Fill The Gap Ministries Popopo

Fill The Gap Ministries Popopo

Comments

Amen!!May the good God,bless Fill the Gap,in Jesus name.
Nna ke lefokoli Le bohlale Le iponang hale tsoile tseleng ea Jehovah,a Mang a ipona betere fela a tsamaea ka Leoatle fela ka tsela ea borapeli ba nnete!bonyane nna tsela ke e tsoere leha Le mpitsa ka mabitso ana kaofela ke moleko o sa tsotelleng hampe ebile hake lebane Le motho hoba ha shoele o oa tseteloa hau bua Le nna li kena kamonaπŸ‘‚li tsoa kamona lipuo tsa batho ba seleng
Kereke ea Fill the gap kea e rata fela le nketsa sehole hoo
akere hake tlo bua Le Lona Le ruta ka nna,joalo kaha eka Lona Le perfect,nna ke pelo e bohloko hampe ke lilemo pelo eaka ele bohloko halesa mphe monyetla oa h**e ke bue Le Lona bonyane Le nkomele ke buile nnete,ke tla thola hofihlela nkeke ka lula kere ke tla holona ke khetla ka pelo e bohloko mehlaena Le bua haholo leha Le hlaba motho ka mantsoe Le nka h**e Le bua nnete hake tsebe na hale tseba nnete kereke e bile boemong Bo joalo joang??
Ho that hakae ho kamele hokena ka lesobana la nale!πŸ˜’
Esaia1:15πŸ™ˆπŸ€£πŸ€£πŸ€£πŸ€£
Walking away from the people who hates you is a sign of maturity,ho lehlohonolo motho ea sa luleng mokhatlong oa basomi,ea sa emeng tseleng ea baetsa libe,empa a lula a ithabela molaong oa Jehova...molao oo a o nahana bosiu le motseare!
Maputswe fill De Gap ehokae!?

2

22/11/2022

Le letsosi la lefat'se,empa ha letsoai le ka tapa,le ka tsoaifatsoa k'ang?ha le sa na thuso,haese h**e le lahleloe lahleloe kantle,le hatakeloe ke batho. Mathew 5:13;;;Hlokomela h**e o sekaba wa lahloa ke ntte Molimo πŸ‘‹πŸ‘‹πŸ‘‹

04/10/2022
24/08/2022

HOBANE KHALEFO EA HAE KE EA MOTSOTSO FEELA EMPA MOHAU WA HAE O T'SOERE BOPHELO BOHLE BA MOTHO;LEHA LILLO LI KA FAPOHELA HO RONA BOSIU HOSASA E SE E LE NYAKALLO::PSLM 30:5;;;Batho ha ntte Molimo a o hlonolofatsa a ufa koloi,mosali kapa monna le chelete ha bathabe ke moo bokhopo bo qalellang,empa bible e ea re khothatsa e re khalefo ea ntte Molimo ke ea motsotso feela empa mohau oa hae o t'soere bophelo bohle ba motho. Se ka tsaba motho tsaba ntte Molimo...hlonolofala Molimo o wa o rata,,,

02/08/2022

Ke o khethile,mme ke o beile moporofeta wa ditjhaba. JEREMIA 1:5::::ha o wa hlaha ka phoso,o tlile ho phetha thoto ea Molimo lefatseng mona.joetsa mathata ano h**e wena ha o wa tsoalloa ho hloloa o tsoaletsoe ho win:::GOD BLESS YOU..

30/07/2022

Loana ho fihlela toro ea hau e phethahala,seka nyahama.God bless you

30/07/2022

TLOHO FTH POPOPO KA LA 31 JULY 2022. TSHEBELETSO E QALA KA HORA YA BOROBELI HOSENG.

TSHEBELETSO E TLA BE ELE YA BACHA,TLOHO O TLO NKA MOHLOLO WA HAO

30/07/2022

TLOHO FTH POPOPO KA LA 31 JULY 2022. TSHEBELETSO E QALA KA HORA YA BOROBELI HOSENG.

TSHEBELETSO E TLA BE ELE YA BACHA,TLOHO O TLO NKA MOHLOLO WA HAO

25/07/2022

Come on the 31 July 2022 FTG POPOPO AND TAKE YOUR BLESSINGS

THANK YOU AND HAVE A BLESSED DAY GOD BLESS πŸ™β™₯️β™₯οΈπŸ™ŒπŸ™πŸ™β™₯️β™₯οΈπŸ™πŸŽΉπŸŽΉπŸŽΉπŸŽΉπŸŽΉπŸŽΈπŸŽΈπŸŽΈπŸŽΈπŸŽ·πŸŽ·πŸŽ·πŸŽ·πŸŽ€πŸŽ€πŸŽ€πŸ₯πŸ₯πŸ₯

25/07/2022

Morena Jesu ha tharisoa e le mora Ntte Molimo,o tharisitsoe e le mora motho(woman being)

08/07/2022

COME THIS SUNDAY 10 OF JULY FTG POPOPO AND TAKE YOUR BLESSINGS THANK YOU AND HAVE A BLESSED DAY

08/07/2022

COME THIS SUNDAY 10 OF JULY 2022 AND TAKE YOUR BLESSINGS THANK YOU AND HAVE A BLESSED DAY GOD BLESS

07/07/2022

Bohloko bono bo ho wena,ke bohloko bo wena o iketselitseng bona,Bophelo boo o bophelong kajeno ke bophelo boo wena o iketselitseng bona. Molimo o bua le SAMSON ka mora h**e a mokhethe ho e tella bana ba ISRAEL pele,Molimo a mojoetsa h**e a seka ba a nyalana le mofuta o sele eaba Samson hamamele Ntte Molimo ,a khethela tsela tsa hae,eaba tsela tsahae limoutloisa bohloko bophelong ba hae.U mamela mang,u bua le mang ka noko efe?Mamela ntte Molimo o Kekebe wa utla bohloko bophelo ba hau bohle.hlonolofala.

25/06/2022

After today your life will not be the same a game,khale o itoanela lintoa tsa hau,o hlolehile hona joale Molimo ke eena ea nkang sebaka bophelong ba hau,sheba ho eena feela o tla o loanela...

10/06/2022

NTHO ENGOE LE ENGOE E NA LE NAKO EA OONA,BOPHELONG MOLIMO A KA O TLOHELA WA FETA KA HARA MALAKABE A MOLLO KA HARA LIFEFO,O BO O QOTELLE O RE MOLIMO HA A OO,MOLIMO O TENG O WA PHELA ,O TLATSOA LE WENA KA HARA MATHATA MOLIMO WA KHONA MOTSEPE O TLA LOKOLLA KA NOKO EA TENG....

02/06/2022

Bokulo bo b**g le bo b**g ha se mpho e hlang ho ntte Molimo empa ke mpho ho hla ho satane ka mantsoe a mang bokulo ke thoahako.ke ea rapela ka lebitso la morena Jesu h**e bokulo bo b**g le bo b**g ha botsoe bophelong ba hau hona joale ka lebitso la morena Jesu ha ke tsotelle h**e naa ke bokulo ba mofuta ofe empa ke re bokulo ha bo tsamaee hona joale..Amen,,,GOD BLESS YOU;;;

01/06/2022

U wa sebetsa fla ha o bone naa o sebeletsa ho kae,seka tsepa moputso wa hau wa khoeli le khoeli,moputso wa hau wa khoeli le khoeli o feella lijong,liaporong,koloing,airtime le rent. U lokela hoba le boinahano mme boinahano ke h**e u etse likhoebo ke hona boo o tla bona bophelo ba hau bo ea pele. Tsetela bophelo ba hau likhoeb**g se ka tsepa moputso wa hau wa khoeli o ke be wa bona tsolopele bophelong ba hau ha u tsepile moputso wa hau wa khoeli. Hlonolofala

01/06/2022

U wa sebetsa fla ha o bone naa o sebeletsa ho kae,seka tsepa moputso wa hau wa khoeli le khoeli,moputso wa hau wa khoeli le khoeli o feella lijong,liaporong,koloing,airtime le rent. U lokela hoba le boinahano mme boinahano ke h**e u etse likhoebo ke hona boo o tla bona bophelo ba hau bo ea pele. Tsetela bophelo ba hau likhoeb**g se ka tsepa moputso wa hau wa khoeli o ke be wa bona tsolopele bophelong ba hau ha u tsepile moputso wa hau wa khoeli. Hlonolofala

17/05/2022

I believe that GOD will give us his desires as we seek to know him more and be obedient to his word.I believe that we should make becoming like Jesus our main desire............................For whom he foreknew he also predestined to be conformed to the image of his son that he might be the first born among many brethren...Romans 8:29 be bless

27/04/2022

DELIGHT YOURSELF ALSO IN THE LORD,AND HE SHALL GIVE YOU THE DESIRES OF YOUR HEAR.PSLM 37:4:::::TO DELIGHT IN GOD IS AS MUCH A PRIVILEGE AS A DUTY. HE HAS NOT PROMISED TOGRATIFY OUR PHYSICAL DESIRES AND PLEASURES THAT WE FANCY,BUT THE DESIRES OF THE RENEWED,SANCTIFIED SOUL.WHAT IS THE DESIRE OF THE HEART OF A GOOD MAN?IT IS THIS,TO KNOW,AND LOVE,AND SERVE GOD....GOD BLESS YOU!!!!!

24/04/2022

Mali a phoofolo ha tlose libe empa a t'sireletsa libe,Mali a MORENA JESU a tlosa libe ka o hofela hatsona,

18/04/2022

U SE KE WA T'SOHA,KAHA KE NA LE UENA.U SE KE WA TALIMA KOANA LE KOANA,ETSOE KE 'NA MOLIMO WA HAO.KE TLA U MATLAFATSA.KA SEBELE KE TLA U THUSA.KE TLA U T'SOARA KA TIEO KA LETSOHO LA KA LE LETONA LA HO LOKA... ESAIA 41:10

05/04/2022

WE HAVE A SERVICE THIS COMING SUNDAY FTG POPOPO COME AND TAKE YOUR BLESSINGS

GOD BLESS YOU

28/03/2022

TLOHELLA LEFATSE WENA TLOHO HO JESU,TLOHELLA BATHO BA BUE WENA TLOHO HO JESU..

28/03/2022

TLOHELLA LEFATSE WENA TLOHO HO JESU,TLOHELLA BATHO BA BUE WENA TLOHO HO JESU..

28/03/2022

TLOHELLA LEFATSE WENA TLOHO HO JESU,TLOHELLA BATHO BA BUE WENA TLOHO HO JESU..

28/03/2022

TLOHELLA LEFATSE WENA TLOHO HO JESU,TLOHELLA BATHO BA BUE WENA TLOHO HO JESU..

28/03/2022

TLOHELLA LEFATSE WENA TLOHO HO JESU,TLOHELLA BATHO BA BUE WENA TLOHO HO JESU..

28/03/2022

TLOHELLA LEFATSE WENA TLOHO HO JESU,TLOHELLA BATHO BA BUE WENA TLOHO HO JESU..

28/03/2022

TLOHELLA LEFATSE WENA TLOHO HO JESU,TLOHELLA BATHO BA BUE WENA TLOHO HO JESU..

28/03/2022

TLOHELLA LEFATSE WENA TLOHO HO JESU,TLOHELLA BATHO BA BUE WENA TLOHO HO JESU..

24/03/2022

THE LORD SHALL FIGHT FOR YOU,AND YEE SHALL HOLD YOUR PEACE."EXODUS 14:14) CHOOSE TO HOLD YOUR PEACE AND FOCUS ON HIS WORD. CHOOSE NOT TO FOCUS ON THE ENEMY'S PLOT,PLANS,SCHEMES AND DEVICES,CHOOSE TO SEEK GOD'S COUNSEL AND HOLD YOUR PEACE..

20/03/2022

Tholoana e bitsoang namuni,ha e felletse,e ba o e a khela ka metsing e ea phaphamala,empa ha o qeta ho e hlobulisa ka mantsoe a mang o tlosa lekhapetla ho eona moo,eba o e akhela ka metseng e ea teba,Buka ea Baefese 6:11 aparang dihlomo tsohle tsa Molimo le tle le tsebe ho hlola dihloho tsohle tsa diabolose.RE LE BANA BA NTTE MOLIMO RELOKELA HOAPARA LIHLOMO TSOHLE TSA MOEA,RE SEKE RA IPHUMANA RE HLOBOTSE EBE RE EA TEBA,REHLOLOA KE DIABOLOSE.

06/03/2022

Khale o lla holekane likhapha tsa hau li tlo fetoha thabo ka labohlano FTG POPOPO E EA O MEMA REVIVAL TLOHO O LE JOALO MOLIMO A TLO IMOLLA,ENE O ingoetse,,,

06/03/2022

Khale o lla holekane likhapha tsa hau li tlo fetoha thabo ka labohlano FTG POPOPO E EA O MEMA REVIVAL TLOHO O LE JOALO MOLIMO A TLO IMOLLA,ENE O ingoetse,,,

05/03/2022

FTG POPOPO MINISTRIES INTERNATIONAL CHURCH LE JESU KE KARABO,LI O MEMELA REVIVAL;KA 11 MARCH 2022 ON THIS COMING FRIDAY,SEFATENG MOO HO TSOARELOANG LIPITSO TENG:SPEAKERS:::PASTOR SEETHA LE DOCTOR MAHLOHLELE...MATTHEW 28:18-20

04/03/2022

Hosetse hora tse peli pele all night prayer e qala,FTG POPOPO,Seka fetoa ke tsebeletso eena MOLIMO O TLOLOKOLLA

Telephone

Website

Address

St Monica
Leribe

Other Religious Organizations in Leribe (show all)
The Apostolic Faith Mission of Lesotho_lisemeng 2 Hlotse The Apostolic Faith Mission of Lesotho_lisemeng 2 Hlotse
Leribe, 0400

AFM Hlotse is the Pentecostal and charismatic church that is located in the northeast of Lesotho. W

Our Lady of Lourdes Ha Mositi Mathokoane Our Lady of Lourdes Ha Mositi Mathokoane
Mathokoane
Leribe

Hobokoe Molimo ka hosafeleng

Leribe LECSA Mission Leribe LECSA Mission
Leribe, Maoana-masooana P. O. Box 135
Leribe, 300

A Parish of the Lesotho Evangelical Church in Southern Africa