S&T Interior Design

S&T Interior Design

Showroom: Čulinečka 119, Zagreb,
Rad no vrijeme: Pon-Pet: 09-17h (Sastanci mogući i nak on 17h, isključivo prema dogovoru)
Telef on: 099 471 8074 / 099 374 9213

Proizvodnja i prodaja isključivo namještaja po mje ri za privatne i poslovne korisnike
Vlastita proizvodn ja "in house" - od prvog dogovo ra do isporuke gotovog proizvoda
Izrada 3D vizualizaci ja naručenog namještaja

Operating as usual

Photos from S&T Interior Design's po st 15/07/2022

NAMJEŠTAJ PO MJERI VELIKI POPUSTI!!!
POKLON uz sva ku kuhinju 3 BLUM Antaro ladice
-30% na kuhin je lakirani medijapan visoki sjaj
-40% na kuhin je lakirani medijapan 30G mat lak
-30% na kuhin je iveral & acryl & PET m at materijal
-20% na ormare, komode i osta li namještaj
Kuhinje, dnevni boravci, spavaće sobe, orma ri, kupaonice...
Zbog velikog interesa rezervirajte termin isporu ke već danas! Trenutno slobodni termini 12.20 22. pa na dalje
Dodatni popusti na opreman je cijelih stanova & kuća 🥰
Upiti u inb ox ili na mail
(cijene namještaja sa sli ka ne dajemo, hvala na razumijevanju)

Photos from S&T Interior Design's po st 30/06/2022

Prekrasna bijela kuhinja sa zlatnim detaljima
Zla to je IN ❤️
Hvala na sličicama Do ra :)

Photos from S&T Interior Design's po st 10/06/2022

Jedna simpatična mala kuhinjica...
Lakirano u si vi i krem mat lak
Fotkano nakon monta že

Photos from S&T Interior Design's po st 10/06/2022

Ormar u hodniku - lakirani medijap an bijeli lak visoki sjaj sa ma lo drvenih elemenata
Pomno isplaniran do zadnjeg detal ja, sa savršeno izmodeliranim ukopanim ručkicama 🤩
O no što radimo najbolje...

Photos from S&T Interior Design's po st 08/06/2022

Opremanje cijelog stana 😍
Hvala našim drag im strankama na poslanim sličicama ❤️

06/06/2022

🥰❤️

Photos from S&T Interior Design's po st 06/06/2022

Ormar po mjeri sa modernim izdužen im ručkicama 😍

03/06/2022

Mala simpatična kuhinjica 🥰
Hvala na sliči ci Zvonimir

03/06/2022

Još jedna simpatična komodica 😍

Photos from S&T Interior Design's po st 03/06/2022

Ništa nas ne može zaustaviti da izradi mo funkcionalan ormar - pa ni gre da :)
Slikano nakon montaže

03/06/2022

Simpatična komodica sa staklenim dijelom gd je možete izložiti sve Vaše uspomene
Slikano nak on montaže

Photos from S&T Interior Design's po st 16/05/2022

Bijeli PET Mat + iveral drve ni uzorak + crne ručkice = DOBIT NA KOMBINACIJA 😍❤️

Photos from S&T Interior Design's po st 16/05/2022

Još nije sve gotovo ali n am je kuhinja prekrasna pa smo odluči li objaviti koju sličicu :)

Photos from S&T Interior Design's po st 05/05/2022

Prekrasan ormar koji skriva sve š to treba skrivati :)

Photos from S&T Interior Design's po st 03/05/2022

Letvice su IN i kao ukr as i kao pregrada prostora 💕
Pregradni z id u L napravljen od ormara ka ko bi se stvorio kućni ured sa jed ne strane a sa druge klasični orma ri za odlaganje stvari

Photos from S&T Interior Design's po st 07/04/2022

Jedna "iscrtana" :)
Lakirani medijapan sa ruč no frezanim crtama
Radna ploča Getacore 10mm
Vrata u potpunos ti uklopljena sa ostatkom kolona sakrivaju ma lu ostavicu 🥰

Photos from S&T Interior Design's po st 06/04/2022

I potkrovlje može u potpunosti bi ti iskorišteno 💕
Regal sa radnim stolom i komo da 😊

Photos from S&T Interior Design's po st 05/04/2022

Dama u bijelom
Prekrasna kuhinja od lakiran og medijapana
Radna ploča Getacore 10mm, isti uzor ak korišten je za zidnu oblogu te oblagan je dimjaka

Photos from S&T Interior Design's po st 04/03/2022

Od malenih komoda za sitnice pre ko malo većih za TV pa s ve do velikih dnevnih boravaka rađenih pre ma mjerama prostora i željama stranke ko je ujedno služe i kao ukras - niš ta nije nemoguće
Sa zadovoljstvom ćemo ispuni ti svaku Vašu želju

04/03/2022

Klasična kuhinja od medijapana lakiranog u bije li mat lak 30 gloss sa detalji ma drva 🤩
Slikano netom nakon montaže

03/03/2022

Radni stol - da ne kaže te da radimo samo kuhinje :)
(slikano nak on montaže)

Photos from S&T Interior Design's po st 03/03/2022

Ormar 3 u 1❗️❗️
Pregrada prostorije + 2 funkcional na ormara sa svake strane 😍

Photos from S&T Interior Design's po st 03/03/2022

Kuhinja model sa duplom dubinom viseć ih elemenata 🥰
Lakirano u 5 gloss m at lak
Radna ploča i zidna obloga u ist om dezenu 💖

Photos from S&T Interior Design's po st 02/02/2022

Zlatno je IN! 😍
Komoda od lakiran og medijapana sa ukladama čiju ljepotu dodat no naglašavaju zlatne ručkice ❤

23/12/2021

Poštovani kupci
U periodu od 24.12.2021. do 09.01.20 22. salon neće raditi zbog korištenja godišnj eg odmora
Želimo vam ugodne i sretne blagda ne!

Photos from S&T Interior Design's po st 29/11/2021

Ormar i stolić & vanity stol i noćni ormarić ❤🥰😍

Photos from S&T Interior Design's po st 23/11/2021

Biblioteka - stilski dizajn 😍
Lakirani medijap an, mat lak sa ukladama
Svaki detalj pom no isplaniran do savršenstva!

Photos from S&T Interior Design's po st 09/11/2021

Naša plava ljepotica ❤
Simpatična kuhinja od lakiran og medijapana sa zgodnim dodatkom u vi du pokretnog stola za sve Vaše potre be

Photos from S&T Interior Design's po st 04/11/2021

Njezino veličanstvo...kuhinja...580cm!
Lakirani MDF bijeli lak visok og sjaja...ono što radimo najbolje 😍

Photos from S&T Interior Design's po st 29/10/2021

Namještaj po mjeri prostora 🔝🥰🔝
Vrhunska kvalite ta i moderan dizajn uz kompletnu uslu gu naših djelatnika - IN HOUSE proizvod
Poseb ne pogodnosti za opremanje cijelih stanova i kuća!
Predbiljež be za 2022. u tijeku
Obratite nam se na ma il [email protected]

Photos from S&T Interior Design's po st 20/10/2021

PRODAJE SE stol!
Medijapan lakiran u 5G m at lak
140*90cm
2.500,00 kn

Photos from S&T Interior Design's po st 28/09/2021

Kuhinje i ostali namještaj po mje ri prostora! 😍🥰😍
Vrhunska kvaliteta i moderan diza jn uz kompletnu uslugu naših djelatnika - IN HOU SE proizvod
Posebne pogodnosti za opremanje cijelih stano va i kuća
Predbiljedžbe za 2022.g u tijeku
Obrati te nam se sa povjerenjem u inb ox ili na mail
(Cijene namještaja sa sli ka ne dajemo - hvala na razumijevan ju)

Photos from S&T Interior Design's po st 27/09/2021

Kuhinja i dnevni boravak - u ist om tonu za savršeni sklad 🥰

20/09/2021

Funkcionalni ormarić po mjeri na ulazu
Interk om dostupan, a onaj ružni plinski s at kojeg većin nas ima u hodni ku - sakriven 😉

20/09/2021

Prekrasan dnevni boravak sa puuuno mjes ta za sve vaše sitnice, vrlo se la ko održava ❤
U sve su se uklopi la i sobna vrata koja se ne primjeću ju 😍

Photos from S&T Interior Design's po st 20/09/2021

Kuhinja od bijelog PET mat materija la sa radnom pločom i zidnom oblog om u drvenom dezenu 🥰
Sa ovom kombinacij om ne možete pogriješiti ❤

Photos from S&T Interior Design's po st 07/09/2021

Opremanje cijelog stana 🥰🔥
Svaki dio namješta ja izrađen prema uputama i željama stranke.
Dra go nam je da smo pomogli u stvaran ju jednog vrlo ugodnog i toplog obiteljsk og doma ❤

Photos from S&T Interior Design's po st 03/09/2021

Ormar i polica po mjeri!
Lakira ni medijapan u kombinaciji sa drvenim detalji ma 🔥

Photos from S&T Interior Design's po st 03/09/2021

Nježni tonovi pristaju u svaki prost or 🔥
Kuhinje od lakiranog medijapana - o no što radimo najbolje!

Photos from S&T Interior Design's po st 01/09/2021

❤️Prekrasna, skladna i po mjeri! 🔥
Lakira ni medijapan u kombinaciji sa iveralom te rad na ploča Getacore čine ovu kuhinju jednostav no neodoljivom!

17/08/2021

Malo boje u kupaonici nikad ne ško di 🥰😉

Photos from S&T Interior Design's po st 17/08/2021

Kuhinja i ormar savršeno uklopljeni u prost or

Photos from S&T Interior Design's po st 17/08/2021

EKSTRA POPUSTI NA NAMJEŠTAJ PO MJE RI do 31.08.2020.🌞🔥🌞
POKLON uz svaku kuhinju 3 BL UM Antaro ladice vrijednosti 1.400kn
-30% na kuhin je lakirani medijapan visoki sjaj
-40% na kuhin je lakirani medijapan 30G mat lak
-30% na kuhin je iveral & acryl & PET m at materijal
-20% na ormare, komode i osta li namještaj
Dodatni popusti -10% za isporuku od velja če 2022. na dalje
VLASTITA PROIZVODNJA !
Upiti u inb ox ili na mail
(cijene namještaja sa sli ka ne dajemo, hvala na razumijevanju)

Photos from S&T Interior Design's po st 07/07/2021

Photos from S&T Interior Design's po st

Photos from S&T Interior Design's po st 07/07/2021

Od malenih komoda za sitnice pre ko malo većih za TV pa s ve do velikih dnevnih boravaka rađenih pre ma mjerama prostora i željama stranke ko je ujedno služe i kao ukras - niš ta nije nemoguće
Sa zadovoljstvom ćemo ispuni ti svaku Vašu želju

Photos from S&T Interior Design's po st 07/07/2021

Photos from S&T Interior Design's po st

Photos from S&T Interior Design's po st 01/07/2021

Najbolji način kako sakriti ono ruž no brojilo u hodniku - prekrasan ugradbe ni ormar

01/07/2021

Malo boje čini veliku razliku 🥰

Our Story - Dizajn premium kuhin ja i ostalog namještaja po mjeri

Dizajniramo i proizvodimo namještaj po želja ma kupaca i mjerama prostora.
Dozvolite da V am pomognemo, kako bi svaki kutak Vaš eg stana bio kvalitetno iskorišten.
Od početne ide je do finalne realizacije i montaže " in house" proizvod
U vlastitom pogonu proizvodimo kuhin je, spavaće, dnevne i dječje sobe, ugradbe ne ormare, predsoblja, kupaonski namještaj , te namješt aj za opremanje poslovnih prostora
Od samog počet ka postavili smo visoke standarde u odabi ru materijala i okova koje koristimo za izra du naših kuhinja i namještaja po koji ma smo poznati i danas.
Postanite i vi d io sve većeg kruga zadovoljnih kupaca!Products

Namještaj po mjeri: kuhinje, dnevni borav ci, ugradbeni ormari, komode...sav drveni namještaj os im stolica i tapeciranog namještaja

Telephone

Address


Čulinečka Cesta 119
Zagreb
10040

General information

Showroom: Čulinečka 119, Zagreb
Radno vrijeme: Pon-P et: 09-20h
Other Zagreb interior services (show all)
Chemaco Chemaco
Ulica Grada Vukovara 226
Zagreb, 10000

Posjetite naše dućane u Zagrebu - Ulica grada Vukovara 226 i Petrinjska 31/1, dođite na naše kreativne radionice i otkrijte nove ideje na www.chemaco.hr!

Pulsdesign Pulsdesign
Kružna Ulica 83
Zagreb, 10000

dizajn interijera, namještaja i unutrašnjih dekoracija interior and furniture design

NB HOBBY&ART NB HOBBY&ART
Velimira Škorpika 34
Zagreb, 10000

NB HOBBY&ART je specijalizirana online trgovina za prodaju repromaterijala za izradu nakita, hobby&art programa i deko materijala.

CATERING FAVORY CATERING FAVORY
Sveti Duh 50
Zagreb, 10000

Dostava hrane, poslovni događaji, domjenci, vjenčanja, rođendani, krizme, kongres banketi, gala catering, show cooking, event catering.

Kancelarija za arhitekturu Kancelarija za arhitekturu
Zagreb, 10000

Kancelarija za arhitekturu radi na području arhitekture, dizajna poslovnih i stambenih interijera,

ANITA GENC ART ANITA GENC ART
Zagreb, Croatia
Zagreb, 10000

All of my murals are drawn free hand. Worldwide available www.anitagenc.com

Vječni sanjar Vječni sanjar
Zagreb, 10040

Obrt za proizvodnju, usluge i trgovinu. Izrada personaliziranih poklona: - čokoladice - okviri - pozivnice - zahvalnice Izrada reklamnih materijala

Metalnepolice.hr Metalnepolice.hr
Ivana Rabara 38
Zagreb, 10000

Uredite Vaš prostor našim policama. Jednostavna montaža, velika nosivost, optimalna iskorištenost prostora.

Dizajn by Nada Brekalo Dizajn by Nada Brekalo
Zagreb, 10 000

Dizajn i uređenje interijera, savjetovanje i organizacija prostora, izrada tlocrtnih i idejnih rješenja, izrada 3D vizualizacija prostora, makeover prostora...

Art and Antiques Window Art and Antiques Window
Zagreb, Hrvatska
Zagreb, 10000

Barokoko Barokoko
Zagreb, 10000

Bok. Mi smo Barokoko, prvi koji smo pokrenuli brand za izradu unikatnih i personaliziranih portreta jer zasigurno je svatko od nas na jedan dan htio biti kraljica Elizabeta ili pak Napoleon, e pa sad je moguće.

Heklam i bojam Heklam i bojam
Zagreb

Heklam, bojam, stvaram, uživam... Bavim se izradom ukrasnih košarica, novčanika, privjesaka, ručno oslikavam staklo, drvo i šta mi već dođe pod ruku :)