Niyama.lk

Online Shop

27/11/2022

💖Gluta Prime Plus Face Cream..මේක පාවිච්චි කරලා සති 2ක් වගේ අඩු කාලෙකින් සමේ ලප කැළැල්, අඳුරු පැහැය, සමේ වියලි බව සේරම නැතිවෙලා හොඳ glow එකක් ගන්න පුළුවන්. මේක night cream එකක් හැටියටත් Day time එකේ sun protector එකක් හැටියට දිවා කාලයේදීත් භාවිතා කරන්න පුළුවන්.
මෙය ඇමරිකානු නිෂ්පාදනයක්. ලොවපුරා සම පැහැපත් කිරීමට යොදා ගන්නා Glutathione Collagen, Rosehip oil , blueberry සහ Raspberry extracts ,Grape seeds , Milk Protein වැනි ස්වභාවික සාරයන් අඩංගුයි. මේ ක්‍රීම් එක කුරුලෑ, ලපකැළැල් , සමේ වියළිබව , සම රැලි වැටීම වගේ ගැටළු තියෙන කාන්තා පිරිමි දෙගොල්ලන්ටම පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Bleaching අඩංගු නිෂ්පාදන භාවිතා කරලා skin එක damage වෙලා තියෙනවනම් ඒකටත් හොඳ විසඳුමක්.
ඔයාලත් මෙවැනි ඕනෑම රුපලාවන්‍ය නිෂ්පාදනයක් විශ්වාසයෙන් මිලදී ගන්න අවශ්‍යනම් Handybuy.lk ආයතනයෙන් ඔයාලගෙ ගෙදරටම ගෙන්ව ගන්න පුළුවන්.
මිල: රු. 2800/=
🚛 දිවයිනපුරා බෙදාහැරීම්.
🔴 විස්තර සඳහා
අමතන්න/WhatsApp📞📞 +94 741677162

14/11/2022

🔴🔴🔥💖Niyama.lk Offers >>Buy 2 for Rs 6000/=🍁🍁✨💙
🔥🔥💖💖වර්ධ නයට >>>මිල රුපියල් 3400/=
කාල යට ස්ප්‍රේ : Rs. 3200/=
🚚🚚All Island Delivery.
✅ ගෙන්වා ගැනීමට
✅ අමතන්න / WhatsApp: 📞📞0741677162
✅දිවයින පුරා බෙදාහැරීම්
🔴💯 රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කෙරේ🔴
Special price reduction at the end of the year.
Russian Titan Gold 3400/- only(💯Original)
උසස්ම තත්වයේ රුසියානු සහ ජර්මානු නිෂ්පාදන
ජාත්‍යන්තරව පිලිගත් උසස්ම ප්‍රතිඵල
විශ්වාසනීය අති සාර්ථක ප්‍රතිපල
අප දැනට අවුරුදු 05 ක පමණ සිට පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනාගෙන ඇත.
ඔබගේ අතට පාර්සලය ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න.
Niyama.lk சலுகைகள் >>ரூ. 6000/=க்கு 2 வாங்கவும்.🍁🍁✨💙❤️💝
🔥🔥💖💖Tவளர்ச்சிக்கு >>>விலை ரூ.3400/=
நேரம் தெளிப்பு: ரூ. 3200/=
🚚🚚அனைத்து தீவு டெலிவரி.
✅ தொடர்பு கொள்ளவும் / WhatsApp: 📞📞0741677162
✅திவைன பரவ பகிர்வீம்
🔴💯 ரகசியம் பாதுகாக்கப்படுகிறது🔴
மிக உயர்ந்த தரம் வாய்ந்த ரஷ்ய மற்றும் ஜெர்மன் தயாரிப்புகள்
சர்வதேச அளவில் அங்கீகரிக்கப்பட்ட மிக உயர்ந்த முடிவுகள்
நம்பகமான திருப்புமுனை முடிவுகள்

Niyama.lk Online Shop

25/06/2022

🔴🔴🔥💖HandyBuy.lk Offers >>Buy 2 for Rs 6000/=🍁🍁✨💙❤️💝
🔥🔥💖💖Titan Gold>>>මිල රුපියල් 3400/--
🚚🚚All Island Delivery.
✅ ගෙන්වා ගැනීමට
✅ අමතන්න / WhatsApp: 📞📞0777 19 22 30/ 0777166925
✅දිවයින පුරා බෙදාහැරීම්
🔴💯 රහස්‍යභාවය ආරක්ෂා කෙරේ🔴
Special price reduction at the end of the year.
Russian Titan Gold 3400/- only(💯Original)
උසස්ම තත්වයේ රුසියානු නිෂ්පාදනය
ජාත්‍යන්තරව පිලිගත් උසස්ම ප්‍රතිඵල
විශ්වාසනීය අති සාර්ථක ප්‍රතිපල
අප දැනට අවුරුදු 05 ක පමණ සිට පාරිභෝගික විශ්වාසය දිනාගෙන ඇත.
ඔබගේ අතට පාර්සලය ලැබුණු පසු මුදල් ගෙවන්න.
HandyBuy.lk சலுகைகள் >>ரூ. 6000/=க்கு 2 வாங்கவும்.🍁🍁✨💙❤️💝
🔥🔥💖💖Titan Gold>>>மில ரூபாய் 3400/--
🚚🚚அனைத்து தீவு டெலிவரி.
✅ தொடர்பு கொள்ளவும் / WhatsApp: 📞📞0777 19 22 30/ 0777166925
✅திவைன பரவ பகிர்வீம்
🔴💯 ரகசியம் பாதுகாக்கப்படுகிறது🔴
ஆண்டு இறுதியில் சிறப்பு விலை குறைப்பு.
ரஷ்ய டைட்டன் தங்கம் 3400/- மட்டும்(💯அசல்)
உயர்மட்ட நிலைமையே உற்பத்தி
சர்வதேசப் புகழ்பெற்ற உயர்மட்ட ப்ளாட்
நம்பிக்கையான அதி வெற்றிகரமான பிரதிபல
தற்போது 05 கிலோகிராம் வரை நம்பிக்கை கொண்டுள்ளனர்.
உங்கள் பக்கம் பார்சலய கிடைத்த பின் பணம் செலுத்துங்கள்

Want your business to be the top-listed Shop in Bambalapitiya?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Telephone

Website

Address


Bambalapitiya
Bambalapitiya

Other Shopping & Retail in Bambalapitiya (show all)
epicstore.lk epicstore.lk
6A, Duplication Road
Bambalapitiya, 00500

Ten2seven.lk Ten2seven.lk
2 Second Floor
Bambalapitiya, 0094

All brand phones available with genuine company warranty with the best price in the market

Used Underwear Used Underwear
Colombo
Bambalapitiya

Stylify.lk Stylify.lk
Bambalapitiya

Stylify.lk is an online platform with a verify of modern trendy & personalized gift collection to ce

Thea.lk Thea.lk
Bambalapitiya, 004000

Thea.lk is Sri Lanka's premier online shopping place. Stylish Clothes, Mobiles, Electronics, and muc

Anythingatsupun Anythingatsupun
#16 R. A. De Mel Mawatha
Bambalapitiya, 00400

Anything you need under one roof. Island-wide cash on delivery available.

Sale Tale.LK Sale Tale.LK
1011, Galle Road
Bambalapitiya, 400

We deliver all your house hold & fashion needs online. Your one stop online shopping solution

Tech Corp Solutions Pvt Ltd Tech Corp Solutions Pvt Ltd
No 502E 3rd Floor Unity Plaza Colombo 04
Bambalapitiya, 400

We are Tech Corp! Your one stop shop for all your tech needs. #wemakeIThappen

dealcorner.lk dealcorner.lk
Bambalapitiya

� Quality products at an affordable price All your day to day needs under one roof Island wide del

Perchasing lanka Perchasing lanka
23, Haig Road
Bambalapitiya

Gamezstreet Gamezstreet
Lower Ground Floor, Unity Plaza. Galle Road
Bambalapitiya, 00400

GAMES STREET is the most prestigious Gaming Store in Sri Lanka, delivers the best gaming experience