Makatolle oa likhoro li katiloe

Makatolle oa likhoro li katiloe

You may also like

Selena 19.04mhl
Selena 19.04mhl

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from Makatolle oa likhoro li katiloe, Business service, Maseru.

Photos from Makatolle oa likhoro li katiloe's post 08/11/2023

PUSELETSO LEJONE O JA KHOMO HA BA BANG BA JA NTJA
_____________________________________________________________
Kajeno ebile thabo ea nakoana ho batsehetsi ba puso nakong ho neng ho hlapantsoa matona a macha. Sena se tla kamora h**e BAP e nke qeto ea ho hlala bohanyetsi e ikakhele ka likob**g tsa muso.

Ho sale joalo karolo engoe ea sechaba se makaletse bosiko ba mohlomphehi Puseletso Lejone ka hare ho lekhotla la matona kaha ele eena a ileng a bululela muso ona moea ha o ne o le makhatheng a lefu. Re sale mothating oona koranta eena e fumane ka mehloli e ka harehare h**e mohlomphehi Lejone o tla lebouoa ka h**e mosali oa hae a isoe boemeling ba naha ea Lesotho ka ntle machabeng ( EMBASSY).

Ho sale joalo mokhethoa lebatooa la Matala #41 Dr Tseliso Moroke o seboko ka h**e ebe tona kholo o mo koenelitse botona le hoja ane a se a rokile sutu ea maemo a emetse nako feela a tsebe ho nka kano.

Ho sale joalo mokhethoa oa Tsoana Makhulo le eena o re a tsoepeleloe botona.

Mosotho a tle a hopole h**e mokhethoa oa Koro-koro Mohlomphehi Mahatanye Tsilo o sa tsoa netefatsa h**e mosali oa hae o sa tsoa ea machabeng ho emela Lesotho empa eo Tsilo o tla hlapanya ele motlatsi oa letona haufinyane.

Hona ho bolela h**e p**a ea mesebetsi ena ka tsekeletsane ka hare ho RFP.

Na o bona eka ho eketsa lekhotla la matona ke pheko ho muso o tsietsing ea ho oela mosotho oa heso?

Photos from Makatolle oa likhoro li katiloe's post 26/10/2023

BOHANYETSI BO KOPA NAMO HO SADC
_________________________________________________________
26/10/2023

Baetapele le baemeli ba baetapele ba mekha le makhotla aka bohanyetsing a ngolletse SADC ba e beha leseling ka maemo a renang ka hara naha eena le h**e eona SADC e kene lipakeng. Ha ra litaba tsa bona ba bontsitse ha teleko ea maparamente ka lekhotleng le eteletseng puso pele ho bakileng h**e muso o lahleheloe ke lipalo mme eaba bohanyetsi bo kenya tsitsinyo ea ho hloka tsepo ho tona kholo ho papisitsoe le temana ea 87 ea molao oa motheo le temana 110 ea melaoana ea tsamaiso ea paramente.

Ka letsatsi leo la la 16/10/2023 tona kholo Ntsokoane ale khasong tsa naha o entse litsoso ho maparamente a tla tsehetsa tsitsinyo eo, ha morao baokameli ba litsi tsa tsireletso le bona ba etsa tsoso e tsoana le ho ikana h**e puso ekeke ea fetoloa ka Paramenteng ka mono.

Ka tlase ke lengolo leo la bona o tla fumana litaba ka botlalo ho lona

25/09/2023

Leha neke khethuoe ne ntse ke tlo phoqa ma ABC ka ho ea ho RFP

Moorosi Tsatsanyane

Photos from Makatolle oa likhoro li katiloe's post 03/09/2023

Mokola o ne a lotiloe ke boetapele ba mekha le makhotla a bohanyetsi ha ane a boloka khaitseli ea hae mafelo ana a beke.

Mohlomphehi Ntoi Rapapa o bile teng le eena ho emela muso oa motlotlehi lefung leo

03/09/2023

TLHOKOMELISO!!!

HONA LE KOARI E QHALANETSENG KA TSELENG LEKHALONG LA KATLEHONG HA O HLAHA PTC.

QHOBQNG KA KELO HLOKO

27/08/2023

Ka mora h**e mokhethoa oa Thaba moea a tsoe tlase morero oo leselinyane lena le sa thekeseleng ntlheng ea h**e ebile karolo ea oona eleng oa ho fetola tona kholo ka paramenteng, ho utloahala ha basotho ba bangata ba lumela h**e taba eno ha esa tla etsahala haufinyane.

Ba bang ba eketsa ka h**e ntho eno ke tlolo ea molao. Leha hole joalo amang a maramente are pele tona kholo e behoa hoba le lipuisano ka ntle ho paramente ka tsela e tsoanang leha morero oa ho mo fetola o ka ba teng hase mohlolo h**e lipuisano li qale ka ntle ebe haba fihla paramenteng ba se ba phethahatsa seno feela.

Maikutlo a hao ke a feng ka litaba tsee mosotho oa heso?

20/08/2023

MANYELA KOAENG A SUPA HA DR MAHALI LE MOHLOMPHEHI MAKHALANYANE BATLA KOPA NAMO LEKHOTLENG KA TELEKO EA BONA HO RFP

Photos from Makatolle oa likhoro li katiloe's post 19/08/2023

MAHALI LE MAKHALANYANE BA JARISOA THOTO
__________________________________________________________
19/08/2023

Komiti e kholo ea letsolo RFP e ile ea ngolla bahlomphehi bana ba ba beli h**e ba itlalehe ka pele ho komiti ea khalemo. Leha hole joalo bobeli bono bo ile ba kopa tlhakisetso ka mangolo ao ba ileng ba a ngola.

Empa tsatsing lene komiti e kholo e ile ealula mme ea nka qeto ea ho ba behella ka thoko.

1. Ba thibetsetsoe ho tsoara liboka mabatooeng a bona.

Ho kena kopanong ea maparamente a letsolo.

3. Ho ipitsa litho tsa letsolo hokae kapa kae.
4. Ho kopana le maparamente a letsolo kae kapa kae.

Le tse ling tse ngata.

Emong oa litho tsa letsolo o itse lengolo leno ke mantloane ha hona motho aka lelekang emong kaha kaofela hoa litho li feletsoe ke botho ba tsona ka hare ho RFP.

19/08/2023

TSE IPETSNSG PELE.

DR MAHALI LE HON MAKHALANYANE BA BEHELETSOE KA THOKO HO RFP NAKONG EA 6 YEARS

18/08/2023

Mafumahali a potoana le oona ase a bitselitse Mamohato lipotsong ka ho sebelisa lipuo tse theolang seriti sa lekhotla eleng mahlapa.

Lula le rona re tla nne re o fe tsona

22/07/2023

RFP ehlile e etsa sohle ho qoba khetho ea komiti e kholo. Ba ba mpa ba fanyeha motheo ka thoko ho seboka

20/07/2023

"E hlile pherekano e teng ka hare ho Thaba-Moea, e bakoa ke Mokhethoa oa Ha Thetsane

RFP Puseletso Lejone

20/07/2023

MAPOLESA A KHAKHATHA MALUKE
__________________________________________________________
20/07/2023

Ka labobeli la la 18/07/2023 mapolesa a fihlile ho engoe ea likhoebo tsa mothamahane e fumanehang sebakeng sa ha Motsoeneng, ke moo a bitsitseng monna ea bitsoang Thabo Maluke eo eleng mosebeletsi oa khoebo eo ea mothamahane.

Ha fihla ba ile ma mo qhoba ho ea ho monga hae eo eleng letsoalloa la Idia ho tloha moo ba tsamaea ka eena. Se makatsang ke h**e ebe ba ile ba kena le eena koloing ea lephele ho tloha moo ho ea fihla Pitso ground.

Maluke o ile a bona monna emong a re o rekisa lithunya ka hare ho marang a Facebook ke moo eo Maluke a ileng a kena lebokoseng la eo morekisi a botsa na aka fumana sethunya ka bokae eaba eo ha mo arabe.

Letsatsing le hlahlamang eo a fihla moo Maluke a sebetsang a mo bitsa ba bua eaba ho tloha letsatsing leo o sa tla hangata a ntsa batla eo Maluke.

Khabareng maluke ele ho etsa moleko tloha pelaka keha a bolella eo h**e o ile a se fumana sethunya. Letsatsing lona leno eaba mapolesa a fihla atlo tsoara eo Maluke. Se makatsang hape ke h**e Maluke ha joetsa sepolesa na o buile le mang ka sethunya ke moo mapolesa a ileng a mo kharuma a re a thole ntho eno.

Le kajeno sepolesa se tlohetse eo morekisi oa lithunya o ntse a solla joalo ka bosulu ba teropo.

Ho fihleng ha Maluke sepoleseng ba ile ba momlaela ho hlobola a sale a posho eaba ba mo fasa sekolokoto a leketlile eaba ba mo khakhatha.

Qetello ba mo lokolla basa mo qosa ka le reng a itlalehe ka labone eleng li 20/07/2023.

Basotho le tla lumellana le rona h**e hangata mapolesa ha lokela ho sebeletsa basotho ba re likoloi ha lieo empa kajeno ba ile ba tseba ho sebelisa koloi ea monga eona ea lephele.

Na re sa lebeletse ho utloa sepolesa se lla ka bosieo ba likoloi kamora ketsahalo ee?

Photos from Makatolle oa likhoro li katiloe's post 28/06/2023

LIHLOA LEKHOARA KA MEC
________________________________________________
28.06.2023

Molateli oa Makatolle o tla hopola lekhotla la sethala sa kholiso ea moruo le ile la behella ka thoko litho tsa eona tse nne (4).
_______________________________________________
Fumana botlolo ea hao le oena o felise sefuba leleta letsoeea le tse ling
_______________________________________________

Litho tseo kajeno li ngoletse komiti e kholo lengolo leo ka lona bĂ  kopang ho fuoa monyetla oa ho ikarabella liqosong tsa bona. Lengolong lena ba bontsa ha ho hatiketsoe litokelo tsa bona tsa mantlha tse kollang molaong oa motheo oa naha.

Ke hona lengolong lena moo ba bontsitseng h**e ba fana feela ka matsatsi a supileng h**e ba be fuoe monyetla oa ho ikarabella. Ho sa beng joalo komiti e kholo e tla lokela ho hula lengolo le potolohang le neng leba behella ka thoko.

Ebang teleko ea bona esa huloe ka mongolo batla hloka boikhethelo empa ho tsabela makhotleng ho ea kopa namo.

KE EO TABA

19/06/2023

*Mapotoana a phahamisa Dlangamandla*

MASERU - Lerole le qobile la boitukisetso ba likhetho tsa puso ea libaka tseo letsatsi la tsona le tla phatlalatsoa ke Tona kholo Ntsokoane Matekane hamorao, kahara khoeli ea Loetse 2023.
Boemong bona Mapotoana (DC) a lebatooa la Motimposo ka Sontaha, sa la 04 Phuptjane, monongoaha a ile a phahamisa Motlatsi Dlangamandla e le mokhothaletsuoa ea tla koebana le ba bang.
Puisanong e ikhethileng ea _Ts'enolo_ _FM_ le Molomo oa Komiti e Kholo ea Mafumahali (DC WL) Sibeko 'Mathembile o supile makhabane a Dlangamandla a sa khokhobise ts'oene.
Moo Letebele lena le khonang ho kenya lehetla ha le khanane le nakong ena eo moruo oa lefats'e o nyotobetseng ke kahoo re kokotang lipelong tsa bakhethi ba Motimposo ho fana ka menoana ea bona.
Kolomota ha a tsoelapele o behile tjena: "Ho bile le mokuli ea sitoang ho lefella lits'ebeletso tsa bophelo ho se seng sa lipetlele 'me a mo lefella, ha a ka fella moo o ile a etsa bonnete ba h**e eo, a eo finyella ka polokeho lapeng."
Ho fihlela tlaleho ena lebatooa le ts'oeroe ke Majoro oa Motse Moholo oa Lesotho, Molekhotla Tholang Sefojane ea neng a le teng ketekelong ea lilemo tse 10 tsa Seea le moea sa Ts'enolo ka la 18 Ts'itoe, 2022. 'Moho le eena Sibeko, ea neng a jele koto, a apere tse khubelu tlere!

Photos from Makatolle oa likhoro li katiloe's post 15/06/2023

HAKE TLO REKA LIPOROJEKE KAHO PENYAPRNYA
______________________________________________
14.06.2023

A bua sealemoeeng sa kotulo maobane bosiu Mantai Ts'asanyane o boleletse bamameli h**e mongoli e moholo oa Thala Boliba ea ntlafatso mofumahali Nthati Moorosi o se are ba thehe lihlopha tsa basali tseo batla bokella chelete ka sepheo sa ho etsa chelete eo batla theha liporojeke ka eona.
______________________________________________________
Na o khathatsoa ke sefuba, ho hohlola, leleta le tse ling? Iphumanele COLD & FLU REMEDY o phele hantle.
______________________________________________________

Ho sale joalo Mantai o re seo moetapele oa bona aba tsepisitseng sona tabeng ea li porojeke se fapana hole le seo joale hothoeng ha se etse. O hlalositse ha hono itsoe batla fuoa chelete eaho iqalla liporojeke tseo joale ba makala ha hose hothoe ba tolobonyele pele ba fumana chelete.

O buile sena a halefile haholo a bile a supa h**e mongoli enoa o tsubella ka toro ea moetellipele oa letsolo.

Ela hloko h**e hase Mantai feela ea seboko ka taba eena empa ke basali ba bangata ba moruo beo re nang le likhatiso tsa bona.

14/06/2023

Kajeno lekhotla le phahameng le tla mamela linyeoe tse 26 tsa litlhalano

Hare rapeleng ka thata manyalo a tiee

14/06/2023

Pela lifeng moo Hathetsane motho o qeta ho thungoa 😭😭😭

Sethunya se qeta bana ba basotho 😭😭😭

Photos from Makatolle oa likhoro li katiloe's post 04/06/2023

Bona tsenyo bakuoe ke masholu ha Tsosane ka bosiu bo le b**g.

Oeee hake hane tsena tsohle li bakoa ke tlala empa ka nnete Basotho bosholu ke ntho e mpe ka nako e ngoe boka nka le bophelo ba hao.

Ebe mmali oena bo joang bosholu moo o phelang?

03/06/2023

LETONA LE NTSOFATSA LIPELO TSA BASOTHO ________________________________________________
03/06/2023

Kajeno ke letsatsi la ho bolokoa hoa masalla a mofu Ralikonelo Joki lapeng ha hae Mikaeleng. Ralikonelo o ile a bolaoa ke bo Rasethunya a tsoa lenaneong Tsenolo fm.

Kajeno letona la lipapali le bonahetse le ikukile lifoto le setopo seka lekeseng eleng sa eena Ralikonelo Joki. Taba eena e bonahala e sa thabisa basotho ka mekha le makhotla ka ho fapana.

Mosotho o tla hopola h**e letona lena le kile la bua ho marang rang h**e eena o oa tutuloa kaha ana le bokooa ba masapo. Basotho bane ba nka asa itlhomphe le hona hose hlomphe motho eo a mo thusang kaho mo pepesa h**e o etsa mosebetsi oo oa ho mo hlokomela ha ea ntloaneng.

Kajeno Basotho ba re na o ne aka hlompha setopo sena le lelapa joang empa eena a khona ho pepesa bofeela ba hae.

Setsoantsong ke eena letona le setopo sa Ralikonelo Joki

Photos from Makatolle oa likhoro li katiloe's post 01/06/2023

MACHESETSA O TSOA BOFUMENG _____________________________________
01/06/2023

Moetapele oa Manasi mohlomphehi Mofomobe Machesetsa o buile seamoeng sa Kereke ea evankheli Lesotho a supa h**e haufinyane o tla hafa ka nkatana. O buile sena a hlalosa ka moo mautloela a iphosisang molao ka teng.

O itse o ile a letsetsa bookameli ba sepolesa ho utloa h**e na bana le qoso khahlanong le eena mme bao ba re ha bana qoso ea mofuta ofe kapa ofeng khahlanong le eena.

Machesetsa o hlalositse ha a tla tsabela lekhotleng ho qosa eo hloho ea mautloela ka tsenyo ea lebitso leho kena kenana le eena ka thoko ho molao.

Latela Makatolle o fumane litaba tsa nnete ka linako tsohle

28/02/2023

Oe utloile joang budget maobane oena ngoaneso

26/02/2023

THABO SHAO KE RAMONYETLA OA MONYOLLO

26.02.2023

Eo eneng ele motlatsi oa mongoli e moholo oa lekhotla la Kanana ea Basotho ( SR ) Moletsane o ngotse lengolo leo ka lona a itokollang botlatsing ba b**goli. Moletsane o lla ka h**e seboka se neng se lokela ho tsoaroa sa khetho ea komiti e kholo se ile sa chechisoa ele ho etsa h**e litho tse ncha li tle li tsebe ke kenela mojao.

Ka morao ho mono temana tse ling li ile tsa fanyehoa ele ho phahamisetsa ba liphoka maotong terata.

Eka temana tsena li fanyeuoe ke komiti e kholo. THABO Shao eo eleng molula setulo oa liboka o lumellane le Moletsane h**e moetapele o na le thahasello ea h**e Aumane ebe eena motlatsi oa moetapele.

Ha kena litabeng tsena Mojapela o re Thabo Shao le Moletsane ke bo ramenyetla kaha esale thahasello ea bona ele ho kena paramenteng eseng ho hong. Mojapelao bontsitse ha Shao a qetile likoloi tsa hae empa ha thusa lekhotla ho hlola likhetho tse sa tsoa feta. Kajeno lena basotho ba se ba tseba h**e Special force ke sa eena Thabo Shao le Mamarame.

Ke eo taba.

Seka lebala h**e latela re tla o fa litaba lile joalo

Photos from Makatolle oa likhoro li katiloe's post 26/02/2023

MATEKANE LE LEBONA BA FANA TSEPO HO MA RFP

26/02/2023

Maobane ho bile le mokete oa teboho lebatooeng la Qeme. Oona o mong oa mekete e ntse e tsoaroa ke bakhethoa ba RFP ele ho leboha litho tsa bona le sechaba sohle ka ho ba roma paramenteng.

Ke hona moketeng oona moo moetapele ebile ele tona kholo ntate Samuel Ntsokoane Matekane a ileng a bua ka thata le litho h**e ba tlohele ho tseka komiti hobane ba keke ba e bona ntho eno.

"Bo mme le bo ntate akere lea tseba re ile ra re rona ha re kena pusong re tlo sebetsa? Akere lea tseba seo re se batlang ke ho pholosa naha ee leho fetola maphelo a lona?
Akere lintho tseo li fihleloa feela kaho sebetsa?
Ha re eeng mosebetsing he. Lilemo tse hlano tsena ke tsa mosebetsi eseng likomiti ba heso eleng h**e ha re na likomiti nakong ea lilemo tse hlano ba heso tseo ho ntso thoe lia khethoa.

Seo re se batlang ke ho fetola naha eena mosotho e mong le emong a robale a khotse.
Joale tlohelang ho joetsoa ka likomiti, hahona komiti e tla khethoa nako ea lilemo tse hlano."

Ke eena Matekane eo. O ne a bua tjena a araba ngongoreho ea litho tsa tsa RFP tse reng molao oa bona oa motheo o le oa naha li supa h**e komiti e lokela ho khethoa

Ho sale joalo mohlomphehi Lebona Lephema o ile a bua mokteng o mong mme o itse mang kapa mang a tla khohlela taba ea khetho ea komiti ea RFP ase le RFP.

Puo eena ea hae e ile ea utloahala e thabetsoe haholo ke litho tse neng li na le maikutlo a h**e o batla komiti e khethoe ebile ba mo rohaka leho mo hobosa.

Leselinyana lena le ile la buisana le setsibi se seng sa lipolotiki ka taba eena h**e na ebe e bolela eng mme eena a li beha tje:
"Ha re qale ho bona litaba tsa lipolotiki mohlala oa haufinyane ke moo Dr Mahali a ileng a re eena ha qose ntate Matekane ha sa mo tsepela ho emela lebatooa la Matlakeng empa ha morao o ile a hlahella a mo nka ka lechoba le eena."

Ebe taba ee o e bona joang mosotho oa heso?

26/02/2023

MOKHOSI! MOKHOSI!

Hona le setopo sa moshanyana akabang 18 yrs se tletseng mali Motimposo Motse-mocha. Sepolesa atamaleng mono

Photos from Makatolle oa likhoro li katiloe's post 17/02/2023

NTSEKHE O CHOATLA AFM

17.02.2023

Eo eneng ele motlstsi oa moetapele AFM monghali Hlonepho Ntsekhe phatlalitse h**e litho tsa AFM tsohle li mo sale morao hoea mokheng oa BAP moo eena mohlomphehi Ntsekhe a qetang ho amoheloa hoana teng kajeno.

A bua sealemoeeng sa PMR phirimaneng ea kajeno o boletse ha a ile a khothaletsa batho likhethong tse sa tsoa feta ka la 07/10/2022 h**e ba se khethe lekhotla la AFM le eteletsoeng pele ke monghali Tsoanelo Ramakeoane kaha lekhotla leno le sa fapana le makhotla le mekha ea khale. O tsoetse pele ho re litho tsa lekhotla leno la AFM li honohelana ele tsona.

O bietsa a supa h**e ke eena a neng a beile mokhothaletsuoa lebatooeng la stadium area mme ka nako ea likhetho pheto o ile amo khotlaletsa ho khetha BAP ke ka hoo AFM e ileng ea fumana noto e litsebe ka likhetho tseo.

Mohlomphehi Ntsekhe o kene mokheng oa BAP a tsoa ho AFM ha mohlomphehi Halebonoe Setsabi a kene ho tsoa ho Kobotata ea basotho ( ABC ).

ke o taba

Photos from Makatolle oa likhoro li katiloe's post 13/02/2023

SEKATA O HLABISOA THOTO KA MONKHOANE ______________________________________
13/02/2023

Mongoli e moholo oa lekhotla la puso ea sechaba ka sechaba o ngoletsoe leo ka lona hothoe a hlalose mabaka ao ka oona a kekeng a beheloa ka thoko ho lekhotla. Lengolo le joalo ke lena ka tlase

17/01/2023

MOCHA OA RFP O THETHA MAJOE KA LIRAO

Mocha oa letsolo la ntlafatso ea moruo RFP ea tsebahalang ka lebitso la Francis Ramosetle o buile seale moeng sa ACL bosiung baka jeno a jele litlhoko haholo feela.

Pejana bekeng ea ho feta o bonahetse a halefile haholo khatisong ea marang rang a khalema setho sa komiti e kholo se mo nyetang ka h**e ke le AD mme a seke a nyekisoa lebese Moruong mona leha ele ka nko ea khaba feela.

Kajeno mocha enoa o utloahala a re ho bata kapa ho chesa Moruo o bitse seboka se seholo sa selemo ele h**e tle se supe h**e na botho ba RFP ke bokae joalo kaha ho ngoliloe h**e seboka ke sona se tla supa joalo.

O itse le moetapele oa Moruo mohlomphehi Samuel Matekane ha na botho kaha seboka se so supe na taba tsa botho li sebetsoa joang.

Litaba tsa mocha enoa li thulana hampe le tsa ba bang ba reng komiti eseke ea khethoa le seboka se se bitsoe tsena tsohle tle li etsoe kamora lilemo tse hlano.

Mobali o tla hopola h**e mocha enoa o kile a nka komiti e kholo ea AD ka lechoba nakong eo e ntseng ele setho sa AD aba terapa ka nyeoe.

Potso ke h**e na ebe khetlong le ha SEBOKA se sa bitsoe re tla bona a boetse a kenya nyeoe ka khotla kapa o tla cha ntsi naa?

17/12/2022

*ZUMA OA ITOANELA HO RAMAPHOSA*

Ka labohlano ebile letsatsi leo seboka seo ANC e tla khetha boetapele ka sona se qalang. Seboka e ile sa qala ka puo ea Moporesitente oa mokha le oa naha Matamela Ramaphosa.

Nako eo a ntse a fana ka puo ho utloahetse lerata "change, change." Ke karolo engoe ea borumuoa eo. Bane ba etsa lerata le sitisitseng puo ea hae, leha hole joalo boholo ba maparamente a ANC ane a potapotile Ramaphosa ka pele ho seboka.

Ke nako eena eo holeng lerata moo Moporesitente oa mehleng oa naha le ANC Jacob Zuma a ileng a ikakhela ka hare a ntse a hooa ka letsoe le phahamang are "CHEERS, CHEERS" ke Msholizi eo. Hokena hoa hae ho ile hoa etsa h**e boromuoa bo tsoang Kwazulu Natala eleng hona moo Zuma a tsoang teng ba tlale ka morolo ba etse lerata le fetang ho sitisa puo ea *RAMAPHOSA*.

Ho sale joalo RAMAPHOSA puong ea hae o ananetse h**e tlala e ntse e phama le khaello ea motlakase le tse ling tse ngata leha hole joalo a re o bona leseli pejananyana.

Le tla hopola h**e hona le baneng ba batla Morui ea bitsoang Motsepe h**e a iketele setulo seo empa a hloka botsehetsi bo lekaneng hoka mo fitisetsa boemo boka pejana.

Boemong bona Ramaphosa o sa qothisana lehlokoa le Zweli Mkhize eo eneng ele letona la tsa bophelo eaba Ramaphosa o mo behella ka theko ka le reng o belaelloa ho abeng hoa thentara ea covid ka bobolu.

05/12/2022

MONNA O BATLA MOSALI LIKOBO MAHLONG A BANA

"Tsoara ngoana ke kote mao oena" ele monna a bua le emong oa bana.

Monna oa motseng Tsenola Maseru Ha morena Moeketsi Motho tlasa ramotse ea bitsoang Mapapi Tiela o se ana le matsatsi a lelekisa mosali oa hae ka thipa.

Lefu Khotso o tlalehoa a batla ho hloba khoale mahlong a bana ebile a laela emong oa bana ho tsoara ea monyane ka le reng o batla ho kota mme oa hae. Re sebelisitse mantsoe a monna eo hantle eo a buang mahlong a bana.

Ha mosali a hana ho ala monna enoa o mo lelekisa ka thipa o batla ho mo hlaba ka eona. Mosali enoa o bile a hloka boikhethelo haese ho tsabela sepoleseng sa Hamabote.

Hosale joalo litaba tsena li ngoloa tjena monna eo a sokaba a fumaneha ho hlaisa lehlakore la hae kaha mohala oa hae o sa fumanehe, leha hole joalo re tla sebetsa ka thata ho fumana lehlakore la hae.

Want your business to be the top-listed Business in Maseru?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Tau ea Thaba
TONA KHOLO EA MEHLENG O ETELA LIFEMENG HA THETSANE ___________________________________Ngaka Motsoahae Thabane eo eleng t...
LIKAROHANO TSA ABC LI AMA BAITSOKOLI _________________________________Maobane re sa tsoha fela re ile ra utloa sello sa ...
RE BATLA MOKOTLA ________________________________Kajeno toropo ea Maseru e tsoha e soentse ka mahlong. Bahoebi ba ba nya...

Telephone

Website

Address

Maseru
Other Business Services in Maseru (show all)
Makhulo a matala stockvel Makhulo a matala stockvel
Maseru

Diamond Mine Lesotho

Joy umbrellas Joy umbrellas
Ha Matala
Maseru

Chocolate Brothers Solutions Ptyltd Chocolate Brothers Solutions Ptyltd
Mafojanethabo@gmail. Com
Maseru

Specialised Dealer Landscaping.

Saku Economical and Mindset Reform Saku Economical and Mindset Reform
Maseru

We help the youths to understand the power of subconscious mind so they achieve their success within their limited time

MPOPO BRICK makers MPOPO BRICK makers
HA THETSANE
Maseru

Ke foroma setene lapeng moo ose hlokang ketla le foromo eaka wena o pata matsoho feela mosotho wa heso etswe hole cheap ho iforomela hona leho sereka nomoro tsaka ke +26659067120/6...

Nz Printing  and Design Lesotho Nz Printing and Design Lesotho
Maseru

Best Apparel Printing Shop

Ventere Mosuhli Ventere Mosuhli
Qachasnek 600
Maseru

Buying and selling

Hook ups Hook ups
Maseru 10∆
Maseru

Basia Enterprises Pty Ltd Basia Enterprises Pty Ltd
Leqele
Maseru

rotatrim paper ,cartridges and toners

K'hatha lifate K'hatha lifate
Mabote Machache
Maseru

Re rekisa Patsi ka lowest price. 50kg M30.00

Basia company Basia company
Maseru

We fix any kind of fridge;any where any time.call 63481379 or 59016272

Ketharay POWER Electrics Ketharay POWER Electrics
Around Maseru
Maseru, 0100