Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie

Komentarze

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż egzamin czeladniczy w zawodzie Fryzjer odbędzie się w dniu 19 maja br. w sali Internatu Szkoły, przy ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie.

O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie 🙂
Uprzejmie informujemy iż w dniach 07.02.22 r. do 11.02.22 r. Biuro Cechu czynne będzie w godzinach 8:00 do 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.
Szanowni Państwo!

W dniu 18.01.2022 r. (wtorek) Biuro Cechu będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy 🙂
Pracowniku młodociany – uczniu III klasy szkoły branżowej I stopnia!

W 2022r. nastąpią ważne dla Ciebie zmiany.

Musisz przystąpić do egzaminu czeladniczego przed zakończeniem roku szkolnego, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia – nie później niż do 15 czerwca

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu we wskazanym czasie przez Izbę, będziesz musiał powtarzać klasę.

Kroki do podjęcia:

Skompletowanie dokumentów do egzaminu czeladniczego w wyznaczonym terminie przez Cech
Wypełnienie wniosku o dopuszczenie do egzaminu (druki dostępne w Cechu)
Zgłoszenie się z wnioskiem do szkoły po potwierdzenie nauki poprzez pieczątkę i podpis dyrektora
Dołączenie do wniosku niezbędnych dokumentów wymienionych we wniosku
Poinformowanie pracodawcy o skompletowaniu dokumentów i konieczności uiszczenia opłaty za egzamin.
Dostarczenie kompletu dokumentów do Cechu, w którym zrzeszony jest pracodawca.
PAMIĘTAJ! Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza końca Twojej nauki zawodu u pracodawcy. Obowiązuje Cię termin wskazany w umowie o pracę.

Po egzaminie Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu wyda Ci zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu. Należy dostarczyć je przed 15 czerwca do szkoły, aby otrzymać świadectwo jej ukończenia.

Harmonogram organizacji egzaminów w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu:

10.03–10.06.2022r. – przeprowadzanie egzaminów i wystawianie zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminu przez młodocianego pracownika.

Od 31.08.2022r. – wydawanie świadectw czeladniczych i zaświadczeń o zdaniu egzaminu dla pracodawców.
Zapraszamy na stronę internetową naszego Cechu, utworzoną ze środków pomocowych Polskiego Inkubatora Rzemiosła:

https://cechdzierzoniow.pl/
Zmiana godzin pracy Biura!

Informujemy, iż od dnia 20 grudnia (do odwołania) Biuro Cechu będzie czynne w godzinach 12.30 do 15.00.
W pozostałych godzinach prosimy o kontakt e-mail: [email protected]

Za utrudnienia przepraszamy ☺️
Ważna informacja!!!

Pracownicy młodociani realizują zajęcia praktyczne pomimo nauki teoretycznej w systemie zdalnym

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się w trybie zdalnym. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący pracownikami młodocianymi mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązanie to przewiduje podpisane 24 listopada przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.
Chcielibyśmy się pochwalić! 😀

Nasz Cech otrzymał środki finansowe w kwocie 19.300 zł z programu Polski Inkubator Rzemiosła.

Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na zwiększenie widoczności Cechu w internecie, promocję i wzrost kwalifikacji kadry.
Takie fajne foto od Pieqsek 😊

Logo rzemiosła nadal wisi na elewacji byłego już Domu Rzemiosła. A my działamy nadal. Zapraszamy rzemieślników w nasze szeregi oraz młodzież, chcącą zdobywać zawód rzemieślniczy😀
Popatrzcie, jak kiedyś wyglądały egzaminy i konkursy fryzjerskie 😊 Oto mały wycinek z naszej cechowej Kroniki, która jest prawdziwą perełką i piękną pamiątką 🤩 Ciąg dalszy nastąpi....

Kł Dzierżoniów, polecamy lekturę naszej Kroniki 😀
W dniu 04.08.2021 r., w sali Internatu Szkoły Branżowej I Stopnia im. Prof. T. Kotarbińskiego, odbył się egzamin czeladniczy w zawodzie Fryzjer. Do egzaminu podchodziło dziesięcioro młodych adeptów fryzjerstwa. Wszyscy zdali i otrzymają Dyplomy Czeladnicze. Gratulujemy 👍😀
W dniu 04.08.2021 r. odbędzie się egzamin czeladniczy w zawodzie Fryzjer, którego organizatorem jest nasz Cech.
W związku z tym biuro Cechu będzie tego dnia nieczynne.

Wszystkim zdającym egzamin życzymy powodzenia! 😊

Reprezentujemy i obsługujemy firmy rzemieślnicze. Koordynujemy naukę zawodu w branży rzemieślniczej. Zapraszamy!

Otwórz jak zwykle

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their business hours. 02/03/2022

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their business hours.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their business hours.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their business hours. 02/03/2022

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their business hours.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their business hours.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their website address. 02/03/2022

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their website address.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their website address.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their website address. 02/03/2022

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their website address.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their website address.

15/02/2022

Szanowni Państwo!

Informujemy, iż egzamin czeladniczy w zawodzie Fryzjer odbędzie się w dniu 19 maja br. w sali Internatu Szkoły, przy ul. Mickiewicza 1 w Dzierżoniowie.

O szczegółach poinformujemy w późniejszym terminie 🙂

04/02/2022

Uprzejmie informujemy iż w dniach 07.02.22 r. do 11.02.22 r. Biuro Cechu czynne będzie w godzinach 8:00 do 12:00.

Za utrudnienia przepraszamy.

17/01/2022

Szanowni Państwo!

W dniu 18.01.2022 r. (wtorek) Biuro Cechu będzie nieczynne.
Za utrudnienia przepraszamy 🙂

04/01/2022

Pracowniku młodociany – uczniu III klasy szkoły branżowej I stopnia!

W 2022r. nastąpią ważne dla Ciebie zmiany.

Musisz przystąpić do egzaminu czeladniczego przed zakończeniem roku szkolnego, aby otrzymać świadectwo ukończenia szkoły branżowej I stopnia – nie później niż do 15 czerwca

W przypadku nieprzystąpienia do egzaminu we wskazanym czasie przez Izbę, będziesz musiał powtarzać klasę.

Kroki do podjęcia:

Skompletowanie dokumentów do egzaminu czeladniczego w wyznaczonym terminie przez Cech
Wypełnienie wniosku o dopuszczenie do egzaminu (druki dostępne w Cechu)
Zgłoszenie się z wnioskiem do szkoły po potwierdzenie nauki poprzez pieczątkę i podpis dyrektora
Dołączenie do wniosku niezbędnych dokumentów wymienionych we wniosku
Poinformowanie pracodawcy o skompletowaniu dokumentów i konieczności uiszczenia opłaty za egzamin.
Dostarczenie kompletu dokumentów do Cechu, w którym zrzeszony jest pracodawca.
PAMIĘTAJ! Przystąpienie do egzaminu czeladniczego nie oznacza końca Twojej nauki zawodu u pracodawcy. Obowiązuje Cię termin wskazany w umowie o pracę.

Po egzaminie Dolnośląska Izba Rzemieślnicza we Wrocławiu wyda Ci zaświadczenie o przystąpieniu do egzaminu. Należy dostarczyć je przed 15 czerwca do szkoły, aby otrzymać świadectwo jej ukończenia.

Harmonogram organizacji egzaminów w Dolnośląskiej Izbie Rzemieślniczej we Wrocławiu:

10.03–10.06.2022r. – przeprowadzanie egzaminów i wystawianie zaświadczeń o przystąpieniu do egzaminu przez młodocianego pracownika.

Od 31.08.2022r. – wydawanie świadectw czeladniczych i zaświadczeń o zdaniu egzaminu dla pracodawców.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie 03/01/2022

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie

Zapraszamy na stronę internetową naszego Cechu, utworzoną ze środków pomocowych Polskiego Inkubatora Rzemiosła:

https://cechdzierzoniow.pl/

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie Cech Dzierżoniów - Reprezentujemy i obsługujemy firmy rzemieślnicze. Koordynujemy naukę zawodu w branży rzemieślniczej.

22/12/2021
17/12/2021

Zmiana godzin pracy Biura!

Informujemy, iż od dnia 20 grudnia (do odwołania) Biuro Cechu będzie czynne w godzinach 12.30 do 15.00.
W pozostałych godzinach prosimy o kontakt e-mail: [email protected]

Za utrudnienia przepraszamy ☺️

15/12/2021

Ważna informacja!!!

Pracownicy młodociani realizują zajęcia praktyczne pomimo nauki teoretycznej w systemie zdalnym

Od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych będą uczyć się w trybie zdalnym. Uczniowie branżowych szkół I stopnia będący pracownikami młodocianymi mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Rozwiązanie to przewiduje podpisane 24 listopada przez Ministra Edukacji i Nauki rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

14/12/2021

Zapytanie ofertowe
na wykonanie strony internetowej
Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie zaprasza do złożenia oferty dotyczącej wykonania strony internetowej Cechu, w ramach realizacji projektu w konkursie “Polski Inkubator Rzemiosła”.

Przedmiotem zapytania ofertowego jest wykonanie strony internetowej Cechu.

Nazwa i adres Zamawiającego:
Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie
ul. Batalionów Chłopskich 5
58-200 Dzierżoniów
tel.: 74 831 26 34
e-mail: [email protected]
NIP: 8821475725

Opis przedmiotu zamówienia:
5 - 6 podstron
responsywny layout
integracja z Facebook
strona łatwa w nawigacji i szybko ładująca się
optymalizacja SEO
możliwość administrowania we własnym zakresie

Ostateczny termin wykonania zamówienia:
31 grudnia 2021 r.

Sposób i termin płatności:
na podstawie rachunku/faktury VAT wystawionej przez Wykonawcę po podpisaniu protokołu odbioru usługi bez zastrzeżeń, 7 dni od dnia dostarczenia faktury do siedziby Zamawiającego.

Kryterium wyboru najkorzystniejszej oferty jest w 100 % cena.
Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która ma najniższą cenę.

Miejsce i termin złożenia oferty:
oferty pisemne należy składać drogą elektroniczną na adres: [email protected] do dnia 16.12.2021 r. do godz. 15.00

Osoba do kontaktu:
Brygida Rowińska - tel.: 74 831 26 34
e-mail: [email protected]

Zamawiający zastrzega sobie unieważnienia postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny.

10/11/2021

W dniu 12.11.2021 r. Biuro Cechu będzie nieczynne. Za utrudnienia przepraszamy 😊

14/09/2021

Chcielibyśmy się pochwalić! 😀

Nasz Cech otrzymał środki finansowe w kwocie 19.300 zł z programu Polski Inkubator Rzemiosła.

Pozyskane pieniądze przeznaczone zostaną na zwiększenie widoczności Cechu w internecie, promocję i wzrost kwalifikacji kadry.

13/08/2021

Takie fajne foto od Pieqsek 😊

Logo rzemiosła nadal wisi na elewacji byłego już Domu Rzemiosła. A my działamy nadal. Zapraszamy rzemieślników w nasze szeregi oraz młodzież, chcącą zdobywać zawód rzemieślniczy😀

Photos from Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie's post 12/08/2021

Popatrzcie, jak kiedyś wyglądały egzaminy i konkursy fryzjerskie 😊 Oto mały wycinek z naszej cechowej Kroniki, która jest prawdziwą perełką i piękną pamiątką 🤩 Ciąg dalszy nastąpi....

Kł Dzierżoniów, polecamy lekturę naszej Kroniki 😀

Photos from Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie's post 06/08/2021

W dniu 04.08.2021 r., w sali Internatu Szkoły Branżowej I Stopnia im. Prof. T. Kotarbińskiego, odbył się egzamin czeladniczy w zawodzie Fryzjer. Do egzaminu podchodziło dziesięcioro młodych adeptów fryzjerstwa. Wszyscy zdali i otrzymają Dyplomy Czeladnicze. Gratulujemy 👍😀

02/08/2021

W dniu 04.08.2021 r. odbędzie się egzamin czeladniczy w zawodzie Fryzjer, którego organizatorem jest nasz Cech.
W związku z tym biuro Cechu będzie tego dnia nieczynne.

Wszystkim zdającym egzamin życzymy powodzenia! 😊

30/06/2021

W dniach 02.07. do 09.07.2021 r. Biuro Cechu będzie czynne w godz. 8.00 - 12.00.
Za utrudnienia przepraszamy ☺️

02/06/2021

Do wzięcia pieniądze z ZUS!

W dniach 01.06 do 30.06.2021 r. można składać Wnioski o dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szczegóły projektu w linku: https://bip.zus.pl/konkurs-dofinansowanie-dzialan-platnika-skladek-na-poprawe-bezpieczenstwa-i-higieny-pracy/konkurs-2021.01

Kwoty, jakie można uzyskać to:

01/06/2021

W dniu 04 czerwca br. (piątek) Biuro Cechu będzie nieczynne. Zapraszamy po długim weekendzie 🙂

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their address. 28/05/2021

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their address.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their address.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their phone number. 24/05/2021

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their phone number.

Cech Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości w Dzierżoniowie updated their phone number.

JAK ZOSTAĆ RZEMIEŚLNIKIEM? PRACA ZEGARMISTRZA | DO ROBOTY 07/05/2021

JAK ZOSTAĆ RZEMIEŚLNIKIEM? PRACA ZEGARMISTRZA | DO ROBOTY

Coś dobrego zaczyna się dziać w Rzemiośle :-)
Jest szansa, że zostanie odbudowany jego dobry wizerunek.

W promocję Rzemiosła włączyło się Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii. Rozpoczęto prace nad innowacyjnym programem o nazwie Polski Inkubator Rzemiosła.
Głównym założeniem Inkubatora jest wzmocnienie organizacji samorządu gospodarczego Rzemiosła w zakresie kapitału ludzkiego i społecznego oraz potencjału instytucjonalnego w celu realizacji działań statutowych, w tym dotyczących rozwoju przedsiębiorczości i kształcenia dualnego.

Ministerstwo do komunikacji wykorzystuje social media, ale także ciekawych influencerów:

JAK ZOSTAĆ RZEMIEŚLNIKIEM? PRACA ZEGARMISTRZA | DO ROBOTY Jeśli macie jakieś rzemieślnicze pasje i chcecie je przekuć w pracę, skorzystajcie z programów nauczania, jakie oferują szkoły branżowe I stopnia, w dualnym ...

07/05/2021

Cech Dzierżoniów współpracuje z Branżową Szkołą I Stopnia przy Zespole Szkół Nr 2 w Dzierżoniowie, ul. Piłsudskiego 24.

Pośredniczymy w zawieraniu umów o pracę w celu przygotowania zawodowego w następujących zawodach:

* BLACHARZ SAMOCHODOWY
* ELEKTROMECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
* MECHANIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH
* CUKIERNIK
* PIEKARZ
* KUCHARZ
* MURARZ - TYNKARZ
* STOLARZ
* ELEKTRYK
* MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH
* ŚLUSARZ
* FRYZJER

Zapraszamy chętnych uczniów klas ósmych, zainteresowanych edukacją w Branżowej Szkole I Stopnia, do zapoznania się z naszą ofertą miejsc do praktycznej nauki zawodu :-)

18/01/2021

Nowe stawki opłat za egzaminy mistrzowskie, czeladnicze i sprawdzające!

22/12/2020

Od dnia 1 października br. rzemieślnicze kwalifikacje zawodowe dostępne są w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG).

Wszystkie osoby, które po dniu 1.10.2020 r. otrzymują świadectwo czeladnicze lub dyplom mistrzowski zostają automatycznie wpisywani do tej ewidencji.

W przypadku przedsiębiorców, którzy uzyskali uprawnienia do tytułu zawodowego przed 1.10.2020 r. mogą, na swój wniosek, wpisać do CEiDG informacje o posiadanych kwalifikacjach rzemieślniczych. W tym celu należy złożyć w Izbie Rzemieślniczej Wniosek o przekazanie do CEiDG informacji w zakresie uzyskania i utraty kwalifikacji zawodowych.

Związek Rzemiosła Polskiego zachęca do składania Wniosków o wpis do CEiDG. To dobra okazja do zaprezentowania swoich umiejętności oraz doskonała promocja rzemiosła.

Gdyby ktoś z Państwa był zainteresowany tym rozwiązaniem, to oferujemy pomoc w tym zakresie. Możemy przygotować w Państwa imieniu Wniosek i wysłać go do Izby Rzemieślniczej.

Zapraszamy!

22/12/2020

Wesołych Świąt!

16/12/2020

Kasy fiskalne on-line – nowe terminy wymiany kas w 2021 roku

Od stycznia 2021 roku wiele branż zobowiązanych będzie do rejestrowania transakcji za pośrednictwem kas fiskalnych on-line. Część z przedsiębiorców instalacji kasy dokona dopiero 1 lipca 2021 roku.

Ministerstwo Finansów za sprawą rozporządzenia z 10 czerwca 2020 roku w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii (Dz.U. 2020 poz. 1059) dokonało przesunięcia terminów instalacji kas fiskalnych on-line.

W myśl rozporządzenia:

1. Na dzień 1 stycznia 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla:
– świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo, oraz usług w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania oraz dla,
– sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu.

2. Na dzień 1 lipca 2021 roku przesuwa się termin instalacji kasy fiskalnej on-line dla świadczenia usług:
– fryzjerskich,
– kosmetycznych,
– budowlanych,
– w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
– prawniczych,
– związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej – wyłącznie w zakresie wstępu.

25/11/2020

UWAGA!!!
Od 30 listopada 2020 r. uczniowie szkół branżowych I stopnia będący młodocianymi pracownikami wracają na naukę do pracodawców - rzemieślników.

Związek Rzemiosła Polskiego - Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej ZRP uprzejmie informuje, że w dniu dzisiejszym na stronie MEiN opublikowano informacje dotyczące wydłużenia okresu nauki zdalnej w szkołach do 3 stycznia 2021 r.

Stacjonarne funkcjonowanie jednostek systemu oświaty szkół zostaje ograniczone do 3 stycznia 2021 r. - poza wyjątkami.

Już od 30 listopada 2020 r. będzie można prowadzić zajęcia sportowe w szkołach sportowych oraz praktyczną naukę zawodu w szkołach prowadzących kształcenie zawodowe:

- zajęcia sportowe realizowane na podstawie programów szkolenia mogą być prowadzone w szkole z zachowaniem ograniczeń, zakazów i nakazów przeciwepidemicznych),
- mogą być prowadzone zajęcia w ramach praktycznej nauki zawodu w grupach umożliwiających zachowanie dystansu społecznego, w wybranych dniach tygodnia, w wymiarze nieprzekraczającym 10 godzin tygodniowo. Dotyczy to szkół prowadzących kształcenie zawodowe, centrów kształcenia zawodowego oraz placówek kształcenia ustawicznego realizujących praktyczną naukę zawodu w ramach kształcenia zawodowego lub ustawicznego,
- uczniowie branżowych szkół I stopnia będący młodocianymi pracownikami mogą odbywać praktyki u pracodawców, o ile u pracodawcy nie występują zdarzenia, które ze względu na aktualną sytuację epidemiologiczną mogą zagrozić zdrowiu młodocianego pracownika.

Podstawy prawne:

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

Rozporządzenie Ministra Edukacji i Nauki z dnia 24 listopada 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19
Nowelizacja​_rozporządzenia​_30b​_-​_uzasadnienie.docx 0.02MB

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Batalionów Chłopskich 5
Dzierzoniow
58-200

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 15:30
Wtorek 08:00 - 15:30
Środa 08:00 - 15:30
Czwartek 08:00 - 15:30
Piątek 08:00 - 15:30

Inne Dzierzoniow organizacje non-profit (pokaż wszystkie)
Koło Terenowe PTTK "Familia" w Dzierżoniowie oddział Ząbkowice Śl. Koło Terenowe PTTK "Familia" w Dzierżoniowie oddział Ząbkowice Śl.
Rynek
Dzierzoniow, 58-200

Koło Terenowe PTTK "Familia" Dzierżoniów

12 ϟ DH Kosodrzewy 12 ϟ DH Kosodrzewy
Ul. Sienkiewicza 13
Dzierzoniow, 58-200

12 ϟ DH Kosodrzewy to grupa pozytywnie zakręconych i uśmiechniętych harcerek. Śpiewamy, gramy, wędrujemy po górach... PO PROSTU DOBRZE SIĘ BAWIMY.Sprawdź!

Pro Vobis Pro Vobis
Ząbkowicka 18
Dzierzoniow, 58-200

Firma Pro Vobis świadczy usługi pielęgnacyjne. Nasze działania zorientowane są przede wszystkim na zapewnieniu całodobowej, profesjonalnej oraz troskliwej.

Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne Sudeckie Towarzystwo Fotograficzne
Rynek 36/17
Dzierzoniow, 58-200

Stowarzyszenie zrzesza grupę miłośników fotografii, zarówno amatorów jak i profesjonalistów, doskonalących swoje umiejętności oraz chcących dzielić się swo

Amazonki Dzierżoniów Amazonki Dzierżoniów
Ul. Świdnicka 38
Dzierzoniow, 58-200

Stowarzyszenie Uciechów-Moja Wieś Stowarzyszenie Uciechów-Moja Wieś
Dzierzoniow, 58-211

Stowarzyszenie Uciechów-Moja Wieś to stowarzyszenie zrzeszające osoby chętne to aktywności i pracy na rzecz lokalnych potrzeb poprzez spotkania, wydarzenia lokalne, wszelkiego rodzaju warsztaty i inne formy aktywizacji małej społeczności.

Centrum Aktywizacji Społecznej Centrum Aktywizacji Społecznej
Piastowska 1, II Piętro
Dzierzoniow, 58-200

Centrum świadczy kompleksowe usługi dla mieszkańców Dzierżoniowa z zakresu integracji społecznej, doradztwa zawodowego oraz wsparcia psychologicznego.

European Cooperation Centre European Cooperation Centre
Ul. Nowowiejska 88
Dzierzoniow, 58-200

The main goals of the association are: undertaking activities aiming at implementation of the citizen society, promoting the idea of citizen participation – an active way of citizen involvement in public life.

PRO VOBIS - Opieka nad osobami starszymi. PRO VOBIS - Opieka nad osobami starszymi.
Ząbkowicka 18
Dzierzoniow, 58-200

PRO VOBIS oferuje atrakcyjne wynagrodzenie, bezpieczne i sprawdzone miejsca pracy dla opiekunek osób starszych na terenie Niemiec. Zapraszamy!

GRH 58. pułku piechoty - 4. psw GRH 58. pułku piechoty - 4. psw
Dzierzoniow, 58-200

Jesteśmy grupą pasjonatów historii z okolic Dzierżoniowa. Rekonstruujemy umundurowanie, wyposażenie i uzbrojenie 58 poznańskiego pułku piechoty z okresu kampanii wrześniowej.

Powiatowe Zrzeszenie LZS Dzierżoniów Powiatowe Zrzeszenie LZS Dzierżoniów
Ul. Świdnicka 38
Dzierzoniow, 58-200

Sport dla wszystkich! Powiatowe Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe Dzierżoniów

Schronisko AZYL w Dzierżoniowie Schronisko AZYL w Dzierżoniowie
Ul.Brzegowa 151
Dzierzoniow, 58-200

Stowarzyszenie zajmujące się opieką i szukaniem domów dla porzuconych psów. KRS 0000062210