Odnowa Chojnice Dzieciątka Jezus

Odnowa Chojnice Dzieciątka Jezus

Komentarze

„Pójdź za Mną! A on wstał i poszedł za Nim”. Mateusz jako poborca podatków znał się na ludziach, wiedział ile od kogo wsiąść. Dlatego Jezus nie musi tłumaczyć i przekonywać. Wystarczy - chodź i idzie, bo warto. Błogosław nam Panie+ ( ks Jarosław Kaźmierczak)
„Jego Matka i bracia, nie mogli dostać się do Niego z powodu tłumu”. Stać w tłumie przy Jezusie to za mało. On czeka na słuchaczy Słowa, na kochających Go jak członka rodziny, jak Matka. Błogosław nam Jezu + ( ks. Jarosław Kaźmierczak)
„Nikt nie zapala lampy i nie przykrywa jej”. Płonącą lampą jest nasza wiara, dlaczego więc się z nią chować? Przyjaźń z Jezusem jest powodem do chluby dlatego szczycimy się nią przed całym światem. Błogosław nam Panie+ (ks Jarosław Kaźmierczak)
„Nie możecie służyć Bogu i Mamonie!” Są bowiem wybory, sytuacje, postawy i środowiska, których nie można pogodzić z byciem uczniem Jezusa. Błogosław nam Panie+ ( ks. Jarosław Kaźmierczak)
„Ziarnem jest słowo Boże”, a więc jest to nasienie najlepsze z możliwych. Jednak nawet ono potrzebuje dobrej gleby, naszego słuchania i otwartości. Błogosław nam Jezu+ ( ks Jarosław Kaźmierczak,)
„było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet”. Różni ludzie idą za Jezusem, każdy z czegoś zrezygnował aby być z Nim. Piotr zostawił „sieci”, Mateusz bogactwo bycia celnikiem, Zuzanna splendor dworu, Magdalena odkryła sens pięknej miłości… Uznali, że warto.Błogosław nam Jezu+ ( ks. Jarosław Kaźmierczak)
„Odpuszczone są jej liczne grzechy, ponieważ bardzo umiłowała”. Miłość Jezusa zwycięża grzech, pewnie już wiele razy tak było w naszym życie… Jak na to odpowiem? Błogosław nam Panie+ ( ks Jarosław Kaźmierczak)
„trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne”. Norwid rozwinie to przesłanie pisząc, że „Krzyż stał się nam bramą”. Błogosław Panie Jezu+ ( ks Jarosław Kaźmierczak)
[Jezus] „dotknął mar i rzekł: «Młodzieńcze wstań!” Wg żydowskich przepisów dotknięcie mar, czy zwłok zanieczyszczało człowieka. Ale nie Jezusa, On bowiem oczyszcza z każdego brudu i uwalnia z każdej niewoli, nawet śmierci. Czego powinien we mnie dotknąć? Błogosław Panie+
„[Jezu]powiedz słowo, a…” Moc Bożego Słowa. Potrzebujemy Twego słowa prawdy, uzdrowienia i mocy. Mów Panie do nas; tłumacz, pokrzepiaj, prowadź i błogosław nam+ ( ks Jarosław Kaźmierczak)
Pasterz „ma sto owiec”, ale 1 znalazła dziurę w płocie i uciekła, komentuje pewien pisarz religijny. Pasterz ją jednak uratował, ale dziury nie naprawił. Ta „dziura” to wolność, której szanujący nas Bóg nam nie zabiera. Błogosław Jezu+ ( ks Jarosław Kaźmierczak)
„wezbrana rzeka uderzyła w ten dom, ale nie zdołała go naruszyć”. Był solidnie zbudowany, miał dobre fundamenty. Może dopiero teraz ukazał się sens trudu przy ich zakładaniu. Tak jest i w naturze duchowej. Błogosław Jezu+ ( ks Jarosław Kaźmierczak)
„Czy może niewidomy prowadzić niewidomego?” Może, ale dokąd dojdą? Przykładów na tragiczny koniec wielu współczesnych idoli mamy aż nadto. Dlatego Ciebie Jezu wybieramy jako przewodnika przez życie. Błogosław nam Panie+ ( ks Jarosław Kaźmierczak)
„nie bój się wziąć do siebie Maryi”. Ona do Jezusa prowadzi i Jemu nas oddaje w żaden sposób nie zasłaniając Go sobą. Pielgrzymka do Jej sanktuarium to zawsze Msza św i spowiedź, czyli spotkanie z Jezusem Eucharystycznym i Miłosiernym. Nie bójmy się Jej czcić Błogosław nam Panie+ ( ks. Jarosław Kaźmierczak, )
„Jezus podniósł oczy na uczniów i mówił:
Błogosławieni jesteście”. Pan patrzy na nas wzrokiem pełnym miłości i troski, błogosławi nam. Stworzył nas dla szczęścia i prowadzi ku niemu drogą błogosławieństw. Błogosław nam Jezu+ ( ks Jarosław Kaźmierczak)
„wybrał dwunastu, których nazwał apostołami: Szymona i Andrzeja (…) i Judasza Iskariotę, który stał się zdrajcą”Każdy z nich otrzymał taki sam dar, a co z nim zrobili? Podobnie i my, co robimy z naszym chrześcijaństwem? Współpracujemy z łaską? Błogosław Jezu+ ( ks. Jarosław Kaźmierczak)

Strona sympatyków i przyjaciół Wspólnoty Dzieciątka Jezus z Chojnic. Tu znajdziesz wiele ciekaw Opiekunem wspólnoty jest ks. Jarosław Kaźmierczak.

Wspólnota nosi imię Dzieciątka Jezus i działa przy Parafii Bazyliki Mniejszej w Chojnicach. Spotkania modlitewne odbywają się w każdy piątek o godz. 18.30 w budynku Szkoły Katolickiej przy ul. Grunwaldzkiej 1 (dawny Konwikt). Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy poszukują sensu życia! Jezus na Ciebie czeka!

01/02/2023

„nie opieraliście się aż do krwi, walcząc przeciw grzechowi”. Z jednej str. mamy grzech i mówienie w stylu -„takie czasy, coś się od życia należy”. Z drugiej str. walka duchowa. Błogosław nam Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

30/01/2023

Zapraszamy serdecznie na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie do Nowej Cerkwi w dniu 1.02.2023. Na 17.30

30/01/2023

„Wracaj do domu, do swoich, i opowiedz im wszystko, co Pan ci uczynił”. Nasze nawrócenia, cudowne rekolekcje, głęboka spowiedź, uzdrowienie lub uwolnienie… O tych łaskach Pana trzeba mówić, świat tego potrzebuje. Błogosław Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

28/01/2023

„On zgromił wicher i rzekł do jeziora: «Milcz, ucisz się!»” Jezus nie mówi do jeziora, ale do zła, którego ono jest symbolem. Egzorcyzmuje je, bo ze złem się nie rozmawia. Nie „rozmawiajmy” więc z wróżbami, horoskopami, amuletami, czarami, magią… Błogosław nam Jezu+

27/01/2023

„najpierw źdźbło, potem kłos, a potem pełne ziarno w kłosie”, czyli mówi tu Jezus o rozwoju. Jest wpierw chrzest, potem radość I. Komunii św., umocnienie Bierzmowaniem i co dalej? Dalej kontynuacja aż do „żniwa” kiedy Pan powie: już czas. Błogosław nam Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

26/01/2023

„Baczcie na to, czego słuchacie”. Serce człowieka, odkupione Krwią Chrystusa, jest zbyt cenne aby je zaśmiecać grzechem i wypełniać bezwartościowymi treściami. Błogosław nam Panie Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

25/01/2023

„Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!” Z iloma osobami ostatnio rozmawiałem o wierze, komu opowiem jutro o Jezusie? Błogosław nam Panie+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

24/01/2023

„kto pełni wolę Bożą, ten jest Mi bratem, siostrą i matką”. Jestem chrześcijaninem, katolikiem, gdy… Błogosław nam Panie Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

23/01/2023

„jeśli dom wewnętrznie jest skłócony, to taki dom nie będzie mógł się ostać”. Czy Wy te słowa też odnosicie do Polski? Błogosław Panie Jezu naszej Ojczyźnie+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

21/01/2023

„Mówiono: Odszedł od zmysłów”. Nie będąc w stanie podjąć z Nim rzeczowej polemiki zaczęli Go wyśmiewać. Tak było kiedyś wobec Jezusa, a dziś względem Kościoła. Błogosław nam Panie+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

ks. Krzysztof Kralka SAC opowiada o mocy wiary - uzdrawiaj, tak - ty! 21/01/2023

ks. Krzysztof Kralka SAC opowiada o mocy wiary - uzdrawiaj, tak - ty!

https://youtu.be/onW-OpqqHnE

Konferencja z wczorajszego spotkania naszej wspólnoty...

ks. Krzysztof Kralka SAC opowiada o mocy wiary - uzdrawiaj, tak - ty! Ksiądz Krzysztof Kralka SAC opowiada o mocy imienia Jezus.Męka, śmierć i zmartwychwstanie Jezusa są kompletne, całkowite, mocne i potężne. Jest potężna moc w...

20/01/2023

„ustanowił Dwunastu, aby Mu towarzyszyli”. Pierwszym zadaniem ucznia jest bycie z Jezusem. Z tego wypływają inne. Dzisiaj wypełniamy je żyjąc w łasce Bożej. Błogosław nam Panie Jezu+( ks.Jarosław Kaźmierczak)

19/01/2023

„duchy nieczyste, padały przed Nim i wołały: Ty jesteś Syn Boży”. Potrafiły „zacytować info” o Nim z Wikipedii. Nie potrafiły jednak powiedzieć - Jezus jest naszym Panem. Wiara to uznanie panowania Jezusa w swoim życiu, cytowanie cudzych poglądów, to za mało.Błogosław Panie+

18/01/2023

„Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę”. Nie mógł się więc nią posługiwać aby czynić dobro i wypełniać najważniejszego z przykazań. Jednak Jezus uzdrowił go, bo On zawsze wspiera nas swoją łaską. Błogosław nam Panie+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

17/01/2023

„To szabat został ustanowiony dla człowieka”. Także modlitwa, sakramenty, posty, Biblia…to wszystko jest dla człowieka, a nie przeciw niemu. Zrozumiał to dzisiejszy patron, św Antoni pustelnik, zostawił wszystko i poszedł za Jezusem. Błogosław nam Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

16/01/2023

„Dlaczego uczniowie Jana i uczniowie faryzeuszów poszczą, a Twoi uczniowie nie poszczą?” No właśnie, dlaczego-modlitwa, post, sakramenty ? Sprawy przemyślane, zrozumiałe gorliwiej spełniamy. Dlatego u nas w czasie kolędy zapisujemy się na Seminarium Odnowy Wiary. Błogosław Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

15/01/2023

„Ja to ujrzałem i daję świadectwo, że On jest Synem Bożym”. Wpierw „ujrzał”, czyli spotkał, przekonał się, upewnił. Potem świadczył by i inni mogli ujrzeć i się upewnić. Wiara umacnia się gdy jest przekazywana. Błogosław nam Panie+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

14/01/2023

„Czemu On je i pije z celnikami i grzesznikami?”. Czemu? Bo przyszedł dać każdemu szansę, ofiarować zbawienie i zaprosić do grona przyjaciół. Każdego, i Ciebie i mnie. Błogosław nam Panie Jezu+( ks.Jarosław Kaźmierczak)

13/01/2023

„I przyszli do Niego z paralitykiem, którego niosło czterech”. Czy mam takich „czterech” przyjaciół, którzy w trudnych chwilach przyniosą mnie do Jezusa. Jakikolwiek dotknie mnie paraliż, oni polecą mnie Panu, bo przyjaciel to ktoś, kto kocha moją duszę. Błogosław nam Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

12/01/2023

„trędowaty prosił Go: Jeśli zechcesz, możesz mnie oczyścić”. Jezus zawsze „chce” nas oczyszczać. Pytanie czy my chcemy, bo często wmawiamy sobie, że „z grzechem nam do twarzy”. Błogosław nam Panie Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

09/01/2023

„Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi”. Idący za Jezusem rybak będzie teraz łowił ludzi. Nauczyciel będzie nauczał także o Nim, rolnik siał Słowo, zaś piekarz mówił o Chlebie Życia... Być uczniem Pana tam, gdzie się żyje. Błogosław nam Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak, )

08/01/2023

„Ten jest mój Syn umiłowany, w którym mam upodobanie”- oznajmia „głos z nieba”, głos Ojca. Taka wiara jest darem „nieba”, darem Ojca. Błogosław nam Boże i doprowadź do zbudowania takiej właśnie relacji z Jezusem+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

06/01/2023

Benedykt XVI mówił w czasie ŚDM w Kolonii przy relikwiach 3 Mędrców, „oświeceni Słowem - właśnie w Betlejem >domie chleba

04/01/2023

„Nauczycielu - gdzie mieszkasz?” JPII podczas ŚDM w Paryżu tak to komentował: „Kościół odpowiada każdego dnia- Chrystus jest obecny w Eucharystii, sakramencie swojej śmierci i zmartwychwstania”. Błogosław nam Panie Jezu+( ks. Jarosław Kaźmierczak)

03/01/2023

„On jest Synem Bożym” i dlatego ma Imię ponad wszelkie imię. W Jego Imieniu (takie dziś święto), czyli w Nim, jest łaska i moc. Masz kłopoty, pokusy- wzywaj Jezusa. Trudna decyzja, skomplikowana sytuacja- wzywaj Jezusa. Choroba, kryzys- wzywaj Jezusa. Błogosław Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

03/01/2023

Zapraszamy serdecznie na Mszę Świętą z modlitwą o uzdrowienie i uwolnienie do Nowej Cerkwi w dniu 4.01.2023. Na 17.30

02/01/2023

„Kto ty jesteś?”, to pytanie nie tylko do Jana Chrzciciela. Na pytanie o tożsamość chrześcijańską odpowiadał też św Bazyli Wielki, dzisiejszy patron. Bronił prawdy o bóstwie Chrystusa, pisał reguły zakonne, ale i zakładał szpitale. Kim jestem? Błogosław nam Jezu+( ks.Jarosław Kaźmierczak)

01/01/2023

W Nowy Rok płyną życzenia wielu ważnych spraw: zdrowie, pokój, szczęście… Liturgia podpowiada inne słowa: „Niech cię Pan błogosławi i strzeże”. W Bożym błogosławieństwie jest wszystko. Błogosław nam Jezu+ (ks.Jarosław Kaźmierczak)

30/12/2022

„Józefowi ukazał się anioł Pański we śnie i rzekł”. W poprawnie uformowanym sumieniu można usłyszeć głos Boga. Pracujmy nad sumieniem. Błogosław nam Panie Jezu+ ,( ks.Jarosław Kaźmierczak)

29/12/2022

„Symeon wziął Je w objęcia, błogosławił Boga”. Symeon uczy relacji z Jezusem, którego trzeba „brać w objęcia”- a więc bliskość i miłość. Błogosławiąc Go i przyjmując Jego błogosławieństwo. Błogosław nam Panie Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

28/12/2022

„Herod kazał pozabijać wszystkich chłopców w wieku do lat dwóch”. Człowiek z pogubionym sumieniem widzi nawet w dziecku zagrożenie … To jest właśnie „syndrom Heroda”. Błogosław nam Panie Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

27/12/2022

„To wam oznajmiamy, co usłyszeliśmy o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce”. Chrześcijaństwo to konkret: spotkanie Jezusa, doświadczenie Go i świadectwo o Nim. Błogosław nam Panie+ ,( ks.Jarosław Kaźmierczak)

25/12/2022

Św. Leon Wielki komentując tajemnicę BN napisał:„Poznaj swoją godność, chrześcijaninie! Stałeś się uczestnikiem Boskiej natury, porzuć więc wyrodne obyczaje dawnego upodlenia i już do nich nie powracaj. Pomnij, jakiej to Głowy i jakiego Ciała jesteś członkiem”.Błogosław Jezu+( ks.Jarosław Kaźmierczak)

24/12/2022

„dziś w mieście Dawida narodził się wam Zbawiciel”. To jest Dobra Nowina: DZIŚ, Jezus jest dziś i wczoraj i zawsze! Jest Zbawicielem każdego, Twoim i moim! Tego z serca życzę, błogosław nam Panie+

23/12/2022

„rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga”. Cudowny dar mowy, nie zawsze dobrze używany. Rozwiąż Jezu nasze języki aby głosiły Bożą prawdę, dobro, piękno i miłość. Błogosław nam+

22/12/2022

„Wielbi dusza moja Pana”. Prosimy, niekiedy dziękujemy, rzadziej przepraszamy. Jak bardzo brakuje uwielbienia w naszych modlitwach… Błogosław nam Panie Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

22/12/2022

„Maryja (…) poszła z pośpiechem”. Człowiek napełniony, jak Maryja, Duchem Świętym służy. Jest to służba nienarodzonym (Jan Chrzciciel) i starszym (Elżbieta). Módlmy się o Ducha takiej służby. Błogosław nam Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

20/12/2022

„Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. A dla nas? Ile razy czujemy się bezradni, przegrani, zatrwożeni… Mądrość i doświadczenie podpowiadają- jak trwoga, to do Boga. On jest wszechmogący. Błogosław nam Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

19/12/2022

„Tak uczynił mi Pan wówczas, kiedy wejrzał łaskawie, by zdjąć ze mnie hańbę”. Czas pomyśleć o świątecznej spowiedzi aby Pan zdjął z nas hańbę grzechu. Błogosław nam Panie Jezu+ ks.Jarosław Kaźmierczak)

18/12/2022

„Gdy powziął tę myśl, oto anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł…”Decyzja Józefa była przemyślana i bardzo szlachetna, ale Bóg widział to jeszcze lepiej. Józef posłuchał, bo wierzyć to wejść w Boży plan. Błogosław nam Jezu+ ( ks.Jarosław Kaźmierczak)

Adres


Grunwaldzka 2
Chojnice
89-600

Inne Ośrodki religijne w Chojnice (pokaż wszystkie)
Kościół Chrześcijan Baptystów w Chojnicach Kościół Chrześcijan Baptystów w Chojnicach
Gdańska 15
Chojnice, 89-600

Kościół Chrześcijan Baptystów w Chojnicach Kościół to ludzie Chojnice ul. Gdańska 15 godz. 11:00

Kościół Zielonoświątkowy zbór w Chojnicach Kościół Zielonoświątkowy zbór w Chojnicach
Ulica Mickiewicza 48
Chojnice, 89-600

Nie złamie trzciny nadłamanej, nie zagasi knotka o nikłym płomyku. On niezachwianie przyniesie

Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach Parafia Matki Bożej Królowej Polski w Chojnicach
Ulica Obrońców Chojnic 4
Chojnice, 89-600

Strona Parafialna

Parafia pw. MB Fatimskiej w Chojnicach Parafia pw. MB Fatimskiej w Chojnicach
Aleja Matki Boskiej Fatimskiej 21
Chojnice, 89-600

Parafia rzymsko-katolicka Matki Boskiej Fatimskiej w Chojnicach

Siewcy Gwiazd Siewcy Gwiazd
Plac Kościelny 5
Chojnice, 89-600

Aniołek Chojnice - sklep z dewocjonaliami Aniołek Chojnice - sklep z dewocjonaliami
Ulica Młodzieżowa 35
Chojnice, 89-600

Oferujemy: dewocjonalia, drobne upominki, odzież komunijną i do chrztu, książki, artykuły dekoracyjne, ślubne,a także obraz

Caritas Fatima Chojnice Caritas Fatima Chojnice
Matki Bożej Fatimskiej
Chojnice, 89-600

Wspólnie działamy dla dobra ludzi - tych dużych i tych małych. Staramy się być tam, gdzie ktoś potrzebuje naszej pomocy, naszej obecności, naszego serca ���