Tse ipetsang pele ele marata Sebaretlane

Re phatlalatsa marata a ntseng ahlaha ka hare ho motse ho leba hankau le mathoko a eona

24/11/2022

RE IKELELITSE HO KIBA(Block) BA BANG KA M***A

Hona le lihlakana hloana tse senang maikutlo kapo eona taba kam***a,ha ba komele taba haese ho hlasela le ho rokana kam***a.Re ipha nako ea hobala every comment ele ho utloa maikutlo a Basotho,empa haele babang bona ba tala ka hanong leka hloohong.

Joale ka lebaka leo ha re its'enyetse nako ea ho boloka mofuta o joalo kam***a.Hopola h**e mosebetsi oa hao ole molateli oa leselinyana lefe Kapa lefe ke ho nts'a maikutlo a hao ka bohloeki entse ele ho thusana moo babang basa tsebeng.

Haele Admin eona hae hlaseloe ka tsela ea mofuta ofe Kapa ofe,moo e buileng o bona eka e fositse e soae mohlare hantle ebe oena o hlaise taba eo eleng eona.O seke oa hana fela joalo ka letaoa le utsoitseng joala fela antse a thekesela.kea ikokobetsa

Fukukhatla

24/11/2022

BASOTHO BA LITLETLEBO JOALO KA LIKHUTSANA

Ene ele seboko sa pohomela ho lluoa hohle m***a ka Basotho ba robalang hlatheng new castle ba mathisoa ke mapolesa.Eaba mmuso kapelenyana o folofela leraha oa ba lata,eleng ntho eo eneng e qala ho etsahala nalaneng ea Lesotho.

Ke ba na joale ha ba fihla hae base ba lla hape bare na mmuso ono balatela h**e li passport tsa bona litlo senngoa.

Helek! Joale ole motho oa ipotsa h**e na haele pasa ele bophelo ba motho ho betere keng?Na lea tseba h**e lintho tseo li sentsoe ke lekala la Mzansi eseng la Lesotho,na lea tseba h**e basotho ba tlotse molao ka ho lula naheng enngoe ntle le tumello?

Hale nahane keng h**e mmuso ontso sebelitse haele moo hosa koalla batho teronkong.Hantle Basotho le loiloe ke mang?

Fukukhatla

L

23/11/2022

BONTATE BA NENG BA ILO SHEBA LIHLABA BA KHOTLILE

Hana le itse banna ba salang hae ha babang ba eta ba bitsoang?Matliseng,haseqhoke,central,hamalatsi le hamphuthela li ne lisa emeloa hohang.

Ele h**e metseng ena e boletsoeng ka holimo hao banna hohang.Haele Slow poison ena o hlolositsoe fela ke hoba ahloka pere a ruile tonki.

Fukukhatla

22/11/2022

O KA ETSA ENG H**E SERA SEO RATE

Metseng le metsaneng eo
rephelang ho eona otla fumana h**e hona le batho kapo motho a moea o robang lifate ka lits'ila.Le oena ka lebaka la h**e hao batle lehloeo leno la hae oso nahana h**e na oka etsang h**e lefele ka ho mokhotsofatsa.

BONA hao mokhoa oka khotsofatsang ngoana oa motho e mong lekhale ntle le h**e fela a o bone o sotlehile or o shoele.Ke Sona fela seo setla mothabisa.

Motlohele a tsoelepele ka ntho eno ea hae,a bue leshano hohle m***a ka oena, a leke le ho loea empa a hlolehe.Lebaka ke hoba o sirelelitsoe ke Molimo oa hao.Leha a kaba a leka ho hloisa ka batho ba bang ka leshano leo lekeke la mameleha.

Oena ea hloiloeng, seo o tlamehang ho se etsa ele h**e o seke oa mohemisa ke sena:rapela Molimo ka thata,lumelisa sera ha lekopana o fete.Etsa bonnete ba h**e a seke a bona ho sokola ha hao,nako eohle a o bone eka o hantle leha hose joalo.

Ka ho etsa joalo o tsebe sera pelo e rorohile ha robale bosiu,lebaka ke h**e lehloeo le ja a les**ileng.O seke oa nka nako ontse o nahana ka ena empa nahana lintho tseka o thusang bophelong.Hape beha ka hloohong h**e ose ole Pele ho ena ka bophelo ke ka hona a o setseng morao tjena.Ntja le koloi li nentse li utloana ha koloi ene e robehile esa lume,ene botha tlasa eona etsamaea e rotela le mabeling.Phoso ebile h**e fela koloi e lume e tsamahe keha etlaba le now entse ele ntoa.

Hopola hase hampe h**e ebe ona le ea o hloileng,ke eona leri ea bophelo ba hao,hoba ha o mobona fela o hopola ho tihisa botshelong.Life is too short h**e ebe oka ipakela s**i ea seterese ka baka la motho emong.Lula o khotsofetse nameng le moeng.

Fukukhatla

21/11/2022

Mosotho ke mosotho okeke oa mosotholla lekhale,o hana ale leoatleng machabeng🤣🤣🤣

Fukukhatla

Photos from Tse ipetsang pele ele marata Sebaretlane's post 20/11/2022

MMUSO OA LESOTHO O TSOTELLA BASOTHO BA TSIETSING

Re ile ra phatlalatsa masisa pelo a pheloang ke bana babo rona mane New Castle moo baneng ba fetohile mutla lintjeng ke mapolesa a sebaka seo.

Mmuso oa Lesotho ka ho utloa litaba tsena ke ha o tlola matjato o romella libese hona teng holo phutha basotho bao.Hoile ha hlaha mantsoe a bohloko amang abile a phoqa areng Matekane ha a late batho joalo kaha aba latile ka nako ea likhetho.

Hajoale ba latiloe se mmuso ke naha ea bo bona eseng joalo ka Pele ha ho ne ho beisoa ele polotiki.Rentse re tsoelapele ho makala ka tsela eo mmuso o ts'oereng ka thata ka teng esale qalong.Ha re phaphateng tonakholo ea Rona le hetla.

Fukukhatla

19/11/2022

Mokhosi oa lets'eare phallang hoba oa bosiu o nts'a batho matlong

17/11/2022

UTLOA LITABA TSA BANA BA BORONA

Lumela Fuku mookameli oa thota tsa haeso hoba le nna ketsoa hona #64 moo,ke hlaha m***a ke thothomela ke sitoa le hongola ke letsoalo.Ke ntse ke batla metsontsunyane m***a Mzansi,new castle,keo ngolla tjena kele hlatheng haesale re khoola phalo maobane.

Ho etsahetse tjena,ka Monday ho fihlile mapolesa m***a asentse a nka basotho ba senang litokomane.Ke ha re phaphatheha re sa koala le matlo,re matha ka tse mmeleng fela.Ke m***a moo reileng ra fihla morung ra nama teng.Ka nnete motho hao tsebe h**e na o khotlela morao kapo hae lesotho,joale hoea hae le teng ke mathata hoba tekenyana re lisihile ka matlung.

Babang ba bo rona ba akhetsoe keiting ea Mokhotlong koana,fela ba boletse h**e ke ba qacha ho etsoa bokhopo ba h**e resokole.

Ngoaneso otsebe hae koana re lebelletsoe h**e retle le lijo le liphahlo tsa keremesese,joale rona rentse rephala joalo ka litali tsa ka lerakong m***a.

Ka tlase sets'oants'ong m***a ke teng bathong ba na ba morao m***a.

Fukukhatla

15/11/2022

Serope sea benya moo le hopole h**e hae ho ntse ho le tjena,le skenne la ipotsisa ha le fihla m***a eka motho haesale a qetela ka 2001.

Fukukhatla

11/11/2022

IEC entse e ithaea mesifa

10/11/2022

KOTSI

Hona le kotsi empehali e etsahetseng naheng ea Afrika boroa haufi le matatiele,Ke koloi ea bus vaal maseru.Litaba li bonts'a ha basotho bale mmaloa kotsing eo.

Iketsetse molemo haebe hona le eo o motsebang a tsamaileng ho utloa h**e na maemo entse ele afe,le h**e na ekaba ontsa phela na.

Bus ekare moo eneng ehlaha teng ke hara malaeta Gauteng sewelewele.

Fukukhatla

07/11/2022

TSE HLAHANG KA MOKHORONG

"Lumela fukukhatla oa thaba tsa haeso,ke kopa oko joetse banna le bahlankana h**e e chaile Majoro o butse batho bae thabeng lebollong.

Khale ba its'ereletsa ka corona joale e felile,khathe haele haeso moono SB hake batle maqai hohang".Ao ke mantsoe a monna a ipitsang Randy Orton ho marang-rang.

Fukukhatla

06/11/2022

LITHOLOANA TSA BONYATSI

Ho etsahetse ntho e bohloko motseng oa khubetsoana Berea,eka monna oa lerobala ka seata(police) oile a fumana oa hae oa litjepa ba robile monakeli, ba phomotse ha monate ba utloa monate oa lerato.

Aba thola hantle ebile bantse ba jesana moo ho besoang le nyatsi ena,monga mosali keha fihla asa botse empa a hula sethunya a pshatla bobeli bona mahata baea masihloane hang.Marata a ipetsang pele are bobeli bo ke baratani,ke moo kajeno ba ratane ho ea lefung, ba arohantsoe ke lefu fela.

A fositseng ke mang moo,ke nyatsi,mosali kapo oa mmuso?matlafatse karabo ea hao ka lebaka.

Fukukhatla

05/11/2022

Ho luma lebetlela hloohong empa o hlotsa leotong.

Kajeno ebile mohlolo ha Pirates e shapa Amazulu empa joale ho koata machiefs.

Fukukhatla

05/11/2022

FULL TIME
Orlando Pirates ke mampoli oa MTN8 2022

Man of the match Timm

05/11/2022

25 minutes goal' Saleng

Pirates :1:0 Amazulu

05/11/2022

MTN8 FINAL WAFA WAFA

Orlando Pirates vs Amazulu
Oena o tsamaea le efeng che chiefs eona ke balakaletsi ehlakile.

Fukukhatla

04/11/2022

SAM MATEKANE O ETSA NALANE

Kajeno ho etsahetse taba esa kholeheng ea h**e tonakholo a khethe Hon Pitso Lesaoana ele letona la lipapali.Ena taba e bonahala e tibile haholo kaha batho ba nang le bokooa hangata ba nyeliseha.

Basotho ba hlolehile haholo bare sena setlo fana ka boits'epo bathong banang le bothata kaha le bona batla utloisisa h**e ba na,le kobo ea bohali naheng ea bona.Hape bare Mofokeng o bonahala asena khenthollo empa pelo e jehang.

Oena ole mosotho oa Lesotho o kare taba e efana ka molaetsa ofe o molemo.Furalla lefufa la polotiki empa o bue joalo ka ngoana mosotho re utloe.

Fukukhatla

Photos from Tse ipetsang pele ele marata Sebaretlane's post 04/11/2022

Koloi ke eo monga eona o ipatlela fela M10,000 bothata ba eona ke h**e fela e betse.

Ha ona le thahasello kena inbox reo kopanye le monga eona.

03/11/2022

Litaba ka lits'oants'o hana kapo o lumele.

Fukukhatla

03/11/2022

LITABA TSA HOSANE

Letsatsi la hosane ha lechaba muso oa tonakholo Sam Matekane otla hlapants'a matona.Otla hopola h**e lekhetlong Lena ho utsoe hotlo fokotsoa matona ele hobaballa chelete ea sechaba.

Taba eana ea h**e ho ntse ho etsoa motlatsi oa motlatsi oa letona ele ho lebohana ha marena e chaile.

Okareng ha ofa matona a hosane thomo?

Fukukhatla

03/11/2022

O KA SAENELA MANG

Ke mosali/monna hao le abuty oa hao ba entse kopo ea mosebetsi oa 10 million,joale ke oena a tlamehang ho saenela ale mong.

Oka khetha hosa mang?

03/11/2022

MATEKANE O TSOELAPELE HO FETOHELA LITABA TSA HAE

Nakong eo Matekane aneng a ithekisa sechang le mohla a hlonamisoang,oile are ena ha atlo hira ka seoeso oeso kapa Sona sepolotiki,empa ho fuoe basotho ka litsebo tsa bona le makhabane.Moo retla bona basotho ba phatlaletsoa mosebetsi ebe ba isa li application.

Kajeno tonakholo asa fetohetse litaba o bonts'a hantle h**e ona binela casete e rekoe,osa hirile Mongoli e moholo Mamoleboheng Sefali le phala ea tonakholo Thapelo Mabote, bobeli bona bo hirioe ka sekhukhu.Hao mohla ho kiloeng ha phatlalatsoa mosebetsi,le hoisa batho ba entseng likopo lipotsong joalo ele khiro eseng lefotha la polotiki.

Bahlopholli ba litaba bare ba polotiki ba ts'oana kaofela,phapang ese ele h**e na a tsebang hofereha sechaba ha monate ke mang.Ho bua hase leshokhoa hao babe, empa ho phetha ke mathata.

Fukukhatla

02/11/2022

BANYALANE BA QHALANA

Kajeno ha litloaela makhulo lekhotleng le leholo ene ele ha o qhaloa manyalo kapa malapa a 34.

Otla hopola h**e le khoeli ha eso fete ho qhaliloe amang a 35.Banyalane ba hlaisa mabaka a fapaneng.Emong monna eo re buileng le ena ka lebaka la tlhalano,oitse ha a khutla atsoa mosebetsing liapoleng Cape town o fumane mosali ase ale mmeleng,o joalo tjena ke ka lebaka la mahlalela emong ka hare ho motse.

Fukukhatla

02/11/2022

UTLOA MA RFP A SENTSE A TSEKA MASAPO

02/11/2022

TSE BOHLOKO MOTSENG HAMALATSI

Monna o fumanoa a rapaletse ebile ase a ile boea batho ale ka hara motse,sesosa sa lefu ha se tsejoe kaha mofu ha ana maqeba ebile o ne asa kule.

Litaba tsena li etsahetse ka phirimana maobane.Re kopa mapolesa a potlakele sebakeng seo hle.

Fukukhatla

Photos from Tse ipetsang pele ele marata Sebaretlane's post 01/11/2022

PAPATSO

Likoloi li ntse li tlala batho,litsela ke tse eang semonkong maletsunyane falls,mafeli a khoeli ena litlabe licha pap.

Koloi ea trip ke ena bua le friend tsa hao le ikopanyeng.Hopola h**e sechaba sa Lesotho le Mzansi setlabe sele moo kaofela.

Bona bana ba no na bajoang,majitha lea sala?kena inbox o fumane koloi liso tlale.

Fukukhatla

01/11/2022

SAM MATEKENE OSA HLABA HLANA PHETHO

Mohla tonakholo a hlonamisoang oile a bonts'a h**e ha akena pusong otlo sebetsana le lintlha tse 20.Ho tsona m***a hona le no.17 ereng chelete ea sechaba e utsuoeng pusong e fitileng(6 million) otlo etsoma ka ntja leka likatse,oitse otlo batlana le masholu ano ka matsatsi a 15.

Kajeno osa entse taba ea h**e ho robala ke hofetoha,o ngolletse mongoli e moholo oa muso h**e a thehe lenane la ts'oarelo ea masholu a chelete,ka mantsoe amang batho ba utsoitseng M6million ha ba na molato.

O bona eka sesosa ese ele sefe joale ka tonakholo,bua lintlha tse hlakileng o ts'ehetse taba hao.

Fukukhatla

01/11/2022

NTS'AMAIKUTLO

Nokeng ea thabana morena hoile ha qoela ngoana nokeng moo hoqhoeng ke koetseng.Sebakeng sena hothoe hase tanakelloe hohang.Lebaka ke h**e batho khale ba hoheloa moo le liphoofolo lia soloa.

Empa se makatsang ke sena,ho bitsitsoe mapolesa ao ona a fihlileng a kena fela,a tsoma ngoana lets'eare kaofela ba mofumana ese ele mofu.Potso ke ena: na moo noha e hohelang eteng kapo empa ele mademona fela antseng a qeta batho,hoba mapolesa ona a kene aba atsoa?Na ehlile noha ke ntho eteng,kapo eona koetsa?

Fukukhatla

31/10/2022

Mphe M800.00 re arohane onke thepa ,ke robala ka tlala le bana ke mpe ke khone ho sela.

Fukukhatla

30/10/2022

Ke tseo lifofane tsa baeti ba Matekane ba Friday.Ehlile bohoebi bo beha motho maemong,ehlile monna enoa hase motho fela aka bitsoang ha ho tjhekwa disu,hona ke nalane naheng ya Lesotho

Fukukhatla

Photos from Tse ipetsang pele ele marata Sebaretlane's post 29/10/2022

NATURENA EJA JOY

Kajeno kaizer chiefs,tse ts'ehla tsa Motaung li hlabile tse nts'o tsa bra Khoza,poho ea ba ea hlaba ka lenaka fats'e.

Mantsiboea tjena soweto koana ke monate, everything ke mahala haele moruo ona hakesa bua.Bona linepe ke tseo ✌️✌️✌️

Fukukhatla haeso ke hae koana

29/10/2022

KHOEBO HASE NTHO EA BOHLE

Khoebong m***a hobatlahala motho a tsebang hantle h**e na o batlang.Otlameha o ikemele,maemo a seke a tlosa tlhokong ea hao eleng manyane.Ba bang ba oele ke hobane baile ba nkoa ke maemo a tsela,eaba ha basa tsepamisa maikutlo nthong eo ba etletseng eleng naepeni.

Ha maemo a batla ho potisa kae kae,ipotse Pele h**e na hana otletse eng koebong moo.Seka etsa lintho hobane mmele o khannela moono empa hopola sepheo sa hotla khoebong

Re lipaki h**e le now hontse hona le batho ba fatelang morao joalo ka likhoho,lebaka ke h**e motho enoa oa batho o kopantse litabetabelo tsa hae le boemo bo hlahang tholokoso.Tseba hantle h**e na otlo batla naepene kapo leshala hobane le shanamisitse.

Fukukhatla haeso ke hae koana.

28/10/2022

MATEKANE ORE BASOTHO BA KHUTLELE LESOTHO

Kajeno moketeng moo honeng ho beoa Sam Matekane bo tonakholo,oile a fana ka polelo moo a ts'episang basotho.

Hara tseling tseo a li lokolisitseng oitse "Ke Nako joale ea h**e basotho ba etse khomo boela hae o holile,re hloka h**e ba khutlele naheng ea bona batlo bonts'a litsebo tseno tsa bona m***a."

Le utloa pelelo e joang lona bantseng ba kha moroho serope sea benya?

Fukukhatla

27/10/2022

MATEKANE O TSOELAPELE KA LIMAKA

Maqalong a beke ena haesale Sam Matekane a theohetse ho lokisa naha,nakong eona ena eo hothoeng naha haena chelete.

Ntate enoa o tsoile lets'olo ho:
1.holokisa airport ka chelete ea hae hoba muso haona letho.
2.O reketse sepolesa sekhoalankhoana ka chelete ea hae.
3.Hosane ke mokete oa hobeha tonakholo ke muso empa kaha ha ona chelete,otlo etsoa ka lits'enyehelo tsa monna enoa.

Otla hopola h**e lintho tsena o lietsa tjena esobe tonakholo,sena se paka h**e hona esale lefafatsane haele p**a e eatla.Sena ha sea makatsa basotho fela empa le machaba kaha kajeno ho fihlile baeti ba bohlokoa hotsoa America, Uganda le naheng tse ling.

Le president ea Afrika boroa le P.Motsepe ba teng ho tlo beha monna enoa,litsibi lire nalaneng ea Lesotho ena e ncha ea h**e ha ho beuoa tonakholo ebe hotla baeti batjena.

Lulang pela li baesekopo hosane ho boha ha ngoale e khiba,Lesotho ayoyo!!!

Fukukhatla

26/10/2022

PARAMENTE E BUTSOE

Maobane ntlo ea sechaba e butsoe bahlomphehi ba ne ba nka likano.Ba ke na khobong ea bosebeletsi ba sechaba.

Ha joale mosebetsi o ea qala joale,nts'a maikutlo ka mokhethoa oa hao,o no rata ha aka tsepamisa maikutlo lits'ebeletsong lifeng molemong oa lebatooa la hloahloeng.

Hopola h**e ha esale oa mokha empa ese ele oa mahloahloa ka moka.Roma mokhethoa oa hao re utloe na o lakatsa eng?

Fukukhatla

23/10/2022

TSA KAJENO THAPAMA

Ke Sunday kajeno haesale le holimo le momme p**a lets'eare kaofela.Hashoalane e ts'oara ke ha e qala ho ts'oela ka matla.Entse e theoha ha monate esena le leluma empa ena ka lenyele.

Camera ea ka e mpont'sitse h**e entse e otlana hotloha holimo sekits'ing ho leba mose thabants'o.Bonnete honoso hole thata haholo fats'e kaha ba mafats'eng ba ne baso leme basa emetse ona mongobo,haele lithabeng honoso ho emetsoe h**e ene kamorao ebe hoea hlaoloa.

Fukukhatla

22/10/2022

O bona eka hotlo etsahala eng moo,first round aggregate 0:0.

Fukukhatla

22/10/2022

Le ebone komisi ena ea lona he h**e e ea paesa.Ke tloha kere "khetho petho now"

21/10/2022

Videos (show all)

Ehlile banna ba bang baka fetoa le ke mosali enoa ka lifela.🤣🤣
Re itlisitse ka seqo mpilo moo ho thakholoang lekoete la tsela tse palamaneng.
Shu!! Shu!! Shu!! Bula lekhalo moo....Fukukhatla

Telephone

Website

Address

SB
Mohale's Hoek
Other Shopping & Retail in Mohale's Hoek (show all)
Haeso holy cross Haeso holy cross
Mohale's Hoek

Haeso holy cross monate o teng or wena o tseba jwang

Joburg Stock Shopping Joburg Stock Shopping
Mohale's Hoek

Reu rekela stock Joburg

ChiVønna -Mohale's Hoek ChiVønna -Mohale's Hoek
Likhutlong
Mohale's Hoek

Keep it TipSy!!

Chabana'z Člothing Chabana'z Člothing
Mohale's Hoek
Mohale's Hoek

Get designed clothing with affortable prices

T.squared's production T.squared's production
Mohale's Hoek

Jo'burg shopping group Jo'burg shopping group
Thabaneng
Mohale's Hoek, 800

Buying & Selling Clothes

Monare agricultural association Monare agricultural association
P, O, BOX 2
Mohale's Hoek, 2000

Ho rekiswa meroho kaho fapana le tamati hananyise le greenpeper

Skinny Leey Da hood Skinny Leey Da hood
Hammapotsane 800
Mohale's Hoek

Bypass Offsales Bypass Offsales
Mohale's Hoek, 800

This store is a retail shop that predominantly sells prepackaged alcoholic beverages — typically i

Big Boy ntata Moshana Big Boy ntata Moshana
Naleli Center/ Mzuku
Mohale's Hoek

Fighting for survival

Food Fest Spices Food Fest Spices
Qalakheng
Mohale's Hoek