Goooma - Giới thiệu việc - 日本のお仕事ご紹介

Giới thiệu việc làm cho ngư ời Việt Nam tại Nhật. Chỉ c ần chụp ảnh và đăng clip gi ới thiệu về bản thân, nhà tuy ển dụng có thể chủ động t ìm đến bạn.

通常通り開く

21/02/2022

Giới thiệu việc miễn phí!
Tuyển nh ân viên làm việc cho hệ thố ng quán mỳ lớn ở ga Yokoha ma (Kanagawa)
Cả tokutei gino lẫn arubaito
- Lươ ng cơ bản: 1040/h hỗ trợ t hử việc 160yen/h nên lương thử vi ệc 3 tháng đầu 1200/h
Hết thử vi ệc làm tốt có tăng lương l ên cao nên yên tâm nếu l àm tốt thì lương sẽ ngày cà ng cao!
- Quán mở 24/24
- Chi t rả tiền tàu 100%
- Với nhân vi ên chính thức được hưởng đầy đủ c hế độ bảo hiểm, nenkin, thuế,…
- Ăn lươ ng theo giờ nên nếu muốn c ày tiền lương 40man/ tháng trong t ầm tay.
- Quán có định hướng mở th êm 20 chi nhánh mới quanh kanaga wa và tokyo nên cần tuyển số lượ ng lớn!
- Yêu cầu tiếng Nhật N3 t rở lên
Nhanh tay liên hệ mình th ôi nào!

14/02/2022

Giới thiệu miễn phí việc tokut ei nhà hàng làm quán thịt nướ ng lương cao gần ga Himeji (tỉ nh Hyogo) 🔈
- Lương khởi đi ểm 25man, có kinh nghiệm có t hể thương lượng được lương cao hơn !
-
Ngày làm 8 tiếng (quán mở từ 1 1h đến 23h)
- Tháng được nghỉ 6 ngà y
-
Tiếng Nhật N3 trở lên
- Đư ợc tham gia đầy đủ các lo ại bảo hiểm, nenkin,…
Nhanh tay liên hệ mì nh đi a!

04/02/2022

Giới thiệu việc miễn phí!
Tuyển kĩ sư IT khô ng yêu cầu kinh nghiệm, được l àm việc tại công ty lớn và đư ợc đào tạo bài bản.
- Nội du ng công việc:
Vận hành hệ thống ca ll center.
Phân tích lỗi sơ cấp.
Nâng c ấp phiên bản (1 tháng 1 l ần từ 20h đến 24h)
- Yêu cầu :
Tốt nghiệp những ngành liên qu an đến quản lý hệ thống (システムエンジニア )
Có kiến thức về Data Base .
Sẵn sàng học về Google Clo ud Platform và lấy chứng chỉ ( sẽ được công ty dạy tận tình )
Nếu chưa có kinh nghiệm sử dụ ng GCP, thì cần hiểu về Lin ux và AWS.
Tiếng Nhật N2 t rở lên và biết chút tiếng An h
-
Lương 310man đến 390man/năm, có t hể bàn bạc lúc phỏng vấn!

12/01/2022

Giới thiệu việc miễn phí!
Tuyển tokut ei gino nhà hàng cho hệ thố ng quán mì lớn, ở quanh Tok yo và Kanagawa đều có quán!
- Lươ ng 26man đến 28man (tuỳ lúc phỏ ng vấn nói chuyện)
- Lịch làm vi ệc ngày 8 tiếng theo lịch và 1 tu ần tăng ca 4 đến 5 tiế ng cố định! (1 tháng sẽ l àm khoảng 210 tiếng)
- Tháng được ng hỉ 8 ngày
- Hàng năm đều đư ợc tăng lương và có thưởng.
- Đư ợc tham gia đầy đủ các lo ại bảo hiểm, nenkin,…
- Lương nhân vi ên đang làm việc năm thứ 2 t ại công ty có thu nhập n ăm lên đến 420man!
- tiếng nhật N3 cứ ng trở lên!

11/01/2022

Giới thiệu việc miễn phí!
Quán mì ng ay cạnh ga Ikebukuro, tuyển arubaito
- Lươ ng 1200h
- Lịch làm: tự chọn, qu án mở từ 10h đến 24h
- Ti ền tàu: trả 100%
- Làm sẽ có cơ h ội shyu vào quán và lên ch ức quản lý.
- Tiếng Nhật: N3 t rở lên

06/01/2022

Giới thiệu việc miễn phí!!!!
Hệ thố ng quán mỳ lớn, có ở c ác ga quanh Tokyo tuyển tokutei n hàng lương cao, chế độ tốt.
Th ời gian làm việc: ngày 8 tiế ng theo lịch
Tuần được nghỉ 2 bu ổi (tháng nghỉ 9 buổi) 1 n ăm được nghỉ 110 ngày
Lương: 25man (Tro ng đó lương cơ bản 20man1100, lươ ng làm thêm giờ cố định 30 tiế ng là 4man8900). Nếu tăng ca h ơn 30h tăng ca cố định sẽ đư ợc tính thêm tiền làm thêm g iờ ngoài nữa.
Hàng năm đều được tă ng lương
Thưởng theo doanh thu của quán
C hi phí đi lại đến chỗ l àm: Được chi trả toàn bộ (t ối đa 5man/tháng)
Được ăn uống miễn p tại quán và hệ thống c ác quán trong tập đoàn
Được tham g ia đầy đủ các loại bảo hi ểm, nenkin,...
Yêu cầu: Có chứng chỉ n hàng và tiếng Nhật N2 t rở lên ko cần bằng.
Nhanh tay li ên hệ mình đi ạ..

26/10/2021

Giới thiệu việc miễn phí!🔈🔈
Quán mỳ ga shinju ku cần tuyển baito và tokutei gi no ngành nhà hàng.
- Lương khởi đi ểm của baito: 1050/h từ 22h up 25 %
-
Thời gian làm từ 10h đ ến 23h30, trong khoảng đó được tự đă ng kí lịch.
- Tuần tối thiểu 2 bu ổi, mỗi buổi tối thiểu 5 tiếng .
-
Tiền tàu trả 100%
- Tiếng Nh ật giao tiếp tương đương N3, ko c ần bằng ạ!
- Với tokutei gino, lươ ng hàng tháng 25man, 1 năm thưở ng 2 lần tuỳ doanh thu quán .
-
Chồ và mọi người làm cù ng cực kì tốt và quý ngư ời Việt.
Nhanh liên hệ mình n ha! Việc tokutei quá ngon luôn ạ!

19/10/2021

Giới thiệu việc miễn phí. 🔈 🔈
- L àm combini ngay ga shinagawa, chủ qu án cực dễ tính và quý ngư ời Việt.
- Giờ làm có thể tự đă ng ký theo ý muốn trong khoả ng từ 7h đến 23h. Tuần t ối thiểu 2 buổi, mỗi buổi từ 5 tiế ng trở lên.
- Lương: từ 7h-1 0h lương 1312yen
Từ 10h-22h lương 1050yen
Từ 22h-2 3h lương 1312yen
- Trả toàn bộ c hi phí đi lại
- Tiếng Nhật N4 cứ ng trở lên ok.

17/08/2021

Giới thiệu việc làm miễn phí .
-
Tuyển nhân viên baito và nh ân viên chính thức làm việc tro ng nhà kho để phân loại hà ng hoá, dán tem sản phẩm,... N ói chung công việc nhẹ nhàng, sạ ch sẽ nam nữ đều làm đư ợc. Người Nhật làm cùng cực v ui tính và dễ.
- Địa điểm l àm việc: từ ga Kawasaki (川崎駅) có xe b us đưa đón miễn phí vào cô ng ty làm.
- Lương khởi điểm c ho người chưa có kinh nghiệm là 1050yen /h, hết thử việc lương 1100yen/h. Từ 2 2h trở ra up 25% lương. Từ thá ng 10 sẽ được tăng thêm 20yen/h .
-
Tiếng Nhật: Ko quan trọng, N5, N4 ok, có đông người Vi ệt đang làm.
- Thời gian làm vi ệc: Ca 1 (từ 19h đến 4h sá ng) tuyển nam.
Ca 2 (từ 21h đ ến 5h) tuyển nữ.
- Lịch làm vi ệc tự đăng ký
- 1 tuần l àm từ 2 buổi trở lên.
- P đi lại, tối đa 1000yen
- Có cơ h ội được nhận vào làm nhân vi ên chính thức, công ty top đ ầu Nhật Bản nên xin visa si êu dễ.
Nhanh tay inbox mình thôi n ào! 🥰🥰

Kỹ sư tại Nhật - Cô ng việc của kỹ sư cơ k hí tại Nhật như thế nào? 22/03/2021

Kỹ sư tại Nhật - Cô ng việc của kỹ sư cơ k tại Nhật như thế nào?

Công việc của kỹ sư ngà nh cơ khí tại Nhật!

Kỹ sư tại Nhật - Cô ng việc của kỹ sư cơ k hí tại Nhật như thế nào? ​ ​ ​Công việc cua kỹ sơ ngà nh cơ khí tại Nhật như t hế nào? Thu nhập ra sao?Giới thi ệu việc làm miễn phí tại ...

16/03/2021

Giới thiệu việc làm miễn phí .
-
Tuyển nhân viên chính thức c ho công ty vệ sinh môi trường .
-
Chủ tuyển người vĩnh trú, đị nh cư hoặc phụ thuộc vĩnh t rú, định cư hay người Nhật.
- Tiế ng nhật: N2 trở lên
- Địa đi ểm làm việc: tỉnh Kanagawa, Yokohama, cá ch ga Higashiyamada (東山田駅) 1p đi bộ .
-
Lương cao: 32 man đến 40m an, có chế độ tăng lương hà ng năm. Muốn kiếm nhiều và l àm nhiều hơn, công ty sẽ t ạo điều kiện.
- Thời gian làm vi ệc: 3h30 đến 13h30 (giải lao th eo ý mình)
- Ngày nghỉ: được ng hỉ luân phiên 2 ngày/tuần, và đư ợc nghỉ các kì lễ dài. Mu ốn ngày lễ vẫn đi làm để đc lươ ng cao công ty vẫn tạo đi ều kiện.
- Yêu cầu: có bằng l ái xe tải hạng trung, nếu ch ưa coa công ty hỗ trợ to àn bộ chi phí học bằng.
- Cô ng việc: lái xe, thu gom r ác, dọn vệ sinh.
- Công ty hỗ t rợ toàn bộ chi phí đi l ại, tối đa 1man/tháng, nếu đi ô tô đi l àm cũng có chỗ đỗ xe.

15/03/2021

Giới thiệu việc làm miễn phí .
-
Tuyển cả arubaito lẫn nhân vi ên chính thức cho công ty s ửa chữa ô tô.
- Địa điểm: Tỉ nh Chiba, Sakura.
- Thời gian làm vi ệc: 8h45-17h (nghỉ giải lao buổi tr ưa 1 tiếng, buổi sáng và chi ều mỗi lần 15p)
*** Với nhân vi ên arubaito thì cần có bằng l ái xe ô tô MT, lương từ 1s en đến 1sen5/h tùy theo kinh nghiệm .
-
Công việc của arubaito là r ửa xe ô tô, dọn nội th ất xe tải. Hoặc tháo gỡ, l ắp đặt thiết bị điện cho xe tải .
-
Có chế độ thăng tiến và tă ng lương thường xuyên cho nhân viên.
* ** Với nhân viên chính thức:
1. V ới việc kiểm tra bảo dưỡng xe ô tô đã q ua sử dụng:
- Yêu cầu có bằ ng lái xe ô tô, và bằ ng sửa chữa xe ô tô 整備士 3級 trở lên. Ưu tiên người có bằ ng lái xe tải lớn.
- Lương: Từ 23m an đến 40man (Tùy theo kinh nghiệ m), 1 năm được thưởng 2 lần .
-
Nghi thứ 7, chủ nhật, ng ày lễ và các kì lễ d ài của Nhật.
- Được tham gia đ ầy đủ các loại bảo hiểm, và c hi trả toàn bộ chi phí đi lại .
-
Thời gian thử việc: Lương c ủa người có kinh nghiệm 1man/ngày, ch ưa có kinh nghiệm là 8sen/ngày.
2. V ới công việc sơn, sửa các t ấm kim loại cho xe ô tô đã q ua sử dụng:
- Có bằng lái xe ô tô M T
-
Lương: Từ 23man đến 40man (T ùy theo kinh nghiệm), 1 năm đư ợc thưởng 2 lần.
- Nghi thứ 7, c hủ nhật, ngày lễ và các kì lễ d ài của Nhật.
- Được tham gia đ ầy đủ các loại bảo hiểm, và c hi trả toàn bộ chi phí đi lại .
-
Thời gian thử việc: Lương c ủa người có kinh nghiệm 1man/ngày, ch ưa có kinh nghiệm là 8sen/ngày.
3. V ới công việc lắp thùng xe tải :
-
Có bằng lái xe MT
- LươnLươ ng: 18man6 đến 35man (tùy theo nă ng lực và kinh nghiệm), 1 n ăm được thường 2 lần.
- Nghi t hứ 7, chủ nhật, ngày lễ và c ác kì lễ dài của Nhật.
- Đư ợc tham gia đầy đủ các lo ại bảo hiểm, và chi trả to àn bộ chi phí đi lại.
- Th ời gian thử việc: Lương của ngư ời có kinh nghiệm 1man/ngày, chưa có ki nh nghiệm là 8sen/ngày.

Thực tập sinh tại Nhật - M ột ngày của thực tập sinh ngà nh cắt tỉa cây cảnh tại Nh ật. 13/03/2021

Thực tập sinh tại Nhật - M ột ngày của thực tập sinh ngà nh cắt tỉa cây cảnh tại Nh ật.

Một ngày của thực tập si nh tại Nhật. Cuộc sống, công vi ệc của người Việt tại Nhật di ễn ra như thế nào.
https://www.youtube.com/watch?v=GGZhpDPRnpw

Thực tập sinh tại Nhật - M ột ngày của thực tập sinh ngà nh cắt tỉa cây cảnh tại Nh ật. ngày làm vi ệc của các bạn thực tập si nh người Việt tại Nhật diễn ra n thế nào?Giới thiệu việc ...

09/03/2021

Giới thiệu việc làm miễn phí .
-
Tuyển nhân viên baito và nh ân viên chính thức làm việc tro ng nhà kho để phân loại hà ng hoá, dán tem sản phẩm,... N ói chung công việc nhẹ nhàng, sạ ch sẽ nam nữ đều làm được.
N kho đảm bảo mùa đông ấm c òn mùa hè mát 🙂.
- Địa đi ểm làm việc: Tokyo, từ ga Omo ri (大森駅) và ga Heiwashima (平和島駅) có xe b us đưa đón miễn phí vào cô ng ty làm.
- Lương khởi điểm c ho người chưa có kinh nghiệm là 1150yen /h, có kinh nghiệm có thể đư ợc mức lương cao hơn.
- Tiếng Nh ật: Giao tiếp N3 trở lên, ko y êu cầu bằng cấp.
- Thời gian l àm việc: 9h đến 16h (trong khoả ng thời gian đó có thể ch ọn giờ làm)
- Ngày làm việc: từ t hứ 2 đến thứ 6, công ty ng hỉ thứ 7, chủ nhật và ng ày lễ. Trong trường hợp công ty b ận, nếu làm vào ngày nghỉ sẽ đc tă ng lương hỗ trợ làm ngày nghỉ .
-
1 tuần làm từ 2 bu ổi trở lên.
- Ưu tiên những b ạn biết lái xe nâng, mà ko bi ết thì cũng ko sao. 😁
- Cô ng ty sạch sẽ và có cả phò ng nghỉ cho nhân viên, đầy đủ tủ lạ nh, lò vi sóng, tủ đựng đồ cá nhân. .
-
Với những bạn muốn ứng tuy ển nhân viên chính thức thì c hỉ nhận những người có visa vĩ nh trú, định cư, visa phụ thu ộc người Nhật, người vĩnh trú, ngư ời định cư.
Nhanh tay inbox mình th ôi nào! 🥰🥰

26/02/2021

Giới thiệu việc miễn phí.
Công vi ệc sửa chữa, bảo dưỡng ô tô t ại tỉnh Ibaraki.
-Lương: từ 23 đến 30m an tuỳ theo kinh nghiệm và nă ng lực.
-1 năm được thưởng 2 l ần, và tăng lương 1 lần.
-Được hưở ng trợ cấp cho người phụ thu ộc lên tới 1man5 (vợ/chồng: 1man, c on: 2sen5/bé, tối đa 2 bé)
-Công ty t rả toàn bộ chi phí đi l ại, tối đa 2m1sen600/tháng)
-Trình độ tiếng Nh ật: ko quan trọng bằng cấp, gi ao tiếp cơ bản là được.
-Có bằ ng 3級自動車整備士 trở lên, và bằng l ái xe ô tô tại Nhật.
-Ngày l àm 8 tiếng từ 8h đến 1 7h (nghỉ giải lao 1 tiếng)
-Được ng hỉ chủ nhật, các ngày lễ và thá ng được nghỉ 3 thứ 7.
Nhanh inb ox mình thôi nào.!

ビデオ (すべて表示)

TIẾNG NHẬT GIAO TIẾP PHỤC VỤ TRO NG NHÀ HÀNG.
VISA NHẬT. NGÀNH DỊCH VỤ ĂN UỐ NG. Hỗ trợ 【GOOOMA No4 _ MIYA TA 先生】VISA LAO ĐỘNG. DOUROU VISA NH ẬT.
NEW MEMBER...!

カテゴリー

電話番号

ウェブサイト

住所


Shibuya-ku, Tokyo
151-0051

人材採用のその他Shibuya-ku (すべて表示)
リラウンジ株式会社 リラウンジ株式会社
渋谷1-8-3TOC第1ビル8F
Shibuya-ku, 150-0002

看護師無料転職サイト「メディラウンジ」http://www.medilounge.biz や新卒採用支援事業「リラウンジカフェ」http://www.relounge.co/training/ 等を運営しております。 http://www.relounge.co

ITプロパートナーズ ITプロパートナーズ
道玄坂1-16-10渋谷DTビル8階
Shibuya-ku, 150-0043

ITプロパートナーズは「週2回」からのお仕事紹介で、IT企業家やフリーランスの自立(自律)を支えるサービスです。

株式会社BuzzJob 株式会社BuzzJob
Shibuya-ku, 1500031

個に寄り添ったコミュニケーションを大切にしながら、企業と人材のスキル以上のベストマッチと活躍人材としての育成をサポートします。

TARC - Job Opportunities in Japan TARC - Job Opportunities in Japan
6-19-16-1001, Jingumae, Shibuya-ku
Shibuya-ku, 150-0001

This is an Official Page of TARC (Tokyo Asia Relation Channel)

Good Job ・外国人仕事探し Good Job ・外国人仕事探し
Udagawacho, 34−5 才藤第三ビル5F-18
Shibuya-ku, 1500042

Good Job株式会社(Good job, Inc.)の公式Facebookページです!

World in Worker|Nepal World in Worker|Nepal
東京都渋谷区元代々木町30-13 ONEST元代々木スクエア
Shibuya-ku, 151-0062

नि:सुल्क कम्पनि स्योखाईको लागि हामीलाई सम्झिनु होस् !! 070-3164-3216

World in Worker|Myanmar World in Worker|Myanmar
Shibuya
Shibuya-ku, 151-0062

ဂျပန်ရောက်မြန်မာများအတွက်တိုခုတဲအိဂိနိုးဗီဇာဖြင့်အလုပ်များကိုအခမဲ့မိတ်ဆက်ပေးနေပါသည်။

LMK,.Co.Ltd LMK,.Co.Ltd
東京都渋谷区代々木1-30-14テンショウアネックスビル103
Shibuya-ku, 151-0053

Athleman『アスリートマインドビジネスマン』 ◆企業紹介、転職支援事業

株式会社Cheer 株式会社Cheer
渋谷3-1-9
Shibuya-ku, 150-0002

年間10万人が利用する就職サイトCheerCareer(チアキャリア )を運営する 株式会社CheerのFacebookページ。

キャリアフィールド株式会社 キャリアフィールド株式会社
渋谷3-6-6 渋谷パークビル7F
Shibuya-ku, 150-0002

キャリアフィールド株式会社は、全国5000施設以上の保育施設とのネットワークをもち、保育問題を解決するコンサルティング会社です。

株式会社コーボー(Cooboo Inc.) 株式会社コーボー(Cooboo Inc.)
東3-22-8 サワダビル3F
Shibuya-ku, 150-0011

株式会社コーボーの公式Facebookページです。

株式会社デンタルサービス 株式会社デンタルサービス
渋谷2−14−4渋谷mImビル3階
Shibuya-ku, 150-0002

医療機器、歯科材料の販売、リース 歯科医院、技工ラボ運営 経営コンサルタント業 開業支援、テナント不動産の斡旋、 歯科専門人材紹介業、セミナー教育開催 有料職業紹介業 不動産業