දේශීය ඔසු හා කෘෂිකර්මාන්තය

දේශීය ඔසු හා කෘෂිකර්මාන්තය

ශ්‍රී ලංකාවේ කෘෂිකර්මාන්තය.

05/11/2023

කුරුදු , කරුන්කා ,වලට සාදාරන මිලක් ලැබෙන් නැත්තෙ ඇයි.

28/09/2023

ලෙලි කරුන්කා 7000 kg විකිණීමට තිබේ.
0719190660

10/09/2023

ලෙලි කරුන්කා 1500KG විකිණීමට ඇත .
0719190660

01/08/2023

ලෙලි කරුන්කා 1500kg විකිණීමට තිබේ.

15/07/2023

ලෙලි කරුන්කා 1300kg
විකිණීමට
0719190660

08/10/2022

ලෙලි කරුන්කා 1500kg විකිනිමට
0719190660

20/05/2022

කරුන්කා මිල අඩු වේලා.

11/05/2022

කරුන්කා වල තත්වේ කොහොමද ?

31/03/2022

කරුන්කා මඩ පුවක් වලට මොකක් වෙයිද ?

22/03/2022

කරුන්කා වලට 1000ක් කියන්නේ මිලක් නෙවෙයි මේ වෙලාවේ.
මේ පාර 2000 ට යනවා.

10/03/2022

කොහොමද පුවක් මිල ඒ ඒ පලාත් වල

26/02/2022

ජිවන ගමන සොයා ❤️❤️❤️❤️

24/02/2022

පුවක් තාවාන

22/02/2022

දැක්කද?
බඔරුන්ගේ ගේ පොඩ්ඩ.

19/02/2022

කොහොමද ඒ ඒ පලාත් වල පුවක් මිල ?

02/02/2022

Page එකට like ටිකක් ඔනී.share කරලා help එකක් දෙන්න.

18/01/2022

කරුන්කා වලට පුවක් 100000 ක් ඔනී.තියෙනවා නම් කියන්න.

14/01/2022

මේ පාර මඩ පුවක් වලට මිලක් ඒයිද?
කට්ටියම PAGE එකට සෙට් වෙන්න.මිලක් හදා ගමු අපි .LIKE 👍 ඒකක් දාන්න PAGE එකට update වෙමු හැමදාම.

29/12/2021

කරුන්කා මඩ පුවක් වලට මිලක් එයිද?
Page එකට LIKE 👍 එකක් දාල උඩට ගෙන්න
හැමෝටම දැනගන්න අලුත්ම තත්වේ
කට්ටිය එක්කම ගොඩ යමු.

Photos from දේශීය ඔසු හා කෘෂිකර්මාන්තය's post 19/12/2021

ටිකෙන් ටික

15/12/2021

පුවක් ඕනෑම ප්‍රමාණයක් මිලදි ගනු ලැබේ

13/12/2021

පුවක් වල මිල අඩු වෙන්නේ නෑ වගේ

28/11/2021

පුවක් දෙන්න පුලුවන් කාටද

09/10/2021

පුවක් වාරය අත ලග

15/08/2021

කරුන්කා මිල තව අඩු වෙයිද ?
වැඩි වෙයිද ?
මිල ගනන් කොහොමද

30/07/2021

කුරුදු පැල තවන් කිරිම සදහා පස් අවශ්‍යයයි කුරුවිට අවට

28/07/2021

කුරුවිට කරුන්කා මිල 800 යි
රත්නපුර
වෙනත් ප්‍රදේශ වල මිල කොහොමද ?

22/07/2021

දිය පුවක් 80000ක් විකිණීමට තිබේ
0719190660

Want your business to be the top-listed Shop in Kuruwita?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Telephone

Address


Kuruwita

Other Shopping & Retail in Kuruwita (show all)
SLPDC Online Store SLPDC Online Store
Kuruwita

The Best Online Market

A.C.P Bag & Shoe A.C.P Bag & Shoe
Kuruwita, ACP

මාතලාව මාතලාව
Ratnapura, Kuruwita
Kuruwita, 70500

Dobby Dobby
Kuruwita

Dobby produce dresses for local companies, schools, clubs and religious organizations. These produc

Winwin.net අපි Winwin.net අපි
Erathna Rode
Kuruwita

දිව්නුවෙන්න උනක් තියෙන අයට

Highlandshop.lk Highlandshop.lk
Kuruwita, 70500

We are an online Highland product store located in Rathnapura, helping our customers to buy Highland

Singer Kuruwita Singer Kuruwita
Main Street
Kuruwita, 70500

Shopdrop Shopdrop
Kuruwita
Kuruwita, 7000

All in one place...

SANDU Apparel SANDU Apparel
Kuruwita
Kuruwita, 70500

Clothing

Jayaweera udagedara Jayaweera udagedara
No. 4/A1A1Millavitiya
Kuruwita

Makhbiz Makhbiz
Kuruwita

MSN LANKA GEM

SF Products Store SF Products Store
Sudagala
Kuruwita, 70502

ආයුබෝවන් ! YOU ARE WELCOME to Handmade Herbal Tea,Live Medicinal Plants and Rare Food Store