Ovanza Complex - Negombo

Ovanza Complex - Negombo

Comments

දිනෙන් දින වැඩි වන බඩු මිලට හොදම විසදුම ඕවන්සා!
අඩුවට මිලදි ගන්න අදම එන්න..

ඔවන්සා වෙතින් දැන් ඔබගේ මුලුතැන්ගෙය සදහා, ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහල නව මාදිලි වලින් යුතු ඉලෙක්ට්‍රොනික තාරදි හා අනෙකුත් තරාදි වර්ග රැසක් ඉතාමත් අඩුම මිලකට ඔවන්සා වෙතින් දැන් ලබාගත හැක..... 😇
විමසන්න +94 70 192 6333

දිනෙන් දින වැඩි වන බඩු මිලට හොදම විසදුම ඕවන්සා!

අඩුවට මිලදි ගන්න අදම එන්න..

විමසන්න +94 70 192 6333

දිනෙන් දින වැඩි වන බඩු මිලට හොදම විසදුම ඕවන්සා!
ඔවන්සා වෙතින් දැන් ඔබගේ විනෝදාශ්වාදයට සිංදු ඇසිමට.
FM Radio අඩුවට මිලදි ගන්න අදම එන්න..

ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහල නව මාදිලි වලින් යුතු FM Radio වර්ග රැසක් ඉතාමත් අඩුම මිලකට ඔවන්සා වෙතින් දැන් ලබාගත හැක..... 😇
විමසන්න +94 70 192 6333CMIK MK-172BT China Shortwave Antique Long Range Other Old Vintage Mini Am/Fm/Sw Usb Wireless Rechargeable Home Portable Radio

LKRS 3450.00

Overview
Quick Details

Style - Home Radio
Brand Name - CMiK
Model Number - MK-172BT
Type - AM / FM
Function - Built-In Speaker
Place of Origin - Guangdong, China
Function 1 - AM/FM/SW Band
Function 2 - USB TF Music Play
OEM - Acceptable
Material - Plastic
Certification - ce
දිනෙන් දින වැඩි වන බඩු මිලට හොදම විසදුම ඕවන්සා!
ඔවන්සා වෙතින් දැන් ඔබගේ විනෝදාශ්වාදයට සිංදු ඇසිමට.
FM Radio අඩුවට මිලදි ගන්න අදම එන්න..

ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහල නව මාදිලි වලින් යුතු FM Radio වර්ග රැසක් ඉතාමත් අඩුම මිලකට ඔවන්සා වෙතින් දැන් ලබාගත හැක..... 😇
විමසන්න +94 70 192 6333CMiK MK-119 With USB Torch Vintage Portable Radio

LKRS 2300.00

Overview
Quick Details

Style - PORTABLE, Multi-function Mp3 Radio
Private Mold - Yes
Type - AM / FM
Place of Origin - Zhejiang, China
Brand Name - CMIK
Model Number - MK 119
Screen - NO
Power Supply - DC 5V
Feature 1 - Handle crank
Feature 2 - LED light
Material - Plastic
Function 1 - Built-In Speaker
Certification - CE ROHS
දිනෙන් දින වැඩි වන බඩු මිලට හොදම විසදුම ඕවන්සා!
ඔවන්සා වෙතින් දැන් ඔබගේ විනෝදාශ්වාදයට සිංදු ඇසිමට.
FM Radio අඩුවට මිලදි ගන්න අදම එන්න..

ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහල නව මාදිලි වලින් යුතු FM Radio වර්ග රැසක් ඉතාමත් අඩුම මිලකට ඔවන්සා වෙතින් දැන් ලබාගත හැක..... 😇
විමසන්න +94 70 192 6333CMIK MK-1011 BT/USB/TF Card Am/Fm/Sw1-2 Long Range Old Weather Home Portable Radio

LKRS 3300.00

Overview
Quick Details

Style - PORTABLE, Vintage
Type - AM / FM, AM / FM
Place of Origin - guangdong
Brand Name - CMIK
Model Number - MK-1011bt
Screen - NO
Function - Built-In Speaker
Power Supply - Rechargeable Battery Pack
Function 1 - Wireless BT
Function 2 - USB/TF
Function 3 - Wire Antenna
Feature - Wire Antenna
Certification - Ce, RoHS
දිනෙන් දින වැඩි වන බඩු මිලට හොදම විසදුම ඕවන්සා!
ඔවන්සා වෙතින් දැන් ඔබගේ විනෝදාශ්වාදයට සිංදු ඇසිමට.
FM Radio අඩුවට මිලදි ගන්න අදම එන්න..

ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහල නව මාදිලි වලින් යුතු FM Radio වර්ග රැසක් ඉතාමත් අඩුම මිලකට ඔවන්සා වෙතින් දැන් ලබාගත හැක..... 😇
විමසන්න +94 70 192 6333CMIK MK-928 Alarm Clock Speaker USB/TF Card Long Range Old Weather Other Emergency Crank Light am/fm/sw1-2 Home Portable Radio

LKRS 3400.00

Overview
Quick Details

Style - PORTABLE, Vintage
Type - AM / FM
Place of Origin - Guangdong, China
Brand Name - CMiK
Model Number - MK-928
Screen - NO
Function - Built-In Speaker
Power Supply - DC 3V
Band - FM/AM/SW1-2 4 Band Radio
Function 1 - Alarm Clock Function
Function 2 - Troch Light
Function 3 - USB Music Player
Function 4 - Bulit-in Rechargeable Battery
Function 5 - Hand Crank Genetator
Function 6 - AC Charge Cable
Packaging - Color Gift Box
Certification - C
දිනෙන් දින වැඩි වන බඩු මිලට හොදම විසදුම ඕවන්සා! අඩුවට මිලදි ගන්න අදම එන්න..

ඔවන්සා වෙතින් දැන් ඔබගේ විනෝදාශ්වාදයට සිංදු ඇසිමට, සිංදු ගැයීමට BT Speakers...
ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහල නව මාදිලි වලින් යුතු BT Speakers වර්ග රැසක් ඉතාමත් අඩුම මිලකට ඔවන්සා වෙතින් දැන් ලබාගත හැක..... 😇

විමසන්න +94 70 192 6333

දිනෙන් දින වැඩි වන බඩු මිලට හොදම විසදුම ඕවන්සා වෙතින් අඩුවට මිලදි ගන්න අදම එන්න..

ඔවන්සා වෙතින් දැන් ඔබගේ මුලුතැන්ගෙය අලංකාර කරගැනිමටත්, ගුණාත්මකභාවයෙන් ඉහල නව මාදිලි වලින් යුතු කේතල් වර්ග රැසක් ඉතාමත් අඩුම මිලකට ඔවන්සා වෙතින් දැන් ලබාගත හැක..... 😇
විමසන්න +94 70 192 6333
දිනෙන් දින වැඩි වන බඩු මිලට හොදම විසදුම ඕවන්සා වෙතින් අඩුවට මිලදි ගන්න අදම එන්න..

ඉහළ වටිනාකමනින් යුත් නවකතා පොත්,පරිවර්ථන,ළමා කතන්දර පොත්, ආදර්ශ කතා හා සියලු කාණ්ඩ වලින් ලබාගත හැකිය.ඉතාමත් අඩුම මිලකට ඔවන්සා පොත් හලෙන් දැන් ලබාගත හැක..... 😇

විමසන්න +94 70 192 6333

The Best Place To BUY Books. Prices Are Very Cheap And You Could Books From All Kind Of Categories

Up To LKRS 200.00 - 600.00

Contact +94 70 192 6333
IBMC ප්‍රකාශන ඔවන්සා වෙතින් වට්ටම් සහිතවම..... 😇

පොඩිත්තන්ගේ සිංහල අකුරු නිවැරදි හැඩයෙන් හා ප්‍රමාණයෙන් ලිවීමට අත හුරු කරන‍, ලංකාවේ වැඩියෙන් ම අලෙවිවන සහ ගුරුවරුන්ගේ විශ්වාසය දිනා ගත් මුතු අකුරු පොත් පෙළ දැන් ඔබ ළඟම ඇති ඔවන්සා පොත්හලෙන් වට්ටම් සහිතවම ලබා ගන්න..

අමතන්න 0701926333

දිනෙන් දින වැඩි වන බඩු මිලට හොදම විසදුම ඕවන්සා වෙතින් අඩුවට මිලදි ගන්න අදම එන්න....

ඔවන්සා වෙතින් දැන් ඔබගේ මුලුතැන්ගෙය අලංකාර කරගනීමට,හිතවතුන්ට තෑගි දීමට වටිනා මුලුතැන්ගෙයි උපකරණ වර්ග අඩුම මිලට ලබා ගැනීමට පැමිනෙන්න...
විමසන්න +94 70 192 6333

Stationery Wholesale & Retail, Gift Items, Kitchenware, Toys, Statues, Fancy Items, Other Households

22/09/2023

***ලඟ ලඟම එන ළමා දිනයට පොඩිත්තන්ට අවශ්‍ය සියලුම පොත්පත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය වගෙම සෙල්ලම් බඩු, අධ්‍යාපනික උපකරණ සමඟ තවත් බොහෝ දෑ තැන් තැන් වල රස්තියාදු නොවී දැන් එකම තැනකින් ගන්න එන්න මීගමු නඟරයේ Ovanza Complex - Negombo එකට***

එදත් අදත් හොදම Rathna | Promate | Atlas අභ්‍යාස පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය දෙනවා OVANZA වට්ටම් එක්කම සහනදායි මිලට වසර පුරාවටම...

එන්න OVANZA අපිත් එක්ක අත්වැල් බැදගන්න,
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය | ‍අධ්‍යපනික උපකරණ | පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර | නවකතා පොත් | චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය | උපන් දින සැරසිලි | තෑගි භාන්ඩ | කෘතිම විසිතුරු මල් වර්ග | පිළිම වර්ග | සෙල්ලම් බඩු | මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

නියම මිල, සාධාරණ තරඟකාරී, තොග හා සිල්ලර

කතාකරන්න අපිට 070 192 6333
WhatsApp කරන්න අපිට ⁨070 438 1348

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 02/09/2023

***හොදම දේ අඩුම මිලට හම්බවෙන්නේ OVANZA එකෙන්ම විතරයි***

ඉගෙන ගන්න ඔයාලා හැමොම දවසක ජීවිතය දිනන්න ඕන.
ඔයාලගේ අන්න ඒ අදිෂ්ඨානයට අඩිතාලම දාන්න OVANZA අපි ලෑස්තීයී.

එදත් අදත් හොදම Rathna | Promate අභ්‍යාස පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය දෙනවා OVANZA අපි සහනදායි මිලට වසර පුරාවටම...

රටේ අනාගතය භාරගන්න ඉන්න දැයේ දූ දරැවන්ට ඉගෙනීමට OVANZA අපෙන් අඩිතාලමක්...
එන්න OVANZA අපිත් එක්ක අත්වැල් බැදගන්න,

ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය | ‍අධ්‍යපනික උපකරණ | පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර | නවකතා පොත් | චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය | උපන් දින සැරසිලි | තෑගි භාන්ඩ | කෘතිම විසිතුරු මල් වර්ග | පිළිම වර්ග | සෙල්ලම් බඩු | මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

නියම මිල, සාධාරණ තරඟකාරී, තොග හා සිල්ලර

කතාකරන්න අපිට 070 192 6333
WhatsApp කරන්න අපිට 070 438 1348

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 20/08/2023

ඔබත් Roald Dahl විසින් රචිත ළමුන් සඳහාම විශිෂ්ටතම වු කතන්දර පොත් මාලාව අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

**** Roald Dahl යනු ළමා සාහිත්‍ය සහ කෙටිකතා පිළිබඳ බ්‍රිතාන්‍ය ජනප්‍රිය කතුවරයා, කවියෙකු සහ යුධ සමයේ සටන්කාමියෙකි. ඔහුගේ පොත් ලොව පුරා පිටපත් මිලියන 300 කට වඩා අලෙවි වී ඇත. ඩාල් හැඳින්වෙන්නේ "20 වන සියවසේ ළමුන් සඳහා විශිෂ්ටතම කතන්දරකරුවන්ගෙන් කෙනෙක් ‍ලෙසටය ****

ගණන් දාලා තියනවා Description එකේ 👇

Roald Dahl විසින් රචිත පොත් අඩුම මිලට ගන්න එන්න Ovanza Complex - Negombo

ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය | ‍අධ්‍යපනික උපකරණ | පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර | නවකතා පොත් | චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය | උපන් දින සැරසිලි | තෑගි භාන්ඩ | කෘතිම විසිතුරු මල් වර්ග | පිළිම වර්ග | සෙල්ලම් බඩු | මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 15/08/2023

මේන්න ගෙනාවා අඩු මිලට ආපු Sapri Brand එකේ අලුත්ම බ්‍රශ් සේට් එක...

ඔයාලට හැමදාම හොදම දේ අඩුම මිලට දෙන අපි අද දෙනවා Sapri Brand එකෙන් බ්‍රශ්. 😍

ගණන් දාලා තියනවා Description එකේ 👇
ඩිස්කවුන්ට් එහෙමත් තියනවා හැබැයි මේවට :D

Sapri Brushes අඩුම මිලට ගන්න එන්න Ovanza Complex - Negombo

ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය | ‍අධ්‍යපනික උපකරණ | පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර | නවකතා පොත් | චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය | උපන් දින සැරසිලි | තෑගි භාන්ඩ | කෘතිම විසිතුරු මල් වර්ග | පිළිම වර්ග | සෙල්ලම් බඩු | මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333
🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 12/08/2023

Faber-Castell Brand එකේ අඩු මිලට ආපු අලුත්ම බඩු ගන්න ඕනද?

ඔයාලට හැමදාම හොදම දේ අඩුම මිලට දෙන අපි අද දෙනවා Faber-Castell Brand එකෙන්. 😍

ගණන් දාලා තියනවා Description එකේ 👇

Faber-Castell Brand අඩුම මිලට ගන්න එන්න Ovanza Complex - Negombo

ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය | ‍අධ්‍යපනික උපකරණ | පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර | නවකතා පොත් | චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය | උපන් දින සැරසිලි | තෑගි භාන්ඩ | කෘතිම විසිතුරු මල් වර්ග | පිළිම වර්ග | සෙල්ලම් බඩු | මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 23/07/2023

මෙන්න OVANZA අපි ගෙනාවා අපේ ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලන්ට 😍 පාට පාට Unicorn POP It සයිඩ් බෑග්, POP It පර්ස්, POP It පෑඩ්..... 😍😍😍😍😍

ඔයාලට හැමදාම හොදම දේ අඩුම මිලට දෙන අපි අද ඉදන් දෙනවා මෙන්න මේ පහළ තියන Unicorn POP It දේවල් සාදාරණ අඩුම මිලකින්... 😍

අඩුම මිලට ගන්න එන්න Ovanza Complex - Negombo

ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 22/07/2023

මෙන්න OVANZA අපි ගෙනාවා ඔයාලා හැමෝටම සුපිරි චාන්ස් එකක්...

ඔයාලට හැමදාම හොදම දේ අඩුම මිලට දෙන අපි අද ඉදන් දෙනවා මෙන්න මේ පහළ තියන Mango & Atlas Brand දේවල් සාදාරණ අඩුම මිලකින්... සිල්ලර මිළට මේ. තොග ගන්න ඕන නැහැ... 😍

ගණන් දාලා තියනවා පහලින් 👇

අඩුම මිලට ගන්න එන්න Ovanza Complex - Negombo

ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 21/07/2023

Maped Stationery අඩු මිලට ගන්න හොයනවද?

ඔයාලට හැමදාම හොදම දේ අඩුම මිලට දෙන අපි අද දෙනවා Maped Brand එකෙන් අලුත්ම අලුත් බඩු. 😍

ගණන් දාලා තියනවා පහලින් 👇

Maped Stationery අඩුම මිලට ගන්න එන්න Ovanza Complex - Negombo

ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 0701926333

🎀

17/07/2023

තාමත් අඩු මිලට Branded A4 ගන්න හොයනවද?

Promate 80gsm අඩුම මිලට ගන්න එන්න Ovanza Complex - Negombo

Retail Price LKRS 1750/-

Wholesale Price LKRS 1650/-

ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 0701926333

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 27/06/2023

OVANZA New Shop Opening....

මීගමුව නගර මධ්‍යයේ අපගේ Ovanza Book's Store අද උදෑසන 10.30 ට තිබු සුභ මොහොතින් විවෘත වු වගයි..

ඔබගේ අධ්‍යාපනය හදාරන දූ දරැවන්ට අවශ්‍ය අභ්‍යාස පොත්, පසුගිය ප්‍රශ්නෝත්තර පොත් හා අවශ්‍ය අනෙකුත් සියලුම ලිපිද්‍රව්‍ය හා ඔබගේ ව්‍යාපාරික ස්ථානයේ, කාර්්‍යාලීය ලිපිද්‍රව්‍ය අවශ්‍යතා සදහාද පාරිභෝගික ඔබගේ පහසුව ⁣වෙනුවෙන්ම විවෘත වු මීගමුව ග්‍රීන්ස් පාරේ පිහිටි අපගේ Ovanza Book's Store වෙතට පියනඟන ඔබට අපගෙන් වට්ටම් සහිතවම මීලදි ගැනීම් කල හැක..

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Book's Store
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

02/06/2023

Wishes For a Peaceful Poson Poya Day
From Ovanza Complex!
🪔🪔🌕

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 21/05/2023

තාමත් අඩු මිලට ගන්න පොත්, පෑන්, පැන්සල් හොයනවද?
******රත්න පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය වලට ඔවන්සා අපේ මිල******

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

🎀

01/05/2023

Happy Labour Day To All Of You! 😊

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 29/04/2023

ලඟ ලඟම එන වෙසක් තෙමගූල සමරන්නට ඔබත් වෙසක් සැරසිලි වර්ග,තෙල් සව්කොල,සව්කොල,බෞද්ධ කොඩි මීගමුව අවටින්ම අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
* ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

21/04/2023

Wishing Everyone a Blessed Eid Mubarak! 🌙

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 21/04/2023

ඔබේ පොඩිත්තාගේ ඉගෙනීමේ කටයුතු වලට Activity Books, Story Books, Coloring & Sticker Book අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
* ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 19/04/2023

ඔබත් Gihini Creations ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කට්ටලයන් අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

****Gihini Creations ප්‍රායෝගික ක්‍රියාකාරකම් කට්ටලයන් මගින් ඔබේ දරැවාට නිවරදිව වේලාව බලන්න, ගණනය කීරිමට, නිර් මාණශීලි වන්නට, හැඩතල හදුනාගන්නට හා සෙල්ලම් කිරිම වැනි ක්‍රියාකාරකම් රැසක් ඔබේ දරැවාට ප්‍රගුණකල හැක.

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo

ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
* ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 17/04/2023

ඔබත් The Adventure පොත් මාලාව අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

****The Adventure ඉංග්‍රීසි ළමා කතුවරයකු වන Enid Blyton විසින් රචිත ද ඇඩ්වෙන්චර් සීරීස් යනු ළමා නවකතා අටකින් යුත් මාලාවකි.මෙම පොත්වල ඔවුන්ගේ වික්‍රමාන්විතයන් ඇතුළත් වේ****

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
* ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 17/04/2023

ඔබත් Harry Potter පොත් මාලාව අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

****Harry Potter යනු බ්‍රිතාන්‍ය ලේඛක J. K. Rowling විසින් රචනා කරන ලද මනඃකල්පිත නවකතා හතක මාලාවකි. නවක තරුණ මායාකාරුවකු වන හැරී පොටර් සහ ඔහුගේ මිතුරන් වන Hermione Granger සහ Ron Weasley ගේ ජීවිත ගැන කියවෙන ලොකු, කුඩා සියල්ලන්ම අතර සුප්‍රසිද්ධ පොත් මාලාවකි ****

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
* ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 16/04/2023

ඔබත් Diary Of A Wimpy Kid පොත් මාලාව අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

****Diary Of A Wimpy Kid යනු කාටූන් ශිල්පී ජෙෆ් කින්නි ​​විසින් නිර්මාණය කරන ලද ඇමරිකානු ළමා පොත් මාලාවකි.මෙම කතා මාලාව ඔහුගේ දෛනික ජීවිතය දිනපොතකින් නිරූපණය කරන සුප්‍රසිද්ධ ළමා පොත් මාලාවකි ****

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.

* ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 16/04/2023

ඔබත් Dork Diaries පොත් මාලාව අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

**** Dork Diaries යනු Rachel Renée Russell විසින් දිනපොත ආකෘතියකින් ලියා ඇති සුප්‍රසිද්ධ ළමා පොත් මාලාවකි ****

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
* ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 15/04/2023

අඩු මිලට පොත්, පෑන්, පැන්සල් ගන්න හොයනවද?

******රත්න පොත් වලට ඔවන්සා අපේ මිල******

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.

ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 070 192 6333

🎀

14/04/2023

ඔබ සැමට සාමය හා සතුට පිරි සෞභාග්‍යමත් සිංහල හා දමිල අලුත් අවුරැද්දක් වේවා.... !

Wishing All Srilankans a Prosperous Sinhala & Tamil New Year Filled With Peace And Happiness.... !

12/04/2023

හිතවත් පාරිභෝගිකභවතුනි,

අප්‍රියෙල් මස 13 හා 14 දෙදින තුළ අපගේ මීගමුව නගරයේ ප්‍රනාන්දු මාවතේ පිහිටි ප්‍රදර්ශනාගාරය හා අපගේ සියලුම ශාඛාවන් වසා තබන බවට අප ඉතා කාරුණිකව දැනුම් දෙමු.

මෙම නිසා ඔබට ඇතිවූ අපහසුතාවය පිළිබද අපගේ බලවත් කණගාටුව ප්‍රකාශ කර සිටිමු.

07/04/2023

Have a blessed Good Friday!

🎀

04/04/2023

Today is Bak Full Moon Poya Day.

බක් පුර පසළොස්වක පොහොය අදයි.

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 30/03/2023

ඔබේ පොඩිත්තන්ට ඉගෙනගන්න IBMC මුතු අකුර ප්‍රකාශන අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

**** 1 ශ්‍රේණියේ සිට 5 ශ්‍රේණිය දක්වා වු IBMC සියලුම ප්‍රකාශන සදහා OVANZA අපෙන් පොතේ සඳහන් මිලට 5% මිල අඩුකිරිමක් වසර පුරාවටම ****

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
* ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය | ‍අධ්‍යපනික උපකරණ | පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර | නවකතා පොත් | චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය | උපන් දින සැරසිලි | තෑගි භාන්ඩ | කෘතිම විසිතුරු මල් වර්ග | පිළිම වර්ග | සෙල්ලම් බඩු | මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 / 070 192 6333

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 29/03/2023

ඔබගේ කාර්්‍යාලයට, අධ්‍යාපන කටයුතු සඳහා Panther නිශ්පාදන අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

Panther Ring Files
Panther Box Files
Panther Magazine Holders
Panther Document Holders
Panther Leave Register
Panther Sales Day Books
Panther Memo Pads
Panther File Holders
Panther Clip Board
Panther Note Books
Panther Note Pads
Panther Campus Pads
Panther Diary
Panther Puzzles

**** Panther සියඵ නිශ්පාදන සඳහා OVANZA අපෙන් අන් කිසිවෙකුට සමකල නොහැකි අඩුම මිලකින් වසර පුරාවටම ඔබට ****

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
* ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය | ‍අධ්‍යපනික උපකරණ | පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර | නවකතා පොත් | චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය | උපන් දින සැරසිලි | තෑගි භාන්ඩ | කෘතිම විසිතුරු මල් වර්ග | පිළිම වර්ග | සෙල්ලම් බඩු | මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348 / 070 192 6333

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 29/03/2023

ඔබත් Master Guide ප්‍රකාශන අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

**** Master Guide ප්‍රකාශන 1 ශ්‍රේණියේ සිට 13 ශ්‍රේණියේ දක්වා , හා පසුගිය විභාග ප්‍රශ්නෝත්තර හා ආදර්ශ ප්‍රශ්නෝත්තර සඳහා OVANZA අපෙන් පොතේ සඳහන් මිලට 5% මිල අඩුකිරිමක් වසර පුරාවටම ****

*** තොග මිලදි ගැනීමෙදී විශේෂ මිලකින් ලබා දිය හැකිය ***

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
* ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 27/03/2023

ඔබත් Akura ප්‍රකාශන අඩුවට මිලදී ගන්න හොයනවද?

**** Akura Lesson Summaries, හා අනෙකුත් Akura සියලුම ප්‍රකාශන සඳහා OVANZA අපෙන් සඳහන් මිලට 10% මිල අඩුකිරිමක් වසර පුරාවටම ****

6-11 දක්වා මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
6 - 11 දක්වා වාර​ ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
6-11 ශ්‍රේණි කෙටි සටහන්
1-5 දක්වා මාසික ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර
1-5 දක්වා වාර​ ඇගයීම් ප්‍රශ්න පත්‍ර

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
* ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 09/03/2023

අඩු මිලට පොත්, පෑන්, පැන්සල් ගන්න හොයනවද?

******Atlas පොත් වලට ඔවන්සා අපේ මිල******

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Shopping Complex - Negombo

ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 03/03/2023

අඩු මිලට පොත්, පෑන්, පැන්සල් ගන්න හොයනවද?

******Promate පොත් වලට ඔවන්සා අපේ මිල******

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Shopping Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348

🎀

Photos from Ovanza Complex - Negombo's post 01/03/2023

අඩු මිලට පොත්, පෑන්, පැන්සල් ගන්න හොයනවද?

******රත්න පොත් වලට ඔවන්සා අපේ මිල******

නිදහසේ ‍ශෝපින් කරන්න Ovanza Shopping Complex - Negombo
ලාභයි ලාභයි කියන තැන් වලටත් වඩා ලාභයකට මිලදී ගන්න, වෙනස අත්විදගන්න අදම එන්න...

* ඔබගේ අවශ්‍යතාවයට අනුව ඔබටම තෝරා ගැනීමේ හැකියාව.
* ඉලෙක්ට්‍රෝනික කාඩ්පත් මගින් ගෙවිමේදිද වට්ටම් හිමිවීම.
* කාර්්‍යක්ෂම සේවය හා සුහදශිලි කාර්්‍යමණ්ඩලයකින් සේවය ලබා ගැනීමට හැකිය.
ඔබට අවශ්‍ය පොත් හා ලිපිද්‍රව්‍ය, අධ්‍යපනික උපකරණ, පසුගිය ප්‍රශ්ණපත්‍ර, නවකතා පොත්, චිත්‍ර අමුද්‍රව්‍ය, උපන් දින සැරසිලි , තෑගි භාන්ඩ, විසිතුරු මල්, පිළිම, සෙල්ලම් බඩු, මුළුතැන්ගෙයි උපකරන හා වීදුරැ භාණ්ඩ හා තවත් බොහෝ දෑ ලබා ගත හැක.

•තොග සහ සිල්ලර
•සාධාරණ තරඟකාරී
•නියම මිල

විමසන්න 070 438 1348

🎀

Want your business to be the top-listed Business in Negombo?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Telephone

Website

Address


No 28, Fernando Avenue
Negombo
11500

Opening Hours

Monday 08:30 - 19:30
Tuesday 08:30 - 19:30
Wednesday 08:30 - 19:30
Thursday 08:30 - 19:30
Friday 08:30 - 19:30
Saturday 08:30 - 19:30
Sunday 08:30 - 19:30

Other Business Services in Negombo (show all)
SL chathu SL chathu
0715116342
Negombo

Shakthi Engineering Shakthi Engineering
Negambo
Negombo, 11500

Vcom Solutions Vcom Solutions
55/45 B, School Lane, Ettukala
Negombo, 11500

VCom Solutions Negombo. 077-8460845 071-6343666

Anoma Curtain Fashion Anoma Curtain Fashion
348/02, Sellakanda Road
Negombo, 11500

Anoma Curtain Fashion is customized curtains designer in Negombo. With over 20 years of rich experience, we understand you and your needs and focus on 100% your satisfaction. We d...

Eshanka Ekayana Old coins & Notes Eshanka Ekayana Old coins & Notes
Kochchikade Road
Negombo

WOOD.lk WOOD.lk
Negombo
Negombo

Wooden item

Pawned Gold Redeem with cash on hand. Pawned Gold Redeem with cash on hand.
St Joseph's Street
Negombo

we are reputed compnay in sri lanka in gold industry, our mission is to provide best service while

Work In UAE Work In UAE
Negombo

Shenayel iron works Shenayel iron works
Negombo
Negombo, 11500

Ťřàvěĺ Wīťh Àxīø Čĺūb Ťřàvěĺ Wīťh Àxīø Čĺūb
Negombo
Negombo

Wedding With Axio Club

Bike home negombo Bike home negombo
Negombo
Negombo

All vehicle sale

Emas Computers Emas Computers
No 2c Avenue Maria Rd
Negombo, 11500