Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach, Chojnice Videos

Videos by Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach in Chojnice. Strona Parafialna

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa

Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego!
Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik.
Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH.
Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Other Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach videos

Oczekiwanie na powtórne przyjście Chrystusa
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Królestwo Chrystusa nie jest z tego świata
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Sąd ostateczny
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Wdowi grosz
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Błogosławieni ubodzy duchem
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik.

Pierwsze ze wszystkich przykazań (KONKURS Z NAGRODAMI)
UWAGA! Pojawia się zadanie KONKURSOWE – dotyczące Ewangelii. Odpowiedź należy przesłać na e-mail: [email protected] W treści prosimy podać swój adres pocztowy na który zostanie wysłana nagroda w wypadku wygrania konkursu. Spośród nadesłanych odpowiedzi wylosujemy jednego zwycięzcę, którego poznamy w kolejnym odcinku Ewangelii w Obrazkach. Odpowiedzi wysyłamy do PIĄTKU włącznie (wszystkie dane osobowe, które wysyłamy w mailu są używane tylko do celów rozstrzygnięcia konkursu). Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Uzdrowienie niewidomego z Jerycha
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Przełożeństwo jest służbą
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Co Bóg złączył, tego człowiek niech nie rozdziela
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Unikać okazji do grzechu
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Druga zapowiedź męki i wezwanie do pokory
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Zapowiedź męki Chrystusa
OD 19 WRZEŚNIA TRANSMISJA ODBYWAĆ SIĘ BĘDZIE O GODDZ 9.00 Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl

Prawo Boże a zwyczaje
Zapraszamy do wspólnego rozważania Słowa Bożego! Rozważanie poprowadzi ks. Jarosław Oszuścik. Kolorowanka z transmisji dostępna jest do pobrania na portalu PRIEST.PL w zakładce EWANGELIA W OBRAZKACH. Polub stronę PRIEST.PL na FB >> https://www.facebook.com/portalpriestpl <<

Wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, ponieważ On wywyższył pokornych
Słowa Ewangelii według Świętego Łukasza W tym czasie Maryja wybrała się i poszła z pośpiechem w góry do pewnego miasta w ziemi Judy. Weszła do domu Zachariasza i pozdrowiła Elżbietę. Gdy Elżbieta usłyszała pozdrowienie Maryi, poruszyło się dzieciątko w jej łonie, a Duch Święty napełnił Elżbietę. Wydała ona głośny okrzyk i powiedziała: «Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie? Oto bowiem, skoro głos Twego pozdrowienia zabrzmiał w moich uszach, poruszyło się z radości dzieciątko w moim łonie. Błogosławiona jest, która uwierzyła, że spełnią się słowa powiedziane Jej od Pana». Wtedy Maryja rzekła: «Wielbi dusza moja Pana i raduje się duch mój w Bogu, Zbawicielu moim. Bo wejrzał na uniżenie swojej Służebnicy. Oto bowiem odtąd błogosławić mnie będą wszystkie pokolenia. Gdyż wielkie rzeczy uczynił mi Wszechmocny, a Jego imię jest święte. Jego miłosierdzie z pokolenia na pokolenie nad tymi, którzy się Go boją. Okazał moc swego ramienia, rozproszył pyszniących się zamysłami serc swoich. Strącił władców z tronu, a wywyższył pokornych. Głodnych nasycił dobrami, a bogatych z niczym odprawił. Ujął się za swoim sługą, Izraelem, pomny na swe miłosierdzie. Jak obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i jego potomstwu na wieki». Maryja pozostała u Elżbiety około trzech miesięcy; potem wróciła do domu.

Chleb żywy, który zstąpił z nieba
Słowa Ewangelii według Świętego Jana Żydzi szemrali przeciwko Jezusowi, dlatego że powiedział: «Ja jestem chlebem, który z nieba zstąpił». I mówili: «Czyż to nie jest Jezus, syn Józefa, którego ojca i matkę my znamy? Jakżeż może On teraz mówić: Z nieba zstąpiłem». Jezus rzekł im w odpowiedzi: «Nie szemrajcie między sobą! Nikt nie może przyjść do Mnie, jeżeli go nie pociągnie Ojciec, który Mnie posłał; Ja zaś wskrzeszę go w dniu ostatecznym. Napisane jest u Proroków: „Oni wszyscy będą uczniami Boga”. Każdy, kto od Ojca usłyszał i przyjął naukę, przyjdzie do Mnie. Nie znaczy to, aby ktokolwiek widział Ojca; jedynie Ten, który jest od Boga, widział Ojca. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Kto we Mnie wierzy, ma życie wieczne. Ja jestem chlebem życia. Ojcowie wasi jedli mannę na pustyni i pomarli. To jest chleb, który z nieba zstępuje: Kto go je, nie umrze. Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli ktoś spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje Ciało, wydane za życie świata».

Kto przychodzi do Chrystusa, nie będzie łaknął
Słowa Ewangelii według Świętego Jana Kiedy ludzie z tłumu zauważyli, że na brzegu jeziora nie ma Jezusa ani Jego uczniów, wsiedli do łodzi, dotarli do Kafarnaum i tam szukali Jezusa. Gdy zaś odnaleźli Go na przeciwległym brzegu, rzekli do Niego: «Rabbi, kiedy tu przybyłeś?» W odpowiedzi rzekł im Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Szukacie Mnie nie dlatego, że widzieliście znaki, ale dlatego, że jedliście chleb do syta. Zabiegajcie nie o ten pokarm, który niszczeje, ale o ten, który trwa na życie wieczne, a który da wam Syn Człowieczy; Jego to bowiem pieczęcią swą naznaczył Bóg Ojciec». Oni zaś rzekli do Niego: «Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boga?» Jezus, odpowiadając, rzekł do nich: «Na tym polega dzieło Boga, abyście wierzyli w Tego, którego On posłał». Rzekli do Niego: «Jaki więc Ty uczynisz znak, abyśmy go zobaczyli i Tobie uwierzyli? Cóż zdziałasz? Ojcowie nasi jedli mannę na pustyni, jak napisano: „Dał im do jedzenia chleb z nieba”». Rzekł do nich Jezus: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Nie Mojżesz dał wam chleb z nieba, ale dopiero Ojciec mój daje wam prawdziwy chleb z nieba. Albowiem chlebem Bożym jest Ten, który z nieba zstępuje i życie daje światu». Rzekli więc do Niego: «Panie, dawaj nam zawsze ten chleb!» Odpowiedział im Jezus: «Ja jestem chlebem życia. Kto do Mnie przychodzi, nie będzie łaknął; a kto we Mnie wierzy, nigdy pragnąć nie będzie».

Jezus lituje się nad tłumem
Słowa Ewangelii według Świętego Marka Apostołowie zebrali się u Jezusa i opowiedzieli Mu wszystko, co zdziałali i czego nauczali. A On rzekł do nich: «Pójdźcie wy sami osobno na pustkowie i wypocznijcie nieco». Tak wielu bowiem przychodziło i odchodziło, że nawet na posiłek nie mieli czasu. Odpłynęli więc łodzią na pustkowie, osobno. Lecz widziano ich odpływających. Wielu zauważyło to i zbiegli się tam pieszo ze wszystkich miast, a nawet ich wyprzedzili. Gdy Jezus wysiadł, ujrzał wielki tłum. Zlitował się nad nimi, byli bowiem jak owce nie mające pasterza. I zaczął ich nauczać o wielu sprawach.

Rozesłanie Dwunastu
Jezus przywołał do siebie Dwunastu i zaczął rozsyłać ich po dwóch. Dał im też władzę nad duchami nieczystymi i przykazał im, żeby nic z sobą nie brali na drogę prócz laski: ani chleba, ani torby, ani pieniędzy w trzosie. «Ale idźcie obuci w sandały i nie wdziewajcie dwóch sukien». I mówił do nich: «Gdy do jakiegoś domu wejdziecie, zostańcie tam, aż stamtąd wyjdziecie. Jeśli w jakimś miejscu was nie przyjmą i nie będą was słuchać, wychodząc stamtąd, strząśnijcie proch z nóg waszych na świadectwo dla nich». Oni więc wyszli i wzywali do nawracania się. Wyrzucali też wiele złych duchów, a wielu chorych namaszczali olejem i uzdrawiali.

Jezus lekceważony w Nazarecie
Słowa Ewangelii według Świętego Marka Jezus przyszedł do swego rodzinnego miasta. A towarzyszyli Mu Jego uczniowie. Gdy zaś nadszedł szabat, zaczął nauczać w synagodze; a wielu, przysłuchując się, pytało ze zdziwieniem: «Skąd to u Niego? I co to za mądrość, która Mu jest dana? I takie cuda dzieją się przez Jego ręce! Czy nie jest to cieśla, syn Maryi, a brat Jakuba, Józefa, Judy i Szymona? Czyż nie żyją tu u nas także Jego siostry?» I powątpiewali o Nim. A Jezus mówił im: «Tylko w swojej ojczyźnie, wśród swoich krewnych i w swoim domu może być prorok tak lekceważony». I nie mógł tam zdziałać żadnego cudu, jedynie na kilku chorych położył ręce i uzdrowił ich. Dziwił się też ich niedowiarstwu. Potem obchodził okoliczne wsie i nauczał.

Wskrzeszenie córki Jaira
Zapraszamy do rodzinnego rozważania Słowa Bożego, które poprowadzi dla nas ks. Jarosław Oszuścik. Transmisje odbywać się będą w każdą niedzielę o godzinie 10.30 na FB LIVE 📲💻🖥📺

Rozwój królestwa Bożego
Zapraszamy do rodzinnego rozważania Słowa Bożego, które poprowadzi dla nas ks. Jarosław Oszuścik. Transmisje odbywać się będą w każdą niedzielę o godzinie 10.30 na FB LIVE 📲💻🖥📺

PRZYJĘCIE MINISTRANTÓW

Adoracja