Galle Technology

� ලොව සුපතල සන්නාමයන් සහිත CCTV කැමරා ස?

Photos from Galle Technology's post 22/11/2022

Current එක ගියත් ඔබේ Life එකේ Happiness Continue වෙන්න අදම ලොව පිළිගත් Inverter එකක් ගන්න
🔺 0% Instalment Available
📈 Sampath Bank (up to 24 Months)*
📈 Commercial Bank (up to 24 Months)*
* Terms and conditions apply
මෙහි ඇති වාසි (Main Feature )
💪ඔබට ලැබෙන බැටරි එක මේ Inverter Unit එකෙන්ම Charge කර ගත හැකි වීම
💪Fuse Breaker system එකක් ඇති නිසා උපකරණ වලට වගේම ඔබටත් අනෙක් නිවැසියන්ටත් උපරිම ආරක්ෂාවක්

02/11/2022
Photos from Galle Technology's post 02/11/2022

Photos from Galle Technology's post

28/10/2022
27/10/2022
27/10/2022
Photos from Galle Technology's post 18/10/2022

GSM burglar alarm

Photos from Galle Technology's post 09/10/2022

Farasha Boutique

Photos from Galle Technology's post 01/10/2022

alarm system

11/09/2022

Sri Lanka Cricket 💙💙💙

>> BENZ

09/09/2022

😍HCP new version provides facial patrol application, combined with low-end MinMoe devices, brings the following benefits to users:
👍👍👍Easy & efficient patrol schedule management. 👉For the manager, he can easily configure the patrolling missions on visualized panel and assign to guards.
🕐🕟🕧Convenient patrolling & real-time abnormal notification. 👉For security guards, we provide more convenient patrol experience. Before patrolling, security guard will receive a task notification on their mobile phones. During the patrol process, they do not need to carry patrol sticks, just swipe face or scan QR code by mobile phone at checkpoints.
👉For central monitors, they can timely respond to the incidents which are reported by the security guards during the patrol process, and effectively avoid security risks.

Timeline photos 09/09/2022

Timeline photos

📣📣📣 Sri Lanka Sinhala online training for
👉 How to Select Correct Video Intercom Models 👈

⏰⏰⏰ September 13th, 08:30PM - 9:30PM Sri Lanka Time(GMT +5:30)
Anyone who is interested can join us. 👏👏👏

The register link as below:
http://ow.ly/FnPG50KABXS

Training join link will be sent via email & SMS for registered attendees before one day

Welcome for the training ! See you !

05/09/2022
Galle Technology updated their address. 29/08/2022

Galle Technology updated their address.

Galle Technology updated their address.

Galle Technology updated their phone number. 29/08/2022

Galle Technology updated their phone number.

Galle Technology updated their phone number.

Photos from Galle Technology's post 29/08/2022

🛠️සී සී ටී වී කැමරා සවිකිරීම හා අලුත්වැඩියාව ,

🛠️නිවාස වයරින් කිරීම ,

🛠️ඩයලොග් ටීවී ඇන්ටනා සවිකිරීම ,

Photos from Galle Technology's post 29/06/2022

Photos from Galle Technology's post

15/05/2022
Photos from Galle Technology's post 12/05/2022

විදුලි බිඳ වැටීමේදී ඔබට අවශ්‍ය සියලුම ups inverter සවි කර ගැනීම සඳහා අප අමතන්න

02/05/2022

Hikvision wishes all of you, Eid Mubarak.
May your Eid be blissful and bright. Wishing you and your loved ones a heartwarming and prosperous Eid.

Photos from Galle Technology's post 16/04/2022

Photos from Galle Technology's post

14/04/2022
13/04/2022

Site Inspector | AcuSense

Photos from Galle Technology's post 12/04/2022

Photos from Galle Technology's post

Photos from Galle Technology's post 10/04/2022

Photos from Galle Technology's post

Photos from Galle Technology's post 09/04/2022

Photos from Galle Technology's post

25/03/2022

Hikvision Sri Lanka Free CCTV & Security Facebook & YouTube Live Q & A will be held on March 27th , This is an online forum to interact with Hikvision team to clarify your questions.
Reserve the date and time
Date: 27th March 2022
Time: 7:00 PM Onwards
Join and stand a chance to win amazing gifts including Smart watch and Hikvision gift packs.
Facebook - https://www.facebook.com/events/274423854868552
YouTube - https://youtu.be/mgb1P7TSRIs

Photos from Galle Technology's post 21/03/2022

Photos from Galle Technology's post

Photos from Galle Technology's post 11/03/2022

Photos from Galle Technology's post

Photos from Galle Technology's post 09/03/2022

ඔබේ නිවසත් තට්ටු නිවාස ගොඩනැගිල්ලක්ද...?
එහි ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව විදුලි රැහැන් ඇදීමට අවශ්‍ය බට නිසි අයුරින් සහ ක්‍රමවත්ව යෙදීමට අවශ්‍යයි නේද..

ඔබේ සිහින නිවසේ විදුලි ස්ථාපනය අපට භාර දිය යුත්තේ ඇයි...?

* විදුලි ස්ථාපනය ගුණාත්මක හා නිවැරැදිව
* විශිෂ්ට පාරිභෝගික සේවය
* ආරක්ෂිත වැඩ පුහුණුව
* ව්ශිෂ්ට පලපුරුද්ද
* NVQ සුදුසුකම්වලින් අප සන්නද්ධයි...

එසේනම් අමතන්න📞

Photos from Galle Technology's post 08/03/2022

ඔබේ නිවසත් තට්ටු නිවාස ගොඩනැගිල්ලක්ද...?
එහි ප්‍රමිතීන්ට අනුකූලව විදුලි රැහැන් ඇදීමට අවශ්‍ය බට නිසි අයුරින් සහ ක්‍රමවත්ව යෙදීමට අවශ්‍යයි නේද..

ඔබේ සිහින නිවසේ විදුලි ස්ථාපනය අපට භාර දිය යුත්තේ ඇයි...?

* විදුලි ස්ථාපනය ගුණාත්මක හා නිවැරැදිව
* විශිෂ්ට පාරිභෝගික සේවය
* ආරක්ෂිත වැඩ පුහුණුව
* ව්ශිෂ්ට පලපුරුද්ද
* NVQ සුදුසුකම්වලින් අප සන්නද්ධයි...

එසේනම් අමතන්න📞

08/03/2022

Where there is a woman, there is magic
Happy Women's Day

Photos from Galle Technology's post 06/03/2022

Photos from Galle Technology's post

Photos from Galle Technology's post 02/03/2022

👉👉 නිවාස සහ ගොඩනැගිලි වයරින් කිරිම ඇතුලු සියලුම විදුලි කාර්මික කටයුතු සිදු කිරිම ......CCTV Camera පද්ධති සවිකිරිම......සහනදායි මිල ගනණ් යටතේ .....👍👍

👉👉 ඔබගේ නිවසේ සියළු විදුලි අලෝක කරණය කරගැනීමට සහා වයරින් කර ගැනිමට අපව අමතන්න ....📞📞📞

1. වගකිමක් සහිතව අපි ඔබට අපගේ සේවය ඉටු කර දෙමි...👷👷

2. ඔබට අවශ්‍යය පරිදි සිත්ගන්නා සුළු නවීන තාක්ෂණික දැනුම සහිත සේවයක් දැන් අපෙන් ඔබට..👷👷

3. අපව සම්බන්ධ කර ගෙන ඔබට අවශ්‍ය සේවය ලබා ගන්න....👷👷

Videos (show all)

Telephone

Address


75/4bandaranayaka Place
Galle
80000

Opening Hours

Monday 09:00 - 18:00
Tuesday 09:00 - 18:00
Wednesday 09:00 - 18:00
Thursday 09:00 - 18:00
Friday 09:00 - 18:00
Saturday 09:00 - 18:00

Other Home Security Companies in Galle (show all)
Senu electricals Senu electricals
24/272, Gothami Road, Borella, 117/A , Yakkalamulla Road
Galle

SecureTech Security System SecureTech Security System
Galle

අලුතෙන් කැමරා සවිකිරීම සහ සවිකර ඇති ක?

Red EAGLE Red EAGLE
Galle

TVT CCTV TVT CCTV
Galle, 80000

TVT CCTV cameras and DVR National Distributor. Manage by WIJITH ZONE.

Sense Me Computers Sense Me Computers
Akurassa Road
Galle

Galle cctv Galle cctv
Galle Cctv, No41, New Lane , Madawalamulla
Galle, 80000

CCTV and security solution provider in galle

iCases.Lk iCases.Lk
Galle, 80000

Buy iPhone accessories from Apple, including iPhone cases, Lightning adapters, docks, headphones, sp

Advanced Network Technologies Private Limited Advanced Network Technologies Private Limited
No 145, Kithulanpitiya Road
Galle

Welcome to Advanced Network Technologies official Facebook Fan Page. Please visit us www.advancedne

Mars Computers Mars Computers
Mars Computers And Security Solutions, Wakwella Road
Galle, 80000

CCTV Camera , Computers , Laptop , Security System , Mobile , Printers , Pen Drive , Hard Disk , Com

BroadWare Technology BroadWare Technology
Galle
Galle, 80000

CCTV Camera Installing And Repair

amg technologies amg technologies
Galle
Galle, 80000

Ceylon It Solutions Ceylon It Solutions
Galle Road
Galle

Leaders in It solutions