פרקליטות המדינה

פרקליטות המדינה

Comments

משרד המשפטים מזמין משרדי עורכי דין להציע הצעות להיכלל במאגר עורכי דין, ממנו ייבחרו עורכי דין למתן ייצוג משפטי למדינת ישראל, בחלק מההליכים האזרחיים המטופלים על-ידי פרקליטות המדינה בערכאות השיפוטיות בישראל.

מידע נוסף ניתן למצוא במסמכי המכרז בקישור הבא:

https://www.gov.il/he/departments/publications/Call_for_bids/tender-07-2022

המועד האחרון להגשת הצעות הוא ביום 7.3.22 עד השעה 12:00.
"בית המשפט העליון העביר מסר מאוד ברור בתיק הזה - יחסים המשלבים גם חברות וגם אינטרסים מאפיינים הרבה פעמים את יחסי התן וקח במיוחד בדרגים הגבוהים, שמובילים לשוחד. בית המשפט העביר קו וקבע שיחסי חברות לא יהוו הגנה מפני הרשעה כאשר יש אינטרס מושחת שמחלחל לתוך היחסים האלה".

עו"ד שרית משגב מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה התראיינה בגלי צה"ל על פסק הדין שהחמיר בעונשו של אברהם נניקשוילי, שהורשע במתן שוחד לשר לשעבר בנימין בן-אליעזר ז"ל.

בראיון דובר על הסכם ההלוואה הפיקטיבי שנועד להסתיר את המתנה לבן-אליעזר; ההתבססות על מצבור ראיות כדי להוכיח מניע מושחת, ועל הנחישות של פרקליטות מיסוי וכלכלה בהובלת התיק בבית המשפט המחוזי.

עו״ד משגב ניהלה את התיק בבית המשפט העליון יחד עם עוה"ד סוזנה-שור פולק, חופית שרים ואלעד פנחס מפרקליטות מיסוי וכלכלה, שגם ניהלו את התיק בבית המשפט המחוזי.

להאזנה לראיון: https://bit.ly/3r8OhSd
לקריאה על פסק הדין 👇
בשלהי חודש אוקטובר האחרון הגיע מר אברהם כהן אל משרדי "הקרן למורשת הכותל המערבי", שאחראית על ניהולו של הכותל, והציג עצמו כחייל בודד שקיבל הצעה למימון מלגה מלאה ללימודים באוניברסיטה יוקרתית בארה"ב.

כהן טען שעל מנת להתקבל ללימודים, עליו להגיש עבודה המציגה את כישוריו, והרעיון שלו הוא לצלם כל אחת ואחת מאבני הכותל כך שייווצר מיצג וירטואלי. הוא קיבל היתרי צילום מטעם הקרן ואכן הצילומים בוצעו במשך מספר ימים.

לאחר כשבועיים ממועד תום הצילומים, החלו להגיע פניות למוקד הקרן בנוגע למכירה פומבית שעומדת להתבצע באופן וירטואלי, במסגרתה מוצעות למכירה אבנים מהכותל, לכאורה באישור הקרן.

***
כך נודע לקרן לראשונה שכהן עומד למעשה מאחורי מיזם עסקי הקרוי "HOLY ROCK NFT", יחד עם שותפים נוספים, במסגרתו מוצעות למכירה פומבית סריקות תלת ממדיות מדויקות של אלפי אבנים מתוך אבני הכותל המערבי.

הסריקות מבוססות על תצלומים שבוצעו באתר הכותל המערבי, אשר נמכרו כ-NFT – פרוטוקול המקנה לרוכש בעלות בלעדית על הסריקה ומאפשר לו לסחור בה ברחבי האינטרנט באמצעות מטבע וירטואלי ולהעשיר את כיסו. בנוסף, הובטח לרוכשים כי רכישת הסריקה, תזכה את הרוכשים, לכאורה, לברכות וסגולות שונות, ובין היתר הובטח כי תלמידי הכולל "תומכי תמימים בת"א יתפללו על הרוכשים משך שנה שלמה.

מחירה המוצע של כל סריקה עמד על כ-7,500 ש״ח והפרויקט אף שווק ברשתות החברתיות על ידי משפיעני רשת ומפורסמים אחרים, כגון סטטיק, בן זיני וקווין רובין, ובעניין זה אף פורסמו שני תחקירים בתכנית "הצינור".

****
בסוף חודש נובמבר פנה המשרד לשירותי דת, באמצעות פרקליטות מחוז ירושלים אזרחי, לבית המשפט המחוזי בירושלים בבקשה למתן צו מניעה לעצירת המכירה הפומבית לאלתר. בית המשפט קיבל את הבקשה והוציא צו מניעה.

לאחרונה הוגשה על ידי הפרקליטות תביעה נגד יזמי הפרויקט ונגד הכולל השותף בו. בתביעה נטען שהתצלומים הושגו תוך הטעיית הקרן ובוצעו באופן שנוגד את הוראות חוק השמירה על מקומות קדושים והתקנות שהותקנו מכוחו, האוסרות במפורש על צילום בשכר של הכותל וסביבתו. בתביעה הוסבר שהמחוקק ביקש לאסור באופן מפורש על צילום ברחבת הכותל למטרות מסחר ובוודאי שלא למטרות עסקיות, מתוך תפיסה שפעילות מסחרית מעין זו פוגעת בקדושת המקום.

במקרה הנוכחי המיזם הוביל ליצירת שוק של ממש ברחבי האינטרנט, בו נסחרות סריקות אבני הכותל. אבני הכותל הפכו למטבע שניתן לסחור בו ברשת ובכך להגדיל את רווחי הרוכש. אותו חשש שהמחוקק ביקש למנוע, התממש - הפיכת הכותל ואבניו למוצר נסחר. בתביעה נטען שהנתבעים ידעו היטב שהם לא יוכלו לבצע תצלומים בכותל ללא מתן היתר, ולא בכדי בחרו בטקטיקה מניפולטיבית של הצגת מצג שווא ואף הטעיה מכוונת כלפי הקרן כדי להשיגם.

בית המשפט התבקש בתביעה לאסור על יזמי הפרויקט להמשיך ולמכור את סריקות אבני הכותל ולחייב את כלל הנתבעים בהשבת הרווחים שהושגו שלא כדין ממכירת הסריקות. בנוסף, בתביעה מתבקש בית המשפט לקבוע שכלל הרכישות שבוצעו עד למתן צו המניעה הן עסקאות בטלות בהיותן נוגדות את תקנת הציבור.

התביעה הוגשה על ידי עו״ד קמילה מיכמן מפרקליטות מחוז ירושלים אזרחי, בשיתוף פעולה עם יחידת הסייבר של הפרקליטות ובשיתוף המחלקה האזרחית בייעוץ וחקיקה בראשות כרמית יוליס.
אברהם נניקשווילי הורשע במתן שוחד לבנימין בן אליעזר בסכום של כ-1.5 מיליון ₪ ובהלבנת הון בגין חתימה על הסכם הלוואה פיקטיבי שנועד להסוות את מתן השוחד. טובת ההנאה שקיבל נניקשווילי הייתה עדותו של בן אליעזר לטובת נניקשווילי במסגרת משפט שניהל האחרון נגד רשויות המס לאחר שחויב בשומת מס בסך 350 מיליון ₪.

היום דחה בית המשפט העליון את ערעורו של נניקשווילי נגד הרשעתו וקיבל את ערעור המדינה שטענה שיש להחמיר בעונש (העונש הוחמר מ-14 חודשים ל-21 חודשי מאסר).

****
שלוש נקודות חשובות מפסק הדין:

(1) "אין במניע החברי כדי להלבין את המעשה הפלילי" - נניקשווילי ובן אליעזר היו מיודדים אך גם התקיימו ביניהם קשרים מקצועיים על רקע תחום עיסוקיו של נניקשווילי. בית המשפט המחוזי קבע שמתן 1.5 מיליון ₪ לפואד ניתנו ממניע מעורב, רובו חברי ומיעוטו פסול.

בית המשפט העליון קבע שקיומו של מניע מעורב אינו שולל את אחריותו הפלילית של נותן השוחד, וכל עוד קיים אף מניע פסול, המקיים את יסודות עבירת השוחד, יש להרשיע בעבירת מתן שוחד: "יש להיזהר ממתן משקל יתר למניע החברי, שכן לא פעם הנותן שוחד לבעל תפקיד במסגרת תפקידו, בוחר בבעל תפקיד מסוים לנוכח ההיכרות עמו. בעולם המשפט קשר חברי בין הנותן לבין המקבל כשלעצמו אינו יוצר חסינות או פטור מאחריות פלילית. לצערנו, זהו חלק מהנוף של תן וקח בעבירת השוחד".

(2) "פעולה הקשורה בתפקידו" – חוק העונשין מתייחס למצב בו אדם נותן שוחד לעובד ציבור "בעד פעולה הקשורה בתפקידו". בפסק הדין נקבע שהקשר לתפקיד אינו חייב להתבטא דווקא בפעולה הכלולה בסמכויותיו של עובד הציבור, אלא גם בפעולה הנובעת מעצם מעמדו כעובד ציבור וקשורה למילוי תפקידו.

במקרה זה, כאשר בן אליעזר העיד לטובת נניקשווילי תוך ניצול "ה"הילה" הקשורה למעמדו הציבורי, לרבות היותו עובד ציבור, לצורך תמיכה בטענת המערער... ויצר קשר בלתי ניתן לניתוק בין פעילותו הציבורית כשר בממשלת ישראל, לבין נסיבות היכרותו עם המערער ותרומתו לקידום האינטרסים של המדינה" - הוא ביצע פעולה הקשורה בתפקידו.

(3) נקבע שעונש מאסר בפועל של 14 חודשים אינו מרתיע ואינו הולם בהתחשב בסכום השוחד, הגורם מקבל השוחד – חבר כנסת ושר בכיר לשעבר - ומנגנון ההסתרה שכלל חתימה על הסכם הלוואה פיקטיבי.

****
התיק נוהל בבית המשפט המחוזי על ידי עורכי הדין סוזנה שור-פולק, חופית שרים ואלעד פנחס מפרקליטות מיסוי וכלכלה ובבית המשפט העליון על ידי עו"ד שרית משגב מהמחלקה הפלילית.

קרדיט לתמונה: לע"מ, צילום MARK NEYMAN
על פי עובדות כתב האישום שהוגש לאחרונה, גבי מגנזי, איש עסקים וקבלן, פעל כדי לקדם את האינטרסים הכלכליים שלו והחברות שבבעלותו, אינטרסים הנאמדים במאות מיליוני שקלים. מגנזי פעל במרמה להשגת יתרונות במכרזים במועצה האזורית מטה יהודה ופעל לקדם את האינטרסים הכלכליים שלו באמצעות העברת שוחד בסך מאות אלפי שקלים לבעלי תפקידים שלטוניים באותן הרשויות.

כספי השוחד הועברו במגוון דרכים: בתוך ארגז ריק של וויסקי, במארז קופסאות יין, במסעדת יוקרה במעטפה שהוסתרה בתוכניות אדריכליות, בחניון של מלון יוקרתי בהרצליה ובחניון המועצה במטה יהודה.

בין היתר הועמדו לדין במסגרת הפרשה:
- משה דדון (לשעבר ראש המועצה האזורית מטה יהודה) שהורשע בלקיחת 200,000 ש"ח שוחד ממגנזי, ונגזרו עליו 47 חודשי מאסר בפועל, קנס וחילוט משמעותי.
- איתמר שמעוני (לשעבר ראש עיריית אשקלון) הועמד לדין על ידי פרקליטות מיסוי וכלכלה. בית המשפט המחוזי בתל אביב קבע בהכרעת הדין, ששמעוני קיבל ממגנזי 100,000 ש"ח, והרשיע אותו בעבירת מרמה והפרת אמונים. בעניינו של שמעוני הוגשו ערעורים לבית המשפט העליון.
- יגאל ינאי (לשעבר מנכ"ל עיריית ראש העין), שהודה במסגרת הסדר טיעון שלקח ממגנזי 27,000 ש"ח ויורשע בעבירת מרמה והפרת אמונים.

כתבי האישום בפרשה הוגשו על ידי עורכי הדין רבקה אלקובי ונתי בן חמו מפרקליטות מחוז ירושלים (פלילי), התיק נחקר על ידי היחידה הארצית לחקירות הונאה במשטרת ישראל.

עיקרי האישומים בכתב האישום מצורפים בתגובה הראשונה.
כתב אישום הוגש נגד מחמד עבאסי, שמספטמבר האחרון תכנן וביצע הונאת דיוג (פישינג), על ידי הפצת הודעות כוזבות לאלפי אזרחים ישראלים. בהודעות, שנחזו להיות מטעם דואר ישראל, נכתב כי על מנת לשחרר את החבילה מהמכס, עליהם לשלם סכום של 297 ש"ח. אחרת תתווסף עמלה יומית לסכום התשלום.

כחלק מתוכניתו, חדר עבאסי לשרת של חברה ישראלית, במטרה לאחסן על שרת החברה את האתר המתחזה לדואר ישראל, אליו הובילו הודעות ה-SMS ששלח. בנוסף, על מנת להשיג את אמונם של מקבלי ההודעות, השיג שליטה בדומיינים, שונים, שכללו, בין היתר, את המילים: Post Israel, Doar Israel ו-Post IL, בדרך זו גרף רווח כספי של למעלה מ-200,000 ₪.

כתב האישום הוגש על ידי עו"ד ענבל קליין ממחלקת הסייבר בפרקליטות המדינה. התיק נחקר על ידי יחידת הסייבר בלהב 433 במשטרת ישראל.
עוד "לבנה משפטית" בחומת ההגנה על תלמידים וקטינים מפני רשלנות מסכנת חיים הונחה בידי בית המשפט.

הפעם נקבעו חובות זהירות החלות על אירוע בו יוזם מוסד חינוכי אירוע "שיווקי-מיתוגי". במקרה זה מדובר ביריד מדע שיזמה רשת "אורט" בכיכר רבין, במהלכו נגרמו כוויות קשות לילדים כתוצאה מאלכוהול שהתלקח במהלך ניסוי שנערך בו.

בהכרעת דין החובקת 449 עמודים, העמיק כב' השופט ירון גת מבימ"ש השלום בת"א בשלל סוגיות תקדימיות בעולם הרשלנות, בליבתן הוא מאמץ את עמדת המדינה לפיה "קדושת חיי ילדים" מחייבים הפעלת "שיקול דעת בטיחותי" ו"שיח בטיחות" בין כל הנוטלים חלק באירוע מעין זה.

עוד נקבע שאף אם "חוזרי משרד הבטיחות" "תקן אירועים המוני" ושאר נהלי בטיחות הנדרשים מכח "רישיון עסק" אינם מהווים נורמות שאומצו מפורשות בדין, הרי שהם מגלמים "חובות שכל ישר" לשמירת שלום ילדינו.

בסופו של יום, בית המשפט הרשיע את מרבית הנאשמים בעבירות של חבלה ברשלנות או מעשי פזיזות ורשלנות בחומר מתלקח. נסיים בציטוט מתוך הכרעת הדין:

"התמונה העגומה המצטיירת לאחר בחינת העדויות שנשמעו והראיות שהוגשו על רקע הנסיבות הייחודיות של האירוע היא, שמעבר לטעותו הברורה של התלמיד הקטין שהציג את הניסוי שגרם לתאונה המצערת, התאונה היא פרי באושים מקומם של רשלנות ממשית ומתמשכת, התעלמות מסוגיית הבטיחות והיעדר הפעלת שיקול דעת בטיחותי בסיסי מצד האחראים לאירוע ולבטיחותו ומצד האחראים על תוכן הפעילויות ועל התלמידים המציגים...

איש מהנאשמים לא בחר לקחת על עצמו אחריות, ולו אחריות ניהולית כללית, לתאונה המצערת ולחבלות החמורות שנגרמו לילדים נפגעי העבירה. איש מהם אף לא הביע אמפתיה אמתית לסבל הרב והמתמשך של הילדים נפגעי העבירה ושל בני משפחותיהם".

על ליווי חקירת תיק מורכב זה והגשת כתב האישום עמלה עו"ד לילך כץ, והוא נוהל בבית המשפט על ידי עו"ד איתי פרוסט, שניהם מפרקליטות מחוז תל אביב פלילי.

*תמונת אילוסטרציה*
בית המשפט המחוזי בחיפה הרשיע היום את הגינקולוג, ד"ר אליאס חורי, בביצוע עבירות מין חמורות בשתי נשים שהיו מטופלות בקליניקה הפרטית שהפעיל ביפיע. חורי הורשע באונס של שתי הנשים ובביצוע מעשים מגונים והטרדה מינית באחת מהן.

בית המשפט המחוזי קיבל את עמדת פרקליטות מחוז חיפה, וקבע שלא נותר ספק ביחס לאמיתות התלונות וביחס לאשם הרב הטמון במעשיו של הנאשם. השופטים קבעו קביעות קשות ביחס להתנהלותו של הנאשם והכריעו באופן ברור וחד משמעי שהוא ניצל את ההזדמנויות שנקרו בדרכו על מנת לעשות את המעשים החמורים שעשה.

הפרקליטות מבקשת לחזק את ידי הנפגעות, אשר העידו באומץ נגד הרופא שפגע בהן. כפי שנכתב בהכרעת הדין: ״כעת, משהוכרע הדין, ידעו המתלוננות אשר השמיעו תלונתן לפנינו כי דבריהן נשמעו, נשקלו וזכו לאמוננו המלא״.

הפרקליטות -חלק מהרשות המבצעת של מדינת ישראל ומופקדת על יצוג המדינה והאינטרס הציבורי בפני ערכאות המשפט

03/10/2022

👩‍🎓עורכות דין ? מחפשות משרה עם שליחות ציבורית, ערכים ועניין?
👨‍🎓 חולמים לייצג את המדינה בערכאות השונות?
מכרז המאגר לפרקליטות ופרקליטים בפרקליטות המדינה יתפרסם ביום 23/10/22.
פרטים נוספים בהמשך...

02/10/2022

ועדת המכרזים של נציבות שירות המדינה בחרה פה-אחד בעו"ד ארז פדן לתפקיד פרקליט מחוז דרום (פלילי). עו"ד פדן, המשמש כיום כמשנה לפרקליט מחוז ירושלים (פלילי), יחליף בתפקיד את עו"ד אלון אלטמן, שמונה למשנה לפרקליט המדינה לתפקידים מיוחדים.

פדן החל את דרכו המקצועית בפרקליטות לפני כ-21 שנה, כמתמחה במחלקת הבג"צים והוא בעל תואר ראשון בהצטיינות מאוניברסיטת חיפה ותואר שני מהאוניברסיטה העברית, בנוסף בעל תואר שני במנהל ציבורי מאוניברסיטת הרווארד שבארה"ב.

מעבר לתפקידיו כפרקליט, פדן יזם ועמד בראש צוות ההיגוי של פרויקט לצמצום אלימות צעירים, במסגרתו פותח מודל פעולה משולבת בין גורמי אכיפה (משטרה ופרקליטות), עיריית ירושלים, גורמי חינוך ורווחה, שירות המבחן לנוער ואקדמיה.

לפני כשנתיים אף יזם פדן שיתוף פעולה של פרקליטות המדינה עם שורה של גופים אחרים בנושא המאבק באלימות החמורה בחברה הערבית, במסגרתו פותחה תוכנית פעולה משולבת לצמצום האלימות החמורה במספר יישובים בחברה הערבית שנבחרו לפיילוט. המיזם, שקיבל את השם "עוצרים את הדימום", אומץ במסגרת החלטת הממשלה 549 כתוכנית פיילוט לפיתוח "מודל יישובי" לטיפול והתמודדות עם אלימות חמורה

"הורים, תפקחו עיניים": פרקליטי עבריינות הנוער מדברים | ישראל היום 30/09/2022

"הורים, תפקחו עיניים": פרקליטי עבריינות הנוער מדברים | ישראל היום

נשתף אתכם בכתבה וראיון שנערך עם פרקליטי פורום עבריינות הנוער בפרקליטות המדינה, בהם הדילמות והאתגרים שבטיפול בתיקי עבריינות נוער

"הורים, תפקחו עיניים": פרקליטי עבריינות הנוער מדברים | ישראל היום הם אחראים למצות מדי שנה את הדין עם אלפי בני נוער שמבצעים עבירות של אלימות, בריונות, אונס, אחזקת נשק - ואף רצח • גיל הקטינים ש"מככבים" בתיקים שבטיפולם הולך ויורד באופן מ...

Photos from ‎פרקליטות המדינה‎'s post 29/09/2022

פרקליטות מגוונת -
היום נערך כנס התנעה להכשרת נאמני גיוון תעסוקתי בפרקליטות המדינה.

🧩נאמני הגיוון התעסוקתי הם פרקליטים בכירים, נציגי היחידות השונות בכל יחידות פרקליטות המדינה, האחראים על קליטה, השמה וליווי אוכלוסיות הגיוון בפרקליטות, המהוות את כלל חלקי החברה הישראלית 🇮🇱–
בהם בנות ובני העדה האתיופית, בנות ובני החברה הערבית, הדרוזית והצ'רקסית, בנות ובני החברה החרדית ואוכלוסיית האנשים עם מוגבלות.

⚖️היום התחיל בהרצאה של עו"ד תומר אגזדה פרקליט בכיר בסניגוריה הציבורית-
עו'ד אגזדה הוא סניגור בכיר בצוות הפנימי של הסניגוריה במחוז תל אביב- והוא לקוי ראיה.

⚖️לאחריו הרצה מר רונן דסה מנהל אגף תכנון אסטרטגי ומדיניות בעניין שוויון תעסוקתי בנציבות שירות המדינה שהתייחס ליעדים והאתגרים של שירות המדינה בגיוס עובדים מוכשרים מכלל אוכלוסיות הגיוון.
@
💡בהמשך עו"ד שירה לייטרסדורף, ממונה בפרקליטות מחוז מרכז (פלילי) הנחתה שיח בנושא חשיבת עומק לבחינת החסמים העומדים לפתחם של מועמדים והיחידות השונות כמו גם הרחבת אפשרויות הקליטה והנגשת משרדי הפרקליטות לכלל אוכלוסיות הגיוון.

נציבות שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות
נציבות שירות המדינה
הסניגוריה הציבורית

Photos from ‎פרקליטות המדינה‎'s post 25/09/2022

פרקליטות המדינה מאחלת שנה טובה!
בתמונות- אירועי הרמת כוסית ביחידות הפרקליטות השונות לקראת השנה החדשה

20/09/2022

הכירו את עו"ד עמרי קופלר, ממונה (ראש צוות) במחלקה הכלכלית בפרקליטות המדינה. עובד במשרד כבר 15 שנה.

למה בחרת לעבוד במחלקה הכלכלית?🤔
המחלקה בעלת מאפיינים ייחודיים וכמעט בלעדיים. המחלקה מטפלת בתיקים פליליים המועברים לטיפולה על ידי פרקליט המדינה, או אחד ממשניו, בשל היותם בעלי מורכבות (עובדתית ומשפטית) המצריכים טיפול וידע מקצועי שהוא נחלתה הכמעט בלעדי של המחלקה. העבודה מתבצעת לרוב בצוותים. הפרקליטים, מלווים את התיקים עוד משלב החקירה שלהם במשטרה, ולאחר מכן מופיעים בהם בבתי המשפט השונים, לרבות בהופעה בערעורים לבית המשפט העליון. חלק בלתי מבוטל מהתיקים הללו יוצרים בסופו של יום הלכות משפטיות בתחום האכיפה הכלכלית והשחיתות השלטונית אשר משמשות לאחר מכן את כלל יחידות הפרקליטות בתיקים בעלי מאפיינים דומים.

מה נותן לך מוטיביציה?🏆
האנשים איתם אני עובד, המקצועיות שלהם, החתירה למצוינות, והיצירתיות הנדרשת בתיקים בהם אנו מטפלים – כל אלה הם מקור המוטיבציה שלי בעבודה.

באילו אתגרים אתה נתקל בעבודה?💪
מורכבות התיקים שבטיפול המחלקה והיקף החומר החריג בהם, מצריכים שיטות עבודה שיתאימו לטיפול בתיקים מסוג אלה, כך גם עניין העבודה בצוותים שאינו נפוץ בעבודת הפרקליטות. כל אלה מהווים אתגר של ממש הן בהיבט המקצועי והן בהיבט הניהולי.

איפה נמצא אותך אם אתה לא בעבודה?🏞
רוב הסיכויים שתמצאו אותי מטייל בארץ או בחו"ל.

ספרו לנו על עובדים מסורים נוספים!

Photos from ‎פרקליטות המדינה‎'s post 12/09/2022

ניסים מירום, שרון הר-ציון, גיא גורן, אלכסנדרה קרא, איריס רמתי, ניר ביטון, מיטב דגן, קורל שריג-פאפו, מיכל מזור-קולר, נתנאל בוג'ו, אוריה תוהמי, הילה צור, דנה אלון ואביטל ריבנר-אורון מהמחלקה הבינלאומית.

⚖️קרוב לוודאי שמעולם לא שמעתם את שמם של הפרקליטות והפרקליטים האלה מפרקליטות מחוז ת"א ופרקליטות מחוז מרכז ובליווי של המחלקה הבינלאומית. אבל יתכן שחלקכם חבים את חייכם להם.

⚖️הפרקליטים הללו היו חברי צוות התביעה בתיק ארגוני הפשיעה שזכה לכינוי "תיק 512", ושעיקרו הסתיים לא מזמן.

⚖️אתמול הם התארחו במשכן הנשיא בירושלים. נשיא המדינה, יצחק הרצוג ביקש להביע את הערכתו לפועלם של הפרקליטים בתיק במסירות, במקצועיות, בהקרבה ובנחישות, תוך שהם משלמים מחיר אישי ומשפחתי כבד.

⚖️הנשיא גם הוקיר את תרומתם החשובה של כלל עובדי הפרקליטות והייעוץ המשפטי לממשלה, למאבק בפשיעה ולשמירה על שלטון החוק ועל ערכי הדמוקרטיה.

⚖️"פרשה 512" מהווה ציון דרך משמעותי במאבק בפשיעה בכלל ובפשיעה המאורגנת בפרט וזכתה לתהודה נרחבת.
⏱מאבק נחוש של כ-18 שנים, חקירה חובקת עולם של Israel Police - משטרת ישראל תוך השקעת משאבים עצומים, הובלת הפרקליטות והכוונתה את מהלכי משטרת ישראל, ניהול משפט אינטנסיבי, ארוך ומורכב, בידי צוות פרקליטים מסור שעשה במשך שנים לילות כימים בטיפול בתיק - כל אלה הביאו לתוצאות מרשימות ולהפסקת פעילותם של מספר ארגוני פשיעה מסוכנים.

⚖️כתב האישום המרכזי בפרשה הוגש נגד 18 נאשמים. המשפט כלל מאות דיונים ונמשך כ-7 שנים.

⚖️״אילו היה מדובר בפעולה צבאית, ראוי היה להעניק לשנים עשר הפרקליטים אות הוקרה בדיוק כפי שמעניקים ללוחמים לאחר מבצע צבאי נועז", אמר הנשיא הרצוג לצוות התביעה.💪
"בזכות נחישותו של הצוות והאופן שבו פעלו לאורך ניהול ההליך המשפטי, מדינת ישראל היא מקום בטוח יותר. אני מזועזע מהעובדה שפרקליטים בתיק החשוב הזה עדיין זקוקים לאבטחה צמודה. הם עשו את מלאכתם מטעמה של המדינה שנים רבות, במסירות ובאחריות כדי למגר פשיעה חמורה ועל כך תודתנו כעם וכחברה".

⚖️פרקליט המדינה, עוה"ד עמית איסמן, ציין את ההשקעה בהבאתם לדין של שורת עבריינים מהמסוכנים והאכזריים ביותר שידעה מדינת ישראל, ואמר:
"פרקליטות ופרקליטים דוגמת אלה אשר טיפלו בתיק 512 מטפלים בתיקים רבים וחשובים במשך כל ימות השנה.
הם עושים כן בתנאים מורכבים ולא פשוטים, תוך התמודדות עם לחצים קשים ולא פעם תוך שהם משלמים מחיר אישי כבד על ייצוג המדינה בערכאות השונות.
הדרך בה פעלו פרקליטות ופרקליטי פרשה 512, בערכיות ובמסירות אין קץ על מנת למלא את שליחותם, היא דוגמא ומופת לכולנו"

12/09/2022

עשרות פרקליטים מפרקליטויות מחוז דרום, מרכז ות"א (פלילי) השתתפו ביום עיון בנושא נפגעות ונפגעי עבירות מין ואלימות בחברה הערבית.

⏱את היום פתחו פרקליט מחוז דרום (פלילי), המכהן גם כמשנה לפרקליט המדינה (תפקידים מיוחדים), עו"ד אלון אלטמן והמשנה לפרקליטת מחוז ת"א (פלילי), עו"ד רפי לוי.

🎓במהלך היום קיבלו המשתתפים סקירה על האתגרים והקשיים הייחודים איתם מתמודדים נפגעי העבירה בחברה הערבית, על מאפייני הסיכון הייחודיים של ילדים, על החסמים והמורכבויות של הנפגעים בחברה הבדואית ועל השיקום והיציאה ממעגל הפגיעה.

⚖️בנוסף, נחשפו המשתתפים לעדותן המרגשת של נפגעות עבירות מין ואלימות בחברה הערבית.

🎓מדובר רק בחלק מההכשרות שעוברים פרקליטים ופרקליטות במהלך השנה על מנת לשפר את עבודתם גם בהיבט של הטיפול ושמירה על זכויות נפגעי העבירה.

Photos from ‎המשרד לביטחון הפנים‎'s post 11/09/2022

Photos from ‎המשרד לביטחון הפנים‎'s post

07/09/2022

הותרו לפרסום שמותיהם של שני עדי המדינה בפרשת "דיפנסיב שילד", שבה נאשמים גל הירש, עודד שכנאי, ומיכאל בנימיני, בנוסף ליניב אדם שכבר הודה והורשע במיוחס לו.

אז מה חדש בפרשה?

🧩 עד כה ניתן היה לפרסם שיש עד מדינה אחד וזהותו היתה אסורה בפרסום, ולא ניתן היה לפרסם בכלל שישנו עד מדינה נוסף.

🧩מיהם שני עדי המדינה? גור פינקלשטיין, שהיה עורך דינו של גל הירש ושותפיו בפעילות בגיאורגיה שבמסגרתה הועלמו עשרות מיליוני שקלים; ויוסי לירן - שותף של הנאשמים במעגל הפנימי של אותה פעילות בגיאורגיה.

🧩 גור פינקלשטיין הורשע בעבר בשורה של עבירות חמורות, כולל עבירות אלימות ושיבוש הליכי משפט, וזוכה מעבירה של ניסיון רצח. כמובן שבית המשפט שדן בתיק ייחשף לרקע של פינקלשטיין ויידע מה טובת ההנאה שקיבל תמורת עדותו.

🧩 בכל מקרה, פינקלשטיין לא קיבל כל הטבה בתיק שבו הורשע בעבירות אלימות תמורת עדותו בתיק של הירש.

🧩 לקחתם עד מדינה עבריין? כן! עדי מדינה מעצם טיבם, הם שותפים למעגל העברייני שבפרשה. בדיוק בגלל זה הם עדי מדינה שיודעים לספר מה קרה. מי שבחר את פינקלשטיין להיות עורך דינו הוא גל הירש עצמו.
עיקר התמריץ של המדינה לחתום על הסכם עם פינקלשטיין היה היכולת שלו להביא ראיות פיזיות מזמן אמת.

🧩 לעד המדינה השני אין עבר פלילי. לפי ההסדר איתו, הוא צפוי לעונש של 3 חודשי מאסר שירוצו בעבודות שירות, בגין עבירות המס שביצע.

🧩 לא הייתה "חריגה מכללים" או "להיטות יתר" בגיוס עדי המדינה. אם הנאשמים יעלו טענות בעניין זה, הן יתבררו ויוכרעו ע"י בית המשפט במסגרת ההליך.

🧩 ראיות המדינה בתיק מתבססות על שורה של מסמכים בלתי תלויים, כולל מסמכים בנקאיים, ומערך חברות זרות שהקימו הנאשמים כדי לטשטש את שביל הכסף שהועלם מרשויות המס.

🧩 לא מזמן הורשע בתיק שותף נוסף באותה פעילות ממש בגיאורגיה, שהודה בביצוע עבירות מס.

06/09/2022

אחת משלנו

הכירו את ד"ר לירון ברנד קויפמן, פרקליטה במחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז תל אביב (אזרחי).

🧐 למה בחרת לעבוד במחלקה הפיסקאלית בפרקליטות מחוז ת"א?
במהלך שנות לימודיי לתואר שני ושלישי בוושינגטון די.סי. בארה"ב, התחדדה בי ההכרה, שאני רוצה לעבוד בשירות המדינה שלי, ישראל - מתוך ערכים של ציונות, אהבת הארץ ובעיקר, אהבת אדם. לתחושת השליחות אין מחיר, היא פרייסלס.

✍🏼 באילו אתגרים את נתקלת בעבודה?
האתגר המרכזי שפרקליטי המחלקה נושאים בו הוא עומס העבודה הרב. גם אם תעברו אצלנו במסדרון באחת עשרה בלילה, תוכלו לראות בין ערימות התיקים, פרקליטות ופרקליטים שעוד עובדים במרץ. אז אם אתם עוברים בסביבה, תקפצו להגיד לנו שלום ותביאו אתכם משהו מתוק מתוק!

💪🏼 באיזה הישג שלך את מתגאה?
אני הכי גאה במאמצים היומיומיים שאני ויתר פרקליטי המחלקה עושים כדי לתמרן בצורה המיטבית בין עבודה תחת עומסים כבדים, לבין חיי משפחה.

🌟מה נותן לך מוטיבציה?
אני גאה להשתייך לחבורה כל כך מוכשרת של פרקליטות ופרקליטים שהם אנשים מצוינים שאוהבים את הארץ הזו, ואוהבי אדם, וכמובן שהינם עורכות ועורכי דין מצוינים. כולנו ביחד מייצגים את רשות המיסים כדי להגן על קופת המדינה כדי שאפשר יהיה לממן את כל הצרכים שכלל הציבור בישראל זקוק להם. תחושת השליחות בעבודה היא תחושה שכולנו במחלקה שותפים לה. אוהבת אתכם חברים!!!

👀 איפה נמצא אותך אם את לא בעבודה?
כמובן בבילויים משפחתיים עם בעלי אדי, הילדודס, אורי בן ה-6 וליבי בת השנתיים, וסימבה הכלבה שלנו. מטיילים בארץ, צופים בהצגות, ומבקרים במוזיאונים. עכשיו, אגב, אנחנו בתקופה של קלפי פוקימון. אני מקווה שהיא תעבור מהר... כל הבית שלי מלא בקלפים...

תייגו עובדים מסורים נוספים!

01/09/2022

בוקר של התחלות חדשות!
בהצלחה לכל המתמחים והמתמחות החדשים שמצטרפים אלינו היום, חיכינו לכם 🙏🏼

01/09/2022

"אקדח שמופיע במערכה הראשונה, יירה עד סוף המערכה האחרונה".
לצערנו, הפרפראזה הזו על העיקרון שטבע המחזאי הידוע צ'כוב, מתרחשת לנגד עינינו ולא בצורה מטאפורית. עבירות הנשק הפכו למכת מדינה של ממש, והפרקליטות מנסה להיאבק בתופעה יחד עם יתר גורמי אכיפת החוק, בהגשת כתבי אישום ובניסיון להביא להחמרת הענישה בתחום.

⚖️בפסק דין שניתן לאחרונה, קיבל ביהמ"ש המחוזי בבאר שבע את עמדת הפרקליטות, ובמסגרת זו ציין כי "תופעת השימוש בנשק חם במסגרת סכסוכים רווחת מאוד וסכנותיה לשלום הציבור מחייבות הטלת ענישה שיהיה בה כדי להרתיע את הציבור מפני ביצוע עבירות נשק... הציבור משווע לשינוי והעיניים נשואות למערכות אכיפת החוק".

⚖️בית המשפט ציין בגזר הדין, כי "החזקת נשק ללא רישיון ושימוש בו הפכו, למרבה הצער, למכת מדינה של ממש... קיים אינטרס ציבורי בוער ודוחק, בבחינת צו השעה ממש, להרתיע את ציבור העבריינים הפוטנציאלי ומשתפי הפעולה עימם בכל דרך חוקית אפשרית... על בתי המשפט לתרום את חלקם ולעשות שימוש ראוי בכלים שנתן המחוקק בידיהם, למאבק בפשיעה החמורה".

⚖️בחורף האחרון ערכו הפרקליטות וגופי האכיפה השונים פעילות מבצעית רחבת-היקף שזכתה לכינוי "מבצע אושן", כחלק מהמאבק בתופעה בחברה הערבית. במסגרת המבצע, הגישה הפרקליטות כתבי אישום נגד יותר מ-50 נאשמים, והרשויות הצליחו לשים ידן על עשרות רובי סער, תתי-מקלע עוזי ואלפי כדורי תחמושת.

⚖️בנאום פומבי שנשא לפני כשנה פרקליט המדינה, עו"ד עמית איסמן, הוא שם דגש על החשיבות שביצירת הרתעה בקרב הגורמים העברייניים השונים. בין היתר, איסמן ציין כי בשנים האחרונות הגישה הפרקליטות מאות כתבי אישום על החזקה ונשיאה של נשק בלתי חוקי, בחלקם גם ביקשנו לעצור את הנאשמים עד תום ההליכים. בנוסף, הוא קרא להביא לרף ענישה שיהפוך את החזקת הנשק הבלתי חוקי ללא כדאית.

הנה מדגם מייצג של מקרים מהעת האחרונה:
⚖️10 שנות מאסר נגזרו על נאשם שירה לעבר שוטרים במהלך מרדף, תוך שהוא מסכן אזרחית שנקלעה לאירוע.
⚖️3.5 שנות מאסר נגזרו על נאשם שירה באוויר מספר יריות מאקדח באמצע הלילה, וכאשר שכנתו יצאה מביתה הוא דחף אותה בכוח הביתה וזרק את האקדח לסלון שלה.
⚖️5 שנות מאסר נגזרו על צעיר בן 21 ללא עבר פלילי, שהורשע בעבירות של נשיאת נשק וירי באזור מגורים, היזק במזיד, נהיגה ללא רישיון ועוד.
⚖️33 חודשי מאסר נגזרו על צעיר כבן 20 ללא עבר פלילי, שהורשע בעבירות של סחר בנשק, רכישת נשק וחלקי תחמושת. בעקבות ערעור הפרקליטות הוחמר עונשו ל-3.5 שנות מאסר.

22/08/2022

המאבק באלימות המינית הוא אחד מיעדי העל של פרקליטות המדינה בשנים האחרונות.

⚖️היום נציג בפניכם נתונים ומידע נרחב אודות עבודת הפרקליטות ומאמציה בתחום עבירות המין בשנה החולפת, כקדימון לדו"ח השנתי שלנו שצפוי להתפרסם בקרוב.
בשנת 2021 נרשמה עלייה בשיעור ההעמדה לדין בעבירות מין, בהשוואה לשנים הקודמות. בנוסף, הוגשו יותר בקשות מעצר בתיקי מין, הפרקליטות חיזקה את הקשר עם הנפגעות והנפגעים ובמקרים המתאימים גם עם בני המשפחה, ופעלה להגן על זכויותיהם בהליך.
את כל זה עשינו תוך קיצור משך זמן הטיפול בתיקים.

⚖️לפני שנגיע למספרים עצמם, נדגיש מספר מאפיינים בולטים המציבים לנו אתגר בעבירות המין. עבירות אלה נעשות בדרך כלל, מטבע הדברים, בחדרי חדרים. לרוב, הן נעשות בין מכרים או בסיטואציות שבהן אין למשל ויכוח על עצם קיומו של המגע המיני, אלא רק על שאלת ההסכמה אליו. נפגעות ונפגעים רבים מתלוננים ומספרים את סיפורם באיחור ניכר ובפירוט חלקי, מה שמקשה עוד יותר על פענוח המקרים או על גיבוש ראיות תומכות. אלה רק חלק מהמאפיינים שמקשים לעמוד במבחן האחיד לכל התיקים: האם הראיות שנאספו בחקירה מקימות סיכוי סביר להרשעת החשוד בבית המשפט.
למרות כל האתגרים הללו, שיעור התיקים שמבשיל לכתב אישום בעבירות מין, דומה לשיעור התיקים בכלל העבירות.

⚖️בשל הקושי הראייתי המובנה בעבירות מין, הפרקליטות משקיעה מאמצעים מיוחדים בטיפול בתיקים אלו. ברור לנו שעבירות מין הן תופעה חמורה ורחבת-היקף, ומתוך ההבנה שלנו לקושי של הנפגעים לדווח ולהתלונן על פגיעה מינית, אנו נוקטים בכל האמצעים העומדים לרשותנו על מנת להביא להעמדתם לדין של הפוגעים ולמיצוי הדין עמם.

⚖️הפרקליטות אף מקדמת יוזמות לסייע לנפגעות ונפגעי עבירה במיצוי זכויותיהם, ובמענה לשיפור רווחתם כבר עם פתיחת החקירה, ובמהלך ניהול המשפט ואף לאחריו.

⚖️ועכשיו למספרים של שנת 2021:
* הפרקליטות הגישה 717 כתבי אישום על עבירות מין.
* זו עלייה של 30% לעומת מספר כתבי האישום שהוגשו לפני 6 שנים.
* ליותר ממחצית מכתבי האישום התלוותה בקשה למעצר עד תום ההליכים או לקביעת תנאים מגבילים לחשודים.
* הגשנו 681 בקשות לפיקוח על עברייני מין שהשתחררו ממאסרם, במטרה להבטיח הגנה לנפגעות ולנפגעים ולהגביר את תחושת המוגנות בקרב הציבור הרחב.

⚖️לכל הנתונים והמידע כנסו לאתר הפרקליטות בקישור הבא>>
https://bit.ly/3PG5xIM

15/08/2022

בואו נדבר על עבירות כלכליות.
בכל זאת, לא בכל יום קורא ביהמ"ש העליון להעלות את רף הענישה בסוג מסוים של עבירות.

⚖️עבירות כלכליות הן ממשפחת העבירות הלא מוחשיות. באותה משפחה תמצאו גם את עבירות השחיתות (אנחנו מעדיפים לקרוא להן עבירות מתחום טוהר המידות). בניגוד לעבירות פליליות "רגילות", בעבירות האלה אין אלימות פיזית, אין תמונות קשות מזירת האירוע או קורבנות שזקוקים לטיפול רפואי, אין ראיות דנ"א, לקורבנות העבירה אין פנים ושם והם גם לא תמיד יודעים בכלל שהם נפגעו. לא פעם, מי שמבצעים עבירות כלכליות הם אנשים שחיו חיים נורמטיביים ואפילו ברווחה כלכלית עד שביצעו את העבירות. לרוב אלה עבירות שלא מבוצעות בלהט הרגע אלא קדם לכן תכנון מפורט. כל המאפיינים הללו גורמים לעיתים לציבור להקל ראש בעבירות הלא מוחשיות, שלא בצדק.

⚖️הרצת מניות, שבתרגום לשפה הפלילית נקראת השפעה בתרמית על שערי ניירות ערך, היא אחת העבירות הכלכליות הקשות לגילוי. לביהמ"ש העליון הגיע ערעור שהגיש סוחר בשוק ההון בשם ערן גרינפלד, שהורשע בעבירות רבות של השפעה בתרמית על שערי ניירות ערך ושל הנעה בתרמית לרכוש ניירות ערך, יחד עם כמה משותפיו.
⚖️הוא נידון לשנת מאסר בפועל וערער על חומרת עונשו. השופט יוסף אלרון, שעמד בראש ההרכב שדחה את הערעור, ציין שאמנם גרינפלד לא סחר בכספו של הציבור, אולם מעשיו הסבו לציבור הרחב נזק רב, ואף קיבל את טענת נציגי הפרקליטות, שאם הרושם שיתקבל בציבור שבבורסה לניירות ערך "שוחים" "כרישים", אין להתפלא אם האזרח הקטן יעדיף להדיר רגליו ממנה.

⚖️ביהמ"ש העליון קבע שלא רק שהמחוזי לא החמיר עם גרינפלד, אלא להיפך. "בית משפט זה מורה מזה זמן רב, כי יש לנקוט במגמת ענישה מחמירה בעבירות כלכליות", כתב השופט אלרון בפסק הדין. "מגמת ההחמרה אכן באה לידי ביטוי מסוים, והיא מתפתחת בהדרגה, עקב לצד אגודל. לטעמי, מגמה זו טרם הגיעה לממדיה הרצויים, ובשלה אפוא העת להעלות את רף הענישה באופן ממשי אשר יהא בו לבטא את החומרה שבעבירות מסוג זה, ולהוות גורם הרתעה לעבריינים פוטנציאליים המוצאים בעבירות אלה דרך קלה 'לעשות לביתם'".

⚖️המדינה יוצגה בערעור ע"י עורכי הדין יאיר חמודות מהמחלקה הפלילית בפרקליטות המדינה וחנה קורין ממחלקת ניירות ערך בפרקליטות מיסוי וכלכלה.

10/08/2022

הכירו את אביאב הולנדר, פרקליט בפרקליטות תל אביב (אזרחי). לפני שהיה פרקליט, אביאב עבד במשרד עוד בהיותו סטודנט וגם את התמחותו עשה במשרד.

🧐 למה בחרת לעבוד ביחידה שלך?
בעיקר בגלל האנשים היקרים והמקסימים. בנוסף, העבודה במחלקות הנזיקין והמנהלי מורכבת ומאתגרת. אני פוגש בתיקים באופן תדיר, שאלות עובדתיות ומשפטיות מעניינות ורגישות הדורשות בירור מעמיק, בניית קו הגנה ואסטרטגיה מחושבת, על מנת לשכנע את בית המשפט בסופו של יום בעמדת המדינה.

🙌🏼 באילו אתגרים אתה נתקל בעבודה?
העבודה כעו"ד בפרקליטות דורשת שלל יכולות אנושיות חשובות: כושר הבעה, כתיבה, שכנוע, ניהול משא ומתן ועוד. מכיון שאנו עוסקים בתיקים רגישים הנוגעים בחיי היום יום של האזרחים, האתגר המשמעותי ביותר הוא לדעת לאזן, מצד אחד, לעמוד על עמדת המדינה באופן מקצועי וראוי ומצד שני לשמור על אנושיות, אכפתיות ורגישות כלפי הזולת ובפרט הצד השני לתיק.

🏆באיזה הישג שלך אתה מתגאה?
בתיק ערעור על החלטת אגף השיקום, ייצגתי את אגף השיקום. מדובר בערעור על החלטה שלא להכיר בפלוני כנכה צה"ל. לאחר בחינת התיק הרפואי לאורכו ולרחבו סברתי כי דחיית הבקשה להיות מוכר כנכה צה"ל ע"י אגף השיקום הייתה שגויה. לאחר שיג ושיח ובירור מעמיק עם גורמי המקצוע, ההחלטה שונתה והמערער הוכר כנכה צה"ל. במצב כזה, אי אפשר שלא לחזור הביתה בסוף היום ולהרגיש כמה משמעותי מה שעשית היום.

💪🏼 מה נותן לך מוטיבציה?
ליטיגציה. אני מאוד נהנה ברמה האישית מההופעה בבית המשפט ומהאתגר לשכנע את בית המשפט בעמדת המדינה. אני מודה ומתוודה כי החלק האהוב עלי ביותר בעבודה, הוא חקירת עדי הצד השני במסגרת דיון שמיעת הראיות.

🏡 איפה נמצא אותך אם אתה לא בעבודה?
בגינה עם הילדים או אוכל גלידת ריבת חלב במרפסת.

ספרו לנו על עובדים מסורים נוספים! 🤩

08/08/2022

פרקליטות מחוז דרום (אזרחי) בשיתוף עם רשות מקרקעי ישראל, נאבקת בתופעה הפסולה של ניצול קרקעות המדינה לטובת רווח אישי ועל חשבון הקופה הציבורית.

🚜הפרקליטות הגישה תביעה נגד מפעילי מתחם צימרים במושב תלמי ביל"ו, בו פעלו 5 יחידות בשטח של כ-5 דונם, על קרקע שייעודה חקלאי. המבנים הוקמו ללא היתר בנייה ומבלי ששולמו דמי שימוש ראויים. הנתבעים הפיקו רווחים מפעילותם האסורה במקרקעין על חשבון הציבור בכללותו.
בית המשפט קיבל את עמדת המדינה, וקבע כי הנתבעים מבצעים שימושים אסורים במשק חקלאי, כשחלק מהקרקע כלל לא הוקצתה להם. בית המשפט הורה על הפסקת השימוש במתחם הצימרים ועל הריסת המבנים, וכן קבע כי הם ישלמו למדינה דמי שימוש בסך של כ- 400,000 ש"ח.

🚜"הרפסודה הלבנה", מבנה מסחרי צף, הניצב בחוף הצפוני באילת אשר שימש בעבר כמבנה מסחרי, וכיום מוצב כ"פיל לבן" ומהווה פגיעה בסביבה החופית. הפרקליטות, בשם רשות מקרקעי ישראל, הגישה תביעה לסילוק יד נגד "הרפסודה הלבנה" באילת המהווה מפגע בטיחותי הפוגע בסביבה החופית.
לעמדת המדינה, הפלישה למקרקעין ללא כל זכות שבדין- מהווה פגיעה בציבור ובמשאב הציבורי, והתביעה הוגשה על מנת להשיב לציבור את שנגזל ממנו.

🚜משק המתפרס על שטח של 5 דונם במושב בעוטף עזה שנמסר לשימוש חקלאי, הוסב על ידי בעלי הזכויות למטרת פעילות ענפה של אחסנה פתוחה ושינוע של סחורות לרצועת עזה.
בית המשפט קיבל את עמדת הפרקליטות גם במקרה זה, הורה על הפסקת השימושים האסורים לאלתר תוך השבת המצב לקדמותו, ופסק תשלום דמי שימוש למדינה בסך של כ- 235,000 ₪ והוצאות משפט.
בית המשפט קבע, כי "הנתבעים ניצלו לרעה את מיקומו של המשק, אשר הינו בצמוד לעוטף עזה, וכל זאת לצורך העברת סחורות ופריקתם וכי הפעילות העסקית שהתקיימה בוצעה לאורך שנים, וככל הנראה היא אף טרם הופסקה" .

⚖️התיקים מנוהלים ע"י עו"ד תהילה שמשון מפרקליטות מחוז דרום (אזרחי).
רשות מקרקעי ישראל

Photos from ‎פרקליטות המדינה‎'s post 29/07/2022

החיים הם לא סדרת טלוויזיה – טענות משה סעדה מול העובדות

בתגובות לפוסט הקודם שלנו בעניין הראיון של משה סעדה, ביקשתם שנרחיב ונתייחס באופן קונקרטי לטענותיו העיקריות. אז הנה, לבקשתכם, רגע לפני שבת, הטענות של סעדה מול העובדות. בתגובה הראשונה לפוסט תמצאו קישור למסמך בו ניסינו לפרט ככל האפשר (ולמי שזה לא נפתח כראוי, צירפנו את המסמך גם כתמונות). נשימה עמוקה - וצוללים לעובדות

26/07/2022

ראשית נבהיר, כי משה סעדה לא פרש אלא פוטר ממשרד המשפטים בעקבות קשיים בהתנהלותו ביחידה.

מאז שסעדה לא נבחר ב-2018 לתפקיד מנהל מח"ש, הוא החליט לבוא חשבון עם המערכת והעומדים בראשה, וזה הרקע לטענותיו שכבר פורסמו פעמים רבות בעבר, וחלקן נבחנו ונדחו ע"י נציב הביקורת על הפרקליטות.

מהפרסומים על כוונתו להתמודד בבחירות לכנסת, אנו מבינים כי גם עיתוי העלאתן מחדש אינו מקרי, ומניעיו ברורים לכל בר דעת.

כמה מהטענות שהעלה משה סעדה מבטאות את המחלוקות שהתגלעו בינו לבין הממונים עליו בעת שכיהן בתפקיד, וטענות אחרות מתייחסות לעניינים שהוא כלל לא עסק בהם במסגרת תפקידו.

כך גם בנוגע לטענה על ״תרגיל חקירה״ שנערך לניר חפץ. משה סעדה לא היה מעורב בתיקי האלפים בכלל, ובתיק 4000 בפרט וכל דבר שהוא מספר על כך אינו מידיעתו. שלב ההוכחות בתיקים אלה נמצא בעיצומו, וביהמ"ש ידון ויכריע בטענות בעניין זה. עם זאת נבהיר, כי ניר חפץ חזר שוב ושוב בעדותו כי ״תרגיל החקירה״ לא השפיע על החלטתו לחתום על הסכם עד המדינה, ועדותו היא עדות אמת.

כן נוסיף כי תיקי ראש הממשלה לשעבר נחקרו בידי יחידות שונות, וכל ניסיון לקשור בין החלטות הנוגעות לניצב ריטמן לבין תיקי האלפים מופרך מיסודו.

Want your business to be the top-listed Government Service in Jerusalem?
Click here to claim your Sponsored Listing.

Videos (show all)

בית משפט השלום בראשון לציון קיבל את עמדת המחלקה לחקירות שוטרים והרשיע היום את סגן ניצב ניסו גואטה, קצין אג"מ ממרחב ציון ...
בית המשפט המחוזי בבאר שבע קיבל אתמול את עמדת הפרקליטות והרשיע פה אחד את מוחמד חלבי, לאחר הליך הוכחות, בעבירות בטחוניות ח...
שופט ביהמ"ש העליון ופרקליט המדינה לשעבר, גבריאל בך ז"ל
כתב אישום בגין התעללות בחוסים במעון בראש העין
טקס כניסתה לתפקיד של היועצת המשפטית לממשלה, עו"ד גלי בהרב-מיארה
שידור חי מטקס הפרידה מהיועץ המשפטי לממשלה, ד"ר אביחי מנדלבליט
חקירת מותו של אהוביה סנדק ז"ל
כתב אישום נגד 2 נאשמים בגין פעילותם כנגד אישי ציבורי בכירים בחברה החרדית
מאסר עולם ו-20 שנות מאסר נגזרו על ברק בן עמי
מאסר עולם לאלירן מלול שרצח את מיכל סלה ז״ל
כתב אישום נגד עובדי ציבור בכירים בעיריית בית שמש, יזמים ועורכי דין בגין עבירות שחיתות
עו"ד ניסים מירום - ראש צוות התביעה בפרשת 512

Address


Salah E-Din Street 31
Jerusalem
9711054

Other Government Organizations in Jerusalem (show all)
U.S. Office of Palestinian Affairs U.S. Office of Palestinian Affairs
18 Agron Street
Jerusalem

This is the official page of the U.S. Office of Palestinian Affairs in Jerusalem.

משרד התקשורת משרד התקשורת
23 Jaffa Street
Jerusalem

המשרד אחראי לקביעת המדיניות ופתיחת שוק התקשורת לתחרות

קונים כחול לבן קונים כחול לבן
בנק ישראל 5, משרד הכלכלה
Jerusalem

הצטרפו לעמוד 'קונים כחול לבן' ועזרו לנו לעודד בחירת מוצ?

Consulat Général de France à Jérusalem Consulat Général de France à Jérusalem
5 Rue Paul Emile Botta Jerusalem
Jerusalem

Bienvenue sur la page Facebook officielle du Consulat général de France à Jérusalem. اهلا ?

לב אחד - One Heart - Lev Echad לב אחד - One Heart - Lev Echad
Jerusalem

ארגון סיוע אזרחי במצבי חרום Community Crisis Aid "Lev Echad" organizes civilian assistance during national crises מעוניינים לתרום לנו? http://bit.ly/LevEchad

קידום נוער וצעירים - עיריית ירושלים קידום נוער וצעירים - עיריית ירושלים
שאול אדלר 5
Jerusalem, 95105

מתן שירותים מגוונים לנוער וצעירים בסיכון בירושלים

המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה המועצה לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה
קלרמון גאנו 3
Jerusalem

המועצה פועלת לקידום נשים במדע ובטכנולוגיה במשרד המדע ו

משרד ההתיישבות משרד ההתיישבות
Jerusalem

המשרד עוסק בליבת ההתיישבות בישראל ובתחומים הבאים: המכי

Biblical 1 State Solution for Israel Biblical 1 State Solution for Israel
Jerusalem

Biblical 1 State Solution for Israel & Judea-Samaria w/ Interim Government called the Abrahamic Auth

משרד הדיגיטל הלאומי משרד הדיגיטל הלאומי
נתנאל לורך 1, קריית הממשלה
Jerusalem

Consulate General of Greece in Jerusalem Consulate General of Greece in Jerusalem
Rachel Imenu Str 31
Jerusalem, 9108102

Official page of the Consulate General of Greece in Jerusalem