Dwie Nadzieje

Dwie Nadzieje

Komentarze

W tak mroźny dzień, tęsknię za letnimi promieniami słońca.
Nawet w wersji B&W 😉▪️▫️◾️◽️◼️◻️⬛️⬜️
Na fotografii klacz Paloma
wł. Eliza Lechman, Sandra Lechman
stajnia Dwie Nadzieje
Sobota.. Sandra Lechman , Paloma i Canada-As. Próba jazdy bez ogłowia zaliczona na szóstkę 🐎🍀😍🐎

Dane kontaktowe, mapa i wskazówki, formularz kontaktowy, godziny otwarcia, usługi, oceny, zdjęcia, filmy i ogłoszenia od Dwie Nadzieje, Sport i rekreacja, Trzebnice 96A, Chocianów gmina.

08/02/2023

Informujemy, że od 19.02.2023(niedziela) do 25.02.2023(sobota) jazdy będą odwołane z powodu obozu.

05/02/2023

Wolne konie na przyszły tydzień:

Poniedziałek:
Bardo zajęty (lonża) 16:30
Canada wolna
Paloma wolna
Nadzieja wolna
Baśka wolna

Wtorek:
Baśka zajęta
Bardo wolny
Canada wolna
Paloma wolna
Nadzieja wolna

Środa:
Canada zajęta
Baśka wolna
Bardo wolny
Paloma wolna
Nadzieja wolna

Czwartek:
Baśka wolna
Bardo wolny
Canada wolna
Paloma wolna
Nadzieja wolna

Piątek:
Baśka wolna
Bardo wolny
Canada wolna
Paloma wolna
Nadzieja wolna

Sobota(jazda walentynkowa):
Baśka wolna
Bardo zajęty
Canada wolna
Paloma wolna
Nadzieja wolna

30/01/2023

Wolne konie na ten tydzień:

W poniedziałek jazdy odwołane z powodu złego podłoża.

Wtorek:
Canada zajęta
Nadzieja zajęta
Baśka
Bardo
Paloma

Środa:
Nadzieja zajęta
Bardo
Baśka
Canada
Paloma

Czwartek:
Baśka zajęta
Bardo zajęty
Nadzieja
Canada
Paloma

Piątek:
Bardo
Baśka
Paloma
Canada
Nadzieja

Sobota:
Paloma zajęta
Canada zajęta
Bardo zajęty
Nadzieja zajęta
Baśka

22/01/2023

Na sobotę 28.01.2023 wolna Baśka i Nadzieja.

21/01/2023

Wolne konie na przyszły tydzień:

Poniedziałek:
Bardo zajęty 16:30 (lonża)
Nadzieja
Canada
Paloma
Baśka

Wtorek:
Paloma zajęta 17:00
Canada zajęta 17:00
Bardo zajęty 12:00
Nadzieja
Baśka

Środa:
Baśka zajęta 17:00
Bardo
Paloma
Nadzieja
Canada

Czwartek:
Paloma zajęta 17:30
Baśka
Canada
Bardo
Nadzieja

Piątek:
Baśka
Paloma
Canada
Bardo
Nadzieja

Sobota:
Baśka zajęta 12:00
Paloma zajęta 12:00
Bardo zajęty 10:00
Nadzieja zajęta 10:00
Canada zajęta 13:30

Godziny mogą ulec zmianie w każdej chwili.

Na dni wtorek, środa, czwartek można się dopisywać na jazdy grupowe dla zaawansowanych (wtorek 17:00, środa 17:00 ,czwartek 17:30).

Piątek godziny do ustalenia

18/01/2023

Zapraszamy do zapisów na jazdę walentynkową 11 lutego (sobota).

Zbieramy też chętnych na jazdę wielkanocną 25 marca (sobota).

Chętne osoby prosimy o komentarz lub wiadomość prywatną.

17/01/2023

Wolne konie na ten tydzień:

Poniedziałek: jazdy były odwołane

Wtorek:
-Bardo
-Nadzieja
-Paloma
-Canada
-Baśka

Środa:
-Nadzieja zajęta godzina 15:00 (lonża)
-Bardo zajęty godzina 17:00
-Paloma
-Canada
-Baśka

Czwartek:
-Canada zajęta na godzinę 17:30
-Bardo
-Paloma
-Nadzieja
-Baśka

Piątek:
-Bardo
-Canada
-Nadzieja
-Paloma
-Baśka

Sobota:
-Paloma zajęta na godzinę 12:00
-Bardo zajęty na godzinę 13:30
-Nadzieja zajęta na godzinę 12:00
-Canada
-Baśka

W środę na 17:00 i czwartek na 17:30 można się dopisać (środa grupa średnio zaawansowana, czwartek zaawansowana).

W sobotę na godzinę 12:00 zapraszamy osoby galopujące samodzielnie.

15/01/2023

REGULAMIN NASZEJ STAJNI:

1. Wszystkie osoby przebywające na terenie naszej stajni zobowiązane są do przestrzegania niniejszego regulaminu, zasad BHP i ppoż, instrukcji, oraz stosowania się do uwag właścicieli i instruktora.
2.Jeździec podejmujący naukę w naszej stajni powinien ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW). Jednocześnie rodzice biorą pełną odpowiedzialność za swoje dzieci przebywające na terenie stajni.
3. Zabrania się palenia papierosów na terenie stajni oraz wchodzenia z otwartym ogniem.
4. Na terenie stajni obowiązuje bezwzględny zakaz picia alkoholu, spożywania innych środków odurzających oraz jazdy konnej pod ich wpływem.
5. Uczestnicy zajęć oraz rodzice osób niepełnoletnich biorących udział w zajęciach powinni zdawać sobie sprawę z ryzyka, jakie niesie kontakt z dużym, płochliwym zwierzęciem, jakim jest koń. Właściciele stajni nie biorą odpowiedzialności za wypadki związane z nieprzestrzeganiem niniejszego regulaminu oraz za zdarzenia losowo powstałe podczas zajęć.
6. Z jazd mogą korzystać dorośli, dzieci i młodzież, pod warunkiem złożenia własnoręcznie podpisanego oświadczenia o jeździe konnej na własną odpowiedzialność. W przypadku osób niepełnoletnich oświadczenie podpisuje rodzic lub opiekun prawny.
7. Nie wolno dokarmiać koni oraz pozostałych zwierząt, wchodzić na padok, do boksów oraz na plac do jazdy w trakcie zajęć bez pozwolenia instruktora.
8. Na terenie stajni nie wolno biegać, krzyczeć, jeździć na rowerze itd. gdyż może to spowodować płoszenie się koni na padoku jak i podczas jazdy. Wyjątek stanowią gry i zabawy organizowane przez właścicieli bądź instruktora.
9. Zabrania się wprowadzania psów na teren stajni (konie mogą być agresywne z stosunku do pieska).
10. W razie umyślnego okaleczenia konia, uszkodzenia sprzętu, pomieszczenia bądź urządzeń stajni sprawca ponosi odpowiedzialność materialną za wyrządzaną szkodę. Sprawca podlega również karze zgodnie z ustawą o ochronie zwierząt.
11. Właściciele stajni nie ponoszą odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na jej terenie.
12. Właściciele prywatnych koni są zobowiązani do ubezpieczenia konia oraz siebie we własnym zakresie.

REGULAMIN JAZD KONNYCH:

1. W lekcjach jazdy konnej mogą uczestniczyć dzieci od 7 roku życia.
2. W oprowadzankach mogą uczestniczyć dzieci od 2-go roku życia pod opieką rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Jeździec, który przychodzi na pierwszą jazdę do naszej stajni i nie posiada żadnych filmików potwierdzających swoje umiejętności zapisuje się na lonże lub jazdę indywidualną.
4. Termin jazd ustalany jest indywidualnie z instruktorem telefonicznie lub osobiście.
Jeździec zobowiązany jest do punktualnego stawienia się na zajęcia. O zmianie terminu lub odwołaniu zajęć należy poinformować instruktora przynajmniej 1 dzień przed jazdą.
5. Wskazana przez instruktora godzina, na którą ma przybyć jeździec jest godzina rozpoczęcia zajęć.
6. W skład zajęć czyszczenie i siodłanie koni oraz jazda.
7. Na zajęcia jazdy konnej należy przygotować strój zgodny z wymogami( kask, buty z gładką podeszwą i obcasem,rękawiczki,kamizelka, spodnie bezszwowe tj.getry, bryczesy)jeżeli ktoś nie posiada sztybletów lub oficerek do jazdy można je zastąpić butami zasłaniającymi kostki.
8. Początkującym jeźdźcom w trakcie przygotowania konia towarzyszy i pomaga instruktor lub jeździec zaawansowany przybywający w tym momencie na terenie stajni.
9. Przygotowanie konia przed jazdą: dbaj o to, by koń nie gryzł części sprzętu oraz by sprzęt nie leżał na ziemi.
10. Nie wolno pozostawiać osiodłanego konia w boksie lub poza nim bez opieki, w sytuacji kiedy na chwilę musimy odejść od konia prosimy kogoś aby go przypilnował.
11.W czasie jazdy uczestnicy zajęć mają obowiązek wykonywania poleceń instruktora i zachowywać się tak, by nie stwarzać zagrożenia dla siebie oraz innych jeźdźców i koni.
12. W razie upadku, któregoś z jeźdźców, wszyscy uczestnicy jazdy zatrzymują swoje konie i stosują się ściśle do poleceń instruktora.
13. Po zakończeniu jazdy jeździec zobowiązany jest zadbać o konia na którym jeździł tj. odprowadzić do boksu, rozsiodłać, wyczyścić konia oraz sprzęt i odnieść na miejsce.
14.Jeździec jest odpowiedzialny za szkody powstałe w wyniku lekceważenia poleceń instruktora. Kontuzje innego uczestnika jazdy, kontuzje konia, uszkodzenie sprzętu.
15. Podczas jazdy nie wolno żuć gumy i korzystać z telefonu.
16.Nagrywanie jazd odbywa się za zgodą instruktora lub przez jego samego. Instruktor nie musi wyrazić zgody na nagrywanie zajęć.
17.Zakazane jest publikowanie zdjęć i filmików z zajęć bez wiedzy i zgody instruktora.
18. Wszelkiego rodzaju skaleczenia, obtarcia, urazy i kulawizny koni należy, zgłaszać instruktorowi.

REGULAMIN PLACU DO JAZDY:

1. Użytkowanie placu do jazdy może się odbywać w godzinach otwarcia stajni.
2. Każdy po jeździe ma obowiązek posprzątania placu jeżeli koń nabrudził.
3. Przed wejściem na plac należy głośno krzyknąć,,UWAGA" i czekać na odpowiedź czy można wejść.
4. Dosiadanie, zsiadanie z koni i podciąganie popręgu muszą odbywać się nie przy ścianie lecz na środku placu.
5. Przy jeździe w różnych kierunkach, jeźdźcy wymijają się zawsze po lewej ręce (ruch prawostronny).
6. Jadąc w zastępie należy zachować odstęp co najmniej 2 metry.
7. Pierwszeństwo na ścianie mają jeźdźcy poruszający się wyższym chodem, przy jeździe swobodnej pierwszeństwo ma zastęp przed jeźdźcami indywidualnymi.
8. Szczególną uwagę należy zwrócić na początkujących jeźdźców, mogą oni niezbyt dokładnie znać obowiązujące zasady poruszania się na placu lub mogą mieć kłopoty z opanowaniem konia.
9.Wyprzedzanie bez zgody instruktora jak i po zewnętrznej stronie koła jest zabronione.
10. Konie stępujące poruszają się na drugim śladzie. Zabronione jest stępowanie parami obok siebie chyba, że instruktor wyrazi na to zgodę(pamiętajmy, że nie wszystkie konie się lubią i mogą się kopać)
11. Lonżowanie (samego konia bez jeźdźca) na środku placu jest zabronione lub za zgodą instruktora.
12. Na placu do jazdy obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów oraz spożywania alkoholu.

09/01/2023

Informujemy, że na wtorek 10.01.2023 zwolnił się Bardo

Zaś w środę 11.01.2023 zajęta jest paloma

Photos from Dwie Nadzieje's post 08/01/2023

Nasze młodziaki 🐎🐎❤️😍 Nirren i Roquel

07/01/2023

Wolne konie na przyszły tydzień 🐎🏇

Poniedziałek:
Canada
Nadzieja

Wtorek:
Canada
Paloma

Środa:
Paloma
Bardo
Nadzieja

Czwartek:
Canada
Paloma
Nadzieja

Piątek:
Canada
Paloma
Nadzieja
Bardo

Sobota:
Wszystkie zajęte

06/01/2023

Godziny otwarcia stajni:
Od poniedziałku do soboty 09:00-20:00

Niedziela zamknięte

06/01/2023

Na dzisiaj wolne konie:
Nadzieja
Paloma
Canada

21/12/2022

Informujemy, że od jutra
22.12. 2022r do 02.01.2023 jazdy są odwołane.

18/12/2022

Wolne konie na przyszły tydzień:

Poniedziałek:
Bardo
Canada
Paloma

Wtorek:
Paloma
Nadzieja

Środa:
Canada
Nadzieja

Czwartek (jazda dopiero na 17:30 )
Bardo
Paloma
Canada

Piątek i sobota jazd nie ma 🌲🌨️🎁🎅

11/12/2022

Sobota 17.12.2022 wolna Paloma

Poniedziałek 12.12.2022 wolna Canada

11/12/2022

Wolne konie na przyszły tydzień 🏇😁

Poniedziałek :
Nadzieja
Paloma
Canada

Wtorek:
Paloma
Nadzieja

Środa:
Canada
Bardo
Paloma

Czwartek
Paloma
Bardo
Nadzieja

Piątek:
Bardo
Canada
Paloma
Nadzieja

Sobota:
Canada

Do osób zapisanych na sobotę: Jazda o 9:30

10/12/2022

Przemek i Iga 🏇

06/12/2022

Dzisiejsza jazda mikołajkowa i Igą, Łucją i Dominiką ☃️🌨️🏇🐎🌲

01/12/2022

Wolne konie w przyszłym tygodniu:

Poniedziałek:
Bardo
Canada
Paloma

Wtorek:
Jazda mikołajkowa

Środa:
Canada
Paloma
Bardo
Nadzieja

Czwartek:
Bardo
Canada
Nadzieja

Piątek
Canada
Paloma
Bardo
Nadzieja

Sobota:
Paloma
Canada
Bardo

Prosimy o udostępnianie 😁🐎

01/12/2022

Nasza stajnia ma propozycje zorganizowania wigilii stajennej w niedzielę 18.12.2022. Jeśli zbierze się grupa chętnych do przyjazdu, wtedy też ustalimy kto co przyniesie . ☃️🌨️🐎🌲

Wigilia będzie organizowana pod wiatą

01/12/2022

JAZDA MIKOŁAJKOWA
We wtorek 06.12.2022 od 16:30

Kto chce przyjechać niech pisze do Sandra Lechman ten kto jest na grupie na messengerze niech pisze tam reszta na priv lub pod nr 697834407

Jeśli zbierze się więcej niż 4 osoby zrobimy jazdę na pasie 😁

Symbolicznie zakładamy coś czerwonego na siebie nasze konie też będą ubrane na czerwono ❤️🐎🏇

Photos from Dwie Nadzieje's post 29/11/2022

FERIE W SIODLE 🐎🌨️☃️🏇

Stajnia Dwie Nadzieje organizuje kolejny obóz zimowy.

Termin: 19.02.2023 (niedziela) - 25.02.2023 (sobota)

W programie:
-jazda konna w siodle,🏇
-nauka oraz poprawa równowagi na lonży w pasie do hipoterapii,🏇
-jesli dopisze pogoda spacer z końmi z ręki
-nauka pielęgnacji koni 🧴
-pomoc przy pracach stajennych i karmieniu naszych podopiecznych 🥕🥕🥕
-wyjazd do kina na wybrany seans 🍿🎥
-wyjazd do zaprzyjaźnionej stajni ( jazda konna) 🏇
-gry i zabawy
-ogladanie filmów o koniach
-konkurs wiedzy o koniach (nagroda dla zwycięscy)
-ognisko
-pieczenie ciasteczek

Zapraszamy serdecznie do zapisów.
Szczegóły pod telefonem Sandry 697834407
lub Elizy 608497090

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA !!!

18/11/2022

Konie wolne na przyszły tydzień😁

Poniedziałek:
Bardo
Canada
Paloma

Wtorek:
Paloma
Nadzieja
Canada

Środa:
Bardo
Paloma
Nadzieja

Czwartek:
Canada
Bardo
Paloma

Piątek:
Canada
Paloma
Bardo
Nadzieja

Sobota:
Canada
Paloma
Bardo

Kontakt na priv lub pod nr 697834407

23/10/2022

Wolne konie na ten tydzień:

Poniedziałek:
Paloma
Canada
Bardo

Wtorek:
Bardo
Paloma

Środa:
Nadzieja
Paloma

Czwartek:
Canada
Bardo
Nadzieja

Piątek: jazdy odwołane

Sobota:
Canada
Bardo
Paloma

18/10/2022

Wika i Nadi

17/10/2022

Wolne konie i terminy na ten tydzień:

Poniedziałek:
Bardo
Canada
Paloma

Wtorek:
Jazda odwołana przez pogodę

Środa:
Canada

Czwartek:
Wszystkie konie zajęte

Piątek:
Jazdy odwołane

Sobota:
Canada
Paloma

03/10/2022

Wolne konie i terminy na ten tydzień

Dzisiaj jazdy odwołane

Wtorek:
Bardo
Nadzieja

Środa jazdy odwołane

Czwartek:
Canada
Paloma
Nadzieja

Piątek:
Nadzieja
Paloma
Bardo
Canada

Sobota:
Bardo
Paloma

28/09/2022

Listy startowe na zawody Hubertus 01.10.2022😊

Mini West:
1. Hanna Kożewnikow - Bardo
2. Wiktoria Bazanowska - Nadzieja
3. Malina Łupkowska - Alutka
4. Agata Gromek - Canada-As
5. Iga Koszulańska - Paloma
6. Milena Nowakiewicz - Baśka
7. Hanna Rudnik - Nadzieja
8. Pola Błauciak - Canada-As

West:
1. Sandra Lechman - Nadzieja
2. Dorota Mum - Fatma
3. Eliza Lechman - Baśka
4. Blanka Biały - Marrietje
5. Милана Вишнякова - Bardo
6. Przemysław Czajkowski - Iskierka
7. Sandra Lechman - Paloma
8. Milena Sośnicka - Luksor
9. Wiktoria Kotwica - Salivan
10. Zuzanna Zapotoczna - Bardo

Listy mogą ulec zmianie 😊

Lisami na gonitwach będą:
Dorośli: Sandra Lechman - Paloma
Dzieci : Iga Koszulańska - Paloma

26/09/2022

Na przyszły tydzień wolne konie i terminy:

Poniedziałek:
Bardo

Wtorek:
Bardo
Paloma
Nadzieja

Środa:
Nadzieja
Canada

Czwartek:
Nadzieja
Paloma
Bardo

Piątek:
Canada
Paloma
Nadzieja
Bardo

Sobota HUBERTUS!!!

Jazdy odwołujemy dwa dni przed umówionym terminem.
Kontakt pod nr 697834407

16/09/2022

Wolne konie i terminy na przyszły tydzień:

Poniedziałek:
Bardo

Wtorek:
Paloma
Nadzieja
Bardo

Środa: wszystkie konie zajęte

Czwartek:
Canada
Paloma

Piątek: jazdy odwołane

Sobota:
Canada
Paloma

16/09/2022

Proszę o kontakt przy odwoływaniu lub przekładaniu jazd dwa dni przed umówionym terminem jak i o informowanie dwa dni wcześniej czy napewno pojawicie się na jeździe

Jeśli nie dostaniemy od was informacji czy przyjedziecie na 100% wasze miejsce zajmie inna osoba 😊

eu.docs.wps.com 12/09/2022

Aktualne schematy zawodów Mini West i West na Hubertusie:

eu.docs.wps.com

12/09/2022

Pod plakatem udostępniam aktualne plany przejazdów dla zawodników biorą udział w konkurencjach zawodów stworzone przez naszą Panią Sędzię🐎🙂

Zapraszamy 😊

11/09/2022

Wolne terminy i konie na przyszły tydzień

Poniedziałek:
Canada
Nadzieja
Bardo

Wtorek:
Paloma
Bardo
Nadzieja

Środa:
Canada

Czwartek:
Paloma

Piątek:
Bardo
Canada
Paloma

Sobota:
Canada
Paloma

08/09/2022

wolne terminy i konie do końca tygodnia:

Czwartek:
Canada
Paloma
Bardo
Nadzieja

Sobota:
Canada
Nadzieja

Chcesz aby twoja firma była na górze listy Siłownia I Obiekt Sportowy w Chocianów gmina?
Kliknij tutaj, aby odebrać Sponsorowane Ogłoszenie.

Kategoria

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Trzebnice 96A
Chocianów Gmina
59-140

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 09:00 - 20:00
Wtorek 09:00 - 20:00
Środa 09:00 - 20:00
Czwartek 09:00 - 20:00
Piątek 10:00 - 20:00
Sobota 09:00 - 20:00
Niedziela 10:00 - 20:00

Inne Sport i rekreacja w Chocianów Gmina (pokaż wszystkie)
Jeździecki Klub  Michałów Jeździecki Klub Michałów
Michałów 47
Chocianów Gmina, 59-140

Stajnia Ewita Rokitki Stajnia Ewita Rokitki
Rokitki 109, Rokitki
Chocianów Gmina, 59-226

Oferujemy jazdę konną na każdym poziomie zaawansowania. Na miejscu instruktora sportu z II klasą

Jaroszówka Jaroszówka
Jaroszówka 1A
Chocianów Gmina, 59-225