Thai Trade Center, JAPAN

Thai Trade Center in Japan is under the supervision of The Department of International Trade Promoti

通常通り開く

27/05/2022

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว สำนักพัฒนาตลาดและธุรกิจไทยในต่างประเทศ 1 และ สำนักงานพาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการส่งเสริมการขยายตลาดสินค้ากล้วยหอมและผลิตภัณฑ์แปรรูปจากกล้วยหอมไทย เพื่อขยายตลาดส่งออกสู่ตลาดเมืองรองในญี่ปุ่น ปี 2565 ผู้ประกอบการไทยท่านใดสนใจสามารถสมัครเข้าร่วมโครงการฯ โดยลงทะเบียนผ่าน https://forms.gle/s5UdWvqZugshKyfe8 หรือสแกน QR code ตามเอกสารแนบ ภายในวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ครับ

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 20/05/2022

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว และนครโอซากา จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับห้าง Don quijote ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค. 2565 จำนวน 40 สาขา ในจังหวัดต่างๆ เช่น โตเกียว อาโอโมริ อาคิตะ ฟุคุชิมะ อิบารางิ โทจิงิ ไซตามะ ชิบะ คานางาวะ ยามานาชิ นางาโนะ ชิสึโอกะ โอซากา เกียวโต และฮิโรชิมา
โดยกิจกรรม Thailand Fair มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทย เช่น ผลไม้สด (มะม่วง ทุเรียน มะพร้าว มังคุด มะขาม) ผลไม้แช่แข็ง (ลำไย ทุเรียน ขนุน) ข้าวไรส์เบอรรี่ เครื่องปรุงรส ขนมไทย อาทิ ข้าวแต๋น เฉาก๊วย ขนมถ้วย ขนมหม้อแกง และกล้วยแขกแช่แข็ง เป็นต้น

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 19/05/2022

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว และนครโอซากา จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายสินค้าไทยร่วมกับห้าง Don quijote ระหว่างวันที่ 20-22 พ.ค. 2565 จำนวน 40 สาขา ในจังหวัดต่างๆ เช่น โตเกียว อาโอโมริ อาคิตะ ฟุคุชิมะ อิบารางิ โทจิงิ ไซตามะ ชิบะ คานางาวะ ยามานาชิ นางาโนะ ชิสึโอกะ โอซากา เกียวโต และฮิโรชิมา

โดยกิจกรรม Thailand Fair มีการจำหน่ายสินค้าเกษตรและเกษตรแปรรูปของไทย เช่น ผลไม้สด (มะม่วง ทุเรียน มะพร้าว มังคุด มะขาม) ผลไม้แช่แข็ง (ลำไย ทุเรียน ขนุน) ข้าวไรส์เบอรรี่ เครื่องปรุงรส ขนมไทย อาทิ ข้าวแต๋น เฉาก๊วย ขนมถ้วย ขนมหม้อแกง และกล้วยแขกแช่แข็ง เป็นต้น

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 17/05/2022

เมื่อเดือนเมษายนที่ผ่านมา สคต.โตเกียว ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต Beisia ในภูมิภาคตะวันออก (คันโต) และตอนกลางของญี่ปุ่น (จูบุ) จำนวน 119 สาขา จัดกิจกรรม Thai Fair โดยจัดรายการส่งเสริมการขายสินค้าเกษตร และสินค้าเกษตรแปรรูปของไทย เช่น ผลไม้สด (มะม่วง กล้วย มะพร้าว) ข้าวหอมมะลิ ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวเหนียว น้ำผลไม้ ผลไม้อบแห้ง ข้าวโพดอ่อน ถั่วแระ เครื่องปรุงอาหารไทย อาหารสำเร็จรูปพร้อมทาน กุ้ง และไก่แปรรูป เป็นต้น
กิจกรรมนี้ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี เนื่องจากทำให้ผู้ชื่นชอบสินค้าไทยที่อาศัยอยู่ในเมืองรองสามารถหาซื้อสินค้าไทยได้สะดวกขึ้น
ทั้งนี้ จะมีการจัดกิจกรรม Thai Fair ขึ้นอีกครั้ง ในระหว่างวันที่ 6-12 ก.ค. 65 โดยจะเน้นการจำหน่ายผลไม้สดจากไทย ได้แก่ ทุเรียน มะม่วง มังคุด กล้วย เป็นต้น

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 17/05/2022

สคต.โตเกียว ร่วมกับซูเปอร์มาร์เก็ต Yaoko ในกรุงโตเกียว และเมืองรอง ได้แก่ จังหวัดชิบะ คานากาวะ กุมมะ และอิบาระกิ และร้านอาหารแก้วใจ ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยที่ได้รับตราสัญลักษณ์ Thai SELECT พัฒนาเมนูอาหารไทยสำหรับข้าวกล่องพร้อมรับประทาน เพื่อจัดรายการส่งเสริมการขายอาหารไทยในซูเปอร์มาเก็ต Yaoko จำนวน 30 สาขา ระหว่างวันที่ 11-24 พ.ค. 65
เมนูข้าวกล่องอาหารไทยที่วางจำหน่ายมีทั้งหมด 6 เมนู ได้แก่ ยำวุ้นเส้น ลาบหมู ส้มตำ กุ้งอบวุ้นเส้น แกงเขียวหวาน และแพนงหมู
ทั้งนี้ Yaoko ได้สั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับทำอาหารกล่องพร้อมรับประทานจากไทย เช่น ไก่แปรรูป กุ้ง เครื่องปรุงอาหาร และผักสด เป็นต้น รวมทั้งส่งพ่อครัวมาเรียนรู้วิธีการประกอบอาหารไทยกับร้านอาหารแก้วใจเพื่อให้ได้อาหารรสชาติตามแบบฉบับไทยแท้ โดยในอนาคตจะมีแผนขยายสาขาที่จำหน่ายข้าวกล่องอาหารไทยให้ครบทั้ง 184 สาขาด้วย

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 15/04/2022

จากการที่รัฐบาลญี่ปุ่นได้ออกกฎหมายลดการใช้พลาสติกแบบใช้แล้วทิ้ง ประกอบกับแนวคิด 3R+Renewable นั้น จะเป็นการผลักดันให้ธุรกิจทั้งรายใหญ่ และรายย่อยต้องปรับตัวในกระบวนการผลิต พยายามลดใช้พลาสติกอย่างจริงจัง

ความเปลี่ยนแปลงนี้ทำให้ผู้ให้บริการธุรกิจโรงแรม ร้านสะดวกซื้อ ร้านอาหาร และธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในญี่ปุ่นต้องหาวัสดุทดแทนพลาสติกมาใช้ในการทำผลิตภัณฑ์เดิม เป็นโอกาสทางธุรกิจที่ดีที่ผู้ประกอบการไทยจะสามารถร่วมงานกับบริษัทญี่ปุ่นรายใหม่ๆ ได้ ทั้งนี้ผู้ผลิตในญี่ปุ่นเอง ก็มีการหาวัสดุทดแทนที่สามารถตอบโจทย์ความต้องการของตลาดในปัจจุบันกันมากขึ้น ทั้งเรื่องการย่อยสลายได้ วัสดุทำมาจากธรรมชาติ หรือ การสามารถนำไปใช้งานทดแทนพลาสติกได้ เป็นต้น วัสดุเหล่านี้ นอกจากวัสดุใหม่ที่พัฒนาขึ้นจากวัสดุธรรมชาติ เช่น ไม้ไผ่ ข้าว พืชต่างๆ ก็จะเป็นพลาสติกชีวมวลที่มีความหลากหลายนั่นเอง

สำหรับผู้ประกอบการไทยที่ผลิตพลาสติกจำเป็นต้องปรับตัวอย่างเร่งด่วน เพื่อให้สามารถรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ได้ การเตรียมใช้วัสดุทดแทนพลาสติก หรือวัสดุอื่นๆ ในการผลิตก็เป็นอีกประเด็นที่มีความสำคัญมาก

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 07/04/2022

ธุรกิจเสื้อผ้าซึ่งประสบปัญหาชะลอการขยายตัวในปัจจุบัน สินค้าที่แม้จะลดราคาแล้วแต่ก็ยังขายไม่ได้ การเผาทำลายทิ้งก็เป็นวิธีที่ใช้กันทั่วไป ซึ่งกลายเป็นปัญหาระดับโลก เนื่องจากมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมสูง จากข้อมูลที่เผยแพร่โดย The Japan Research Institute, Limited (JRI) ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่มีการกำจัดเสื้อผ้าที่เหลือจากการจำหน่ายไม่ได้ปีละ 510,000 ตัน เมื่อเทียบกับจำนวนที่ผลิตออกมาใหม่ 820,000 ตันต่อปี ท่ามกลางแนวโน้มการให้ความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมที่เพิ่มสูงขึ้นสำหรับธุรกิจเสื้อผ้าในหมู่ผู้บริโภค และนักลงทุนทั่วโลก H&M ก็ประกาศนโยบายที่จะเปลี่ยนผลิตภัณฑ์เสื้อผ้าทั้งหมดไปใช้วัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หรือมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมน้อยภายในปี 2573 ในขณะที่ Allbirds ซึ่งจำหน่ายรองเท้า และเสื้อผ้าจากวัสดุธรรมชาติในสหรัฐก็ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลาย ชี้ให้เห็นเทรนด์ของเสื้อผ้าจากวัสดุที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในอนาคต ในญี่ปุ่นก็เช่นกัน ความพยายามฟื้นตัวของธุรกิจเสื้อผ้าจากผลกระทบสถานการณ์โควิด-19 ก็ยังมีให้เห็นกันในปัจจุบัน แนวคิดการใช้วัสดุรีไซเคิลมาใช้ในการผลิต ก็เป็นความพยายามที่บริษัทรายใหญ่หลายรายในญี่ปุ่นให้ความสำคัญ ทั้งนี้สำหรับประเทศไทยซึ่งเป็นหนึ่งในฐานการผลิตหลักสำหรับเสื้อผ้า สิ่งทอส่งมาญี่ปุ่นก็ต้องปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนแปลงที่ดำเนินมาถึงปัจจุบัน และยังคงจะสืบเนื่องต่อไปในอนาคตด้วย

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 22/03/2022

ในปัจจุบัน ผู้บริโภคญี่ปุ่นใส่ใจกับการรับประทานอาหารเพื่อสุขภาพกันมากขึ้น เห็นได้จากในซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆ มีสินค้าเพื่อสุขภาพและมุมจำหน่ายสินค้า Organic ให้เห็นกันทั่วไป ทั้งนี้ สินค้าที่จะสามารถระบุคำที่มีความหมายว่า Organic ได้นั้น จำเป็นต้องได้รับการรับรองจากมาตรฐาน JAS (Organic JAS) เท่านั้นจึงจะสามารถวางจำหน่ายได้ แต่ที่ผ่านมาสำหรับสินค้ามังสวิรัติ-วีแกนนั้นยังไม่มีการกำหนดคำจำกัดความที่ชัดเจนในญี่ปุ่น เนื่องจากญี่ปุ่นยังไม่มีการออกมาตรฐานเพื่อรับรองสินค้าที่เป็นมังสวิรัติ-วีแกนนั่นเอง

เมื่อวันที่ 15 มีนาคมที่ผ่านมา คณะทำงานโครงการจัดทำมาตรฐาน JAS สำหรับอาหารมังสวิรัติ-วีแกน (Vegetarian-Vegan JAS Project Team) ซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากสมาคมมังสวิรัติญี่ปุ่น (Japan Vegetarian Society: JPVS) ผู้เชี่ยวชาญทางวิชาการ บริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร ทั้งธุรกิจขายปลีก เช่น Aeon และร้านสะดวกซื้อ เช่น FamilyMart และ Seven Eleven Japan รวมถึงร้านอาหารต่างๆ ได้ยื่นร่างมาตรฐาน JAS สำหรับอาหารมังสวิรัติ-วีแกนต่อกระทรวงเกษตร ป่าไม้และประมงญี่ปุ่น (MAFF) เพื่อนำไปสู่กระบวนการทำประชาพิจารณ์ และหารือของคณะกรรมการพิจารณา JAS โดยคาดว่าจะสามารถออกมาตรฐานอาหารมังสวิรัติ-วีแกน (Vegetarian-Vegan JAS) ได้ในช่วงประมาณเดือนกรกฎาคมปีนี้

ความเคลื่อนไหวของการออกมาตรฐาน JAS สำหรับร้านอาหาร และสินค้ามังสวิรัติ-วีแกนนี้ จะเป็นมาตรฐานเฉพาะ (Specific JAS) เพื่อมุ่งรับรองสินค้าเฉพาะกลุ่ม ทั้งยังเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่ม ตลอดจนสร้างความเข้าใจ และทำให้สินค้ามังสวิรัติ-วีแกนแพร่หลายมากขึ้นในหมู่ผู้บริโภคญี่ปุ่น รวมถึงเตรียมพร้อมตอบสนองให้บริการนักท่องเที่ยวต่างชาติกลุ่มที่ทานอาหาร และเลือกซื้อสินค้ามังสวิรัติ-วีแกนอีกด้วย ถือเป็นความเคลื่อนไหวที่ผู้ประกอบการไทยที่ผลิตสินค้ามังสวิรัติ-วีแกนต้องติดตาม เพื่อให้พร้อมรับมือกับมาตรฐานใหม่ของญี่ปุ่นที่จะออกมานี้ด้วย เนื่องจากจะมีการระบุคำจำกัดความ ตลอดจนขอบเขต และรายละเอียดเกี่ยวกับอาหารมังสวิรัติ-วีแกนในญี่ปุ่นอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งอาจจะทำให้ผู้ประกอบการที่ต้องการเข้าสู่ตลาด Vegetarian-Vegan JAS ในญี่ปุ่น ต้องมีการปรับรูปแบบการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานที่จะออกมาใหม่นี้ด้วย

“พาณิชย์” แนะ “ขนมไทย” เกาะเทรนด์รักษ์โลก ใช้นวัตกรรม เพิ่มโอกาสขายญี่ปุ่น 18/03/2022

“พาณิชย์” แนะ “ขนมไทย” เกาะเทรนด์รักษ์โลก ใช้นวัตกรรม เพิ่มโอกาสขายญี่ปุ่น

https://www.commercenewsagency.com/news/4898?fbclid=IwAR2rPqAqCstRX2zEoA6ElfuZVT77R4hwf4Z9QNhhkYcORDMGOnSBxgr1jn0

“พาณิชย์” แนะ “ขนมไทย” เกาะเทรนด์รักษ์โลก ใช้นวัตกรรม เพิ่มโอกาสขายญี่ปุ่น กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (DITP) เผยสินค้า “ขนมไทย” มีโอกาสส่งออกเจาะตลาดญี่ปุ่น แนะศึกษาพฤติกรรมผู้บร....

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 18/03/2022

ผู้บริโภคญี่ปุ่นให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ และบริการมาก แต่ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับตัวบรรจุภัณฑ์มากเช่นกัน จะเห็นได้จากตัวบรรจุภัณฑ์ที่ออกวางจำหน่ายในท้องตลาดญี่ปุ่น มีการใส่ใจในรายละเอียดต่างๆ ไม่ว่าจะเรื่องความน่าสนใจในตัวผลิตภัณฑ์ วัสดุที่ใช้เป็นวัสดุรักษ์สิ่งแวดล้อมหรือไม่ ตัวบรรจุภัณฑ์สามารถรักษาอาหารหรือเครื่องดื่มนั้นได้เป็นอย่างดีหรือไม่ ทั้งยังมีการคำนึงถึงความง่ายต่อการใช้งาน เช่น ผู้บริโภคสามารถฉีกซองได้ง่ายหรือไม่ มีการระบุตำแหน่ง วิธีการในการแกะบรรจุภัณฑ์ให้เข้าใจง่าย มีการเจาะเส้นประเพื่อให้ผู้บริโภคแกะได้ง่ายโดยไม่ต้องใช้กรรไกร เป็นต้น
สินค้าไทยเอง ในหลายปีที่ผ่านมา ผู้ผลิต นักออกแบบก็เริ่มให้ความสนใจในตัวบรรจุภัณฑ์มากขึ้นเรื่อยมา เห็นได้จากสินค้าไทยที่วางจำหน่ายทั้งในไทย และต่างประเทศเองก็จะสามารถสะท้อนถึงฝีมือของผู้ประกอบการไทยนั่นเอง แน่นอนสำหรับตลาดญี่ปุ่นเอง นอกจากการดีไซน์เฉพาะตลาดที่ผู้ประกอบการอาจจะได้รับคำสั่งให้ผลิตตามแบบที่ผู้นำเข้าเป็นผู้กำหนด การดีไซน์ผลิตภัณฑ์ให้ดูน่าสนใจตั้งแต่แรกเลย ก็เป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกัน เพราะถือเป็นการเพิ่มโอกาสที่จะทำธุรกิจในตลาดญี่ปุ่น

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 17/03/2022

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่เกิดภัยพิบัติค่อนข้างบ่อย จึงต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมืออยู่ตลอดเวลา รวมทั้งการเตรียมของจำเป็นติดบ้านสำรองไว้ใช้ในช่วงภัยพิบัติ ซึ่ง “อาหาร” ก็เป็นหนึ่งในนั้นด้วย ดังนั้น อาหารสำหรับรับมือภัยพิบัติ (emergency food) จึงเป็นหนึ่งในสินค้าที่มีความต้องการสูงในประเทศญี่ปุ่น โดยอาหารสำหรับรับมือภัยพิบัติที่วางจำหน่ายในญี่ปุ่นมีหลากหลายรูปแบบ แต่ส่วนใหญ่จะมีคุณลักษณะ ดังนี้

1. มีอายุการเก็บรักษาอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป สามารถเก็บในอุณหภูมิห้องได้
2. ควรเป็นอาหารที่รสไม่จัด รับประทานง่าย และให้พลังงานเพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย
3. บรรจุภัณฑ์มีขนาดเล็ก ง่ายต่อจัดเก็บ และสะดวกในการพกพาหากต้องมีการอพยพเพื่อความปลอดภัย

ในภาพด้านล่างนี้ เป็นตัวอย่างของอาหารสำหรับรับมือภัยพิบัติที่จำหน่ายในญี่ปุ่นครับ มีหลากหลายรูปแบบ ซึ่งเป็นสินค้ากลุ่มหนึ่งที่เป็นโอกาสสำหรับผู้ประกอบการไทยที่จะพัฒนาสินค้ามาให้ตอบรับความต้องการของตลาดญี่ปุ่นครับ

ภาพประกอบจาก : https://www.amazon.co.jp/

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 16/03/2022

พาชมสินค้าไทยที่จำหน่ายในซูเปอร์มาร์เก็ตและร้านสะดวกซื้อในญี่ปุ่น จะเห็นได้ว่าราคาแตกต่างกันไปตามทำเลและสถานที่ที่จำหน่ายครับ

14/03/2022

ข้อมูลตลาด "ผลไม้แปรรุป" ในประเทศญี่ปุ่น โดยการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนํากลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า การเข้าใจ พฤติกรรมของผู้บริโภค และการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SME) เพื้อใช้เป็นช่องทางในการขยายตลาดส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดตามภาพเพื่อเข้าไปโหลดข้อมูลมาศึกษารายละเอียดได้ครับ

14/03/2022

ข้อมูลตลาด "อาหารเพื่อสุขภาพ" ในประเทศญี่ปุ่น โดยการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนํากลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า การเข้าใจ พฤติกรรมของผู้บริโภค และการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SME) เพื้อใช้เป็นช่องทางในการขยายตลาดส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดตามภาพเพื่อเข้าไปโหลดข้อมูลมาศึกษารายละเอียดได้ครับ

14/03/2022

ข้อมูลตลาด "ขนมขบเคี้ยวเพื่อสุขภาพ ซึ่งรวมถึงผักอบกรอบ บิสกิตสอดไส้ผลไม้ และธัญพืชชนิดแท่ง (ซีเรียลบาร์)" ในประเทศญี่ปุ่น โดยการศึกษามีจุดมุ่งหมายเพื่อแนะนํากลยุทธ์ในการพัฒนาสินค้า การเข้าใจพฤติกรรมของผู้บริโภค และการตลาด ให้แก่ผู้ประกอบการขนาดกลางและย่อม (SME) เพื้อใช้เป็นช่องทางในการขยายตลาดส่งออกสินค้าไปยังประเทศญี่ปุ่น

ผู้ประกอบการที่สนใจสามารถแสกนคิวอาร์โค้ดตามภาพเพื่อเข้าไปโหลดข้อมูลมาศึกษารายละเอียดได้ครับ

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 14/03/2022

おすすめのタイ料理レシピ

11/03/2022

พาเดินชมบูธของประเทศต่างๆ ในงาน Foodex Japan 2022 ครับ

11/03/2022

บรรยากาศ Thailand Pavilion ในงาน Foodex Japan 2022 ครับ

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 09/03/2022

งาน FOODEX JAPAN 2022 The 47th International Food & Beverage Exhibition ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับ งานจัดระหว่างวันที่ 8 – 11 มีนาคม โดยเป็นงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มที่เก่าแก่ที่สุดงานหนึ่งของญี่ปุ่น จัดขึ้นเพื่อเจรจาธุรกิจเท่านั้น ไม่มีการจำหน่ายปลีก ซึ่งในปีนี้ สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงโตเกียว ได้นำสินค้าอาหารและเครื่องดื่มไทยเข้าร่วมงาน ในรูปแบบนิทรรศการประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์สินค้าไทย มีการนำมาสคอตผลไม้ไทยมาสร้างสีสันและเชิญชวนเข้าชม Thailand Pavilion การสาธิตทำอาหารไทย เช่น ผัดกะเพราเนื้อที่ทำจากพืช ลาบกับข้าวไรซ์เบอรี่ เบอเกอร์ซอสแกงเขียวหวาน ผัดไทยเส้นพาสต้าที่ทำจากข้าว เป็นต้น และนิทรรศการพิเศษ Mirror & Mirror พร้อมจัดเจรจาธุรกิจทั้งรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์ โดยมีสินค้าไทยที่เข้าร่วมงาน อาทิ ผลิตภัณฑ์เนื้อที่ทำจากพืช เส้นพาสต้าออร์แกนิค น้ำผึ้งออร์แกนิค ผักผลไม้ เครื่องปรุงรส เครื่องดื่ม อาหารแปรรูป ผลไม้แปรรูป และขนมขบเคี้ยว เป็นต้น

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 04/03/2022

ญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ให้ความสำคัญกับเรื่องบรรจุภัณฑ์มาก ไม่ว่าจะเป็นเรื่องดีไซน์ และวัสดุที่นำมาใช้ ทั้งนี้แนวทางความคิดในการลดการใช้พลาสติกในการผลิต เป็นกระแสที่ได้รับความสนใจเรื่อยมาในหลายปีที่ผ่านมา บริษัทรายใหญ่หลายรายก็แสดงความพยายามที่จะตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค และแรงผลักดันของฝ่ายรัฐบาลโดยการออกบรรจุภัณฑ์ใหม่ที่ลดการใช้พลาสติกลง นวัตกรรมใหม่ๆ ที่ออกมานี้ มีการใช้วัสดุทดแทน เช่น วัสดุจากพืชต่างๆ โดยเฉพาะกระดาษเองก็ยังคงได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก

บริษัท NIPPON PAPER INDUSTRIES หนึ่งในผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์จากกระดาษรายใหญ่ของญี่ปุ่นก็ได้พัฒนาบรรจุภัณฑ์กล่องนมใหม่ขึ้นมา โดยคำนึงถึงการใช้งานที่ได้สุขอนามัย สอดคล้องกับมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่โควิด-19 หลีกเลี่ยงการใช้นิ้วมือสัมผัสกับพื้นที่ปากกล่องผลิตภัณฑ์สำหรับดื่มโดยตรง และยังลดการใช้พลาสติกเพราะออกแบบให้สามารถดื่มได้โดยไม่ต้องใช้หลอดนั่นเอง

นอกจากนั้น ยังมีบริษัทอื่นๆ ที่ออกแนวคิดบรรจุภัณฑ์ใหม่ๆ ที่สอดคล้องกับแนวคิด SDGs หรือแนวคิดรักษ์สิ่งแวดล้อมออกมาเรื่อยๆ ดังนั้น ผู้ประกอบการไทยเองก็ควรให้ความสำคัญกับการพัฒนารูปแบบบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับแนวโน้มของตลาดเป้าหมายที่มีความต้องการเปลี่ยนแปลงไปในปัจจุบันด้วย หากมีแผนการณ์ที่จะส่งออกสินค้ามาญี่ปุ่นต่อไปในอนาคต

Photos from Thai Trade Center, JAPAN's post 04/02/2022

การบริโภคข้าวต่อหัวต่อปีของญี่ปุ่นลดลงกว่าครึ่งภายในครึ่งศตวรรษ สาเหตุก็มาจากพฤติกรรมการทานอาหารที่เปลี่ยนไปของผู้บริโภคญี่ปุ่น และความหลากหลายของอาหารที่มากขึ้น ถึงแม้ว่าในภาพรวมข้าวจะยังคงเป็นอาหารหลักอยู่ แต่ก็ไม่ได้เป็นเช่นนั้นสำหรับทุกคน ในปัจจุบันมีผู้บริโภคบางรายหันไปทานอาหารอย่างอื่นเนื่องด้วยหลายสาเหตุ เช่น กำลังไดเอทต้องทานอาหารคาร์โบไฮเดรตต่ำ จึงต้องเลี่ยงการทาน “ข้าว” หรือ ทานอาหารเช้าเป็นขนมปังง่ายกว่า เป็นต้น นอกจากนั้น ในช่วงสถานการณ์โควิด-19 แพร่ระบาดอย่างหนักนั้น ในญี่ปุ่นเองก็ประสบปัญหาข้าวล้นตลาด มีข้าวค้างสต๊อกมาก ส่งผลให้ราคาในท้องตลาดก็ลดลงตามไปด้วย ทำให้เกษตรกรหลายรายประสบปัญหาจนแทบจะไม่สามารถรักษาธุรกิจของตนเอาไว้ได้

อย่างไรก็ตาม สิ่งที่อาจจะทำให้ตลาดกลับมาคึกคักได้อีกครั้งนั้น อาจจะเป็นธุรกิจที่ต่อยอดจากการขายข้าวสารธรรมดาก็เป็นได้ ในปัจจุบันธุรกิจที่นำเทคโนโลยีมาประยุกต์และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ จากข้าวออกมาเป็น “นวัตกรรมจากข้าว” นั้นมีให้เห็นมากขึ้น

เทรนด์สินค้าใหม่ๆ นั้นเป็นสิ่งที่เปลี่ยนไปตามกาลเวลา “ข้าว” อาหารหลักของคนทั่วโลกก็เช่นกัน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการต่อยอดนำไปสู่ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ในญี่ปุ่นเห็นได้มากขึ้นโดยเฉพาะในไม่กี่ปีที่ผ่านมา การมองหาความต้องการในตลาด และนำเทคโนโลยีที่มี หรือพัฒนาขึ้นมาใหม่ เพื่อพัฒนาสินค้าออกมาสู่ตลาดเพื่อให้ตอบโจทย์นั้นๆ สำหรับนวัตกรรมข้าว ถือเป็นเรื่องที่น่าจับตามองในปัจจุบัน อาทิเช่น การนำมาเป็นวัตถุดิบในการผลิตพลาสติกชีวมวล แล้วต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่สอดคล้องกับแนวโน้มในอนาคตของตลาด SDGs หรือ การพยายามจับกลุ่มผู้บริโภคที่รักสุขภาพ โดยผลิตเส้นที่ทานได้อย่างสบายใจ เป็นต้น เทรนด์เหล่านี้ล้วนมีความเกี่ยวข้องกับผู้ผลิตทั้งในญี่ปุ่น และในประเทศอื่นๆ ไทยเองในฐานะหนึ่งในประเทศคู่ค้าที่สำคัญกับญี่ปุ่นก็เช่นกัน เทรนด์นี้เป็นตัวบ่งชี้ถึงแนวทางของธุรกิจในอนาคต และโอกาสทางธุรกิจใหม่ๆ ที่กำลังจะเกิดขึ้นต่อไป

ビデオ (すべて表示)

カテゴリー

電話番号

住所


SETANI BLDG., 6F. 5-4 KOJIMACHI,
Chiyoda-ku, Tokyo
102-0083

営業時間

月曜日 09:00 - 17:30
火曜日 09:00 - 17:30
水曜日 09:00 - 17:30
木曜日 09:00 - 17:30
金曜日 09:00 - 17:30

政府機関のその他Chiyoda-ku (すべて表示)
IMF Regional Office for Asia and the Pacific IMF Regional Office for Asia and the Pacific
Chiyoda-ku, 100-0011

An official account of the IMF's regional office that connects people in the Asia-Pacific region with an organization working to support the international monetary system and global economic growth. It shares news, stories and other useful information.

内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局 内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局
東京都千代田区永田町1-6-1
Chiyoda-ku, 100-8914

このアカウントは内閣府 科学技術・イノベーション推進事務局の公式アカ

Diet of Japan Diet of Japan
Chiyoda-ku

最高裁判所 最高裁判所
隼町4番2号
Chiyoda-ku, 102-8651

House of Councillors House of Councillors
永田町1-7-1
Chiyoda-ku, 100-0014

Japan Coast Guard Japan Coast Guard
Chiyoda-ku

Bank of Japan Bank of Japan
日本橋本石町2-1-1
Chiyoda-ku, 103-8660