K.M SELL

Product/service

Operating as usual

16/10/2020

K.M SELL මගින් සාදාරණ මිලට හා පුලුල් නිමාවක් සහිතව. Inbox මගින් විමසිම් සිදුකල හැක.

08/09/2020
Photos from K.M SELL's post 29/08/2020

පොලොන්නරුවෙ සෙවන පිටිය නගරයේ අක්කර බාගයක ඉඩම සමග නව නිවසක් විකිණිමට ඇත. (වැවට,වෙල්යායට,පන්සලට මැදිව පිහිටා ඇත)
සාලය/කාමර2/කුස්සිය/වැරැන්ඩාව/ගරාජය/ටොයිලට් එක සහ ලිදක්ද තිබේ. වතුර ටැප්ලයින් කර තිබේ.
මිල ලක්ෂ 24යි.
දු.අ 0717987449

26/08/2020

ඔබගේ විකිණිමට ඇති නිවස,ඉඩම,වාහනය විකිණිමට අපට බාර දෙන්න අපි එය මසක් ඇතුලත විකුණාදෙන්නම්. විස්තර inbox හරහා හෝ whtsapp(0717987449) හරහා අපට එවන්න.
K.M SELL අපගේ face book page එකට like කර join වෙන්න.

26/08/2020

අඩුම මුදලට වැඩේ ලස්සනට කරගන්න අදම අමතන්න
දු.අ-0717987449

23/06/2020

දවසටම රුපියලක් පමණි.
සාමාන්‍ය දැනිම හා ශිෂ්‍යත්ව ප්‍රස්න සහ පිලිතුරු ඔබගේ දුරකතනයට ගෙන්වා ගන්න REG GURUTHUMA ලෙස ටයිප් කර77011ට send කරන්න

Photos from K.M SELL's post 08/06/2020

ගිරිවුල්ලෙන් නිවසක් විකිණිමට.
👉ගිරිවුල්ල නගරයට 1.5kmක් දුරින්.
👉කාමර 3යි,කැම කාමරය,සලය,කුස්සිය.
👉ජලය,විදුලිය සහිතයි.
👉පර්චස් 23කි.
👉රු. ලක්ෂ 25ක් පමණි.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 06/06/2020

විකිණිමට
පියාජියෝ ත්‍රිවිල්
රු635000
2017වසර
අලුත් ටයර්
අලුත් බැටරි
හොදම දාවන තත්වයේ ඇත
පොත් පත් ලයිසන් ඇත
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 01/06/2020

For sale bajaj palsar 150
👆රු.328000යි.
👉ස්කුටි ඩියෝ බයික් හුවමාරුවක් සදහාද අව්ලක් නැ.
👉හොද තත්වයේ ඇත.
👉තනි පාවිච්චිය
👉පොත් පත් ලයිසන් ඉන්සුවරන්ස් සියල්ලම ඇත.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 28/05/2020

නාරම්මල නගරයට 1KMක් දුරින් පර්චස් 23ක තැන්තලා ඉඩමක් ලක්ෂ 17කට විකිණිමට ඇත.
👉කොළඹ කුරුණැගල 5 මාර්ගයේ.
👉ප්‍රධාන මාර්ගයේ නාරම්මල උයන්වත්ත ඉන්ධන පිරවුම් හලේ සිට 500Mක් ඇතුලට වෙන්න.
👉තාර දමා සාදා ඇති පුලුල් මාර්ගයට මුහුණලා.
👉සිංනක්කර නිරවුල් ඔප්පු.
👉ඡලය,විදුලිය සහිතයි.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 19/05/2020

⁣කුරුණැගල (වදාකඩ)පර්චස් 127ක් සමග වටිනා නිවසක් ලක්ෂ63කට විකිණිමට ඇත.
👉නිවසේ නිදන කාමර 4යි,සාලය,නාන කාමරය,සේවා කාමරය,කැම කාමරය,කුස්සිය සහිතයි.
👉නිරවුල් සංනක්කර ඔප්පු
👉කුරණැගල වදාකඩ පාරේ, කුරුණැගල කොළඹ ප්‍රධාන මාර්ගයට විනාඩි 5යි.
කොළඹ 5ප්‍රධාන මාර්ගයට විනාඩි 5යි.
👉කොළඹ නුවර අධිවේගි මාර්ගයට 1kmයි.
👉පොතුහැර පොල්ගහවෙල දුම්රිය ස්ථාන වලට ආසන්නව පිහිටා ඇත.
👉ඉඩමෙ හොදින් වැඩුනු පොල් ගස්,තේක්ක,කෙසෙල්,අඹ ගස් ඇත.
👉මුදල් හදිස්සියක් නිසා හැකි ඉක්මනින් විකිණිමට අවශ්‍ය වේ.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 19/05/2020

For sale bajaj palsar 150
👆රු.118000ක් අතට දි රැගෙන යන්න. රු.9000හෙ වාරික 20ක් ඇත.
👉හොද තත්වයේ ඇත.
👉තනි පාවිච්චිය
👉පොත් පත් ලයිසන් ඉන්සුවරන්ස් සියල්ලම ඇත.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 18/05/2020

කොළඹ-කුරුණැගල ප්‍රධාන මාර්ගයේ වළකුඹුර දුම්රිය ස්ථානයේ සිට 1km ඇතුලට වෙන්න අක්කරයක ඉඩමක් විකිණිමට ඇත. (පර්චස් එකක මිල රු 40000කි)
👉නිරවුල් ස්වර්ණබුමි ඔප්පු
👉ජලය, විදුලිය සහිතයි.
ඉඩම ටිකක් කදු සහිතය.
මිල ගණන් කතාකර වෙනස් කල හැකිය.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 17/05/2020

ඔබගේ ව්‍යාපාරික ස්තානයේ ටියුෂන් ආයතන⁣යට අවශ්‍ය සියලුම පාටිෂන් වැඩ ඉතාමත් අඩු මුදලට අලංකාරවත්ව හා ඉක්මනින් ඉදිකරවා ගැනිමට ඔබත් අදම අපව අමතන්න.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 15/05/2020

අලව්ව-නවතල්වත්තෙ ප්‍රධාන මාර්ගයේ හෙනහුන්දෙනියේ පිහිටාඇත් මෙම පර්චස් 56යේ ඉඩම ලක්ෂ 16.5කට විකිණිමට ඇත.
👉නිරවුල් සිංනක්කර ඔප්පු.
👉මිරිගම නගරයට 6km,අලව්ව නගරයට 10km.
👉අධිවේගි මාරිගයට 3km
👉ඉඩමට ඉදිරියෙන් සාරවත් වෙල් යාය
👉ජලය,විදුලිය සහිතයි.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 15/05/2020

අලව්ව-ගිරිවුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ කුඩගම්මන ප්‍රදේශයේ පර්චස් 16ක මෙම ඉඩම ලක්ෂ 11ට විකිණිමට ඇත.
මුලින් ලක්ෂ 6ක් දි ඉතිරි මුදල පසුව ගෙවිමට හැක.
👉සිංනක්කර ඔප්පු
👉ගිරිවුල්ල නගරයට 5km
👉අධිවේගි මර්ගයට 1km
👉ජලය විදුලිය ඇත
👉නිශ්කලන්ක ප්‍රදේශය
👉හරි හතරැස් තැනිතලා ඉඩම
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 13/05/2020

අලව්ව-ගිරිවුල්ල ප්‍රධාන මාර්ගයේ අලව්වෙ නගරයට 4kmදුරින් පර්චස් 30ක මෙම ඉඩම ලක්ෂ 48ට විකුණනු ලැබේ.
👉නිරවුල් සින්නක්කර ඔප්පු.
👉ජලය, විදුලිය සහිතයි
👉බැංකු ණය ගත හැක
👉පාසලට 1kmයි.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 12/05/2020

අලව්ව-ගිරිවුල්ල ප්‍රධාන මර්ගයේ මඩවල හන්දියේ සිට 200m ඇතුලට වෙන්න පර්චස් 25ක් සමග නිවසක් ලක්ෂ 23.5කට විකිණිමට ඇත.
🙋කාමර 2යි,සාලය,කැම කාමරය,කුස්සිය සහිතයි.
👉නිරවුල් සිංනක්කර ඔප්පු
👉ජලය,විදුලිය සහිතයි
👉අලව්ව නගරයේ සිට 5kmයි.
👉හුම්බුලුව මහා විද්‍යලයට 1.5km
👉අඩි 10පාර
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 11/05/2020

අලව්ව-නාරම්මල ප්‍රධාන මාර්ගයේ අලව්ව නගරයට 1kmදුරින් හරියටම රතනාලංකාර පාසල අසල පර්චස් 20ක ඉඩමක් ලක්ෂ 33කටවිකිණිමට ඇත.(ප්‍රධාන මාර්ගයේ සිට 100m ඇතුලින්)මිල ගණන් කතාකර වෙනස් කල හැක.
👉අලව්ව නගරයට 1kmයි
👉රතනාලංකාර මහා විදුහලට 200m යි
👉අලව්ව දුම්රිය ස්ථානයට 1.5km
👉ජලය,විදුලිය ඇත
👉නිරවුල් සංනක්කර ඔප්පු
👉නිශ්කලන්ක පරිසරය.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 10/05/2020

Solar Lighting system
👉4LED Lights
👉phone charger & controller
👉10year warranty
👉Rs 35000( Delivery charge rs.650)
🙋පැය 6ක් එක දිගට light දාන්න පුලුවන්.LED system 4ක් තිබේ. එය නිවසේ ඕනැම තැනකට සවි කල හැක.
🙋මෙය වෙළදපොලින් මිලදි ගන්නවනම් 47000ක් වෙනව අපි මෙය 35000ට ඔබ හට ලබා දෙනව.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 09/05/2020

අලව්ව-ගිරිවුල්ල මාර්ගයේ මඩවල හන්දියේ සිට හරියටම 1km ඇතුලට වෙන්න මඩවල පාසල ආසල භාගෙට වැඩ නිමකල ගෙයක් සමග පර්චස් 20ක ඉඩමක් ලක්ෂ 15.5කටවිකිණිමට ඇත. (මුලින් ලක්ෂ 8ක් පමණ දි ඉතිරිය පසුව ගෙවිමට හැක)
නිරවුල් ඔප්පු
ජලය,විදුලිය ඇත
නිස්කලන්ක පරිසරය.
දු.අ0717987449

Photos from K.M SELL's post 08/05/2020

අලව්ව -නවතල්වත්ත ප්‍රධාන මාර්ගයේ කැකුලාවල ප්‍රදේශයේ පර්චස් 40ක තැනිතලා ඉඩමක් ලක්ෂ 18කට විකිණිමට තිබේ.
👉අලව්ව නගරයට 5kmයි.
බුඡ්ඡමුව දුම්රිය ස්ථානයට 1kmයි
👉නිරවුල් ඔප්පු
👉ජලය,විදුලිය තිබේ.
දු.අ 0717987449

Photos from K.M SELL's post 03/05/2020

SANTIZER
ඔබගේ රැකියා ආයතනයට,ව්‍යාපාරික ස්ථානයට,වෙළදපොලට.
වෙලදපොල වටිනාකමට වඩා රු 10ක් අඩුවෙන් අපෙන් මිලදි ගන්න .
තොග හා සිල්ලර ලබාදෙනු ලැබේ.
දු.අ -0717987449

Photos from K.M SELL's post 25/04/2020

මේස පිහි විකිණිමට.
ලොකු පිහිය රු.725/=
පොඩි පිහිය රු.625/=
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 25/04/2020

විකිණිමට..
Toyota corolla
1978
1200cc
ජියර්4
පෙට්ට්‍රල් හොදටම වැඩ ලිටරයට 20km කරනව
පොත්පත් ලයිශන් ඉන්සුවරන්ස් ඔක්කොම තියෙනව.
මිල රු-450000යි
දු.අ=0717987449

23/04/2020

අනාගතයේදි ඇතිවන ⁣පෞද්ගලික අංශයේ හා රාජ්‍ය අංශයේ රැකියා අවස්තා ගැන ඔබව දැනුවත් කිරිමට සියලුම වැඩ සලසමින් පවති. මේ කොරෝනා වසන්ගතය පහව ගියාට පසු ඔබව දැනුවත් කිරිමට අපි සුදානම්. ඔබ සියලු දෙනාට තෙරුවන් සරණයි.🙏🙏🙏

Photos from K.M SELL's post 25/03/2020

සිංගල් ජසි රෙද්දෙන් ලංකාවේදි නිපදවන ⁣රෙදි මාක්ස්
එකක් රු 35යි.
ඇනවුම් කිරිමට අමතන්න
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 17/03/2020

ලංකාවේ නිපදවන ⁣රෙදි මාක්ස්
එකක් රු 35යි.
ලංකාවෙ ඕනම තැනකට Delivery කරනු ලැබේ.
දු.අ-0717987449

Photos from K.M SELL's post 29/02/2020

👉🙋Indian Gawm ඉතාමත් අඩු මුදලට අපෙන් ලබාගත හැක.
👉 මෙම ගවුම Rs 3800...
👉ඔබට අවශ්‍ය ඕනැම තැනකට ගෙන්වා ගත හැක.
👉 ලැබුනු පසු මුදල් ගෙවිය හැක
🙋Bank Diposit
🙋 cash on Dilivary ක්‍රම දෙකට මුදල් ගෙවිය හැක.
👉ඔබට අවශ්‍ය සියලුම සාරි/ගවුම් ඉතාමත් අඩු මිලට මිලදි ගැනිමට අපිව අමතන්න.
🙋contect nombar -0717987449

Photos from K.M SELL's post 27/02/2020

👉🙋Indian saree ඉතාමත් අඩු මුදලට අපෙන් ලබාගත හැක.
👉 මෙම සාරිය Rs 5500...
👉ඔබට අවශ්‍ය ඕනැම තැනකට සාරිය ගෙන්වා ගත හැක.
👉සාරිය ලැබුනු පසු මුදල් ගෙවිය හැක
🙋Bank Diposit
🙋 cash on Dilivary ක්‍රම දෙකට මුදල් ගෙවිය හැක.
👉ඔබට අවශ්‍ය සියලුම සාරි ඉතාමත් අඩු මිලට මිලදි ගැනිමට අපිව අමතන්න.
🙋contect nombar -0717987449
👉saree ditels
🙋Moss silk
🙋Blouse fabric- some fabric

Photos from K.M SELL's post 26/02/2020

ඉඩමක් විකිණිමට.
අලව්ව රන්කෙත උයනේ පර්චස් 15ක ඉඩමක් විකිණිමට ඇත.
👉 අලව්ව නගරයට 500mයි.
👉අලව්ව රාහුල විද්‍යාලයට 100m
👉අලව්ව රෝහලට,ප්‍රදේශිය ලේකම් කාර්‍යාලයට 200m
👉නිශ්කලන්ක පරිසරය.
👉නිරවුල් ඔප්පු
ප්‍රර්චස් 15ම ලක්ෂ 23.5යි.
දු.අ-0717987449

Telephone

Address

Kurunegala

Other Shopping & Retail in Kurunegala (show all)
Little Collection Cake Corner Little Collection Cake Corner
Jayapathirana Mawatha
Kurunegala

Little Collection has a large collection of party items and baby' stuff and many more to choose from.

ලස්සන වීමේ රහස් - Beauty Tips Sinhala ලස්සන වීමේ රහස් - Beauty Tips Sinhala
Sri Lanka
Kurunegala

Sinhala Beauty Tips Android App . ලොවක් බබලන කාන්තාවන් උදෙසාම .

CyberStore.lk CyberStore.lk
Kurunegala

Cyberstore.lk is the best online shopping store to buy Best products for the lowest price

Top Kitchen Top Kitchen
Topkitchen.lk , Mahakeliya Junction , Mahakeliya
Kurunegala, 60344

Topkitchen is the online presence for a Kitchenwares retailing business based in Sri Lanka. The philosophy behind Topkitchen.lk is to provide quality home and kitchenwares at exceptionally good prices to online customers throughout Sri Lanka.

OGRA Dress mart OGRA Dress mart
Kurunegala, 60280

The best choice for smart ladies and gentlemen.

Lscstorelk Lscstorelk
Narammla
Kurunegala

Shopping & Retail

Team SL Team SL
Kurunegala
Kurunegala, 60000

Everything with best quality

Nirosha Fish Market Nirosha Fish Market
Negambo Rd
Kurunegala

fish distribution

මකර ලන්තෑරුම් - Dragon Lanterns මකර ලන්තෑරුම් - Dragon Lanterns
E A J P Weerasinghe, No 188, Nagashinns, Kurunegala
Kurunegala, 60000

Art Of Cakes by Chandrika Art Of Cakes by Chandrika
Kurunegala, 60000

Creative Cakes Cup Cakes & Desserts for any Occasion

AP gift and Teddy Bears AP gift and Teddy Bears
Kurunegala

AP gift @ Teddy bears �

Mobile King Mobile King
#49 Bus Stand Complex
Kurunegala, 60000

99"Colection offers online shopping in sri lanka with home delivery, Buy mobile phone new & used,all accessories watches electronic & pay cash on delivery