මකර ලන්තෑරුම් - Dragon Lanterns

Contact information, map and directions, contact form, opening hours, services, ratings, photos, videos and announcements from මකර ලන්තෑරුම් - Dragon Lanterns, Shopping & retail, E A J P Weerasinghe, No 188, Nagashinns, Kurunegala, Kurunegala.

Operating as usual

Photos from මකර ලන්තෑරුම් - Dragon Lanterns's post 27/12/2020

උත්සව සමය වෙනුවෙන්.. Dragon Lanterns , වෙතින්....

21/11/2020

අපේම නිශ්පාදනයක් වන Dragon lanterns නත්තල් සමය වෙනුවෙන් මිල ගනන් අඩු කලා.. තොග මිල රු 260. නිවසටම ගෙන්වාගත හැකිය. නිවසටමවී නත්තල සමරමු.

අපේම නිශ්පාදනයක් වන Dragon lanterns නත්තල් සමය වෙනුවෙන් මිල ගනන් අඩු කලා.. තොග මිල රු 260. නිවසටම ගෙන්වාගත හැකිය. නිවසටමවී නත්තල සමරමු.

Photos from මකර ලන්තෑරුම් - Dragon Lanterns's post 15/11/2020

100 % ක් දේශීය නිශ්පාදනයකි ... නත්තල් සමය වෙනුවෙන්.. ඔබට අවශ්‍ය දේ... ලන්තෑරුම මත.. මුද්‍රණය කර...සැපයීමට හැකිය. 077 399 266 8

Photos from මකර ලන්තෑරුම් - Dragon Lanterns's post 12/11/2020

නිවසටම කූරියර් පහසුකම් සපයනු ලබයි... 077 399 266 8

27/10/2020

නිවසටම වී වෙනස්ම විදිහකට, නත්තල සමරමු...077 399 266 8

නිවසටම වී වෙනස්ම විදිහකට, නත්තල සමරමු...077 399 266 8

12/04/2020

සියලු සත්වයෝ නිරෝගි වෙත්වා....

සියලු සත්වයෝ නිරෝගි වෙත්වා....

10/12/2019

දේශීය නිශ්පාදනයක් වන මකර ලන්තෑරුම් වලින්, මේ නත්තල සහ අලුත් අවුරුද්ද සමරමු.. මේ උත්සව සමය තුල විශේෂ දීමනා සහිතයි.. 077 399 266 8 / 075 399 366 8..( සීමිත ඇණවුම් ප්‍රමාණයක් බාරගනු ලබයි..)

දේශීය නිශ්පාදනයක් වන මකර ලන්තෑරුම් වලින්, මේ නත්තල සහ අලුත් අවුරුද්ද සමරමු.. මේ උත්සව සමය තුල විශේෂ දීමනා සහිතයි.. 077 399 266 8 / 075 399 366 8..( සීමිත ඇණවුම් ප්‍රමාණයක් බාරගනු ලබයි..)

10/12/2019

අපේම නිශ්පාදන වලින් නත්තල../ අලුත් අවුරුද්ද සමරමු...Dragon lanterns.. ඔබට අවශ්‍ය වචන සහ රූප සහිතව ඉතා පහසු මිලට..( සීමිත ඇණවුම් ප්‍රමාණයක් පමනක් බාරගනු ලැබේ.. )

අපේම නිශ්පාදන වලින් නත්තල../ අලුත් අවුරුද්ද සමරමු...Dragon lanterns.. ඔබට අවශ්‍ය වචන සහ රූප සහිතව ඉතා පහසු මිලට..( සීමිත ඇණවුම් ප්‍රමාණයක් පමනක් බාරගනු ලැබේ.. )

21/10/2019

මා කිසිදු පක්ෂයකට හෝ පුද්ගලයෙකුට කඩේ නොයන බව කරුණාවෙන් සලකන්න... මෙය මා හට ලැබුනු ඇණවුමක් පමණි...

මා කිසිදු පක්ෂයකට හෝ පුද්ගලයෙකුට කඩේ නොයන බව කරුණාවෙන් සලකන්න... මෙය මා හට ලැබුනු ඇණවුමක් පමණි...

15/10/2019

ඔබගේ නිවසටම....අමතන්න - 075 399 266 8

ඔබගේ නිවසටම....අමතන්න - 075 399 266 8

02/10/2019

උත්සව සැමරීමේ අලුත්ම කලාව.....

උත්සව සැමරීමේ අලුත්ම කලාව.....

02/10/2019

ඔබගේ දරුවන්ටත් විනෝදකාමී අත්දැකීමක් ....

ඔබගේ දරුවන්ටත් විනෝදකාමී අත්දැකීමක් ....

14/09/2019

ඔබගේ ආයතනයේ../ සංගමයේ .../ සුවිශේෂී අවස්තාවන් සදහා...

ඔබගේ ආයතනයේ../ සංගමයේ .../ සුවිශේෂී අවස්තාවන් සදහා...

04/09/2019

ඔබගේ නිවසටම...

ඔබගේ නිවසටම...

24/08/2019

වර්ණවත් රාත්‍රියක්........

24/08/2019

වර්ණවත් රාත්‍රියක්........

වර්ණවත් රාත්‍රියක්........

24/08/2019

මකර ලන්තෑරුම් .......

මකර ලන්තෑරුම් .......

15/08/2019

DRAGON LANTERNS ගුවන්ගත කිරීමේ මූලික පියවරයන්..

DRAGON LANTERNS ගුවන්ගත කිරීමේ මූලික පියවරයන්..

13/08/2019

100 % ක් දේශීය නිශ්පාදනයකි ....

100 % ක් දේශීය නිශ්පාදනයකි ....

10/08/2019

🖤 Dragon Lanterns 🖤

🖤 Dragon Lanterns 🖤

08/08/2019

ලාංකික ඔබට අලුත් අත්දැකීමක් ......

ලාංකික ඔබට අලුත් අත්දැකීමක් ......

Telephone

Address

E A J P Weerasinghe, No 188, Nagashinns, Kurunegala
Kurunegala
60000
Other Shopping & Retail in Kurunegala (show all)
Labai labai Labai labai
Polgahawela
Kurunegala

Art Of Cakes by Chandrika Art Of Cakes by Chandrika
Kurunegala, 60000

Creative Cakes Cup Cakes & Desserts for any Occasion

Foodmed Foodmed
Kurunegala

ආහාරය ඔසුවක් කරගනිමු

Smart Ceylon Smart Ceylon
Kurunegala

WELCOME TO Smart Ceylon Buy all collectible items in lowest price on ebay. We have lowest price and very friendly service. Our

CyberStore.lk CyberStore.lk
Kurunegala

Cyberstore.lk is the best online shopping store to buy Best products for the lowest price

Chanu Online Gallery Chanu Online Gallery
Kurunegala
Kurunegala, 6OO6O

baby item,jens item,ladies item

Kids C Kids C
Bauddaloka Road
Kurunegala, 60000

All kind of Baby and Kids Clothing, Accessories, Baby Cosmetics, Toys

Aurora World Online Shopping Aurora World Online Shopping
No 89, Circular Road, Malkaduwawa, Kurunegala
Kurunegala, 60000

Empower our worldwide customers in their pursuit of immediate and long term goals and lead a better

Now & Wow Now & Wow
590, Malkaduwawa, Kurunegala, Sri Lanka.
Kurunegala, 6000

"Now & Wow" is an online fashion marketplace which brings you unique and elegant designs to add a touch of glamour to your everyday life !!!

Team SL Team SL
Kurunegala
Kurunegala, 60000

Everything with best quality

Gift Heaven Gift Heaven
Kurunegala
Kurunegala, 60000

� Gifting your items to lovers ���

Rathnayaka Electrical Rathnayaka Electrical
Alawwa
Kurunegala, 60288

"Master of electrical"