Srivitharana Pharmacy Education

Srivitharana Pharmacy Education

Srivitharana Pharmacy Education Institute Ratnapura

30/04/2023

☘️ඔක්‌තෝබර් ඖෂධවේදී පුහුණු ඊළග කන්ඩායමට නව ශිෂ්‍යයන් ඇතුලත් කර ගනුලබයි.

O/L ප්‍රතිඵල සිට සම්බන්ධ විය හැකිය.
ඔබගේ O/L සහ A/L විද්‍යා, ගණිත, වානිජ, කලා......... සහ සේවා නිපුණතා අනුව ඔබට සුදුසු පාඨමාලාව තෝරා දෙනු ලැබේ.

පලමු දින නොමිලේ.

පලමු සතිය තුළ පාඨමාලා ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයන්ටඇතුළත් වීමේ ගාස්තු නොමිලේ.

මෙම පාඨමාලාව මීට වසර 11 කට වැඩි කාලයක සිට රජයේ රෝහල් වෘත්තීයකයන් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.

Online දිවයිනටම හෝ ආයතන පන්ති කාමර රත්නපුර, හොරණ සහභාගි විය හැකිය.

ආර්ථික අස්ථාවර කාලයක ඉතා වටිනා, සමාජයේ පිළිගත්, වැදගත්, සැම දෙනාම දැනුවත්ව සිටිය යුතු පාඨමාලාව හෝ රැකියා අවස්ථාව මෙයයි....

පාඨමාලාව ඉගෙනගන්න ගමන් Pharmacy යක පුහුණුව සහ සහයක රැකියා අවස්ථා.....

කාර්ය බහුල හෝ රැකියා කරන අයට you tube chanal ඔස්‌සේ පසුව නැවත නැවතත් අධ්‍යයනය සදහා විශේෂ package අවස්ථාව....

වයස් සීමාවක් නොමැත........

සිංහල භාෂාවෙන් විස්තර කරමින් බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර දැනුම ප්‍රගුණ වන ලෙස මෙම පාඨමාලාව පෙළගස්වා ඇත.....

Pharmacy අදාළ සියලු විෂය සිද්ධාන්ත සහ මාසිකව Pharmaceutical lab Practical පුහුණුව.

⚠️මෙහි පාඨමාලා ආකාර තුනකි.
1️⃣එකක් External Pharmacist (මාස 24)
2️⃣අනෙක Assistant Pharmacist (මාස 12)
3️⃣අනෙක Dispensory course (මාස 4)

01) External Pharmacist

SLMC ලියාපදිංචි නොවී විෂය /ව්‍යාපාර දැනුම සදහා පාඨමාලාවක් ලෙස 2 years ආවරණය කර Course certificate ලබාගත හැකිය.

සිද්ධාන්ත කාලය අවුරුදු දෙකක් වේ.
මාසිකව රුපියල් 3000

A/L රසායන විද්‍යාව ඇතුලු විෂයන් 3ක් සමත් ශිෂ්‍යයන් ට SLMC (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ) පෞද්ගලිකව Online ලියාපදිංචිවී CMCC (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය විද්‍යාල සභාව) විභාග සමත් වීමට මෙම පාඨමාලාව උපකාරී වේ.

අවශ්‍ය තොරතුරු පාඨමාලාව අතරතුර සාකච්ඡා කෙරේ.

OSPE........ Viva...... Prescription Reading.......... සදහා මුල සිට හුරුකිරීම.

A/Lවිභාග ලියා ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වන සිසුන්ට සම්බන්ධවීමට පුළුවන්.......

CMCC විභාග සමත් අයට නව බලපත්‍ර සහිත Pharmacy (තොග /සිල්ලර), නිශ්පාදන, ගබඩා, එකලස් කිරීම, නැවත ඇසුරුම්, බෙදාහැරීම, ප්‍රවාහනය, උපාධිය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට මූලික සුදුසුකමක් වේ.

02) ඉහතකී විද්‍යා විෂය නොමැති සිසුන් සදහා (කලා, වාණිජ........ )
Pharmacy Assistant and Medical Dispensory Course

සිද්ධාන්ත කාලය
Assistant certificate course අවුරුද්දක්
Dispensory certificate course මාස 04
(Medical English දැනුම ද ඇතුලුව)
මාසිකව රුපියල් 3000

Dispensory course මාස 04 අවසන් පසුව අවශ්‍ය නම් Assistant Pharmacist certificate course සදහා ඉතිරි මාස 8 සම්බන්ධ විය හැකිය.

රජයේ හෝ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය අංශයේ ගැසට් නිවේදන Assistant තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට , Pharmacy Assistant, Medical Dispensory තනතුරු සඳහා දැනුම, අවබෝධය, හැකියාව සහ සහතිකය වැදගත්වේ.

පාඨමාලා කරගෙන යන අතර තුර ඔබගේ ලිපිනයට ආසන්න Pharmacy, Dispensory, private hospital pharmacy, Medical company වල Assistant vacancies ඇතොත් ඒ සදහා ඔබගේ ඉල්ලීම මත රැකියා අවස්ථා සදහා යොමුකරයි.........

🍄(ප්‍රායෝගික පුහුණුව සහ පරීක්ෂණ) Pharmacy practical සදහා medicine/Drugs, ශල්‍ය/වෛද්‍ය උපකරණ අවබෝධය, භාවිත/අත්දැකීම්. Pharmacy technology අවබෝධ කෙරේ.....

වර්තමාන රෝහල් සායන, Pharmacy වල භාවිතා කරන නම් කල ඉංග්‍රීසි ඖෂධ නිෂ්පාදන සහ පරීක්ෂණ ශිෂ්‍ය ඔබ විසින් ඔබගේ දෑතින්ම........ individually ජාත්‍යන්තර පිළිගත් සම්මත තත්ත්ව යටතේ....... එම ඖෂධ රසායන සමග........ ඔෟෂධවේදී මගපෙන්වීම යටතේ......... ඖෂධ නිෂ්පාදන රසායන විද්‍යාගාරයක පුහුණුව......

ඒ සදහා සැම මාසයකම අඩුම හැකි එක් දිනක් වෙන්කර ගැනීමට පුළුවන්...... සෑම ශිෂ්‍යයන්ට ද හිමිවේ...... අනිවාර්ය නැත......

දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිටින සිසුන්ට Online ඔස්සේ Practical සිද්ධාන්ත විස්තර කෙරේ...... නමුත්........ පාඨමාලා අවසානයේ හෝ හැකි යම්කිසි දිනක් දෙකක්වත් ප්‍රායෝගික පුහුණුවට සහභාගි වීම වැදගත්.....

🤔සෑම මනුෂ්‍ය ජීවිතයක අරමුණ තම කාර්යය කාර්යක්ෂම උපරිම කාලයක් නිරෝගී සුවය ඇතිව සිදුකිරීම ........ සහ දරුවන්ටත් කුඩා අවධියේ සිට එම සෞඛ්‍ය දැනුම, මාර්ගය වටහා දිම.........

😯ජිවිතේ අසරණ වන සෑම රෝගියකුගේ මුලින්ම පෙන්වන රෝගී ලක්ෂණ අනුව රෝගයක ආරම්භය, බරපතලකම සහ ජිවිතේ දුක්විදිමින් අවසානය යන අවස්ථා ප්‍රථම අවබෝධය සහ දැනුම ඔස්‌සේ නිවැරැදිම මගපෙන්වීම ......... මෙම පාඨමාලාවේ සුවිශේෂී භාවයයි .........

😷රෝගී තත්ත්වයක් ඇති නොවූ, බෙහෙතක් නොබිවු මෙලොව මනුෂ්‍යයෙක් නොමැති තරම්ය,

🏆විවිධ රෝග සහ රෝගීන් එන්න එන්නම ඉහළ යන සමාජයක ඒ සඳහා අනිවාර්ය ඔෟෂධ ඉල්ලුමට සරිලන වෘත්තිමය සැපයූම ඔෟෂධවේදය, ඔෟෂධවේදීයා සහ ඔෟෂධවේදී සහයක ඉහළම ස්ථානයක් හිමිවේ.......

🏆අවුරුදු 11 අධික කාලයක් තිස්සේ මෙසේ සහතිකය ලබා ගත් සිසුන් Pharmacist, Pharmacy Assistant, Dispensory, Medical company/medical ref. , pharmaceutical manufacturing industry/distribution/wholesale, private hospital pharmacy/ medication for private nursing යන සෞඛ්‍ය අංශයේ වෘත්තීයක නියැලෙනු ඇත, ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම අවබෝධය දහිරිය ශක්තිය පාඨමාලාවෙන් ලැබේ...........

☘️සමාජයේ ඉහලින් පිළිගන්නා වගකීවයුතු වැදගත් රැකියාවක් කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන, පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න.

🎯පාඨමාලාවේ පලමු හැඳින්වීමේ පන්ති සම්බන්ධ වීමට
1)ශිෂ්‍ය නම
2)ලිපිනය
3)පාඨමාලා වර්ගය
whatsapp කරන්න.

☘️පලමු සතිය තුළ පාඨමාලා ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයන්ටඇතුළත් වීමේ ගාස්තු නොමිලේ.

⚠️අවශ්‍ය දෙයක් දැනගැනීමට whatsapp පණිවිඩයක් තබන්න. යහලුවන්ටත් මෙම විස්තර share කරන්න.

ශ්‍රී විතාරණ,
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි,
රජයේ රෝහල් ඔෟෂධවේදී.

කාර්යාලය,
0775150501
ඔෟෂධවේදී පාසල සහ රසායන විද්‍යායතනය.
රත්නපුර, හොරණ

02/03/2023

☘️රත්නපුර ☘️හොරණ ☘️මාර්තු 5
ඖෂධවේදී පුහුණු ඊළග කන්ඩායමට නව ශිෂ්‍යයන් ඇතුලත් කර ගනුලබයි.

පලමු සතිය තුළ පාඨමාලා ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයන්ටඇතුළත් වීමේ ගාස්තු නොමිලේ.

මෙම පාඨමාලාව මීට වසර 11 කට වැඩි කාලයක සිට රජයේ රෝහල් වෘත්තීයකයන් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.

Online දිවයිනටම හෝ ආයතන පන්ති කාමර රත්නපුර, හොරණ සහභාගි විය හැකිය.

ආර්ථික අස්ථාවර කාලයක ඉතා වටිනා, සමාජයේ පිළිගත්, වැදගත්, සැම දෙනාම දැනුවත්ව සිටිය යුතු පාඨමාලාව හෝ රැකියා අවස්ථාව මෙයයි....

පාඨමාලාව ඉගෙනගන්න ගමන් Pharmacy යක පුහුණුව සහ සහයක රැකියා අවස්ථා.....

කාර්ය බහුල හෝ රැකියා කරන අයට you tube chanal ඔස්‌සේ පසුව නැවත නැවතත් අධ්‍යයනය සදහා විශේෂ package අවස්ථාව....

වයස් සීමාවක් නොමැත........

සිංහල භාෂාවෙන් විස්තර කරමින් බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර දැනුම ප්‍රගුණ වන ලෙස මෙම පාඨමාලාව පෙළගස්වා ඇත.....

Pharmacy අදාළ සියලු විෂය සිද්ධාන්ත සහ මාසිකව Pharmaceutical lab Practical පුහුණුව.

⚠️මෙහි පාඨමාලා ආකාර තුනකි.
1️⃣එකක් External Pharmacist (මාස 24)
2️⃣අනෙක Assistant Pharmacist (මාස 12)
3️⃣අනෙක Dispensory course (මාස 4)

01) External Pharmacist

SLMC ලියාපදිංචි නොවී විෂය /ව්‍යාපාර දැනුම සදහා පාඨමාලාවක් ලෙස 2 years ආවරණය කර Course certificate ලබාගත හැකිය.

සිද්ධාන්ත කාලය අවුරුදු දෙකක් වේ.
මාසිකව රුපියල් 3000

A/L රසායන විද්‍යාව ඇතුලු විෂයන් 3ක් සමත් ශිෂ්‍යයන් ට SLMC (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ) පෞද්ගලිකව Online ලියාපදිංචිවී CMCC විභාග සමත් වීමට මෙම පාඨමාලාව උපකාරී වේ.

අවශ්‍ය තොරතුරු පාඨමාලාව අතරතුර සාකච්ඡා කෙරේ.

එම ශිෂ්‍යයන්ට සිද්ධාන්ත කරුනු අමතරව CMCC (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය විද්‍යාල සභාව) විභාගය සදහා විෂය පුනරීක්ෂණ පන්ති පැවැත්වේ.

OSPE........ Viva...... Prescription Reading.......... සදහා මුල සිට හුරුකිරීම.

A/Lවිභාග ලියා ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වන සිසුන්ට සම්බන්ධවීමට පුළුවන්.......

CMCC විභාග සමත් අයට නව බලපත්‍ර සහිත Pharmacy (තොග /සිල්ලර), නිශ්පාදන, ගබඩා, එකලස් කිරීම, නැවත ඇසුරුම්, බෙදාහැරීම, ප්‍රවාහනය, උපාධිය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට මූලික සුදුසුකමක් වේ.

02) ඉහතකී විද්‍යා විෂය නොමැති සිසුන් සදහා (කලා, වාණිජ........ )
Pharmacy Assistant and Medical Dispensory Course

සිද්ධාන්ත කාලය
Assistant certificate course අවුරුද්දක්
Dispensory certificate course මාස 04
(Medical English දැනුම ද ඇතුලුව)
මාසිකව රුපියල් 3000

Dispensory course අවසන් පසුව අවශ්‍ය නම් Assistant Pharmacist certificate course සදහා ඉතිරි මාස 8 සම්බන්ධ විය හැකිය.

රජයේ හෝ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය අංශයේ ගැසට් නිවේදන Assistant තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට , Pharmacy Assistant, Medical Dispensory තනතුරු සඳහා දැනුම, අවබෝධය, හැකියාව සහ සහතිකය වැදගත්වේ.

පාඨමාලා කරගෙන යන අතර තුර ඔබගේ ලිපිනයට ආසන්න Pharmacy, Dispensory, private hospital pharmacy, Medical company වල Assistant vacancies ඇතොත් ඒ සදහා ඔබගේ ඉල්ලීම මත රැකියා අවස්ථා සදහා යොමුකරයි.........

🍄(ප්‍රායෝගික පුහුණුව සහ පරීක්ෂණ) Pharmacy practical සදහා medicine/Drugs, ශල්‍ය/වෛද්‍ය උපකරණ අවබෝධය, භාවිත/අත්දැකීම්. Pharmacy technology අවබෝධ කෙරේ.....

වර්තමාන රෝහල් සායන, Pharmacy වල භාවිතා කරන නම් කල ඉංග්‍රීසි ඖෂධ නිෂ්පාදන සහ පරීක්ෂණ ශිෂ්‍ය ඔබ විසින් ඔබගේ දෑතින්ම........ individually ජාත්‍යන්තර පිළිගත් සම්මත තත්ත්ව යටතේ....... එම ඖෂධ රසායන සමග........ ඔෟෂධවේදී මගපෙන්වීම යටතේ......... ඖෂධ නිෂ්පාදන රසායන විද්‍යාගාරයක පුහුණුව......

ඒ සදහා සැම මාසයකම අඩුම හැකි එක් දිනක් වෙන්කර ගැනීමට පුළුවන්...... සෑම ශිෂ්‍යයන්ට ද හිමිවේ...... අනිවාර්ය නැත......

දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිටින සිසුන්ට Online ඔස්සේ Practical සිද්ධාන්ත විස්තර කෙරේ...... නමුත්........ පාඨමාලා අවසානයේ හෝ හැකි යම්කිසි දිනක් දෙකක්වත් ප්‍රායෝගික පුහුණුවට සහභාගි වීම වැදගත්.....

🤔සෑම මනුෂ්‍ය ජීවිතයක අරමුණ තම කාර්යය කාර්යක්ෂම උපරිම කාලයක් නිරෝගී සුවය ඇතිව සිදුකිරීම ........ සහ දරුවන්ටත් කුඩා අවධියේ සිට එම සෞඛ්‍ය දැනුම, මාර්ගය වටහා දිම.........

😯ජිවිතේ අසරණ වන සෑම රෝගියකුගේ මුලින්ම පෙන්වන රෝගී ලක්ෂණ අනුව රෝගයක ආරම්භය, බරපතලකම සහ ජිවිතේ දුක්විදිමින් අවසානය යන අවස්ථා ප්‍රථම අවබෝධය සහ දැනුම ඔස්‌සේ නිවැරැදිම මගපෙන්වීම ......... මෙම පාඨමාලාවේ සුවිශේෂී භාවයයි .........

😷රෝගී තත්ත්වයක් ඇති නොවූ, බෙහෙතක් නොබිවු මෙලොව මනුෂ්‍යයෙක් නොමැති තරම්ය,

🏆විවිධ රෝග සහ රෝගීන් එන්න එන්නම ඉහළ යන සමාජයක ඒ සඳහා අනිවාර්ය ඔෟෂධ ඉල්ලුමට සරිලන වෘත්තිමය සැපයූම ඔෟෂධවේදය, ඔෟෂධවේදීයා සහ ඔෟෂධවේදී සහයක ඉහළම ස්ථානයක් හිමිවේ.......

🏆අවුරුදු 11 අධික කාලයක් තිස්සේ මෙසේ සහතිකය ලබා ගත් සිසුන් Pharmacist, Pharmacy Assistant, Dispensory, Medical company/medical ref. , pharmaceutical manufacturing industry/distribution/wholesale, private hospital pharmacy/ medication for private nursing යන සෞඛ්‍ය අංශයේ වෘත්තීයක නියැලෙනු ඇත, ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම අවබෝධය දහිරිය ශක්තිය පාඨමාලාවෙන් ලැබේ...........

☘️සමාජයේ ඉහලින් පිළිගන්නා වගකීවයුතු වැදගත් රැකියාවක් කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන, පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න.

🎯පාඨමාලාවේ පලමු හැඳින්වීමේ පන්ති සම්බන්ධ වීමට
1)ශිෂ්‍ය නම
2)ලිපිනය
3)පාඨමාලා වර්ගය
0777 969 960 whatsapp කරන්න.

☘️පලමු සතිය තුළ පාඨමාලා ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයන්ටඇතුළත් වීමේ ගාස්තු නොමිලේ.

⚠️අවශ්‍ය දෙයක් දැනගැනීමට whatsapp පණිවිඩයක් තබන්න. යහලුවන්ටත් මෙම විස්තර share කරන්න.

ශ්‍රී විතාරණ,
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි,
රජයේ රෝහල් ඔෟෂධවේදී.

කාර්යාලය,
0777969960
ඔෟෂධවේදී පාසල සහ රසායන විද්‍යායතනය.
රත්නපුර, හොරණ

27/02/2023

☘️රත්නපුර ☘️හොරණ ☘️මාර්තු 14
ඖෂධවේදී පුහුණු ඊළග කන්ඩායමට නව ශිෂ්‍යයන් ඇතුලත් කර ගනුලබයි.

පලමු සතිය තුළ පාඨමාලා ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයන්ටඇතුළත් වීමේ ගාස්තු නොමිලේ.

මෙම පාඨමාලාව මීට වසර 11 කට වැඩි කාලයක සිට රජයේ රෝහල් වෘත්තීයකයන් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.

Online දිවයිනටම හෝ ආයතන පන්ති කාමර රත්නපුර, හොරණ සහභාගි විය හැකිය.

ආර්ථික අස්ථාවර කාලයක ඉතා වටිනා, සමාජයේ පිළිගත්, වැදගත්, සැම දෙනාම දැනුවත්ව සිටිය යුතු පාඨමාලාව හෝ රැකියා අවස්ථාව මෙයයි....

පාඨමාලාව ඉගෙනගන්න ගමන් Pharmacy යක පුහුණුව සහ සහයක රැකියා අවස්ථා.....

කාර්ය බහුල හෝ රැකියා කරන අයට you tube chanal ඔස්‌සේ පසුව නැවත නැවතත් අධ්‍යයනය සදහා විශේෂ package අවස්ථාව....

වයස් සීමාවක් නොමැත........

සිංහල භාෂාවෙන් විස්තර කරමින් බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර දැනුම ප්‍රගුණ වන ලෙස මෙම පාඨමාලාව පෙළගස්වා ඇත.....

Pharmacy අදාළ සියලු විෂය සිද්ධාන්ත සහ මාසිකව Pharmaceutical lab Practical පුහුණුව.

⚠️මෙහි පාඨමාලා ආකාර තුනකි.
1️⃣එකක් External Pharmacist (මාස 24)
2️⃣අනෙක Assistant Pharmacist (මාස 12)
3️⃣අනෙක Dispensory course (මාස 4)

01) External Pharmacist

SLMC ලියාපදිංචි නොවී විෂය /ව්‍යාපාර දැනුම සදහා පාඨමාලාවක් ලෙස 2 years ආවරණය කර Course certificate ලබාගත හැකිය.

සිද්ධාන්ත කාලය අවුරුදු දෙකක් වේ.
මාසිකව රුපියල් 3000

අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය වන්නේ SLMC (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ) ලියාපදිංචි වීමට, එය ප්‍රතිඵල A/L රසායන විද්‍යාව ඇතුලු විෂයන් 3ක් සමත් අඩුම සාමාන්‍ය (S) සාමාර්ථ 3 ක් කුමන හෝ වර්ෂක එකම ප්‍රතිඵල ලේඛනයක පමණි.

එම ශිෂ්‍යයන් පෞද්ගලිකව Online SLMC Register විය හැකිය. අවශ්‍ය තොරතුරු පාඨමාලාව අතරතුර සාකච්ඡා කෙරේ.

එම ශිෂ්‍යයන්ට සිද්ධාන්ත කරුනු අමතරව CMCC (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය විද්‍යාල සභාව) විභාගය සදහා විෂය පුනරීක්ෂණ පන්ති පැවැත්වේ.

OSPE........ Viva...... Prescription Reading.......... සදහා මුල සිට හුරුකිරීම.

A/Lවිභාග ලියා ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වන සිසුන්ට සම්බන්ධවීමට පුළුවන්.......

CMCC විභාග සමත් අයට නව බලපත්‍ර සහිත Pharmacy (තොග /සිල්ලර), නිශ්පාදන, ගබඩා, එකලස් කිරීම, නැවත ඇසුරුම්, බෙදාහැරීම, ප්‍රවාහනය, උපාධිය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට මූලික සුදුසුකමක් වේ.

02) ඉහතකී විද්‍යා විෂය නොමැති සිසුන් සදහා (කලා, වාණිජ........ )
Pharmacy Assistant and Medical Dispensory Course

සිද්ධාන්ත කාලය
Assistant certificate course අවුරුද්දක්
Dispensory certificate course මාස 04
(Medical English දැනුම ද ඇතුලුව)
මාසිකව රුපියල් 3000

Dispensory course අවසන් පසුව අවශ්‍ය නම් Assistant Pharmacist certificate course සදහා ඉතිරි මාස 6කොටස අවසන් කල හැකිය.

රජයේ හෝ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය අංශයේ ගැසට් නිවේදන Assistant තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට , Pharmacy Assistant, Medical Dispensory තනතුරු සඳහා දැනුම, අවබෝධය, හැකියාව සහ සහතිකය වැදගත්වේ.

පාඨමාලා කරගෙන යන අතර තුර ඔබගේ ලිපිනයට ආසන්න Pharmacy, Dispensory, private hospital pharmacy, Medical company වල Assistant vacancies ඇතොත් ඒ සදහා ඔබගේ ඉල්ලීම මත රැකියා අවස්ථා සදහා යොමුකරයි.........

🍄(ප්‍රායෝගික පුහුණුව සහ පරීක්ෂණ) Pharmacy practical සදහා medicine/Drugs, ශල්‍ය/වෛද්‍ය උපකරණ අවබෝධය, භාවිත/අත්දැකීම්. Pharmacy technology අවබෝධ කෙරේ.....

වර්තමාන රෝහල් සායන, Pharmacy වල භාවිතා කරන නම් කල ඉංග්‍රීසි ඖෂධ නිෂ්පාදන සහ පරීක්ෂණ ශිෂ්‍ය ඔබ විසින් ඔබගේ දෑතින්ම........ individually ජාත්‍යන්තර පිළිගත් සම්මත තත්ත්ව යටතේ....... එම ඖෂධ රසායන සමග........ ඔෟෂධවේදී මගපෙන්වීම යටතේ......... ඖෂධ නිෂ්පාදන රසායන විද්‍යාගාරයක පුහුණුව......

ඒ සදහා සැම මාසයකම අඩුම හැකි එක් දිනක් වෙන්කර ගැනීමට පුළුවන්...... සෑම ශිෂ්‍යයන්ට ද හිමිවේ...... අනිවාර්ය නැත......

දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිටින සිසුන්ට Online ඔස්සේ Practical සිද්ධාන්ත විස්තර කෙරේ...... නමුත්........ පාඨමාලා අවසානයේ හෝ හැකි යම්කිසි දිනක් දෙකක්වත් ප්‍රායෝගික පුහුණුවට සහභාගි වීම වැදගත්.....

🤔සෑම මනුෂ්‍ය ජීවිතයක අරමුණ තම කාර්යය කාර්යක්ෂම උපරිම කාලයක් නිරෝගී සුවය ඇතිව සිදුකිරීම ........ සහ දරුවන්ටත් කුඩා අවධියේ සිට එම සෞඛ්‍ය දැනුම, මාර්ගය වටහා දිම.........

😯ජිවිතේ අසරණ වන සෑම රෝගියකුගේ මුලින්ම පෙන්වන රෝගී ලක්ෂණ අනුව රෝගයක ආරම්භය, බරපතලකම සහ ජිවිතේ දුක්විදිමින් අවසානය යන අවස්ථා ප්‍රථම අවබෝධය සහ දැනුම ඔස්‌සේ නිවැරැදිම මගපෙන්වීම ......... මෙම පාඨමාලාවේ සුවිශේෂී භාවයයි .........

😷රෝගී තත්ත්වයක් ඇති නොවූ, බෙහෙතක් නොබිවු මෙලොව මනුෂ්‍යයෙක් නොමැති තරම්ය,

🏆විවිධ රෝග සහ රෝගීන් එන්න එන්නම ඉහළ යන සමාජයක ඒ සඳහා අනිවාර්ය ඔෟෂධ ඉල්ලුමට සරිලන වෘත්තිමය සැපයූම ඔෟෂධවේදය, ඔෟෂධවේදීයා සහ ඔෟෂධවේදී සහයක ඉහළම ස්ථානයක් හිමිවේ.......

🏆අවුරුදු 11 අධික කාලයක් තිස්සේ මෙසේ සහතිකය ලබා ගත් සිසුන් Pharmacist, Pharmacy Assistant, Dispensory, Medical company/medical ref. , pharmaceutical manufacturing industry/distribution/wholesale, private hospital pharmacy/ medication for private nursing යන සෞඛ්‍ය අංශයේ වෘත්තීයක නියැලෙනු ඇත, ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම අවබෝධය දහිරිය ශක්තිය පාඨමාලාවෙන් ලැබේ...........

☘️සමාජයේ ඉහලින් පිළිගන්නා වගකීවයුතු වැදගත් රැකියාවක් කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන, පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න.

🎯පාඨමාලාවේ පලමු හැඳින්වීමේ පන්ති සම්බන්ධ වීමට
1)ශිෂ්‍ය නම
2)ලිපිනය
3)පාඨමාලා වර්ගය
0777 969 960 whatsapp කරන්න.

☘️පලමු සතිය තුළ පාඨමාලා ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයන්ටඇතුළත් වීමේ ගාස්තු නොමිලේ.

⚠️අවශ්‍ය දෙයක් දැනගැනීමට whatsapp පණිවිඩයක් තබන්න. යහලුවන්ටත් මෙම විස්තර share කරන්න.

ශ්‍රී විතාරණ,
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි,
රජයේ රෝහල් ඔෟෂධවේදී.

කාර්යාලය,
0777969960
ඔෟෂධවේදී පාසල සහ රසායන විද්‍යායතනය.
රත්නපුර, හොරණ

27/12/2022

☘️රත්නපුර ☘️හොරණ ☘️මාර්තු 5
ඖෂධවේදී පුහුණු ඊළග කන්ඩායමට නව ශිෂ්‍යයන් ඇතුලත් කර ගනුලබයි.

පලමු සතිය තුළ පාඨමාලා ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයන්ටඇතුළත් වීමේ ගාස්තු නොමිලේ.

මෙම පාඨමාලාව මීට වසර 11 කට වැඩි කාලයක සිට රජයේ රෝහල් වෘත්තීයකයන් විසින් මෙහෙයවනු ලබයි.

Online දිවයිනටම හෝ ආයතන පන්ති කාමර රත්නපුර, හොරණ සහභාගි විය හැකිය.

ආර්ථික අස්ථාවර කාලයක ඉතා වටිනා, සමාජයේ පිළිගත්, වැදගත්, සැම දෙනාම දැනුවත්ව සිටිය යුතු පාඨමාලාව හෝ රැකියා අවස්ථාව මෙයයි....

පාඨමාලාව ඉගෙනගන්න ගමන් Pharmacy යක පුහුණුව සහ සහයක රැකියා අවස්ථා.....

කාර්ය බහුල හෝ රැකියා කරන අයට you tube chanal ඔස්‌සේ පසුව නැවත නැවතත් අධ්‍යයනය සදහා විශේෂ package අවස්ථාව....

වයස් සීමාවක් නොමැත........

සිංහල භාෂාවෙන් විස්තර කරමින් බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර දැනුම ප්‍රගුණ වන ලෙස මෙම පාඨමාලාව පෙළගස්වා ඇත.....

Pharmacy අදාළ සියලු විෂය සිද්ධාන්ත සහ මාසිකව Pharmaceutical lab Practical පුහුණුව.

⚠️මෙහි පාඨමාලා ආකාර තුනකි.
1️⃣එකක් External Pharmacist (මාස 24)
2️⃣අනෙක Assistant Pharmacist (මාස 12)
3️⃣අනෙක Dispensory course (මාස 4)

01) External Pharmacist

SLMC ලියාපදිංචි නොවී විෂය /ව්‍යාපාර දැනුම සදහා පාඨමාලාවක් ලෙස 2 years ආවරණය කර Course certificate ලබාගත හැකිය.

සිද්ධාන්ත කාලය අවුරුදු දෙකක් වේ.
මාසිකව රුපියල් 3000

අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය වන්නේ SLMC (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ) ලියාපදිංචි වීමට, එය ප්‍රතිඵල A/L රසායන විද්‍යාව ඇතුලු විෂයන් 3ක් සමත් අඩුම සාමාන්‍ය (S) සාමාර්ථ 3 ක් කුමන හෝ වර්ෂක එකම ප්‍රතිඵල ලේඛනයක පමණි.

එම ශිෂ්‍යයන් පෞද්ගලිකව Online SLMC Register විය හැකිය. අවශ්‍ය තොරතුරු පාඨමාලාව අතරතුර සාකච්ඡා කෙරේ.

එම ශිෂ්‍යයන්ට සිද්ධාන්ත කරුනු අමතරව CMCC (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය විද්‍යාල සභාව) විභාගය සදහා විෂය පුනරීක්ෂණ පන්ති පැවැත්වේ.

OSPE........ Viva...... Prescription Reading.......... සදහා මුල සිට හුරුකිරීම.

A/Lවිභාග ලියා ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වන සිසුන්ට සම්බන්ධවීමට පුළුවන්.......

CMCC විභාග සමත් අයට නව බලපත්‍ර සහිත Pharmacy (තොග /සිල්ලර), නිශ්පාදන, ගබඩා, එකලස් කිරීම, නැවත ඇසුරුම්, බෙදාහැරීම, ප්‍රවාහනය, උපාධිය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට මූලික සුදුසුකමක් වේ.

02) ඉහතකී විද්‍යා විෂය නොමැති සිසුන් සදහා (කලා, වාණිජ........ )
Pharmacy Assistant and Medical Dispensory Course

සිද්ධාන්ත කාලය
Assistant certificate course අවුරුද්දක්
Dispensory certificate course මාස 04
(Medical English දැනුම ද ඇතුලුව)
මාසිකව රුපියල් 3000

Dispensory course අවසන් පසුව අවශ්‍ය නම් Assistant Pharmacist certificate course සදහා ඉතිරි මාස 6කොටස අවසන් කල හැකිය.

රජයේ හෝ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය අංශයේ ගැසට් නිවේදන Assistant තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට , Pharmacy Assistant, Medical Dispensory තනතුරු සඳහා දැනුම, අවබෝධය, හැකියාව සහ සහතිකය වැදගත්වේ.

පාඨමාලා කරගෙන යන අතර තුර ඔබගේ ලිපිනයට ආසන්න Pharmacy, Dispensory, private hospital pharmacy, Medical company වල Assistant vacancies ඇතොත් ඒ සදහා ඔබගේ ඉල්ලීම මත රැකියා අවස්ථා සදහා යොමුකරයි.........

🍄(ප්‍රායෝගික පුහුණුව සහ පරීක්ෂණ) Pharmacy practical සදහා medicine/Drugs, ශල්‍ය/වෛද්‍ය උපකරණ අවබෝධය, භාවිත/අත්දැකීම්. Pharmacy technology අවබෝධ කෙරේ.....

වර්තමාන රෝහල් සායන, Pharmacy වල භාවිතා කරන නම් කල ඉංග්‍රීසි ඖෂධ නිෂ්පාදන සහ පරීක්ෂණ ශිෂ්‍ය ඔබ විසින් ඔබගේ දෑතින්ම........ individually ජාත්‍යන්තර පිළිගත් සම්මත තත්ත්ව යටතේ....... එම ඖෂධ රසායන සමග........ ඔෟෂධවේදී මගපෙන්වීම යටතේ......... ඖෂධ නිෂ්පාදන රසායන විද්‍යාගාරයක පුහුණුව......

ඒ සදහා සැම මාසයකම අඩුම හැකි එක් දිනක් වෙන්කර ගැනීමට පුළුවන්...... සෑම ශිෂ්‍යයන්ට ද හිමිවේ...... අනිවාර්ය නැත......

දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිටින සිසුන්ට Online ඔස්සේ Practical සිද්ධාන්ත විස්තර කෙරේ...... නමුත්........ පාඨමාලා අවසානයේ හෝ හැකි යම්කිසි දිනක් දෙකක්වත් ප්‍රායෝගික පුහුණුවට සහභාගි වීම වැදගත්.....

🤔සෑම මනුෂ්‍ය ජීවිතයක අරමුණ තම කාර්යය කාර්යක්ෂම උපරිම කාලයක් නිරෝගී සුවය ඇතිව සිදුකිරීම ........ සහ දරුවන්ටත් කුඩා අවධියේ සිට එම සෞඛ්‍ය දැනුම, මාර්ගය වටහා දිම.........

😯ජිවිතේ අසරණ වන සෑම රෝගියකුගේ මුලින්ම පෙන්වන රෝගී ලක්ෂණ අනුව රෝගයක ආරම්භය, බරපතලකම සහ ජිවිතේ දුක්විදිමින් අවසානය යන අවස්ථා ප්‍රථම අවබෝධය සහ දැනුම ඔස්‌සේ නිවැරැදිම මගපෙන්වීම ......... මෙම පාඨමාලාවේ සුවිශේෂී භාවයයි .........

😷රෝගී තත්ත්වයක් ඇති නොවූ, බෙහෙතක් නොබිවු මෙලොව මනුෂ්‍යයෙක් නොමැති තරම්ය,

🏆විවිධ රෝග සහ රෝගීන් එන්න එන්නම ඉහළ යන සමාජයක ඒ සඳහා අනිවාර්ය ඔෟෂධ ඉල්ලුමට සරිලන වෘත්තිමය සැපයූම ඔෟෂධවේදය, ඔෟෂධවේදීයා සහ ඔෟෂධවේදී සහයක ඉහළම ස්ථානයක් හිමිවේ.......

🏆අවුරුදු 11 අධික කාලයක් තිස්සේ මෙසේ සහතිකය ලබා ගත් සිසුන් Pharmacist, Pharmacy Assistant, Dispensory, Medical company/medical ref. , pharmaceutical manufacturing industry/distribution/wholesale, private hospital pharmacy/ medication for private nursing යන සෞඛ්‍ය අංශයේ වෘත්තීයක නියැලෙනු ඇත, ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම අවබෝධය දහිරිය ශක්තිය පාඨමාලාවෙන් ලැබේ...........

☘️සමාජයේ ඉහලින් පිළිගන්නා වගකීවයුතු වැදගත් රැකියාවක් කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන, පාඨමාලාවට සම්බන්ධ වෙන්න.

🎯පාඨමාලාවේ පලමු හැඳින්වීමේ පන්ති සම්බන්ධ වීමට
1)ශිෂ්‍ය නම
2)ලිපිනය
3)පාඨමාලා වර්ගය
0777 969 960 whatsapp කරන්න.

☘️පලමු සතිය තුළ පාඨමාලා ලියාපදිංචි ශිෂ්‍යයන්ටඇතුළත් වීමේ ගාස්තු නොමිලේ.

⚠️අවශ්‍ය දෙයක් දැනගැනීමට whatsapp පණිවිඩයක් තබන්න. යහළුවන්ටත් මෙම විස්තර share කරන්න.

ශ්‍රී විතාරණ,
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි,
රජයේ රෝහල් ඔෟෂධවේදී.

කාර්යාලය,
0777969960
ඔෟෂධවේදී පාසල සහ රසායන විද්‍යායතනය.
රත්නපුර, හොරණ

04/12/2022
Photos from Srivitharana Pharmacy Education's post 30/08/2022

සැප්. 4 ඉරිදා ඖෂධවේදී පුහුණු ඊළග කන්ඩායමට නව ශිෂ්‍යයන් ඇතුලත් කර ගනුලබයි.

ඖෂධවේදී පාසල, රත්නපුර, හොරණ සහ
Online දිවයිනටම

ආර්ථික අස්ථාවර කාලයක ඉතා වටිනා, වැදගත්, සුදුසුම, මිනිසුන් අතර පිළිගත් පාඨමාලාව හෝ රැකියා අවස්ථාව මෙයයි....

පාඨමාලාව ඉගෙනගන්න ගමන් Pharmacy යක පුහුණුව සහ සහයක රැකියා අවස්ථා.....

කාර්ය බහුල හෝ රැකියා කරන අයට නිදහස් වෙලාවට පන්තිය අධ්‍යයනය අවස්ථාව....

වයස් සීමාවක් නොමැත........

සිංහල භාෂාවෙන් විස්තර කරමින් බටහිර වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර දැනුම ප්‍රගුණ වන ලෙස මෙම පාඨමාලාව පෙළගස්වා ඇත.....

Online හෝ ආයතන පන්ති කාමර වලටද සහභාගි විය හැකිය.

විෂය සිද්ධාන්ත,ප්‍රශ්න, Pharmacy lab Practical සහ pharmacy පුහුණුව ආවරණය

මෙහි පාඨමාලා ආකාර දෙකකි.
එකක් External Pharmacist
අනෙක Assistant Pharmacist.

01) External Pharmacist
(SLMC ලියාපදිංචිව අවුරුදු 2කින් පසු CMCC විභාගය සමත් පසුව ඔෟෂධ බලපත්‍රය ලබාගෙන බාහිර ඔෟෂධවේදී සේවය )
පාඨමාලා කාලය අවුරුදු දෙකක්
මාසිකව රුපියල් 2500
පුනරීක්ෂණ, OSPE, Viva

02) ඉහත ප්‍රතිඵල නොමැති ශිෂ්‍යයන් Pharmacy Assistant and Medical Dispensory Course

සිද්ධාන්ත කාලය අවුරුද්දයි.
(Medical English පාඨමාලාව ද ඇතුලුව)
මාසිකව රුපියල් 2500

රජයේ හෝ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය අංශයේ ගැසට් නිවේදන Assistant තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට , Pharmacy Assistant, Medical Dispensory තනතුරු සඳහා දැනුම,

විවිධ රෝග සහ රෝගීන් එන්න එන්නම ඉහළ යන සමාජයක ඒ සඳහා අනිවාර්ය ඔෟෂධ ඉල්ලුමට සරිලන වෘත්තිමය සැපයූම ඔෟෂධවේදය, ඔෟෂධවේදීයා සහ ඔෟෂධවේදී සහයක ඉහළම ස්ථානයක් හිමිවේ.......

පාඨමාලා කරගෙන යන අතර තුර ඔබගේ ලිපිනයට ආසන්න Pharmacy, Dispensory, private hospital pharmacy, Medical company වල Assistant vacancies සදහා ඔබගේ ඉල්ලීම මත රැකියා අවස්ථා සදහා යොමුකරයි.........

අවුරුදු 10ක අධික කාලයක් තිස්සේ මෙසේ සහතිකය ලබා ගත් සිසුන් Pharmacist, Pharmacy Assistant, Dispensory, Medical company/medical ref. , pharmaceutical manufacturing industry/distribution/wholesale, private hospital pharmacy/ medication for private nursing යන සෞඛ්‍ය අංශයේ වෘත්තීයක නියැලෙනු ඇත, ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම අවබෝධය දහිරිය ශක්තිය පාඨමාලාවෙන් ලැබේ...........

☘️සමාජයේ ඉහලින් පිළිගන්නා වගකීවයුතු වැදගත් රැකියාවක් කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන, පාඨමාලා විස්තර සදහා

සැප්තැම්බර් 04 රාත්‍රි 8.00 Zoom Meeting සම්බන්ධ වෙන්න.

https://us02web.zoom.us/j/7517666196?pwd=cDFhUGNCNWVxS1dQeGgvS1J3eWRxQT09

Meeting ID: 751 766 6196
Passcode: 969960

යහළුවන්ටත් විස්තර share කරන්න.
අමතර විස්තර සදහා whatsapp විමසන්න. +94777 969 960

ශ්‍රී විතාරණ,
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි,
රජයේ රෝහල් ඔෟෂධවේදී

කාර්යාලය,
ඔෟෂධවේදී පාසල සහ රසායන විද්‍යායතනය.
රත්නපුර, හොරණ

Photos from Srivitharana Pharmacy Education's post 13/07/2022

ඖෂධවේදී පාසල, රත්නපුර, හොරණ සහ
Online දිවයිනටම

ඖෂධවේදී පුහුණු ඊළග කන්ඩායමට නව ශිෂ්‍යයන් ඇතුලත් කර ගනුලබයි.

රජයේ දීමනා සහිත රැකියාවක් බලාපොරොත්තු විය නොහැකි කාලයක ඉතා වටිනා, වැදගත්, සුදුසුම අවස්ථාව මෙයයි....

තමාට අවශ්‍ය පරිදි කාලය කලමනාකරනය

වයස් සීමාවක් නොමැත........

සිංහල භාෂාවෙන් විස්තර කරමින් Medical English දැනුම ප්‍රගුණ වන ලෙස මෙම පාඨමාලාව පෙළගස්වා ඇත.....

ආයතන පන්ති කාමර වලටද පන්ති ආරම්භ වේ.

ඔබගේ දෛනික කටයුතු /රැකියාව සමග අවහිරයක් නොවි/හිසට දරාගත හැකි සතියකට ප්‍රමාණාත්මක විෂය.

පන්ති ඕනැම වාරයක් නැරඹීමට අවස්ථාව

විෂය සිද්ධාන්ත, Pharmacy lab Practical සහ pharmacy පුහුණුව ආවරණය

මෙහි පාඨමාලා ආකාර දෙකකි.
එකක් External Pharmacist
අනෙක Assistant Pharmacist.

01) External Pharmacist
SLMC ලියාපදිංචි....... කාලය අවුරුදු දෙකක්
මාසිකව රුපියල් 2500
පුනරීක්ෂණ, OSPE, Viva

02) ඉහත ප්‍රතිඵල නොමැති ශිෂ්‍යයන් Pharmacy Assistant and Medical Dispensory Course

සිද්ධාන්ත කාලය අවුරුද්දයි.
(Medical English පාඨමාලාව ද ඇතුලුව)
මාසිකව රුපියල් 2500

රජයේ හෝ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය අංශයේ ගැසට් නිවේදන Assistant තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට , Pharmacy Assistant, Medical Dispensory තනතුරු සඳහා දැනුම,

පාඨමාලා කරගෙන යන අතර තුර ඔබගේ ලිපිනයට ආසන්න Pharmacy, Dispensory, private hospital pharmacy, Medical company වල Assistant vacancies සදහා ඔබගේ ඉල්ලීම මත රැකියා අවස්ථා සදහා යොමුකරයි.........

විවිධ රෝග සහ රෝගීන් එන්න එන්නම ඉහළ යන සමාජයක ඒ සඳහා අනිවාර්ය ඔෟෂධ ඉල්ලුමට සරිලන වෘත්තිමය සැපයූම ඔෟෂධවේදය, ඔෟෂධවේදීයා සහ ඔෟෂධවේදී සහයක ඉහළම ස්ථානයක් හිමිවේ.......

අවුරුදු 10ක අධික කාලයක් තිස්සේ මෙසේ සහතිකය ලබා ගත් සිසුන් Pharmacist, Pharmacy Assistant, Dispensory, Medical company/medical ref. , pharmaceutical manufacturing industry/distribution/wholesale, private hospital pharmacy/ medication for private nursing යන සෞඛ්‍ය අංශයේ වෘත්තීයක නියැලෙනු ඇත, ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම අවබෝධය දහිරිය ශක්තිය පාඨමාලාවෙන් ලැබේ...........

☘️සමාජයේ ඉහලින් පිළිගන්නා වගකීවයුතු වැදගත් රැකියාවක් කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන whatApp ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන්න.

යහළුවන්ටත් විස්තර share කරන්න

ශ්‍රී විතාරණ,
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි,
රජයේ රෝහල් ඔෟෂධවේදී

කාර්යාලය,
0777969960
ඔෟෂධවේදී පාසල සහ රසායන විද්‍යායතනය.
රත්නපුර, හොරණ

Photos from Srivitharana Pharmacy Education's post 03/06/2022

ඖෂධවේදී පාසල, රත්නපුර, හොරණ සහ
Online දිවයිනටම

ඖෂධවේදී පුහුණු ඊළග කන්ඩායමට නව ශිෂ්‍යයන් ඇතුලත් කර ගනුලබයි.

රජයේ දීමනා සහිත රැකියාවක් බලාපොරොත්තු විය නොහැක කාලයක ඉතා වැදගත්/සුදුසුම අවස්ථාව මෙයයි....

වයස් සීමාවක් නොමැත........

සිංහල භාෂාවෙන් විස්තර කරමින් Medical English දැනුම ප්‍රගුණ වන ලෙස මෙම පාඨමාලාව පෙළගස්වා ඇත.....

ආයතන පන්ති කාමර වලටද පන්ති ආරම්භ වේ.

ඔබගේ දෛනික කටයුතු /රැකියාව සමග අවහිරයක් නොවි/හිසට දරාගත හැකි සතියකට ප්‍රමාණාත්මක විෂය.

පන්ති ඕනැම වාරයක් නැරඹීමට අවස්ථාව

Pharmacy lab Practical සමග ප්‍රධාන private hospital pharmacy Dispensory පුහුණුව

මෙහි පාඨමාලා ආකාර දෙකකි.
එකක් External Pharmacist
අනෙක Assistant Pharmacist.

01) External Pharmacist
SLMC ලියාපදිංචි....... කාලය අවුරුදු දෙකක්
මාසිකව රුපියල් 2500
පුනරීක්ෂණ, OSPE, Viva

02) ඉහත ප්‍රතිඵල නොමැති ශිෂ්‍යයන් Pharmacy Assistant and Medical Dispensory Course

සිද්ධාන්ත කාලය අවුරුද්දයි.
(Medical English පාඨමාලාව ද ඇතුලුව)
මාසිකව රුපියල් 2500

රජයේ හෝ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය අංශයේ ගැසට් නිවේදන Assistant තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට , Pharmacy Assistant, Medical Dispensory තනතුරු සඳහා දැනුම,

පාඨමාලා කරගෙන යන අතර තුර ඔබගේ ලිපිනයට ආසන්න Pharmacy, Dispensory, private hospital pharmacy, Medical company වල Assistant vacancies සදහා ඔබගේ ඉල්ලීම මත රැකියා අවස්ථා සදහා යොමුකරයි.........

විවිධ රෝග සහ රෝගීන් එන්න එන්නම ඉහළ යන සමාජයක ඒ සඳහා අනිවාර්ය ඔෟෂධ ඉල්ලුමට සරිලන වෘත්තිමය සැපයූම ඔෟෂධවේදය, ඔෟෂධවේදීයා සහ ඔෟෂධවේදී සහයක ඉහළම ස්ථානයක් හිමිවේ.......

අවුරුදු 10ක අධික කාලයක් තිස්සේ මෙසේ සහතිකය ලබා ගත් සිසුන් Pharmacist, Pharmacy Assistant, Dispensory, Medical company/medical ref. , pharmaceutical manufacturing industry/distribution/wholesale, private hospital pharmacy/ medication for private nursing යන සෞඛ්‍ය අංශයේ වෘත්තීයක නියැලෙනු ඇත, ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම අවබෝධය දහිරිය ශක්තිය පාඨමාලාවෙන් ලැබේ...........

☘️සමාජයේ ඉහලින් පිළිගන්නා වගකීවයුතු වැදගත් රැකියාවක් කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන whatApp ඔස්සේ සම්බන්ධ වෙන්න.

යහළුවන්ටත් විස්තර share කරන්න

ශ්‍රී විතාරණ,
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි,
රජයේ රෝහල් ඔෟෂධවේදී

කාර්යාලය,
0777969960
ඔෟෂධවේදී පාසල සහ රසායන විද්‍යායතනය.
රත්නපුර, හොරණ

Photos from Srivitharana Pharmacy Education's post 17/05/2022

Share with others......🏆රත්නපුර, හොරණ... ඖෂධවේදී පුහුණු ඊළග කන්ඩායමට සිසුන් ඇතුලත් කර ගැනීම..

මීට වසර 10 කට වැඩි කාලයක් යක් තිස්සේ පවත්වාගෙන යන ශ්‍රී විතාරණ ඖෂධවේදී පාඨමාලාව Online හෝ /සහ ආයතනවල නව පන්ති ආරම්භ කරනු ලබයි.

සැම පන්තියකම repeat class සතියේ පහසු දිනක නැරඹීමට link ලබාදේ . අරමුණ පන්තිය නැවත නැවත අධ්‍යනය මගින් විෂය මනා අවබෝධය සහ මතක සිටීම.

වයස් සීමාවක් නොමැත........

සිංහල භාෂාවෙන් විස්තර කරමින් Medical English දැනුම ප්‍රගුණ වන ලෙස මෙම පාඨමාලාව පෙළගස්වා ඇත.....

මෙහි පාඨමාලා ආකාර දෙකකි.
එකක් External Pharmacist
අනෙක Assistant Pharmacist.

01) External Pharmacist
අධ්‍යාපන සුදුසුකම් අවශ්‍ය වන්නේ SLMC (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ) ලියාපදිංචි වීමට, එය A/L විද්‍යා/කෘෂි/ගණිත විභාගය සමත් අඩුම සාමාන්‍ය (S) සාමාර්ථ 3 ක් කුමන හෝ වර්ෂක එකම ප්‍රතිඵල ලේඛනයක පමණි. ප්‍රතිඵල බලාපොරොත්තු වන සිසුන්ට සම්බන්ධවීමට පුළුවන්.......
සිද්ධාන්ත කාලය අවුරුදු දෙකක් වේ.
මාසිකව රුපියල් 2500

සිද්ධාන්ත කරුනු අමතරව CMCC (ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය විද්‍යාල සභාව) විභාගය සදහා විෂය පුනරීක්ෂණ පන්ති පැවැත්වේ.

OSPE........ Viva...... Prescription Reading.......... සදහා මුල සිට හුරුකිරීම.

CMCC විභාග සමත් අයට නව බලපත්‍ර සහිත Pharmacy (තොග /සිල්ලර), නිශ්පාදන, ගබඩා, එකලස් කිරීම, නැවත ඇසුරුම්, බෙදාහැරීම, ප්‍රවාහනය, උපාධිය සඳහා විශ්වවිද්‍යාල ප්‍රවේශයට මූලික සුදුසුකමක් වේ.

02) ඉහතකී විෂය / විභාග ප්‍රථිඵල නොමැති සිසුන් සදහා Pharmacy Assistant and Medical Dispensory Course

සිද්ධාන්ත කාලය අවුරුද්දක්
(Medical English පාඨමාලාව ද ඇතුලුව)
මාසිකව රුපියල් 2500

රජයේ හෝ පෞද්ගලික සෞඛ්‍ය අංශයේ ගැසට් නිවේදන Assistant තනතුරු සඳහා ඉල්ලුම් කිරීමට , Pharmacy Assistant, Medical Dispensory තනතුරු සඳහා දැනුම, අවබෝධය, හැකියාව සහ සහතිකය වැදගත්වේ.

පාඨමාලා කරගෙන යන අතර තුර ඔබගේ ලිපිනයට ආසන්න Pharmacy, Dispensory, private hospital pharmacy, Medical company වල Assistant vacancies සදහා ඔබගේ ඉල්ලීම මත රැකියා අවස්ථා සදහා යොමුකරයි.........

ඉහත (01)Pharmacist පාඨමාලාවේ අමතරව /වැඩිපුර උගන්වන Pharmacy technology පන්තිය ආවරණය කිරීමට Assistant Pharmacist course සිසුන්ට අවසරය ලබාගත හැකි අතර එය සහතිකයට ද ඇතුළත් කරනු ලබයි.

🍄(ප්‍රායෝගික පුහුණුව සහ පරීක්ෂණ) Pharmacy practical සදහා medicine/Drugs, ශල්‍ය/වෛද්‍ය උපකරණ අවබෝධය, භාවිත/අත්දැකීම්. Pharmacy technology අවබෝධ කෙරේ.....

වර්තමාන රෝහල් සායන, Pharmacy වල භාවිතා කරන නම් කල ඉංග්‍රීසි ඖෂධ නිෂ්පාදන සහ පරීක්‍ෂණ 160න් උපරිම ප්‍රමාණයක්..... කණ්ඩායම් ලෙස ශිෂ්‍ය ඔබ විසින් ඔබගේ දෑතින්ම........ individually ජාත්‍යන්තර පිළිගත් සම්මත තත්ත්ව යටතේ....... එම ඖෂධ රසායන සමග........ ඔෟෂධවේදී මගපෙන්වීම යටතේ......... ඖෂධ නිෂ්පාදන රසායන විද්‍යාගාරයක පුහුණුව......

ඒ සදහා සැම මාසයකම අඩුම හැකි එක් දිනක් වෙන්කර ගැනීමට පුළුවන්...... සෑම ශිෂ්‍යයන්ට ද හිමිවේ...... අනිවාර්ය නැත......

දුර බැහැර ප්‍රදේශවල සිටින සිසුන්ට Online ඔස්සේ Practical සිද්ධාන්ත විස්තර කෙරේ...... නමුත්........ පාඨමාලා අවසානයේ හෝ හැකි යම්කිසි දිනක් දෙකක්වත් ප්‍රායෝගික පුහුණුවට සහභාගි වීම වැදගත්.....

☘️සෑම මනුෂ්‍ය ජීවිතයක අරමුණ තම කාර්යය කාර්යක්ෂම උපරිම කාලයක් නිරෝගී සුවය ඇතිව සිදුකිරීම ........ සහ දරුවන්ටත් කුඩා අවධියේ සිට එම සෞඛ්‍ය දැනුම, මාර්ගය වටහා දිම.........

ජිවිතේ අසරණ වන සෑම රෝගියකුගේ මුලින්ම පෙන්වන රෝගී ලක්ෂණ අනුව රෝගයක ආරම්භය, බරපතලකම සහ ජිවිතේ දුක්විදිමින් අවසානය යන අවස්ථා ප්‍රථම අවබෝධය සහ දැනුම ඔස්‌සේ නිවැරැදිම මගපෙන්වීම ......... මෙම පාඨමාලාවේ සුවිශේෂී භාවයයි .........

රෝගී තත්ත්වයක් ඇති නොවූ, බෙහෙතක් නොබිවු මෙලොව මනුෂ්‍යයෙක් නොමැති තරම්ය,

විවිධ රෝග සහ රෝගීන් එන්න එන්නම ඉහළ යන සමාජයක ඒ සඳහා අනිවාර්ය ඔෟෂධ ඉල්ලුමට සරිලන වෘත්තිමය සැපයූම ඔෟෂධවේදය, ඔෟෂධවේදීයා සහ ඔෟෂධවේදී සහයක ඉහළම ස්ථානයක් හිමිවේ.......

අවුරුදු 10ක අධික කාලයක් තිස්සේ මෙසේ සහතිකය ලබා ගත් සිසුන් Pharmacist, Pharmacy Assistant, Dispensory, Medical company/medical ref. , pharmaceutical manufacturing industry/distribution/wholesale, private hospital pharmacy/ medication for private nursing යන සෞඛ්‍ය අංශයේ වෘත්තීයක නියැලෙනු ඇත, ඒ සඳහා අවශ්‍ය දැනුම අවබෝධය දහිරිය ශක්තිය පාඨමාලාවෙන් ලැබේ...........

☘️මූලින්ම ශිෂ්‍යය විස්තර අංක පිලිවෙලට පිළිතුරු පමනක් A4 කොලයක ලියා එය photo එකක් ගෙන +94777 969 960 WhatsApp කරන්න.

1) ශිෂ්‍යයාගේ නම
2) වයස
3) ලිපිනය
4) O/L, A//L විභාග ප්‍රතිඵල කෙටියෙන්
5) අමතර සුදුසුකම්
6) ඉල්ලා සිටින පාඨමාලාව
7) ශිෂ්‍යයාගේ අත්සන

ඉන් පසු
පංතියට සුදානම් විය යුතු ආකාරය.....
පන්ති පැවැත්වෙන දින....
පාඨමාලා ගාස්තු ගෙවන ආකාරය.....
PDF Note.....
Genuine class link......
Repeat class link.......
Practical date and time.....
Vacancy /job Application.....
ඇතුළු විස්තර WhatsApp ඔස්සේ ලැබෙනු ඇත.

☘️මාසික Lab පහසුකම් ......ශිෂ්‍ය අවධානය......... හේතුකොට කණ්ඩායමකට ඇතුළත් කර ගන්නා ප්‍රමාණය සීමිතය........

☘️ලබා ගත් මූලික පාසල් අධ්‍යාපනය ඔස්සේ, සමාජයේ ඉහලින් පිළිගන්නා වගකීවයුතු රැකියාවක් කිරීමට අධිෂ්ඨාන කරගෙන ඉහත Application ඔස්සේ whatApp සම්බන්ධ වෙන්න.


ශ්‍රී විතාරණ,
ශ්‍රී ලංකා වෛද්‍ය සභාවේ ලියාපදිංචි,
රජයේ රෝහල් ඔෟෂධවේදී

Want your business to be the top-listed Clinic in Ratnapura?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Category

Telephone

Website

Address

Ratnapura

Other Medical & Health in Ratnapura (show all)
Nawyajeewa Ayurveda Nawyajeewa Ayurveda
Ratnapura, 70500

ස්වස්ථායු අරණ - Swasthayu Arana ස්වස්ථායු අරණ - Swasthayu Arana
Ratnapura

රෝග නම් වූ රුදුරු කතරට ආයුර්වේදයෙන් ප

Arogya Medical Centre Arogya Medical Centre
B38,alangoda
Ratnapura, B

Aarogya medical centre founded in 1999 is a full-service, comprehensive healthcare facility, dedicat

BODY Health Sport theraphy BODY Health Sport theraphy
Ratnapura
Ratnapura, 70000

designed to assist in correcting problems and inbalances in soft tissue that are caused from repecti

Sumethma Ayurveda Medical Centre Sumethma Ayurveda Medical Centre
Thelwatte, Mudduwa
Ratnapura

Dr. D.G. Nilusha Awanthi, Thelwatte,Mudduwa,Ratnapura.

Prabhayu Ayurvedic Products Prabhayu Ayurvedic Products
Ratnapura

Come and feel the secrets of Ayurveda! Dr. M.G.H.D.Gamage BAMS(Hons) University of Colombo Certific

Nursing care your doorstep Nursing care your doorstep
Ratnapura, 70000

Wound dressing ,catheter change ,NG tube change,IV and other medine according to medical advice

RDHS - Rathnapura RDHS - Rathnapura
New Town
Ratnapura, 70000

District Director of Health Service in Rathnapura Belongs to Sabaragamuwa Province in Sri Lanka

Medilan.lk Medilan.lk
84, Good Shed Road
Ratnapura, 70000

Medilan.lk we offer Branded and Generic Medicines. We choose only the most effective, trusted, affor

Ruwanpura stores pharmacy Ruwanpura stores pharmacy
237, Main Street
Ratnapura, 70000

ALL MEDICINE IN ONE ROOF

Tuch Spa For Ladies Tuch Spa For Ladies
Ratnapura
Ratnapura

Health

ADAMO gem and jewellery ADAMO gem and jewellery
Mahawelawathta/ratnapura
Ratnapura, 70600

We are made up of 2 firms: ADAMO Exporters & ADAMO Importers. We at ADAMO are root to put everything