Bất Động Sản Kansai G-Mission

Bất Động Sản Kansai G-Mission

Tư vấn hỗ trợ thủ tục thuê nhà , mua đất, mua nhà, nhà xây sẵn, chung cư vùng

13/09/2022

___________𝗠𝘂𝗼̂́𝗻 𝗠𝗮̣̆𝗻 𝗧𝗵𝗶̀ 𝗔̆𝗻 𝗠𝘂𝗼̂́𝗶____________
𝗠𝘂𝗼̂́𝗻 Đ𝗮̆́𝗺 Đ𝘂𝗼̂́𝗶 𝗧𝗵𝗶̀ 𝗟𝗮̣𝗰 𝗩𝗮̀𝗼 𝗘𝗺 Đ𝗲̂̉ 𝗡𝗴𝗮̆́𝗺 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗥𝗲̉ ☺️

💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘄𝗶𝗳𝗶 𝗰𝗼̂́ đ𝗶̣𝗻𝗵�💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻, 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰, 𝗴𝗮𝘀 𝗺𝗶𝗲̂̃𝗻 𝗽𝗵𝗶́�💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗦𝘂𝗽𝗽𝗼𝗿𝘁 𝗸𝗵𝗮́𝗰𝗵 𝗵𝗮̀𝗻𝗴 𝗻𝗵𝗶𝗲̣̂𝘁 𝘁𝗶̀𝗻𝗵�💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗮́𝗰 𝗹𝗼𝗮̣𝗶 𝘃𝗶𝘀𝗮 ✌️
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗱𝘂 𝗵𝗼̣𝗰 𝘀𝗶𝗻𝗵 𝗺𝗼̛́𝗶 𝘀𝗮𝗻𝗴 ( đ𝘂̛𝗮 đ𝗼́𝗻 𝘁𝘂̛̀ 𝗔 -> 𝗭 )
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗼̂̀ 𝗰𝘂̃ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉

#𝗯𝗱𝘀 #𝘁𝗶𝗺𝗻𝗵𝗮𝗼𝘀𝗮𝗸𝗮 #𝗿𝗲 #𝗻𝗵𝗮𝗱𝗲𝗽 #𝟭𝗥 #𝟭𝗞 #𝟭𝗗𝗞 #𝟭𝗟𝗗𝗞 #𝟮𝗗𝗞 #𝟮𝗟𝗗𝗞 #𝟯𝗗𝗞 #𝟯𝗟𝗗𝗞 #𝗸𝗼𝗯𝗲 #𝗵𝘆𝗼𝗴𝗼 #𝗸𝘆𝗼𝘁𝗼 # 𝗻𝗮𝗿𝗮

_________株式会社 𝗚-𝗠𝗜𝗦𝗦𝗜𝗢𝗡_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥ala.gmission@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

05/09/2022

___𝐌𝐔𝐎̂́𝐍 𝐁𝐀̆́𝐓 𝐂𝐎̣𝐏 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐕𝐀̀𝐎 𝐒𝐎̛̉ 𝐓𝐇𝐔́___
𝐌𝐔𝐎̂́𝐍 𝐂𝐎́ 𝐂𝐇𝐎̂̃ 𝐂𝐇𝐔́ 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐓𝐈̀𝐌 Đ𝐄̂́𝐍 𝐄𝐌 ☺️

💥💥💥 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘁𝘂̛̀ 𝗔 -> 𝗭 💥💥💥

💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻, 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰, 𝗴𝗮𝘀 𝗳𝗿𝗲𝗲
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗪𝗶𝗳𝗶
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗼̂̀ 𝗰𝘂̃ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉_________株式会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 02/09/2022

🔺Nhà
🔺 Ga #今里
🔺Tiền nhà # #

🔆 Hệ Thống nhà
👉 Không cần người bảo lãnh
👉Không cọc
👉không lễ
🔥 SIÊU HỖ TRỢ
💯Hỗ trợ ngay 1 set đồ khi vào nhà
💯Hỗ trợ đăng ký wifi giá rẻ
💯Hỗ trợ đăng kí điện,nước,ga free
💯 Hỗ trợ chuyển giá rẻ
————_______————-_______————-
⚜️⚜️⚜️ 株式会社𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍⚜️⚜️⚜️
📭 大阪市西成区橘2丁目 1-8-1F

TEL: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓
FAX: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲 𝟎𝟖𝟎-𝟖𝟑𝟎𝟎-𝟒𝟐𝟗𝟑
📩 [email protected]

30/08/2022

𝐂𝐀̉𝐍𝐇 𝐁𝐀́𝐎 !!!?!!

______𝐗𝐢𝐧 𝐇𝐚̃𝐲 𝐁𝐨̉ 𝐐𝐮𝐚 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐍𝐚̀𝐲 😳 !!!______
𝐍𝐞̂́𝐮 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐧 𝐒𝐞̃ 𝐁𝐢̣ 𝐀̆𝐧 𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐂𝐔𝐎̂́𝐍 😥

💥💥💥 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘁𝘂̛̀ 𝗔 -> 𝗭 💥💥💥

💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻, 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰, 𝗴𝗮𝘀 𝗳𝗿𝗲𝗲
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗪𝗶𝗳𝗶
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗼̂̀ 𝗰𝘂̃ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
💸 𝘽𝙖𝙤 𝙘𝙖́𝙘 𝙡𝙤𝙖̣𝙞 𝙫𝙞𝙨𝙖 ✌️_________株式会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 25/08/2022

🔺Nhà
🔺 Ga
🔺Tiền nhà bao quản lý và nước

🔆 Hệ Thống nhà
👉 Không cần người bảo lãnh
👉Không cọc
👉không lễ
🔥 SIÊU HỖ TRỢ
💯Hỗ trợ ngay 1 set đồ khi vào nhà
💯Hỗ trợ đăng ký wifi giá rẻ
💯Hỗ trợ đăng kí điện,nước,ga free
💯 Hỗ trợ chuyển giá rẻ
————_______————-_______————-
⚜️⚜️⚜️ 株式会社𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍⚜️⚜️⚜️

TEL: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓
FAX: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲 𝟎𝟖𝟎-𝟖𝟑𝟎𝟎-𝟒𝟐𝟗𝟑
📩 [email protected]

24/08/2022

_________𝗡𝗛𝗔̀ Đ𝗘̣𝗣 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗖𝗢́ 𝗟𝗢̂̃𝗜__________
𝗟𝗢̂̃𝗜 𝗧𝗔̣𝗜 𝗕𝗘̂𝗡 𝗘𝗠 𝗤𝗨𝗔́ 𝗡𝗛𝗜𝗘̂̀𝗨 𝗡𝗛𝗔̀ Đ𝗘̣𝗣 🥲

💥💥💥 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝘁𝘂̛̀ 𝗔 -> 𝗭 💥💥💥

💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻, 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰, 𝗴𝗮𝘀 𝗳𝗿𝗲𝗲
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝗪𝗶𝗳𝗶
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗼̂̀ 𝗰𝘂̃ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 𝗻𝗵𝗮̀ 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉_________株式会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 24/08/2022

👉 Ga
👉 Nhà
👉 nhà bao quản lý

💥💥💥SIÊU HỖ TRỢ 💥💥💥

🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘄𝗶𝗳𝗶 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗴𝗮 𝗳𝗿𝗲𝗲
🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 đ𝗼̂̀
🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝟭 𝘀𝗲𝘁 đ𝗼̂̀(𝘁𝘂̉ 𝗹𝗮̣𝗻𝗵,𝗺𝗮́𝘆 𝗴𝗶𝗮̣̆𝘁,𝗹𝗼̀ 𝘃𝗶 𝘀𝗼́𝗻𝗴)

—————株式会社𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍————-
 📮大阪市西成区橘𝟐丁目 𝟏-𝟖 𝐖𝐀𝐑𝐌 天下茶屋𝟏𝐅

TEL: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓
FAX: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲 08083004293 FB:

23/08/2022

🏡🏡🏡 Nhà Đẹp - Giá Rẻ 🏡🏡🏡

Thuê làm gì cái căn nhà này ạ 🥲

Ngay cạnh ga, 8.5 chiếu còn mong chờ gì nữa ạ 😥

💥💥💥 Hỗ trợ từ A -> Z 💥💥💥

💸 Hỗ trợ đăng ký điện, nước, gas free
💸 Hỗ trợ đăng ký Wifi
💸 Hỗ trợ đồ cũ giá rẻ
💸 Hỗ trợ chuyển nhà giá rẻ_________株式会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 22/08/2022

✅ Gần ga #東部市場前 
✅ Nhà bao quản lý và nước
✅ Kiểu nhà

🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘄𝗶𝗳𝗶 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗴𝗮 𝗳𝗿𝗲𝗲
🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 đ𝗼̂̀
🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝟭 𝘀𝗲𝘁 đ𝗼̂̀(𝘁𝘂̉ 𝗹𝗮̣𝗻𝗵,𝗺𝗮́𝘆 𝗴𝗶𝗮̣̆𝘁,𝗹𝗼̀ 𝘃𝗶 𝘀𝗼́𝗻𝗴)

⚜️⚜️⚜️株式会社𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍⚜️⚜️⚜️

——————-____———————______————-
 📮大阪市西成区橘𝟐丁目 𝟏-𝟖 𝐖𝐀𝐑𝐌 天下茶屋𝟏𝐅

TEL: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓
FAX: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲 𝟎𝟖𝟎-𝟖𝟑𝟎𝟎-𝟒𝟐𝟗𝟑

20/08/2022

👉𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐢𝐦𝐞𝐣𝐢𝐦𝐚 𝟕 𝐩𝐡𝐮́𝐭
👉𝐍𝐡𝐚̀ 𝟏𝐋𝐃𝐊
👉𝐍𝐡𝐚̀ 𝟔𝐦𝟔 𝐛𝐚𝐨 𝐪𝐮𝐚̉𝐧 𝐥𝐲́

🔔𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̣𝑐
🔔𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̂̃
🔔𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑎̃𝑛h

🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ 𝘄𝗶𝗳𝗶 𝗴𝗶𝗮́ 𝗿𝗲̉
🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ đ𝗮̆𝗻𝗴 𝗸𝘆́ đ𝗶𝗲̣̂𝗻 𝗴𝗮 𝗳𝗿𝗲𝗲
🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝗰𝗵𝘂𝘆𝗲̂̉𝗻 đ𝗼̂̀
🆗 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ 𝟭 𝘀𝗲𝘁 đ𝗼̂̀(𝘁𝘂̉ 𝗹𝗮̣𝗻𝗵,𝗺𝗮́𝘆 𝗴𝗶𝗮̣̆𝘁,𝗹𝗼̀ 𝘃𝗶 𝘀𝗼́𝗻𝗴)

⚜️⚜️⚜️株式会社𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍⚜️⚜️⚜️

——————-____———————______————-
 📮大阪市西成区橘𝟐丁目 𝟏-𝟖 𝐖𝐀𝐑𝐌 天下茶屋𝟏𝐅

TEL: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓
FAX: 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲 𝟎𝟖𝟎-𝟖𝟑𝟎𝟎-𝟒𝟐𝟗𝟑
𝐅𝐁:𝐜𝐡𝐢𝐧𝐡𝐜𝐡𝐮

17/08/2022

Hỗ trợ khách hàng trên mọi mặt trận đâyy ạ 🥰🥰
Khách Fan nhà Leo đâu rùi 🥰🥰

_________株式会社 G-MISSION_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝐢𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡𝟎𝟏𝟎𝟒𝟔𝟕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 17/08/2022

Phòng cho ae nào thích ở 1 mình.
Nhà 3.9man có nước hodai, có wifi dùng free.
Đầu vào nhỏ như em bé.
Gần
Thuận tiện cho ai học .......

⛔️𝐌𝐨̣𝐢 𝐭𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐧 𝐜𝐡𝐢 𝐭𝐢𝐞̂́𝐭 𝐱𝐢𝐧 𝐯𝐮𝐢 𝐥𝐨̀𝐧𝐠 𝐥𝐢𝐞̂𝐧 𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐞𝐨 đ𝐢̣𝐚 𝐜𝐡𝐢̉:
🔱🔱🔱🔱🔱🔱
🏢 BẤT ĐỘNG SẢN 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍
📍大阪市西成区橘2-1-8-1F
☎️ 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓
🌍 𝐠-𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧.𝐜𝐨.𝐣𝐩
💌 𝐠𝐦𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐣𝐚𝐩𝐚𝐧@𝐠𝐦𝐚𝐢𝐥.𝐜𝐨𝐦

16/08/2022

🔥🔥🔥 𝐓𝐇𝐔𝐄̂ 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐋𝐀̣𝐈 𝐑𝐄̉ 𝐓𝐇𝐄̂́ 𝐍𝐀̀𝐘 ? 🔥🔥🔥

𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐁𝐀̂𝐘 𝐆𝐈𝐎̛̀ 𝐕𝐀̀ 𝐂𝐇𝐈̉ 𝟏 𝐂𝐀̆𝐍 𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓
𝐍𝐇𝐀̀ 𝐍𝐆𝐀𝐘 𝐆𝐀 𝐋𝐀̣𝐈 𝐂𝐎́ 𝐆𝐈𝐀́ 𝐇𝐎̛̀𝐈 Đ𝐄̂́𝐍 𝐕𝐀̣̂𝐘 !!!!

🚉 𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐚 矢田 𝟑𝐩


𝐓𝐮̛𝐧𝐠 𝐛𝐮̛̀𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐚𝐢 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐨̛ 𝐬𝐨̛̉ 𝐦𝐨̛́𝐢 🎁�𝐂𝐡𝐨̂́𝐭 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐫𝐢𝐧𝐡 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐥𝐢𝐞̂̀𝐧 𝐭𝐚𝐲 🥰

🔥 𝐑𝐄𝐍𝐓𝐀𝐋 𝐇𝐀𝐒 𝐍𝐄𝐕𝐄𝐑 𝐁𝐄𝐄𝐍 𝐓𝐇𝐈𝐒 𝐂𝐇𝐄𝐀𝐏 !🔥

𝐍𝐎𝐖 𝐀𝐍𝐃 𝐎𝐍𝐋𝐘 𝟏 𝐀𝐏𝐀𝐑𝐓𝐌𝐄𝐍𝐓
𝐇𝐎𝐌𝐄 𝐍𝐄𝐀𝐑 𝐒𝐓𝐀𝐓𝐈𝐎𝐍, 𝐍𝐎𝐖 𝐒𝐎 𝐂𝐇𝐄𝐀𝐏 𝐏𝐑𝐈𝐂𝐄 !!!!

🚉 𝟑 𝐌𝐢𝐧𝐮𝐭𝐞𝐬 𝐅𝐫𝐨𝐦 𝐒𝐭𝐚𝐭𝐢𝐨𝐧

🎁 𝐉𝐮𝐛𝐢𝐥𝐚𝐧𝐭𝐥𝐲 𝐨𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐚 𝐧𝐞𝐰 𝐜𝐨𝐦𝐩𝐚𝐧𝐲
💥💥💥 𝐑𝐞𝐧𝐭 𝐪𝐮𝐢𝐜𝐤𝐥𝐲 𝐭𝐨 𝐫𝐞𝐜𝐞𝐢𝐯𝐞 𝐠𝐢𝐟𝐭𝐬 𝐟𝐫𝐨𝐦 𝐮𝐬 🥰
______株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍_____
🆘 大阪市西成区橘2 - 1 - 8
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧h

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 15/08/2022

🎊🎊 𝐓ư𝐧𝐠 𝐛ừ𝐧𝐠

̛𝐎̛𝐍𝐆_𝐕𝐀̆𝐍_𝐏𝐇𝐎̀𝐍𝐆_𝐓𝐑𝐔̣_𝐒𝐎̛̉_𝟐

𝐂𝐡à𝐨 𝐡è 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐮ê 𝐧𝐡à 𝐜ù𝐧𝐠 𝐯ớ𝐢
🎆🎇🎆

🎉🎉 𝐊𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐮ê 𝐧𝐡à 𝐭ạ𝐢 𝐁𝐚̣𝐧 𝐬𝐞̃ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 𝐜𝐡𝐨̣𝐧 𝟏 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐚̂̀𝐧 𝐪𝐮𝐚̀ 𝐬𝐚𝐮:

💗💗Đố𝐢 𝐯ớ𝐢 𝐭ấ𝐭 𝐜ả 𝐧𝐡ữ𝐧𝐠 𝐊𝐡á𝐜𝐡 𝐇à𝐧𝐠 ĐĂ𝐍𝐆 𝐊Í 𝐓𝐇𝐔Ê 𝐍𝐇À 𝐭ạ𝐢 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨ả𝐧𝐠 𝐭𝐡ờ𝐢 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐭ừ 𝟙𝟝/𝟠/𝟚𝟘𝟚𝟚~𝟛𝟙/𝟙𝟘/𝟚𝟘𝟚𝟚

👉𝐍𝐡ữ𝐧𝐠 ư𝐮 đ𝐢ể𝐦 𝐤𝐡𝐢 𝐭𝐡𝐮ê 𝐧𝐡à 𝐭ạ𝐢

- Đ𝒐̣̂𝒊 𝒏𝒈𝒖̃ 𝒏𝒉𝒂̂𝒏 𝒗𝒊𝒆̂𝒏 𝒕𝒂̣̂𝒏 𝒕𝒊̀𝒏𝒉, 𝒄𝒐́ 𝒏𝒉𝒊̀𝒖 𝒌𝒊𝒏𝒉 𝒏𝒈𝒉𝒊𝒆̣̂𝒎 𝒕𝒓𝒐𝒏𝒈 𝒏𝒈𝒂̀𝒏𝒉 𝑩Đ𝑺 𝒕𝒂̣𝒊 𝑵𝒉𝒂̣̂𝒕 𝑩𝒂̉𝒏...🇯🇵🇯🇵 :
❣️ 𝐇ỗ 𝐭𝐫ợ 𝐭ì𝐦 𝐧𝐡à 𝐭𝐫ê𝐧 𝟒𝟕 𝐭ỉ𝐧𝐡 𝐭𝐡à𝐧𝐡 𝐭𝐨à𝐧 𝐍𝐡ậ𝐭 𝐁ả𝐧
❣️ 𝐓𝐡ủ 𝐭ụ𝐜 𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐠ọ𝐧
❣️ 𝐇ỗ 𝐭𝐫ợ đồ 𝐝ù𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐢 𝐯à𝐨 𝐧𝐡à
❣️ 𝐇ỗ 𝐭𝐫ợ 𝐌𝐈Ễ𝐍 𝐏𝐇Í đă𝐧𝐠 𝐤ý Đ𝐈Ệ𝐍, 𝐆𝐀𝐒, 𝐖𝐈𝐅𝐈…
❣️ 𝐠𝐢ớ𝐢 𝐭𝐡𝐢ệ𝐮 𝐯𝐢ệ𝐜 𝐥à𝐦

---------------------------------------------------
🏦株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍🏦
 🏠🏠大阪府大阪市西成区橘𝟐-𝟏-𝟖-𝟏𝐅
 ☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎

  𝐓𝐫𝐚𝐨 𝐮𝐲 𝐭í𝐧 – 𝐓𝐫ọ𝐧 𝐧𝐢ề𝐦 𝐭𝐢𝐧

15/08/2022

NHÀ SIÊU ĐẸP - GẦN GA 🏡

Đ𝐸̂́𝑁 𝑉𝑂̛́𝐼 𝐵𝐴̂́𝑇 Đ𝑂̣̂𝑁𝐺 𝑆𝐴̉𝑁 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁 𝐵𝐴̣𝑁 𝑆𝐸̃ Đ𝑈̛𝑂̛̣𝐶 𝑁𝐻𝑈̛̃𝑁𝐺 𝑈̛𝑈 Đ𝐴̃𝐼 𝐺𝐼̀ ??

🐣 Đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
🐣 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̂̃, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̣𝑐
🐣 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑒̣𝑝, 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑎
🐣 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦 1 𝑠𝑒́𝑡 đ𝑜̂̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎̀
🐣 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ - 𝑔𝑜̣𝑛 - 𝑙𝑒̣
🐣 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑎̃𝑛ℎ

🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑤𝑖𝑓𝑖 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑔𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑎 ✌️
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑑𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔 ( đ𝑢̛𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐴 -> 𝑍 )
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉


#𝑏𝑑𝑠 #𝑡𝑖𝑚𝑛ℎ𝑎𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎 #𝑟𝑒 #𝑛ℎ𝑎𝑑𝑒𝑝 #1𝑅 #1𝐾 #1𝐷𝐾 #1𝐿𝐷𝐾 #2𝐷𝐾 #2𝐿𝐷𝐾 #3𝐷𝐾 #3𝐿𝐷𝐾

_________株式会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

28/07/2022

❌ Không cọc
❌ Không lễ
❌ Không người bảo lãnh

🍭 Hỗ trợ đăng ký điện ga miễn phí
🍭 Hỗ trợ đăng ký wifi
🍭 Hỗ trợ đồ cũ siêu rẻ
🍭 Hỗ trợ chuyển nhà siêu rẻ
🍭 Hỗ trợ mọi visa ✌️_________株式会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

27/07/2022

Nhà gần ga lại còn
Còn mong chờ gì hơn ở cái nhà này ạ 😂

#高井田駅
#深江橋駅
_________株式会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝗮𝗹𝗮.𝗴𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

26/07/2022

🏡 HỆ THỐNG N.H.À TOÀN JAPAN 🏡

🆓 1K tách bếp 4M
🆓 1K tiền nhà hàng tháng 3M3
🆓 1R 3m7
🆓 tách bếp 2m7
🆓 3m9
🆓 tách bếp tiền nhà 4m6
🆓 1k 4m tách bếp
🆓 4m8 tách bếp
🆓 có tủ đồ ban công hơn 3m
🆓 tách bếp 3m5
🆓 2m8 có ban công có tủ đồ
🆓 4m wifi Free
🆓 2LDK các phòng tách biệt
🆓 3m có ban công có tủ đồ
🆓 1Dk 6p đi bộ 5m
🆓 1LDK tiền nhà 5m6
🆓 3m9 vào ở luôn
🆓 1DK 4m3 tủ đồ rộng
🆓 2Dk 5m6
🆓 1r có ban công 3m
🆓 1R 2m5 có ban công
🆕 ĐỖ XE - - MÁY______________________________

🏦 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 🏦
🆘 大阪市西成区橘2-1-8
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝐢𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡𝟎𝟏𝟎𝟒𝟔𝟕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

14/07/2022

NHÀ RẺ - GẦN GA
GẶP NGAY EM LA ☺️

☘️ Ko cọc , ko lễ
☘️ Ko cần người bảo lãnh
☘️ Nhà sử dụng bếp ga đôi
☘️ Có tủ âm tường siêu rộng
☘️ Có chỗ để máy giặt
☘️ Nhà rộng rãi - thoáng mát
☘️ Công viên - Combini cách vài bước

🎁 Hỗ trợ lắp đặt Wifi
🎁 Hỗ trợ chuyển nhà giá rẻ
🎁 Hỗ trợ dịch vụ đồ cũ giá rẻ
🎁 Hỗ trợ thủ tục đăng kí điện, ga free
🎁 Hỗ trợ tất cả các loại visa đều thuê nhà được ✌️____________________________

🏦 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 🏦
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝐢𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡𝟎𝟏𝟎𝟒𝟔𝟕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 12/07/2022

🏠nhà 1DK
🛼ngay nipponbashi
💰5m9 bao quản lí nước
-------------------
🎁 hỗ trợ chuyển đồ free
🎁 hỗ trợ ngay 1 set đồ khi vào nhà
🎁 hỗ trợ đăng kí điện,nước,ga
🎁 hỗ trợ đăng kí wifi free
🎁 tư vấn nhiệt tình 24/24
--------------------

📮 INBOX NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÂM -TẬN TÌNH NHẤT
☎️hotline:08073706458 (Thành Lộc )
---------------------

________BĐS OSAKA G-MISSION_______
🏠大阪市浪速区元町1-11-8

09/07/2022

Thôi đừng thuê làm gì cái căn nhà này 😥
Nó quá là xịn xò đi ạ 😥😥

🎁 Hỗ trợ lắp đặt Wifi
🎁 Hỗ trợ chuyển nhà giá rẻ
🎁 Hỗ trợ dịch vụ đồ cũ
🎁 Đăng kí điện, nước, gas free
🎁 Hỗ trợ tất cả các loại visa đều thuê nhà được ✌️

#𝟑𝐋𝐃𝐊 #𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚 #𝐤𝐨𝐛𝐞 #𝐤𝐲𝐨𝐭𝐨 #𝐧𝐚𝐫𝐚 #𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 #𝐡𝐨𝐭𝐫𝐨𝐭𝐢𝐦𝐧𝐡𝐚 #𝐧𝐡𝐚𝐫𝐞 #𝐦𝐢𝐞𝐧𝐩𝐡𝐢 #𝐦𝐢𝐞𝐧𝐩𝐡𝐢𝐝𝐚𝐮𝐯𝐚𝐨 #𝐯𝐚𝐧𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐠𝐢𝐚𝐫𝐞 #𝐭𝐡𝐮𝐞𝐱𝐞 #𝐱𝐞𝐝𝐮𝐥𝐢𝐜𝐡 #𝐭𝐨𝐮𝐫𝐝𝐮𝐥𝐢𝐜𝐡 #𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜𝐬𝐢𝐧𝐡 #𝐛𝐚𝐭𝐝𝐨𝐧𝐠𝐬𝐚𝐧𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚 #𝐧𝐡𝐚𝐝𝐞𝐩𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐤𝐲𝐬𝐮𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐤𝐢𝐧𝐡𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐦𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜

______________________________
ღ(¯`◕‿◕´¯)___________(¯`◕‿◕´¯)ღ
*•.¸♡ 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 ♡¸.•*
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 04/07/2022

🏠nhà 3DK
🛼gần shinosaka
💰6m8 bao quản lí
-------------------
🎁 hỗ trợ ngay 1 set đồ khi vào nhà
🎁 hỗ trợ đăng kí điện,nước,ga
🎁 hỗ trợ đăng kí wifi free
🎁 tư vấn nhiệt tình 24/24
--------------------

📮 INBOX NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÂM -TẬN TÌNH NHẤT
☎️hotline:08073706458 (Thành Lộc )
---------------------

________BĐS OSAKA G-MISSION_______
🏠大阪市浪速区元町1-11-8

01/07/2022

Free 1 tháng tiền nhà ko nói nhiều ạaaa
nhanh thì còn chậm thì hết khách neee 😘

👉 Chỉ 4万 👈

🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑤𝑖𝑓𝑖 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑔𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑎 ✌️
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑑𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔 ( đ𝑢̛𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐴 -> 𝑍 )
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉

#𝑏𝑑𝑠 #𝑡𝑖𝑚𝑛ℎ𝑎𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎 #𝑟𝑒 #𝑛ℎ𝑎𝑑𝑒𝑝 #1𝑅 #1𝐾 #1𝐷𝐾 #1𝐿𝐷𝐾 #2𝐷𝐾 #2𝐿𝐷𝐾 #3𝐷𝐾 #3𝐿𝐷𝐾

_________株式会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : [email protected]

30/06/2022

Nhà rẻ lại còn gần ga thế này khách ko thuê thì có phải là đáng tiếc ko ạ 😥
1 căn duy nhất ạaaaaaa 😥______________________________
ღ(¯`◕‿◕´¯)___________(¯`◕‿◕´¯)ღ
*•.¸♡ 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 ♡¸.•*
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 28/06/2022

🏠nhà 1K
🛼ngay tengachaya
💰4m2 bao quản lí nước
-------------------
🎁 hỗ trợ ngay 1 set đồ khi vào nhà
🎁 hỗ trợ đăng kí điện,nước,ga
🎁 hỗ trợ đăng kí wifi free
🎁 tư vấn nhiệt tình 24/24
--------------------

📮 INBOX NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÂM -TẬN TÌNH NHẤT
☎️hotline:08073706458 (Thành Lộc )
---------------------

________BĐS OSAKA G-MISSION_______
🏠大阪市浪速区元町1-11-8

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 28/06/2022

1 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑡𝑜𝑒̣𝑡 𝑣𝑜̛̀𝑖 𝑡ℎ𝑒̂́ 𝑛𝑎̀𝑦 𝑘𝑜 𝑜̛̉ 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑎́ đ𝑎́𝑛𝑔 𝑡𝑖𝑒̂́𝑐 𝑘𝑜 𝑎̣𝑎𝑎𝑎𝑎 🥲🥲
𝐶ℎ𝑎̉ 𝑏𝑖𝑒̂́𝑡 𝑛ℎ𝑎̀ ℎ𝑎𝑦 𝑙𝑎̀ 𝑐𝑎́𝑖 𝐻𝑜𝑚𝑒𝑠𝑡𝑎𝑦 𝑛𝑢̛̃𝑎 😥
𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒 𝑛ℎ𝑎𝑢 𝑜̛̉ 𝑐𝑜́ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑟𝑒̉ 𝑘𝑜 𝑎̣ 🥲

________𝙉𝙃𝘼̀ 𝙉𝙂𝙐𝙔𝙀̂𝙉 𝘾𝘼̆𝙉 4 𝙏𝘼̂̀𝙉𝙂________
_______ #5𝙇𝘿𝙆 #15万 ________

_____ 𝙉𝙃𝘼̀ 𝙉𝙂𝘼𝙔 𝙏𝙍𝙐𝙉𝙂 𝙏𝘼̂𝙈 #恵美須 _____
__𝙌𝙐𝘼́𝙉 𝙑𝙄𝙀̣̂𝙏 - 𝙎𝙄𝙀̂𝙐 𝙏𝙃𝙄̣ - 𝙂𝘼 𝙏𝘼̀𝙐__

🐣 Đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
🐣 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̂̃, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̣𝑐
🐣 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑒̣𝑝, 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑎
🐣 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦 1 𝑠𝑒́𝑡 đ𝑜̂̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎̀
🐣 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ - 𝑔𝑜̣𝑛 - 𝑙𝑒̣
🐣 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑎̃𝑛ℎ

✅ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑤𝑖𝑓𝑖 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ
✅ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑔𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́
✅ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ
✅ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑎 ✌️
✅ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑑𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔 ( đ𝑢̛𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐴 -> 𝑍 )
✅ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
✅ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉

#𝑏𝑑𝑠 #𝑡𝑖𝑚𝑛ℎ𝑎𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎 #𝑟𝑒 #𝑛ℎ𝑎𝑑𝑒𝑝 #1𝑅 #1𝐾 #1𝐷𝐾 #1𝐿𝐷𝐾 #2𝐷𝐾 #2𝐿𝐷𝐾 #3𝐷𝐾 #3𝐿𝐷𝐾 #𝑑𝑎𝑖𝑘𝑜𝑘𝑢 #𝑒𝑏𝑖𝑠𝑢 #𝑠ℎ𝑖𝑛𝑖𝑚𝑎𝑚𝑖𝑦𝑎 #𝑑𝑜𝑢𝑏𝑢𝑡𝑠𝑢𝑒𝑛

Bất Động Sản Kansai G-Mission
_______________________________

ღ(¯`◕‿◕´¯)___________(¯`◕‿◕´¯)ღ
*•.¸♡ 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 ♡¸.•*
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 27/06/2022

🏠nhà 1LDK
🛼ở Tsurumi
-------------------
🎁 hỗ trợ ngay 1 set đồ khi vào nhà
🎁 hỗ trợ đăng kí điện,nước,ga
🎁 hỗ trợ đăng kí wifi free
🎁 tư vấn nhiệt tình 24/24
--------------------

📮 INBOX NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÂM -TẬN TÌNH NHẤT
☎️hotline:08073706458 (Thành Lộc )
---------------------

________BĐS OSAKA G-MISSION_______
🏠大阪市浪速区元町1-11-8

25/06/2022

1 𝑐ℎ𝑖𝑒̂́𝑐 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑞𝑢𝑎́ 𝑟𝑒̉ 𝑐ℎ𝑜 1 𝑐𝑢𝑜̣̂𝑐 𝑡𝑖̀𝑛ℎ 🤥
𝑁ℎ𝑜̉ 𝑛ℎ𝑎̆́𝑛 - 𝑋𝑖𝑛ℎ 𝑥𝑎̆́𝑛 - 𝐷𝑒̂̃ 𝑡ℎ𝑢̛𝑜̛𝑛𝑔
𝑆𝑖𝑒̂𝑢 𝑡𝑖𝑒̂́𝑡 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑚𝑚 ✌️

❌ 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̣𝑐, 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̂̃
❌ 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑎̃𝑛ℎ
❌ 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑁ℎ𝑎𝑛ℎ - 𝐺𝑜̣𝑛

☘️ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ
☘️ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑎 ✌️
☘️ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑣𝑎̣̂𝑛 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
☘️ 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉

#𝟏𝐊 #𝟏𝐃𝐊 #𝟏𝐋𝐊 #𝟏𝐋𝐃𝐊 #𝟐𝐊 #𝟐𝐃𝐊 #𝟐𝐋𝐊 #𝟐𝐋𝐃𝐊 #𝟑𝐊 #𝟑𝐃𝐊 #𝟑𝐋𝐃𝐊 #𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚 #𝐤𝐨𝐛𝐞 #𝐤𝐲𝐨𝐭𝐨 #𝐧𝐚𝐫𝐚 #𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 #𝐡𝐨𝐭𝐫𝐨𝐭𝐢𝐦𝐧𝐡𝐚 #𝐧𝐡𝐚𝐫𝐞 #𝐦𝐢𝐞𝐧𝐩𝐡𝐢 #𝐦𝐢𝐞𝐧𝐩𝐡𝐢𝐝𝐚𝐮𝐯𝐚𝐨 #𝐯𝐚𝐧𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐠𝐢𝐚𝐫𝐞 #𝐭𝐡𝐮𝐞𝐱𝐞 #𝐱𝐞𝐝𝐮𝐥𝐢𝐜𝐡 #𝐭𝐨𝐮𝐫𝐝𝐮𝐥𝐢𝐜𝐡 #𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜𝐬𝐢𝐧𝐡 #𝐛𝐚𝐭𝐝𝐨𝐧𝐠𝐬𝐚𝐧𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚 #𝐧𝐡𝐚𝐝𝐞𝐩𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐤𝐲𝐬𝐮𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐤𝐢𝐧𝐡𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐦𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜

ღ(¯`◕‿◕´¯)___________(¯`◕‿◕´¯)ღ
*•.¸♡ 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 ♡¸.•*
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡

24/06/2022

𝐍𝐡𝐚̀ Đ𝐞̣𝐩 - 𝐆𝐢𝐚́ 𝐑𝐞̉ - 𝐆𝐚̂̀𝐧 𝐆𝐚
𝐆𝐨̣𝐢 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐞𝐦 𝐋𝐀 𝟏𝟖 𝐭𝐮̉𝐢 ✌️#𝟑𝐋𝐃𝐊 #𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚 #𝐤𝐨𝐛𝐞 #𝐤𝐲𝐨𝐭𝐨 #𝐧𝐚𝐫𝐚 #𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 #𝐡𝐨𝐭𝐫𝐨𝐭𝐢𝐦𝐧𝐡𝐚 #𝐧𝐡𝐚𝐫𝐞 #𝐦𝐢𝐞𝐧𝐩𝐡𝐢 #𝐦𝐢𝐞𝐧𝐩𝐡𝐢𝐝𝐚𝐮𝐯𝐚𝐨 #𝐯𝐚𝐧𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐠𝐢𝐚𝐫𝐞 #𝐭𝐡𝐮𝐞𝐱𝐞 #𝐱𝐞𝐝𝐮𝐥𝐢𝐜𝐡 #𝐭𝐨𝐮𝐫𝐝𝐮𝐥𝐢𝐜𝐡 #𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜𝐬𝐢𝐧𝐡 #𝐛𝐚𝐭𝐝𝐨𝐧𝐠𝐬𝐚𝐧𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚 #𝐧𝐡𝐚𝐝𝐞𝐩𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐤𝐲𝐬𝐮𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐤𝐢𝐧𝐡𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐦𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜

ღ(¯`◕‿◕´¯)___________(¯`◕‿◕´¯)ღ
*•.¸♡ 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 ♡¸.•*
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡

17/06/2022

𝟏 𝐂𝐀̆𝐍 𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐂𝐇𝐈̉ 𝟏 𝐂𝐀̆𝐍 𝐃𝐔𝐘 𝐍𝐇𝐀̂́𝐓 𝐊𝐇𝐀́𝐂𝐇 𝐎̛𝐈 !!!!

𝐂𝐚́𝐜𝐡 𝐠𝐚 #兵庫 #大開 #上沢 𝐜𝐡𝐢̉ 𝐯𝐚̀𝐢 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂𝐧
𝐍𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐭𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐜𝐨̀𝐧, 𝐜𝐡𝐚̣̂𝐦 𝐭𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐡𝐞̂́𝐭 𝐚̣ !!!
𝐈𝐁 𝐯𝐚̀𝐨 𝐯𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐧𝐠𝐚𝐲 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 𝐚̣

________***________***_________
🏦 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 🏦
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝐢𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡𝟎𝟏𝟎𝟒𝟔𝟕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

17/06/2022

𝐍𝐡𝐚̀ đ𝐞̣𝐩 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐥𝐨̂̃𝐢
𝐋𝐨̂̃𝐢 𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐩𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 !!! 😅

❌ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨
❌ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̣𝐜, 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐥𝐞̂̃
❌ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐩𝐡𝐢́ 𝐠𝐢𝐨̛́𝐢 𝐭𝐡𝐢𝐞̣̂𝐮
❌ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐚̂̀𝐧 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚̉𝐨 𝐥𝐚̃𝐧𝐡


🎁 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐥𝐚̆́𝐩 đ𝐚̣̆𝐭 𝐖𝐢𝐟𝐢
🎁 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞̂̉𝐧 𝐧𝐡𝐚̀ 𝐠𝐢𝐚́ 𝐫𝐞̉
🎁 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐝𝐢̣𝐜𝐡 𝐯𝐮̣ đ𝐨̂̀ 𝐜𝐮̃
🎁 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐡𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐨𝐚̀𝐧 𝐭𝐡𝐮̉ 𝐭𝐮̣𝐜 đ𝐚̆𝐧𝐠 𝐤𝐢́ đ𝐢𝐞̣̂𝐧, 𝐠𝐚 𝐤𝐡𝐢 𝐯𝐚̀𝐨 𝐨̛̉
🎁 𝐇𝐨̂̃ 𝐭𝐫𝐨̛̣ 𝐭𝐚̂́𝐭 𝐜𝐚̉ 𝐜𝐚́𝐜 𝐥𝐨𝐚̣𝐢 𝐯𝐢𝐬𝐚 đ𝐞̂̀𝐮 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐧𝐡𝐚̀ đ𝐮̛𝐨̛̣𝐜 ✌️

#𝟑𝐋𝐃𝐊 #𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚 #𝐤𝐨𝐛𝐞 #𝐤𝐲𝐨𝐭𝐨 #𝐧𝐚𝐫𝐚 #𝐭𝐨𝐤𝐲𝐨 #𝐡𝐨𝐭𝐫𝐨𝐭𝐢𝐦𝐧𝐡𝐚 #𝐧𝐡𝐚𝐫𝐞 #𝐦𝐢𝐞𝐧𝐩𝐡𝐢 #𝐦𝐢𝐞𝐧𝐩𝐡𝐢𝐝𝐚𝐮𝐯𝐚𝐨 #𝐯𝐚𝐧𝐜𝐡𝐮𝐲𝐞𝐧𝐠𝐢𝐚𝐫𝐞 #𝐭𝐡𝐮𝐞𝐱𝐞 #𝐱𝐞𝐝𝐮𝐥𝐢𝐜𝐡 #𝐭𝐨𝐮𝐫𝐝𝐮𝐥𝐢𝐜𝐡 #𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜𝐬𝐢𝐧𝐡 #𝐛𝐚𝐭𝐝𝐨𝐧𝐠𝐬𝐚𝐧𝐨𝐬𝐚𝐤𝐚 #𝐧𝐡𝐚𝐝𝐞𝐩𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐤𝐲𝐬𝐮𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜𝐧𝐡𝐚𝐭𝐛𝐚𝐧 #𝐤𝐢𝐧𝐡𝐧𝐠𝐡𝐢𝐞𝐦𝐝𝐮𝐡𝐨𝐜_______________

🏦 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 🏦
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝐢𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡𝟎𝟏𝟎𝟒𝟔𝟕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

16/06/2022

🏡 HỆ THỐNG N.H.À TOÀN JAPAN 🏡

✅ Hệ thống N.H.À
✅ Hệ thống N.H.À _VÀO
✅ Hệ thống N.H.À
✅ Hệ thống N.H.À
✅ Hệ thống N.H.À
✅ Hệ thống N.H.À
✅ Hệ thống N.H.À
-----
🔥🔥🔥 ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT DÀNH CHO DU HỌC SINH SẮP SANG NHẬT 🔥🔥🔥
NHÀ Ở ĐÃ RẺ - ĐẦU VÀO CÒN RẺ HƠN Ạ

🉐 Đầu vào có khuyến mãi
🌐 Internet miễn phí, trong nhà đã có đầy đủ đồ dùng
🏢 Nhà rộng rãi thoáng mát, có thang máy có ban công
🎁 Miễn phí Đăng ký Điện + Ga
🔑 Thủ tục đơn giản, Chìa khoá trao tay 1 nốt nhạc

💥💥 CÓ QUÁ NHIỀU SỰ HỖ TRỢ VÀ ƯU ĐÃI Ở ĐÂY 💥💥
🚘 Hỗ trợ chuyển nhà
🚘 Tặng kèm đồ dùng khi vào nhà
🚘 Hỗ trợ đưa đón sân bay 2 chiều
🚘 Hướng dẫn du lịch toàn Japan, cho thuê xe du lịch 8-10-29-45 chỗ
💳 Hỗ trợ thủ tục đăng ký tài khoản ngân hàng, đăng ký địa chỉ tạm trú

🎁 Dịch vụ Đồ Cũ với giá thành Siêu Rẻ
🎁 Dịch vụ hỗ trợ chuyển nhà, chuyển đồ
🎁 Dịch vụ đăng ký Internet, Điện, Nước, Gas

🆓 1K tách bếp 4M
🆓 1K tiền nhà hàng tháng 3M5
🆓 1R 3m6
🆓 tách bếp 2m8
🆓 3m8
🆓 tách bếp tiền nhà hàng tháng 4m8
🆓 1k 4m tách bếp
🆓 4m8 tách bếp
🆓 có tủ đồ ban công hơn 3m
🆓 tách bếp 3m5
🆓 2m8 có ban công có tủ đồ
🆓 4m wifi Free
🆓 2LDK các phòng tách biệt
🆓 3m có ban công có tủ đồ
🆓 1Dk 6p đi bộ 5m
🆓 1LDK tiền nhà 5m6
🆓 3m9 vào ở luôn
🆓 1DK 4m3 tủ đồ rộng
🆓 2Dk 5m6
🆓 1r có ban công 3m
🆓 1R 2m5 có ban công
🆕 BÃI ĐỖ XE - AUTOLOCK - THANG MÁY

_____________________________________
_________株式会社 G-MISSION_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝐢𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡𝟎𝟏𝟎𝟒𝟔𝟕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 16/06/2022

❌HOT HOT❌
🏠nhà 2LDK
🛼gần daikoku
-------------------
🎁 hỗ trợ ngay 1 set đồ khi vào nhà
🎁 hỗ trợ đăng kí điện,nước,ga
🎁 hỗ trợ đăng kí wifi giá rẻ
🎁 tư vấn nhiệt tình 24/24
--------------------

📮 INBOX NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÂM -TẬN TÌNH NHẤT
☎️hotline:08073706458 (Thành Lộc )
---------------------

________BĐS OSAKA G-MISSION_______
🏠大阪市浪速区元町1-11-8

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 15/06/2022

🏠nhà 1R
🛼gần daukoku
💰4m1 bao quản lí nước
-------------------
🎁 hỗ trợ ngay 1 set đồ khi vào nhà
🎁 hỗ trợ đăng kí điện,nước,ga
🎁 hỗ trợ đăng kí wifi giá rẻ
🎁 tư vấn nhiệt tình 24/24
--------------------

📮 INBOX NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÂM -TẬN TÌNH NHẤT
☎️hotline:08073706458 (Thành Lộc )
---------------------

________BĐS OSAKA G-MISSION_______
🏠大阪市浪速区元町1-11-8

14/06/2022

🐣 Đ𝑎̂̀𝑢 𝑣𝑎̀𝑜 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
🐣 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑙𝑒̂̃, 𝑘ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑜̣𝑐
🐣 𝐻𝑒̣̂ 𝑡ℎ𝑜̂́𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑎̀ đ𝑒̣𝑝, 𝑔𝑎̂̀𝑛 𝑔𝑎
🐣 𝑇𝑎̣̆𝑛𝑔 𝑛𝑔𝑎𝑦 1 𝑠𝑒́𝑡 đ𝑜̂̀ 𝑘ℎ𝑖 𝑣𝑎̀𝑜 𝑛ℎ𝑎̀
🐣 𝑇ℎ𝑢̉ 𝑡𝑢̣𝑐 𝑛ℎ𝑎𝑛ℎ - 𝑔𝑜̣𝑛 - 𝑙𝑒̣
🐣 𝐾ℎ𝑜̂𝑛𝑔 𝑐𝑎̂̀𝑛 𝑛𝑔𝑢̛𝑜̛̀𝑖 𝑏𝑎̉𝑜 𝑙𝑎̃𝑛ℎ

🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ 𝑤𝑖𝑓𝑖 𝑐𝑜̂́ đ𝑖̣𝑛ℎ
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑎̆𝑛𝑔 𝑘𝑦́ đ𝑖𝑒̣̂𝑛, 𝑛𝑢̛𝑜̛́𝑐, 𝑔𝑎𝑠 𝑚𝑖𝑒̂̃𝑛 𝑝ℎ𝑖́
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑆𝑢𝑝𝑝𝑜𝑟𝑡 𝑘ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 𝑛ℎ𝑖𝑒̣̂𝑡 𝑡𝑖̀𝑛ℎ
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐𝑎́𝑐 𝑙𝑜𝑎̣𝑖 𝑣𝑖𝑠𝑎 ✌️
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑑𝑢 ℎ𝑜̣𝑐 𝑠𝑖𝑛ℎ 𝑚𝑜̛́𝑖 𝑠𝑎𝑛𝑔 ( đ𝑢̛𝑎 đ𝑜́𝑛 𝑡𝑢̛̀ 𝐴 -> 𝑍 )
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ 𝑐ℎ𝑢𝑦𝑒̂̉𝑛 𝑛ℎ𝑎̀ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉
🎁 𝐻𝑜̂̃ 𝑡𝑟𝑜̛̣ đ𝑜̂̀ 𝑐𝑢̃ 𝑔𝑖𝑎́ 𝑟𝑒̉

#𝑏𝑑𝑠 #𝑡𝑖𝑚𝑛ℎ𝑎𝑜𝑠𝑎𝑘𝑎 #𝑟𝑒 #𝑛ℎ𝑎𝑑𝑒𝑝 #1𝑅 #1𝐾 #1𝐷𝐾 #1𝐿𝐷𝐾 #2𝐷𝐾 #2𝐿𝐷𝐾 #3𝐷𝐾 #3𝐿𝐷𝐾

_________株式会社 𝐺-𝑀𝐼𝑆𝑆𝐼𝑂𝑁_________
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝐢𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡𝟎𝟏𝟎𝟒𝟔𝟕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 13/06/2022

𝗡𝗵𝗮̀ 𝗯𝗮𝗼 đ𝗲̣𝗽 - 𝗕𝗮𝗼 𝗿𝗲̉ - 𝗧𝗵𝘂𝗮̣̂𝗻 𝗹𝗼̛̣𝗶 🥺
𝗤𝘂𝗮́𝗻 𝗩𝗶𝗲̣̂𝘁 𝗰𝗮́𝗰𝗵 𝘃𝗮̀𝗶 𝗯𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗰𝗵𝗮̂𝗻, 𝘀𝗶𝗲̂𝘂 𝘁𝗵𝗶̣ , コンビニ 𝗰𝘂̛́ 𝗴𝗼̣𝗶 𝗹𝗮̀ 😥

👉 𝗖𝗵𝗶̉ 𝟯𝗠𝟵 👈

✅ 𝗕𝗮𝗼 𝘄𝗶𝗳𝗶
✅ 𝗕𝗮𝗼 𝗾𝘂𝗮̉𝗻 𝗹𝘆́
✅ 𝗕𝗮𝗼 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗹𝗮̣𝗻𝗵
✅ 𝗕𝗮𝗼 𝗻𝘂̛𝗼̛́𝗰 𝗻𝗼́𝗻𝗴


🚉 恵美須駅 𝟯歩
🚉 動物園駅 𝟰歩
🚉 新今宮 𝟲歩________________

🏦 株式会社 𝐆-𝐌𝐈𝐒𝐒𝐈𝐎𝐍 🏦
🆘 大阪市浪速区元町1丁目11-𝟖
☎𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟐𝟓 🖨 𝟎𝟔-𝟔𝟓𝟓𝟔-𝟕𝟖𝟑𝟎
📲𝟎𝟖𝟎-𝟔𝟕𝟖𝟓-𝟕𝟕𝟔𝟑 𝐅𝐁 : 𝐋𝐢𝐧𝐡𝐡 𝐀𝐧𝐡
📩 : 𝐥𝐢𝐧𝐡𝐚𝐧𝐡𝟎𝟏𝟎𝟒𝟔𝟕@𝒈𝒎𝒂𝒊𝒍.𝒄𝒐𝒎

Photos from Bất Động Sản Kansai G-Mission's post 11/06/2022

🏠nhà 1R
🛼gần dobutsuen mae
💰4m1 bao quản lí nước + nước nóng
Đặc biệt : wifi free
-------------------
🎁 hỗ trợ ngay 1 set đồ khi vào nhà
🎁 hỗ trợ đăng kí điện,nước,ga
🎁 hỗ trợ đăng kí wifi giá rẻ
🎁 tư vấn nhiệt tình 24/24
--------------------

📮 INBOX NGAY ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN TẬN TÂM -TẬN TÌNH NHẤT
☎️hotline:08073706458 (Thành Lộc )
---------------------

________BĐS OSAKA G-MISSION_______
🏠大阪市浪速区元町1-11-8

あなたの事業を不動産業者のトップリストOsakaにしたいですか?
ここをクリックしてあなたのスポンサー付きリスティングを獲得。

ビデオ (すべて表示)

___________𝗠𝘂𝗼̂́𝗻 𝗠𝗮̣̆𝗻 𝗧𝗵𝗶̀ 𝗔̆𝗻 𝗠𝘂𝗼̂́𝗶____________𝗠𝘂𝗼̂́𝗻 Đ𝗮̆́𝗺 Đ𝘂𝗼̂́𝗶 𝗧𝗵𝗶̀ 𝗟𝗮̣𝗰 𝗩𝗮̀𝗼 𝗘𝗺 Đ𝗲̂̉ 𝗡𝗴𝗮̆́𝗺 𝗡𝗵𝗮̀ 𝗥𝗲̉ ☺️💸 𝗛𝗼̂̃ 𝘁...
#Group_baito_uu_tien  ___𝐌𝐔𝐎̂́𝐍 𝐁𝐀̆́𝐓 𝐂𝐎̣𝐏 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐕𝐀̀𝐎 𝐒𝐎̛̉ 𝐓𝐇𝐔́___ 𝐌𝐔𝐎̂́𝐍 𝐂𝐎́ 𝐂𝐇𝐎̂̃ 𝐂𝐇𝐔́ 𝐓𝐇𝐈̀ 𝐓𝐈̀𝐌 Đ𝐄̂́𝐍 𝐄𝐌 ☺️💥...
𝐂𝐀̉𝐍𝐇 𝐁𝐀́𝐎 !!!?!!______𝐗𝐢𝐧 𝐇𝐚̃𝐲 𝐁𝐨̉ 𝐐𝐮𝐚 𝐍𝐡𝐚̀ 𝐍𝐚̀𝐲 😳 !!!______𝐍𝐞̂́𝐮 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐁𝐚̣𝐧 𝐒𝐞̃ 𝐁𝐢̣ 𝐀̆𝐧 𝐁𝐀́𝐍𝐇 𝐂𝐔𝐎̂́𝐍 😥💥💥💥 𝗛𝗼̂̃ 𝘁𝗿𝗼̛̣ ...
#Group_baito_uu_tien_________𝗡𝗛𝗔̀ Đ𝗘̣𝗣 𝗞𝗛𝗢̂𝗡𝗚 𝗖𝗢́ 𝗟𝗢̂̃𝗜__________ 𝗟𝗢̂̃𝗜 𝗧𝗔̣𝗜 𝗕𝗘̂𝗡 𝗘𝗠 𝗤𝗨𝗔́ 𝗡𝗛𝗜𝗘̂̀𝗨 𝗡𝗛𝗔̀ Đ𝗘̣𝗣 🥲💥💥💥 𝗛𝗼̂̃ 𝘁...
#group_baito_uu_tien🏡🏡🏡 Nhà Đẹp - Giá Rẻ 🏡🏡🏡Thuê làm gì cái căn nhà này ạ 🥲Ngay cạnh ga, 8.5 chiếu còn mong chờ gì nữa ạ...
NHÀ SIÊU ĐẸP - GẦN GA 🏡
𝐍𝐡𝐚̀ đ𝐞̣𝐩 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨́ 𝐥𝐨̂̃𝐢𝐋𝐨̂̃𝐢 𝐨̛̉ 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐤𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐭𝐡𝐮𝐞̂ 𝐭𝐡𝐢̀ 𝐪𝐮𝐚́ 𝐩𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐨̂𝐢 !!! 😅 ❌ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̂̀𝐮 𝐯𝐚̀𝐨 ❌ 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐜𝐨̣𝐜, 𝐤𝐡...
🏡   HỆ THỐNG N.H.À TOÀN JAPAN   🏡✅ Hệ thống N.H.À #GIÁ_RẺ✅ Hệ thống N.H.À #MIỄN_PHÍ_ĐẦU _VÀO✅ Hệ thống N.H.À #NGUY...

カテゴリー

電話番号

ウェブサイト

住所


大阪市西成区橘2−1−8 WARM 天下茶屋 1F
Osaka, Osaka
557-0051

不動産のその他Osaka (すべて表示)
Inagaki Srl Inagaki Srl
大阪市西区靱本町2-5/1
Osaka, 550-0004

別荘、山荘の管理。 Realtor, REALESTATE Agent

Village House Village House
Osaka
Osaka

Nhà dành cho các bạn visa kĩ sư, gino, gia đình thuê với mức tiền nhà rẻ nhất,

Tìm Nhà Osaka Tìm Nhà Osaka
大阪市浪速区元町2/8
Osaka, 556-0016

Tìm Nhà Osaka Chuyên tư vấn tìm nhà khu vực #Osaka và toàn Khu vực #Kansai. Đội ng?

Japan Real Estate Japan Real Estate
3 Chome-9-10 Motomachi, Naniwa Ward
Osaka, 〒556-0016

Renting/purchasing property agent in Japan. Bank loan and related support. Supporting for claim tax

Kizuna日本不動產 Kizuna日本不動產
Osaka, 542-0082

在日華人開的日本不動產公司|外國人歡迎!|中日語&English服務 日本不動?

いざというときアナタを助ける仮住まい賃貸 松村篤使 いざというときアナタを助ける仮住まい賃貸 松村篤使
9-5
Osaka, 5300026

大阪・京都に約1,600室の民泊/ホテル物件がお得に宿泊可能です。 2泊3日~2

shinobihouse_tennoji shinobihouse_tennoji
Osaka, 5450052

入居希望の方、質問はお気軽にメッセージください。天王寺にOPENしたシェ

Lakia不動産上本町店 Lakia不動産上本町店
Osaka, 542-0064

大阪市中央区・天王寺区・東成区・生野区の賃貸・売買など不動産全般は?

casaverdek.sharedhouse casaverdek.sharedhouse
大阪市東成区東今里2丁目
Osaka, 537-0011

大阪のアットホームなシェアハウスです。オーナーが、ひとりDIYでコツコ?

Nhà Đất Kansai Nhà Đất Kansai
Osaka

Tìm nhà mọi lúc mọi nơi, hỗ trợ tìm nhà lắp đặt wifi đồ dùng trong nhà từ

AFP Tennoji Apartment AFP Tennoji Apartment
阿倍野区昭和町1丁目8− 18
Osaka, 545-0011

大阪メトロ御堂筋線「昭和町駅」より100m(徒歩1分)のW.O.B SHOWACHO(別名AFP

Kansai Home Search Kansai Home Search
Osaka

Hỗ trợ và đồng hành cùng bạn tìm được căn phòng xinh đẹp, giá cả phù hợp