Bất Động Sản Kansai G-Mission

Bất Động Sản Kansai G-Mission

Tư vấn hỗ trợ thủ t ục thuê nhà , mua đất, m ua nhà, nhà xây sẵn, chung cư vù ng

通常通り開く

13/09/2022

___________𝗠𝘂𝗼̂́𝗻 𝗠𝗮̣̆𝗻 𝗧𝗵𝗶̀ 𝗔̆𝗻 𝗠𝘂𝗼̂́𝗶____________
𝗠𝘂𝗼̂́𝗻 Đ𝗮̆ ́𝗺 Đ𝘂𝗼̂́𝗶 𝗧𝗵𝗶̀ 𝗟𝗮̣𝗰 𝗩𝗮̀𝗼 𝗘𝗺 Đ𝗲 ̂̉ 𝗡𝗴𝗮̆́𝗺 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗥𝗲̉ ☺️

💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼 ̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘄𝗶𝗳𝗶 𝗰𝗼̂́ đ𝗶̣𝗻𝗵�💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻, 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰, 𝗴 𝗮𝘀 𝗺𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗽𝗵𝗶́�💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗸𝗵𝗮́ 𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 𝘁𝗶̀𝗻𝗵�💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗮 ́𝗰 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝘃𝗶𝘀𝗮 ✌️
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗱𝘂 𝗵𝗼 ̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗴 ( đ𝘂̛𝗮 đ𝗼 ́𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝗔 -> 𝗭 )
💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗼̂̀ 𝗰𝘂̃ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉

#𝗯 𝗱𝘀 #𝘁𝗶𝗺𝗻𝗵𝗮𝗼𝘀𝗮𝗸𝗮 #𝗿𝗲 #𝗻𝗵𝗮𝗱𝗲𝗽 #𝟭𝗥 #𝟭𝗞 #𝟭 𝗗𝗞 #𝟭𝗟𝗗𝗞 #𝟮𝗗𝗞 #𝟮𝗟𝗗𝗞 #𝟯𝗗𝗞 #𝟯𝗟𝗗𝗞 #𝗸𝗼 𝗯𝗲 #𝗵𝘆𝗼𝗴𝗼 #𝗸𝘆𝗼𝘁𝗼 # 𝗻𝗮𝗿𝗮

_________株式会社 𝗚-𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥[email protected]𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

05/09/2022___𝐌𝐔𝐎̂́𝐍 𝐁𝐀̆ ́𝐓 𝐂𝐎̣𝐏 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐕𝐀̀𝐎 𝐒𝐎̛̉ 𝐓𝐇𝐔́___
𝐌𝐔𝐎̂ ́𝐍 𝐂𝐎́ 𝐂𝐇𝐎̂̃ 𝐂𝐇 𝐔́ 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐓𝐈̀𝐌 Đ𝐄̂ ́𝐍 𝐄𝐌 ☺️

💥💥💥 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘁𝘂 ̛̀ 𝗔 -> 𝗭 💥💥💥

💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻, 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰, 𝗴 𝗮𝘀 𝗳𝗿𝗲𝗲
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼 ̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗪𝗶𝗳𝗶
💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗼̂̀ 𝗰𝘂̃ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉_________株式 会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kans ai G-Mission's post 02/09/2022🔺Nhà
🔺 Ga #今里
🔺Ti ền nhà ##

🔆 Hệ Thố ng nhà
👉 Không cần người bảo lãnh
👉Khô ng cọc
👉không lễ
🔥 SIÊU HỖ T RỢ
💯Hỗ trợ ngay 1 set đồ k hi vào nhà
💯Hỗ trợ đăng ký wi fi giá rẻ
💯Hỗ trợ đăng kí điện,nước, ga free
💯 Hỗ trợ chuyển giá rẻ
————_______————-_______———— -
⚜️⚜️ ⚜️ 株式会社𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍⚜️⚜️⚜️
📭 大阪市西成区橘2 丁目 1-8-1F

TEL: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓
FAX: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲
𝟎𝟖𝟎-𝟖𝟑𝟎𝟎-𝟒𝟐𝟗𝟑
📩 [email protected]

30/08/2022

𝐂𝐀̉𝐍𝐇 𝐁𝐀́𝐎 !!!?!!

______𝐗𝐢𝐧 𝐇𝐚̃𝐲 𝐁𝐨̉ 𝐐 𝐮𝐚 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐍𝐚̀𝐲 😳 !!!______
𝐍𝐞̂́𝐮 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚 ̣𝐧 𝐒𝐞̃ 𝐁𝐢̣ 𝐀̆𝐧 𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐂𝐔𝐎̂́𝐍 😥

💥 💥💥 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘁𝘂̛̀ 𝗔 -> 𝗭 💥💥💥

💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆ 𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻, 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰, 𝗴𝗮𝘀 𝗳𝗿𝗲𝗲
💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗪𝗶𝗳𝗶
💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗼̂̀ 𝗰𝘂̃ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
💸 𝘽 𝙖𝙤 𝙘𝙖́𝙘 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙫𝙞𝙨𝙖 ✌️_________株式 会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kans ai G-Mission's post 25/08/2022🔺Nhà
🔺 Ga
🔺Tiền n bao quản lý và nước

🔆 Hệ Thống nhà
👉 Không c ần người bảo lãnh
👉Không cọc
👉không lễ
🔥 SI ÊU HỖ TRỢ
💯Hỗ trợ ngay 1 s et đồ khi vào nhà
💯Hỗ trợ đă ng ký wifi giá rẻ
💯Hỗ t rợ đăng kí điện,nước,ga free
💯 Hỗ t rợ chuyển giá rẻ
————_______————-_______————-
⚜️⚜️ ⚜️ 株式会社𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍⚜️⚜️⚜️

TEL: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓
FAX: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲
𝟎𝟖𝟎-𝟖𝟑𝟎𝟎-𝟒𝟐𝟗𝟑
📩 [email protected]

24/08/2022_________𝗡𝗛𝗔̀ Đ𝗘̣𝗣 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗖𝗢́ 𝗟𝗢̂̃𝗜__________
𝗟𝗢̂ ̃𝗜 𝗧𝗔̣𝗜 𝗕𝗘̂𝗡 𝗘𝗠 𝗤𝗨𝗔́ 𝗡𝗛𝗜𝗘̂̀𝗨 𝗡𝗛 𝗔̀ Đ𝗘̣𝗣 🥲

💥💥💥 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘁𝘂̛̀ 𝗔 -> 𝗭 💥💥💥

💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆ 𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻, 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰, 𝗴𝗮𝘀 𝗳𝗿𝗲𝗲
💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗪𝗶𝗳𝗶
💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗼̂̀ 𝗰𝘂̃ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
💸 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉_________株式 会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kans ai G-Mission's post 24/08/2022👉 Ga
👉 N
👉 n bao quản lý

💥💥💥SI ÊU HỖ TRỢ 💥💥💥

🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘄𝗶𝗳𝗶 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲 ̉
🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗴𝗮 𝗳𝗿𝗲 𝗲
🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 đ𝗼̂̀
🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝟭 𝘀𝗲𝘁 đ𝗼̂̀(𝘁𝘂̉ 𝗹𝗮̣𝗻𝗵,𝗺𝗮́𝘆 𝗴𝗶𝗮̣̆𝘁,𝗹 𝗼̀ 𝘃𝗶 𝘀𝗼́𝗻𝗴)

—————株式会社𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍————-
 📮大阪市西成区橘𝟐 丁目 𝟏-𝟖 𝐖𝐀𝐑𝐌 天下茶屋𝟏𝐅

TEL: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐 𝟓
FAX: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲 08083004293 FB:

23/08/2022


🏡🏡🏡 Nhà Đẹp - Giá Rẻ 🏡🏡🏡

Th làm gì cái căn nhà n ày ạ 🥲

Ngay cạnh ga, 8.5 chi ếu còn mong chờ gì nữa ạ 😥

💥 💥💥 Hỗ trợ từ A -> Z 💥💥💥

💸 Hỗ trợ đă ng ký điện, nước, gas free
💸 Hỗ t rợ đăng ký Wifi
💸 Hỗ t rợ đồ cũ giá rẻ
💸 Hỗ t rợ chuyển nhà giá rẻ_________株式 会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kans ai G-Mission's post 22/08/2022✅ G ần ga #東部市場前 
✅ N bao quản lý và nướ c
✅ Ki ểu nhà

🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘄𝗶𝗳𝗶 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲 ̉
🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗴𝗮 𝗳𝗿𝗲 𝗲
🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 đ𝗼̂̀
🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝟭 𝘀𝗲𝘁 đ𝗼̂̀(𝘁𝘂̉ 𝗹𝗮̣𝗻𝗵,𝗺𝗮́𝘆 𝗴𝗶𝗮̣̆𝘁,𝗹 𝗼̀ 𝘃𝗶 𝘀𝗼́𝗻𝗴)

⚜️⚜️⚜️株式会社𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍⚜️⚜️⚜️

——————-____———————______————-
 📮大阪市西成区橘𝟐 丁目 𝟏-𝟖 𝐖𝐀𝐑𝐌 天下茶屋𝟏𝐅

TEL: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐 𝟓
FAX: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲 𝟎𝟖𝟎-𝟖𝟑𝟎𝟎-𝟒𝟐 𝟗𝟑

20/08/2022👉𝐂𝐚́ 𝐜𝐡 𝐡𝐢𝐦𝐞𝐣𝐢𝐦𝐚 𝟕 𝐩𝐡𝐮́𝐭
👉𝐍𝐡 𝐚̀ 𝟏𝐋𝐃𝐊
👉𝐍𝐡 𝐚̀ 𝟔𝐦𝟔 𝐛𝐚𝐨 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́

🔔𝐾ℎ𝑜̂ 𝑛𝑔 𝑐𝑜̣𝑐
🔔𝐾ℎ𝑜̂ 𝑛𝑔 𝑙𝑒̂̃
🔔𝐾ℎ𝑜̂ 𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑎̃𝑛h

🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘄𝗶𝗳𝗶 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲 ̉
🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗴𝗮 𝗳𝗿𝗲 𝗲
🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 đ𝗼̂̀
🆗 𝗛𝗼 ̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝟭 𝘀𝗲𝘁 đ𝗼̂̀(𝘁𝘂̉ 𝗹𝗮̣𝗻𝗵,𝗺𝗮́𝘆 𝗴𝗶𝗮̣̆𝘁,𝗹 𝗼̀ 𝘃𝗶 𝘀𝗼́𝗻𝗴)

⚜️⚜️⚜️株式会社𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍⚜️⚜️⚜️

——————-____———————______————-
 📮大阪市西成区橘𝟐 丁目 𝟏-𝟖 𝐖𝐀𝐑𝐌 天下茶屋𝟏𝐅

TEL: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐 𝟓
FAX: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲 𝟎𝟖𝟎-𝟖𝟑𝟎𝟎-𝟒𝟐𝟗𝟑
𝐅𝐁:𝐜𝐡𝐢𝐧𝐡𝐜 𝐡𝐮

17/08/2022

Hỗ trợ khách hàng trên m ọi mặt trận đâyy ạ 🥰🥰
Khá ch Fan nhà Leo đâu rùi 🥰🥰

_________株式 会社 G-MISSION_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝐢𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡𝟎𝟏𝟎𝟒𝟔𝟕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kans ai G-Mission's post 17/08/2022

Phòng cho ae nào thích ở 1 mì nh.
Nhà 3.9man có nước hodai, có wi fi dùng free.
Đầu vào nhỏ n em bé.
Gần
Thu ận tiện cho ai học .... ...

⛔️𝐌𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱 𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐢 ̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉:
🔱🔱🔱🔱🔱🔱
🏢
BẤT ĐỘNG SẢN 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍
📍大阪市西成区橘2-1-8-1F
☎️ 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓
🌍 𝐠-𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧.𝐜𝐨.𝐣𝐩
💌
𝐠𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐣𝐚𝐩𝐚𝐧@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

16/08/2022

🔥🔥🔥 𝐓𝐇𝐔𝐄̂ 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐋𝐀̣𝐈 𝐑𝐄̉ 𝐓𝐇𝐄 ̂́ 𝐍𝐀̀𝐘 ? 🔥🔥🔥

𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐁𝐀̂𝐘 𝐆𝐈𝐎̛̀ 𝐕 𝐀̀ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝟏 𝐂𝐀̆𝐍 𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓
𝐍𝐇𝐀̀ 𝐍𝐆 𝐀𝐘 𝐆𝐀 𝐋𝐀̣𝐈 𝐂𝐎́ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐇𝐎̛̀𝐈 Đ𝐄̂ ́𝐍 𝐕𝐀̣̂𝐘 !!!!

🚉 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐚 矢田 𝟑𝐩


𝐓𝐮̛ 𝐧𝐠 𝐛𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐦𝐨̛ ́𝐢 🎁�𝐂𝐡𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐪𝐮 𝐚̀ 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚𝐲 🥰

🔥 𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋 𝐇𝐀𝐒 𝐍𝐄𝐕 𝐄𝐑 𝐁𝐄𝐄𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐂𝐇𝐄𝐀𝐏 !🔥

𝐍𝐎𝐖 𝐀𝐍𝐃 𝐎𝐍 𝐋𝐘 𝟏 𝐀𝐏𝐀𝐑𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓
𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐍𝐄𝐀𝐑 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍, 𝐍𝐎𝐖 𝐒𝐎 𝐂𝐇𝐄 𝐀𝐏 𝐏𝐑𝐈𝐂𝐄 !!!!

🚉 𝟑 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐅𝐫 𝐨𝐦 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

🎁 𝐉𝐮𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐭𝐥𝐲 𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲
💥 💥💥 𝐑𝐞𝐧𝐭 𝐪𝐮𝐢𝐜𝐤𝐥𝐲 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 𝐠𝐢𝐟 𝐭𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐮𝐬 🥰
______株式 会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍_____
🆘 大阪市西成区橘2 - 1 - 8
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖 𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧h

Photos from Bất Động Sản Kans ai G-Mission's post 15/08/2022

🎊🎊 𝐓ư𝐧𝐠 𝐛ừ𝐧𝐠

̛𝐎̛𝐍𝐆_𝐕𝐀̆𝐍_𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆_𝐓𝐑𝐔̣_𝐒𝐎̛̉_𝟐

𝐂𝐡à𝐨 𝐡è 𝐤 𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐮ê 𝐧𝐡à 𝐜ù𝐧𝐠 𝐯ớ𝐢
🎆🎇🎆

🎉🎉 𝐊 𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐮ê 𝐧𝐡à 𝐭ạ𝐢 𝐁𝐚̣𝐧 𝐬 𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂ ̀𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐬𝐚𝐮:

💗💗Đố𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐭ấ𝐭 𝐜ả 𝐧𝐡ữ 𝐧𝐠 𝐊𝐡á𝐜𝐡 𝐇à𝐧𝐠 ĐĂ𝐍𝐆 𝐊Í 𝐓𝐇𝐔Ê 𝐍 𝐇À 𝐭ạ𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨ả𝐧𝐠 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢 𝐚𝐧 𝐭ừ 𝟙𝟝/𝟠/𝟚𝟘𝟚𝟚~𝟛𝟙/𝟙𝟘/𝟚𝟘𝟚𝟚

👉𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 ư𝐮 đ𝐢ể𝐦 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡 𝐮ê 𝐧𝐡à 𝐭ạ𝐢

- Đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒖̃ 𝒏𝒉𝒂 ̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒊̀𝒏𝒉, 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒊̀𝒖 𝒌𝒊 𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝑩Đ𝑺 𝒕𝒂̣𝒊 𝑵𝒉𝒂̣ ̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏...🇯🇵🇯🇵 :
❣️ 𝐇ỗ 𝐭𝐫ợ 𝐭ì𝐦 𝐧 𝐡à 𝐭𝐫ê𝐧 𝟒𝟕 𝐭ỉ𝐧𝐡 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐭𝐨à𝐧 𝐍𝐡 ậ𝐭 𝐁ả𝐧
❣️ 𝐓𝐡ủ 𝐭ụ𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐠ọ𝐧
❣️ 𝐇ỗ 𝐭 𝐫ợ đồ 𝐝ù𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐯à𝐨 𝐧𝐡à
❣️ 𝐇ỗ 𝐭 𝐫ợ 𝐌𝐈Ễ𝐍 𝐏𝐇Í đă𝐧𝐠 𝐤ý Đ𝐈Ệ𝐍, 𝐆 𝐀𝐒, 𝐖𝐈𝐅𝐈…
❣️ 𝐠𝐢ớ𝐢 𝐭𝐡𝐢ệ𝐮 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐥à𝐦

-------------------------------------------------- -
🏦株式 会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍🏦
 🏠🏠大阪府大阪市西成区橘𝟐-𝟏-𝟖-𝟏𝐅
 ☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎

  𝐓𝐫 𝐚𝐨 𝐮𝐲 𝐭í𝐧 – 𝐓𝐫ọ𝐧 𝐧𝐢ề𝐦 𝐭 𝐢𝐧

15/08/2022

NHÀ SIÊU ĐẸP - GẦN GA 🏡

Đ𝐸̂́𝑁 𝑉𝑂̛́𝐼 𝐵𝐴̂́𝑇 Đ𝑂̣̂𝑁𝐺 𝑆𝐴̉𝑁 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼 𝑂𝑁 𝐵𝐴̣𝑁 𝑆𝐸̃ Đ𝑈̛𝑂̛̣𝐶 𝑁𝐻𝑈̛̃𝑁𝐺 𝑈̛𝑈 Đ𝐴 ̃𝐼 𝐺𝐼̀ ??

🐣 Đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
🐣
𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̂̃, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̣𝑐
🐣 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́ 𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑒̣𝑝, 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑎
🐣 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑔 𝑎𝑦 1 𝑠𝑒́𝑡 đ𝑜̂̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎̀
🐣
𝑇ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ - 𝑔𝑜̣𝑛 - 𝑙𝑒̣
🐣
𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑎̃𝑛ℎ

🎁 𝐻𝑜 ̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑤𝑖𝑓𝑖 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ
🎁
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛𝑢̛𝑜̛ ́𝑐, 𝑔𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑟𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜 ̛̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑎 ✌️
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜 ̛̣ 𝑑𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔 ( đ𝑢 ̛𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐴 -> 𝑍 )
🎁
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
🎁
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟 𝑒̉


#𝑏𝑑𝑠 #𝑡𝑖𝑚𝑛ℎ𝑎𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎 #𝑟𝑒 #𝑛ℎ𝑎𝑑𝑒𝑝 # 1𝑅 #1𝐾 #1𝐷𝐾 #1𝐿𝐷𝐾 #2𝐷𝐾 #2𝐿𝐷𝐾 #3 𝐷𝐾 #3𝐿𝐷𝐾

_________株式会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

28/07/2022❌ Không cọc
❌ Không lễ
❌ Khô ng người bảo lãnh

🍭 Hỗ trợ đă ng ký điện ga miễn phí
🍭 Hỗ t rợ đăng ký wifi
🍭 Hỗ trợ đồ cũ si êu rẻ
🍭 Hỗ trợ chuyển nhà si êu rẻ
🍭 Hỗ trợ mọi visa ✌️_________株式 会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

27/07/2022

Nhà gần ga lại còn
C òn mong chờ gì hơn ở c ái nhà này ạ 😂

#高井田駅
#深江 橋駅
_________株式 会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

26/07/2022

🏡 HỆ THỐ NG N.H.À TOÀN JAPAN 🏡

🆓
1K tách bếp 4M
🆓 1K ti ền nhà hàng tháng 3M3
🆓 1R 3m7
🆓
tách bếp 2m7
🆓 3m9
🆓
tách bếp tiền nhà 4m6
🆓
1k 4m tách bếp
🆓 4 m8 tách bếp
🆓 có tủ đo ̂̀ ban công hơn 3m
🆓 tá ch bếp 3m5
🆓 2m8 có b an công có tủ đồ
🆓 4m wi fi Free
🆓 2LDK các phòng tá ch biệt
🆓 3m có ban cô ng có tủ đồ
🆓 1Dk 6p đi bo ̣̂ 5m
🆓 1LDK tiền nhà 5m6
🆓
3m9 vào ở luôn
🆓 1 DK 4m3 tủ đồ rộng
🆓 2 Dk 5m6
🆓 1r có ban cô ng 3m
🆓 1R 2m5 có b an công
🆕 ĐỖ XE - - MÁY______________________________

🏦
株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 🏦
🆘 大阪市西成区橘2-1-8
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖 𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝐢𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡𝟎𝟏𝟎𝟒𝟔𝟕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

14/07/2022

NHÀ RẺ - GẦN GA
GẶP NG AY EM LA ☺️

☘️ Ko c ọc , ko lễ
☘️ Ko cần ngư ời bảo lãnh
☘️ Nhà sử dụng b ếp ga đôi
☘️ Có tủ âm tườ ng siêu rộng
☘️ Có chỗ để m áy giặt
☘️ Nhà rộng rãi - thoá ng mát
☘️ Công viên - Combini cá ch vài bước

🎁 Hỗ trợ lắp đ ặt Wifi
🎁 Hỗ trợ chuyển nhà g rẻ
🎁 Hỗ trợ dịch vụ đồ cũ g rẻ
🎁 Hỗ trợ thủ tục đă ng kí điện, ga free
🎁 Hỗ t rợ tất cả các loại visa đ ều thuê nhà được ✌️____________________________

🏦
株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 🏦
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖 𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝐢𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡𝟎𝟏𝟎𝟒𝟔𝟕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kans ai G-Mission's post 12/07/2022

🏠nhà 1DK
🛼ngay nipponbashi
💰5m9 bao quản lí nước
-------------------
🎁
hỗ trợ chuyển đồ free
🎁
hỗ trợ ngay 1 s et đồ khi vào nhà
🎁 hỗ t rợ đăng kí điện,nước,ga
🎁 hỗ t rợ đăng kí wifi free
🎁 tư v ấn nhiệt tình 24/24
--------------------

📮 INBOX NGAY ĐỂ ĐƯ ỢC TƯ VẤN TẬN TÂM -TẬN TÌ NH NHẤT
☎️hotline:08073706458 (Thành Lộc )
---------------------

________BĐS OSAKA G-MISSION_______
🏠大阪市浪速区元町1-11 -8

09/07/2022

Thôi đừng thuê làm gì c ái căn nhà này 😥
Nó quá là x ịn xò đi ạ 😥😥

🎁 Hỗ t rợ lắp đặt Wifi
🎁 Hỗ trợ chuy ển nhà giá rẻ
🎁 Hỗ trợ dị ch vụ đồ cũ
🎁 Đăng kí đi ện, nước, gas free
🎁 Hỗ trợ t ất cả các loại visa đều th nhà được ✌️

#𝟑𝐋𝐃𝐊 #𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚 #𝐤𝐨 𝐛𝐞 #𝐤𝐲𝐨𝐭𝐨 #𝐧𝐚𝐫𝐚 #𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 #𝐡𝐨𝐭𝐫𝐨𝐭𝐢𝐦𝐧𝐡𝐚 #𝐧𝐡𝐚 𝐫𝐞 #𝐦𝐢𝐞𝐧𝐩𝐡𝐢 #𝐦𝐢𝐞𝐧𝐩𝐡𝐢𝐝𝐚𝐮𝐯𝐚𝐨 #𝐯𝐚𝐧𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐠𝐢𝐚𝐫𝐞 #𝐭𝐡𝐮𝐞𝐱𝐞 #𝐱𝐞𝐝𝐮𝐥𝐢𝐜𝐡 #𝐭𝐨𝐮𝐫𝐝𝐮𝐥𝐢 𝐜𝐡 #𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜𝐬𝐢𝐧𝐡 #𝐛𝐚𝐭𝐝𝐨𝐧𝐠𝐬𝐚𝐧𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚 #𝐧𝐡𝐚𝐝𝐞𝐩𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐤𝐲𝐬𝐮𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐤𝐢𝐧𝐡𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐦𝐝𝐮𝐡 𝐨𝐜

______________________________
ღ(¯`◕‿◕´¯)___________(¯`◕‿◕´¯)ღ
*•.¸♡ 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 ♡¸.•*
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11 -𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡

Photos from Bất Động Sản Kans ai G-Mission's post 04/07/2022

🏠nhà 3DK
🛼gần shinosaka
💰6m8 bao quản lí
-------------------
🎁
hỗ trợ ngay 1 s et đồ khi vào nhà
🎁 hỗ t rợ đăng kí điện,nước,ga
🎁 hỗ t rợ đăng kí wifi free
🎁 tư v ấn nhiệt tình 24/24
--------------------

📮 INBOX NGAY ĐỂ ĐƯ ỢC TƯ VẤN TẬN TÂM -TẬN TÌ NH NHẤT
☎️hotline:08073706458 (Thành Lộc )
---------------------

________BĐS OSAKA G-MISSION_______
🏠大阪市浪速区元町1-11 -8

01/07/2022

Free 1 tháng tiền nhà ko n ói nhiều ạaaa
nhanh thì còn chậm t hết khách neee 😘

👉 Chỉ 4万 👈

🎁 𝐻𝑜 ̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑤𝑖𝑓𝑖 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ
🎁
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛𝑢̛𝑜̛ ́𝑐, 𝑔𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜 𝑟𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜 ̛̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑎 ✌️
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜 ̛̣ 𝑑𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔 ( đ𝑢 ̛𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐴 -> 𝑍 )
🎁
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
🎁
𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟 𝑒̉

#𝑏𝑑𝑠 #𝑡𝑖𝑚𝑛ℎ𝑎𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎 #𝑟𝑒 #𝑛ℎ𝑎𝑑𝑒𝑝 # 1𝑅 #1𝐾 #1𝐷𝐾 #1𝐿𝐷𝐾 #2𝐷𝐾 #2𝐿𝐷𝐾 #3 𝐷𝐾 #3𝐿𝐷𝐾

_________株式会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : [email protected]

30/06/2022

Nhà rẻ lại còn gần ga t hế này khách ko thuê thì có ph ải là đáng tiếc ko ạ 😥
1
căn duy nhất ạaaaaaa 😥______________________________
ღ(¯`◕‿◕´¯)___________(¯`◕‿◕´¯)ღ
*•. ¸♡ 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 ♡¸.•*
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖 𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡

Photos from Bất Động Sản Kans ai G-Mission's post 28/06/2022

🏠nhà 1K
🛼ngay tengachaya
💰4m2 bao quản lí nước
-------------------
🎁
hỗ trợ ngay 1 s et đồ khi vào nhà
🎁 hỗ t rợ đăng kí điện,nước,ga
🎁 hỗ t rợ đăng kí wifi free
🎁 tư v ấn nhiệt tình 24/24
--------------------

📮 INBOX NGAY ĐỂ ĐƯ ỢC TƯ VẤN TẬN TÂM -TẬN TÌ NH NHẤT
☎️hotline:08073706458 (Thành Lộc )
---------------------

________BĐS OSAKA G-MISSION_______
🏠大阪市浪速区元町1-11 -8

Photos from Bất Động Sản Kans ai G-Mission's post 28/06/2022

1 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑜𝑒̣𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑒 ̂́ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘𝑜 𝑜̛̉ 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑎́ đ𝑎́ 𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑐 𝑘𝑜 𝑎̣𝑎𝑎𝑎𝑎 🥲🥲
𝐶ℎ𝑎̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ 𝑎̀ ℎ𝑎𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑖 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑢̛̃𝑎 😥
𝑆ℎ𝑎 𝑟𝑒 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑜̛̉ 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑟𝑒̉ 𝑘𝑜 𝑎̣ 🥲

________𝙉𝙃 𝘼̀ 𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀̂𝙉 𝘾𝘼̆𝙉 4 𝙏𝘼̂̀𝙉𝙂________
_____ __ #5𝙇 𝘿𝙆 #15万 ________

___ __ 𝙉𝙃𝘼̀ 𝙉𝙂𝘼𝙔 𝙏𝙍𝙐𝙉𝙂 𝙏𝘼̂𝙈 #恵美須 ____ _
__𝙌𝙐𝘼 ́𝙉 𝙑𝙄𝙀̣̂𝙏 - 𝙎𝙄𝙀̂𝙐 𝙏𝙃𝙄̣ - 𝙂𝘼 𝙏𝘼̀𝙐__

🐣
Đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
🐣 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒 ̂̃, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̣𝑐
🐣 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑒 ̣𝑝, 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑎
🐣 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦 1 𝑠𝑒 ́𝑡 đ𝑜̂̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎̀
🐣 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢 ̣𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ - 𝑔𝑜̣𝑛 - 𝑙𝑒̣
🐣 𝐾ℎ𝑜̂ 𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑎̃𝑛ℎ

✅ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜 ̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑤𝑖𝑓𝑖 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ
✅ 𝐻𝑜 ̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑔 𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́
✅ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑘ℎ𝑎́ 𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ
✅ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎 ́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑎 ✌️
✅ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑑𝑢 ℎ𝑜 ̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔 ( đ𝑢̛𝑎 đ𝑜 ́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐴 -> 𝑍 )
✅ 𝐻𝑜 ̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
✅ 𝐻𝑜 ̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉

#𝑏 𝑑𝑠 #𝑡𝑖𝑚𝑛ℎ𝑎𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎 #𝑟𝑒 #𝑛ℎ𝑎𝑑𝑒𝑝 #1𝑅 #1𝐾 #1 𝐷𝐾 #1𝐿𝐷𝐾 #2𝐷𝐾 #2𝐿𝐷𝐾 #3𝐷𝐾 #3𝐿𝐷𝐾 #𝑑𝑎𝑖𝑘𝑜 𝑘𝑢 #𝑒𝑏𝑖𝑠𝑢 #𝑠ℎ𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑖𝑦𝑎 #𝑑𝑜𝑢𝑏𝑢𝑡𝑠𝑢𝑒𝑛

Bất Động Sản Kans ai G-Mission
_______________________________

ღ(¯`◕‿◕´¯)___________(¯`◕‿◕´¯)ღ
*•.¸♡ 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 ♡¸.•*
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖 𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧 𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡

ビデオ (すべて表示)

___________𝗠𝘂𝗼̂́𝗻 𝗠𝗮̣̆𝗻 𝗧𝗵𝗶̀ 𝗔̆𝗻 𝗠𝘂𝗼̂́𝗶____________𝗠𝘂𝗼̂́𝗻 Đ𝗮̆ ́𝗺 Đ𝘂𝗼̂́𝗶 𝗧𝗵𝗶̀ 𝗟𝗮̣𝗰 𝗩𝗮̀𝗼 𝗘𝗺 Đ𝗲 ̂̉ 𝗡𝗴𝗮̆́𝗺 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗥𝗲̉ ☺️💸 𝗛𝗼̂̃...
#Group_baito_uu_tien  ___𝐌𝐔𝐎̂́𝐍 𝐁𝐀̆ ́𝐓 𝐂𝐎̣𝐏 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐕𝐀̀𝐎 𝐒𝐎̛̉ 𝐓𝐇𝐔́___ 𝐌𝐔𝐎̂ ́𝐍 𝐂𝐎́ 𝐂𝐇𝐎̂̃ 𝐂𝐇 𝐔́ 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐓𝐈̀𝐌 Đ𝐄̂ ́𝐍 𝐄𝐌...
𝐂𝐀̉𝐍𝐇 𝐁𝐀́𝐎 !!!?!!______𝐗𝐢𝐧 𝐇𝐚̃𝐲 𝐁𝐨̉ 𝐐 𝐮𝐚 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐍𝐚̀𝐲 😳 !!!______𝐍𝐞̂́𝐮 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚 ̣𝐧 𝐒𝐞̃ 𝐁𝐢̣ 𝐀̆𝐧 𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐂𝐔𝐎̂́𝐍 😥💥 💥💥 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼...
#Group_baito_uu_tien_________𝗡𝗛𝗔̀ Đ𝗘̣𝗣 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗖𝗢́ 𝗟𝗢̂̃𝗜__________ 𝗟𝗢̂ ̃𝗜 𝗧𝗔̣𝗜 𝗕𝗘̂𝗡 𝗘𝗠 𝗤𝗨𝗔́ 𝗡𝗛𝗜𝗘̂̀𝗨 𝗡𝗛 𝗔̀ Đ𝗘̣𝗣 🥲💥💥💥 𝗛𝗼̂̃...
#group_baito_uu_tien🏡🏡🏡 Nhà Đẹp - Giá Rẻ 🏡🏡🏡Th uê làm gì cái căn nhà n ày ạ 🥲Ngay cạnh ga, 8.5 chi ếu còn mong chờ gì nữ...
NHÀ SIÊU ĐẸP - GẦN GA 🏡
𝐍𝐡𝐚̀ đ𝐞̣𝐩 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐥𝐨̂̃𝐢𝐋𝐨̂̃𝐢 𝐨 ̛̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐩𝐡 𝐢́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 !!! 😅 ❌ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̂ ̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 ❌ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̣𝐜,...
🏡   HỆ THỐ NG N.H.À TOÀN JAPAN   🏡 ✅ Hệ thống N.H.À #GIÁ_RẺ✅ Hệ thố ng N.H.À #MIỄN_PHÍ_ĐẦU _VÀO✅ Hệ thống N.H .À #...

カテゴリー

電話番号

ウェブサイト

住所


大阪市西成区橘2−1−8 WARM 天下茶屋 1F
Osaka, Osaka
557-0051

不動産のその他Osaka (すべて表示)
Tìm Nhà Osaka Tìm Nhà Osaka
大阪市浪速区元町2-8
Osaka, 556-0016

Tìm Nhà Osaka Chuyên tư vấn tìm nhà khu vực #Osaka và toàn Khu vực #Kansai. Đội ng?

Japan Real Estate Japan Real Estate
3 Chome-9-10 Motomachi, Naniwa Ward
Osaka, 〒 556-0016

Renting/purchasing property agent in Japan. Bank loan and related support. Supporting for claim tax deductions and cash back benefits for home buyers in Japan.

AFP Tennoji Apartment AFP Tennoji Apartment
阿倍野区昭和町1丁目8−18
Osaka, 545-0011

大阪メトロ御堂筋線「昭和町駅」より100m(徒歩1分)のW.O.B SHOWACHO(別名AFP Tennoji Apartment)は、2019年4月竣工の新築マンションです。

Kansai Home Search Kansai Home Search
Osaka

Hỗ trợ và đồng hành cùng bạn tìm được căn phòng xinh đẹp, giá cả phù hợp. Mang lại cảm giác an toàn khi bạn đặt niềm tin vào chúng tôi :3

Mr.Anh-Renting Apartment in Osaka Mr.Anh-Renting Apartment in Osaka
大阪市西区江之子鳥1-7-3奥内阿波座駅前ビル
Osaka, 170-0005

Find a LOW PRICES affordable, clean, move-in ready furnished apartment or room in Osaka, Kobe, and Kansai area for foreigners. Trusted properties. No long leases. Hassle-free living.

Nhà Đẹp Nhật Bản Nhà Đẹp Nhật Bản
Nhật Bản
Osaka, 544-0001

Nhà đất toàn Nhật Bản �

CHEAP HOUSE -Cho Thuê Nhà Giá Rẻ CHEAP HOUSE -Cho Thuê Nhà Giá Rẻ
大阪市生野区巽東2-18-9
Osaka, 5440014

CAM KẾT - Đảm bảo không gian ở tốt nhất - Cung cấp nhà rẻ , free đầu vào - Hỗ trợ khách từ khi vào nhà đến khi ra nhà

CSKH S2 JAPAN HOMES CSKH S2 JAPAN HOMES
大阪市生野区新今里6-5-7-F2
Osaka, 544-0001

Phòng CSKH S2 JAPAN HOMES xin tiếp nhận và xử lý yêu cầu/thắc mắc của khách hàng liên quan đến sản phẩm/dịch vụ của công ty chúng tôi!

ぶぃすた不動産投資スクール ぶぃすた不動産投資スクール
Osaka, 5330033

ぶぃすた不動産投資スクールは、 動画やメールマガジンを通して、不動産を中心に、お金、働き方に関する知識や情報を提供していきます!

株式会社MandM Japan 株式会社MandM Japan
Hyogokenkoubesityuuoukukitanotyou1-2-12
Osaka, 650-0002

海外投資用不動産・国内不動産全般取り扱っています。

株式会社 MTK 一級建築士事務所 株式会社 MTK 一級建築士事務所
北区堂島2-1-16
Osaka, 530-0003

大阪府にある一級建築士事務所です。事業内容はマンションの修繕・改修?

株式会社Sokia Realty 株式会社Sokia Realty
Osaka, 5330033

不動産全般(売買・賃貸・転売)。資産形成をお考えのお客様に投資用のマンションや新築マンションをご案内します。また、リゾート開発や海外の投資物件の販売も行っております。