News24/7 Lesotho

News24/7 Lesotho

You may also like

Zahir Lucas Leonspd
Zahir Lucas Leonspd

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from News24/7 Lesotho, Media Agency, Maseru.

Photos from News24/7 Lesotho's post 01/08/2023
01/08/2023

MOSALI O LOKELA A TSEBE HO TIISA LIBOUTU KUKU EBE TSOPANE

Tloho re tlo u rupela ho tiisa liboutu kuku ebe tsopane nakong ea thobalano le ho u thusa ka mekhoa e bolokehileng ea ho etsa kuku Tsopane.

Mosali o lokela a tsebe ho tiisa liboutu kuku ebe tsopane,monna a tsetsele nakong ea papali

-Na u na le bothata ba ho lahla 'mane ka pelenyana?Tloho re tlo u fa mahlale a ho loants'a bothata boo u sa sebelise litlhare Pele mosali a u hlahlamisa

☑️Na u ts'oha h**e ha u khotsofatse motho oa hau betheng hoo u seng u na le letsoalo la h**e u tla u chita kapa a u hlale?Tloho re tlo fa mahlale a ka u thusang ho tsitsisa lenyalo la hau Pele ba u hlahlamisa

Thuto eo kaofela ho e fumana ka hara WhatsApp group e bitsoang Re haha Malapa.Hona le Online Lovers Seminar e ntseng e tsoelapele ka moo.

Ho kenela Seminara eo u lefa M30 ka Mpesa or Ecocash ebe u kenngoa ka hara group eo hang-hang

Ha eba u na le thahasello,re ts'oare ka WhatsApp link ke ena;https://wa.me/26656333374

28/07/2023

E ntse e ba loose

-Ha u ntse u hola bots'ehali ba hau bo ntse bo ba loose
-Ha u ntse u tsoala bana,bots'ehali ba hau bo ntse bo ba loose
-Ha u ntse u etsa thobalano,bots'ehali ba hau bo ntse bo ba loose(controversial)

Tloho re tlo u hlomella ka mahlale h**e na boemo ha ese ele boo Tharollo ke efeng.Re buoa litaba tseo ka hara WhatsApp group e bitsoang "Re haha Malapa"

Hona le Online Lover's Seminar e ntseng e tsoela ka hara Group eo

Ha u batla ho kenela Seminara eo kena ka WhatsApp linking e ka tlase u fumane lintlha tse feletseng.Re fumaneha 24 hours.Buoa le Rona ka nako efe kapa efe.

https://wa.me/26656333374

28/07/2023

NA U MONNA EA NANG LE MATHATA A BETHENG

☑️Na u na le bothata ba ho lahla 'mane ka pelenyana kapa ba molamu u sokolisang ho tiea

Haeba ho joalo,eba setho sa WhatsApp Group e bitsoang "Re Haha Malapa"
Ka hara eona hona le Online Lover's Seminar e ntseng e tsoelapele moo u tla fumana thupelo e feletseng h**e na u ka hlola mathata ao joang.

☑️Na u ts'oha h**e ha u khotsofatse motho oa hau betheng hoo u seng u na le letsoalo la h**e u tla u chita kapa a u hlale?

Ka hara group eo,banna ba fumana thupelo e feletseng h**e na ba ka khotsofatsa basali joang thobalanong ho boloka malapa a bona.Ba fuoa thupelo efe kapa efe eo ba e hlokang h**e qetellong ba khotsofatse baratuoa ba bona ba boloke manyalo a bona.Le basali ba hlomelloa ka malebela a tebileng litabeng tsa betheng

U ka boetse ua teka liqholotso tsa hau ka moo ua thusoa ho tsona.

Re amohela banna le basali

Eba setho sa Group ena u ntlafatse Lenyalo la hau kapa Relationship ea hau

Ha eba u na le thahasello,re ts'oare ka WhatsApp linking e ka tlase u fumane lintlha tse feletseng

Link;https://wa.me/26656333374

28/07/2023

BOHLOKOA BA TSIPA-TSIPA

-E matlafatsa mesifa ea bots'ehali ebe Tsopane

-E thusa h**e molamu o lule o tiile nakong ea papali

-E thusa h**e monna a lahle 'mane nakong eo u seng u hloka joalo

-E thusa mosali h**e a lahle 'mane hofeta ha ngoe ka hara one round

-E fa banna ba melamu e menyane boits'epo

-E thusa mosali h**e a natefeloe ke size efe kapa efe ea molamu

-E ntlafatsa monate oa thobalano banneng le basaling

Tloho re tlo u ruta h**e na Tsipa-Tsipa ke eng,e etsoa joang le h**e na u ikoetlisetsa eona joang ka hara WhatsApp group e bitsoang "Re haha Malapa"

Hona le Online Lover's Seminar e ntseng e tsoela ka hara Group eo

Ha u batla ho kenela Seminara eo kena ka WhatsApp linking e ka tlase u fumane lintlha tse feletseng le lipehelo

https://wa.me/26656333374

28/07/2023

Nyakalatsa monna ka Tsipa-Tsipa

Basali ba bangata ba nahana h**e ho tiisoa libono ha ho etsoa tsipa-tsipa ho nyakalatsa monna betheng.No ha ho tiisoe lirao.Mono ho sebetsanoa le mesifa ea bots'ehali ebile u ka koetlisetsa bots'ehali Tsipa-Tsipa u le mong h**e nakong ea papali u tlo khone ho e etsa.E etsa h**e monna a natefeloe ke papali haholo"

Tloho re tlo u ruta h**e na Tsipa-Tsipa ke eng,e etsoa joang le h**e na u ikoetlisetsa eona joang ka hara WhatsApp group e bitsoang "Re haha Malapa"

Hona le Online Lover's Seminar e ntseng e tsoela ka hara Group eo

Ha u batla ho kenela Seminara eo kena ka WhatsApp linking e ka tlase u fumane lintlha tse feletseng.

https://wa.me/26656333374

23/07/2023

WHY BASALI BA CHITA BANNA

Liphuputso li supa banna ba bangata ba kena manyalong ba sena kutloisiso e phethahetseng ea thobalano.Le ha Thobalano ele thloleho joalo,e hloka kutloisiso h**e na e lokela ho tsamaea joang.Banna ba bangata ba sitoa ho khotsofatsa basali betheng ka lebaka la ho hloka tsebo kapa kutloisiso h**e na thobalano e lokela ho tsamaea joang 'me seo se etsa h**e basali ba chite kaha ho se mosali a ka mamellàng tlala ea betheng.

Ha banna ba ka tlohela bothata ba tsamaea Liseminara/lithupelo tse reretsoeng ho ba ntlafatsa litabeng tseo tsa betheng malapa a mangata a ka tiha a bolokeha.

Hona le Liseminara tse ts'oaroang live le ts'e ts'oaroang Online

Bakeng sa ho kenela Seminara e ts'oeroeng online ka hara WhatsApp group e bitsoang Re haha Malapa re ts'oare ka WhatsApp nomorong e ka tlase u fumane lintlha tse feletseng

https://wa.me/26656333374

22/07/2023

BASALI BA BANG BA BATLA LITS'OMO TSE TELELE BETHENG.

TSA BO MASILO LE MASILONYANE ESENG TSA BO LESHALA LE NAOA

Loants'a round ea 2 minutes Pele basali ba u baleha.

Maqheka le maoala ao banna ba ka a sebelisang ho loants'a bothata ba ho lahla 'mane ka pelenyana nakong ea thobalano ba sa sebelise litlhare a teng.Tloho re tlo u ruta ona ka hara WhatsApp group e bitsoang "Re haha Malapa"

Hona le Online Lover's Seminar e ntseng e tsoela ka hara Group eo

Ha u batla ho kenela Seminara eo kena ka WhatsApp linking e ka tlase u fumane lintlha tse feletseng.

https://wa.me/26656333374

22/07/2023

HOBANENG BANNA BA BANG BA RATA HO KENYA BASALI MOLAMU KA LIBONONG

Ke hobane lesoba leo le mopetetsane.Banna ba natefeloa haholo moo ho leng mopetetsane(tight)

Sena se bolela h**e basali ba lokela ho sebeletsa h**e Lesotho la bona le lule ele tsopane(le le mopetetsane)hobane ha ho sa be joalo molamu o tla lebisoa ka morao.

Mekhoa e bolokehileng ea ho etsa Lesotho Tsopane e teng tloho re tlo u ruta eona ka hara WhatsApp group e bitsoang "Re haha Malapa"

Hona le Online Lover's Seminar e ntseng e tsoela ka hara Group eo

Ha u batla ho kenela Seminara eo kena ka WhatsApp linking e ka tlase u fumane lintlha tse feletseng le lipehelo

https://wa.me/26656333374

15/07/2023

Eba setho sa WhatsApp Group e bitsoang "Re haha Malapa" o ilo ithuta tse latelang molemong oa ho haha lelapa la hau le likamano tsa hau tsa lerato

Bohlokoa ba Thobalano
Mefuta ea thobalano
-Thobalano e nepahetseng
-Li-style tse 50 tsa thobalano
-Foreplay
-Foreplay Tips
-squirtting
-Nako e nepahetseng ea ho rota
-U utloa joang ha mosali a rota
-Maoala a ho loants'a ho rota ka Pelenyana
-Mekhoa ea ho sebetsana le molamu o hanang ho tiya
-Menyaka ea s*x basaling
-Oregenous Zones basaling le banneng
-Thobalano ea hoseng/Morning Glory
-Bolele bo nepaheng ba Round ea s*x
-Thing you should Avoid during s*x
-Causes of Low s*x Drive
-Sesosa sa ho lieha ho rota kapa ho se rote hohang nakong ea s*x
-U bona joang h**e u fa motho oa hau ha monate
-Tsela eo mosali a ka hlants'ang monna ka teng
-Tsela eo monna a ka hlants'ang mosali ka teng betheng
-Mekhoa ea ho natefisa your s*x life
-Ho repha ha kuku
--Mekhoa e bolokehileng ea ho etsa kuku tsopane
-Tsipa-Tsipa
-Rough S*x Vs Slow S*x

Kena ka WhatsApp link ena bakeng sa lintlha tse feletseng ka Group https://wa.me/26656333374

13/07/2023

Bots'ehali bo ea koetlisoa h**e mosali a nyakalatse monna

"Ho sa khathalatsehe lilemo tsa hau le shape ea 'mele oa hau,le h**e na u se u e-na le bana kapa che,bots'ehali bo ea koetlisoa h**e bo etse lintho tse latelang;Ho peteletsa,Ho hula,le ho momona molamu hara tse ling.Ntho eo e bitsoa Singapore Grip" kapa "playing the Flute"

Kopana le Sylvia Pofane ka hara group ea WhatsApp e bitsoang re "Re haha Malapa" ka moo ho ts'oaretsoeng Online Lover's Seminar.

Litaba tseo li ntse li tsoelapele ka hara group eo.

Ha u batla ho kenela Seminara eo kena ka WhatsApp linking e ka tlase u fumane lintlha tse feletseng le lipehelo.

https://wa.me/26656333374

12/07/2023

U Ke Ke Ua Khotsofatsa Motho Ua Hau U Sa Khone ho itaola h**e na u Lahla 'Mane Neng.

"Lona bontate U ke ke ua khotsofatsa motho oa hau u sa khone ho itaola h**e na u lahla 'mane neng.Kajeno re tlo lefa mahlale/Maqheka ao le ka a sebelisang h**e u se lahle 'mane ka pelenyana.Le bao taba ena ea ho lahla 'mane ka pelenyana eleng bothata re tlo ba fa mahlale a ho loants'a bothata boo ba sa sebelise litlhare "

Kopana le Sylvia Pofane ka hara group ea WhatsApp e bitsoang re "Re haha Malapa" ka moo ho ts'oaretsoeng Online Lover's Seminar.

Litaba tseo li ntse li tsoelapele ka hara group eo.

Ha u batla ho kenela Seminara eo kena ka WhatsApp linking e ka tlase u fumane lintlha tse feletseng le lipehelo.

https://wa.me/26656333374

10/07/2023

NGOLA COCONUT KA LETHEKA

"Joalo kaha Woman on Top e hlola basali ba bang,ha u le kaholim'a monna se ka mo berella.Haba mpa h**e letheka le tsebe ho tsamaea ebe u ngola coconut ka letheka"

Kopana le Sylvia Pofane ka hara group ea WhatsApp e bitsoang re "Re haha Malapa" ka moo ho ts'oaretsoeng Online Lover's Seminar.

Litaba tseo li ntse li tsoelapele ka hara group eo.

Ha u batla ho kenela Seminara eo kena ka WhatsApp linking e ka tlase u fumane lintlha tse feletseng le lipehelo.

https://wa.me/26656333374

10/07/2023

SYLVIA POFANE O HAHA MANYALO LE LIKAMANO TSA LERATO

Online Lover's Seminar ke thupelo e mabapi le litaba tsa betheng e reretsoeng ho ntlafatsa manyalo le likamano tsa Lerato,e ntseng e tsoelapele ka hara Group ea WhatsApp e bitsoang "Re Haha Malapa"

Sylvia Pofane o bile le mohopolo oa thupelo ena ka mora h**e a ithute h**e e ngoe ea lintho tse qhalang manyalo le likamano tsa lerato ke ho se khotsofatsane hoa banyalani/baratani betheng,'me a iphumana a lokela ho bona h**e na a ka loants'a bothata boo joang.

Ho kenela Thupelo eo u patala M30 ka Mpesa or Ecocash linomorong tseo u tla li fuoa WhatsApp-ong e ka tlase.

U boetse u ka fumana tlhabollo ka M50 ho Sylvia Pofane

Ha eba u na le thahasello,re ts'oare ka WhatsApp linking ena;https://wa.me/26656333374

30/06/2023

NA U HLOKA THUSO LE MALEBELA LITABENG TSA BETHENG

Kopana le Sylvia Pofane

☑️Na u na le bothata ba ho lahla 'mane ka pelenyana?

Haeba ho joalo,eba setho sa WhatsApp Group e bitsoang "Re Haha Malapa"
Ka hara eona hona le Online Lover's Seminar e ntseng e tsoelapele moo u tla fumana thupelo e feletseng h**e na u ka hlola bothata boo joang u sa sebelise litlhare.

☑️Na u ts'oha h**e ha u khotsofatse motho oa hau betheng hoo u seng u na le letsoalo la h**e u tla u chita kapa a u hlale?

Ka hara group e joalo,banna ba boetse fumana le thupelo e feletseng h**e na ba ka nyakalatsa basali joang nakong ea thobalano.U fuoa thupelo efe kapa efe eo u e hlokang h**e qetellong u khotsofatse moratuoa oa hau u boloke lenyalo la hau.Le basali ba hlomelloa ka malebela le thuto

U ka boetse ua teka liqholotso tsa hau,oa thusoa ho tsona.

Ho kenela thupelo eo u lefa M30 ka Mpesa/Ecocash.Hang ha u qeta ho lefa re u Kenya ka groupung ea WhatsApp ea thupelo eo.Group eo ke ea THUPELO e etsoang ka lits'enyehelo ka hona ha ho motho ea tla kena mahala.U patala ha ngoe feela

Re amohela banna le basali

Eba setho sa Group ena u ntlafatse Lenyalo la hau kapa Relationship ea hau

Ha eba u na le thahasello,re ts'oare ka WhatsApp ho 56333374 re u fe linomoro tseo u ka patallang ho tsona
WhatsApp Link;https://wa.me/26656333374

15/06/2023

NA U MONNA EA NANG LE BOTHATA BA HO LAHLA 'MANE KA PELENYANA NAKONG EA THOBALANO

Haeba ho joalo,re u memela ho ba setho sa WhatsApp Group ea rona e bitsoang "Re Haha Malapa" moo re fanang ka thupelo e felletseng h**e na bothata ba ho lahla 'mane ka pelenyane/Premature Ej*******on bo ka loants'oa joang ho sa sebelisoe litlhare.

Ha re fane ka thupelo eo fela,re boetse re fana ka thupelo efe kapa efe eo u e hlokang h**e u khotsofatse moratuoa oa hau.

Ho ba setho sa Group ea "Re Haha Malapa" u hlokoa M20

Ka hara Group eo re na le A Relationship,Love,and marriage Counselor "Sylvia Pofane"

Batho ba ka tlase ho lilemo tse 18 ba ke ke ba amoheloa hohang.

Ho ba setho re ts'oare ka WhatsApp ho 56333374
WhatsApp Link;https://wa.me/26656333374
Another WhatsApp Link;https://wa.me/26650828604

wa.me

31/05/2023

Ho lieha ho kena lenyalong ho ka se u bolae empa ho potlakela ho kena lenyalong u so itukise ebile u so ithute motho oa hau ho na le litlamorao tse bohloko.

31/05/2023

Ntle le nakong ea thobalano,basali ba khothaletsoa ho etsa tsipatsipa bonyane ha hlano ka letsatsi ha a ntse a phetha mabaka a hae ekaba o ntse a tsamaea,a phehile,a ntse a fiela,a ntse a ja leha a ituletse fela.

Ho etsa tsipatsipa ke mokhoa o mong oa ho koetlisa kuku h**e e be tsopane kaha ho khutlisa mesifa ea kuku.

31/05/2023

Thobalano a se lerato,lerato a se thobalano ke mokho batho ba sa rataneng ba ka etsang thobalano le batho ba ratanang ba ka se etse thobalano.

30/05/2023

G SPOT E HOKAE

Ka nako ea thobalano mosali o natefeloa haholo ha molamu o thetsa g spot.Molamu o motenya le o motelele a se hangata o fihlang g spot empa o mokhuts'oane ebile o le mosesane o fihla hantle hoba ha e hare empa e qalong leboteng le kaholimo la kuku.

Molamu o bopehileng joalo ka banana haholo o shebileng holimo o khona ho fihla hantle g spoteng ho feta o otlolohileng fela hoba oona hang ha o kena hlooho e its'etleha ka lebota le ka holimo.

Kamoso re tla bua na u lokela ho etsang h**e u fihlele g spot le h**e na ke litaele li fe tse ka u thusang h**e u thetse g spot habobebe.

30/05/2023

MONATE OA TSIPATSIPA KA NAKO EA THOBALANO

Tsipatsipa ke e ngoe e natefisang thobalano haholo,ka nako eo mosali ha a lokela ho itlohela fela empa o lokela a 'ne a tiise bots'ehahi abo tlohele,a tiise,a tlohele 'me mosali ea tsebang tsipatsipa ha ho na mohla a tletlebang ka molamu o monyane hoba o tseba ho tiisa liboutu h**e kuku e tiise molamu hamonate.

Ntho Eno ha e natefele banna fela empa le mosali ea mo natefela hoba molamu o hohla mabota ana hamonate etsoe o tla be a le mongobo.Ha monna a ntse a fecha,ha a ea morao u e lokolle joale ha a e isa hare e tiise e hle e petetsane.

Joalo kaha basali ba bang ba hloloa ke ho fecha a le kaholimo ebile ba khathala kapele,hang ha u khathala se ke oa theoha monna eno empa e kenye ka hlooho fela ha u qeta etsa tsipatsipa.Leha eba monna ke nku ha a lle Mona o tla lla sebooko sa 'mokotsane.

30/05/2023

TSEBA 'MELE OA MOTHO OA HAU

Nakong ea thobalano tseba h**e na motho oa hau o rata raote tse telele kapa tse khuts'oane,o batla u e khanne butle kapa kapele le h**e na o rata bonyane ha le kopane le etse raote tse kae.

Ha feela u mo fa hamonate e mong hangoe fela o khotsofetse ha e mong a ipatlela raonte e khuts'oane e monate.Leha thobalano e ka nka hora kaofela ha e sa le natefele e ka se be monate.Tseba h**e na motho oa hau o e hloka joang h**e le natefeloe ka bobeli.

29/05/2023

MELEMO EA HO CHENCHA LITAELE KA NAKO EA THOBALANO

Ho chencha litaele ho natefisa thobalano ho feta ho etsa setaele se le seng ebile li etsa h**e motho a hlahise mahlale a hae.Hara litaele tsohle ho na le seo o tla bona motho oa hau se mo natefela leha u sa mo botse.

Joalo kaha basali ba bang ba lieha ho rota kapa ba sa rote hohang nakong ea thobalano,ha le chencha litaele ho na le se ka mo natefelang a ba a qetella a rotile ho sa tsotelle saese ea molamu oa monna.Ho chencha litaele ho boetse ho etsa batho ba phutholohelanang nakong ea thobalano etsoe motho leha a ka ba lihlong empa ha a natefeloa lia tloha.

E le ho matlafatsa thobalano,u lokela u se ke oa nyefola litaele ha motho oa hau a re le li etse ha feela li sa u utluise bohloko.

29/05/2023

Rata le ho hlompha motho oa hau hoba ho na le batho ba bangata kantle ka Mona ba batlang ho ratana le eena empa o khethile uena fela

29/05/2023

KA NAKO EA THOBALANO U BONA JOANG HA MOTHO A FIHLELA SEHLOHLOLO?

-Motho e mong ha a rota o senya ka mahlong,o sosobanya sefahleho e mong a ka phethola mahlo
-Joalo kaha batho ba etsa lintho tse fapaneng,e mong 'mele oa thothomela e ke o ts'oeroe ke sethoathoa athe o utloa monate
-E mong oa u loma kapa a u tsipe
-Ho na le batho ba nts'ang likhapha ha ba natefeloa
-E mong a ka u bitsa ka mabitso a mangata a fapaneng a be a u ts'epise ho u rekela chelete
-Batho ba bang ha ba rota ba etsa lerataa u be u nahane h**e oa shapuoa athe o utloa monate
-E mong oa u tiisa
-Ho basali e mong o nts'a mosese,taba Ena ke hoba a natefeloa ho feta ebile ha o thibehe
-Leha ho le joalo ho na le batho ba sa etseng letho ha e se ho hemela holimo

28/05/2023

LINTHO TSEO BARATANI BA LOKELANG HO LI QOBA MJOLONG

1-Qobang ho lula 'moho le e-so nyalane
2-Qoba ho mokenya sekolo ka chelete ea hau le e-so nyalane
3-Se ke ua lumela ho etsa ngoana pele le nyalana
4-Qoba ho mo bitsa monna/mosali oa hau le e-so nyalane?
5-Qobang ho alimana ka chelete e tlo le qabanya
6-Qobang ho fanana lits'oants'o tsa lona tsa maponapona

Photos from Maseru News27's post 25/05/2023
12/05/2023

Lumelang,Re ne re koetsoe re khutlile

23/04/2023

NA MOLAMU O MOHOLO KE ONA O NEPAHETSENG BAKENG SA THOBALANO?

Ho ea ka liphuputso, banna ba bangata ba labalabela ho ba le melamu e meholo ka khopolo ea h**e Molamu o moholo ke ona o nepahetseng bakeng sa papali ea kalaneng.

Re batlile maikutlo a e mong oa basali ba phelang Maseru Ha-Pita tabeng ena 'me o li behile ka tsela e latelang;

"Ha re ts'oane re le basali.Ho na le ba batlang eona melamu eno e moholo-holo,ho na le ba batlang e moholo bo lekaneng ha ba bang ba batla e lekaneng fela,athe e mong o fumane h**e o batla o monyane.

Feela ho ea etsahala h**e monna ea ts'oereng molamu o moholo a hlolisoe ke ea ts'oereng o monyane,hobane a sa tsebe ho sebelisa molamu ono o moholo".O rialo

Liphuputso tseo re li entseng li nyalellana le maikutlo a mosali enoa lehoja re fumane h**e ho na le li-style tsa thobalano tseo molamu o monyane a ka khotsofatsang basali.

Re khothaletsa banna ho se holise melamu kaha ho le kotsi.Seo ba ka se etsang ke ho ithuta li-style tsa thobalano tseo ka tsona ba ka khotsofatsang basali ka eona melamu eo e menyane.

Re tla buoa ka li-style tseo lih**eng tse tlang.

Re tla boela re buoa hape ka limpe tsa melamu e meholo.

Kena ka li-link tse ka tlase u latele leselinyana la Maseru News27 leo ke seng ke sebetsa ho lona hape.Ke tla tsoelapele ka litaba tsena honateng.https://www.facebook.com/100063908599319/posts/639833714823576/?mibextid=BuFJOqMoWj1Hyi8k

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063908599319

15/04/2023

HOBANENG BANNA BA KHALEHA HAHOLO KA MORA THOBALANO

Motsoako oa Maro o lokolloang ke boko nakong eo monna a lahlang 'mane ke ona sesosa sa boroko bo matla bo tlelang banna ka mora thobalano

Nakong eo monna a lahlang 'mane boko bo lokolla maro a bitsoang "Prolactin" a bakelang monna mokhathala le boroko bo matla ka mora moo

Lena ke lona lebaka le etsang h**e banna ba bang ba khalehe hang hang ha ba qeta ho beta
- - - - - - - - - - - - - - - - - -
RE U TLISETSA CHELETE EA PARAFIN KE MARIHA

Re reka liphahlo tsa Mariha tse ntseng li le hantle tse neng li aparoa kapa li rekisoa tseo u baketseng thoto eo u seng u sa tsebe na u etsang eona.
☑️Tse BOBEBE tsa MARIHA re nka phahlo ka ngoe ka M5 each.

TSE BOIMANYANA
Tse 10 ke M100
Tse 20 ke M200
Tse 30 ke M300
Tse 40 ke M400
Tse 50 ke M500
☑️LIPHAHLO TSE BOIMA/MARIKHOE
10= M150
20 = M300
30 = M450
40 = M600
50 = M750
☑️LIPHAHLONG TSE BOIMAHALI re nka phahlo ka ngoe ka M30/M20 re ipapisitse le boemo ba eona.

☑️Ha re nke tsohle,re khetha tse re khotsofatsang
☑️Ha u fana ka tsa bosholu rea u ts'oarisa
☑️Strictly tsa mariha le marikhoe

Re Maseru fela.Buoa le rona ha feela u amohela chelete eo re fanang ka eona.U ka li tlisa kapa ra li lata.
Calls:56333374
WhatsApp:https://wa.me/26656333374
- - - - - - - - - - - - - -
Ho feta moo boko bo lokolla maro a bitsoang 'Oxytocin' le 'Vasopressin' a etsang h**e monna a khalehe ka mora thobalano

Oxytocin e theola stress kapa khatello kelellong eleng se etsang h**e monna a khalehe haholo ka mora thobalano

14/04/2023

Latela leselinyana la Maseru News27 ka link e ka tlase kaha bekeng ena ke ntse ke theohela ho lona.Ba sa tsebeng,Maseru News27 ke moo ke qalileng ke sebetsa teng Pele ke theha page ena.

https://www.facebook.com/100063908599319/posts/636015911872023/?mibextid=BuFJOqMoWj1Hyi8k

https://www.facebook.com/profile.php?id=100063908599319

31/03/2023

Foreplay e thusa le banna h**e ba rote quality sperms.

25/03/2023

RE REKA LIPHAHLO TSA HAU TSE USED

Naa u na le Liphahlo tsa mariha tse neng li aparoa kapa li rekisoa tse seng li u baketse thoto eo u sa tsebeng na u etsang ka eona.Haeba u na le tsona,Liphahlo tse joalo re li reka ka tsela e latelang

TSE BOBEBE TSA MARIHA
Tse 10 = M50
Tse 20 = M100
Tse 30 = M150
Tse 40= M200
Tse 50 = M250

TSE BOIMANYANA
☑️Tse 10 = M100
☑️Tse 20 = M200
☑️Tse 30 = M300
☑️Tse 40 = M400
☑️Tse 50 = M500

LIPHAHLO TSE BOIMA/MARIKHOE
Tse 10 = M150
Tse 20 = M300
Tse 30 = M450
Tse 40 = M600
Tse 50 = M750

LIPHAHLO TSE BOIMAHALI
Tse 5 = M150
Tse 10 = M300
Tse 20 = M600
Tse 30 =M900
☑️Ha u sa amohele li-price tsena se ka ba ituba ua buoa le rona
☑️ Ha re nke tsohle,re khetha tse re khotsofatsang
☑️Ha u ka re fa tsa bosholu rea u ts'oarisa

U ka li tlisa kapa ra li lata-Re Maseru Feela.Re nka tsa mariha/marikhoe

WhatsApp:63444698

23/03/2023

RE REKA LIPHAHLO TSA HAU TSE USED

Naa u na le Liphahlo tsa mariha tse neng li aparoa kapa li rekisoa tse seng li u baketse thoto eo u sa tsebeng na u etsang ka eona.

Re fe tsona re ea li hloka re u fe teke.Re li reka ka tsela e latelang

LIJESI

Tse 10 = M50
Tse 20 = M100
Tse 30 = M150
Tse 40= M200
Tse 50 = M250

☑️LIPHAHLO TSE BOIMANYANA(lilamba,licoat tse bobebe,top jeans joalo joalo.
☑️Tse 10 = M100
☑️Tse 20 = M200
☑️Tse 30 = M300
☑️Tse 40 = M400
☑️Tse 50 = M500

LIPHAHLO TSE BOIMA/MARIKHOE(Li-coat tse boima&marikhoe and some top jeans
Tse 10 = M150
Tse 20 = M300
Tse 30 = M450
Tse 40 = M600
Tse 50 = M750

LIPHAHLO TSE BOIMAHALI(LIJASE)
Tse 5 = M150
Tse 10 = M300
Tse 20 = M600

☑️Ha u sa amohele li-price tsena tsa rona se ka ba ituba ua re letsetsa kapa ho re etsetsa WhatsApp

☑️Se ka lebella h**e re tla nka thoto ea hau kaofela,re khetha tse re khotsofatsang

☑️Ha re nke tsa hlabula hohang Now
☑️Ha u ka fana ka tsa bosholu rea u ts'oarisa

Strictly tsa Mariha or Marikhoe.

Utloisisa-Re batla Liphahlo tseo u baketseng thoto eo u sa tsebeng na u etsang ka eona.

Ha u na le tsona u ka li tlisa kapa ra itatela tsona ha u le haufi.Re Maseru

Ha u buoa le rona-se ka batla re tle hang- hang kapa ua batla ho li tlisa hang hang.Re fe monyetla oa h**e re hlophe letsatsi

WhatsApp:63444698

22/03/2023

HA HO THOE LI NOOE,LI MOLEMO 'MELENG EA BASALI HA BA ROTETSOE
(Ke bone li-commenteng ba bang ba re nahana h**e ho thoe li nooe.

LI-SPERMS LI NA MATSOAI A MOLEMO BASALING

Teaspoon ele ngoe ea li-sperms e na le li -proteins tse fetang 200 tse bohlokoa haholo 'meleng oa mosali.

Ntle le Proteins li-sperms li na le matsoai a latelang a bohlokoa 'meleng ea basali

Vitamin C
Calcium
Chlorine
Citric Acid
Fructose
Lactic Acid
Nitrogen
Magnesium
Phosphorus
Potassium
Sodium
Vitamin B12
Zink.

Sheknows(source)

22/03/2023

LI-SPERMS LI NA MATSOAI A MOLEMO BASALING

Teaspoon ele ngoe ea li-sperms e na le li -proteins tse fetang 200 tse bohlokoa haholo 'meleng oa mosali.

Ntle le Proteins li-sperms li na le matsoai a latelang a bohlokoa 'meleng ea basali

Vitamin C
Calcium
Chlorine
Citric Acid
Fructose
Lactic Acid
Nitrogen
Magnesium
Phosphorus
Potassium
Sodium
Vitamin B12
Zink.

Sheknows(source)

Photos from News24/7 Lesotho's post 21/03/2023

MONYAOLO OA LIPHAHLO TSA LI-SECOND HAND HA-PITA CIRCLENG-LIPHAHLO KE LI M10

Liphahlo tse latelang ke li M10 phahlo ka ngoe.U ka iphumanela Stock,ua ikhethela tseo u li ratang ho tloha ka M300 ua ilo ithekisetsa.

Li rekisoa le ka bo ngoe

☑️S*xypants
☑️Marikhoe
☑️Bum-Shorts
☑️Likipa
☑️Lihempe
☑️Shorts
☑️Mese
☑️Lijesi
☑️Libaki
☑️Others

☑️Marikhoe a bontate le bo abuti a teng ka li M30 le li M50

☑️Lilamba li teng ke li M30.
☑️Li-Coat tsa li M30 le li M50 le tsona li teng
☑️Lijase ke li M50
☑️Makomora a matle a bo-ausi ke M20 each

Re Maseru Ha-Pita Circleng ka lehlakorong la Kazi Kota,seterateng.

Re iphaphithile ka jarete ea Car Wash moo ho nang le speaker se ntseng se thaotha.

Contacts
57183860
57233739
Re moo matsatsi ohle.Monday to Sunday.

21/03/2023

Li-sperms li na le Zink e bitsoang US RAD e thusang basali h**e ba se tsofale ka pelenyana

-Source

Want your business to be the top-listed Advertising & Marketing Company in Maseru?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Website

Address

Maseru
Other Media Agencies in Maseru (show all)
Tsala Africa Tsala Africa
Maseru
Maseru, 100

We are a growing media agency offering a young range of services from content creation, social media

Boleng Media Boleng Media
Maseru, 100

Boleng Media- We are a media agency Our services include Graphic Design, Advertising and Photography

Think Lesotho Think Lesotho
Maseru
Maseru, 100

Your Future Choice in Media.

Composite Studios LS Composite Studios LS
Maseru

Visual Communications Agency