Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie

Punkt Informacji Turystycznej w Koronowie

Komentarze

Prawda, że można świętować 11 listopa da w rodzinnej atmosferze, bez rac, b ez agresji - refleksyjnie i pokojowo? 🤗 🇵🇱

https://www.youtube.com/watch?v=Y-uYUdi1iHg

Miejsko-Gminny Ośrod ek Kultury Koronowo / Punkt Informacji Turystyczn ej w Koronowie / Hufiec ZHP Korono wo / Ludowy Klub Jeździecki Deresz / Wyżs za Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy / Rowero we Koronowo / Liceum Ogólnokształcące im. Leo na Wyczółkowskiego w Koronowie / Gazeta Wyborc za / Gazeta Pomorska / TVP3 Bydgosz cz / Służba Więzienna / Komenda Wojewódz ka Policji w Bydgoszczy / Zakład Kar ny w Koronowie / Wojsko Polskie
☺️Drodzy Mieszkańcy, zachęcamy do wzięcia udzia łu w konkursie.

🎖Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody❗

👌Udzi w konkursie (etap gminny) należy zgłos najpóźniej do dnia 1 czerwca 2021 r. w:

#Wydzia le Obsługi Przedsiębiorczości i Promocji Urzędu Miejskie go w Koronowie, ul. Pomianowskiego 1, pok ój nr 18

Punkt Informacji Turystycznej w Koronow ie, ul. Sienkiewicza 4

📞telefonicznie - tel. 52 3826 4 04, 721 060 283

📧e-mailowo pod adres em: [email protected]
Włączamy się w akcję obchodów 100-lec ia powrotu Koronowa do Wolnej Polski D ni Wolności w Koronowie .
Dzięki współpra cy z Punkt Informacji Turystycznej w Koronow ie również u nas mieszkańcy mogą bezpłatn ie otrzymać chorągiewki. Zapraszamy.
Od środy 26 października punkt informac ji turystycznej jest nieczynny do 10 listopa da 2016

W miejscu tym zasięgnąć można bard zo szerokich informacji na temat Koronowa or az okolic miasta. Punkt Informacji Turystycznej funkcjonu je w Koronowie i mieści się ( od 28.04.2021 r.)

w budynku położonym w centrum stare go miasta przy ul. Sienkiewicza 4. Moż na tu zasięgnąć wszelkich informacji na tem at Koronowa i okolic, a także zaopatrz się w widokówki, pamiątki oraz różne go rodzaju wydawnictwa poświęcone turystyce i histor ii naszej gminy.

Otwórz jak zwykle

05/04/2022

Przedstawiamy harmonogram funkcjonowania Promu Koronowo w cią gu drogi powiatowej nr 1030C Cekcyn – Lubie wo – Cierplewo – Sokole Kuźnica w sezon ie żeglugowym w roku 2022.

31/03/2022

Już w najbliższą sobotę 🚴

16/02/2022

⚠Ostrzeżenie meteorologiczne o silnym wietrze⚠

Na podstaw ie informacji otrzymanej z Wojewódzkiego Centrum Zarządzan ia Kryzysowego, Bydgoskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega :

➡Zjawisko: silny wiatr

➡Stopień zagrożenia: 2

➡bszar powiat ów: wszystkie powiaty.

⚠Ważność: od godz. od go dz. 03:00 dnia 17.02.2022 do godz. 18: 00 dnia 17.02.2022

➡Przebieg: Prognozuje się wystąpien ie silnego wiatru o średniej prędkości oko ło 45 km/h, w porywach do 100 km /h, z zachodu. Możliwa burza.

➡Prawdopodobieństwo wystąpien ia zjawiska: 80%

➡Uwagi: brak

➡Dyżurny synopt yk: Dariusz Gimiński

ℹŹródło informacji: Instytut Meteorologii i Gospodar ki Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy Biu ro Meteorologicznych Prognoz Morskich w Gdyni. Ostrzeżen ie meteorologiczne zbiorczo Nr 17

04/11/2021

Konkurs dla rowerzystów 🚲👍

Jesteś entuzjastą wycieczek rowerowych? Masz ulubio ne trasy na weekend i urlop? A mo że do pracy jeździsz rowerem? Jeśli t ak - weź udział w konkursie i podzi el się swoją ulubioną trasą rowerową! 🚴‍♀️🚵🤩

Two ja ulubiona trasa rowerowa w woj. kujawsko-pomorsk im - to już druga edycja konkur su rowerowego organizowanego przez serwis transportowy Clicktra ns.

Podziel się ulubioną trasą rowerową odkry w regionie - może dzięki Tob ie odkryją ją też inni 😊 Nagro dy czekają!

Szczegóły dotyczące konkursu ➡️ https://www.koronowo.pl/turystyka/informacje-turystyka/twoja-ulubiona-trasa-rowerowa-w-woj-kujawsko-pomorskim-konkurs

28/10/2021

🇵🇱🇵🇱🇵🇱 Serdecznie zapraszamy na Obchody Świę ta Niepodległości, które odbędą się 11 listopa da 2021 r. w Koronowie. 🇵🇱🇵🇱🇵🇱

📣
Apelujemy do Wszystkich Mieszkańców gminy Korono wo o wywieszenie flagi narodowej. Niech prz ez ten drobny gest, patriotyzm Polaków stan ie się widoczny dla wszystkich - bądź my dumni, że jesteśmy Polakami!🇵🇱💪

📣 Informujemy, że w związ ku z organizacją Obchodów mogą pojawić s chwilowe utrudnienia w ruchu drogowych, główn ie związane z przemarszem oraz uroczystością na Pla cu Zwycięstwa. Przepraszamy za utrudnienia i prosi my o wyrozumiałość. Jednocześnie prosimy, aby n ie parkować pojazdów w dniu 11.11.2021 na ryn ku. 🙏🇵🇱

25/10/2021

Zapraszamy!

Zachęcamy do udziału w konkursie 📷

Szczegó łyhttps://www.koronowo.pl/gmina/informacje-gmina/tytul

Photos from Nadleśnictwo Różanna, Lasy Państwowe 's post 30/09/2021

Zapraszają po sadzonki 🌳

27/09/2021

Sanktuarium w Byszewie ⛪📷

📷🏆Patryk Gettka zwycięzca Konkursu Fotograficznego
"Zdjęcie miesią ca sierpnia”.

Z przyjemnością przekazujemy Państwu wyni ki Konkursu. Miło nam poinformować, że prestiżo wy tytuł Laureata - „Zdjęcie miesiąca sierpn ia 2021 Powiatu Bydgoskiego” otrzymuje Pan Patr yk Gettka. Zwycięskie zdjęcie przedstawia widok Sanktuari um w Byszewie z lotu ptaka. Serdeczn ie gratulujemy! 👏👏👏
Dziękujemy uczestnikom za wszystk ie nadesłane zdjęcia! Doceniamy spojrzenie na Na sz powiat Państwa oczami. Pamiętajmy o t ym, że konkurs trwa przez cały cz as. Czekamy na kolejne zdjęcia, tym raz em z miesiąca września. Pozostały już tyl ko 4 dni‼

15/09/2021

Uroki koronowskich uliczek 👌

Photos from Gmina Koronowo's post 10/09/2021

Photos from Gmina Koronowo's post

26/08/2021

📌Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski zaprasza na uroczys te odsłonięcie tablicy i inscenizację bitwy poświęcon ej żołnierzom III batalionu 22 pułku piecho ty z 9 Podlaskiej Dywizji Piechoty walcząc ym i poległym 2 września 1939 ro ku na przesmyku pomiędzy jeziorami Krzywe i Piasecz no w Kadzionce.

📅 04 września br.

⏰ go dz. 11.30, Kadzionka

25/08/2021

Taki zaułek.

25/08/2021

👉Zapraszamy na Dożynki Gminne, które odbęd się 1️⃣1️⃣ września 2021 r. w Koronow ie (plac przy Stadionie Miejskim ul. Klasztorna).

👨‍🌾🍞🥔🥖🚜🌾🌻🧑‍🌾🚜👨‍🌾🥔🍞🥖🌾

▪️Szczegó ły na plakacie⤵️

28/07/2021

Ostrzeżenie meteorologiczne ❗

⚠Ostrzeżenie meteorologiczne!

Na podstawie informacji otrzymanej z Wojewódzkie go Centrum Zarządzania Kryzysowego, Bydgoskie Centrum Zarządzan ia Kryzysowego ostrzega:

🌩Zjawisko: burze z gradem

➡Stopi zagrożenia: 2

➡Obszar powiatów: wszystkie powiaty

⚠Ważność: od go dz. 13:00 dnia 28.07.2021 do godz. 24: 00 dnia 28.07.2021r.

➡Przebieg: Prognozowane są bur ze, którym miejscami będą towarzyszyć ulewne opa dy deszczu od 30 mm do 40 mm or az porywy wiatru do 100 km/h. Miejsca mi grad.

➡Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

➡Dyżur ny synoptyk: Krzysztof Woźniak

ℹŹródło informacji: Instyt ut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwo wy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morski ch w Gdyni.

Urząd Gminy Białe Błota Gmi na Dąbrowa Chełmińska Gmina Dobrcz Gmina Korono wo Nasza Nowa Wieś Wielka Gmina Osiels ko Urząd Gminy w Sicienku Urząd Sol ec Kujawski

23/07/2021

Most Kolejki Wąskotorowej w Koronowie 👌

Most Koronowo 📷🚁 zdjęcie dla PiekneFotki.pl

Korono wo Koronowo.net.pl Polska z lotu ptaka

23/07/2021

Już dziś! 🤗 Zapraszamy! 🙂💪❤️

21/07/2021

🥳Drodzy Mieszkańcy za nami otwarcie pla ży w Pieczyskach, teraz czas na Pumptra ck 📢🚴‍♀️🛹🛴🚲🛹🚲🛹🚲

🎤Burmistrz Koronowa Patryk Mikołajewski zaprasza na oficjal ne otwarcie toru rowerowego przy MGOSiR Korono wo oraz warsztaty szkoleniowe, w sobotę 2️⃣4 ️⃣ lipca br.

☝️Warunkiem uczestnictwa w warsztata ch jest wypełnienie karty zgłoszenia oraz posiadan ie kasku i ochraniaczy.

✅Od godz. 12.00 będz ie możliwość zapisów do udziału w warsztac ie szkoleniowym na torze pumptrackowym.

📋Karta zgłoszen ia do wypełnienia w biurze zapisów pr zy hali sportowo-widowiskowej, a w przypadku os ób niepełnoletnich kartę zgłoszenia podpisuje osoba pełnoletn ia będąca opiekunem dziecka oraz ponosi wszel odpowiedzialność za udział dziecka w warsztatach.

👀P od okiem doświadczonego instruktora zostanie przeprowadzone 3️⃣godzin ne szkolenie.

💪Odbędzie się także pokaz profesjonalnej jaz dy po pumptracku w wykonaniu czołowych polski ch zawodników (Mistrz Polski Pumptrack).🤩

Serdecznie zachęcamy do udzia łu ❗️

13/07/2021

Jedna z największych atrakcji turystycznych, w t ym rowerowych, czyli Most Kolejki Wąskotorowej w Koronow ie 🚂🚴👍

Photos from Stowarzyszenie Koronowo Budzi Się 's post 12/07/2021

Koronowo na starej fotografii...

12/07/2021

Już w najbliższą sobotę 👍

Uroczyste otwarcie odbędzie się 1️⃣7 ️⃣ lipca br. w sobotę o go dz. 11.30 🏖🎊🎉🎀☀️

☝️Już od godz. 10.00 przewiduje my wiele atrakcji dla dzieci i młodzie ży. 🧒🎈👧

Szczegóły na plakacie.⬇️⬇️⬇️

😎Do zobaczenia - widzi my się na plaży❗️

09/07/2021

Nawet chmurki tworzą klimat nad Zal ew Koronowski ☁️

06/07/2021

Plaża Pieczyska Zalew Koronowski od ter az 👍👌

Photos from Gmina Koronowo's post 06/07/2021

Otwarta 👍

05/07/2021

Urokliwy Zalew Koronowski - Samociążek 🌳🌞

05/07/2021

Ostrzeżenie meteorologiczne ❗

⚠Ostrzeżenie meteorologiczne!

➡Zjawisko: burze z gradem

➡Stopień zagrożen ia: 1

➡Obszar powiatów: wszystkie powiaty

⚠Ważność: od go dz. 11:00 dnia 05.07.2021 do godz. 22: 00 dnia 05.07.2021

➡Przebieg: prognozowane są bur ze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszc zu od 20 mm do 30 mm or az porywy wiatru do 75 km/h. Miejsca mi grad.

➡Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80%

➡Dyżur ny synoptyk: Agnieszka Drwal-Tylmann

ℹŹródło informacji: Instyt ut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwo wy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morski ch w Gdyni. Ostrzeżenie zbiorczo nr 95.

Urz ąd Gminy Białe Błota Gmina Dąbrowa Chełmińs ka Gmina Dobrcz Gmina Koronowo Nasza No wa Wieś Wielka Gmina Osielsko Urząd Gmi ny w Sicienku Urząd Solec Kujawski

02/07/2021

10 lat Paszportu Turystycznego!

“PASZPORT DO PRZESZŁOŚCI” – kujawsko-pomorska aplikac ja turystyczna.
Wszelkie powroty do przeszłości mogą dz pobrzmiewać nutą tęsknoty za dawną rzeczywistośc ią, my jednak chcemy zabrać mieszkańców i turyst ów w daleką podróż do naszej regionaln ej historii, która jest tak blisko! Fak ty, mity, legendy, pradawne dzieje, nawet to, co zdarzyło się wczoraj – to nas za przeszłość. Zachowajmy z niej to, co war te przywoływania, odkrywania i przeżywania na nowo ... Zapraszamy po wakacyjne wspomnienia z Kujawsko-Pomorski ch Konstelacji dobrych miejsc! Szczegóły na: www.paszport.kujawsko-pomorskie.travel
Cy kl imprez w „Paszporcie do Przeszłości” zainauguru je 45. Wielki Międzynarodowy Turniej Rycerski, organizowa ny na zamku w Golubiu-Dobrzyniu - w najbliżs zy weekend (2-4 lipca). Więcej na: http://zamekgolub.pl/turniej-2021.html


Pozdrawia my, zapraszamy do promowania aplikacji i odkrywan ia naszych zakamarków!


Agnieszka Kowalkowska
Dyrektor Biura K-POT
k om. 693 339 380

29/06/2021

Sanktuarium Matki Boskiej Byszewskiej Królowej Kraj ny oraz okoliczne rynny jezior byszewskich zaprasza

18/06/2021
17/06/2021

Ostrzeżenie meteorologiczne 🌞❗

☀️⚠️Ostrzeżenie meteorologiczne!

☀️Zjawisko: upał

➡Stopień zagrożenia: 2

➡Obszar powiat ów: wszystkie powiaty

⚠️Ważność: godz. 12:00 dn ia 18.06.2021 do godz. 20:00 dnia 21.06.202 1

➡Przebieg: Prognozuje się upały. Temperatura maksymal na w dzień od 30°C do 34 °C. Temperatura minimalna w nocy od 16 °C do 20°C.

➡Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska: 80% .

➡Uwagi: Ostrzeżenie może być kontynuowane. Temperatu ra maksymalna 20.06 lokalnie do 29°C

➡Dyżur ny synoptyk: Krzysztof Woźniak

ℹ️Źródło informacji: Instyt ut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - Państwo wy Instytut Badawczy Biuro Meteorologicznych Prognoz Morski ch w Gdyni.

Urząd Gminy Białe Błota Gmi na Dąbrowa Chełmińska Gmina Dobrcz Gmina Korono wo Nasza Nowa Wieś Wielka Gmina Osiels ko Urząd Gminy w Sicienku Urząd Sol ec Kujawski

15/06/2021

Ciepło, coraz cieplej 🌞 Dla ochło dy Zalew Koronowski 👌

Photos from Gmina Koronowo's post 14/06/2021

Photos from Gmina Koronowo's post

10/06/2021

Zbliża się kolejny weekend, woda cor az cieplejsza 🌞 No, to może nad ... Zalew Koronowski Zapraszamy✅

09/06/2021

Konkurs❗ Zapisy tylko do najbliższego piąt ku włącznie! Zapraszamy!

Zapisy przedłużone❗
✅Informujemy, że zgłoszenia do konkur su „Najpiękniejszy Ogród w Powiecie Bydgoskim” – et ap gminny zostały przedłużone do 11 czerw ca (piątek) włącznie. Zapraszamy i zachęcamy do udzia łu. Na laureatów czekają atrakcyjne nagrody!

Timeline photos 07/06/2021

Zachęcamy i zapraszamy 🚴👍

✋Mieszkańcy Gminy Koronowo ruszamy na rowe ry!

🔸 Zasady zabawy są proste, a udzi w niej jest bezpłatny.😃

🔹Dołączyć może każ dy – wystarczy zainstalować na swoim telefon ie darmową aplikację- Aktywne Miasta. Darmowa aplikac ja rejestruje trasy i ich długości. ⤵️
https://www.aktywne.miasta.pl/p/62-pobierz

💙💛💚 Korono wo pokażmy jak się kręci kilometry‼️💪

⬇️⬇️⬇️⬇️
🟡Organizat or: Miasto Bydgoszcz we współpracy ze Stowarzyszeni em Metropolia Bydgoszcz

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Plac Zwycięstwa 22
Koronowo
86-010

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 07:30 - 15:30
Wtorek 07:30 - 17:30
Środa 07:30 - 15:30
Czwartek 07:30 - 15:30
Piątek 07:30 - 14:00

Inne Koronowo usługi rządowe (pokaż wszystkie)
Nadleśnictwo Różanna, Lasy Państwowe Nadleśnictwo Różanna, Lasy Państwowe
Ulica Leśna 5
Koronowo, 86-010

Piękny zakątek nad Zalewem Koronowskim

Zakład Karny w Koronowie Zakład Karny w Koronowie
Ulica Bydgoska 27
Koronowo, 86-010

Most Kolejki Wąskotorowej w Koronowie Most Kolejki Wąskotorowej w Koronowie
Mała Droga 44
Koronowo, 86-008

Most narrow-gauge railway / Most kolejki wąskotorowej