Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- Pty,Ltd".

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- Pty,Ltd"., Consulting Agency, Maseru.

Ts'ehetsano social work services consultancy is a private company to provide expert consultation,advice, counselling and intervention across a wide range of social care services

16/01/2024

OFFICE ALERT!!! OFFICE ALERT!!! OFFICE ALERT!!!

Dear family, we are happy that from the 1st February 2024 you will be able to visit us(on appointment) at our new offices at Maqalika business center Machache.

"I hope 2024 brings you unconditional love and happiness, I hope that it fills you with life and light. I hope 2024 motivates you and encourages you to follow your dreams. I hope that it keeps you safe and surrounded by your loved ones. I hope 2024 gives you strength.

I pray that 2024 helps you heal, I hope this is your year. The year that your life comes together, the year that everything works out,the best year of your life. It might not be the best yet, because things didn't change as quickly as night turns to day, but we are hopeful that do.

I hope that you keep smiling, I hope that you still make the most of it. I hope that you keep giving yourself another chance to liveth best version your life , Because you deserve it, we all deserve the life that we dreamt of"

PLEASE SHARE

12/01/2024

Thank you Thahameso for inviting us.

ALONE WE CAN DO SO LITTLE BUT TOGETHER WE CAN DO SO MUCH.

Photos from Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- Pty,Ltd".'s post 11/01/2024

Good evening family , Hosane re tlabe rele LTV hoseng lenaneong la THAHAMESO ka 6:30am.

Please tune in.
Alone you can do so little but together we can do so much.

Photos from Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- Pty,Ltd".'s post 06/01/2024

Free career guidance and counselling for everyone , motho emong le emong o amohelehile haholo Bacha. Le ha eba hona le seo u ka ratang ho se arolelana le bacha kholisong ea thuto le boiphiliso u amohelehile.

ALONE YOU CAN MAKE SO LITTLE BUT TOGETHER WE CAN DO SO MUCH.

01/01/2024

WELCOME 2024, fam! Hello Monday
Dear family and friends! Congratulations on entering 2024! My heartfelt wish is that it becomes our most remarkable year yet. Let's hold close the ones we love, remembering that not everyone could come through with us. May we never take our precious relationships for granted, for life's twists and turns can happen in an instant. Here's to cherishing the beauty of our lives .

HAPPY NEW YEAR.

Photos from Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- Pty,Ltd".'s post 19/12/2023

Kajeno 19/12/2023

RADIO LESOTHO 93.3mhz
LENANEO : BANNA KHOTLA
HOST: Dj Letz
NAKO: 09:20PM
GUEST : Wilfred Nthole
SEHLOHO: MANHOOD (BONNA)

18/12/2023

TO MY FAMILY, CLIENTS AND FRIENDS

MAY THIS CHRISTMAS WEEK BRING LOVE IN YOUR HEART,HEALTH TO YOUR BODY, AND PEACE AND JOY TO YOUR HOME.

16/12/2023
Photos from Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- Pty,Ltd".'s post 01/12/2023

WORLD AIDS DAY 2023 " LET COMMUNITIES LEAD"

Selemo le selemo re lula re keteka letsatsi la lefatse la Aids, nako eohle hara selemo awareness is raised ka taba tsa HIV/AIDS empa lits'oaetsoa tse ncha le tsoaetso pheto li lula li phahame, Mohlomong ke hobane re sena discipline towards HIV and AIDS.

Batho bang ba ts'aba ho etsa bana empa haba ts'abe ho kula , re khetha WITHDRAWAL OVER HO CONDOMIZE, re nahana li morning after pill after unprotected s*x empa ha hona mohlang re nahang ka PEP le PREP kapa hona ho hlahlobela tsoaetso.

AIDS ha e hlahlojoe ka mahlo , re robala le batho beo resa tsebeng HIV status tsa bona resa itsireletsa hobane re testa ka mahlo n retla kula.

Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- Pty,Ltd". Ere ho wena kajeno , boikabello ke barona bohle ho felisa ho ata hoa lefu la Aids, itsireletse u ts'ireletse le bana beno, Noa lithlare hantle u behe kokoana hloko taolong hobane bophelo ba hao ke ba hao u le mong ebile botlo pheloa ke uena , bo rate , bo baballe, ts'abana ka bona ❤️❤️❤️❤️❤️

29/11/2023

JUDGE LESS AND UNDERSTAND MORE. KUTLOISISO E TEBILE HOFETA TSEBO.

Ka nako e ngoe re tatela ho ahlola batho reso tsebe li nnete ka bona , na ke bo mang ,batsoa kae ,ho ba phela tlasa Maemo a joang . Ka nako e ngoe seo re se bonang ka ntle hase sona seo releng hona ka hare, maqeba eo renang le ona ka hare a tibile hofeta smile tse lifahlehong tsa rona , makeup tse re etsang botle na nako engoe li patile maqeba le matetetso (blue eyes) tse lifahlehong tsa rona.

Re imetsoe re sa Jara, re bakuli ba kulang ntse ba tsamaea , re kula maikutlong le moeng, re lipelo li bohloko ke batho ba re pota potileng , batsoali,metsoalle,basebetsi mmoho, balekane, bahaisane ,li boyfriend ,li girlfriend, bana ba rona e.t.c .

Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- Pty,Ltd". E teng ho u ts'ehetsa leha Maemo a sa lumele. Ha re ts'ehetsang hofeta ho ahlolana.

u khona joang ho bona thaka e ka leihlong la ngoaneno u sitoa ho bona seqoko se ka leihlong la hao?

Photos from Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- Pty,Ltd".'s post 27/11/2023

Re kopa le ikopanye ebe reatla retlo fana ka litsebeletso tsa rona , le kaba basebetsi mmoho ,mekhatlo , malapa,likolo kapa likereke.

20/11/2023

Alone we can do so little but together we can do so much

With high rates of male su***de happening in and around the world we want to send 🫂 love and light to all males who feel they are not strong or tough enough to face life challenges. We say let the smile and laughter of children heal and touch your hearts positively. Bo ntate Le lona likhaitseli tsa rona Le bohlokoa maphelong a bana ba lona. Ha o imetsoe seke oa khetha ho ipolaea bua Le ba haufi Le wena o kope tharollo Kapa Atamela litsibi tsa thlabolo Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- le ba bang ba tla o thusa

15/11/2023

Lumelang bo Mme le bo Ntate , ke nako sa mafelo a selemo , re letsibisa h**e re fana ka litsebeletso tsa bophelo bo botle ba kelello le Thlabollo ho lihlopha tsa batho ba ikopantseng ho tloha ka batho ba bahlako, basebetsi, likereke, meketeng , li blomas, lithupelong joalo joalo . Re fihla hohle ka hare ho naha.

Re kopa le ikopanye joale le re meme, re teng ,Rena le bohloni , ebile re ngolisitse ka molao. PLEASE SHARE

12/11/2023

Let's meet on the ultimate breakfast show tomorrow.(Monday 13th 2023 at 07:00am ).


.

10/11/2023

DREAM
BELIEVE
ARCHIVE

07/11/2023

"Atseba Ntate Nthole ke batla le hae la likhutsana moo nka fanang ka Agricultural service at least 8 hours ka beke. Le Haufi le Ha Leqele"

Please share and recommend.

28/10/2023

NEVER LET FEAR OF THE UNKNOWN DECIDE YOUR FUTURE.

26/10/2023

Never give up on something you really want, it is difficult to wait but it hurts to regret.

17/10/2023

Please visit
www.lesothotribune.co.ls
Subscribe to to get a copy via whatsaap

13/10/2023

https://www.moeletsioabasotho.co.ls

Good morning. Thank you Moeletsi oa Basotho

12/10/2023

REMEMBER YOU WILL BE JUDGED ABOUT YOUR FAILURES, YOU CAN SUCCEED IN 100 WAYS AND FAIL ONCE, PEOPLE WILL CONCENTRATE ON YOUR FAILUR AND CLOUD THE GOOD THINGS YOU DO.

KEEP SHINING, NO PERSON IS BORN WITHOUT WEAKNESSES.

Photos from Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- Pty,Ltd".'s post 10/10/2023

Re nontse ntate Khoachele maikutlo as a new graduate ka mental health. Ena u li beha tjena

World Health day Theme 2023:"Mental health is a universal human right."

Greating Awareness About Mental Health and Illness

By giving the population clear and straightforward information, I hope to raise awareness of mental health disorders as a professional counsellor. Here are some important things to think about:

What is mental health and mental illness?

Mental health refers to a person's emotional, psychological, and social well-being. It affects how individuals think, feel, and act, and also determines how they handle stress, relate to others, and make choices.

Mental illnesses, on the other hand, are medical conditions that disrupt a person's thinking, feeling, mood, ability to relate to others, and daily functioning. Examples include depression, anxiety disorders, bipolar disorder, schizophrenia, post-traumatic stress disorder (PTSD), and eating disorders.

What are the causes of mental illness?

Mental illnesses have multiple causes such as genetic factors, trauma or abuse, brain chemistry, family history of mental health problems, biological factors, and life experiences. For example, experiencing a traumatic event, such as physical or s*xual abuse, can increase the likelihood of developing a mental illness later in life.

What are the tell-tale signs and symptoms of mental health and illness?

Positivity about oneself, the capacity to control stress and emotions, the ability to uphold healthy relationships, and flexibility are all characteristics of good mental health. A visible change in mood, retreat from friends and activities, trouble focusing, excessive anxiety, changes in eating or sleeping habits, and difficulties coping with daily tasks are all indications of mental illness.

What are the treatments of mental illness?

Mental illnesses are treatable, and the most effective treatments are usually a combination of therapy, medication, and self-care. Therapy can include cognitive-behavioral therapy (CBT), dialectical behavior therapy (DBT), psychodynamic therapy, or group therapy. Medications can be prescribed by a psychiatrist to manage symptoms. Self-care involves activities such as exercise, healthy eating, getting enough sleep, practicing relaxation techniques, and engaging in activities that bring joy and fulfillment.

I therefore sa professional counselor, advice and encourage community members and people at large to prioritize self-care and pay attention to one's mental health. I encourage individuals to maintain a support system, seek professional help when needed, and educate themselves about mental health. It is crucial to remember that mental health is just as important as physical health, and seeking help is a sign of strength, not weakness.

To create awareness within the community, I personally would conduct workshops, seminars, or webinars to educate individuals about mental health. I would collaborate with local organizations, schools, and workplaces to develop mental health awareness campaigns. These initiatives may include disseminating informational materials, organizing support groups, and offering free mental health screening events. Additionally, I would leverage social media platforms to spread awareness by sharing informative and inspiring content. By engaging the community and providing them with accurate and accessible information, we can work towards eradicating stigma and fostering a culture of understanding and support for mental health.

By Daniel Motlatsi Khoachele
Professional Counselor (Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy)

05/10/2023

Congratulations Ntate Khoachele, Molimo a u fe bohlale ba nnete h**e beo u Ts'ehetsano etla bafa li service tsa counselling ka oena, u tle u fetole maphelo ea bona ka mantsoe le lipolelo tse tlasoa molomong oa hao.

Our professional counselor ladies and gentlemen 👏

03/10/2023

JUST BECAUSE YOUR PATH IS DIFFERENT,IT DOESN'T MEAN YOU ARE LOST.

Photos from Ts'ehetsano Social Work Services Consultancy- Pty,Ltd".'s post 01/10/2023

Nthati Phakoe Thank you for recommending us to participate in this research.

We wish all of our followers and clients a fruitful month of October, remember the 3 Ps we always talk about.
1.PLAN
2. PREPARE AND
3. PERFORM

30/09/2023

SOMETIMES YOU MUST PROVE IT TO YOURSELF NOT TO OTHERS.

*Prove it to yourself that you are a loving person
*Prove it to yourself that you are capable and you can make it.
*Prove it to yourself that you have healed/you want to heal
*Prove it to yourself that you are a winner.

27/09/2023

Good morning

23/09/2023

"Social work is a practice-based profession and an academic discipline that promotes social change and development, social cohesion, and the empowerment and liberation of people. Principles of social justice, human rights, collective responsibility and respect for diversities are central to social work. Underpinned by theories of social work, social sciences, humanities and indigenous knowledges, social work engages people and structures to address life challenges and enhance wellbeing." let's go social workers

16/09/2023

"HATE NO ONE, NO MATTER HOW MUCH THEY WRONGED YOU.

LIVE HUMBLY NO MATTER HOW WEALTHY YOU BECOME .

THINK POSITIVELY, NO MATTER HOW HARD LIFE IS.

GIVE MUCH,EVEN IF YOU ARE BEEN GIVEN LITTLE .

FORGIVE ALL,ESPECIALLY YOURSELF .

AND NEVER STOP PRAYING FOR THE BEST OF YOURSELF, YOUR FAMILY, AND FOR THE BEST OF EVERYONE ELSE. "🌷🌹🌹

Want your business to be the top-listed Business in Maseru?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Hard times don't last ,but strong people do.
"Unfulfilled expectations turn into disappointments"🥲50076023/63417899

Telephone

Website

Address

Maseru

Other Consulting Agencies in Maseru (show all)
FXEagle strategy FXEagle strategy
Maseru

Forex Eagle Trading Strategy is available for anyone,from beginner to professional Traders��It helps improve your trading skills and become a profitable trader

Oak Consulting Oak Consulting
Maseru

The primary role of a Oak Consulting is to help other companies optimize and improve their overall business model.

Nomayini Technology Pty Ltd Nomayini Technology Pty Ltd
Matamong Street Ha Thetsane
Maseru

We are IT Specialists

Tenders Assist.LS Tenders Assist.LS
Industrial Area
Maseru, 100

Specialised Consultant in Tendering/ Bidding Services. Our services include: - Supplier Sourcing -Scheduling -Bid Document Compilation -Bid Proposal Preparation -Consultations & ...

Pastel Accounting Certified - Lesotho Pastel Accounting Certified - Lesotho
Maseru

Pastel Accounting Certified Consultant in Lesotho; Support, Training, Installation.56238030

Liphoto CYBER Consultancy Liphoto CYBER Consultancy
Mazenod Maseru
Maseru, 139

We identity and secure any network weakness and make recommendations for hardware and software upgrades. We evaluate all the points in the technology environment where information ...

Family support consultancy -Pty Ltd Family support consultancy -Pty Ltd
Maseru, MASERU100

A consultancy that is focused on equipping marriages to have better families. This we achieve through; -Pastoral care -Couching families -Marital and premarital insights(Counselin...

Revamp Tech Consultants Revamp Tech Consultants
Mobile Office So Far
Maseru, 100

We offer computer services in deferent categories

Ceejay Consulting Agency Ceejay Consulting Agency
Maseru, 100

COMPANY REGISTRATIONS | TRADERS' LICENSES | VEHICLE REGISTRATIONS | DRIVERS' LICENSES | TAX CLEARANCE (LRA)

Seotsa Consultancy Seotsa Consultancy
Maseru

We are a Consultancy agency that help your business grow by providing the most essential Accounting

MMAPS Accountants MMAPS Accountants
Mookoli
Maseru