Yuriyuna online pages Japan

Yuriyuna online pages Japan

LEGIT
COD PAYMENT
CREDIT CARD PAYMENT

通常通り開く

15/05/2022

𝔾ℍ𝔼+ℙ𝕃𝕌𝕊 𝔻ℝ𝕀ℕ𝕂
𝙇𝙀𝙏𝙎 𝘼𝘾𝙃𝙄𝙀𝙑𝙀 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀𝙎𝙄𝙍𝙀 𝙃𝙀𝙄𝙂𝙃𝙏 𝙄𝙉 𝘼 𝙃𝙀𝘼𝙇𝙏𝙃𝙄𝙀𝙍 𝙒𝘼𝙔 👌

𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁𝚂 𝙰𝚁𝙴 𝙰𝚅𝙰𝙸𝙻𝙰𝙱𝙻𝙴
𝙼𝙴𝚂𝚂𝙰𝙶𝙴 𝙼𝙴 𝙳𝙸𝚁𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈..

• 𝙉𝙤 𝙨𝙞𝙙𝙚 𝙚𝙛𝙛𝙚𝙘𝙩𝙨√
•𝙉𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡 𝙨𝙪𝙗𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨 √•
•15&𝙖𝙗𝙤𝙫𝙚 𝙘𝙖𝙣 𝙩𝙖𝙠𝙚 √
•𝙂𝙤𝙤𝙙 𝙘𝙪𝙨𝙩𝙤𝙢𝙚𝙧 𝙧𝙚𝙫𝙞𝙚𝙬√•
•𝙁𝙖𝙨𝙩𝙚𝙨𝙩 𝙜𝙧𝙤𝙬𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙪𝙥𝙥𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 √
•3-4 𝙞𝙣𝙘𝙝𝙚𝙨 2-3 𝙢𝙤𝙣𝙩𝙝𝙨 √

𝕁𝔸ℙ𝔸ℕ 𝕄𝔸𝔻𝔼

15/05/2022

𝔾ℍ𝔼+ℙ𝕃𝕌𝕊 𝔻ℝ𝕀ℕ𝕂
𝙇𝙀𝙏𝙎 𝘼𝘾𝙃𝙄𝙀𝙑𝙀 𝙔𝙊𝙐𝙍 𝘿𝙀𝙎𝙄𝙍𝙀 𝙃𝙀𝙄𝙂𝙃𝙏 𝙄𝙉 𝘼 𝙃𝙀𝘼𝙇𝙏𝙃𝙄𝙀𝙍 𝙒𝘼𝙔 👌

𝙾𝚁𝙳𝙴𝚁𝚂 𝙰𝚁𝙴 𝙰𝚅𝙰𝙸𝙻𝙰𝙱𝙻𝙴
𝙼𝙴𝚂𝚂𝙰𝙶𝙴 𝙼𝙴 𝙳𝙸𝚁𝙴𝙲𝚃𝙻𝚈..

• 𝙉𝙤 𝙨𝙞𝙙𝙚 𝙚𝙛𝙛𝙚𝙘𝙩𝙨√
•𝙉𝙖𝙩𝙪𝙧𝙖𝙡 𝙨𝙪𝙗𝙨𝙩𝙖𝙣𝙘𝙚𝙨 √•
•15&𝙖𝙗𝙤𝙫𝙚 𝙘𝙖𝙣 𝙩𝙖𝙠𝙚 √
•𝙂𝙤𝙤𝙙 𝙘𝙪𝙨𝙩𝙤𝙢𝙚𝙧 𝙧𝙚𝙫𝙞𝙚𝙬√•
•𝙁𝙖𝙨𝙩𝙚𝙨𝙩 𝙜𝙧𝙤𝙬𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙪𝙥𝙥𝙡𝙚𝙢𝙚𝙣𝙩 √
•3-4 𝙞𝙣𝙘𝙝𝙚𝙨 2-3 𝙢𝙤𝙣𝙩𝙝𝙨 √

𝕁𝔸ℙ𝔸ℕ 𝕄𝔸𝔻𝔼

Photos from Yuriyuna online pages Japan's post 15/05/2022

𝙰𝚄𝚃𝙷𝙴𝙽𝚃𝙸𝙲 𝚂𝙻𝙸𝙼𝙼𝙸𝙽𝙶

𝙾𝙽𝙷𝙰𝙽𝙳 𝙽𝙰 𝙿𝙾 𝚄𝙻𝙸𝚃 𝙼𝙶𝙰 𝙱𝙴𝙱𝙴

𝚂𝚄𝙿𝙴𝚁 𝙴𝙵𝙵𝙴𝙲𝚃𝙸𝚅𝙴 𝙿𝙾 𝚈𝙰𝙽 𝚂𝙰 𝙼𝙶𝙰 𝙶𝚄𝚂𝚃𝙾 𝙼𝙰𝙶𝙱𝙰𝚆𝙰𝚂 𝙽𝙶 𝙰𝙱𝚄𝚁𝙰 𝚂𝙰 𝙺𝙰𝚃𝙰𝚆𝙰𝙽 ...

𝙵𝚁𝙴𝙴 𝚃𝙰𝙺𝚈𝚄𝙱𝙸𝙽 3 𝙱𝙾𝚃𝚃𝙻𝙴𝚂 𝚄𝙿👌👌👌👌

Photos from Yuriyuna online pages Japan's post 05/04/2022

𝙰𝚄𝚃𝙷𝙴𝙽𝚃𝙸𝙲 𝚂𝙻𝙸𝙼𝙼𝙸𝙽𝙶

𝙾𝙽𝙷𝙰𝙽𝙳 𝙽𝙰 𝙿𝙾 𝚄𝙻𝙸𝚃 𝙼𝙶𝙰 𝙱𝙴𝙱𝙴

𝚂𝚄𝙿𝙴𝚁 𝙴𝙵𝙵𝙴𝙲𝚃𝙸𝚅𝙴 𝙿𝙾 𝚈𝙰𝙽 𝚂𝙰 𝙼𝙶𝙰 𝙶𝚄𝚂𝚃𝙾 𝙼𝙰𝙶𝙱𝙰𝚆𝙰𝚂 𝙽𝙶 𝙰𝙱𝚄𝚁𝙰 𝚂𝙰 𝙺𝙰𝚃𝙰𝚆𝙰𝙽 ...

𝙵𝚁𝙴𝙴 𝚃𝙰𝙺𝚈𝚄𝙱𝙸𝙽 3 𝙱𝙾𝚃𝚃𝙻𝙴𝚂 𝚄𝙿👌👌👌👌

23/03/2022

Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas na kagaya nito, ikaw ay Stress:
-Mga Aches and pains.
-Ang pananakit ng dibdib o ang pakiramdam na parang ang bilis tumitibok ang iyong puso.
-Pagkapagod o problema sa pagtulog.
-Sakit ng ulo, pagkahilo o panginginig.
-Mataas na presyon ng dugo.
-Pag-igting ng kalamnan o pag-igting ng panga.
-Mga problema sa tiyan o pagtunaw.
-Nerbyos.
-Kawalang gana sa laban.
-Mood swings.
-Pakiramdam pagod, balisa, nalulumbay.
Para tulong laban sa epekto ng stress, take 𝙼𝙾𝚁𝙸𝙽𝙶𝙰 𝙲𝙾𝙻𝙻𝙰𝙶𝙴 𝙽 and have that peace of mind 💙
𝙱𝚄𝚈 1 𝚃𝙰𝙺𝙴 1 𝙵𝚁𝙴𝙴 𝙳𝙴𝙻𝙸𝚅𝙴𝚁𝚈

Photos from Yuriyuna online pages Japan's post 21/03/2022

Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas na kagaya nito, ikaw ay Stress:
-Mga Aches and pains.
-Ang pananakit ng dibdib o ang pakiramdam na parang ang bilis tumitibok ang iyong puso.
-Pagkapagod o problema sa pagtulog.
-Sakit ng ulo, pagkahilo o panginginig.
-Mataas na presyon ng dugo.
-Pag-igting ng kalamnan o pag-igting ng panga.
-Mga problema sa tiyan o pagtunaw.
-Nerbyos.
-Kawalang gana sa laban.
-Mood swings.
-Pakiramdam pagod, balisa, nalulumbay.
Para tulong laban sa epekto ng stress, take 𝙼𝙾𝚁𝙸𝙽𝙶𝙰 𝙲𝙾𝙻𝙻𝙰𝙶𝙴 𝙽 and have that peace of mind 💙
𝙱𝚄𝚈 1 𝚃𝙰𝙺𝙴 1 𝙵𝚁𝙴𝙴 𝙳𝙴𝙻𝙸𝚅𝙴𝚁𝚈

20/03/2022

Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas na kagaya nito, ikaw ay Stress:

-Mga Aches and pains.
-Ang pananakit ng dibdib o ang pakiramdam na parang ang bilis tumitibok ang iyong puso.
-Pagkapagod o problema sa pagtulog.
-Sakit ng ulo, pagkahilo o panginginig.
-Mataas na presyon ng dugo.
-Pag-igting ng kalamnan o pag-igting ng panga.
-Mga problema sa tiyan o pagtunaw.
-Nerbyos.
-Kawalang gana sa laban.
-Mood swings.
-Pakiramdam pagod, balisa, nalulumbay.

Para tulong laban sa epekto ng stress, take 𝙼𝙾𝚁𝙸𝙽𝙶𝙰 𝙲𝙾𝙻𝙻𝙰𝙶𝙴 𝙽 and have that peace of mind 💙

𝙱𝚄𝚈 1 𝚃𝙰𝙺𝙴 1 𝙵𝚁𝙴𝙴 𝙳𝙴𝙻𝙸𝚅𝙴𝚁𝚈

20/03/2022

Kung ikaw ay nakakaranas ng mga sintomas na kagaya nito, ikaw ay Stress:

-Mga Aches and pains.
-Ang pananakit ng dibdib o ang pakiramdam na parang ang bilis tumitibok ang iyong puso.
-Pagkapagod o problema sa pagtulog.
-Sakit ng ulo, pagkahilo o panginginig.
-Mataas na presyon ng dugo.
-Pag-igting ng kalamnan o pag-igting ng panga.
-Mga problema sa tiyan o pagtunaw.
-Nerbyos.
-Kawalang gana sa laban.
-Mood swings.
-Pakiramdam pagod, balisa, nalulumbay.

Para tulong laban sa epekto ng stress, take 𝙼𝙾𝚁𝙸𝙽𝙶𝙰 𝙲𝙾𝙻𝙻𝙰𝙶𝙴 𝙽 and have that peace of mind 💙

Photos from Yuriyuna online pages Japan's post 14/03/2022

𝙸𝙽𝚂𝚃𝙰 𝚆𝙷𝙸𝚃𝙴 𝙶𝙻𝚄𝚃𝙰

Kapag nakaharap ka sa salamin, napapansin mo ba na para kang tumanda ng 10 years?

Wrinkles, fine lines, sagging skin...

Akala mo 19 years old ka pa rin, and akala mo yung skin mo ay forever na.

According to the American Institute of Stress, ang main reason why we are having premature aging is because of stress.

Alam mo ba na most of our health problems like heart diseases, diabetes and cancer are caused by stress?

At alam mo ba na pwede itong maging sanhi ng ating pagkamatay ng maaga?

Kung araw araw ang katawan mo ay nasstress, mataas ang mapproduce sa tinatawag na free radicals.

Ang free radicals ay unstable atoms na sumisira sa cells natin.

Hindi mo makokontrol ang production ng free radicals.

Because every time our body uses energy like pag naglalakad tayo, kumakain, natutulog, nag iisip, kahit sa paghinga natin we use energy. And we also constantly produce free radicals.

How do we decrease free radicals?

By this so called antioxidants.

Ang anti-oxidants ay parang pulis sa katawan natin, nag iikot and naghahanap ng free radicals na huhulihin. To make sure our body cleanses itself from harmful molecules.

Need natin ng isang product na magilinis at mag mmaintain sa katawan natin.

What if I tell you na mayroong isang supplement na hindi lang may antioxidants, meron din itong advanced stem cell renewal technology!

Stemcells are cells in our body that are able to renew and produce new cells.

This product is called INSTA WHITE GLUTA

While we are busy doing what we do sa buhay natin, ReCell will be there to clean our toxins through antioxidants and it will repair, renew and produce new cells through the power of stemcell technology!

That’s what makes INSTA WHITE GLUTA effective and unique.

For your orders, click the link below.

I am so excited for you to feel the benefits of INSTA WHITE GLUTA

Order now!

Photos from Yuriyuna online pages Japan's post 11/03/2022

Serum na ginawang lotion kaya sobrang ganda sa balat, super kinis. Bagay to sa madaming peklat at magaspang na balat. Nakakakinis at nakakakintab ng skin.
🎀 Concentrated Vitamin E AND UV protection
✨ Serum body lotion Nourish the skin deeply
✨ The skin looks radiant.
✨ Soft skin Mild fragrance
✨ Anti-aging
✨ Ready to protect the skin from the sun and pollution in the sun, revealing bright and smooth skin naturally.
𝙹𝙰𝙿𝙰𝙽 𝙼𝙰𝙳𝙴
𝙲𝙰𝚂𝙷 𝙾𝙽 𝙳𝙴𝙻𝙸𝚅𝙴𝚁𝚈

09/03/2022

🌿𝚆𝙷𝙰𝚃 𝙸𝚂 𝙼𝙾𝚁𝙸𝙽𝙶𝙰 🌿

READ THIS⏬

🌿Protecting & nourishing skin &hair
🌿Treating EDEMA
🌿Protecting the liver
🌿Preventing & treating cancer
🌿Treating stomach complaints
🌿Fighting against bacterial diseases
🌿 Making bones healthier
🌿Treating mood disorders
🌿Protecting the cardio vascular system
🌿Helping wounds to heal
🌿Treating diabetics
🌿Treating asthma
🌿Protecting against kidney disorders
🌿Reducing highblood pressure
🌿Improvingveye health
🌿Treating anemia & sickle cell disease

🌿𝙷𝙴𝚁𝙱𝙰𝙻 𝚂𝚄𝙿𝙿𝙻𝙴𝙼𝙴𝙽𝚃
🌿𝙿𝚄𝚁𝙴 𝙾𝚁𝙶𝙰𝙽𝙸𝙲
🎌𝙼𝙰𝙳𝙴 𝙸𝙽 𝙹𝙰𝙿𝙰𝙽
🛵𝙲𝙰𝚂𝙷 𝙾𝙽 𝙳𝙴𝙻𝙸𝚅𝙴𝚁𝚈

09/03/2022

🌿𝚆𝙷𝙰𝚃 𝙸𝚂 𝙼𝙾𝚁𝙸𝙽𝙶𝙰 🌿
READ THIS⏬
🌿Protecting & nourishing skin &hair
🌿Treating EDEMA
🌿Protecting the liver
🌿Preventing & treating cancer
🌿Treating stomach complaints
🌿Fighting against bacterial diseases
🌿 Making bones healthier
🌿Treating mood disorders
🌿Protecting the cardio vascular system
🌿Helping wounds to heal
🌿Treating diabetics
🌿Treating asthma
🌿Protecting against kidney disorders
🌿Reducing highblood pressure
🌿Improvingveye health
🌿Treating anemia & sickle cell disease
🌿𝙷𝙴𝚁𝙱𝙰𝙻 𝚂𝚄𝙿𝙿𝙻𝙴𝙼𝙴𝙽𝚃
🌿𝙿𝚄𝚁𝙴 𝙾𝚁𝙶𝙰𝙽𝙸𝙲
🎌𝙼𝙰𝙳𝙴 𝙸𝙽 𝙹𝙰𝙿𝙰𝙽
🛵𝙲𝙰𝚂𝙷 𝙾𝙽 𝙳𝙴𝙻𝙸𝚅𝙴𝚁𝚈

09/03/2022

🌿𝚆𝙷𝙰𝚃 𝙸𝚂 𝙼𝙾𝚁𝙸𝙽𝙶𝙰 🌿

READ THIS⏬

🌿Protecting & nourishing skin &hair
🌿Treating EDEMA
🌿Protecting the liver
🌿Preventing & treating cancer
🌿Treating stomach complaints
🌿Fighting against bacterial diseases
🌿 Making bones healthier
🌿Treating mood disorders
🌿Protecting the cardio vascular system
🌿Helping wounds to heal
🌿Treating diabetics
🌿Treating asthma
🌿Protecting against kidney disorders
🌿Reducing highblood pressure
🌿Improvingveye health
🌿Treating anemia & sickle cell disease

🌿𝙷𝙴𝚁𝙱𝙰𝙻 𝚂𝚄𝙿𝙿𝙻𝙴𝙼𝙴𝙽𝚃
🌿𝙿𝚄𝚁𝙴 𝙾𝚁𝙶𝙰𝙽𝙸𝙲
🎌𝙼𝙰𝙳𝙴 𝙸𝙽 𝙹𝙰𝙿𝙰𝙽
🛵𝙲𝙰𝚂𝙷 𝙾𝙽 𝙳𝙴𝙻𝙸𝚅𝙴𝚁𝚈

09/03/2022

🌿𝚆𝙷𝙰𝚃 𝙸𝚂 𝙼𝙾𝚁𝙸𝙽𝙶𝙰 🌿

READ THIS⏬

🌿Protecting & nourishing skin &hair
🌿Treating EDEMA
🌿Protecting the liver
🌿Preventing & treating cancer
🌿Treating stomach complaints
🌿Fighting against bacterial diseases
🌿 Making bones healthier
🌿Treating mood disorders
🌿Protecting the cardio vascular system
🌿Helping wounds to heal
🌿Treating diabetics
🌿Treating asthma
🌿Protecting against kidney disorders
🌿Reducing highblood pressure
🌿Improvingveye health
🌿Treating anemia & sickle cell disease

𝙿𝚄𝚁𝙴 𝙾𝚁𝙶𝙰𝙽𝙸𝙲
𝙼𝙰𝙳𝙴 𝙸𝙽 𝙹𝙰𝙿𝙰𝙽
𝙲𝙰𝚂𝙷 𝙾𝙽 𝙳𝙴𝙻𝙸𝚅𝙴𝚁𝚈

09/03/2022

MORINGA COLLAGEN
-- at dahil collagen siya :
✅Nakakabata siya nagbabanat NG balat..
✅Nagpapatibay NG buto
✅Nagpapakapal NG buhok
PLUS
✅May whitening effect
✅Slimming.. Pa mpapayat at pampasexy
✅Nakaka glow NG kutis Freshness all the time
✅Mas maging healthy habang gumaganda ka
💯 % JAPAN MADE
PURE ORGANIC

Photos from Yuriyuna online pages Japan's post 08/03/2022

👉🏻Hiso Keratin Set Shampoo and Hair Treatment Detox Hair
- Hiso Keratin Shampoo 250 ml
The main ingredient of Hiso Keratin Shampoo
✅How to use
Hiso Keratin Shampoo: Pour shampoo into the palm of your hand slightly. Anoint on the scalp And the wet hair gently rub over the head, then rinse with clean water
👉🏻Hiso Keratin Treatments 280 ml
- Restoring damaged hair
- Reduce split ends hair
- Reduce hair loss
- Nourish hair through chemical treatment
✅How to use
Hiso Keratin Treatments: After washing your hair thoroughly Nourish hair treatments Marinate for 5-10 minutes, then rinse thoroughly.

05/03/2022


Ano ang sikreto para humaba ang buhay?

Kapag nakaharap ka sa salamin, napapansin mo ba na para kang tumanda ng 10 years?

Wrinkles, fine lines, sagging skin...

Akala mo 19 years old ka pa rin, and akala mo yung skin mo ay forever na.

According to the American Institute of Stress, ang main reason why we are having premature aging is because of stress.

Alam mo ba na most of our health problems like heart diseases, diabetes and cancer are caused by stress?

At alam mo ba na pwede itong maging sanhi ng ating pagkamatay ng maaga?

Kung araw araw ang katawan mo ay nasstress, mataas ang mapproduce sa tinatawag na free radicals.

Ang free radicals ay unstable atoms na sumisira sa cells natin.

Hindi mo makokontrol ang production ng free radicals.

Because every time our body uses energy like pag naglalakad tayo, kumakain, natutulog, nag iisip, kahit sa paghinga natin we use energy. And we also constantly produce free radicals.

How do we decrease free radicals?

By this so called antioxidants.

Ang anti-oxidants ay parang pulis sa katawan natin, nag iikot and naghahanap ng free radicals na huhulihin. To make sure our body cleanses itself from harmful molecules.

Need natin ng isang product na magilinis at mag mmaintain sa katawan natin.

What if I tell you na mayroong isang supplement na hindi lang may antioxidants, meron din itong advanced stem cell renewal technology!

Stemcells are cells in our body that are able to renew and produce new cells.

This product is called INSTA WHITE GLUTA

While we are busy doing what we do sa buhay natin, ReCell will be there to clean our toxins through antioxidants and it will repair, renew and produce new cells through the power of stemcell technology!

That’s what makes INSTA WHITE GLUTA effective and unique.

For your orders, click the link below.

I am so excited for you to feel the benefits of INSTA WHITE GLUTA

Order now!

ビデオ (すべて表示)

製品

made in japan
pure organic
no chemical no side effect
cash on delivery

住所


Hamura-shi, Tokyo
その他 Hamura-shi 健康・美容事業 (すべて表示)
𝗔𝗟𝗟 𝗡𝗔𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟 𝗝𝗔𝗣𝗔𝗡 𝗔𝗟𝗟 𝗡𝗔𝗧𝗨𝗥𝗔𝗟 𝗝𝗔𝗣𝗔𝗡
Tokyo-to Hamura-shi Ozaku Dai, 1-5-2 Arayashiki Bldg. 2F
Hamura-shi, 205-0001

100% made in japan products, We have a branch in JAPAN, PHILIPPINES And DUBAI We are committed to be the best friend and best source of Japan made Health and Beauty Products and other products we offer to the customers.

Beauty Décor Japan Beauty Décor Japan
TOKYO-TO HAMAMURASHI
Hamura-shi, 205-0001

The Best FOUNDATION YOU CAN wear is GLOWING HEALTHY SKIN

Japan Cash on Delivery Megumi Japan Cash on Delivery Megumi
Ozakudai 5-1-13 Kobato Mansion
Hamura-shi, 205-0001

A Gorgeous You by Yumihiro A Gorgeous You by Yumihiro
Tokyo-to Hamura-shi Ozaku Dai, 1-5-2 Arayashiki Bldg. 2F
Hamura-shi

We are Yumihiro Japan Health and Beauty Products, Our Products are made and manufactured in Japan

いやしのカイロプラティックスオフィス いやしのカイロプラティックスオフィス
東京都羽村市富士見平2-9-16-205
Hamura-shi, 205-0013

連絡があれば、直ぐに駆けつけます

Health, Beauty & Fashion Health, Beauty & Fashion
Ozaku Dai
Hamura-shi, 205-0001

Your Trusted Seller. Yoroshiku Onegaishimasu :)

むさしの整体療術センター(むさしの療術センター) むさしの整体療術センター(むさしの療術センター)
Hamura-shi, 2050011

予約受付時間:平日(火~金)11:00から20:00まで 土・日・祝日09:00から19:00まで

Gandang Japan by Yumihiro Gandang Japan by Yumihiro
Yumihiro Health And Beauty Official Page
Hamura-shi, 2050001

We share the secrete of beauty! we here to help you to achieve your dream! with our organic herbal s

Yurika beauty onlineshop Yurika beauty onlineshop
Hamura-shi, 205-0001

beauty products

鍼灸整体院 すぽると 鍼灸整体院 すぽると
羽加美4-16-2
Hamura-shi, 2050016

鍼灸、酸素カプセル、整体etc http://akisima1acupuncture.web.fc2.com/

Yumihiro Health and Beauty Suppliments Yumihiro Health and Beauty Suppliments
1-18-13
Hamura-shi, 205-0003

THE BEST FOR ANTI AEGING / WHITENING PRODUCTS