Ason BaaZar Yokohama

Ason BaaZar Yokohama

Ason BaaZar Yokohama, 食料品店, 神奈川県横浜市神奈川区ニツ谷町4-7 笹部ビル 302, Yokohamaの連絡先情報、マップ、方向、お問い合わせフォーム、営業時間、サービス、評価、写真、動画、お知らせ。

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 24/10/2021

Delivery ok

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 25/09/2021

सम्पर्णमा नमस्कार🙏🙏🙏
यस ASON BAAZAR हिगासी कानागावा स्टेशनबाट नजिक रहेको र तपाईहरुलाई घर तथा रेस्टुरेन्टमा आबश्यक पर्ने दैनिक ऊपभोग्य सामाग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराऊने छौ !!
साथै रेमिटेन्स,को पनि सुबिधा रहेको जानकारी गराऊदछौ !! साथमा जापानको जुनसुकै ठाऊमा पनि डेलिभरी गरिने छ
(हिगासी कानागावा नजिक को ठाऊ सम्म फ्रि डेलिभरीको पनि सुबिधा रहेको छ )
सम्पर्क गर्नुहोला 080-5834-9365 😍😍😍💕💕
Address:Kanagawa, Yokohama, Kanagawa Ward, Futatsuyachō, 4−7 笹部ビル

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 29/08/2021

सम्पर्णमा नमस्कार🙏🙏🙏
यस ASON BAAZAR हिगासी कानागावा स्टेशनबाट नजिक रहेको र तपाईहरुलाई घर तथा रेस्टुरेन्टमा आबश्यक पर्ने दैनिक ऊपभोग्य सामाग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराऊने छौ !!
साथै रेमिटेन्स,को पनि सुबिधा रहेको जानकारी गराऊदछौ !! साथमा जापानको जुनसुकै ठाऊमा पनि डेलिभरी गरिने छ
(हिगासी कानागावा नजिक को ठाऊ सम्म फ्रि डेलिभरीको पनि सुबिधा रहेको छ )
सम्पर्क गर्नुहोला 080-5834-9365 😍😍😍💕💕
Address:Kanagawa, Yokohama, Kanagawa Ward, Futatsuyachō, 4−7 笹部ビル

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 22/08/2021

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 21/08/2021

सम्पर्णमा नमस्कार🙏🙏🙏
यस ASON BAAZAR हिगासी कानागावा स्टेशनबाट नजिक रहेको र तपाईहरुलाई घर तथा रेस्टुरेन्टमा आबश्यक पर्ने दैनिक ऊपभोग्य सामाग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराऊने छौ !!
साथै रेमिटेन्स,को पनि सुबिधा रहेको जानकारी गराऊदछौ !! साथमा जापानको जुनसुकै ठाऊमा पनि डेलिभरी गरिने छ
(नजिक को ठाऊ सम्म फ्रि डेलिभरीको पनि सुबिधा रहेको छ )
सम्पर्क गर्नुहोला 080-5834-9365 😍😍😍💕💕
Address:Kanagawa, Yokohama, Kanagawa Ward, Futatsuyachō, 4−7 笹部ビル

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 19/08/2021

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 15/08/2021

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 14/08/2021

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 11/08/2021

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 10/08/2021

सम्पर्णमा नमस्कार🙏🙏🙏
यस ASON BAAZAR हिगासी कानागावा स्टेशनबाट नजिक रहेको र तपाईहरुलाई घर तथा रेस्टुरेन्टमा आबश्यक पर्ने दैनिक ऊपभोग्य सामाग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराऊने छौ !!
साथै रेमिटेन्स,को पनि सुबिधा रहेको जानकारी गराऊदछौ !! साथमा जापानको जुनसुकै ठाऊमा पनि डेलिभरी गरिने छ
(नजिक को ठाऊ सम्म फ्रि डेलिभरीको पनि सुबिधा रहेको छ )
सम्पर्क गर्नुहोला 080-5834-9365 😍😍😍💕💕
Address:Kanagawa, Yokohama, Kanagawa Ward, Futatsuyachō, 4−7 笹部ビル

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 07/08/2021

सम्पर्णमा नमस्कार🙏🙏🙏
यस ASON BAAZAR हिगासी कानागावा स्टेशनबाट नजिक रहेको र तपाईहरुलाई घर तथा रेस्टुरेन्टमा आबश्यक पर्ने दैनिक ऊपभोग्य सामाग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराऊने छौ !!
साथै रेमिटेन्स,को पनि सुबिधा रहेको जानकारी गराऊदछौ !! साथमा जापानको जुनसुकै ठाऊमा पनि डेलिभरी गरिने छ
(नजिक को ठाऊ सम्म फ्रि डेलिभरीको पनि सुबिधा रहेको छ )
सम्पर्क गर्नुहोला 080-5834-9365 😍😍😍💕💕
Address:Kanagawa, Yokohama, Kanagawa Ward, Futatsuyachō, 4−7 笹部ビル

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 05/08/2021

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post

05/08/2021
Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 04/08/2021

सम्पर्णमा नमस्कार🙏🙏🙏
यस ASON BAAZAR हिगासी कानागावा स्टेशनबाट नजिक रहेको र तपाईहरुलाई घर तथा रेस्टुरेन्टमा आबश्यक पर्ने दैनिक ऊपभोग्य सामाग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराऊने छौ !!
साथै रेमिटेन्स,को पनि सुबिधा रहेको जानकारी गराऊदछौ !! साथमा जापानको जुनसुकै ठाऊमा पनि डेलिभरी गरिने छ
सम्पर्क गर्नुहोला 080-5834-9365 😍😍😍💕💕
Address:Kanagawa, Yokohama, Kanagawa Ward, Futatsuyachō, 4−7 笹部ビル

30/07/2021

Delivery 📦 also available

सम्पर्णमा नमस्कार🙏🙏🙏
यस ASON BAAZAR हिगासी कानागावा स्टेशनबाट नजिक रहेको र तपाईहरुलाई घर तथा रेस्टुरेन्टमा आबश्यक पर्ने दैनिक ऊपभोग्य सामाग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराऊने छौ !!
साथै रेमिटेन्स,को पनि सुबिधा रहेको जानकारी गराऊदछौ !! आउनुहोस सेवा गर्ने मौका दिनुहोस😍😍😍💕💕

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 29/07/2021

👋👋👋Thank you for trusting us We are nothing without customers! Welcome to our reopen shop Ason baazar higashikanagawa where you'll find Nepalese n Indian foods you want! Your presence is our motivation to do better!、、😍😍🤩 contact no:080-5834-9365

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 21/07/2021

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 16/07/2021

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 12/07/2021

सम्पर्णमा नमस्कार🙏🙏🙏
यस ASON BAAZAR हिगासी कानागावा स्टेशनबाट नजिक रहेको र तपाईहरुलाई घर तथा रेस्टुरेन्टमा आबश्यक पर्ने दैनिक ऊपभोग्य सामाग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराऊने छौ !!
साथै रेमिटेन्स,को पनि सुबिधा रहेको जानकारी गराऊदछौ !! आउनुहोस सेवा गर्ने मौका दिनुहोस😍😍😍💕💕address:神奈川県横浜市神奈川区ニツ谷町4-7笹部ビル302

12/07/2021

सम्पर्णमा नमस्कार🙏🙏🙏
यस ASON BAAZAR हिगासी कानागावा स्टेशनबाट नजिक रहेको र तपाईहरुलाई घर तथा रेस्टुरेन्टमा आबश्यक पर्ने दैनिक ऊपभोग्य सामाग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराऊने छौ !!
साथै रेमिटेन्स,को पनि सुबिधा रहेको जानकारी गराऊदछौ !! आउनुहोस सेवा गर्ने मौका दिनुहोस😍😍😍💕💕

11/07/2021

सम्पर्णमा नमस्कार🙏🙏🙏
यस ASON BAAZAR हिगासी कानागावा स्टेशनबाट नजिक रहेको र तपाईहरुलाई घर तथा रेस्टुरेन्टमा आबश्यक पर्ने दैनिक ऊपभोग्य सामाग्री सुलभ मुल्यमा उपलब्ध गराऊने छौ !!
साथै रेमिटेन्स,को पनि सुबिधा रहेको जानकारी गराऊदछौ !! आउनुहोस सेवा गर्ने मौका दिनुहोस😍😍😍💕💕

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 11/07/2021

We are open again

11/07/2021

We’re opening from today everyone welcome 🙏

06/07/2021

इमिग्रेशनमार्फत जारी भैसकेका वा हुने सिओइ (सर्टिफिकेट अफ इलिजिबिलीटी) बारे अपडेटः

जापान अध्यागमनको वेवसाइटमा हालसालै प्रकाशित सूचना अनुसार गतबर्ष २०२० जनवरी १ तारिकदेखि २०२१ सालको जुलाई ३१ सम्म अध्यागमनले जारी गरेका सिओइहरुको म्याद थप भई २०२२ को जनवरी ३१ सम्म पुगेको छ ।

त्यस्तै यही बर्ष २०२१ अगस्त १ तारिकदेखि २०२२ जनवरी ३१ सम्म जारी हुने सिओइको म्याद पहिलेझै ६ महिना कायम रहने सूचनामा उल्लेख छ ।

थप जानकारीका लागि तलको सूचना हेर्नुहोला । (अंग्रेजी वा नेपालीमा उपलब्ध भैसकेको छैन, भएमा अपडेट गर्नेछौं । )

04/07/2021
28/06/2021
28/06/2021

Hello
We’re Reopening
SOON

15/12/2020

Dear sir /madam,
Today’s 1st Exchange Rate:
Today’s Current Exchange Rate:- NPR 100,000 = JPY 89,486 JPY 1 = NPR 1.1175
Have a Good Time.

13/12/2020

Dear sir /madam,
Today’s 1st Exchange Rate:
Today’s Current Exchange Rate:- NPR 100,000 = JPY 89,598 JPY 1 = NPR 1.1161
Have a Good Time.

08/11/2020

Dear sir /madam,
Today’s 1st Exchange Rate:
Today’s Current Exchange Rate:- NPR 100,000 = JPY 88,457 JPY 1 = NPR 1.1305
Have a Good Time.

07/11/2020

Dear sir /madam,
Today’s 1st Exchange Rate:
Today’s Current Exchange Rate:- NPR 100,000 = JPY 88,457 JPY 1 = NPR 1.1305
Have a Good Time.

01/11/2020

Dear sir /madam,
Today’s 1st Exchange Rate:NPR 100,000 = JPY 89,175 JPY 1 = NPR 1.1214
Have a Good Time.

31/10/2020

Dear sir /madam,
Today’s 1st Exchange Rate:
Today’s Current Exchange Rate:- NPR 100,000 = JPY 89,183 JPY 1 = NPR 1.1213
Have a Good Time.

30/10/2020

Dear sir /madam,
Today’s 1st Exchange Rate:
Today’s Current Exchange Rate:- NPR 100,000 = JPY 89,207 JPY 1 = NPR 1.121
Have a Good Time.

Photos from Ason BaaZar Yokohama's post 23/10/2020

Rayoko sagg ayo haii

21/10/2020

Today’s 2nd Exchange Rate:
Today’s Current Exchange Rate:- NPR 100,000 = JPY 90,893 JPY 1 = NPR 1.1002
Have a Good Time.

21/10/2020

Dear sir /madam,
Today’s 1st Exchange Rate:
Today’s Current Exchange Rate:- NPR 100,000 = JPY 90,984 JPY 1 = NPR 1.0991
Have a Good Time.

18/10/2020

Dear sir /madam,
Today’s 1st Exchange Rate:
Today’s Current Exchange Rate:- NPR 100,000 = JPY 90,736 JPY 1 = NPR 1.1021
Have a Good Time.

14/10/2020

Dear sir /madam,
Today’s 1st Exchange Rate:
Today’s Current Exchange Rate:- NPR 100,000 = JPY 91,167 JPY 1 = NPR 1.0969
Have a Good Time..

13/10/2020

Today’s
Today’s Current Exchange Rate:- NPR 100,000 = JPY 91,150 JPY 1 = NPR 1.0971
Have a Good Time..

カテゴリー

電話番号

ウェブサイト

住所

神奈川県横浜市神奈川区ニツ谷町4-7 笹部ビル 302
Yokohama, Kanagawa
2210823

食料品・日用品のその他Yokohama (すべて表示)
Thực Phẩm Việt Duyên Hải Thực Phẩm Việt Duyên Hải
神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-6-5大善1F
Yokohama, 230-0051

Địa chỉ: 230-0051 神奈川県横浜市鶴見区鶴見中央1-6-5大善ビル1F  * Đi bộ 2 ph

Chợ Việt Aikogun Chợ Việt Aikogun
愛甲郡愛川町中津 210-1-2F
Yokohama, 243-0303

Chợ Việt Aikogun Aikawamachiアジア雑貨店chuyên sĩ lẻ tạp hoá Việtベトナム料理や飲み物をはじめ、売店で扱うさまざまな商品を用意。

Airi Finds - JP Airi Finds - JP
Kanagawa-ken
Yokohama, 235-0015

We sell Japan baby apparel, accessories and Japan goodies: chocolates, snacks, noodles and more.

Tạp Hóa Hiếu Béo yokohama Tạp Hóa Hiếu Béo yokohama
神奈川県横浜市中区, 扇町2丁目5-5, タカシンビル 2F 3F 4F
Yokohama, 231-0027

-Chuyên sỉ lẻ đồ khô tạp hóa. -Nhà hàng các món ăn việt -Karaoke 24/7 -Vận chuyển - đưa đón sân bay

Gaijins Grocery Gaijins Grocery
Yokohama

Selling Philippine Grocery Products In Japan

dilmi_zakaria dilmi_zakaria
Yokohama, 00416

eeetshall eeetshall
港北区綱島西2-8-1
Yokohama, 223-0053

カフェ

ᴋʏᴀsᴀʀɪɴ ᴍᴀʀᴛ ᴋʏᴀsᴀʀɪɴ ᴍᴀʀᴛ
Yokohama

Your One-Stop Online Grocery Store 100% authentic Japanese products Worldwide Shipping PayPal /

Vietnam Foods Vietnam Foods
横浜市中区長者町9-175 吉田ビル102
Yokohama, 231-0033

This is Vietnam Foods grocery store. Providing Vietnam commodities, fruits, vegetables in wholesale

Hàng Nội Địa Nhật Huấn Quỳnh JP Hàng Nội Địa Nhật Huấn Quỳnh JP
神奈川県川崎市川崎区南町7-14ウインベルソロ川崎第13-104
Yokohama, 2100015

Hàng Nhật Nội Địa 【Hàng Siêu Tốt_Giá Siêu Hời】

Akihiro's Online Shop Akihiro's Online Shop
Yokohama

���legit Online Seller���

霧が丘デポー 霧が丘デポー
緑区霧が丘5-2-6
Yokohama, 2260016

国産、無添加、減農薬、こだわりの安心食材を取り扱う生協です。