Diyamante Jewelries

Diyamante Jewelries

Diyamante Jewelries is a licensed business in Japan with certificate and a DTI registered business Only negotiate with the following Bank Details.

ONLINE TRANSACTION GUIDE:

We, at Diyamante Jewelries, values our client’s safety for every online transaction. To our dear and valued first time and loyal clients, please read our guide below carefully for a safe and smooth transaction. OFFICIAL BANK ACCOUNTS:
BPI Account No: 0749173351
Eastwest Bank Account No: 200040827209
JP Bank Account No: 10710-15223761
Gcash Account No: 0999768***

We wou

Photos from Diyamante Jewelries's post 13/06/2023

AQUAMARINE ✨💎✨

Photos from Diyamante Jewelries's post 13/06/2023

Chance to get this limited Item ✨👍🏻✨
Quality and reasonable price 💯🤩💯

Photos from Diyamante Jewelries's post 13/06/2023

K18 Moissanite Dia Earrings ✨💎✨
Super affordable po getching nyo na!
As in budget meal ang price ✨👍🏻💯

10/04/2023

Ang Ganda!!!
K18 Onyx w/cross Bracelet✨ 🖤✨

Photos from Diyamante Jewelries's post 10/04/2023

Sango Ring/Bracelet ❤️🇯🇵💯

Photos from Diyamante Jewelries's post 10/04/2023

‼️NEW ITEM‼️
Multi color earrings/ring
*other ring is design ring.*
you can mix-up the ring according to your style ✨👍🏻✨

Photos from Diyamante Jewelries's post 24/03/2023

Super cute rings ✨💍 ✨
Affordable price 🇯🇵💯😍
🍀Lucky Charm 🍀

“Maganda po tong pang Aura at para sa mga jonakiz nting girls “kahit punuin ntin ang daliri ntin ok lng at sulit promise✨🫰🏻🫰🏻🫰🏻✨

Fluorite Gems:19,800¥
Chrysoprase Gems:14,800¥
+price po pag bigger size

Photos from Diyamante Jewelries's post 14/03/2023

Two way kihei/chain earrings
‼️NEW‼️
✨Super Elegant and fashionable✨
Very affordable price 👍🏻💯👍🏻

Photos from Diyamante Jewelries's post 08/03/2023

🤍🤎 BANGLE and BRACELET 🤎🤍

Available po pm lng sa may gusto 💕

Photos from Diyamante Jewelries's post 08/03/2023

Pili na po💕👍🏻💕

Photos from Diyamante Jewelries's post 11/02/2023

Clover design jewelry

Photos from Diyamante Jewelries's post 09/02/2023

‼️New Item‼️
Cameo Ring available po pm lng👍🏻
May pendant at hikaw na ganyan din po pm lng sa may gusto 😘

Photos from Diyamante Jewelries's post 24/01/2023

Coin Earrings 💛💛💛

24/01/2023

Elegant hoop Earring💛
Available 🇯🇵👍🏻💯

21/01/2023

Bahay LIVE po tayo mga bebe💕
9:00pm🇯🇵
8:00pm🇵🇭

(ONHAND ITEMS)
Baka po may magustuhan kayo.. mura lng po kc old price pa po to lahat.
Yoroshiku po💛🙏🏻💛

Photos from Diyamante Jewelries's post 19/01/2023

Isama nyo to sa mga collection nyo mga madam!!! This will give colors to your jewelry box💚💜💙❤️🤍🧡💛🖤🤎

Photos from Diyamante Jewelries's post 19/01/2023

💛MOTHER&CHILD PENDANT💛

19/01/2023

💚Super Elegant Pendant💚
Pm lang po very affordable price 👍🏻💚

10/01/2023

ONHAND ITEM 💖
Pm lang mga bebe ko 🙏🏻💕💕💕

Photos from Diyamante Jewelries's post 23/12/2022

Elegant and Fashionable Ring
K18 japan gold 💯

Photos from Diyamante Jewelries's post 23/12/2022

‼️New New New‼️
Assorted Design Necklace
‼️Very affordable price ‼️💯
Pm na po habang sale pang regalo 🎁

𝙽𝙾𝚃𝙴: Prices may subject to change without prior notice.

Photos from Diyamante Jewelries's post 13/12/2022

Christmas Rush has never been this Shiny and Sweet! ✨🎄

Overwhelming orders but the thought of putting smiles on everyone’s faces when they’ll receive their gifts are most rewarding! 🤗🎁

Message us to order! 💌

▫️Reseller Price
▫️Available while stocks lasts

Photos from Diyamante Jewelries's post 04/12/2022

✨ Gold Bar Pendant ✨
Our Best Seller item! 🤩

Message us to reserve just in time for Christmas! 🎄🎁

04/12/2022

Looking for a perfect gift this Holiday Season? 🎁
Check out our new release!

✨ Solid Gold Bar Japan Gold Pendant ✨

Open for reservation now!
Send us a message 💌

29/11/2022

‼️New Item ‼️

💛K18 Safety Pin Design Jewelry💛
𝙽𝙾𝚃𝙴: Price may subject to change without prior notice.

Photos from Diyamante Jewelries's post 29/11/2022

𝐎𝐍-𝐇𝐀𝐍𝐃 & 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 𝐓𝐎 𝐒𝐇𝐈𝐏

Authentic T&Co. Pendant (Subasta)

Market Price:
¥60,000
₱30,000

Sale Price:
¥50,000
₱25,000

FREE SHIPPING WITHIN JAPAN‼️

ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ?

ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ʏᴏᴜʀ ᴏʀᴅᴇʀ ꜰᴏʀᴍ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ
ɴᴀᴍᴇ:
ᴀᴅᴅʀᴇꜱꜱ:
ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ɴᴏ.:
ᴏʀᴅᴇʀ: (ᴀᴛᴛᴀᴄʜ ᴀ ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛ)
ᴍᴏᴅᴇ ᴏꜰ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ:
ᴘʀᴇꜰꜰᴇʀᴇᴅ ᴄᴏᴜʀɪᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ:

ꜰᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ɪɴꜰᴏ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ 💌

▫️ᴀᴜᴛʜᴇɴᴛɪᴄ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ ᴊᴇᴡᴇʟʀɪᴇꜱ 🇯🇵
▫️ʀᴇɢɪꜱᴛᴇʀᴇᴅ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ɪɴ ᴊᴀᴘᴀɴ & ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇꜱ
▫️ʟɪᴄᴇɴꜱᴇᴅ ᴊᴇᴡᴇʟᴇʀ 🇯🇵
▫️ꜰʀᴏᴍ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴍᴀɴᴜꜰᴀᴄᴛᴜʀᴇʀ ᴏꜰ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ
▫️ꜰᴏʀ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ᴏᴘᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴛɪᴇꜱ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ!
▫️ᴘʀɪᴄᴇꜱ ᴀʀᴇ ꜱᴜʙᴊᴇᴄᴛ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴘʀɪᴏʀ ɴᴏᴛɪᴄᴇ.

Photos from Diyamante Jewelries's post 29/11/2022

𝐎𝐍-𝐇𝐀𝐍𝐃 & 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 𝐓𝐎 𝐒𝐇𝐈𝐏

Authentic GUCCl 6800R Series Ladies Watch (Subasta)
▫️Comes with Original Box

Market Price:
¥88,000
₱44,000

Sale Price:
¥50,000
₱25,000

FREE SHIPPING WITHIN JAPAN‼️

ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ?

ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ʏᴏᴜʀ ᴏʀᴅᴇʀ ꜰᴏʀᴍ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ
ɴᴀᴍᴇ:
ᴀᴅᴅʀᴇꜱꜱ:
ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ɴᴏ.:
ᴏʀᴅᴇʀ: (ᴀᴛᴛᴀᴄʜ ᴀ ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛ)
ᴍᴏᴅᴇ ᴏꜰ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ:
ᴘʀᴇꜰꜰᴇʀᴇᴅ ᴄᴏᴜʀɪᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ:

ꜰᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ɪɴꜰᴏ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ 💌

▫️ᴀᴜᴛʜᴇɴᴛɪᴄ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ ᴊᴇᴡᴇʟʀɪᴇꜱ 🇯🇵
▫️ʀᴇɢɪꜱᴛᴇʀᴇᴅ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ɪɴ ᴊᴀᴘᴀɴ & ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇꜱ
▫️ʟɪᴄᴇɴꜱᴇᴅ ᴊᴇᴡᴇʟᴇʀ 🇯🇵
▫️ꜰʀᴏᴍ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴍᴀɴᴜꜰᴀᴄᴛᴜʀᴇʀ ᴏꜰ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ
▫️ꜰᴏʀ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ᴏᴘᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴛɪᴇꜱ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ!
▫️ᴘʀɪᴄᴇꜱ ᴀʀᴇ ꜱᴜʙᴊᴇᴄᴛ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴘʀɪᴏʀ ɴᴏᴛɪᴄᴇ.

Photos from Diyamante Jewelries's post 29/11/2022

𝐎𝐍-𝐇𝐀𝐍𝐃 & 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 𝐓𝐎 𝐒𝐇𝐈𝐏

Authentic T&Co. Paloma Picasso® Loving Hearts Earrings(Subasta)
▫️Comes with Original Box

Market Price:
¥96,000
₱48,000

Sale Price:
¥50,000
₱25,000

FREE SHIPPING WITHIN JAPAN‼️

ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ?

ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ʏᴏᴜʀ ᴏʀᴅᴇʀ ꜰᴏʀᴍ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ
ɴᴀᴍᴇ:
ᴀᴅᴅʀᴇꜱꜱ:
ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ɴᴏ.:
ᴏʀᴅᴇʀ: (ᴀᴛᴛᴀᴄʜ ᴀ ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛ)
ᴍᴏᴅᴇ ᴏꜰ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ:
ᴘʀᴇꜰꜰᴇʀᴇᴅ ᴄᴏᴜʀɪᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ:

ꜰᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ɪɴꜰᴏ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ 💌

▫️ᴀᴜᴛʜᴇɴᴛɪᴄ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ ᴊᴇᴡᴇʟʀɪᴇꜱ 🇯🇵
▫️ʀᴇɢɪꜱᴛᴇʀᴇᴅ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ɪɴ ᴊᴀᴘᴀɴ & ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇꜱ
▫️ʟɪᴄᴇɴꜱᴇᴅ ᴊᴇᴡᴇʟᴇʀ 🇯🇵
▫️ꜰʀᴏᴍ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴍᴀɴᴜꜰᴀᴄᴛᴜʀᴇʀ ᴏꜰ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ
▫️ꜰᴏʀ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ᴏᴘᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴛɪᴇꜱ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ!
▫️ᴘʀɪᴄᴇꜱ ᴀʀᴇ ꜱᴜʙᴊᴇᴄᴛ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴘʀɪᴏʀ ɴᴏᴛɪᴄᴇ.

Photos from Diyamante Jewelries's post 29/11/2022

𝐎𝐍-𝐇𝐀𝐍𝐃 & 𝐑𝐄𝐀𝐃𝐘 𝐓𝐎 𝐒𝐇𝐈𝐏

Authentic T&Co. Paloma Picasso® Loving Hearts Necklace(Subasta)
▫️Comes with Original Box

Market Price:
¥108,000
₱54,000

Sale Price:
¥70,000
₱35,000

FREE SHIPPING WITHIN JAPAN‼️

ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ?

ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ʏᴏᴜʀ ᴏʀᴅᴇʀ ꜰᴏʀᴍ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ
ɴᴀᴍᴇ:
ᴀᴅᴅʀᴇꜱꜱ:
ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ɴᴏ.:
ᴏʀᴅᴇʀ: (ᴀᴛᴛᴀᴄʜ ᴀ ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛ)
ᴍᴏᴅᴇ ᴏꜰ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ:
ᴘʀᴇꜰꜰᴇʀᴇᴅ ᴄᴏᴜʀɪᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ:

ꜰᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ɪɴꜰᴏ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ 💌

▫️ᴀᴜᴛʜᴇɴᴛɪᴄ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ ᴊᴇᴡᴇʟʀɪᴇꜱ 🇯🇵
▫️ʀᴇɢɪꜱᴛᴇʀᴇᴅ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ɪɴ ᴊᴀᴘᴀɴ & ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇꜱ
▫️ʟɪᴄᴇɴꜱᴇᴅ ᴊᴇᴡᴇʟᴇʀ 🇯🇵
▫️ꜰʀᴏᴍ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴍᴀɴᴜꜰᴀᴄᴛᴜʀᴇʀ ᴏꜰ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ
▫️ꜰᴏʀ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ᴏᴘᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴛɪᴇꜱ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ!
▫️ᴘʀɪᴄᴇꜱ ᴀʀᴇ ꜱᴜʙᴊᴇᴄᴛ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴘʀɪᴏʀ ɴᴏᴛɪᴄᴇ.

Photos from Diyamante Jewelries's post 29/11/2022

𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋𝐒 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐀𝐍𝐓

FREE SHIPPING WITHIN JAPAN‼️

ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ?

ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ʏᴏᴜʀ ᴏʀᴅᴇʀ ꜰᴏʀᴍ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ
ɴᴀᴍᴇ:
ᴀᴅᴅʀᴇꜱꜱ:
ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ɴᴏ.:
ᴏʀᴅᴇʀ: (ᴀᴛᴛᴀᴄʜ ᴀ ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛ)
ᴍᴏᴅᴇ ᴏꜰ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ:
ᴘʀᴇꜰꜰᴇʀᴇᴅ ᴄᴏᴜʀɪᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ:

ꜰᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ɪɴꜰᴏ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ 💌

▫️ᴀᴜᴛʜᴇɴᴛɪᴄ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ ᴊᴇᴡᴇʟʀɪᴇꜱ 🇯🇵
▫️ʀᴇɢɪꜱᴛᴇʀᴇᴅ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ɪɴ ᴊᴀᴘᴀɴ & ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇꜱ
▫️ʟɪᴄᴇɴꜱᴇᴅ ᴊᴇᴡᴇʟᴇʀ 🇯🇵
▫️ꜰʀᴏᴍ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴍᴀɴᴜꜰᴀᴄᴛᴜʀᴇʀ ᴏꜰ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ
▫️ꜰᴏʀ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ᴏᴘᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴛɪᴇꜱ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ!
▫️ᴘʀɪᴄᴇꜱ ᴀʀᴇ ꜱᴜʙᴊᴇᴄᴛ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴘʀɪᴏʀ ɴᴏᴛɪᴄᴇ.

Photos from Diyamante Jewelries's post 29/11/2022

𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋𝐒 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐀𝐍𝐓

FREE SHIPPING WITHIN JAPAN‼️


ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ?

ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ʏᴏᴜʀ ᴏʀᴅᴇʀ ꜰᴏʀᴍ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ
ɴᴀᴍᴇ:
ᴀᴅᴅʀᴇꜱꜱ:
ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ɴᴏ.:
ᴏʀᴅᴇʀ: (ᴀᴛᴛᴀᴄʜ ᴀ ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛ)
ᴍᴏᴅᴇ ᴏꜰ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ:
ᴘʀᴇꜰꜰᴇʀᴇᴅ ᴄᴏᴜʀɪᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ:

ꜰᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ɪɴꜰᴏ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ 💌

▫️ᴀᴜᴛʜᴇɴᴛɪᴄ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ ᴊᴇᴡᴇʟʀɪᴇꜱ 🇯🇵
▫️ʀᴇɢɪꜱᴛᴇʀᴇᴅ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ɪɴ ᴊᴀᴘᴀɴ & ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇꜱ
▫️ʟɪᴄᴇɴꜱᴇᴅ ᴊᴇᴡᴇʟᴇʀ 🇯🇵
▫️ꜰʀᴏᴍ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴍᴀɴᴜꜰᴀᴄᴛᴜʀᴇʀ ᴏꜰ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ
▫️ꜰᴏʀ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ᴏᴘᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴛɪᴇꜱ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ!
▫️ᴘʀɪᴄᴇꜱ ᴀʀᴇ ꜱᴜʙᴊᴇᴄᴛ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴘʀɪᴏʀ ɴᴏᴛɪᴄᴇ.

29/11/2022

𝐍𝐄𝐖 𝐀𝐑𝐑𝐈𝐕𝐀𝐋𝐒 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐏𝐄𝐍𝐃𝐀𝐍𝐓

▫️愛 Glass Pendant
▫️Malachite Stone Pendant
▫️Gold Stardust Illusion Pendant

FREE SHIPPING WITHIN JAPAN‼️


ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ?

ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ʏᴏᴜʀ ᴏʀᴅᴇʀ ꜰᴏʀᴍ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ
ɴᴀᴍᴇ:
ᴀᴅᴅʀᴇꜱꜱ:
ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ɴᴏ.:
ᴏʀᴅᴇʀ: (ᴀᴛᴛᴀᴄʜ ᴀ ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛ)
ᴍᴏᴅᴇ ᴏꜰ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ:
ᴘʀᴇꜰꜰᴇʀᴇᴅ ᴄᴏᴜʀɪᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ:

ꜰᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ɪɴꜰᴏ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ 💌

▫️ᴀᴜᴛʜᴇɴᴛɪᴄ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ ᴊᴇᴡᴇʟʀɪᴇꜱ 🇯🇵
▫️ʀᴇɢɪꜱᴛᴇʀᴇᴅ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ɪɴ ᴊᴀᴘᴀɴ & ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇꜱ
▫️ʟɪᴄᴇɴꜱᴇᴅ ᴊᴇᴡᴇʟᴇʀ 🇯🇵
▫️ꜰʀᴏᴍ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴍᴀɴᴜꜰᴀᴄᴛᴜʀᴇʀ ᴏꜰ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ
▫️ꜰᴏʀ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ᴏᴘᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴛɪᴇꜱ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ!
▫️ᴘʀɪᴄᴇꜱ ᴀʀᴇ ꜱᴜʙᴊᴇᴄᴛ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴘʀɪᴏʀ ɴᴏᴛɪᴄᴇ.

25/11/2022

✨ 𝐍𝐄𝐖 𝐉𝐀𝐏𝐀𝐍 𝐆𝐎𝐋𝐃 𝐂𝐎𝐋𝐋𝐄𝐂𝐓𝐈𝐎𝐍 ✨

FREE SHIPPING WITHIN JAPAN

K18 Japan Gold Men’s Ring

Please message us for computation.

ʜᴏᴡ ᴛᴏ ᴏʀᴅᴇʀ?

ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ʏᴏᴜʀ ᴏʀᴅᴇʀ ꜰᴏʀᴍ ᴡɪᴛʜ ʏᴏᴜʀ
ɴᴀᴍᴇ:
ᴀᴅᴅʀᴇꜱꜱ:
ᴄᴏɴᴛᴀᴄᴛ ɴᴏ.:
ᴏʀᴅᴇʀ: (ᴀᴛᴛᴀᴄʜ ᴀ ꜱᴄʀᴇᴇɴꜱʜᴏᴛ)
ᴍᴏᴅᴇ ᴏꜰ ᴘᴀʏᴍᴇɴᴛ:
ᴘʀᴇꜰꜰᴇʀᴇᴅ ᴄᴏᴜʀɪᴇʀ ꜱᴇʀᴠɪᴄᴇ:

ꜰᴏʀ ᴍᴏʀᴇ ɪɴꜰᴏ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ 💌

▫️ᴀᴜᴛʜᴇɴᴛɪᴄ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ ᴊᴇᴡᴇʟʀɪᴇꜱ 🇯🇵
▫️ʀᴇɢɪꜱᴛᴇʀᴇᴅ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ɪɴ ᴊᴀᴘᴀɴ & ᴘʜɪʟɪᴘᴘɪɴᴇꜱ
▫️ʟɪᴄᴇɴꜱᴇᴅ ᴊᴇᴡᴇʟᴇʀ 🇯🇵
▫️ꜰʀᴏᴍ ᴅɪʀᴇᴄᴛ ᴍᴀɴᴜꜰᴀᴄᴛᴜʀᴇʀ ᴏꜰ ᴊᴀᴘᴀɴ ɢᴏʟᴅ
▫️ꜰᴏʀ ʙᴜꜱɪɴᴇꜱꜱ ᴏᴘᴘᴏʀᴛᴜɴɪᴛɪᴇꜱ ᴘʟᴇᴀꜱᴇ ꜱᴇɴᴅ ᴜꜱ ᴀ ᴍᴇꜱꜱᴀɢᴇ!
▫️ᴘʀɪᴄᴇꜱ ᴀʀᴇ ꜱᴜʙᴊᴇᴄᴛ ᴛᴏ ᴄʜᴀɴɢᴇ ᴡɪᴛʜᴏᴜᴛ ᴘʀɪᴏʀ ɴᴏᴛɪᴄᴇ.

25/11/2022
あなたの事業を宝石商のトップリストYokohamaにしたいですか?
ここをクリックしてあなたのスポンサー付きリスティングを獲得。

ビデオ (すべて表示)

ONHAND ITEM 💖Pm lang mga bebe ko 🙏🏻💕💕💕
𝐼𝓉’𝓈 𝒷𝑒𝑔𝒾𝓃𝓃𝒾𝓃𝑔 𝓉𝑜 𝓁𝑜𝑜𝓀 𝒶 𝓁𝑜𝓉 𝓁𝒾𝓀𝑒 𝒞𝒽𝓇𝒾𝓈𝓉𝓂𝒶𝓈 🎄☃️Shopping for a loved one? Give them the gift of timeless luxury with our ...
🤍✨🤍✨🤍✨
Everyone deserve a shiny ring on every occasion! 💎💍✨Celebrate it with us @diyamantejewelries! 🤩
Invoices are sent out! 🧾🧾🧾Thank you mga suki!‼️ If may mga hindi pa po kami masagot sa messages niyo. Please dont hesita...
📣📣📣 FB LIVE ALERT 📣📣📣 Click our IG Bio to head on our FB page or search Diyamante Jewelries on FB(www.fb.com/diyamanteje...

カテゴリー

住所

Yokohama, Kanagawa

その他 Yokohama 宝石商 (すべて表示)
M.Jewerlrich M.Jewerlrich
Yokohama, 2330002

jewelry/ luxury prelove items

Tokyo Branded Collection Tokyo Branded Collection
Yokohama

Japan Legit Online Seller License No.452680012911 神奈川県公安委員会 SHIZUNO MA CECILIA

Myco’s Online Shop Myco’s Online Shop
Yokohama
Yokohama

We sell Jewelries ( onhand&preorder), beauty products, branded clothes, bags & etc.

Sinag Gems Sinag Gems
Tsuzuki
Yokohama, 224-0025

Glow From The World Of Gems...

Sakura Milk Jewelry Sakura Milk Jewelry
Yokohama

母乳ジュエリーは、あなたの母乳で作るジュエリーです。母乳育児の思い出を記念に残すことができ、卒乳後も授乳のときに感じた愛おしさを美しく思い出させてくれます。

Shiawase Jewelry Shiawase Jewelry
Yokohama

Location: Kanagawa Japan � Percent 18K Japan Gold ��� Legit Dealer Since 2013� No cancela

Viotteaヴィオッティア Viotteaヴィオッティア
神奈川県
Yokohama, 230

美しく生きる女性へ 「あったらいいな」をコンセプトのオリジナルジュエ

Barang Jepun Online Barang Jepun Online
Yokohama
Yokohama

Supply new & used item direct dari Jepun ke Malaysia sejak 2021.

Wentsuyas Happiness Wentsuyas Happiness
Yokohama

Online shop WATCH, JEWELRY, BAGS.. Anything & everything you need.

Jenny’s Japan Pre-loved Products Jenny’s Japan Pre-loved Products
Asahi Ku
Yokohama, 241-0814

Hi, I’m Jen and I own this page. The products sold here are secondhand items.

JPN Treasure 宝石 Collections JPN Treasure 宝石 Collections
Yokohama

Owned by: J. P. Nagai

Pinkysjewel by Azenith Nagano Pinkysjewel by Azenith Nagano
Yokohama
Yokohama

Selling Japan Gold , based here in Yokohama