KLIX

KLIX

Comments

#เรียนฟรีที่พระจอมเกล้าลาดกระบัง สำหรับนักเรียนมัธยมปลาย

📌รับสมัครถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 นี้เท่านั้น

การสมัคร
1. สมัครสมาชิก https://klix.kmitl.ac.th/register/
2. เลือกรายวิชาที่ต้องการในหมวด FullCourse โดยผู้เรียนไม่ต้องทำการ Enroll ผ่านระบบ KLIX
***หากเป็นในหมวด Introduction ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนได้ด้วยตนเองเนื่องจากฟรีตลอดค่ะ
3. แนบเอกสารหลักฐานที่แสดงว่ากำลังศึกษาอยู่โรงเรียนใด ชั้นใด ส่งถึง [email protected]
- Username ที่ใช้สมัครกับระบบ
- กรณีไม่มีบัตรประจำตัวนักเรียน อนุโลมให้ใช้หลักฐานที่ออกให้โดยสถานศึกษานั้น ๆ ที่สามารถแสดงได้ว่ากำลังศึกษาอยู่โรงเรียนใด เช่น ใบเสร็จชำระค่าเทอม ใบเกรด ใบมอบตัว หรือเอกสารรับรองจากครูประจำชั้น แต่ไม่อนุญาตให้ใช้บัตรประจำตัวประชาชน หรือรูปถ่ายที่ใส่ชุดนักเรียนเนื่องจากทางเราไม่สามารถทราบได้ว่ากำลังศึกษาอยู่หรือไม่ค่ะ
- รายวิชาที่ต้องการเรียนค่ะ
4 . เกณฑ์การวัดประเมินผล
ผู้เรียนต้องศึกษาบทเรียนและทำแบบทดสอบ(หากมี) ผ่านเกณฑ์ 80% ถึงจะขอรับใบประกาศนียบัตรผ่านระบบได้ด้วยตนเอง
ขอบคุณค่ะ
5. การได้รับใบประกาศนียบัตร
ผ่านระบบอัตโนมัติ
* เว้นรายวิชา แบบทดสอบแบบบรรยาย ต้องได้ผ่านประเมินจากอาจารย์ผู้สอน

สอบถามเพิ่มเติม เพจ KLIX
____________________________________________
#kmitl #ทีมลาดกระบัง #สจล
#MasterClass_TheLegend #ตำนานกำลังจะกลับมา
ทั้งในรูปแบบรายวิชารวมถึงอาจารย์ผู้สอนของ #เทคโนลาดกระบัง
ร่วมกันผลิตโดยทีมงานมืออาชีพ
KLIX

#นักรีวิว
KMITL
KLIX-015
Robotics and AI (Full Course) : หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์
ขอสอบถามครับ เรียนครบทั้งหมด 10 ตอน มีตอนที่ 9 ช่วงทำ Quiz ทำข้อคำถามประมาณข้อที่ 3 มั่นใจว่าตอบคำตอบถูกแต่ระบบแจ้งว่าผิดก็เลยลองไปสุ่มดูทุก Choice ในข้อนี้ปรากฏว่าไม่มีข้อไหนถูก ก็เลยแปลกใจว่าเพราะสาเหตุใด และไม่ได้มีเฉพาะในข้อนี้นะครับ คือในตอนที่ 9 มีปัญหาทั้งหมดประมาณ 4 ข้อที่เป็นเหมือนกัน และทำแบบทดสอบครบถ้วนแล้ว แต่ใน dashboard ขึ้นแค่ 82% และไม่มีปุ่มอะไรให้ดำเนินการดูใบ certificate ครับ
สอบถามข้อมูล เข้าอบรม Robotics and AI (Full Course) : หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ ระบบเปิดให้เข้าอบรม 24-10-63 เข้าระบบอบรมวันที่ 27-10-63 และจะทำการประเมิน Pretest และ Postest แต่ระบบแจ้งว่าไม่สามารถทำได้เกิดจากสาเหตุอะไร หรือผู้เข้าอบรมเข้าใจไปเองว่าอบรมตอนไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องเป็นวันที่ 24-10-63 เท่านั้น รบกวนอธิบายด้วยครับ
สอบถามข้อมูลครับ อบรม หุ่นยนต์และปัญญาประดิษฐ์ : Robotics and AI (Full Course) เริ่ม 24-10-63 พอดีมาทำ Pretest และ Postest หลังจากวันอบรม ระบบแจ้งว่าไม่รับผลการประเมินแล้วหมายถึงอะไรครับ (เป็นเพราะอะไรครับ ผู้อบรมเข้าใจว่า course นี้สามารถที่จะเข้าดูตอนไหนก็ได้และจะทำPretest และ Postestตอนไหนก็ได้ไม่ใช่เหรอครับ)
#KMITL60YEARS
ขอบคุณกิจกรรมดีๆนะครับ
KMITL go beyond the limit.

KMITL Learning Intelligence X

Operating as usual

การแปรรูปอาหารไม่ยากอย่างที่คุณคิด – KLIX 25/04/2022

การแปรรูปอาหารไม่ยากอย่างที่คุณคิด – KLIX

การแปรรูปอาหารไม่ยากอย่างที่คุณคิด
KMITL MASTERCLASS
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
Category — Legend
วิชานี้มี Certificate

เกี่ยวกับคอร์ส
โดยศึกษาถึงหลักการแปรรูป และการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่าง ๆ ระบบการจัดการกระบวนการผลิตภายในโรงงานต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ (FACTory Classroom) การดูแลและจัดการด้านเครื่องจักรอุปกรณ์ รวมถึงเทคนิคต่าง ๆ ที่ใช้เพื่อผลิตอาหารหลากหลายชนิด เช่น เครื่องดื่ม อาหารแห้ง อาหารแช่เย็นแช่เยือกแข็ง อาหารกระป๋อง จากวัตถุดิบหลากหลายประเภท เช่น ผักผลไม้ เนื้อสัตว์ นม เป็นต้น โดยถ่ายทอดจากประสบการณ์จริงจากการพัฒนาตัวอย่างอาหารของทีมนักวิจัยจากโรงงานต้นแบบเพื่อการเรียนรู้ (FACTory classroom) สจล. ผ่านทางวีดีโอ “การแปรรูปอาหารไม่ยากอย่างที่คุณคิด”

📖 จำนวนบทเรียนทั้งหมด 7 บทเรียน ⏰ 1.59 ชั่วโมง

Level : Beginner

🎭 คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร : นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

🌿 วัตถุประสงค์
1. เพื่อเสริมความรู้และทักษะ ด้านหลักการแปรรูปและการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ระบบการจัดการกระบวนการผลิตภายในโรงงานแปรรูปอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ
🗣 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง

1. ผู้เรียนได้รับการเสริมความรู้และทักษะ ด้านหลักการแปรรูปและการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ภายใต้ระบบการจัดการกระบวนการผลิตภายในโรงงานแปรรูปอาหารที่ปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ

👥 คุณสมบัติผู้เรียน
1. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย
2. บุคคลทั่วไปที่สนใจด้านการแปรรูปและถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า

ลงทะเบียนได้ที่ https://klix.kmitl.ac.th/course/food-processing/

https://youtu.be/8P6CUhuqe84

-------------------------------------------------------------------
#คอร์สออนไลน์
#คอร์สออนไลน์พระจอมเกล้าลาดกระบัง

การแปรรูปอาหารไม่ยากอย่างที่คุณคิด – KLIX โดยศึกษาถึงหลักการแปรรูป และการถนอมอาหารเพื่อเพิ่มมูลค่า ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่าง ๆ ร....

Photos from KLIX's post 23/04/2022

สมองใครว่าไม่สำคัญ เค้าคือเครื่องจักรสำคัญ เรามาเรียนรู้การทำงาน รวมถึงการดูแลให้เค้าไม่ทิ้งเราไป กับรายวิชา Brain, the machine learning รายวิชาที่ยาก แต่เรามีวิธีการอธิบายให้เข้าใจได้ง่าย
นำทีมโดยศาสตราจารย์ นพ. อนันต์ ศรีเกียรติขจร ด้านสมองโดยตรง

📌ติดตามได้ใน http://klix Kmitl ac.th

22/04/2022

ประกาศ สำหรับ #โปร0บาท🆓 #นักศึกษาKMITL ในรายวิชากลุ่ม

Admin เปิดสิทธิ์เริ่มเรียนพร้อมกัน 1 พ.ค. 2565 เป็นต้นไป

21/04/2022

♨️พิเศษเฉพาะ #โปร0บาท🆓 #นักศึกษาKMITL ไปกับการเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ในรายวิชากลุ่ม กับอาจารย์ระดับตำนวนของพระจอมเกล้าลาดกระบัง

#โปร0บาท🆓 #นักศึกษาKMITL
เงื่อนไข
- สมัครภายใน 31 พ.ค. 2565
- ผู้เรียนต้องเป็นนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบังเท่านั้น

การสมัคร
1. สมัครสมาชิก https://klix.kmitl.ac.th/register/
2. เลือกรายวิชาที่ต้องการในหมวด Legend จำนวน 6 รายวิชา โดยผู้เรียนไม่ต้องทำการ Enroll ผ่านระบบ KLIX
3. แนบเอกสารหลักฐานดังด้านล่าง พร้อมส่ง Email : [email protected]
3.1 Username ที่ใช้สมัครกับระบบ
3.2 บัตรนักศึกษาของสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าลาดกระบัง
3.3 รายวิชาที่ต้องการเรียน
4. การเข้าเรียน ผู้เรียนสามารถเข้าเรียนได้ทันที เมื่อได้รับการตอบกลับ Email แจ้งยืนยันสิทธิ์ภายใน 3 วันทำการ
* กรณีมีเหตุจำเป็น อาจใช้ระยะเวลามากกว่าที่กำหนด ติดต่อสอบถามได้ที่ http://m.me/KLIX.KMITL
5. เกณฑ์การวัดประเมินผล
ผู้เรียนต้องศึกษาบทเรียนและทำแบบทดสอบ(หากมี) ผ่านเกณฑ์ 80% ถึงจะขอรับใบประกาศนียบัตรผ่านระบบได้ด้วยตนเอง
ขอบคุณค่ะ
6. การได้รับใบประกาศนียบัตรผ่านระบบอัตโนมัติ
** เฉพาะรายวิชาที่กำหนดแบบทดสอบแบบบรรยาย ต้องได้ผ่านประเมินจากอาจารย์ผู้สอนก่อน

💸ราคาพิเศษ 0 บาท 🆓
⏰ เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค. 2565
🌎สนใจสมัครได้ที่ https://klix.kmitl.ac.th/course_category/legend/
📲 ติดต่อสอบถาม http://m.me/KLIX.KMITL
--------------------------------------------------------------------------
KMITL Masterclass : The Legend
#พระจอมเกล้าลาดกระบัง #ลาดกระบัง

#การเรียนการสอนออนไลน์
#เรียนดีมีใบเซอร์ #คอร์สไม่มีวันหมดอายุ
#เรียนได้ตลอด #ทบทวนได้ตลอดเมื่อต้องการ
#ไม่จำกัดเวลาเรียนต่อวันต่อสัปดาห์

21/04/2022

การเรียนรู้ที่ไม่หยุดนิ่ง ทุกรายวิชาจาก KLIX
เดือน 5 กับโปร ุกวิชา_ทุกวัย
💸ราคาพิเศษสู้โควิดเพียง 555 จาก 1,000.-


⏰ เริ่มสมัครตั้งแต่วันที่ 1 - 31 พ.ค. 2565
🌎สนใจสมัครได้ที่ https://klix.kmitl.ac.th/
📲 ติดต่อสอบถาม http://m.me/KLIX.KMITL
--------------------------------------------------------------------------
KMITL Masterclass : The Legend
#พระจอมเกล้าลาดกระบัง #ลาดกระบัง

#การเรียนการสอนออนไลน์
#เรียนดีมีใบเซอร์ #คอร์สไม่มีวันหมดอายุ
#เรียนได้ตลอด #ทบทวนได้ตลอดเมื่อต้องการ
#ไม่จำกัดเวลาเรียนต่อวันต่อสัปดาห์

18/04/2022


เตรียมลงทะเบียนเรียนกับทีมอาจารย์หมอ
นำทีมโดย
ศ.นพ.อนันต์ ศรีเกียรติขจร

30/03/2022

ขอเชิญเข้าร่วม WORKSHOP ออนไลน์ทางโปรแกรม Zoom

"Design Thinking"

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
"ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช"
รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ประสบการณ์ด้านการจัดอบรมการสร้างนวัตกรรม และการคิดเชิงออกแบบกว่า 5 ปี ในรายวิชา Design Thinking กระบวนการคิดเชิงออกแบบ

เพื่อฝึกการคิดเชิงออกแบบโดยการวิเคราะห์ปัญหาเรียนรู้พฤติกรรมกลุ่มเป้าหมาย การระบุปัญหา การสร้างแผนผังความคิด การสัมภาษณ์ การสนทนากลุ่ม ฝึกฝนทักษะการสร้างสรรค์ความคิด การสร้างต้นแบบ การนำเสนอต้นแบบ การทดสอบและต้นแบบ เรียนรู้วิธีการนำกระบวนการคิดเชิงออกแบบไปประยุกต์ใช้งานในชีวิตประจำวันและการสร้างสรรค์นวัตกรรม

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 25 สิงหาคม 2565 ราคาเต็ม 1,599 บาท
พิเศษ! หากสมัครภายใน 11 สิงหาคม ราคา Early Bird 1,299 บาท

วันเวลาจัด Workshop จะแจ้งให้ทราบต่อไป

*ผู้เข้าร่วมต้องเข้าเรียนวิชา
"Design Thinking : กระบวนการคิดเชิงออกแบบ"
ผ่านระบบของ Klix.kmitl.ac.th จึงจะเข้าร่วม Workshop ได้
(ราคารวมใน Workshop)

>>สมัครสมาชิกเว็บไซต์ KLIXได้ที่ https://klix.kmitl.ac.th/register/
>>ติดต่อสอบถาม Facebook : @KLIX.KMITL

28/03/2022

ขอเชิญเข้าร่วม WORKSHOP ออนไลน์ทางโปรแกรม Zoom

"Power of Taking Risks in Life"

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ ทั้ง 2 ท่าน
- "ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จรสวรรณ โกยวานิช" : รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการเรียนรู้ อาจารย์ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ประสบการณ์ด้านเรื่อง Risk มากกว่า 10 ปี
- "ดร.อวิรุทธ์ ฉัตรมาลาทอง" : ผู้อำนวยการศูนย์บริหารความเสี่ยง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เจ้าของเพจ“Knack Box:กล่องขนมสมองของนักเรียนรู้” ให้ความรู้ด้านบริหารความเสี่ยงและการสร้างโอกาสใหม่ให้แก่สถาบันอุดมศึกษา

เพื่อพัฒนากระบวนการคิดแบบนักบริหารความเสี่ยง (Risk Mindset) สำหรับประยุกต์ใช้งานจริง ฝึกทักษะในการบริหารจัดการความเสี่ยงสำหรับใช้ในชีวิตประจำวันและการทำงาน ศึกษากรณีตัวอย่างที่ดีของระบบบริหารจัดการความเสี่ยง ทั้งระดับบุคคลและองค์กรชั้นนำ

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 15 มิถุนายน 2565 ราคาเต็ม 1,900 บาท
พิเศษ! หากสมัครภายใน 1 มิถุนายน ราคา Early Bird 2,500 บาท

วันเวลาจัด Workshop จะแจ้งให้ทราบต่อไป

*ผู้เข้าร่วมต้องเข้าเรียนวิชา
"Power of Taking Risks in Life! : พลังของคนกล้าเสี่ยง สร้างโอกาสให้กับชีวิต!"
ผ่านระบบของ Klix.kmitl.ac.th จึงจะเข้าร่วม Workshop ได้
(ราคารวมใน Workshop)

>>สมัครสมาชิกเว็บไซต์ KLIXได้ที่ https://klix.kmitl.ac.th/register/
>>ติดต่อสอบถาม Facebook : @KLIX.KMITL

27/03/2022

#รู้เท่าทันการพนัน
การพนันขันต่อเป็นสิ่งที่คู่กับคนไทยและชาวโลกมานานมาก เคยสงสัยกันไหมว่าทำไมใครๆก็ตามที่เริ่มเล่น จะได้ และเมื่อเล่นจนติด บางกรณีแทบสิ้นเนื้อประดาตัว

ในวิชานี้สอนให้เรารู้เท่าทัน ก่อนจะตกเป็นเหยื่อของมัน
* วิเคราะห์หลักวิธีคิดในเรื่องความน่าจะเป็นและความได้เปรียบเสียเปรียบระหว่างผู้ประกอบการและผู้เล่น

* ศึกษาสาเหตุของความชื่นชอบในการเล่น ศึกษาประสบการณ์ของผู้ติดพนันที่ส่งผลลบต่อการใช้ชีวิต

* แนะนำให้รู้จักกับ Disruptive Technology ต่าง ๆ ที่จะถูกนำมาใช้ในธุรกิจการพนันโดยผู้ประกอบการ ผู้พยายามโกงการพนัน และผู้บังคับใช้กฎหมาย

* ผลกระทบด้านการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการพนัน การฟอกเงิน

* ความแตกต่างและคาบเกี่ยวระหว่างการพนันกับการลงทุน ยุทธศาสตร์การเงินและลงทุน

* การสร้าง Mindset ของผู้ที่ประสบความสำเร็จในการลงทุน

เตรียมมาเรียนรู้ได้กับ #พันตำรวจเอกปองพล_เอี่ยมวิจารณ์ นักแกะรอยอาชญากร อดีตข้าราชการนายตำรวจรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผู้กำกับการกลุ่มงานสนับสนุนทางไซเบอร์ ผู้ก่อตั้งโซเชียลบูโร https://socialbureau.io/ และกรรมการผู้จัดการบริษัทบล็อกเชนไพรโอลดิ้ง จำกัด แพลตฟอร์มที่จัดทำขึ้นเพื่อให้คนทั่วโลกสามารถตรวจสอบอาชญากรออนไลน์ว่ามีประวัติความเป็นมาอย่างไร

27/03/2022

ขอเชิญเข้าร่วม WORKSHOP ออนไลน์ทางโปรแกรม Zoom

"BCG Economy in action"
Workshop Online วันที่ 3 มิถุนายน 2565 เวลา 10.00-11.00 น.

โดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ
"รองศาสตราจารย์ ดร.รณชัย ติยะรัตนาชัย"
รองศาสตราจารย์ด้านวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เพื่อเข้าใจแนวคิดทฤษฎีที่เกี่ยวกับ BCG เป้าหมายของการพัฒนาที่ยั่งยืน SDGs ของสหประชาชาติ และแนวทางการดำเนินงานของประเทศไทย ตลอดจนแนวคิดในการนำไปประยุกต์ใช้ในการบริหารงานองค์กร

เปิดรับสมัครวันนี้ ถึง วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ราคาเต็ม 2,500 บาท
พิเศษ! หากสมัครภายใน 23 พฤษภาคม ราคา Early Bird 1,900 บาท

*ผู้เข้าร่วมต้องเข้าเรียนวิชา
"Bio Circular Green Economy : ปักหมุดเศรษฐกิจ"
ผ่านระบบของ Klix.kmitl.ac.th จึงจะเข้าร่วม Workshop ได้
(ราคารวมใน Workshop)

>>สมัครสมาชิกเว็บไซต์ KLIXได้ที่ https://klix.kmitl.ac.th/register/
>>ติดต่อสอบถาม Facebook : @KLIX.KMITL

22/03/2022

✨ รายวิชาเปิดใหม่
#วัสดุสำหรับการผลิต
👩‍🏫 ดร.พลอยไพลิน ยงศิริ
อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมการผลิตขั้นสูง สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
เชี่ยวชาญด้านการสังเคราะห์และวิเคราะห์คุณสมบัติของวัสดุ

👥คุณสมบัติผู้เรียน
1. กำลังศึกษาหรือสําเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. กำลังศึกษาหรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
3. บุคคลทั่วไป หรือเจ้าของธุรกิจที่ดำเนินกิจการที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการผลิต

📄เกี่ยวกับคอร์ส
รายวิชาที่จะบอกเล่าเกี่ยวกับวัสดุในงานอุตสาหกรรม เริ่มตั้งแต่ประเภทของวัสดุ การใช้งานในอุตสาหกรรม วัสดุที่ส่งผลต่อชีวิตประจำวันของเราทุกคน จนกระทั่งเทคโนโลยีวัสดุสมัยใหม่ที่มีความล้ำหน้าเพื่อสร้างความสะดวกสบายให้มนุษย์มากยิ่งขึ้น

🥅วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงชนิดของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ การใช้งานในชีวิตประจำวันและในอุตสาหกรรม
2. เพื่อให้ผู้เรียนทราบถึงความก้าวหน้าของวัสดุใหม่ ๆ รวมถึงการพัฒนาทางเทคโนโลยีวัสดุที่สำคัญ

🗣 ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่คาดหวัง
1. ผู้เรียนมีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับวัสดุในชีวิตประจำวัน และวัสดุทางอุตสาหกรรม
2. ผู้เรียนมีความเข้าใจ ประเภทของวัสดุ คุณสมบัติของวัสดุ และการใช้งานวัสดุที่มีความหลากหลาย
3. ผู้เรียนเกิดความสนใจในเทคโนโลยีสมัยใหม่ที่เกี่ยวข้องกับวัสดุอุตสาหกรรมมากขึ้น

🎭 คอร์สเรียนนี้เหมาะกับใคร : นักเรียน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป

📖 จำนวนบทเรียนทั้งหมด 10 บทเรียน
⌚️ 3 ชั่วโมง
ตอนที่ 1 Introduction
ตอนที่ 2 วัตถุดิบและพลังงาน - โลกให้อะไรเรามากกว่าที่คิด
ตอนที่ 3 อะตอม - จากอะตอม สู่ ความยิ่งใหญ่ในจักรวาลของวัสดุ
ตอนที่ 4 เซรามิก - เปราะบางแต่คงทน เป็นไปได้อย่างไร
ตอนที่ 5 พอลิเมอร์ - วัสดุสุดสารพัดนึก
ตอนที่ 6 เหล็ก ตอนที่ 1 - ประวัติความเป็นมา
ตอนที่ 7 เหล็ก ตอนที่ 2 - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ตอนที่ 8 โลหะ ตอนที่ 3 - โลหะนอกกลุ่มเหล็ก
ตอนที่ 9 กราฟีน – โครงสร้างคาร์บอนสุดอัศจรรย์
ตอนที่ 10 วัสดุแห่งอนาคต - วัสดุที่เบาหวิวแต่แข็งแกร่งดังเหล็กกล้า
https://youtu.be/Z5qMDLQqbd8

🌎สนใจสมัครได้ที่ https://klix.kmitl.ac.th/course/materials-for-manufacturing/

📲 ติดต่อสอบถาม http://m.me/KLIX.KMITL
--------------------------------------------------------------------------
KMITL Masterclass : The Legend
#พระจอมเกล้าลาดกระบัง #ลาดกระบัง

#การเรียนการสอนออนไลน์
#เรียนดีมีใบเซอร์ #คอร์สไม่มีวันหมดอายุ
#เรียนได้ตลอด #ทบทวนได้ตลอดเมื่อต้องการ
#ไม่จำกัดเวลาเรียนต่อวันต่อสัปดาห์

Videos (show all)

Charm School
[Spot] MasterClass KMITL : Dtgital Meia Production

Category