Redelbach Odszkodowania

Zapraszamy do współpracy!

17/02/2022

Huuurrraaaa!!!!

Mój wyrok w sprawie kredytu frankowego prawomocnie wygrany!!!!!
Dzisiaj apelacja banku została oddalona.

Zapraszam do współpracy.

29/06/2021

Hurra!!!

Dzisiaj zapadł wyrok przed Sądem Okręgowym w Bydgoszczy w mojej osobistej sprawie!!! Brawo dla mec. Romana Brzoskowskiego!!!
Sąd unieważnił kredyt tzw. frankowy!!! Sprawa trwała stosunkowo krótko, bo pozew złożony w zeszłym roku, byłoby szybciej, ale 2 rozprawy spadły.
Pozwanym był mbank, sprawa tzw. starego porfela.

Temat przerobiłam na sobie, zapraszam do kontaktu.

Bezpłatnie przekazuję sprawę i przedstawię możliwości i zagrożenia.

03/07/2020

Z racji doświadczenia odszkodowawczego poszukuję osób poszkodowanych w wypadkach komunikacyjnych, którzy pobierają rentę odszkodowawczą tzw. uzupełniającą z towarzystwa ubezpieczeń.

Rentę taką można podwyższyć za 3 lata wstecz.

Zweryfikuję, doradzę i zajmę się jej podwyższeniem.

05/08/2019

Taka sytuacja po zakończonej sprawie odszkodowania...

13/04/2019

Z przyjemnością donoszę, że zapadły w ostatnim czasie dwa wyroki w sprawach moich poszkodowanych:
1. 250000 zł z odsetkami od 2014 r. plus dwie renty plus zwrot kosztów w tym zakup laptopa plus odpowiedzialność na przyszłość. Jest to 100 % zasądzenia
2. 32000 zł za naprawę auta za rzekomą próbę wyłudzenia przez poszkodowanego. Wykazaliśmy, że do zdarzenia doszło w podanych przez poszkodowanego okolicznościach. Tak dla przykładu same odsetki są wyższe od należności głównej, bo wynoszą 42000 zł na chwilą obecną i ciągle rosną 😁. Jest to 100 % zasądzenia

Ponad 20letnie doświadczenie procentuje!

rp.pl 25/11/2018

Zapłacą fryzjerce za utratę włosów i stres

Warto wiedzieć

rp.pl O tym, czy produkt jest bezpieczny decydują okoliczności z chwili wprowadzenia go do obrotu. Ważny jest zwłaszcza sposób zaprezentowania go na rynku oraz podane konsumentowi informacje o jego właściwościach.

rp.pl 03/11/2018

Wypłacone odszkodowanie za szkody nie może być pomniejszone o zasiłek z pomocy społecznej

rp.pl Bezzwrotna pomoc społeczna po klęsce żywiołowej nie zmniejsza wypłaty z ubezpieczenia.

rp.pl 03/11/2018

Gazownik zapłaci za poparzenie lokatora podczas remontu - wyrok Sądu Najwyższego

rp.pl Podczas niebezpiecznych prac trzeba przestrzegać zasad bezpieczeństwa, nawet gdy zlecający usługę chce prace oglądać. Jeśli stanie mu się krzywda, zleceniobiorca poniesie odpowiedzialność.

rp.pl 03/11/2018

Odszkodowanie za hałasy i spadające piłki z „Orlika”

rp.pl Miasto Skierniewice, które nie zabezpieczyło odpowiednio kompleksu boisk przed hałasami i wypadającymi piłkami zapłaci właścicielom sąsiedniego domu po 50 tys. zł zadośćuczynienia.

rp.pl 03/11/2018

Zagubienie przesyłki może naruszać dobra osobiste adresata

rp.pl Zagubienie przesyłki może skutkować odpowiedzialnością firmy kurierskiej za naruszenie dóbr osobistych i koniecznością zapłaty klientowi nie tylko odszkodowania, ale i zadośćuczynienia za krzywdę.

rp.pl 03/11/2018

Dobra osobiste: zadośćuczynienie dla sąsiadów delikatesów

Ciekawy wyrok

rp.pl Właściciel delikatesów, w którym przez całą dobę pracują agregaty chłodnicze zapłaci sąsiadom mieszkającym nad sklepem po 40 tys. zł zadośćuczynienia za naruszenie dóbr osobistych – zdecydował Sąd Apelacyjny w Krakowie.

rp.pl 03/11/2018

Zadośćuczynienie za śliską posadzkę

rp.pl Firma sprzątająca hipermarket, która na czas nie wytarła plamy na podłodze, odpowiada za skutki poślizgnięcia się na niej klientki sklepu.

04/04/2018

Czy wiecie, że z OC pojazdu przysługuje renta odszkodowawcza:

1. W przypadku utraty zdolności do pracy
2. Występowania kosztów leczenia, opieki, rehabilitacji

Czy wiecie, że roszczenie o rentę przedawnia się w okresie 3 lat wstecz?

Zatem, jeżeli ktoś pobiera rentę odszkodowawczą z jakiegokolwiek towarzystwa ubezpieczeń może się do mnie zgłosić, pomogę ją podwyższyć.

Mam duże doświadczenie w prowadzeniu rent odszkodowawczych , bo ponad 20letnie.

Zapraszam do rozmów.

Elżbieta Redelbach
606409350

17/02/2018

Wyjeżdżacie na narty?

Pamiętajcie o polisie. Nie tylko za trwałe kalectwo. Ważne, aby były w polisie wykupione koszty leczenia i rehabilitacji także po powrocie do domu. Bowiem koszty to jest to, co najbardziej odczujecie w czasie leczenia. Nie wszystkie polisy to zapewniają. Sprawdzajcie OWU samodzielnie, a nie wierzcie na słowo. Za często słyszę potem, że agent mówił, że mam wykupione wszystko.

Udanego wypoczynku!

Elżbieta Redelbach
606409350

09/01/2018

Zadośćuczynienia, renty, kolizje, błędy medyczne, zdarzenia w rolnictwie, odszkodowania

W nowym roku nowe możliwości

Przez najbliższy tydzień udzielę bezpłatnych porad także telefonicznie.

Elżbieta Redelbach 606409350
[email protected]

Zapraszam

02/01/2018

Miałeś wypadek? Nie wiesz jak się zabrać za temat?

Pomogę w sprawach majątkowych: wycena pojazdów, kosztorysy, utracone dochody, zalania, uszkodzony sprzęt oraz
osobowych: z OC pojazdu, OC firmy, OC w życiu prywatnym, nnw: szkolne, grupowe, kontynuowane, a także zgony z tych ubezpieczeń.

Gwarantuję osobiste rozpatrywanie roszczenia i wiedzę zdobywaną przez ponad 20 lat.

Tel. 606409350
Mail: [email protected]

Elżbieta Redelbach

26/11/2017

Niedługo zima, a wraz z nią niezabezpieczone drogi i chodniki. O czym należy pamiętać, oczywiście poza ostrożnością? W razie wypadku pamiętajmy o:

1. Wezwaniu na miejsce Policji, a w przypadku niezabezpieczonego chodnika Straż Miejską. Służbom tym należy wskazać brak zabezpieczeń, aby w zaświadczeniu takie uwagi się znalazły
2. W przypadku urazu wezwanie karetki pogotowia. Miejsce zdarzenia zostanie odnotowane w karcie
3. Zadbanie o dane świadka, jeżeli był na miejscu
4. Wykonanie zdjęć choćby telefonem
5. Nie zalecam spisywania oświadczenia ze sprawcą wypadku/kolizji. Często są podważane przez towarzystwo ubezpieczeń lub w toku likwidacji przez samego sprawcę

Zadbanie o podstawowe dowody umożliwi uzyskanie odszkodowania. Po czasie tłumaczenie ubezpieczycielowi, że nie było głowy o nie zadbać, spowoduje odmowę. Niestety na poszkodowanym ciąży obowiązek udowodnienia przyczyny i rozmiaru szkody - artykuł 6 kc. Ulubiony artykuł ubezpieczycieli 😀.

Resztą zajmę się osobiście.
W razie pytań lub wątpliwości służę pomocą.
Elżbieta Redelbach 606409350

23/06/2017

Timeline Photos

praca.gazetaprawna.pl 14/06/2017

Twoje dziecko uległo wypadkowi? Sprawdź, jak uzyskać odszkodowanie z OC sprawcy wypadku

Jeżeli twoje dziecko (lub podopieczny) zostało poszkodowane w wypadku niezwłocznie zwróć się do firmy, w której sprawca ma ubezpieczenie OC i zgłoś wniosek o wypłatę odszkodowania.
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/1049634,wypadek-dziecka-odszkodowanie-akogo.html

praca.gazetaprawna.pl Jeżeli twoje dziecko (lub podopieczny) zostało poszkodowane w wypadku niezwłocznie zwróć się do firmy, w której sprawca ma ubezpieczenie OC i zgłoś wniosek o wypłatę odszkodowania.

infor.pl 08/06/2017

Roszczenia właściciela w stosunku do osoby korzystającej bezumownie z lokalu mieszkalnego

Roszczenia właściciela w stosunku do osoby korzystającej bezumownie z lokalu mieszkalnego
http://www.infor.pl/prawo/umowy/najem-i-dzierzawy/757607,2,Roszczenia-wlasciciela-w-stosunku-do-osoby-korzystajacej-bezumownie-z-lokalu-mieszkalnego.html

infor.pl Z dniem zakończenia stosunku najmu lokator zobowiązany jest do opróżnienia i wydania lokalu wynajmującemu. Problem powstaje, gdy najemca lokalu mieszkalnego spóźnia się ze spełnieniem swojego obowiązku i zamieszkuje w lokalu mimo braku obowiązującej umowy. W najgorszym przypadku – nie tylko nie wyda...

rp.pl 31/05/2017

Odszkodowanie za przejęcie działek uchwałą - Zadania - rp.pl

Odszkodowanie za przejęcie działek uchwałą.
http://www.rp.pl/Zadania/305179966-Odszkodowanie-za-przejecie-dzialek-uchwala.html

rp.pl Właściciel nieruchomości wywłaszczonej z mocy prawa nie może być traktowany gorzej niż wywłaszczony decyzją administracyjną.

26/05/2017

Timeline Photos

rp.pl 12/05/2017

Do kogo po pieniądze za rękę złamaną na chodniku - będzie wyrok SN - Ubezpieczenia i odszkodowania - rp.pl

Do kogo po pieniądze za rękę złamaną na chodniku - będzie wyrok SN.
http://www.rp.pl/Ubezpieczenia-i-odszkodowania/303279903-Do-kogo-po-pieniadze-za-reke-zlamana-na-chodniku---bedzie-wyrok-SN.html#ap-1

rp.pl Za śliski trotuar przed sklepem nie zawsze odpowiada właściciel budynku, czasami jest to też najemca lokalu

bankier.pl 04/05/2017

Ubezpieczenie zdrowotne dziecka kończącego naukę

Obowiązkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie do niego członków swojej rodziny. W taki sposób zgłasza się do tego ubezpieczenia m.in. dzieci. Aby jednak mogły one być zgłoszone jako członkowie rodziny, powinny spełniać określone warunki. Zgłoszenie to zależy przede wszystkim od tego, czy nie ukończyły one określonego wieku, a jeśli tak - to czy dalej się kształcą. Jeśli dzieci zakończą naukę, wtedy przestają spełniać przesłanki do podlegania ubezpieczeniu zdrowotnemu jako członkowie rodziny. Trzeba je wówczas z niego wyrejestrować. Już niebawem rodzice będą musieli wyrejestrować z ubezpieczenia zdrowotnego dzieci, które zakończą w tym miesiącu naukę w szkołach ponadgimnazjalnych.
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ubezpieczenie-zdrowotne-dziecka-konczacego-nauke-3684939.html

bankier.pl Obowiązkiem osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu jest zgłoszenie do niego członków swojej rodziny. W taki sposób zgłasza się do tego ubezpieczenia m.in. dzieci. Aby jednak mogły one być zgłoszone jako...

samorzad.infor.pl 24/04/2017

Odszkodowanie za smog - można wnosić pozwy

Za smog można dostać odszkodowanie. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest bardzo wysokie, zagraża zdrowiu. Polacy mogą więc masowo wnosić pozwy do sądów o odszkodowanie. Jak to zrobić? Czy Skarb Państwa poniesie straty przez smog?
http://samorzad.infor.pl/sektor/zadania/srodowisko/752136,Odszkodowanie-za-smog-mozna-wnosic-pozwy.html

samorzad.infor.pl Za smog można dostać odszkodowanie. Zanieczyszczenie powietrza w Polsce jest bardzo wysokie, zagraża zdrowiu. Polacy mogą więc masowo wnosić pozwy do sądów o odszkodowanie. Jak to zrobić? Czy Skarb Państwa poniesie straty przez smog?

ksiegowosc.infor.pl 19/04/2017

Odszkodowanie dla byłego pracownika – rozliczenie PIT

Odszkodowanie dla byłego pracownika – rozliczenie PIT
W celu oceny możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT do otrzymanego przez podatnika odszkodowania konieczna jest analiza podstawy jego otrzymania.
http://ksiegowosc.infor.pl/podatki/pit/pit/pracownik/754527,Odszkodowanie-dla-bylego-pracownika-rozliczenie-PIT.html

ksiegowosc.infor.pl W celu oceny możliwości zastosowania zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 3b ustawy o PIT do otrzymanego przez podatnika odszkodowania konieczna jest analiza podstawy jego otrzymania.

14/04/2017

Timeline Photos

03/04/2017

Czy wiesz, że...
Odszkodowanie powypadkowe przysługuje osobom poszkodowanym, którzy doznali obrażeń
ciała nie ze swojej winy. Rekompensata przysługuje nawet w momencie gdy osoba poszkodowana była pasażerem pojazdu sprawcy. Dowiedz się więcej w naszym biurze!
Zapraszamy!

serwisy.gazetaprawna.pl 28/03/2017

Nie tylko odszkodowanie. Czego może żądać niesłusznie zwolniony pracownik?

Nie tylko odszkodowanie. Czego może żądać niesłusznie zwolniony pracownik?
Bezprawnie zwolniony pracownik może domagać się albo przywrócenia do pracy, albo odszkodowania o określonej wysokości. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego prawa?
http://serwisy.gazetaprawna.pl/praca-i-kariera/artykuly/787603,nie-tylko-odszkodowanie-czego-moze-zadac-nieslusznie-zwolniony-pracownik.html

serwisy.gazetaprawna.pl Bezprawnie zwolniony pracownik może domagać się albo przywrócenia do pracy, albo odszkodowania o określonej wysokości. Kto i na jakich zasadach może skorzystać z tego prawa?

slask.onet.pl 23/03/2017

Skręcona kostka i rozbity telefon. Jak i od kogo domagać się odszkodowania za zimowe wypadki?

Skręcona kostka i rozbity telefon. Jak i od kogo domagać się odszkodowania za zimowe wypadki?
http://slask.onet.pl/skrecona-kostka-i-rozbity-telefon-jak-i-od-kogo-domagac-sie-odszkodowania-za-zimowe/lp48pp1

slask.onet.pl Choć zima jest w odwrocie, to wciąż jeszcze łatwo o wypadek na zamarzniętym, albo nieuprzątniętym chodniku lub parkingu. Często osoby dotknięte tym przykrym zdarzeniem zostają z problemem same, nie zdając sobie sprawy z tego, że przysługuje im prawo do domagania się odszkodowania. Przedstawiamy prak...

moto.egospodarka.pl 14/03/2017

Ile trwa wypłata odszkodowania z OC?

Ile trwa wypłata odszkodowania z OC?
http://www.moto.egospodarka.pl/139524,Ile-trwa-wyplata-odszkodowania-z-OC,1,88,1.html

moto.egospodarka.pl Obowiązujące w naszym kraju przepisy obligują ubezpieczycieli do sprawnego załatwiania spraw. Co do zasady, wypłata odszkodowania z OC powinna nastąpić w ciągu 30 dni od dostarczenia kompletu dokumentów przez poszkodowanego. Tyle teorii. Praktyka bywa bowiem diametralnie różna od zaleceń ustawodawcy...

10/03/2017

Wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Mężczyzn :)

slask.onet.pl 28/02/2017

Skręcona kostka i rozbity telefon. Jak i od kogo domagać się odszkodowania za zimowe wypadki?

Choć zima jest w odwrocie, to wciąż jeszcze łatwo o wypadek na zamarzniętym, albo nieuprzątniętym chodniku lub parkingu. Często osoby dotknięte tym przykrym zdarzeniem zostają z problemem same, nie zdając sobie sprawy z tego, że przysługuje im prawo do domagania się odszkodowania.
http://slask.onet.pl/skrecona-kostka-i-rozbity-telefon-jak-i-od-kogo-domagac-sie-odszkodowania-za-zimowe/lp48pp1

slask.onet.pl Choć zima jest w odwrocie, to wciąż jeszcze łatwo o wypadek na zamarzniętym, albo nieuprzątniętym chodniku lub parkingu. Często osoby dotknięte tym przykrym zdarzeniem zostają z problemem same, nie zdając sobie sprawy z tego, że przysługuje im prawo do domagania się odszkodowania. Przedstawiamy prak...

bankier.pl 21/02/2017

Ceny OC: kto dopłaci do składki?

Kto zapłaci mniej za OC: żonaty kierowca z dziećmi czy singiel, który parkuje swoje cztery kółka w garażu? Nie każdy ubezpieczyciel uwzględni w kalkulacji akurat takie parametry klienta. W niektórych przypadkach trzeba się liczyć z podwyżkami na przykład z tytułu wykonywanej pracy lub tankowania gazu.
http://www.bankier.pl/wiadomosc/Ceny-OC-kto-doplaci-do-skladki-7498477.html

bankier.pl Kto zapłaci mniej za OC: żonaty kierowca z dziećmi czy singiel, który parkuje swoje cztery kółka w garażu? Ubezpieczyciele nie oceniają jednoznacznie tych samych parametrów klienta, więc nie zawsze obaj otrzymają z tego tytułu zniżki. W niektórych przypadkach trzeba się liczyć również z podwyżkami z...

Telefon

Strona Internetowa

Adres


UL. TADEUSZA KOŚCIUSZKI 15A LOK. 18
Bydgoszcz
85-079

Inne Bydgoszcz biznes (pokaż wszystkie)
ITV Wings - Polska ITV Wings - Polska
Biedaszkowo 28 D
Bydgoszcz, 85-157

Strona polskiego dystrybutora ( SkyTrekking) francuskiej firmy produkującej paralotnie ITV Wings.

Drukarnia Diamond Drukarnia Diamond
Ludwikowo 1
Bydgoszcz, 85-502

drukarniadiamond.pl Zapraszamy do zapoznania się z naszymi ofertami

Bialoczarne.pl Bialoczarne.pl
Ul. Wiejska 29
Bydgoszcz, 85458

Przytłacza Cię liczba rzeczy, które masz w domu. Nie wiesz jak się ich pozbyć. Nie chcesz ich wyrzucać, a dać im "drugie życie". A może szukasz "perełek", chcesz uniknąć chodzenia po sklepach i lubisz kupować w konkurencyjnych cenach.

Poligrafia Studio Reklamy DCB Poligrafia Studio Reklamy DCB
Pijarów 6
Bydgoszcz, 85-360

http://reklamadcb.pl/ Studio Reklamy DCB - Poligrafia, druk, studio reklamy. Tel. 662-241-001; Email: [email protected]

Oktomar Oktomar
Fordońska 38
Bydgoszcz, 85-719

Okna - Bramy - Drzwi - Rolety

ALSO ALSO
Bydgoszcz

ALSO to chrześciajńska marka streetwear'owa.

Własny Prąd Własny Prąd
Kruczkowskiego 2/43
Bydgoszcz, 85-126

Pewni, że własne elektrownie mogą przynieść oszczędności naszym klientom i zapewnić spokój na wiele lat, postanowiliśmy stworzyć ofertę opartą na OZE.

Turbo Workshop Turbo Workshop
Podolska 6
Bydgoszcz, 85-055

Nowoczesne podejście do stolarstwa i handmade'u. From simple elements to turbo things.

SDA Bydgoszcz - Dom Aukcyjny SDA Bydgoszcz - Dom Aukcyjny
Jagiellońska, 47
Bydgoszcz, 85-097

Dwutygodnik Profile Dwutygodnik Profile
Bydgoszcz, 85-861

Tak się buduje! Z nami - krok po kroku. Ogólnopolski dwutygodnik budowlany dla wszystkich ludzi z pasją!

Pamuła Bis Pamuła Bis
K.Szajnochy 21
Bydgoszcz, 85-738

Pamuła Bis - sprężarki tłokowe i śrubowe, narzędzia pneumatyczne, technika warsztatowa serwis

Mieszalnia farb i lakierów, Bydgoszcz Mieszalnia farb i lakierów, Bydgoszcz
Bydgoszcz, 85-535

Profesjonalna mieszalnia, szeroki wybór farb, lakierów oraz akcesoriów malarskich. tel. 52 327 12 88