Brand Bier United

Brand Bier United

Officiële Fanclub van Roda JC Kerkrade Behalve het standaard Roda JC nieuws wat de meeste Paginas\Fansites ook al brengen proberen wij op onze eigen manier verslag te doen van onze capriolen als Fanclub van Roda JC Kerkrade, meestal met een beetje lol, soms met een knipoog, vaak positief, licht ironisch, maar altijd met een Geel-Zwart Hart !!

30/10/2019

Fanproject '98

Kom ook naar de Roda JC kerstborrel op zaterdag 7 december! Een gezellige avond met een gevarieerd programma in een sfeervolle brasserie de Gele Kaart! Geen entree! Met dank aan Event Design Parkstad en OSeven!

01/10/2019

Supportersvereniging Roda JC

Beste Roda supporters,

Het zijn woelige tijden voor onze club. We zijn hartstikke trots op jullie! Hoe jullie afgelopen wedstrijd vreedzaam(!!) protest hebben gevoerd is absoluut te prijzen. Ook het personeel verklaart zich solidair en spreekt zich duidelijk uit tegen de la Vega, hetgeen wij als platform & supportersraad steunen en waarvoor zij absoluut waardering verdienen. Er bereiken ons verder signalen dat er vanmiddag om 16:00 uur een persconferentie is uitgeschreven door Mauricio Garcia de la Vega. Omdat er ons ook signalen bereiken van protestacties, vragen wij jullie om dit absoluut vreedzaam te laten verlopen! Laat jullie niet provoceren, wij staan boven deze waanzin! Bovendien kan elk negatief item in deze kwestie ons gesamenlijk doel schaden.
Samen staan we sterk !

27/09/2019

Fanproject '98

Koempeltribune blijft 1e helft dicht! Iedereen kan op zuid plaatsnemen via tussendeur west/zuid! Elftal wordt gewoon gesteund!

27/09/2019

Fanproject '98

15 redenen om zo snel mogelijk afscheid te nemen van Mauricio de la Vega, want hij:

1. Schermt met verkoop stadionnaam aan een partij, echter kan geen getekend contract overleggen. Opbrengst is wel in de begroting van KNVB verwerkt.
2. Sluit ergens in Duitsland dubieuze leningen af uit naam van de club.
3. Heeft geprobeerd zijn vrouw op papier directeur te maken. Waarschijnlijk om zo salaris te kunnen uitbetalen.
4. Levert de benodigde stukken voor de KNVB niet aan, waardoor het goedkeuringsproces vertraging oploopt
5. Heeft papieren laten zien met garantie voor miljoeneninvesteringen in Roda voor 4 jaar, echter er is nog geen cent betaald!
6. Zou het onderdeel Roda merchandise en bijbehorend personeel overnemen, ook deze afspraak is hij niet nagekomen.
7. Maakt geld van Roda naar zijn eigen rekening over blijkt nu, voor "marketing doeleinden"
8. Laat de salarissen van Roda JC meermaals door anderen betalen/voorschieten, dekt zelf geen enkel tekort af
9. Heeft Eric van der Leur uit de club gewerkt, echter die zit thuis met behoud van salaris
10. Declareert alle hotel overnachtingen, vliegtickets en transport bij Roda JC
11. Zet Roda JC personeel onder druk om meer uren te werken dan contractueel vastgelegd
12. Heeft zijn Murcia aandelen niet verkocht zoals gezegd, maar overgedragen aan familie van hem
13. Heeft in zijn persoonlijk statement n.a.v. het NRC artikel geen enkele aantijging ontkracht
14. Heeft verzwegen dat hij zijn spelersmakelaars licentie is kwijtgeraakt
15. Heeft een dubieus verleden van leningen afsluiten en niet terugbetalen

...kortom er wordt niet geinvesteerd in Roda JC, er vloeit geld op allerlei manieren weg uit de club momenteel en afspraken worden niet nagekomen. Adios Amigo!

26/09/2019

Fanproject '98

Neem morgen je witte zakdoek mee! Adios Mauricio!

Morgen is het tijd om aan Mauricio de la Vega een duidelijk signaal af te geven. We accepteren zijn fratsen niet langer en het is tijd voor hem afscheid te nemen van Roda JC! We doen een dringend beroep op alle Roda JC supporters om zakdoeken mee te nemen. Samen zwaaien we Mauricio in de 12e minuut uit het PLS! Adios Amigo!

25/09/2019

Platform Roda JC

Adios Amigo!

Huub en Frits zijn (weer) aan zet

We proberen ons de tijd te herinneren toen Huub Mullenders nog gewoon accountant was en de leiding over onze club tamelijk overzichtelijk was. Hoe leefden we toen? Wat waren we zonder zijn adviezen?

Natuurlijk, er ging ook wel eens het een en ander mis. Denk aan de diverse pogingen om Roda JC te verkwanselen in een fusieprestigeproject. Of die keer dat we een megalomane gek als Van den Bunder algemeen directeur maakten. Maar over het algemeen was in elk geval de besluitvorming helder. Sterker nog: er werden destijds tenminste besluiten genomen.

Sinds de club eind 2015 in handen kwam van Frits Schrouff is dat allemaal wat minder vanzelfsprekend. Algemeen directeur Wim Collard kon jaar in jaar uit op zijn post blijven zitten, ondanks het feit dat elk jaar de uitgaven te hoog waren en de begrootte inkomsten niet werden binnengehaald. De snelle rekenaar onder u stelt dan al snel vast dat er dus jaarlijks (grote) tekorten waren.
Die werden voor een belangrijk deel veroorzaakt door de toenmalige TD, die 3 transferperiodes lang hele pelotons matige, niets toevoegende spelers binnenhaalde tegen topsalarissen. Diezelfde TD joeg de 2 miljoen die Aleksei Korotaev beschikbaar stelde er in een half jaar doorheen, terwijl de megacontracten na dat half jaar veelal nog jaren doorliepen, waardoor Roda direct in de problemen kwam toen de Russisch Zwitserse geldstroom opdroogde.

Reden te over om in te grijpen, maar dat gebeurde niet door de besluiteloosheid vanuit het kamp Schrouff. En als je het over Schrouff hebt dan heb je het eigenlijk over Huub Mullenders. Toen Schrouff in 2015 tegen wil en dank eigenaar werd van de club maakte hij direct duidelijk dat hij geen besturende bemoeienis wilde. Hij had vertrouwen in de directie (hetgeen vreemd is, aangezien Roda door diezelfde directie mede in de problemen was gekomen) en liet zich voor het overige adviseren door Huub Mullenders. Een accountant die niet geremd werd door enige kennis van zaken als het gaat om het runnen van een voetbalclub.

Toen in de jaren die volgden er meermaals aanleiding was om in te grijpen gebeurde dat niet. Het enige advies dat Mullenders aan Schrouff gaf in al die jaren was ‘stop er toch mee’. Er werd niet nagedacht over hoe een club met (zeker in de Eredivisie) 13.000 toeschouwers beter gerund zou kunnen worden. Evenmin adviseerde Mullenders om af te rekenen met de veroorzakers van het wanbeleid. Het advies was eigenlijk even simpel als onnozel: trek toch de stekker eruit.

Het is aan Frits Schrouff te danken dat dat niet gebeurde en telkens, met tegenzin, de tekorten werden aangezuiverd. Door de negatieve spiraal waarin Mullenders Schrouff bracht werd de weerzin bij de laatste wel steeds groter. Zo groot dat hij eind vorig seizoen de boel op scherp zette: iemand anders moet het overnemen of ik trek de stekker eruit. We schrijven nu mei 2019.

Op dat moment had Roda net het slechtste seizoen sinds 1970-1971 achter de rug. Een 13e plek in de treurige Keuken Kampioen Divisie met, mede veroorzaakt door al het wanbeleid, nog slechts enkele duizenden getrouwen op de tribune. Wat op dat moment een zinvol advies zou zijn geweest is natuurlijk om even de rust te bewaren en ruim de tijd te nemen om een goede, betrouwbare oplossing te vinden. Maar opgehitst door Mullenders, die tussentijds een commissariaat bij Heuschen en Schrouff toegewezen kreeg, moest alles binnen een maand geregeld worden. De hele achterban was in paniek, allerlei acties werden georganiseerd, maar gelukkig kwam er om 1 minuut voor twaalf redding uit Mexicaanse hoek.

Op papier zag het er veelbelovend uit. Mauricio Garcia de la Vega, een Mexicaanse ondernemer met ervaring in de voetbalwereld, verklaarde zich bereid om gedurende enkele jaren garant te staan voor een tekort tot 2 miljoen euro. Daarmee zou Roda vooruit kunnen. Bijkomend voordeel was dat De la Vega in Mexico een makelaarskantoor had en dus door de wol geverfd moest zijn als het gaat om de wereld van de spelersmakelaars. Tel daarbij op dat hij de club zag als investering (en er dus belang bij leek te hebben om Roda winstgevend te maken) en we leken een prima opvolger te hebben als clubeigenaar.

Leken, want de inkt van het persbericht was nog niet droog of uit Spanje kwamen de eerste alarmerende berichten binnen. Onze nieuwbakken eigenaar had aandelen bij Real Murcia, maar was daar geen enkele afspraak nagekomen, noch had hij ooit ook maar 1 euro in de club geïnvesteerd. ‘RIP Roda’, klonk het vanuit Spanje.

De la Vega voelde weinig behoefte om breed te reageren op alle aantijgingen. Volgens hem was er sprake van een hetze tegen hem, georganiseerd door de nieuwe eigenaar en was er sprake van een conflict over wie het nu voor het zeggen had. Om die reden zou hij vooralsnog geen betalingen hebben gedaan. Vanuit Roda bleef het relatief stil. Woordvoerder Pieter Nieuwenhuis, eigenaar van voetbalconsultancybedrijf Hypercube en ingehuurd om Roda te helpen bij de eigendomsoverdracht, liet enkel weten dat Roda van het Murcia-verhaal op de hoogte was en dat De la Vega een plausibele verklaring had voor de gang van zaken in Spanje.

Dat leek geruststellend, maar de onheilspellende nieuwsberichten stapelden zich op. Zo bleek eind juli al dat de eerste salarisbetaling, waar vanzelfsprekend een liquiditeitstekort was, problematisch was. De la Vega stortte geen geld bij. Voormalig commissaris en tegenwoordig directeur Hessel Meijer schoot dit geld voor. Een tafereel dat zich in augustus weer herhaalde. Tegelijk namen journalisten van het NRC Handelsblad de verklaringen omtrent de gang van zaken in Murcia niet voor lief en spitten zij verder in het verleden van De la Vega. Er kwam een onthutsend beeld naar voren van een charlatan die overal waar hij kwam financiële conflicten had, zelden zijn rekeningen betaalde en er een megalomaan declaratiegedrag op nahield.

Eenzelfde beeld van De la Vega ontstaat er al snel bij Roda JC. Ook hier worden geen betalingen verricht door De la Vega, maar declareert hij er wel lustig op los. Niet alleen zijn eigen onkosten, ook de rekening voor hotels voor zijn familie stuurt hij schaamteloos door naar de club. Het meest recente dieptepunt betreft een lening die hij afsloot om ervoor te zorgen dat de salarissen in september betaald konden worden.

Opnieuw blijft het echter stil aan de kant van Frits Schrouff en diens adviseur Huub Mullenders. Deze wijzen naar de KNVB, maar zullen zelf ook al lang door moeten hebben welk vlees ze in de kuip hebben. Bij de KNVB blijkt het onderzoek naar De la Vega stil te liggen omdat deze de benodigde stukken niet heeft overhandigd. Lange tijd dachten we dat Roda in zoverre ‘safe’ zat omdat De la Vega bij de geplande overname een bankgarantie had afgegeven, maar ook dat blijkt niet het geval te zijn. Wederom een blunder van jewelste van Mullenders, die namens Schrouff de onderhandelingen voerde.

Inmiddels is de situatie dermate precair dat intrekken van de licentie dreigt. Roda dreigt ten onder te gaan aan besluiteloosheid. Frits Schrouff kan eenzijdig de deal met De la Vega opzeggen. De Frits Schrouff Foundation bepaalt immers wie zitting heeft in de stichting Frits Schrouff United. Roepen dat die aan zet is (terwijl daar 3 stromannen van De la Vega inzitten) is dus niet terecht. Frits Schrouff weigert vooralsnog opnieuw zijn verantwoordelijkheid te nemen.

Wat is het volgende? Moet er straks weer onder grote druk een alternatief gezocht worden, met alle risico’s van dien? Of is het nog desastreuzer en kan het wel eens helemaal over zijn? De tijd dringt. Gezien de historie hoeven we er niet op te rekenen dat Huub Mullenders dit keer wel snel zal handelen. Huub Mullenders dient niet het belang van Roda. Laten we daarom zelf de druk opvoeren en daar waar het kan oproepen om zo spoedig mogelijk afstand te nemen van De la Vega en op zoek te gaan naar een serieus alternatief. Voor zover bekend zijn deze er, maar is voor elk alternatief een voorwaarde dat Roda eerst afscheid neemt van De la Vega. Laten wij de besluitvorming een handje helpen!

Namens:
Platform Roda JC
Supportersraad Roda JC
Supportersvereniging Roda JC
Fanproject 98
Ultras Kerkrade 09
XVI
NSC
Brand bier united
Los mer Joa
W10

11/07/2019

WIJZIJNRODAJC.nl

Hulp gevraagd bij promotie Fandag!

De jaarlijkse Fandag van Roda JC, een dag vol activiteiten voor jong en oud, wordt dit jaar georganiseerd door de gezamenlijke supportersverenigingen en fanclubs op zaterdag 3 augustus.

We hebben nu echter jullie hulp nodig om de Fandag ook buiten facebook te promoten! Er zijn een paar honderd posters gedrukt. Deze moeten verspreid worden op zichtbare plaatsen denk aan fritures, cafes, winkels, amateurclubs etc. Wie wil ons meehelpen? Posters kunnen vanaf nu afgehaald worden in de Roda JC fanshop. Graag horen we wel waar ze terecht komen zodat we ook voor toekomstige activiteiten een promotie netwerk kunnen opbouwen. Stuur ons daarom even een bericht via [email protected]

06/06/2019

Roda JC Kerkrade

⚒️ Voor de fans
⚒️ Voor de club
⚒️ Voor de stad

Verleng of bestel nu jouw seizoenkaart ➡️ www.rodajc.nl/AreYouWithUs

#AREYOUWITHUS #WIJZIJNRODA

04/06/2019

Eindelijk eens goed nieuws....................

wijzijnrodajc.nl 03/06/2019

Sta op als je voor Roda JC bent - WIJ ZIJN RODA JC

wijzijnrodajc.nl WIJ ZIJN RODA JC is het online Roda JC Supporters platform!

03/06/2019

Fanproject '98

Kom ook naar het stadion morgenavond! Samen geven we een signaal af aan de aandeelhouders! Veilingitems zijn te zien op http://www.wijzijnrodajc.nl/veiling er kan online op geboden worden tot morgenmiddag 14.00 uur. Veiling gaat daarna verder in stadion 's avonds.

30/05/2019

WIJZIJNRODAJC.nl

WAAN-ZIN-NIG!! De teller heeft ondertussen al de €150.000 aangetikt. MAAR we hebben nog altijd een lange weg te gaan!

Blijf dus doneren, zorg dat je op het grootste sponsordoek van 🇧🇶 komt en zorg vooral dat al je Roda-vrienden de seizoenkaart toezeggen! NU IS HET DE TIJD OP TE STAAN VOOR ONS RODA! FORZA RODA 💛🖤⚒

https://wijzijnrodajc.nl

26/05/2019

Brand Bier United's cover photo

26/05/2019
26/05/2019

In de 6 jaar dat ons fanclubje bestaat, mooie dingen mogen meemaken, maar vooral leuke mensen leren kennen. En dat vanwege een zelfde passie : Roda JC!!!! Roda JC is meer dan alleen voetbal........Roda JC is verbondenheid(United). En omdat we nog heel veel mooie momenten willen meemaken :

https://www.wijzijnrodajc.nl/samenzijnwerodajc

Deel zoveel mogelijk en doneer!!!!!!!!!!!!!!!!!

wijzijnrodajc.nl 23/05/2019

Samen zijn we Roda JC - WIJ ZIJN RODA JC

wijzijnrodajc.nl WIJ ZIJN RODA JC is het online Roda JC Supporters platform!

04/01/2019

Supporter Liaison Officer Roda JC Kerkrade

Ben jij er zondag ook bij?

26/09/2017

Nui Offensief

Het bestuur en vertegenwoordigers van de technische staf gaan morgenavond definitief in gesprek in de gele kaart om 19.00 uur met supporters.
Dat is vanmiddag bevestigd aan ons.

Aanwezigen:

Nick Janssen (Commercieel directeur)
Wim Collard (Algemeen directeur)
Hessel Meijer (Raad van Comissarissen)
Harm van Veldhoven (Technisch directeur)
Huub Stevens (Technisch adviseur)
Sef Vergoossen (Technisch adviseur)

Trainer en spelers zullen afwezig zijn ivm de wedstrijdvoorbereiding voor zondag maar worden vertegenwoordigd door Harm van Veldhoven

De opzet van de avond is vanmiddag besproken met Roda JC en wordt als volgt:
Wim Collard en Harm van Veldhoven zullen de avond inleiden met een stuk achtergrond en ingaan op vragen van supporters. Vragen kunnen ingediend worden via onderstaande link naar een formulier. Zo hebben ook supporters die er niet bij kunnen zijn de kans een vraag in te dienen.
Hierna zullen alle vertegenwoordigers van de club zich onder de supporters mengen voor persoonlijke gesprekken, vragen etc.

Vragen indienen kan via deze link: (VOOR 11.30 uur morgen!)

http://www.fanproject98.nl/fanproject-98/contact/vraag-doorgeven-supportersavond/

[09/25/17]   Beste Wim, Nick, spelersraad, Robert en Harm,

0 punten uit 6 wedstrijden. Een triest record in negatieve zin.
Beschamend voor onze club.
Wij hadden ons de start van dit seizoen anders voorgesteld, zeker na de ontsnapping aan degradatie het afgelopen seizoen. Kennelijk slaagt Roda JC er niet in om een stabiel beleid te voeren. Triest is het om wederom te moeten constateren dat clubs met nog minder financiele middelen het structureel beter doen dan Roda JC.

Wij verwachten jullie dan ook a.s. woensdag om 19.00 uur in de Gele kaart om uit te komen leggen aan de supporters hoe dat mogelijk is en hoe Roda JC uit deze situatie denkt te komen. We gaan er van uit dat dit uit respect voor de supporters en sponsoren die Roda JC blijven steunen ondanks deze wanprestaties niet teveel gevraagd is.

Met vriendelijke groet,
De gezamenlijke Roda JC supportersverenigingen en fanclubs

06/08/2017

Supporter Liaison Officer Roda JC Kerkrade

Notulen regulier supportersoverleg d.d. 03-08-2017

Afgelopen donderdag vond het eerste reguliere supportersoverleg van het nieuwe seizoen plaats.
In overleg met de deelnemers van dit overleg, hebben we besloten de notulen hiervan met iedereen te delen mits de onderwerpen dit toelaten. Niet alleen om de Rodafan te informeren maar ook hopen we zo meer Rodafans uiteindelijk actief te betrekken bij de club en de supportersgroeperingen.

Over circa 6 weken staat het volgende reguliere supportersoverleg op de agenda.

14/04/2017

Timeline Photos

13/04/2017

U tapt, wij consumeren. Ons bestaansrecht is vandaag verlengt met een duur van VIER jaar!!! PROOST!!!!!

‘Roda JC Kerkrade en Brand Bier zijn ook de komende vier jaar partners van elkaar. Dit betekent dat het Limburgse biermerk ook de komende vier seizoenen geschonken wordt in het Parkstad Limburg Stadion’.

[04/03/17]   Brand Bier United zegt vertrouwen op in beleid
_____________________________________

Gisteren liet de spreekwoordelijke druppel ons bierglas overlopen. En dat raakt ons in het hart. Het beleid dat al tijden lang wordt gevoerd door ons huidig bestuur zorgt ervoor dat steeds meer lachwekkende nieuwsfeitjes de nationale media bereiken.

Als jarenlange degradatiekandidaat een compleet onrealistisch Champions League ambitie uitspreken, het grootste spelersverloop in de geschiedenis van de Eredivisie elk half jaar verbreken, het opzeggen van 16(!) spelerscontracten, waaronder contracten van spelers die met het geld van onze nieuwe investeerder zijn aangetrokken, die vervolgens geen enkele minuut speelden.

Het ongelooflijk tamme spel dat wekelijks wordt vertoond, door spelers waarvan meer dan de helft weet dat zij volgend seizoen niet eens in Kerkrade spelen, de onmacht omdat er geen speler is in te brengen die een verschil kan maken, de enige club waar je meer hoop hebt dat een bal in het net eindigt als een niet-aanvaller een poging waagt, ALS er iemand al een poging waagt.

Het begrip "supportertje pesten" kwam steeds meer naar voren de laatste maanden, maar inmiddels is dit geen pesten meer. Het bestuur en verantwoordelijken laten deze situatie dusdanig escaleren, dat de situatie compleet uit de hand dreigt te lopen. Verbod op dit, verbod op dat, verbod op zus, verbod op zo. Het instellen van buitenproportionele maatregelen. Het "vergeten" van sommige supportersverenigingen/fanclubs uit te nodigen voor bepaalde gelegenheden. En als het bewust is gedaan, initieel zonder uitleg en zonder reden mee te geven aan de betreffende organen. Sterker nog, zij worden als het even kan ook helemaal niet ingelicht dat er een supportersoverleg plaats vindt wanneer zij niet worden uitgenodigd.

We kunnen wel alles tot in detail gaan beschrijven, maar met het willekeurig opnoemen van wat algemene puntjes, zonder enig detail te geven, zegt eigenlijk meer dan genoeg. Het bestuur voldoet niet. Op geen enkel vlak, zowel binnen als buiten het veld niet. Het is altijd makkelijk te zeggen dat "alles k*t is", maar wij dagen jullie uit een persoon met liefde voor ONS Roda JC te zoeken die het nog ziet zitten in het momenteel gevoerde beleid. Tot deze persoon gevonden is en ons kan overtuigen, zien wij geen reden om op het volgende besluit terug te komen:

Brand Bier United bedankt zich bij deze om aan haar verplichtingen te voldoen als officiele fanclub van Roda JC. Zolang het huidige bestuur in haar positie blijft zitten, zal onze fanclub niet meer deelnemen aan supportersoverleggen. Wij hebben, op onze manier, ontzettend veel energie proberen te steken in supporters- en voetbalzaken. De grens is wat ons betreft bereikt en wij wensen daarom niet langer met het huidige bestuur om tafel te zitten.

Wat dat betekent voor onze officiele status? Dat is aan de club zelf. Wij blijven. Wij waren er gisteren met een flinke groep. Wij zijn er ook donderdag weer bij. Wij zullen er ook, net als vorige keer, weer zijn mochten we een nieuw seizoen in de Jupiler League moeten acteren. Wij zullen weer voor werkgelegenheid aan de taps in het stadion zorgen. Maar samenwerken met het huidige bestuur is iets wat wij nooit meer zullen doen.

RODA IS VAN JOU. RODA IS VAN ONS.

Type

Adres

Brunssum
6444 CZ
Andere Sportclub in Brunssum (alles zien)
DOC Brunssum openbare pagina DOC Brunssum openbare pagina
Brunssum

Gymnastiekvereniging D.O.C. Brunssum. Fusie vereniging ontstaan uit de Brunssumse verenigingen Don Bosco & Olympia.

No Diggity No Diggity
Wijenweg 151a
Brunssum, 6446 AK

No Diggity is een groep van jonge, gemotiveerde dansers. Ons doel dit jaar is San Diego in augustus 2015 !!

Ninboxing Ninboxing
In 't Ven 4
Brunssum, 6445EJ

Boksen waarbij techniek, stijl en vooral de beweging op elkaar zijn afgestemd. Het accent ligt voornamelijk op de houding: gecombineerd met stoottechniek en beweging.Bokstechnieken worden uitgevoerd in spelvorm.

Scouts van Scouting St. Vincentius Scouts van Scouting St. Vincentius
Bodemplein 43
Brunssum, 6441 KT

De officiële Facebook van de Scouts van Scouting st. Vincentius

No Escape XXL No Escape XXL
Brunssum

No Escape XXL / The Ultimate Escape: Hip Hop Megacrew ! Follow us : Twitter.com/noescapexxl

Scouting St. Vincentius Scouting St. Vincentius
Bodemplein 43
Brunssum

Het is moeilijk om even kort uit te leggen wat scouting precies is. Scouting is namelijk heel veel tegelijk. Kijk eens op onze website voor meer informatie

I Love Liasteps I Love Liasteps
In 't Ven
Brunssum, 6445 EJ

Op basis van choreografisch eenvoudige pasjes wordt met behulp van een 'opstapje' je gehele lichaam in optimale conditie gebracht!

S.V.Oud Römpe S.V.Oud Römpe
Kerkstraat 274
Brunssum, 6441BL

Een gezellige en sportieve vereniging voor het beoefenen van de schietsport met luchtbuks oefenen iedere vrijdag avond vanaf 20.30 in café Fratelli