โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

Comments

ชุดการแสดง ป.4-6 #กีฬาสีโหล่นคร 2562

#ฝากรูปให้ผู้ปกครองดูคร้าาา😍😍😍
กีฬาศูนย์นางแดดวังชมภูเกมส์
#ขอเสียงแหน่ครับไผจบปี2527บ้างน้อ

โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี

Operating as usual

02/01/2022

แจ้งเพื่อทราบและปฏิบัติไปแนวทางเดียวกัน
เพื่อรอดูสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019และตามนโยบายของสพป.ชัยภูมิ เขต 1
โรงเรียนดำเนินแนวทางดังนี้
1.โรงเรียนปิดเรียนแบบ on-site ในช่วงวันที่ 4-7 ม.ค. 65 และเปิดเรียน on-site ในวันที่ 10 ม.ค.2565
2.นักเรียนและคณะครูเข้ารับการตรวจ ATK ในวันที่ 10 ม.ค.2656(ถ้ามีการเปลี่ยนแปลงการตรวจ จะแจ้งอีกครั้งหนึ่ง)
3.คณะครูสอน online แบบ work from home
4.นักเรียนชั้น ป.6 และ ม.3 ให้เน้นติว เพื่อเตรียมความพร้อมในการสอบ O-net
5.ใช้ตารางสอนตามตารางปกติ

03/11/2021

ประชาสัมพันธ์ ในวันที่ 4 พ.ย. 2564 เชิญผู้ปกครองนักเรียน​และประชาชนในเขต​ รพ.สต.บ้านโหล่น​ ร่วมฉีดวัคซีนได้นะคะ เพื่อลูกหลานของเรา

Photos from โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี's post 18/09/2021

ประกาศ การหยุดเรียน เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาด

18/09/2021

ท่านผู้บริหาร รองผู้อำนวยการ คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ร่วมยินดีกับคุณครูสุพิน สิมาชัย ในงานเกษียณอายุราชการ 🙏

12/09/2021

ประชาสัมพันธ์ ร่วมแสดงความยินดีกับ
คุณครูสิพิน สิมาชัย ที่เกษียณอายุราชการ ในวันที่ 30 กันยายน 2564 นี้

Photos from โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี's post 04/09/2021

ประกาศ ประกาศ

Photos from โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี's post 20/08/2021

ประชาสัมพันธ์ เนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทางโรงเรียนจัดการเรียนการสอนแบบ ออนไลน์ ออนแฮนด์
ต่ออีก 14 วัน

Photos from โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี's post 06/08/2021

ประชาสัมพันธ์..
วันที่ 6 สิงหาคม 2564
นายไพจิตร วาลย์มนตรี ผู้อำนวยการโรงเรียน,นางสาววรรณนิษา ฦาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ร่วมกันศูนย์นางแดดวังชมภู ร่วมบริจาคน้ำและเครื่องอุปโภคบริโภคให้กับโรงพยาบาลตำบลทั้ง 2 ตำบล สำหรับผู้ป่วยโควิดพักค่อยกับบ้านสู่ครอบครัว

Photos from โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี's post 04/08/2021

📢📢📢เนื่องด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด 19 ทางโรงเรียนขอเลื่อนการเปิดเรียนแบบที่โรงเรียน
ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2564-23 สิงหาคม 2564 หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

23/07/2021
10/07/2021

ประกาศ📢📢📢
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานท่านค่ะ

10/07/2021

ประกาศ📢📢📢
ด้วยสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19
เพื่อความปลอดภัยของลูกหลานท่านค่ะ

26/06/2021

📢📢แจ้งประชาสัมพันธ์การปฎิบัติในสถานศึกษา ในการป้องกันโรคระบาดโควิด 19 เพื่อลดความเสี่ยงของนักเรียน และคณะครูและบุคลากร

Photos from โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี's post 25/06/2021

ในวันที่ 24 มิ ย.64
นางสาววรรณษา ฦาชา รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโหล่นและคณะ ร่วมตรวจเยี่ยม การเตรียมความพร้อมของห้องเรียนก่อนการเปิดภาคเรียน 1/64
ตามมาตราการป้องกันโควิด 19

08/06/2021

ประกาศ📢
รับสมัครนักเรียนระดับชั้นอนุบาล 2
เอกสารการรับสมัคร มีดังนี้
- สำเนาทะเบียนบ้านนักเรียน บิดา มารดา
- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนบิดา มารดา
- สำเนาสูติบัตรนักเรียน
ติดต่อรับสมัครได้ที่ ครูจ้อน โทร 093-3637946
ครูกิ๊ก โทร 085-6326959
ครูปราง โทร 092-7230662

17/05/2021
Photos from โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี's post 02/02/2021

ท่านผู้อำนวยการ ท่านรองผู้อำนวยการ ประชุมผู้ปกครอง ระดับมัธยมต้น พร้อมมอบทุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียน ป.4-ม.3

09/11/2020

ท่านรองผู้อำนวยการคนใหม่พบปะลูกๆนักเรียนหน้าเสาธง

21/10/2020

โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี
ได้มอบเงินและบันทึกระบบปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน รอบ2
โดยท่าน ผอ.ไพจิตร วาลย์มนตรี

13/10/2020

ท่านผู้อำนวยการ ไพจิตร วาลย์มนตรี
ประชุมลูกนักเรียนระดับมัธยม
แจ้งเรื่อง การจัดกีฬากลุ่ม ทุนการศึกษา
การปฎิบัติตัวให้อยุ่ตามกฎระเบียบของโรงเรียน..วันที่ 13 ต.ค.63

03/09/2020

โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี เชิญคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน ร่วมประชุมหารือข้อราชการในการบริหารสถานศึกษา ณ.ห้องประชุมโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี
ในวันที่ 3 กันยายน 2563

31/08/2020

คณะครูเเละนักเรียน ร่วมกับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตำบลนางแดง นายสาคร เถิงมงคล นายอำเภอหนองบัวแดง เป็นประธาน ร่วมโครงการปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ณ.ต้นน้ำซี ต.นางแดด อ.หนองบัวแดง

18/08/2020

คณะครูและนักเรียน ระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2 ,3 เข้าร่วมอบรม
โครงการป้องกันการจมน้ำ ณ.องค์การบริหารส่วนตำบลนางแดด

17/08/2020

โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี เริ่มจัดการเรียนการสอน 100%

13/08/2020

คณะครูและนักเรียน ระดับมัธยม ร่วมปลูกป่าจิตอาสาพระราชทาน

12/08/2020

เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2563 โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ผู้บริหาร ครูและนักเรียน ร่วมจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ครบรอบ 88 พรรษา
#วันแม่แห่งชาติ ประจำปี 2563

26/06/2020

ผู้บริหารและคณะครู โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี
#ร่วมประออนไลน์จากผอ.เขต สพป.ชย.1
เพื่อเตรียมความพร้อมในการเปิดภาคเรียนที่ 1 ในวันที่ 1 ก.ค.63

02/03/2020

คณะครูโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี
#ประชุมด่วนเรื่องการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดไวรัสโควิด19
และสั่งปิดเรียน นักเรียนชั้นอนุบาลทุกห้อง

วันที่ 1  มกราคม 2563 01/01/2020

Photos from โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี's post

12/11/2019

ขอบคุณผู้มีจิตรอาสา มาช่วยเตรียมสนามเปตองครับ 😊😊😊

06/11/2019
06/11/2019

โรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ขอขอบคุณกลุ่มเยาวชนต้นน้ำชี ที่ได้บริจาคอุปกรณ์กีฬาให้นักกีฬาฝึกซ้อมเพื่อเตรียมแข่งขันกีฬาศูนย์นางแดดวังชมภูที่จะจัดขึ้นในวันที่ 18-22 พ.ย. ครับ

20/09/2019

ขอเชิญ ศิษย์เก่าโหล่นนคร เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการรื้อถอนอาคารอนุบาล ณ หอประชุมโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ในวันจันทร์ ที่ 23 กันยายน 2562 ทางโรงเรียนหวังว่าจะได้รับความร่วมมือจากท่านด้วยดีเช่นเคย

15/08/2019

แจ้งจากโรงเรียนบ้านโหล่นสามัคคี ในวันพรุ่งนี้ โรงเรียนมีกิจกรรมทัศนศึกษา นักเรียนที่จะไปในวันพรุ่งนี้ คือ นักเรียนชั้น ป.4-ป.6 จึงหยุดเรียน 1 วัน สภานักเรียนไม่ได้เข้าร่วมนะคะ

06/08/2019

โรงเรียนบ้านโหล่นสามมัคคี/แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร

Videos (show all)

โรงเรียนบ้านโหล่นสามมัคคี/แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร
โปรโหมดแหล่งท่องเที่ยว #ต้นน้ำชี
ผลงานโฆษณา ของนักเรียนชั้น ม.1
ภาพความประทับใจผอ.พิษณุุุุ
ข่าวตกกรอบ
พารามอเตอร์ จากเหยี่ยวข่าวช่อง อัมริน 34
ผลงานนักเรียน ปีการศึกษา 2559 นักเรียนของเราทำเองตั้งแต่กำกับ-ตัดต่อ :D

Opening Hours

Monday 7am - 5pm
Tuesday 7am - 5pm
Wednesday 7am - 5pm
Thursday 7am - 5pm
Friday 7am - 5pm