RitzY

RitzY

#happycustomer

Mal with Dreamy
Mal with Dreamy

Comments

📺 TV presenter - 💓Achala karunarathne. RitzY,ජාතික රූපවාහිනිය - Sri Lanka Rupavahini (TV) Corporation (Ps Drawing ✍️🖌)
පාසල් / රාජ්‍ය ආයතන වල වැඩ කරන ඔබ වෙනුවෙන්ම,

ඉතා අනර්ඝ ලෙස නිමවූ බතික් සාරී ඔබගේ නිවසටම ලබා දීමට අපි සුදානම්.
Cash on delivery පහසුකම යටතේ ගෙවීමට හැක.
ඔබගේ නම, ලිපිනය, දුරකථන අංකය හා email ලිපිනය අපිට කියන්න.

බතික් සාරි (කොටන් වොයිල්/ COTTON Normal Voil)

📎යාර 7, (7 yar)
📎Jacket Peice සහිතයි.
📎Made in Sri Lanka
📎Hand made Bathik
📎ඔසරි/සාරි දෙවිදියටම භාවිත කල හැක.

මිල රු 3500/= සිට / දිවයින පුරා බෙදා හැරේ
(Chargers apply)

(තොග ගැනුම් කරුවන් විමසීම් කල හැක)
කතා කරන්න/Viber කරන්න/SMS - 076 375 5098
Follow this link to join my WhatsApp group:
රු. 3000 ට වඩා අඩු ගානකට සාරි නැද්ද..?
CAN WE BE FRIEND I MEAN ONLINE FRIENDSHIP

RitzY is a designer saree's collection...
' Lush your world ' Very uncommon saree collection...

Amazing price range with best customer services.... all sarees for only fashionable people....

How to place the order ?

For the delivery Please inbox via Facebook or what's app Viber us on 0767525951

free home delivery....

Operating as usual

01/05/2022

🅈🄾🅄’🅁🄴 🅃🄷🄴 🅂🅄🄽🄵🄻🄾🅆🄴🅁 ♡
Contact us to make your beautiful dream come true....
All services are now from us...👰🏻♥️🤵🏻

Osari Designing & Making👉🏽 RitzY by Achala Karunarathne

To get your dream outfit custom designed & tailored by us please call or WhatsApp us on (+94)767525951

ඔබේ ජීවිතයේ සුන්දරම දවස,
අති සුන්දර කරන්නට අප කැපවෙමු !

♦️හිතැ'ඟි සාරිය/ඔසරිය ඔබටම ගැලපෙන ලෙස නිම කරවා ගැනීමට අප හමුවෙන්න...

♦️ඔබව වඩාත් සුන්දරව හැඩ ගැන්වීමේ සේවාවද දැන් අපගෙන් ලබා ගත හැක...

ඔබට පහසු දිනයක, වේලාවක, ඒ පිළිබඳ කතා කරන්න එන්න...😍

ADDRESS 💌162/4, Main Street, Battaramaulla
PHONE📱0767525951
LOCATION📍https://goo.gl/maps/8DGXNBjZ2qU2mL8K9

#බීරලුසාරි #බීරළුසාරි

Photos from RitzY's post 01/05/2022

𝔂𝓸𝓾 𝓪𝓻𝓮 𝓰𝓸𝓵𝓭𝓮𝓷✨...
Contact us to make your beautiful dream come true....
All services are now from us...👰🏻♥️🤵🏻

Osari Designing & Making👉🏽 RitzY by Achala Karunarathne

To get your dream outfit custom designed & tailored by us please call or WhatsApp us on (+94)767525951

ඔබේ ජීවිතයේ සුන්දරම දවස,
අති සුන්දර කරන්නට අප කැපවෙමු !

♦️හිතැ'ඟි සාරිය/ඔසරිය ඔබටම ගැලපෙන ලෙස නිම කරවා ගැනීමට අප හමුවෙන්න...

♦️ඔබව වඩාත් සුන්දරව හැඩ ගැන්වීමේ සේවාවද දැන් අපගෙන් ලබා ගත හැක...

ඔබට පහසු දිනයක, වේලාවක, ඒ පිළිබඳ කතා කරන්න එන්න...😍

ADDRESS 💌162/4, Main Street, Battaramaulla
PHONE📱0767525951
LOCATION📍https://goo.gl/maps/8DGXNBjZ2qU2mL8K9

#බීරලුසාරි #බීරළුසාරි

Photos from RitzY's post 01/05/2022

𝑻𝒓𝒖𝒔𝒕 𝒕𝒉𝒆 𝒑𝒓𝒐𝒄𝒆𝒔𝒔...♥️
Contact us to make your beautiful dream come true....
All services are now from us...👰🏻♥️🤵🏻

Osari Designing & Making👉🏽 RitzY by Achala Karunarathne

To get your dream outfit custom designed & tailored by us please call or WhatsApp us on (+94)767525951

ඔබේ ජීවිතයේ සුන්දරම දවස,
අති සුන්දර කරන්නට අප කැපවෙමු !

♦️හිතැ'ඟි සාරිය/ඔසරිය ඔබටම ගැලපෙන ලෙස නිම කරවා ගැනීමට අප හමුවෙන්න...

♦️ඔබව වඩාත් සුන්දරව හැඩ ගැන්වීමේ සේවාවද දැන් අපගෙන් ලබා ගත හැක...

ඔබට පහසු දිනයක, වේලාවක, ඒ පිළිබඳ කතා කරන්න එන්න...😍

ADDRESS 💌162/4, Main Street, Battaramaulla
PHONE📱0767525951
LOCATION📍https://goo.gl/maps/8DGXNBjZ2qU2mL8K9

#බීරලුසාරි #බීරළුසාරි

01/05/2022

𝙙𝙤 𝙞𝙩 𝙛𝙤𝙧 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛
𝙢𝙖𝙠𝙚 𝙮𝙤𝙪𝙧𝙨𝙚𝙡𝙛 𝙥𝙧𝙤𝙪𝙙
𝙙𝙤𝙣'𝙩 𝙢𝙚𝙚𝙩 𝙨𝙤𝙢𝙚𝙤𝙣𝙚'𝙨 𝙚𝙭𝙥𝙚𝙘𝙩𝙖𝙩𝙞𝙤𝙣𝙨
𝙞𝙣𝙨𝙩𝙚𝙖𝙙, 𝙢𝙚𝙚𝙩 𝙮𝙤𝙪𝙧 𝙤𝙬𝙣...♥️

Contact us to make your beautiful dream come true....
All services are now from us...👰🏻♥️🤵🏻

Osari Designing & Making👉🏽 RitzY by Achala Karunarathne

To get your dream outfit custom designed & tailored by us please call or WhatsApp us on (+94)767525951

ඔබේ ජීවිතයේ සුන්දරම දවස,
අති සුන්දර කරන්නට අප කැපවෙමු !

♦️හිතැ'ඟි සාරිය/ඔසරිය ඔබටම ගැලපෙන ලෙස නිම කරවා ගැනීමට අප හමුවෙන්න...

♦️ඔබව වඩාත් සුන්දරව හැඩ ගැන්වීමේ සේවාවද දැන් අපගෙන් ලබා ගත හැක...

ඔබට පහසු දිනයක, වේලාවක, ඒ පිළිබඳ කතා කරන්න එන්න...😍

ADDRESS 💌162/4, Main Street, Battaramaulla
PHONE📱0767525951
LOCATION📍https://goo.gl/maps/8DGXNBjZ2qU2mL8K9

#බීරලුසාරි #බීරළුසාරි

Photos from Beauty Secrets's post 25/04/2022

Photos from Beauty Secrets's post

Photos from RitzY's post 25/04/2022

ගොඩක් අය හෑල්ලුවට හිතන සබන්..!

ඇත්තටම සුලු මුදලක් වැය කරලා හදාගන්න පුලුවන්! 🤭

★උසස් තත්වයේ සබන් නිවසේදීම★

සබන් යනු තෙලක් භස්මයක් සමග ප්‍රතික්‍රියා කිරීමෙන් ලැබෙන ලවණයක්. එය ජලයේත් තෙල් වලත් යන දෙකේම දියවීමයි විශේෂත්වය.

සබන් වල තත්වය මනින එක් මිනුමක් වන්නේ total fatty matter (TFM) අගයයි. එය සන්ලයිට් වැන්නක 54% ක්. TFM අගය 60% ට අඩු ඒවා තුන් වන ගනයේ ලෙස සැලකෙනවා. TFM අගය පහල යන්නේ වියදම අඩු කර ගැනීම සඳහා ඊට fillers එකතු කරන නිසා. එය 70% ට වැඩි නම් පළමු ගනයේ සබන් ලෙස සැලකෙනවා. ශාක තෙල් වලට අමතරව සබන් සෑදීමට සත්ව තෙල් ලාභදායී අමුද්‍රව්‍යයක් ලෙස යොදා ගැනෙනවා. ලක්ස් වැනි සබං වල සත්ව තෙල් අඩංගු නොවන බව සඳහන් වෙනවා.

පොල් තෙල් හා කෝස්ටික් සෝඩා භාවිතා කර උපරිම TFM අගයට ලඟා වෙමින් ඉතාමත් පහසුවෙන් උසස් තත්වයේ සබන් ගෙදරදීම හදාගන්න පුලුවන්.

♦️අවශ්‍ය දේ

*පිරිසිදු පොල් තෙල් : කලවම් තෙල් ගන්න එපා මිනුම් වරදිනවා. පාම් තෙල් හෝ වෙනත් තෙල් ජාති ගන්න එපා. හොඳ පොල් තෙල් ලීටරයක් 600/- විතර වෙයි.

*කෝස්ටික් සෝඩා (NaOH)

*පිරිසිදු වතුර

*සුවඳ කාරකයක් : මම දාන්නේ කේක් වලට දාන එසන්ස්. කුප්පියක් 75/- යි.

*සබන් අච්චු : ඕනෑම සැහැල්ලු ප්ලාස්ටික් භාජනයක්. සබන් පෙට්ටි පියන්, අයිස්ක්‍රීම් යෝගට් කප්…

*මිශ්‍ර කිරීමට ප්ලාස්ටික් භාජනයක් : අයිස්ක්‍රීම් කප් එකක් වගේ.

*Hand mixer හෝ beater එකක්.

සැ.යු.

කෝස්ටික් සෝඩා ප්‍රබල භස්මයක්. අතේ ගාගන්න එපා. අතේ ටිකක් ගෑවුනා කියලා මුකුත් වෙන්නේ නෑ. ගොඩක් ගාගත්තොත් හම යයි. අතේ ගෑවුනාම අතේ තියෙන තෙල් සබන් බවට පත් වන නිසා සෙවල ගතියක් දැනෙනවා. වතුරෙන් ටික වේලාවක් හේදුවාම ඉවත් වෙලා යනවා. කොහොම වුනත් අතින් අල්ලන්න යන්න එපා.

කෝස්ටික් සෝඩා ඇලුමීනියම් සමඟ හොඳින් ප්‍රතික්‍රියා කරන නිසා මේ වැඩේට ඇලුමීනියම් සම්බන්ධ කරගන්නේ නෑ.

♦️ක්‍රමය:

සබන් හදන එක සම්බෝලයක් හදනවාටත් වඩා ලේසියි. මේකේ අමාරුම වැඩේ තමයි කෝස්ටික් සෝඩා ටික හරියට කිරාගන්න එක.

ආසන්න ග්‍රෑම් 5 ට වත් සෝඩා ටික කිරාගන්න ඕනෑ. ඒක නිසා දල වශයෙන් සෝඩා ටිකක් මැනගෙන ලඟ තියෙන කඩේට ගිහිල්ලා ඉලෙක්ට්‍රොනික් තරාදියෙන් ග්‍රෑම් එකටම මැනගෙන එන්න. සෝඩා වාතයේ තියෙන ජල වාශ්ප උරාගෙන දියවෙන නිසා ග්‍රොසරි බෑග් එකේම තියෙන්න අරින්න. වතුරයි තෙලුයි චුට්ටක් වැඩි වුනාට ප්‍රශ්නයක් නෑ. ඒවා ගෙදර තරාදියෙන් මැනගත හැකියි.

අනුපාතය: තෙල් ග්‍රෑ. 540 ට සෝඩා ග්‍රෑ. 97 යි, වතුර ග්‍රෑ. 242 යි.

1. ප්ලාස්ටික් භාජනයකට වතුර ටික දාලා සෝඩා ටික ටික දදා දිය කරගන්න. ටිකක් රත් වෙනවා.

2. තෙල් ටික ප්ලාස්ටික් භාජනයකට දාලා මේ මිශ්‍රනය තෙල් වලට ටික ටික දදා හොඳට බීට් කරන්න. මිශ්‍රනය කහ පාටට හැරෙයි. හදිස්සියක් නැතුව දිගටම හොඳට බීට් කරන්න. ටික වෙලාවක් යනකොට උකු ගතිය වැඩි වෙයි.

3. සුවඳ කාරක දාන්න. පාට ඕනෑ නම් food colouring ටිකකුත් දාන්න. පාට නොදැම්මොත් හැදෙන්නේ කහපාට සබන් නෙවෙයි. කිරි සුදු පාට සබන්.

4. විනාඩි 10ක් විතර බීට් කරලා අච්චු වලට වක් කරලා වහලා තියන්න.

5. දවසකින් දෙකකින් හයි වෙනවා. ඊට පස්සේ අච්චු වලින් ගලවලා සති දෙකක් පරන කරන්න ඕනෑ. ඒ කාලය තුලත් ප්‍රතික්‍රියාව දිගටම වෙනවා. ඊට පස්සේ පාවිච්චියට ගන්න පුලුවන්.

මේ අනුපාතයන්ට මිශ්‍ර කලාම ලැබෙන්නේ moisturizing සබන් කියලා කියනවා. ඇඟේ ගාන්න හොඳයි. චුට්ටක් ගෑවත් හොඳට පෙන එනවා. අත්දුටුවයි.

Photos from RitzY's post 20/04/2022

Fashion is anything which is you & reflects your personality & if you are comfortable with what you wearing, you'll look trendy & fashionable for sure...!

Some snapshots of RitzY owner Miss Achala Karunarathne while presenting the Rupavahini 👸🏻 Ru Kirula 2♥️22

Dress Designing & Making 👉🏼Achala Karunarathne
Osariya 👉🏽 RitzY 👸🏻
📸 Ghinthaka Arambewala & Dayan Pradeep

To get your dream outfit custom designed & tailored by us please call or WhatsApp us on (+94)767525951

ADDRESS 💌162/4, Main Street, Battaramaulla
PHONE📱0767525951
LOCATION📍https://goo.gl/maps/8DGXNBjZ2qU2mL8K9

#බීරලුසාරි #බීරළුසාරි

Photos from RitzY's post 20/04/2022

Contact us to make your beautiful dream come true....
All services are now from us...👰🏻♥️🤵🏻

Osari Designing & Making👉🏽 RitzY by Achala Karunarathne

To get your dream outfit custom designed & tailored by us please call or WhatsApp us on (+94)767525951

ඔබේ ජීවිතයේ සුන්දරම දවස,
අති සුන්දර කරන්නට අප කැපවෙමු !

♦️හිතැ'ඟි සාරිය/ඔසරිය ඔබටම ගැලපෙන ලෙස නිම කරවා ගැනීමට අප හමුවෙන්න...

♦️ඔබව වඩාත් සුන්දරව හැඩ ගැන්වීමේ සේවාවද දැන් අපගෙන් ලබා ගත හැක...

ඔබට පහසු දිනයක, වේලාවක, ඒ පිළිබඳ කතා කරන්න එන්න...😍

ADDRESS 💌162/4, Main Street, Battaramaulla
PHONE📱0767525951
LOCATION📍https://goo.gl/maps/8DGXNBjZ2qU2mL8K9

#බීරලුසාරි #බීරළුසාරි

Photos from RitzY's post 04/03/2022

Contact us to make your beautiful dream come true....
All services are now from us...👰🏻♥️🤵🏻

MUA 💄 Saree Designing & Making👉🏽 RitzY by Achala Karunarathne

To get your dream outfit custom designed & tailored by us please call or WhatsApp us on (+94)767525951

ඔබේ ජීවිතයේ සුන්දරම දවස,
අති සුන්දර කරන්නට අප කැපවෙමු !

♦️හිතැ'ඟි සාරිය/ඔසරිය ඔබටම ගැලපෙන ලෙස නිම කරවා ගැනීමට අප හමුවෙන්න...

♦️ඔබව වඩාත් සුන්දරව හැඩ ගැන්වීමේ සේවාවද දැන් අපගෙන් ලබා ගත හැක...

ඔබට පහසු දිනයක, වේලාවක, ඒ පිළිබඳ කතා කරන්න එන්න...😍

ADDRESS 💌162/4, Main Street, Battaramaulla
PHONE📱0767525951
LOCATION📍https://goo.gl/maps/8DGXNBjZ2qU2mL8K9

#බීරලුසාරි #බීරළුසාරි

04/03/2022

Contact us to make your beautiful dream come true....
All services are now from us...👰🏻♥️🤵🏻

MUA 💄 Saree Designing & Making👉🏽 RitzY by Achala Karunarathne

To get your dream outfit custom designed & tailored by us please call or WhatsApp us on (+94)767525951

ඔබේ ජීවිතයේ සුන්දරම දවස,
අති සුන්දර කරන්නට අප කැපවෙමු !

♦️හිතැ'ඟි සාරිය/ඔසරිය ඔබටම ගැලපෙන ලෙස නිම කරවා ගැනීමට අප හමුවෙන්න...

♦️ඔබව වඩාත් සුන්දරව හැඩ ගැන්වීමේ සේවාවද දැන් අපගෙන් ලබා ගත හැක...

ඔබට පහසු දිනයක, වේලාවක, ඒ පිළිබඳ කතා කරන්න එන්න...😍

ADDRESS 💌162/4, Main Street, Battaramaulla
PHONE📱0767525951
LOCATION📍https://goo.gl/maps/8DGXNBjZ2qU2mL8K9

#බීරලුසාරි #බීරළුසාරි

Photos from RitzY's post 06/02/2022

රුපියල් 60/- ට කොට්ටං ♥️

ඇල්පිටියේ උපන් 'විජේපාල' බොරැල්ල කැම්බල් පාර්ක් එක එහා පැත්තේ, ඒ කියන්නේ හරියටම බොරැල්ල බන්ධනාගාරය ඉස්සරහා පාරේ, බිම ඉඳගෙන හරි අපූරු රස්සාවක් කරනවා !

අපිව බාල කාලෙට අරං යන්න පුළුවන් රස්සාවක් ඒක! 😯

හරි පිරිසිදුවට|පිළිවෙලට|ලස්සනට !

ඔව්, මිනිස්සු රස්සාවක් කරන්නේ ජීවත්වෙන්න !
______________________________________________________

ඒ රස්සාව ආස හිතෙන එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක ආසාවෙන් කරන්න පුළුවන්....

ඒ රස්සාව සැප පහසු වෙන්නත් පුළුවන්. නොවෙන්නත් පුළුවන්. හැබැයි ඒක දරාගෙන කරන්න පුළුවන්....

විජේපාල වගේ !
______________________________________________________

මීට කලින් මම මෙතැනට ගියත්, ඊයෙ නම් ගියේ තවත් විශේෂ හේතුවක් නිසා ! තෑග්ගක් අරගෙන ! ඒ නිසා විජේපාලට ඊයෙ හිතේ සතුටක් දැනෙන්න ඇති ! ඇත්තටම ඒක මට සතුටක් ♥️
______________________________________________________

ඒත් එක්කම මම විජේපාලට පුංචි මුදලක් දුන්නා ! එතකොට මට තව අමතර කොට්ටං මිටි ටිකක් දෙනවා එයා. මම එපා කිව්ව
එයා කියනවා 'මේ සල්ලි වැඩිපුර දීලා' කියලා....!

මීට කලින් දවසකත් මම කොට්ටං මිටි දෙකක් අරන් රුපියල් 200/- දුන්නම, එයා තව කොට්ටං මිටියක් මට දෙන්න හදනවා !

මම කිව්වා 'ඒක ඔයාට, කොට්ටං වලට නෙමෙයි' කියලා....

එතකොට විජේපාල හිනා වෙනවා !
එකම හිනාව ! ඔය පින්තූර වල වගේ...
ගිනි ගහන දවාලෙත්... හැන්දෑවෙත් !
ඒ හිනාව හරි 'අවංකයි !'
මට රිදුනෙම ඒකටයි ! 😔
______________________________________________________

අවුරුදු 59 ක ගතින් වියපත්, හිතින් නො-වියපත් විජේපාලට බැරි ඇයි,

කලර් ලයිට් එකක් ලඟ අත පාන්න ?
බස් හෝල්ට් එකක් ලඟ වාඩි වෙලා අත පාන්න ?
ගෙයක් ගෙයක් ගානෙ ඇවිදින්න ?

එයාට බැරි නෑ !
ඒත් එයා එහෙම කරන්නේ නෑ !

අන්න ඒකයි වෙනස...
අන්න ඒකයි වටිනාකම...
අන්න ඒකයි රිදෙන තැන...♥️
______________________________________________________

මම නම් ස්ට්‍රීට් ෆුඩ්ස් වලට, කඩචෝරු වලට, වල්පල් කෑම වලට ආසයි !
ඔයා එහෙම නොවෙන්න පුළුවන්...!

ඒත්, ඔතනින් යනවා නම්,
ටිකක් නැවතිලා,
එයාට ජීවත්වෙන්න හයියක් වෙන්න
ඔයාටත් පුළුවන් වෙයි නේද ?

✍🏼 අචලා කරුණාරත්න | Achala Karunarathne
06.02.2022

Photos from RitzY's post 29/01/2022

Contact us to make your beautiful dream come true....
All services are now from us...👰🏻♥️🤵🏻

MUA 💄 Saree Designing & Making👉🏽 RitzY by Achala Karunarathne

To get your dream outfit custom designed & tailored by us please call or WhatsApp us on (+94)767525951

ඔබේ ජීවිතයේ සුන්දරම දවස,
අති සුන්දර කරන්නට අප කැපවෙමු !

♦️හිතැ'ඟි සාරිය/ඔසරිය ඔබටම ගැලපෙන ලෙස නිම කරවා ගැනීමට අප හමුවෙන්න...

♦️ඔබව වඩාත් සුන්දරව හැඩ ගැන්වීමේ සේවාවද දැන් අපගෙන් ලබා ගත හැක...

ඔබට පහසු දිනයක, වේලාවක, ඒ පිළිබඳ කතා කරන්න එන්න...😍

ADDRESS 💌162/4, Main Street, Battaramaulla
PHONE📱0767525951
LOCATION📍https://goo.gl/maps/8DGXNBjZ2qU2mL8K9

#බීරලුසාරි #බීරළුසාරි

Videos (show all)

RitzY ❤ Lush your world
Life isn’t perfect but your outfit can be 😉    RitzY Snake themed designer saree... 🤷🏻‍♀️For the inquiries please ca...
Think Peach... 😉 🔥   RitzY Half Lace Designer saree... 🧚🏼‍♀️ For the inquiries please call us on 0767525951 or DM us...
Well Hello Gorgeous...🔥🔥🔥    RitzY N**e Shine Designer saree... 👸🏻For the inquiries please call us on 0767525951 or D...
Ritzy Collection 01***Available NOWFree Delivery Island WidePlease InboxThank YOU,RitzY
#RitzY 💋 💄 👠 👄 ❣️

Telephone

Website

Address


RitzY, 162/4, Main Street
Battaramulla

Opening Hours

Monday 09:00 - 20:00
Tuesday 09:00 - 20:00
Wednesday 12:00 - 20:00
Thursday 09:00 - 20:00
Friday 09:00 - 20:00
Saturday 09:00 - 20:00
Sunday 09:00 - 16:04

Other Battaramulla shops (show all)
Reechillie Reechillie
No 312,Kaduwela Road,Koswatta
Battaramulla, 10120

Official page of Reechillie Fashion Store

Toner Shop Sri Lanka Toner Shop Sri Lanka
133E, Main Street
Battaramulla, 10120

Toner Shop Sri Lanka | Compatible Toner Sri Lanka | Original Toner Sri Lanka | HP Toner Sri Lanka | Canon Toner Sri Lanka

Dave Plane Mart Dave Plane Mart
Battaramulla, 10120

Your favourite option for buying,repairing,Remote control Light Plane,Helicopter,Glider,Model aircraft and its spare parts��

Abietii Books Abietii Books
949/A/1,
Battaramulla, 10120

Abietii will feature content that inspires both young girls and boys to take charge of their lives and dream big.

Clayy.lk Clayy.lk
Battaramulla

Est 2021. Clay homegrown business creating pots for your to experience nature inside your little bubble. Little reason to enhance fresh air inside your house little picturesque element for your photoshoots, to make your space looks unique.

Fashivo 92 Fashivo 92
Fashivo 92,Robert Gunawardhana Mawatha,Battaramulla.
Battaramulla, 10120

අනර්ඝතම කාන්තා නිමි ඇඳුම් ඔබට අවශ්‍ය විලාසිතාවන්ගෙන් අවශ්‍ය ප්‍රමාණයන්ගෙන් මසාගැනීමට.

Broker.sl Broker.sl
Battaramulla

දේපළ සහ ඉඩම් විකිණිම , වාහන විකිණීම ඇතුලු සියලුම විකිණීමේ කටයුතු

LeoGift.lk LeoGift.lk
Sama Mawatha,
Battaramulla

Leo Gift 🇱🇰 Customize gift packs 🚚 Island wide cash on delivery 🎁 Make gift Special,Day Special 🎁 👔 Box Of Love Gift YouR LovE

AgroZonez AgroZonez
Batapotha
Battaramulla, 10120

We sell organically produced plants, Vegetables, Condiments, Fertilizer, and Potting mixtures

KeliB’s Cupcakes KeliB’s Cupcakes
Pelawatte
Battaramulla, 10120

Fresh and Simple

Crafts by Z Crafts by Z
Battaramulla

We do provide Paper crafts (Origami) 3D items as per your requirement for a reasonable price. Just DM to place your order.

ChronoTecnica ChronoTecnica
Battaramulla, 10120

Selected collection of authentic antique wall clocks and kerosene oil lamps. Traditional clock makers with 90 years of presence in Colombo.