Pracodawcy Pomorza i Kujaw

Pracodawcy Pomorza i Kujaw

Komentarze

#SolidarityWithUkraine
Wiele organizacji solidaryzuje się z obywatelami Ukrainy. Wielu z nich szuka schronienia, a następnie zapewne miejsca do życia i pracy w Polsce. Z doniesień medialnych wynika, iż resort zdrowia realizuje już plan pomocy medycznej i humanitarnej dla Ukrainy. W tym trudnym czasie również możemy włączyć się w działania wspierające lub przekazać potrzebującym ważne informacje.✌️
Poniżej prezentujemy znane nam kontakty regionalne i krajowe.
👇👇👇
👉PRACODAWCY RP - organizują akcję humanitarną mającą na celu zapewnienie pomocy medycznej poszkodowanym. Pośredniczą też w organizacji miejsc pobytu i zatrudnienia dla obywateli Ukrainy. Wszystkich, którzy chcą się przyłączyć – zapraszają do kontaktu pod adresem mailowym: [email protected]
Działa już INFOLINIA - numer +48 730 250 670 (obsługa w jęz. polskim i ukraińskim), która jest dostępna dla potrzebujących obywateli Ukrainy 24/7, aby otrzymać niezbędne informacje.
Pracodawcy RP uruchomili zbiórkę środków pod hasłem #PracodawcyRPdlaUkrainy. Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: PL 71 1240 5963 1111 0010 2485 5177 z dopiskiem „UKRAINA”. Pozyskane środki będą przeznaczone w pierwszej kolejności na pomoc dla poszkodowanych w Ukrainie oraz dla obywateli Ukrainy w Polsce.
Pracodawcy RP we współpracy z Corporate Connections, BNI Polska, Polską Radą Biznesu oraz Pulsem Biznesu - pod szyldem Fundacji Siepomaga - realizują dodatkową zbiórkę, by móc zebrać środki w formie funduszu pomocy ofiarom wojny. Tu więcej informacji: https://www.siepomaga.pl/przedsiebiorcy-ukrainie. Jest ona prowadzona przez Fundację Siepomaga, która jako organizacja pożytku publicznego może szybko finansowo wesprzeć organizacje pomocowe działające na rzecz wsparcia Ukrainy.
Wolne miejsca pracy (szczególnie dla kobiet, gdyż obecnie z Ukrainy do Polski przybywają głównie kobiety z dziećmi) można zgłaszać do pani Kingi Marczak tel. +48 574 240 390, e-mail: [email protected]

👉MIASTO BYDGOSZCZ
Można zaoferować swoją pomoc uchodźcom, wypełniając krótki formularz zgłoszeniowy, link: https://ankiety.um.bydgoszcz.pl/index.php/764361?lang=pl
Mieszkańcy Bydgoszczy mogą zaoferować pomoc m.in. dot. zakwaterowania, mogą zgłaszać się także tłumacze, psychologowie władający językiem ukraińskim. Potrzeby są na bieżąco aktualizowane dlatego warto zgłaszać się z każdą inicjatywą. W formularzu wystarczy wskazać formę pomocy, może to być pomoc: rzeczowa, finansowa, lokalowa, tłumaczenia, pomoc prawna i medyczna, transport, edukacja i inne. W razie dodatkowych pytań funkcjonuje specjalny adres e-mail: [email protected]
Link do informacji - https://www.bydgoszcz.pl/aktualnosci/tresc/bydgoszcz-pomaga-ukrainie/

UWAGA: https://www.facebook.com/BydgoszczPomagaUkrainie - to inicjatywa mieszkańców Bydgoszczy; przekazywane są najpilniejsze i najważniejsze informacje dotyczące pomocy. Zostały tam stworzone grupy tematyczne, gdzie każdy może zgłosić chęć konkretnej pomocy lub poinformować czego potrzebuje.
UWAGA: Grupę dotyczącą wyżywienia administruje członek Pracodawców Pomorza i Kujaw - Karolina Andryszak, właścicielka Farfalla .Zbiera wpłaty z dopiskiem #5dlaUkrainy na konto P.W. Ekonomista Karolina Andryszak: 95 1140 2004 0000 3002 3997 8108. Z uzyskanych środków kupuje i przekazuje w odpowiednie miejsce żywność. Wraz z Fundacja Emic i ich wolontariuszami zaspokaja choć część potrzeb żywieniowych rodzin z Ukrainy.

UWAGA: Nasze firmy członkowskie prowadzą na terenie Bydgoszczy zbiórki odzieży i żywności:
- Międzyzakładowa Spółdzielnia Mieszkaniowa "ZRZESZENI"
https://msmzrzeszeni.pl/images/Ukrainaa.pdf
- Fordońska Spółdzielnia Mieszkaniowa
https://fordonskasm.home.pl/autoinstalator/wordpress/?p=29990

👉MIASTO TORUŃ
Można zaoferować pomoc w tłumaczeniach przy załatwianiu codziennych spraw; pomoc prawna; zatrudnienie; czasowe udostępnienie mieszkania itp. Urząd Miasta Torunia we współpracy z Centrum Wsparcia Biznesu prowadzi bazę kontaktową. Wystarczy przesłać e-mail na adres: [email protected] i podać w nim następujące informacje: imię i nazwisko, telefon kontaktowy, zakres możliwej pomocy woluntarystycznej.
Link do informacji: https://torun.pl/pl/torun-ukrainie-0

👉 Polski Czerwony Krzyż: to najstarsza polska organizacja humanitarna będąca członkiem Międzynarodowego Ruchu Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca. Polski Czerwony Krzyż pod hasłem #napomocUkrainie prosi o wpłaty na konto organizacji z dopiskiem Ukraina. Organizacja wyjaśnia, że w pierwszej kolejności zebrane pieniądze zostaną przeznaczone na m.in. zakup żywności, materiałów opatrunkowych oraz zabezpieczenie innych priorytetowych potrzeb. Wpłaty na pomoc Ukrainie można kierować na konto: 16 1160 2202 0000 0002 7718 3060 z dopiskiem „UKRAINA”. Link do strony organizacji: https://pck.pl/na-pomoc-ukrainie/

👉 Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej: PCPM udziela pomocy ofiarom wojny na miejscu, na Ukrainie. Niezbędne są zestawy higieniczne, generatory, latarki, powerbanki i kuchenki turystyczne. Zakup tego sprzętu możliwy jest na miejscu. Jak najszybciej potrzebne są jednak pieniądze. Fundacja uruchomiła specjalną stronę internetową, przez którą można w łatwy sposób przekazać wsparcie potrzebującym. To WWW.pcpm.org.pl/ukraina Można wpłacać online lub przelać dowolna kwotę na kontro PCPM: mBank 18 1140 1010 0000 5228 6800 1001, tytuł wpłaty: Pomoc dla Ukrainy. Link do strony organizacji: https://pcpm.org.pl/

👉 Fundacja EMIC: Misją fundacji jest wspieranie migrantów i migrantek w osiąganiu samodzielności w Polsce. Darowizny można przekazywać on-line lub przelewając na konto: : 91 1020 5011 0000 9502 0292 5972. Link do strony organizacji: https://emic.com.pl/

👉 Nasza firma członkowska MAT BUD Materiały Budowlane wspiera organizacyjnie zbiórkę Fundacji Jacka Rutkowskiego Pomagajmy Razem:
https://matbud-torun.pl/pomoc-humanitarna-na-rzecz-ofiar-wojny/

👉 Nasza firma członkowska Fundacja Pro Omnis uruchomiła sprzedaż cegiełek na wsparcie w wyżywieniu obywateli Ukrainy. Więcej na: https://sklepik.proomnis.org.pl/

👉 Nasza firma członkowska Via Vox Group prowadzi zbiórkę produktów pierwszej potrzeby dla uchodźców z Ukrainy. Doradza w sprawie relokacji i legalizacji w Polsce:
- uzyskanie wizy,
- sposoby przekroczenia granicy,
- poszukiwanie pracy,
- konsultacje w sprawie aranżacji dzieci w przedszkolach i szkołach.

Bezpłatna infolinia:
+48539010763
+48222671030
https://www.pomocdlaukraincow.pl/

👉 Nasza firma członkowska Bank Pocztowy wprowadziła udogodnienia dla obywateli Ukrainy :
-zwolnienie z opłaty za prowadzenie rachunku do 28.02.2023,
-zwrot opłaty za użytkowanie kart, zwolnienie z opłaty do 28.02.2023,
-zwolnienie z opłaty za przekaz SWIFT.
Bank upraszcza proces identyfikacji w oparciu wyłącznie o paszport.
Dodatkowo uruchomił infolinię w języku ukraińskim, tel. 52 328 0797 (українська мова)
Oferta Banku Pocztowego w j. ukraińskim:
https://www.pocztowy.pl/ua/

👉 Nasza firma członkowska BZDZ Centrum Kształcenia Kadr w Bydgoszczy oferuje uchodźcom z Ukrainy bezpłatny kurs języka polskiego:
https://www.bzdz.pl/kursy-zawodowe-i-szkolenia-specjalistyczne-dla-obywateli-ukrainy/

👉 Nasza firma członkowska Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy od wielu lat uczy i zatrudnia obywateli Ukrainy. Wspólnie z Konsulatem Honorowym Ukrainy w Bydgoszczy zachęca do zgłoszenia pomocy osom dotkniętym kryzysem wojennym:
- udostępnienia lokali mieszkalnych - deklaracje na adres mailowy:
[email protected] lub telefonicznie pod nr 52 567 00 47,
- wpłaty na konto Fundacji Gaudeamus (status OPP): Bank BNP Paribas Bank Polska S.A. 13 1600 1185 0004 0807 2563 2040
z dopiskiem „DAROWIZNA - POMOC UKRAINIE”.

Ponadto WSG w ramach specjalnego programu dla uchodźców powołała Akademickie Centrum Adaptacyjne (ACA), jako międzywydziałową jednostkę akademicką koordynującą programy przyjmowania na studia i prowadzenia kształcenia o charakterze pomostowym dla studentów z Ukrainy zagrożonych kryzysem wojennym.
https://wsg.byd.pl/akademickie-centrum-adaptacyjne.2796.html

INNA POMOC DLA OBYWATELI UKRAINY

👉 Nasza firma członkowska Myślęcinek - Leśny Park Kultury i Wypoczynku oferuje zorganizowanym grupom uchodźców z Ukrainy bezpłatne wejściówki do bydgoskiego ZOO i Zaginionego Świata (minimum 10 osób):
https://myslecinek.pl/aktualnosci/myslecinek-z-ukraina

👉 Niezbędne informacje na temat zasad legalizacji pobytu w Polsce:
Infolinia Urzędu do spraw Cudzoziemców +48 47 721 75 75
Pomoc dla obywateli Ukrainy: https://www.gov.pl/web/udsc/ukraina
Dodatkowe infolinie uruchomione przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego
Infolinie dla cudzoziemców/język ukraiński i rosyjski:
+48 52 349 74 61
+48 52 349 78 02
Infolinie czynne od poniedziałku do piątku w godz. 7:00-22:00.
Infolinia/język polski:
+48 52 587 27 71
Infolinia czynna 24h na dobę.

👉Pomoc prawna w języku ukraińskim:
• Kujawsko-Pomorski Dom Ukraiński:
Tel. 792 588 810 lub 667467150
mail: [email protected]
• Fundacja EMIC www.emic.com.pl
Tel. 507412653 w godz. 8-16
Tel. 506681307 w godz. 15-21

👉Naczelna Rada Adwokacka zorganizowała wsparcie w formie nieodpłatnej pomocy prawnej na rzecz obywateli Ukrainy. Dane kontaktowe do adwokatów z Okręgowej Rady Adwokackiej w Bydgoszczy pozostających w gotowości do świadczenia wsparcia:
Adw. Michał Bukowiński – tel. 608 553 337; e-mail: [email protected]
Adw. Katarzyna Kulik-Frasz – tel. 609 768 739, e-mail: [email protected]
Adw. Aleksander Domek – rel. 794 326 888, e-mail: [email protected]
Adw. Zofia Bittner-Wirwicka – tel. 668 300 037, e-mail: [email protected]
Adw. Ewa Czerska – tel. 604 181 020, e-mail: [email protected]
Ada. Izabela Kosierb – tel. 692 934 321, e-mail: [email protected]
Adw. Paweł Szatkowki – tel. 509 199 613, e-mail: [email protected]
Adw. Alicja Jarzemska – tel. 601 643 331, e-mail: [email protected]
Adw. Jarosław Wyrębski - tel. 605 268 431, e-mail: [email protected]
Adw. Karolina Wilamowska – tel. 796 982 421, e-mail: [email protected]

👉Konsul Honorowy Ukrainy w Bydgoszczy Krzysztof Sikora
ul. Garbary 2, 85-229 Bydgoszcz
+48 52 567 07 86 (j. ukraiński, j. polski)
E-mail: [email protected]
www.konsulathonorowyukrainy.wsg.byd

www.pracodawcy.info.pl Informacja Doradztwo Innowacje Szkolenia Fundusze Europejskie Networking Grupy Zakupowe Sieci współpracy Mediacje Negocjacje Reprezentacja Firm Wpływ na prawo CSR

Informacja i doradztwo dla firm
Naszym klientom oferujemy informacje gospodarcze, praktyczne porady, pomoc w przygotowaniu i wdrożeniu planów rozwojowych, konsultacje i opinie eksperckie. Dostęp do innowacji
Obserwujemy efekty działania kadry naukowej w odpowiedzi na potrzeby przedsiębiorców. Ułatwiamy kooperację środowiska naukowego z biznesowym. Wspieramy przedsiębiorców we wdrażaniu innowacji,

Otwórz jak zwykle

17/05/2022

Jeszcze w maju zaplanowaliśmy kolejne spotkanie w ramach cyklu networkingowego ROZMOWY O BIZNESIE. 🙂 Spotykamy się podczas sesji terapeutycznej w Normobaric for Life - komora normobaryczna. Do udziału w spotkaniu zachęcamy szczególnie firmy członkowskie, które chciałyby rozwijać współpracę w ramach sieci współpracy ZDROWIE i USŁUGI SPOŁECZNE.
Będziemy dyskutować właśnie o zdrowiu! 🤓 Mamy przygotowane prezentacje:
👉 Normobaria – wpływ sesji tlenowych na wybrane parametry funkcjonowania organizmu - informacjami podzieli się Krzysztof Polasik-Lipiński prezes zarządu EKONSTAL Sp. z o.o SK.
👉 GRYDSEN LAB - innowacyjne psychologiczne metody terapii seniorów z wykorzystaniem techniki VR – informacjami podzielą się Elżbieta Izdebska i dr Marta Podhorecka z firmy GRYDSEN sp. z o.o.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa w spotkaniu do dnia 25.05.2022 na adres [email protected]. O uczestnictwie decyduje kolejność zgłoszeń. W spotkaniu mogą uczestniczyć wyłącznie osoby wcześniej zarejestrowane. Ze względu na ograniczenia wynikające z lokalizacji spotkania prosimy o zgłaszanie jednego przedstawiciela z danej firmy członkowskiej.

17/05/2022


Cieszymy się, że grono firm członkowskich powiększa się! Witamy w naszej organizacji nowe firmy członkowskie:

🟥 Randstad Polska Oddział Bydgoszcz
Firma jest liderem branży HR specjalizującym się w usługach doradztwa personalnego i pracy tymczasowej.Wspiera ludzi i organizacje w osiąganiu ich prawdziwego potencjału. Osiąga to poprzez połączenie siły współczesnej technologii z pasją do ludzi, nazywając swoje podejście human forward.Firma posiada wiele specjalistycznych jednostek działających w takich obszarach jak: rekrutacje stałe i tymczasowe, rekrutacje specjalistyczne i inne. Oferowane przez firmę rozwiązania HR obejmują m.in. outsourcing procesów rekrutacyjnych oraz outplacement.
www.randstad.com

🟥 Grydsen
Firma Grydsen Sp. z o.o. powstała z pasji do pomocy, dzielenia się wiedzą i tworzenia projektów skierowanych do klientów. Grydsen to spółka spin-out, w której pracownicy UKW, CM UMK i WSG w Bydgoszczy pracują nad komercyjnym zastosowaniem swoich doświadczeń naukowych. Grydsen skupia się na wdrażaniu zintegrowanych działań i programów rehabilitacyjnych zapewniających powrót do zdrowia oraz aktywności społecznej i zawodowej w ramach współpracy specjalistów z różnych dziedzin, m.in. z zakresu medycyny, telemedycyny, fizjoterapii, psychologii (tworzących interdyscyplinarne zespoły). Rozwiązania spółki znajdą zastosowanie w diagnostyce, terapii, profilaktyce, rehabilitacji medycznej oraz edukacji chorych i zdrowych, a także w poprawie jakości życia klientów.
www.grydsen.pl

🟥 Przedsiębiorstwo Handlowo-Produkcyjne "FINAKO" Sp. z o.o.
„FINAKO” to polska marka przetworów warzywnych (buraki, fasolka, sałatki warzywne, ogórki, kapusta i in.), octu oraz musztardy. Jest spadkobiercą tradycyjnych receptur i sposobów produkcji. Stosowane od dziesiątków lat receptury są atutem, a także gwarancją sprawdzonych, smacznych i cieszących się uznaniem klientów wyrobów. W procesie technologicznym spółka nie używa konserwantów, ani innych środków sztucznie poprawiających smak czy wydłużających przydatność do spożycia. Dowodem uznania dla wyrobów firmy jest nadanie im „Kujawsko - Pomorskiego Znaku Jakości”.
www.finako.com.pl

16/05/2022

Zmiany w Polskim Ładzie to niekończący się temat... Jeszcze w maju podczas bezpłatnego webinarium przedstawimy planowane zmiany w Polskim Ładzie od lipca 2022 roku! Obowiązkowa rejestracja!
https://pracodawcy.info.pl/aktualnosci/webinarium-planowane-zmiany-w-polskim-ladzie-od-lipca-2022-roku.html

16/05/2022

To już jutro! Jesteśmy partnerem konferencji „Zagrożenia publiczne przy pracach budowlanych – żurawie wieżowe i szybkomontujące”. 🙂 Wystąpi tu nasz ekspert Andrzej Wojciechowski! 🙂

Serdecznie zapraszamy na konferencję nt.: „Zagrożenia publiczne przy pracach budowlanych – żurawie wieżowe i szybkomontujące”,

13/05/2022

Zachęcamy do udziału w webinarium nt. rozliczeń z ZUS w przypadku WYPADKÓW PRZY PRACY. Już 18 maja!

Już 18 maja zapraszamy na bezpłatny webinar - „Wypadki przy pracy - świadczenia, dokumenty, warunki, zasady wypłaty”

W programie:

➡️ Skład dokumentacji wypadkowej składanej do ZUS celem uzyskania świadczeń z ubezpieczenia wypadkowego
➡️Poprawna kwalifikacja zdarzenia za wypadek przy pracy
➡️Pozbawienie prawa do świadczeń z ustawy wypadkowej
➡️Najczęściej stwierdzane przez ZUS uchybienia (braki formalne
i błędy merytoryczne) w dokumentacji wypadkowej
➡️Przykłady autentycznych przypadków

👩‍💼PRELEGENT: Dorota Wielkanowska

👉Link do formularza zgłoszeniowego - http://www.mba.byd.pl/id,643/webinar-wypadki-przy-pracy-swiadczenia-dokumenty-warunki-zasady-wyplaty

Czekamy na Was od 10:00 ⏰

12/05/2022

To się nie zdarza zbyt często 🙃 ZUS organizuje konkurs o dofinansowanie projektów! WNIOSEK O DOTACJĘ mogą składać płatnicy, w tym przedsiębiorcy, którzy mają uzasadnione potrzeby inwestycyjne w zakresie BHP.
A teraz najważniejsze! 🧐 Wiemy jak to zrobić i możemy Wam pomóc! 😉 Przygotowaliśmy dla Was krótki poradnik na temat konkursu "Dofinansowanie działań płatnika składek na poprawę bezpieczeństwa i higieny pracy". Zapraszamy do korzystania z naszych usług doradczych:
https://pracodawcy.info.pl/aktualnosci/zus-nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-bhp.htmlkonkursu

Photos from Pracodawcy Pomorza i Kujaw's post 10/05/2022

Wczorajsze spotkanie KLUBU PRACODAWCÓW skupiliśmy wokół metodyki . 🙃 O możliwościach, jakie daje w rozwoju przedsiębiorstw przekonał nas Radek Ratajczak, CEO w SHOPA - Design & Strategy.
Design Thinking to usystematyzowane podejście do procesu innowacji znane od dawna. Metodyka powstała i jest rozwijana na Uniwersytecie Stanforda w Kalifornii. Pomaga transferować nowatorskie pomysły do biznesu. Ale nadal niewiele firm, zwłaszcza tych mniejszych, ją stosuje. A przecież warto! 🤓
Podstawą jest tu zbudowanie interdyscyplinarnego zespołu, którego uczestnicy spojrzą na problem z różnych perspektyw. Celem metody jest kreowanie i wdrażanie nowatorskich rozwiązań m.in. w postaci nowych wyrobów i usług, czy modeli biznesowych. Proces zaczyna się od empatii, czyli głębokiego zrozumienia potrzeb i problemów użytkownika. Następnie zespół dokonuje syntezy informacji z w celu zdefiniowania co jest właściwym problemem. Przechodzi do generowania możliwych rozwiązań. Następuje wybór najlepszego pomysłu, na bazie którego powstanie prototyp. Nie może też zabraknąć testowania w środowisku użytkownika.
W trakcie wczorajszego spotkania dyskutowaliśmy o tym, jak projektować wyroby i usługi, w centrum których jest użytkownik i jego potrzeby. Zainspirowaliśmy się dobrymi praktykami w zastosowaniu metodyki zrealizowanymi przez SHOPA - Design & Strategy. Poznaliśmy chociażby przykład z branży medycznej, gdzie zastosowanie doprowadziło do rozwiązania objętego dzisiaj patentem. Gratulujemy!
Oczywiście w ramach KLUBU PRACODAWCÓW nie zabrakło też czasu na networking. Przecież spotykamy się tutaj, aby budować relacje! 🙂 Dziękujemy Wam za udział.🙃 Kolejne spotkanie w czerwcu. Szczegóły wkrótce!

Zobacz, jak pozyskać do 150 tys. zł 09/05/2022

Zobacz, jak pozyskać do 150 tys. zł

Przypominamy, że jesteśmy podmiotem zarejestrowanym w Bazie Usług Rozwojowych, dlatego możemy świadczyć usługi szkoleniowe i doradcze w ramach pozyskanego dofinansowania w projekcie " Akademia menadżera – kompetencje w zakresie cyfryzacji”. Zapraszamy do współpracy!
Kontakt 👉 Lech Światły - 📞 661528009, 📧 [email protected]

Zobacz, jak pozyskać do 150 tys. zł Technologie cyfrowe szybko się rozwijają i otwierają wiele możliwości dla przedsiębiorców. Cyfryzacja w firmie stała się koniecznością, jednak w wielu przypadkach stanowi też ogromne wyzwanie. Dostosowanie się do tych zmian dla firm z sektora MŚP nie jest łatwe – mniejsze firmy nie ...

06/05/2022

Już za kilka dni Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego - TARR S.A. organizuje spotkanie nt. komunikacji biznesowej z partnerami niemieckimi.🙂 Zachęcamy do udziału! 🙂

📢Za dwa wtorki o tej porze, ⏰10 maja rozpocznie się szkolenie z cyklu Wtorki z Eksportem poświęcone komunikacji biznesowej z partnerami niemieckimi 🇩🇪, ze specjalnym odniesieniem do targów HANNOVER MESSE.

🎙Prelegent, Artur Talarek, TARGI HANOWERSKIE s.c. Przedstawicielstwo Deutsche Messe AG w Polsce, przybliży m.in. specyfikę rynku niemieckiego, uwarunkowania kształtujące niemiecką kulturę biznesu oraz skuteczne formy prezentacji i negocjacji.🤝

Każdy z uczestników otrzyma także bezpłatną kartę wstępu na wszystkie dni targów HANNOVER MESSE 2022! 🎟

Spotkanie odbędzie się w tradycyjnej formule stacjonarnej - w Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego. Udział w szkoleniu jest nieodpłatny.

Więcej informacji 👉https://tiny.pl/98kr9

Zarejestruj się teraz 👉https://tiny.pl/98g3k

Zapraszamy!

05/05/2022

To ostatni moment na zgłoszenie udziału w spotkaniu KLUBU PRACODAWCÓW 🙂 Czekamy na Was! 😉

W maj wkraczamy z kolejnym eksperckim wystąpieniem w ramach KLUBU PRACODAWCÓW. Będzie inspirująco, bo RADEK RATAJCZAK podzieli się z nami doświadczeniem wynikającym ze stosowania metodyki design thinking w projektowaniu wyrobów i usług.🤓 Będziemy też budować relacje w ramach networkingu osób z naszych firm członkowskich. 😉
👉 Czekamy na zgłoszenia do 05.05.2022 👇👇👇
https://pracodawcy.info.pl/aktualnosci/klub-pracodawcow-spotkanie-networkingowe-metodyka-design-thinking-w-strategii-firmy.html

29/04/2022

Już 18 maja br. Pracodawcy Pomorza i Kujaw, Randstad Polska oraz Kancelaria Ostrowski i Wspólnicy - Labor-atorium Prawa Pracy organizują piątą edycję Kujawsko-Pomorskiego Forum HR. Zapraszamy na dyskusję o wyzwaniach rynku pracy!

Już 18 maja odbędzie się kujawsko-pomorskie forum HR.
W gronie ekspertów rynku pracy oraz prawa porozmawiamy o wyzwaniach przedsiębiorców w obliczu dynamicznych i nieprzewidywalnych zmian. Wydarzenie będzie okazją do dyskusji na temat nowej rzeczywistości pracodawcy i pracownika, dzisiejszych wyzwań w organizacjach oraz zarządzania zmianą w firmach.

Wydarzenie jest bezpłatne, zorganizowane w formie stacjonarnej, dlatego liczba miejsc jest ograniczona. O udziale decyduje kolejność zgłoszeń. Zachęcamy do potwierdzenia obecności (najpóźniej do 13 maja): https://randstad.link/k-p-forum-hr-2022

Do zobaczenia w Bydgoszczy!

28/04/2022

Google Ads oferuje firmom wiele narzędzi do reklamowania swojej oferty. Podczas majowego szkolenia nasz trener PAWEŁ RABINEK pokaże, jak się wśród nich sprawnie poruszać, aby sprzedaż ruszyła do przodu.📊😄 Skorzystajcie z wiedzy praktyka❗️Zapraszamy do zapisów 👇👇👇
https://pracodawcy.info.pl/aktualnosci/szkolenie-skuteczna-kampania-reklamowa-z-google-ads.html

27/04/2022

W maj wkraczamy z kolejnym eksperckim wystąpieniem w ramach KLUBU PRACODAWCÓW. Będzie inspirująco, bo RADEK RATAJCZAK podzieli się z nami doświadczeniem wynikającym ze stosowania metodyki design thinking w projektowaniu wyrobów i usług.🤓 Będziemy też budować relacje w ramach networkingu osób z naszych firm członkowskich. 😉
👉 Czekamy na zgłoszenia do 05.05.2022 👇👇👇
https://pracodawcy.info.pl/aktualnosci/klub-pracodawcow-spotkanie-networkingowe-metodyka-design-thinking-w-strategii-firmy.html

26/04/2022

Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła dodatkowy nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na realizację usług szkoleniowych i doradczych w ramach Regionalnego Funduszu Szkoleniowego. To kolejna szansa na pozyskanie dofinansowania na rozwój swojej kadry‼️ Możecie ją wykorzystać we współpracy z nami 😉 Mamy duże doświadczenie w realizacji szkoleń i doradztwa w ramach Bazy Usług Rozwojowych. Zapraszamy 👇👇👇
https://pracodawcy.info.pl/aktualnosci/dodatkowy-nabor-w-regionalnym-funduszu-szkoleniowym.html

Produkty

Szkolenia, konsultacje, doradztwo, dofinansowanie projektów, informacja, mediacje, arbitraż, grupy zakupowe, networking

Telefon

Strona Internetowa

Adres


Ul. Gdańska 141/3/6
Bydgoszcz
85-022

Godziny Otwarcia

Poniedziałek 08:00 - 16:00
Wtorek 08:00 - 16:00
Środa 08:00 - 16:00
Czwartek 08:00 - 16:00
Piątek 08:00 - 16:00

Inne Bydgoszcz biznes (pokaż wszystkie)
YourOffice YourOffice
Gdańska 123 Lok.2
Bydgoszcz, 85-022

Biuro Na Godziny, Coworking, Wirtualne Biuro, Wynajem biur i gabinetów --> Bydgoszcz, Toruń, Gdynia, Wrocław

Beauty Boss - Niezależność Pasja Biznes Beauty Boss - Niezależność Pasja Biznes
Bydgoszcz, Woj. Kujawsko-Pomorskie, Polska
Bydgoszcz, 85-023

Cremajo Cremajo
Ul. Startowa 5
Bydgoszcz, 85-744

Hurtownia majonezu wegańskiego i wege oraz produktów spożywczych dla wegan i wegetarian.

Bialoczarne.pl Bialoczarne.pl
Ul. Wiejska 29
Bydgoszcz, 85458

Przytłacza Cię liczba rzeczy, które masz w domu. Nie wiesz jak się ich pozbyć. Nie chcesz ich wyrzucać, a dać im "drugie życie". A może szukasz "perełek", chcesz uniknąć chodzenia po sklepach i lubisz kupować w konkurencyjnych cenach.

Behelpowiec Behelpowiec
Bydgoszcz

Konkretnie o tematyce BHP, dla służb bhp i osób nie związanych z branżą. Dodatkowo, na Wasze życzenie, możecie skorzystać z opcji doradztwa on-line i usług specjalistycznych.

Manufaktura Projektów Manufaktura Projektów
Grudziądzka 5
Bydgoszcz, 85-130

Manufaktura Projektów to miejsce, w którym zespół profesjonalistów z wieloletnim doświadczeniem w pozyskiwaniu wsparcia ze środków unijnych zadba o rozwój Twojej firmy.

Mandor - Twoje Wymarzone Meble na wymiar Mandor - Twoje Wymarzone Meble na wymiar
Ul. 62 Pułku Piechoty Wielkopolskiej 6
Bydgoszcz, 85-825

Wymarzone meble na wymiar.

Automatyka Serwis Automatyka Serwis
Fordonska 44
Bydgoszcz, 85-719

Montaż automatyki wentylacji i klimatyzacji, profesjonalny serwis i obsługa klienta to nasza specjalność.

Perfekt-BRUK Usługi-Brukarskie Perfekt-BRUK Usługi-Brukarskie
Bydgoszcz

Usługi Brukarskie- Bydgoszcz i okolice

Работа в Польше Работа в Европе 2022 Работа в Польше Работа в Европе 2022
Dworcowa 110
Bydgoszcz, 85-009

Работа для граждан Украины и Азии 2022

Salon Łazienek i Wnętrz Elita Bydgoszcz Salon Łazienek i Wnętrz Elita Bydgoszcz
Inowrocławska 1A
Bydgoszcz, 85-153

Salon płytek ceramicznych, akcesoria i wyposażenie wnętrz łazienek.

Biegły rewident Renata Krajewska Biegły rewident Renata Krajewska
Ul. Wiejska 80
Bydgoszcz, 85-458

Badanie sprawozdań finansowych. Usługi biegłego są niezbędnym elementem przy zakupie, przejęciu firm, ma on uprawnienia do zbadania, przeglądu nabywanych spółek w oparciu o międzynarodowe procedury i standardy przy zachowaniu zasad poufności.