ඉමා ෆැෂන් Negombo

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from ඉමා ෆැෂන් Negombo, Design & Fashion, 198/5 pitipana south, Negombo.

08/11/2022
20/10/2022

විස්කෝස්,,, බබල් fabric valin මෙම ස්මෝක් ගවුම මහන්න .. අමතන්න. Cod පහසුකම් ඇත.. දින 7.10අතර deliver කරනු ලැබේ.

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 20/10/2022

මෙන්න මේ ලස්සන ගවුම මහගන්න r,1600 වැනි පුංචි මුදලකට අමතන්න wattsapp mg එකක් දාන්න. ❤️❤️❤️ cash on deliver කරනු ලැබේ

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 26/08/2022

මෙම ගවුම් මසා ගැනීමට wattsapp mg එකක් දාන්න viscoss matereyal👉1700පමණයි. 👉ඔබ‍ට අවශ්‍ය පාටකින් නිමවා ගත හැකිය.....

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 10/08/2022

Mema matiriyal eken long frock 2000 awashya aya inbox mg ekak danna.

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 08/08/2022

Linen matiriyal valin mema akaraye frock nimawa ganimata amathanna. ❤️❤️

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 08/08/2022

Ammitai duwatai. ❤️❤️❤️thawath ekak.

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 01/08/2022

විස්කෝස් වලින් මෙවෙනි ගවුම් මහන්න 1800. සිට අවශ්‍ය කෙනෙක් විමසන්න. භාණ්ඩ ලැබුන පසු මුදල් ගෙවීමේ පහසුකම් ඇත....

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 29/07/2022

වැලන්ටිනා වලින් ඔබ‍ට ලස්සනම අලුත් තාලයේ ගවුමක් මසා ගැනීමට.... අවස්ථාවක් මිල ගණන් විමසන්න... Mg එකක් දාන්න.. ❤️❤️

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 18/07/2022

භාණ්ඩ ලැබුන පසු මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ඇත. ඔබටත් මෙවෙනි ආකාරයේ ඇදුම් නිමවා ගැනීමට අමතන්න ❤️❤️

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 15/07/2022

Lace cotton fabric 1200.free size..... Colors thiyenawa. Cash on deliver karanu labe... Amathanna❤️❤️

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 14/07/2022

To day oder...... මේ පාටින්ම disain කරගන්න අමතන්න.... 😍😍😊😊

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 13/07/2022

Thanks oyala hamotama... ❤️❤️

13/07/2022

Thawath ekak yaluwaneee....

12/07/2022

Oni aya ikmanta kiyannooo...

12/07/2022

Mage thawath. Ekak. Yaluvane ona aya kiyanna. Redi dala mahala denwa....

09/07/2022

Onna lamaaii thawath ekak.... Fitone eka heta dannam. ❤️

08/07/2022

Onima disain ekak mahanu labe.. Awashyanam. Msg ekak danna. Post pahasukam atha. 👍👍👗👗

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 08/07/2022

👗👗👕

Photos from ඉමා ෆැෂන් Negombo's post 08/07/2022

Thanks nangi mawa විශ්වාස කරලා ඇදුම් මහන්න දුන්නට. ❤️❤️

08/07/2022

❤️❤️

07/07/2022

❤️❤️❤️

Want your business to be the top-listed Clothing Store in Negombo?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

Category

Telephone

Website

Address

198/5 Pitipana South
Negombo
0000

Other Design & Fashion in Negombo (show all)
Glaucus fashion Glaucus fashion
Negombo

the next level in luxury

Illdyefor_.you Illdyefor_.you
Negombo

Tie Dye T-Shirts

LICCI LILAC LICCI LILAC
Colombo Road
Negombo, 11500

Our linen face mask is handmade. It is reusable, hypoallergenic and breathable. It features elastic ear loops ensuring a tight fit around your nose and mouth.

Clothi Clothi
Negombo, KATANA

branded clothing store

V3D's Creations V3D's Creations
Dalupotha
Negombo, 64/1,PILLAWAROAD

Vishu fashions Vishu fashions
Negombo, 11500

online fashion store

Doublev.lk Doublev.lk
Negombo

Scrunchies || Gifts || Bulk Orders ~ good hair days with VV 💕 COD || bank deposits 📍 Sri Lanka

VG VG
Negombo
Negombo

New Fashion Oder .

Meraki by Dinesh Meraki by Dinesh
No. 312/02, Bandaranayake Mawatha, Anomawatta, Kimbulapitiya Road
Negombo, 01250

MERAKI - built on Dreams and Non-conformity to feel empowered, beautiful, unique and ready to take o

දේදුනූ ෆැෂන් දේදුනූ ෆැෂන්
Negombo

your online shopping house ..��

DK Aari Creations DK Aari Creations
Anderson Lane Kudapaduwa
Negombo

We undertake orders for bridal blouse,casual blouse and kids Pattu pavadai