ki (bez kredytowanych kosztów) 13 700 zł, całkowita kwota do zapłaty 15 039, 84 zł, oprocentowanie stałe 7,6%, całkowity kos zt pożyczki 1 339,84 zł (w t ym: prowizja 0 zł, odsetki 1 339, 84 zł), 28 miesięcznych równych rat w wysokoś ci 518,61 zł oraz ostatnia rata wyrównawc za w wysokości 518,76 zł. Kalkulacja zosta ła dokonana na 19.12.2018 r. na przykładz ie reprezentatywnym.
Promocja „Koncertowa pożyczka do 36 ra t” trwa: 1.01-15.02.2019 r. Może z ni ej skorzystać klient, który w tym okres ie: złoży wniosek o pożyczkę, ma kon to w banku Credit Agricole, albo otwor zy je przed zawarciem umowy pożyczki i do 1.03.20 19 r. zawrze umowę o pożyczkę na m ax. 36 m-cy ze zleceniem autospłaty (warun ki dotyczące konta i autospłaty nie obowiązu ją, jeśli umowa będzie zawarta przez Serw is telefoniczny CA24). Z promocji nie mo skorzystać klienci, którzy byli już stro umowy o produkt kredytowy z banki em. Warunki promocji opisane są w Regulamin ie dostępnym w placówkach oraz na www.credit-agricole. pl. Udzielenie pożyczki zależy od oceny zdolnoś ci kredytowej klienta. Materiał ma charakter informacyjny.
Zapraszamy !!! :-)CA Express ul. Okrzei 3 Korono wo

23/01/2019

Masz PIT!? Przyjdź po kredyt!!! Zaprasza my do zapoznania się z Naszymi Sup er ofertami!!! 🙂

31/12/2018

Najserdeczniejsze życzenia szczęścia, zdrowia oraz wszelki ej pomyślności w Nowym Roku...🍾🥂🎉

21/12/2018

🎄❄🎁❤🎄🎉🎈🥂

19/12/2018

Jesteś posiadaczem konta osobistego w Cred it Agricole Bank Polska S.A. i chce sz zaoszczędzić jeszcze przed Świętami? Oto najnows ze rabaty u naszych partnerów. Sprawdź! Korzyst aj! I oszczędzaj! www.klubrabatowy.credit-agricole.pl
Jeśli jeszcze nie ma sz konta u nas to zapraszamy🙂bo wart o😉

19/12/2018

Życzeń spełnianie brzmi dobrze, więc wypowie dz je na głos!:-) Koncert Pożyczeń jeszc ze trwa ale tylko do 31.12.2018r. - wyb ór należy do Ciebie, a my pomoże my Ci w finansowaniu tych małych i ty ch dużych życzeń:-) po więcej szczegółów zaprasza my do Nas :-) Koronowo ul. Okrz ei 3. tel. 523281235, 881700487

07/12/2018

Jutro (8 grudnia) nasze placówki bę otwarte w zamian za Wigilię. Po więc ej informacji zapraszamy tutaj: https://www.credit-agricole.pl/o-banku/aktualnosci/2018/jak-pracujemy-8-24-oraz-31-grudnia

24/09/2018

W Credit Agricole nawet robiąc zaku py oszczędzasz 😀 Otwórz konto a wr az z nim rachunek Oszczędzam z bonus em CA Saver 50% dzięki temu two je oszczędności będą jeszcze większe...
ZAPRASZAMY :-D

Photos from CA Express  Okrz ei 3 Koronowo's post 06/09/2018

Nasza maskotka i my czekamy na W as :-) Tylko dzisiaj upominki i słodkości... :-)

04/09/2018

JUŻ 6 WRZEŚNIA ZAPRASZAMY DO NASZE GO ODDZIAŁU NA PYSZNĄ KAWĘ I ZAPOZNAN IE SIĘ Z NASZYMI OFERTAMI :-) D LA ZDECYDOWANYCH UPOMINKI !!! :-D :-)

23/08/2018

Życzeń spełnianie brzmi dobrze, więc wypowie dz je na głos!:-) Koncert Pożyczeń jeszc ze trwa ale tylko do 31.12.2018r. - wyb ór należy do Ciebie, a my pomoże my Ci w finansowaniu tych małych i ty ch dużych życzeń:-) po więcej szczegółów zaprasza my do Nas :-) Koronowo ul. Okrz ei 3. tel. 523281235, 881700487

12/07/2018

W Credit Agricole nawet robiąc zaku py oszczędzasz 😀 Otwórz konto a wr az z nim rachunek Oszczędzam z bonus em CA Saver 50% dzięki temu two je oszczędności będą jeszcze większe...
ZAPRASZAMY :-D

12/07/2018

Masz kredyt ratalny? Z kontem może sz zyskać!
Posiadasz kredyt ratalny finansowany przez Cred it Agricole Bank Polska S.A. i n ie masz jeszcze konta osobistego w nasz ym Banku? Załóż takie konto, a będzie sz mógł odebrać w Promocji nawet 500 zł.

Wystarc zy, że będziesz zasilał swoje konto kwo min. 1000 zł lub min. 3000 zł miesięczn ie, a 10% lub 15% spłaty ra ty Twojego kredytu ratalnego wróci do Cieb ie na pełne korzyści konto w Ban ku Credit Agricole - łącznie nawet do 500 zł! Maksymalny okres zwrotu to 18 miesię cy od momentu przystąpienia do Promocji.

Przykładowa miesięcz na rata 350zł -10% Twój zysk to 35zł
350zł- 15% Twój zysk to 52,50

Ważne: Wysokość zwro tu (10% lub 15% miesięcznej raty) zale ży od wysokości wpływu w danym miesią cu i jest zmienne.

Jak skorzystać?
* Odwiedź najbliżs placówkę Banku Credit Agricole
* Załóż kon to osobiste
* Zapewnij regularne wpływy na kon to i inne warunki wskazane w Regulamin ie promocji
Ciesz się tańszym kredyt em i korzyściami, które daje Ci kon to w Banku Credit Agricole

12/07/2018

Masz kredyt ratalny? Z kontem może sz zyskać!
Posiadasz kredyt ratalny finansowany przez Cred it Agricole Bank Polska S.A. i n ie masz jeszcze konta osobistego w nasz ym Banku? Załóż takie konto, a będzie sz mógł odebrać w Promocji nawet 500 zł.

Wystarc zy, że będziesz zasilał swoje konto kwo min. 1000 zł lub min. 3000 zł miesięczn ie, a 10% lub 15% spłaty ra ty Twojego kredytu ratalnego wróci do Cieb ie na pełne korzyści konto w Ban ku Credit Agricole - łącznie nawet do 500 zł! Maksymalny okres zwrotu to 18 miesię cy od momentu przystąpienia do Promocji.

Przykładowa miesięcz na rata 350zł -10% Twój zysk to 35zł
350zł- 15% Twój zysk to 52,50

Ważne: Wysokość zwro tu (10% lub 15% miesięcznej raty) zale ży od wysokości wpływu w danym miesią cu i jest zmienne.

Jak skorzystać?
* Odwiedź najbliżs placówkę Banku Credit Agricole
* Załóż kon to osobiste
* Zapewnij regularne wpływy na kon to i inne warunki wskazane w Regulamin ie promocji
Ciesz się tańszym kredyt em i korzyściami, które daje Ci kon to w Banku Credit Agricole

11/05/2018

Konto dla Ciebie – Credit Agrico le Bank Polska
Z Kontem dla Ciebie może sz oszczędzać jeszcze więcej. Otwórz konto osobis te z Rachunkiem Oszczędzam i skorzystaj z ofer ty specjalnej „Na start”- 3% na Rachun ku Oszczędzam w złotówkach z kwartalną kapitalizac odsetek.
Zapraszmy!!! :-)

Kategoria

Produkty

KREDYTY GOTÓWKOWE KONTA OSOBISTE OPŁACANIE RACHUNK ÓW UBEZPIECZENIA

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Ul. Okrzei 3
Koronowo
86-010

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 17:00
Wtorek 09:00 - 17:00
Środa 09:00 - 17:00
Czwartek 09:00 - 17:00
Piątek 09:00 - 17:00

Inne Usługi finansowe w Koronowo (pokaż wszystkie)
Biuro Rachunkowe SIGMA Biuro Rachunkowe SIGMA
Al.Wolności 7/2
Koronowo, 86-010

Zapraszam do współpracy firmy usługowe,handlowe oraz produkcyjne z Koronowa i okolic oraz z Bydgoszczy i Solca Kujawskiego.