Biuro Obsługi Transportu TachoEfekt

Biuro Obsługi Transportu TachoEfekt

Komentarze

🚛Czy zastanawiałeś się, która trasa kierowcy zawodowego jest tą najważniejszą?🚛

Najważniejszą drogą kierowcy jest uzyskanie uprawnień niezbędnych do wykonywania zawodu, zdobycie podstawowej wiedzy i umiejętności rzutuje na każdą kolejną trasę.

👮‍♀️Pracownik, który umiejętnie obsługuje tachograf oraz przestrzega norm czasu pracy/jazdy unika mandatów, które mogą uszczuplić portfel kierowcy i przewoźnika.
Naruszenia przyczyniają się do utraty „dobrej reputacji przewoźnika”.👮‍♀️

W swojej ofercie posiadamy szkolenia z czasu pracy kierowcy a także Symulator Tachografu Cyfrowego, który jest narzędziem treningowym dla początkujących jak i doświadczonych kierowców.

✔️Przy pomocy symulatora możemy odwzorować pracę kierowcy od logowania karty poprzez wykonywanie czynności pracy aż do jej zakończenia.
Możliwe jest testowanie wszystkich funkcji bez obaw o błędy i kary finansowe.

❓A jak wyglądały Twoje początki z obsługą tachografu?❓
Daj znać w komentarzu :)
🇪🇺 Przepisy Pakietu Mobilności już 3 miesiące temu nałożyły na kierowców międzynarodowych obowiązek rejestracji przekroczenia granicy w tachografie cyfrowym.
Kierowcy muszą dokonywać zapisu ręcznie na granicy lub na pierwszym możliwym postoju tuż za granicą kraju do którego wjechali. 🇪🇺

Niestety nie wszyscy kierowcy pamiętają o wprowadzeniu symbolu kraju bądź robią to w nieodpowiedni sposób.
Poniżej przykład błędu tj. dokonywanie wpisu przekroczenia granicy podczas trwającego odpoczynku/przerwy.
Kierowca wykonywał przerwę 15+30 min.
Operacja wpisu kraju podczas 15 minutowej części odpoczynku spowodowała jego przerwanie.
W tej sytuacji kierowca powinien dokonać wpisu przed lub po odbyciu odpoczynku.

Należy pamiętać że każda czynność wykonywana w tachografie podczas odpoczynku przerywa jego trwanie.
Kierowca może zostać ukarany za brak odbycia odpoczynku mimo dobrej intencji wprowadzenia symbolu kraju.

W jaki sposób dokonać wpis manualny informujący o przekroczeniu granicy?

Zatrzymujemy się w bezpiecznym miejscu po przekroczeniu granicy i PRZED rozpoczęciem odpoczynku:

➡️ Przejdź do menu swojego tachografu
➡️ Wpisz “Kierowca 1”
➡️ Wybierz “Kraj rozpoczęcia”
➡️ Wprowadź kod kraju, do którego właśnie wjechałeś

P.S Zwróć uwagę na wysokość kary.
Okazuje się, że nie tylko polscy, ukraińscy ogólnie wschodnioeuropejscy popełniają naruszenia 😜 Zdarza się :)

Info za 40ton.net

https://40ton.net/francuska-ciezarowka-w-polsce-z-licznymi-naruszeniami-45-godziny-doba-i-14-dni/?fbclid=IwAR2pj8DK5z8HZjk2KZj-8wFIL2AKOFG6y2CuS_ugXE2Vs13gy_OEpwQ7Zcw
🇪🇺Nowe Wymagania dla transportu do 3,5 tony od 21 maja 2022 roku!🇪🇺


Od 21 maja 2022 wykonywanie międzynarodowego zarobkowego przewozu rzeczy pojazdami lub zespołami pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej od 2,5 do 3,5 tony będzie wymagało od przedsiębiorcy posiadania licencji wspólnotowej wraz z wypisami dla każdego pojazdu.

Ponadto wymóg zabezpieczenia finansowego na pierwszy pojazd od 2,5 t – 3,5t 1800 euro a na każdy kolejny 900 euro.

Nowe regulacje wchodzą w życie 21 maja 2022 roku. Dotyczą wyłącznie kierowców w międzynarodowym transporcie towarów na terenie UE. Nowymi przepisami nie zostaną więc objęci przewoźnicy w krajowym przewozie towarów, międzynarodowym i krajowym przewozie osób oraz wykonujący międzynarodowy przewóz towarów na potrzeby własne.

Więcej informacji: https://trans.info/pl/pakiet-mobilnosci-2022-kalendarz-272040
Nowe zasady delegowania - bez abolicji. Kontrole rozpoczęte!!
Pomagamy w ogarnięciu, proponujemy pomoc w pilnowaniu terminów.
Źródło: 40ton.net
https://40ton.net/nowe-zasady-delegowania-135-euro-francuskiej-kary-za-brak-kodu-qr-przy-kontroli/?fbclid=IwAR0K3FTgID_upc4-Cg1CSorbHH2Q-7xRf5xufHUq80UEnuL6If4cwt6Cih8
BAG m.in. zapowiada zniesienie abolicji. Dotkliwe kary za nie spełnianie poniższego obowiązku!!!

📌Od 2 lutego Przepisy Pakietu Mobilności wprowadziły konieczność dokonania w tachografie wpisu dot. kraju w którym znajduje się pojazd po przekroczeniu granicy.📌

Analizując na bieżąco dane dostarczane przez naszych Klientów zauważamy, iż kierowcy wciąż zapominają o tym nowym obowiązku, z pewnością upłynie trochę czasu za nim wejdzie to Kierowcom w krew.

W związku z tym przypominamy i zalecamy upominać swoich kierowców o tym obowiązku, brak wpisu kraju po przekroczeniu granicy skutkuje mandatem! 👮
Trochę późno, wg mojego skromnego zdania zapowiada się na zaskarżenie właśnie do TK czy TSUE ? Analizując, "zaciąga" dyskryminacją części przewoźników

https://trans.info/pl/pakiet-mobilnosci-przepisy-w-polsce-270372

- rozliczanie i ewidencjonowanie czasu pracy kierowców,
- analiza naruszeń i błędów kierowców,

31/12/2022

💥Z okazji nadchodzącego Nowego Roku życzymy Państwu dużo radości i dobroci od ludzi, szczęścia rodzinnego, zdrowia oraz realizacji celów prywatnych i zawodowych!🎉

🚛Szczególne i szczere życzenie pragniemy skierować do kierowców zawodowych, którym życzymy tyle samo powrotów co wyjazdów🚛

30/12/2022

Przypominamy informację o bazie eksploatacyjnej 🚛🚛

🚛Do dnia 01 stycznia 2023 baza eksploatacyjna firmy transportowej powinna zostać dostosowana do możliwości zaparkowania co najmniej 1/3 z całkowitej ilości pojazdów zgłoszonych do licencji transportowej danego przewoźnika!🚛

📢Ustawa z 26.01.2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję bazy eksploatacyjnej oraz nowe obowiązki związane z posiadaniem bazy.

💡Podmioty posiadające zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 1 marca 2022r., mają obowiązek dostosować bazę eksploatacyjną do dnia 1 stycznia 2023 roku.
Przedsiębiorcy ci są zobowiązani są do złożenia oświadczenia (organowi licencyjnemu), że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy do dnia 15 stycznia 2023 roku.

23/12/2022

🎄Życzymy Państwu spokojnych,
spędzonych w gronie rodzinnym Świąt Bożego Narodzenia.🎄

🎀 Wszelkiej pomyślności oraz samych sukcesów zawodowych i prywatnych w nadchodzącym 2023 roku.

22/12/2022

Rząd Wielkiej Brytanii zareagował na uwagi brytyjskich przewoźników i zaostrzył reguły dostępu do krajowego rynku transportu drogowego dla przewoźników unijnych.

➡️ Wprowadzony został zakaz wykonywania przez przewoźników z UE operacji kabotażu po wjeździe na pusto. W praktyce oznacza to że przewoźnicy unijni będą mogli wykonać operację kabotażową dopiero po rozładunku towaru z transportu międzynarodowego. Przewoźnik ograniczony jest limitem maks. dwóch kabotaży w ciągu 7 dni.

➡️ Zakaz wykonywania operacji transportu kombinowanego (intermodalnego) na terenie Wielkiej Brytanii dla przewoźników unijnych. Oznacza to, że przewoźnicy z UE mogą wykonywać przewozy do/z UK w całości tym samym pojazdem lub zespołem pojazdów. Niedozwolone będzie odbieranie/dostarczanie pojazdami ciężarowymi naczep do/z portów/terminali kolejowych poruszając się wyłącznie na terenie Wielkiej Brytanii.

➡️ Trzecia zmiana dotyczy przewozów trójstronnych. Przewoźnicy spoza UK ładujący towar w Wielkiej Brytanii będą mogli dostarczyć ten towar do kraju pozaunijnego legitymując się zezwoleniem typu ECMT a nie jak dotychczas licencją wspólnotową.

13/12/2022

BAG ➡️ BALM

👮Zgodnie ze wcześniejszymi zapowiedziami napływającymi z DE, Niemieckie BAG zmienia nazwę na BALM.

Co dokładnie oznaczają te skróty?
BAG - Bundesamt für Güterverkehr (Federalny Urząd Transportu Towarowego)
BALM - Bundesamt für Logistik und Mobilität (Federalny Urząd Logistyki i Mobilności)

💡W praktyce zmieni się całkiem niewiele, BALM po prostu przejmie zakres praw i obowiązków od BAG.

Różne źródła donoszą, że niemieccy inspektorzy zaczynają otrzymywać nowy sprzęt/pojazdy, które mają być zaawansowane technologicznie do tego stopnia, że bez zatrzymywania pojazdu inspektor będzie wstanie np skontrolować wymiary pojazdu ciężarowego.

01/12/2022

Nowelizacja rozporządzenia w sprawie wysokości diet z tytułu podróży służbowych.

💸Nowe rozporządzenie mówi o podwyższeniu diety krajowej do 45 zł a także o podwyższeniu diety w przypadku zagranicznej podróży służbowej (a także innych składników jak ryczałt za nocleg).

📢od 29 listopada 2022 roku nowelizacji uległy kwoty zagranicznych diet oraz ryczałtów za nocleg zgodnie z załącznikiem** do rozporządzenia, w zależności od kraju. Przykład: we 🇫🇷FR dieta zmieniła się z 50€ na 55€, a ryczałt za nocleg z 45€ na 50€, natomiast w 🇩🇪DE dieta nie uległa zmianie, jednakże ryczałt za nocleg został podwyższony z 37,5€ do 42,5€.

📢od 1 stycznia 2023 roku wysokość diety krajowej wzrośnie z 38 zł na 45 zł. Razem z dietą podwyższone zostaną również inne zależne od niej stawki, np. ryczałt za nocleg wzrośnie z 57 zł na 67,5 zł. Zmianie ulegnie również kwota zwrotu udokumentowanych kosztów noclegu z 760 zł na 900 zł.

💡Podwyższenie diet zagranicznych nie musi negatywnie wpłynąć na portfel przedsiębiorców-przewoźników, ponieważ będą mogły zostać naliczane wyższe „wirtualne diety”, co oznacza wyższe ulgi na składki i podatek 😉

**załącznik w komentarzu pod postem 🔽🔽

27/11/2022

🚛Do dnia 01 stycznia 2023 baza eksploatacyjna firmy transportowej powinna zostać dostosowana do możliwości zaparkowania co najmniej 1/3 z całkowitej ilości pojazdów zgłoszonych do licencji transportowej danego przewoźnika!🚛

📢Ustawa z 26.01.2022 r. o zmianie ustawy o transporcie drogowym, ustawy o czasie pracy kierowców oraz niektórych innych ustaw wprowadziła nową definicję bazy eksploatacyjnej oraz nowe obowiązki związane z posiadaniem bazy.

💡Podmioty posiadające zezwolenie na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego wydane przed 1 marca 2022r., mają obowiązek dostosować bazę eksploatacyjną do dnia 1 stycznia 2023 roku.
Przedsiębiorcy ci są zobowiązani są do złożenia oświadczenia (organowi licencyjnemu), że dysponują bazą eksploatacyjną wraz ze wskazaniem adresu tej bazy do dnia 15 stycznia 2023 roku.

10/11/2022

👮W związku ze zbliżającym się weekendem a także m.in. Polskim Świętem Niepodległości informujemy o zakazach ruchu pojazdów 🚛 w Europie:

➡️10 listopada:
- 🇵🇱Polska 18:00-22:00
-Francja 22:00 – 24:00

➡️11 listopada:
- 🇵🇱 Polska 8:00 – 22:00 (Święto Niepodległości) 🇵🇱
- Francja 00:00 – 22:00 (Narodowe Święto Francji)

➡️12 listopada:
- Austria 15:00 – 24:00
- Francja 22:00 – 24:00
- Luksemburg (kierunek DE) 23:30 – 24:00
- Luksemburg (kierunek FR) 21:30 - 24:00
- Węgry 22:00-24:00

➡️13 listopada:
- Niemcy 00:00 – 22:00 (link z trasami objętymi zakazami w komentarzu pod postem)
- Austria 00:00 – 22:00
- Czechy 13:00 – 22:00
- Francja 00:00 – 22:00
- Liechtenstein 00:00 – 24:00
- Luksemburg 00:00 – 21:45
- Słowacja 00:00 – 22:00
- Słowenia 8:00 – 22:00
- Szwajcaria 00:00 – 24:00
- Włochy 9:00 – 22:00

02/11/2022

📣Od 1 listopada Norwegia wprowadziła zasady Pakietu Mobilności.

🇳🇴Norwegia nie jest krajem Unii Europejskiej jednak władze tego kraju postanowiły wprowadzić zapisy 🇪🇺 Pakietu Mobilności do przepisów krajowych.

Konkretnie mowa tutaj o sześciu wymienionych poniżej zapisach:
☑️ „Cooling off” - czterodniowy zakaz wykonywania dalszego kabotażu w danym kraju po wykorzystaniu ilościowego limitu.
☑️ Zakaz odbywania regularnych odpoczynków tygodniowych w kabinach.
☑️ Obowiązkowy powrót kierowcy na bazę lub do miejsca zamieszkania co najmniej raz na 4 tygodnie.
☑️ Konieczność powrotu ciężarówki do kraju zarejestrowania co najmniej raz na osiem tygodni.
☑️ Objęcie zasadami kabotażu pojazdów o DMC powyżej 2,5t.
☑️ Objęcie licencjami transportu międzynarodowego rzeczy pojazdami o DMC powyżej 2,5t.

Wszystko wskazuje na to że Norwegowie będą starać się chronić rynek „swoich” przewoźników przed „nieuczciwą” konkurencją z innych krajów (tak jak inne Państwa z Europy Zachodniej).

29/10/2022

🚛Drodzy Kierowcy!

Przed nami zmiana czasu letniego na zimowy.

⏰W nocy z soboty 29 października na niedzielę 30 października przesuwamy wskazówki naszych zegarów z godziny 3.00 na godzinę 2.00.

Zmiana czasu na zimowy teoretycznie wydłuża nasz sen o godzinę.

❗️Każdy kierowca pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy powinien pamiętać o zmianie czasu lokalnego w tym urządzeniu.

💡Jeśli zapomnisz o tej czynności , to nie koniec świata. Tachograf zawsze oblicza czas UTC. Jedynie przy wpisie manualnym i nieprawidłowym czasie lokalnym może dojść do nieprawidłowych zapisów.

⬇️⬇️W komentarzu pod postem krótka instrukcja jak dokonać zmiany czasu lokalnego na przykładzie tachografu VDO. Czynność ta powinna być opisana w instrukcji obsługi tachografu bądź na stronie internetowej producenta danego urządzenia.⬇️⬇️

12/10/2022

❓Transport się nie opłaca. Ile razy słyszałeś takie stwierdzenie?

✅Oczywiście, że się nie opłaca…

Nie opłaca się przedsiębiorcom, którzy postawili na nieodpowiednie rozwiązania i doszukują się oszczędności na codziennych czynnościach swoich pracowników – kierowców co często zniechęca ich do pracy.

❗️Nie tędy droga!

Drogi przedsiębiorco, pierwsze złotówki, które mógłbyś oszczędzić znajdziesz w nieodpowiednio skonstruowanych umowach o pracę a co za tym idzie w niepoprawnym systemie rozliczania wynagrodzeń Twoich kierowców i wcale nie mamy na myśli „wyciągania” tych złotówek z wynagrodzenia kierowcy.

📈Jednocześnie należy zadbać o wyszkolenie kadry Operacyjnej (dyspozytorzy/spedytorzy/planiści) z tematyki czasu pracy kierowcy dzięki czemu zarządzanie Flotą stanie się bardziej efektywne.

📞Zachęcamy do kontaktu,
przeanalizujemy zawarte umowy o pracę czy regulaminy,
a także wykonamy symulację proponowanych przez Nas systemów rozliczeń.

06/10/2022

❗️Rosyjski rząd wydał zakaz wjazdu pojazdom ciężarowym zarejestrowanym w UE, Wielkiej Brytanii, Norwegii i Ukrainie.

📅 Zakaz ten obowiązuje od 10 października do końca bieżącego roku i dotyczy ruchu dwustronnego, tranzytowego oraz do/z krajów trzecich.

💡Powyższy zakaz nie dotyczy:
- przewozów do obwodu kaliningradzkiego
- przewozu przesyłek pocztowych
- przewozów towarów uwzględnionych w treści rozporządzenia, np. żywe zwierzęta, mięso, tytoń, pojazdy naziemne i ich części, farmaceutyki i środki antykoncepcyjne, nawozy itd.

✅Rosja uwzględniła również 7 dniowy okres ochronny na wyjazd pojazdów od chwili wejścia rozporządzenia w życie a także możliwość przeładunku i przepinek naczep w wyznaczonych miejscach na granicach Państwa.

🚛Dodatkowo należy wspomnieć iż pojazdy wyjeżdżające z Rosji nie mogą mieć w zbiornikach więcej niż 200L paliwa.

30/09/2022

🇩🇪Niemcy

Od 1 października 2022 wzrośnie stawka płacy minimalnej w Niemczech.

📶Ustawowa płaca minimalna za godzinę pracy wynosić będzie 12 euro brutto.

💡Należy nadmienić że jest to trzecia podwyżka płacy minimalnej w Niemczech w tym roku: pierwsza podwyżka miała miejsce 1 stycznia do kwoty 9,82eur brutto natomiast druga (1 lipca) osiągnęła próg 10,45eur brutto.

Link do tekstu Rządu Federalnego DE w komentarzu pod postem ⬇️

27/09/2022

Przypominamy❗

Za 3 dni (30 września) mija termin składania wniosków o zwrot kaucji za urządzenie viaTOLL a także zwrot niewykorzystanych przedpłaconych środków pozostałych na koncie klienta viaTOLL.

Cenne wskazówki znajdziesz w jednym z naszych postów ⬇️⬇️

viaTOLL

🚛Przewoźniku! Nadal posiadasz na półce nie zwrócone urządzenia viaTOLL ?

Przypominamy że ostateczny termin „zwrotu” urządzeń viaTOLL zbliża się wielkimi krokami.

✅„Zwrot” urządzenia nie następuje fizycznie tylko wirtualnie, polega na złożeniu wniosku o zwrot kaucji za urządzenie a także o zwrot niewykorzystanych przedpłaconych środków pozostających na koncie klienta.

📅Termin składania w/w wniosków mija 30 września 2022 roku.📅

💡Aby uzyskać zwrot kaucji za urządzenie, które nadal jest w naszym posiadaniu należy wypełnić właściwy wniosek i wraz ze zdjęciem urządzenia (na zdjęciu muszą być widoczne numery seryjne urządzenia) odesłać na adres e-mail [email protected]

Na w/w email należy wysłać również właściwy wniosek o zwrot środków pozostających na kontach „pre-paid”.

Link do szczegółowych informacji i potrzebnych wniosków znajdziesz w komentarzu ⬇️⬇️

23/09/2022

Rosnące ceny paliw, usług i innych produktów już dziś zmieniły oblicze zaplanowanych przez przedsiębiorców budżetów. 💸

Niestety to nie koniec zmian i podwyżek.

❗️ Polski Rząd zaplanował istotną - dwukrotną podwyżkę minimalnego wynagrodzenia w 2023 roku.

💡 Minimalne wynagrodzenie po 1 stycznia 2023r wynosić będzie 3490 zł natomiast po drugiej podwyżce 1 lipca 2023r kwota zwiększy się do 3600 zł.

✅ Powyższa kwestia już dziś powinna pojawić się w planach budżetu firmy na nadchodzący rok. Ponadto należy pochylić się nad treścią umów o pracę zawartych z pracownikami i ich ewentualną zmianę.

Zachęcamy do kontaktu, wykonamy audyt dokumentacji, zaproponujemy zmiany, wykonamy symulację wynagrodzeń „po zmianach”, przygotujemy spersonalizowaną propozycję rozliczania wynagrodzeń.

☎️ 507146026
📧 [email protected]

20/09/2022

📣 Punkty karne i mandaty od soboty 17 września przybrały na sile, aż 21 wykroczeń może kosztować kierowcę po 15 punktów karnych. 📣

W nowym taryfikatorze nie brak również wykroczeń wycenionych na 12, 13 czy 14 punktów karnych.

💡Należy jednak pamiętać, że do zatrzymania „prawka” wciąż wystarczy przekroczenie granicy 24 lub 20 punktów karnych, niższa granica dotyczy kierujących, którzy mają uprawnienia do prowadzenia pojazdów nie dłużej niż rok.

❗️Ponadto od 17 września punkty karne zostają na naszym koncie na dwa lata od momentu opłacenia mandatu (wcześniej był to rok).

❗️Kolejną nowością jest likwidacja kursów redukujących punkty karne.

Spośród wielu wykroczeń, za które można zostać ukaranym 15 lub 12 punktami wybraliśmy te, które jest najważniejsze z punktu widzenia kierowców zawodowych ale także są to wykroczenia, które nadzwyczaj często można zaobserwować na naszych drogach:

👮 niestosowanie się do znaku B-26 „zakaz wyprzedzania przez samochody ciężarowe” oraz do znaku B-25 „zakaz wyprzedzania” [15 punktów karnych]
👮 nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych albo na nie wchodzącemu [15 punktów karnych]
👮 naruszenie zakazu korzystania podczas jazdy z telefonu wymagającego trzymania słuchawki lub mikrofonu w ręku przez kierującego pojazdem [15 punktów karnych]💡

Biuro Obsługi Transportu TACHOEFEKT 07/09/2022

Biuro Obsługi Transportu TACHOEFEKT

📢Oferujemy szkolenia kierowców, dyspozytorów, spedytorów i innych osób dla których wiedza z czasu pracy kierowcy jest niezbędna do wykonywania zadań na zajmowanym stanowisku.📢

💡Wyszkolona kadra pracownicza jest największą siłą przedsiębiorstwa, znajomość czasu pracy zastosowana w praktyce przez kierowców, dyspozytorów i spedytorów pozwoli na efektywne i zgodne z prawem wykorzystanie potencjału Twojej floty.

✅ Miejsce oraz termin szkolenia jest dostosowany do potrzeb klienta (nie jest dla nas kłopotem że Twoi kierowcy zjeżdżają tylko na weekendy a kadra biurowa jest wolna od obowiązków służbowych po godzinie 16:00).

Pssst… Dysponujemy symulatorem tachografu cyfrowego, który jest świetnym narzędziem treningowym a osoba prowadząca szkolenie ma doświadczenie zarówno zza kierownicy jak i zza biurka 😉

Biuro Obsługi Transportu TACHOEFEKT Biuro Obsługi Transportu TACHOEFEKT OFERTA Analiza I rozliczanie czasu pracy kierowców.TACHOEFEKT to biuro wspierające działania małych i średnich firm transportowych. O NAS Jako byli kierowcy zawodowi, logistycy czy pracujący aktywnie na stanowiskach bezpośrednio związanych z transportem d...

30/08/2022

📢Hiszpania wprowadza zakaz wykonywania załadunku/rozładunku przez kierowcę📢

💡Od 2 września w Hiszpanii zakazuje się kierowcom zawodowym wykonywania załadunku i rozładunku pojazdów ciężarowych o masie przekraczającej 7,5t.

Zakaz dotyczy wszystkich kierowców również kierowców firm zagranicznych realizujących transport na terenie Hiszpanii.

❗️Istnieją jednak pewne wyjątki od stosowania w/w zakazu:

- transport towarów sypkich (pojazdy wyposażone w wywrotkę)
- transport w cysternach
- transport wykonywany w ramach przeprowadzek
- transport pojazdów w ramach pomocy drogowej
- transport żywych zwierząt
- transport ładunków drobnicowych (usługi kurierskie i podobne, pomiędzy centrum dystrybucji a punktem sprzedaży)

👮Za złamanie zakazu grozi grzywna w wysokości od ~4000 do ~6000 eur. 👮

Czy uważasz że tego typu zakaz powinien dotyczyć wszystkich krajów UE? Podziel się swoją opinią w komentarzu!

25/08/2022

❗️Ważna informacja dla przedsiębiorców zatrudniających kierowców z Białorusi❗️

Została podpisana nowelizacja ustawy, która przedłuża wizy kierowcom pochodzącym z Białorusi.

📌W przypadku gdy kierowcy (obywatelowi Białorusi), który wykonuje zarobkowy bądź niezarobkowy przewóz drogowy na rzecz przewoźnika posiadającego rzeczywistą siedzibę na terenie PL, koniec wizy wypada po 1 września 2022 to nowelizacja ustawy przedłuża mu termin ważności wizy do dnia 31 grudnia 2022.

🔽Link do bezpośredniego źródła znajdziesz w komentarzu pod postem. 🔽

19/08/2022

🚛Wychodzimy naprzeciw potrzebom kierowców

Kierowcy zawodowi mogą liczyć na naszą pomoc w zakresie wyrobienia karty kierowcy.

💡Uzyskanie karty kierowcy jest niezbędne przed podjęciem pracy na stanowisku kierowcy zawodowego pojazdu wyposażonego w tachograf cyfrowy.

W Polsce karta kierowcy jest wydawana (zazwyczaj) na 5 lat, by ją uzyskać należy złożyć wniosek do odpowiedniej instytucji a także uiścić opłatę w wysokości 172,20 zł.

📌 Aby uzyskać nasze wsparcie w zakresie złożenia wniosku o wyrobienie karty kierowcy należy umówić spotkanie w naszym biurze w Bydgoszczy.
✅ Podczas rozmowy wyszczególnimy potrzebne do wniosku dokumenty a także umówimy dogodny termin spotkania.

☎️ 507146026
📧 [email protected]
#карткуводія #картаводителя

Kategoria

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Dworcowa 110 Lok. 606 VI Piętro
Bydgoszcz
85-010

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00

Inne Usługi biznesowe w Bydgoszcz (pokaż wszystkie)
Beauty Boss - Niezależność Pasja Biznes Beauty Boss - Niezależność Pasja Biznes
Bydgoszcz, Woj.
Bydgoszcz, 85-023

Synergio S.A. Przedstawiciel Regionu Wielkopolska - Dolnośląskie Synergio S.A. Przedstawiciel Regionu Wielkopolska - Dolnośląskie
Bydgoszcz

Cześć, reprezentuję firmę Synergio S.A., która dostarcza najwyższej jakości rozwiązania foto

Cremajo Cremajo
Ulica Startowa 5
Bydgoszcz, 85-744

Hurtownia majonezu wegańskiego i wege oraz produktów spożywczych dla wegan i wegetarian.

Pani od leasingu Pani od leasingu
Ulica Ogińskiego 20
Bydgoszcz, 85-092

Niezależny Specjalista leasingowy 🚗 🏗 Maszyny 🚛 Pojazdy 🦷 Urządzenia 🤝

Manufaktura Projektów Manufaktura Projektów
Grudziądzka 5
Bydgoszcz, 85-130

Manufaktura Projektów to miejsce, w którym zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczenie

Mandor - Twoje Wymarzone Meble na wymiar Mandor - Twoje Wymarzone Meble na wymiar
Ulica 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6
Bydgoszcz, 85-825

Wymarzone meble na wymiar.

awaryjne-otwieranie-zamkow.eu awaryjne-otwieranie-zamkow.eu
Toruńska 20
Bydgoszcz

Nieinwazyjne, bezszkodowe otwieranie aut, zamków drzwi domowych, samochodowych oraz wszelkich zabez

Aquabyd Aquabyd
Sielska 49
Bydgoszcz, 85-792

Jesteśmy firmą z kilkuletnim doświadczeniem w szeroko pojętej branży czyszczenia .Zajmujemy si?

Centrum Egzaminacyjne PSInf Centrum Egzaminacyjne PSInf
Ulica 20 Stycznia 1920 R
Bydgoszcz, 85-081

Autoryzowane Centrum Egzaminacyjne Pearson VUE, Kryterion, Certiport, CIPS oraz Scantron.

Biuro Hint Biuro Hint
Bydgoszcz

HINT (tłum. z j. ang.: „wskazówka”). Dzięki nam otrzymasz wiele cennych wskazówek i podpowi

BiznesInfobroker BiznesInfobroker
Libelta 8
Bydgoszcz, 85-080

Pokazujemy rzeczywistość w liczbach i zbieramy informacje z wielu wiarygodnych źródeł. Łączym