Pastor Ts'epe

I am willing so much to please God through preaching the gospel. Mark16:15

28/09/2022

Leha ekaba batho bao u batlang ba bone ha ba bone boemo boo u fetang ho bona, se khathale matla, ntate Molimo eena o ntsa bona.

27/09/2022

Love and truth are two sides of the same coin.

27/09/2022

Bana ba bo Josefa ha ba mo leleka, ba ne ba sa tsebe h**e ba lahla tona-kholo ea Egepeta, motho ea tlo ba pholosa bofumeng.

27/09/2022

God is about to give you a chance and an opportunity again, don't mess it up this time.

26/09/2022

Ho na le ntho eo ntate Molimo a u patetseng eona, o emetse u be ready a tsebe ho u fa eona.

26/09/2022

Esale ba heno ba sebeletsa melingoana ebile ba bona ele matla ele bohlokoa haholo empa ke ka uena ba ka tsebang h**e hona le Molimo eo melingoana eka beng ele seio hoja ese ka eena, ea matla ohle, ea molemo ka ho fetisisa. Molimo ea sa hloloeng ke letho, Molimo eo tlholeho eohle e pakang batha le boleng ba hae.

22/09/2022

I am not going anywhere, not because I have a testimony but because I love Jesus.

21/09/2022

OH THE BLOOD OF JESUS

20/09/2022

Jesus that is preached in Africa is the same that is preached in America and the whole world. In Him the world become one.

20/09/2022

Jesus called himself a Shepherd. According to him, the responsibility and accountability was more important than a big title.

19/09/2022

Ha batho ba ne ba bona Davida ele molisana, ntate Molimo eena o ne a mmona ele morena.

17/09/2022

Taba ea h**e ntate Molimo o ntse a so re letho ha e bolele h**e o ntse a sa etse letho. Ha u mo ts'epa ha ho hlokehe h**e u bo tsebe na o ntse a u hlophisetsang.

16/09/2022

Batho ba u somang, ba u lahlang le ba u sebang, ke bona bao e tloba lipaki tsa nnete ha ntate Molimo a u phahamisa.

15/09/2022

Ha fela u ntse u lumella boikhohomoso ho nka monyetla ho uena, bophelo ba hau bo tla lula bo ntse bo khutlela morao.

14/09/2022

Tlholeho eohle e paka matla le boholo ba ntate Molimo. U fuoe monyetla o fetang tsohle oa h**e u mo pake ka molomo oa hau ka tsela e hlakileng. Ke Molimo ea matla ohle, ea sa hloloeng ke letho.

13/09/2022

Ntate Molimo o u ts'epetse ho phela lefats'eng lena nakong ena. Ha u teng ka phoso empa u tlhoko ea lefats'e la joale tlotlisong ea ntate Molimo.

12/09/2022

U lerole, ka le leng u tla khutlela leroleng. Bukeng ea Jobo re fumana mantsoe a reng, bophelo ba motho ke pululo feela. Hona le nako eo utla siea lefats'e lena le tsohle tse ho lona. Taba ena e u khothaletsa ho kokobela le ho itekola h**e u se ke ua beha ts'epo ea hau ho lintho tsa lefats'e. Ha u ntso etsa tsohle, hopola mmupi oa hau.

09/09/2022

Mohla Josefa a bolellang bana ba bo toro ea hae, keha ba qalella ho mo hloea hobane fela ba ne ba mo shoela mona. Ba qalella ho mo loela mano a ho mo bolaea, ba utloa ba sa mmatle mahareng a bona. Mona (jealousy) o fetola ngoaneno sera sa hau.

09/09/2022

Jealousy turns good people into witches, criminals and murderers. Avoid it at any cost.

08/09/2022

Batho bao ntate Molimo a thabelang ho ba phahamisa ke ba nang le boikokobetso le ts'oarelo.

07/09/2022

The message I have this Sunday at LCM Ha Ts'iu Maseru is, "I have something to say".
After this and that.... I have something to say!
I encourage you to come and be imparted for a testimony out of this message.

07/09/2022

You could have been dead a long time ago but God's mercy said no.

06/09/2022

Tsela eo batho ba u bonang ka eona hase tsela eo ntate Molimo a u bonang ka eona. Batho baa u tseba, ntate Molimo oa u tsebisisa.

06/09/2022

Ha u ikhohomosa, ntate Molimo o tlo u kokobetsa, a phahamise batho bao u no ikhohomosetsa bona.

05/09/2022

Stop using someone any how you want just because you once helped them; that's witchcraft.

05/09/2022

Hase ka mehla ntate Molimo a tla u bolella h**e na o tlo etsang ke ka hona a hlokang tumelo ea hau kamehla.

04/09/2022

Ema lehlakoreng la nnete, emela nnete, phatlalatsa nnete.

02/09/2022

Gossiping about others does not make you better than them.

01/09/2022

Ntho enngoe le enngoe eo ntate Molimo a u khalemelang eona ka Lentsoe la hae ke molemong oa hau eseng oa hae.

31/08/2022

I declare victory upon your life in the name of Jesus Christ.

27/08/2022

Se ke ua lebala h**e na Morena Jesu o u fumane u le hokae. Ba bang ba rona o re fumane re le ka totileng re lo qhaloa a fihla a re inola.

27/08/2022

This Sunday I am taking time to teach about, "Learning the hard way", Part 2of 3. We are going to see the danger of not knowing that you don't know.
LCM. Ha Ts'iu Maseru, 11am.

25/08/2022

Kamora h**e sechaba sa Nineveh se soabe, se ikokobetse, se kope ts'oarelo ho ntate Molimo, sa fumana mohau mahlong a hae a fela a se ts'oarela. Kahlolo eo a ne a ba ts'oaretse eona ea ho ba timetsa, a e tlotsa.
Matla a ho baka le ho sokoloha tseleng tse khopo.

24/08/2022

Ntate Molimo o u rata ntle le lebaka. O u rata hobane a u rata.

23/08/2022

Kamora h**e Jonase a rapela, ntate Molimo a laela h**e tlhapi ene e mo koentse e mo lahlele lebopong.
Kamora h**e u rapele, hona le lintho tseo ntate Molimo a tlo li laela h**e li tlohe ho uena, li u lokolle. Etlare ha u re ua sheba u iphumane u lokolohile u sa tsebe na joang.
RAPELA!

23/08/2022

Lintho tseo u sa litsebeng, ntate Molimo oa li tseba. Lintho tseo u sa li boneng, ntate Molimo oa li bona.
RAPELA

22/08/2022

Ka hare ho mpa ea tlhapi, Jonase a sa tsebe na o hokae, ho etsahalang, na ho tlo etsahalang, a etsa qeto ea ho rapela.
Moo bophelo bo u lahletseng teng ntle le likarabo, ke u khothaletsa ho rapela ka tumelo ho ntate Molimo.
RAPELA

22/08/2022

Ka hare ho mpa ea tlhapi, Jonase a sa tsebe na o hokae, ho etsahalang, na ho tlo etsahalang, a etsa qeto ea ho rapela.

22/08/2022

Ka hare ho mpa ea tlhapi, Jonase a sa tsebe na o hokae, ho etsahalang, na ho tlo etsahalang, a etsa qeto ea ho rapela.

22/08/2022

Ka hare ho mpa ea tlhapi, Jonase a sa tsebe na o hokae, ho etsahalang, na ho tlo etsahalang, a etsa qeto ea ho rapela.

22/08/2022

Ka hare ho mpa ea tlhapi, Jonase a sa tsebe na o hokae, ho etsahalang, na ho tlo etsahalang, a etsa qeto ea ho rapela.

22/08/2022

Ka hare ho mpa ea tlhapi, Jonase a sa tsebe na o hokae, ho etsahalang, na ho tlo etsahalang, a etsa qeto ea ho rapela.

22/08/2022

Ka hare ho mpa ea tlhapi, Jonase a sa tsebe na o hokae, ho etsahalang, na ho tlo etsahalang, a etsa qeto ea ho rapela.

22/08/2022

Ka hare ho mpa ea tlhapi, Jonase a sa tsebe na o hokae, ho etsahalang, na ho tlo etsahalang, a etsa qeto ea ho rapela.

22/08/2022

Ka hare ho mpa ea tlhapi, Jonase a sa tsebe na o hokae, ho etsahalang, na ho tlo etsahalang, a etsa qeto ea ho rapela.

22/08/2022

Sesosa se seholo sa boikhohomoso ke ho hloka likamano tse ntle le ntate Molimo. Hopola h**e boikhohomoso bo tlisa timelo.

19/08/2022

Ho phoqeha le ho soaba ke litaba tsa leetong lena la bophelo, Se ke ua li lumella ho laola bophelo ba hau, ho bo khutlisetsa morao le ho bo emisa. Ho feta ka hara ntho ha ho bolele h**e u eona. Ts'epa ntate Molimo, likholo li satla. Ke hona u tlo thaba haholo.

18/08/2022

Hopola moo u oeleng teng 'me u bake nako e sa lumela.

16/08/2022

Taba ea h**e hona le batho ba lebetseng ka uena, ha ba sa u founela, ha ba sa u hopola ha hole monate, ha ho bolele h**e le ntate Molimo o u lebetse.

20/02/2020

Your future is bright in the name of Jesus Christ.

Category

Telephone

Website

Address

Leribe

Other Public Figures in Leribe (show all)
Gaspers steel works Gaspers steel works
Hlotse Leribe
Leribe

Welding & Plumbing

R e m e d y R e m e d y
Hamolibeli
Leribe

For The Soul

Prince Yosef Phatsisi Prince Yosef Phatsisi
Leribe

YOUNG BUSINESS MAN

Kalebe cell and  phone accessories Kalebe cell and phone accessories
Leribe

Services start on the 15th and I will be able to deliver and give help in and out of the country

Build a strong relationship Build a strong relationship
Rosafof 100
Leribe, 309R

Building and making strong bonds

FS Roadside Tarvern FS Roadside Tarvern
MAHOBONG HA LESIAMO
Leribe, LOCAL