Balamuda.lk

we are provide professional ads creating,and publishing for your business. Terms & Conditions/නියම සහ කොන්දේසි

Content provided on this Site is solely for informational purposes.

Product representations including price, available stock, features, add-ons, and any other details as expressed on this Site are the responsibility of the vendors displaying them and are not guaranteed as completely accurate by us. Submissions or opinions expressed on this Site are those of the individual(s) posting such content and may not reflect our opinions.

මෙම වෙබ් අඩවියේ සපයා ඇති අන්තර්ගත

09/06/2022

https://fb.watch/dxZP6VqYdk/
ඒන්න අප හා එක්ව ජීවිතය ජය ගන්න.මේ ඔබේ අවස්ථාවයි.

18/05/2022
18/05/2022

ලාංකික දේ අගයන ..ලාංකික ව්‍යාපාරිකයන්ට අපහසුතාවයකින් තොරව තම අවශ්‍යතා සපුරා දෙන එකම ආයතනය නොමිලේ ලියපදිංච් වෙමු .https://play.google.com/store/apps/details?id=com.balamuda

03/05/2022

ශ්‍රී ලාංකික ඔබට ඩිජිටල් අවකාශයේ ඔබේ ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කර ගැනීමට , 🔥භාණ්ඩ මිලදී ගන්නන් සේවා සපයන්නන් නිවැරදිව සොයා ගන්න, 🌍රට පුරා විතරක් නෙමෙයි ලොව වටා ඔබේ වෙළද නාමයෙන් business එක promote කරන්න... 📲Social Media Marketing ,SMS , E mail Campaign සදහා නිවැරදි මගක් ලබා ගන්න.. 🖥️ලස්සන වීඩියෝ ඇඩ් එකක්, පෝස්ට් එකක් වගේම වෙබ් සයිට් එක හදාගන්න.. 🎶 කස්ටමර්ස්ලා කෝල් කරනකොට Ring Beckton එකක් හදාගන්න.. ඔබ අප සමග එක්ව ලාංකික ව්‍යාපාරයන්ට ශක්තියක් වෙන්න කැමති අයෙක් නම්? ඔබේ පොඩි business එක ගැනත් අපිට කියන්න 💪💪 අදම App එක Download කරගන්න...(Balamuda.lk)😍😍🎉️ https://play.google.com/store/apps/details?id=com.balamuda https://youtu.be/xBZvMK4kDYQ

ලියාපදිංචි වීමට..👇
https://balamuda.lk/Loginregister/Registerwithcode/BLK0742

Balamuda.lk updated their phone number. 02/02/2022

Balamuda.lk updated their phone number.

Balamuda.lk updated their phone number.

Balamuda.lk updated their website address. 02/02/2022

Balamuda.lk updated their website address.

Balamuda.lk updated their website address.

02/02/2022

bit.ly

Balamudalk >> https://bit.ly/3sgv4im

🛑බලමුද.lk වෙබ් අඩවිය සුළු ,මධ්‍ය සහ මහා පරිමාණ ව්‍යාපාරික ප්‍රජාව උදෙසා නිර්මාණය කරන ලද්දකි .
🛑මෙම කොවිඩ් වසංගත සමයේදී අඩපණ වූ සියලුම ව්‍යාපාර සදහා නැවත හිස එසවීමට, අවම මිල ගණන් යටතේ වෙළද ප්‍රචාරණ කටයුතු සිදු කර ගැනීමට අවස්ථාව බලමුද.lk වෙබ් පිටුව තුල පවතී.
🛑එමගින් තම ව්‍යාපාර වල අලෙවිය වැඩිකරගැනීමටත් , අමතර අදායමක් අපේක්ෂාවෙන් සිටින ප්‍රජාවට අවශ්‍ය මුදල් සොයා ගැනීමටත් අප වෙබ් පිටුව හරහා අවස්ථාව සැලසෙනු ඇත.
🛑ඔබට අවශ්‍ය ලුහුඩු දැන්වී පලකරගැනීමට හැකි වීම අප සතු සේවයකි .
🛑බලමුද.lk You tube චැනලය හරහා ,සැපයුම්කරුවන්ට ඔවුන්ගේ ව්‍යාපාරය සම්බන්දයෙන් වන Video ලබා දිය හැකි වීමද අප වෙබ් අඩවිය විසින් සිදු කරන තවත් සුවිශේෂී කාර්යයකි.

bit.ly

Balamuda.lk updated their address. 30/01/2022

Balamuda.lk updated their address.

Balamuda.lk updated their address.

07/05/2020

OVENRO RENT A CAR SERVICE

OVENRO RENT A CAR

07/05/2020

OVENRO RENT A CAR

27/04/2020

Ads.lk Ad Creation | PHONE CARE -Bulnewa

තමන්ගේ පුංචි ව්‍යාපාරයට මේ වගේ වෙළද දැන්වීමක් නිර්මාණය කරගන්න වගේම නොමිලේ ප්රචාරය කරගන්න අමතන්න.071-364 84 56

23/04/2020

සාමාන්‍යය TAXI ෙස්වාවකට වඩා ෙවනස්ම ටැක්සි ෙස්වාවක්.. DROP ME

Photos from Balamuda.lk's post 05/03/2020

071-364 84 56 අමතන්න.
Photoshop/Lightroom Presets and overlays
Rs.2000/=

OVER 6000 PRODUCTS FOR YOU!
Discover over 6000 products including Action for photoshop, Preset for lightroom and Overlay.
The quality that distinguishes Beautify makes this bundle one of the most appreciated and used by photographers.
By purchasing it, you will have more than 6000 professional and excellent quality products available.

HD OVERLAY
The overlays, included in the MegaBundle, are the most voted and downloaded by photographers. Specially created by photographers, our overlays are able to satisfy every type of photography, from portrait to landscape.

PHOTOSHOP ACTION
Make your photos perfect with the brand new Beautify actions.
Our actions are created by professional photographers for all those who want to make a change to improve their photos, once you use them, you will not be able to do without them.

LIGHTROOM PRESET
If we were to explain in a few words our presets for Lightroom we will surely say: Perfection, quality and balance.
Our presets in fact manage to adapt to all types of photographs and always manage to make them alive with color and contrast.

WHAT'S INCLUDED:
PHOTOSHOP ACTION

-Rain: 2 action

-Landscape: 9 action
-Snow: 1 action

-Retouch effect: 11 action

-Sun effect: 10 action

-Variation warm color: 10 action

-Transparency color: 11 action
-Lux: 11 action

-Nature: 10 action

-Tempting color: 10 action

-Travel: 70 action

-Luxury: 50 action

-Autumn: 60 action

-Newborn: 70 action

-Summer: 25 action

-Colorize: 90 action

-Black & white: 140 action

-Traveller 2: 35 action

-B & W2: 50 action

-Film: 95 action

-Film 2: 50 action

-Film 3: 75 action

-Nighty: 65 action

-Citylife night: 65 action

-Colorize 2: 95 action

-colorize pro: 45 action

-Art: 170 action

-Art2: 50 Action

-Glamour art: 95 action

-Particular Color: 80 action

-DeepContrast: 70 action

-Dreamy: 115 action

-Lightlife: 45 action

-Drama: 70 action

-Dreamlike: 75 action

-Monotone: 75 action

-Material Adjustment: 85 action

-OutDoor: 65 action

-MagiColor: 60 action

-Duotone: 70 action

-TrioTone: 45 action

-Happiness: 55 action

-Magician: 235 action

-Fashion: 110 Action

-Fashion 2: 105 action

-Fashion3: 115 action

-Fashion4: 115 action

-Fashion5: 95 action

-Cinematic: 110 action

-Look: 115 action

-Cinematic2: 95 action

-Kitchen: 65 action

-Kitchen (2): 60 action

-Kitchen (3): 75 action

-Kitchen (4): 75 action

-Outdoor (4): 65 action

-Fashion: 50 action

-Sunshine: 70 action

-Sunshine2: 85 action

-High dynamic range: 115 action

-Warm: 95 action

-ProContrast: 130 action

-Extractor: 85 action

-Leisure: 95 action

-Sunday: 125 action

-Sunday2: 145 action

-Sunday (3): 140 action

-Family: 85 action

LIGHTROOM PRESET

Cinematic: 120 presets

Holiday vol.1: 80 presets
Holiday vol.2: 93 presets
Love you: 97 presets

Magical: 70 presets
Magical vol. 2: 65 presets
Nighty: 68 presets
Sunlight: 60 presets

OVERLAY:

Bokeh: 30 overlays

Cloud: 5 overlays
Fireworks: 11 overlays

Landscape beam: 9 overlays

Leaf: 16 overlays

Lens flare: 37 overlays

Light: 6 overlays

Lighting: 21 overlays

Magic light dust: 13 overlays

Mystery: 17 overlays

Petals: 11 overlays

Rain: 30 overlays

Sky: 32 overlays

Snow: 43 overlays

Star: 22 overlays

Sun beam: 57 overlays

Videos (show all)

ශ්‍රී ලාංකික ඔබට ඩිජිටල් අවකාශයේ ඔබේ ව්‍යාපාරය ප්‍රවර්ධනය කර ගැනීමට ,   🔥භාණ්ඩ මිලදී ගන්නන් සේවා සපයන්නන් නිවැරදිව සොයා ...
OVENRO RENT A CAR SERVICE
Ads.lk Ad Creation | PHONE CARE -Bulnewa
සාමාන්‍යය TAXI ෙස්වාවකට වඩා ෙවනස්ම ටැක්සි ෙස්වාවක්.. DROP ME

Telephone

Address


No.46/2/44 Udumulla Road , Himbuthana
Angoda

Opening Hours

Monday 08:00 - 20:00
Tuesday 08:00 - 20:00
Wednesday 08:00 - 20:00
Thursday 08:00 - 20:00
Friday 08:00 - 20:00
Saturday 08:00 - 20:00
Sunday 08:00 - 20:00

Other Advertising/Marketing in Angoda (show all)
Colombo අපි with balamuda.lk Colombo අපි with balamuda.lk
Angoda

සියලුම බස්නාහිර පලාතේ ඉන්න සේවා සපයන්නන් ,වියාපාර පිලිබදව දැනගන්න අපි එක්ක ඉන්න

Max Creations Max Creations
Mandawila Road
Angoda, 10620