Aranea - EU fondovi

ARANEA se bavi poslovnim savjetovanjem oko strukturiranja, pripreme projektnih prijedloga i prateće

Operating as usual

21/09/2022

💡New initiative, new call, new topics! Save the date for the 1st Applicant Seminar for the Innovative Actions 1st Call for proposals and come meet the European Urban Initiative Secretariat in person!

✅When? October 19, 2022
✅Where? Brussels, Belgium 🇧🇪
✅How? Registrations are assigned on a first-come-first served basis, so make sure to book your seat today! ⏳
Check out the agenda and register now 👉 https://bit.ly/3S5Crou
More on the call 👉https://bit.ly/3Uvdvs7

21/09/2022

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama za JLSe i Županije. Potpore do 3.000.000 kn, intenzitet do 80%.
Prihvatljivi troškovi:
1. razvoj zelene infrastrukture - formiranje novih zelenih površina unutar urbanih prostora, izgradnja sigurnih točaka („skloništa od toplinskih valova") u slučaju ekstremnih vrućina na javnim površinama, postavljanje ili uređenje ( ozelenjivanje) postojećih nadstrešnica koje pružaju zaštitu od sunca na stajalištima javnog gradskog i prigradskog prijevoza putnika, povećanje površina pod krošnjama ozelenjivanjem javnih parkirališta, parkova i mjesta javnih okupljanja, izgradnja mreža za pješačenje u gradovima i turističkim mjestima, biciklistička infrastruktura..;
2. razmjene znanja i iskustva u primjeni mjera prilagodbe klimatskim promjenama - učenje na primjerima uspješnih gradova, informiranje javnosti o utjecaju klimatskih promjena te informiranje javnosti i edukacija građana o pozitivnim učincima realiziranih mjera na lokalnoj razini, projekti edukacije o klimatskim promjenama u školama i vrtićima..

Rok prijave: do iskorištenosti sredstava ili kraj godine (ne čekati!)
Tko nas treba za pomoć oko prijave: [email protected]
https://www.fzoeu.hr/hr/natjecaj/7539?nid=193

12/09/2022

Uskoro će biti objavljena dva vrlo zanimljiva poziva za turizam (po intenzitetu i iznosima potpora) iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti:
1. Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju (uključujući izgradnju i rekonstrukciju hotela, formiranje inovacijskih klastera u sektoru turizma, zelenu tranziciju privatnih iznajmljivača..) - ciljani prijavitelji: poduzetnici
2. Regionalna diversifikacija i specijalizacija hrvatskog turizma kroz ulaganja u razvoj turističkih proizvoda visoke dodane vrijednosti (za javnu posjetiteljsku i sportsku infrastrukturu) u svrhu oporavka i otpornosti turističkog sektora kroz javna ulaganja, te zelenu i digitalnu tranziciju - ciljani prijavitelji: JLS-i, javne ustanove..

Prema najavi, preduvjet za prijavu bit će spremna tehnička dokumentacija, građevinska dozvola i investicijska studija (ukoliko su primjenjive za konkretan projekt). Stoga, tko nije, hitno u pripremu jer sličnih ovako izdašnih poziva nema zasad u najavi, a ima puno posla.. :-)

Više info: [email protected]

30/08/2022

Prijave za novi Startup Factory otvorene su do kraja tjedna!

akceleracijski program je kroz posljednjih 6 godina uspješno prošlo 88 timova i startupova, a ukupno 32 pobjednika su dobila financijsku potporu u iznosu većem od 4,3 milijuna kuna.

Što te očekuje?

✅ intenzivna edukacija
✅ vrhunski mentori
✅ PR podrška
✅ umrežavanje u najveću startup zajednicu u Hrvatskoj
✅ novčani fond od 800.000 kn za najbolje timove/startupove
✅ podrška koja se nastavlja i nakon završetka programa

Prijavi se do 4. rujna u 23:59 h na https://www.zicer.hr/akcelerator/.

Photos from Aranea - EU fondovi's post 24/08/2022

Europska komisija danas je usvojila Sporazum o partnerstvu s Republikom Hrvatskom za financijsko razdoblje 2021. - 2027., utvrđujući strategiju ulaganja u iznosu od 9 milijardi eura za financiranje kohezijske politike 🇭🇷🇪🇺. Preduvjet je to za usvajanje operativnih programa 2021.-2027., i napokon objavu poziva i akciju od jeseni nadalje

16/08/2022

Europska komisija odobrila je Program prekogranične suradnje između Italije i Hrvatske vrijedan gotovo 173 milijuna eura, i Program prekogranične suradnje između Slovenije i Hrvatske vrijedan više od 39 milijuna eura za programsko razdoblje 2021. – 2027. iz Europskog fonda za regionalni razvoj za financiranje prekograničnih projekata za financiranje prekograničnih projekata

15/06/2022

Objavljen je nacrt poziva za poduzetnike u turizmu vrijedan 1.25 mlrde kuna. Svrha poziva je razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš i učinkovitost resursa posebice onih u turistički slabije razvijenim područjima putem povezivanja poduzetnika u lancu vrijednosti turizma, povećanje otpornosti i produktivnosti poduzeća, kao i bolje pozicioniranje na turističkom tržištu kroz uvođenje inovacija i digitalnih tehnologija.
Poziv je podijeljen u tri grupe:
Grupa 1: Razvoj turističkih proizvoda prihvatljivih za okoliš, učinkovitost resursa te zelenu i digitalnu tranziciju (hoteli, do 50 mil kn potpore),
Grupa 2: Zelena i digitalna tranzicija malih iznajmljivača te njihova transformacija u poduzetnike u turizmu i ugostiteljstvu (do 1.5 mil kn potpore, ulaganja u objekte, okoliš i opremu, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, povećanje standarda i kvalitete proizvoda, uvođenje kružnog gospodarstva kao i u opremu za postizanje i povećanje higijensko-zdravstvenih i sigurnosnih uvjeta, osiguravanje preduvjeta za dobivanje eko certifikata (npr. EU ecolabel), na energetsku učinkovitost, korištenje obnovljivih izvora energije, potpora procesima digitalizacije turističkog poslovanja kod mikro poduzeća,
Grupa 3: Poticanje aktivnosti umrežavanja u inovacijske klastere i aktivnosti uvođenja inovacija proizvoda i usluga, inovacija procesa i inovacija organizacije poslovanja u poduzećima u djelatnosti turizma i u povezanim djelatnostima u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma (do 21 mil kn potpore, ulaganja u aktivnosti istraživanja i inovacija kod malih, srednjih i velikih poduzeća u cjelokupnom lancu vrijednosti turizma, uključujući i njihovo umrežavanje, razvoj inovativnih turističkih proizvoda, ulaganja u prijenos tehnologije i suradnju među poduzećima, istraživačkim centrima i sektorom visokog obrazovanja)
Prijave očekujemo od jeseni, za Grupu 1 obavezna gotova tehnička dokumentacija, građevinska dozvola i investicijska studija; za sve obavezni doprinosi zelenoj i digitalnoj tranziciji. Info i pomoć oko prijave: [email protected]

08/06/2022

Nacionalni plan oporavka i otpornosti (NPOO) se probudio, u najavi za objavu krajem lipnja su dva vrlo zanimljiva poziva za poduzetnike:
– 1. je vrlo sličan onome od lani, samo s višim intenzitetom sufinanciranja do 60%: „Potpora poduzećima za tranziciju na energetski i resursno učinkovito gospodarstvo“ – iznos potpore do 7.500.000 kn do 60% za mikro, mala i srednja poduzeća; do 35 mil kn za srednje kapitalizirana poduzeća. Prihvatljive djelatnosti su primarno energetski intenzivnija proizvodnja, a moguće je da će prijave biti otvorene i za druge proizvodne djelatnosti u sektoru C. Trajanje projekta do 24 mj., max do 30.6.26.
Prihvatljive aktivnosti:
• ulaganja u izgradnju i opremanje poslovnih jedinica, podizanje tehnološke spremnosti poduzeća
• ulaganja u inovacije procesa i organizacije poslovanja
• usavršavanje zaposlenih kako bi se olakšala stalna prilagodba promjenjivim poslovnim modelima, radnim uvjetima i novim trendovima
• ulaganje u mjere energetske učinkovitosti
• promicanje energije iz obnovljivih izvora energije
• savjetodavne usluge za MSP-ove povezane s projektom ulaganja
• aktivnosti neophodne za provedbu projekta
Prihvatljivi troškovi:
• ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu (npr. građenje ili rekonstrukcija poslovnih objekata; preuređenje i modernizacija; nabava novih strojeva, opreme, alata, radnih vozila (ne kamioni/kombiji i sl.); nabava hardvera i softvera; nabava patenata, autorskih prava i sl.)
• savjetodavne usluge koje pružaju vanjski konzultanti, priprema projektne dokumentacije, provedba projekta (osoblje kod prijavitelja i vanjski stručnjak)
• troškovi projektantskog u stručnog nadzora
• usavršavanje
• promidžba i vidljivost.

- Drugi poziv u najavi je Digitalizacija poduzetnika, kojem će cilj biti podržati digitalnu transformaciju hrvatskih poduzeća omogućavanjem financijske podrške za uvođenje digitalnih rješenja u poslovanje. Projekti mora uključivati određenu razinu inovacija i rizika te ne smiju biti usredotočeni na rutinske operativne promjene ili prilagodbe poslovanja zbog promjena propisa.
Prihvatljivi prijavitelji: MSP; minimalni iznos potpore: 150.000,00 HRK, maksimalni iznos potpore: 750.000,00 HRK
Navodno prijave neće biti po principu "najbrži prst".
Krenite, u pripremu, odmah! :-)
Ako nas trebate: [email protected]

23/05/2022

U najavi za jesen je veliki poziv Ministarstva turizma i sporta iz NPOO-a, za razvoj te zelenu i digitalnu tranziciju javne turističke infrastrukture. Vrijednosti potpora su do 40 mil kn za Grupe 1 i 2, i 120 mil kn za Grupu 3, do 100% intenziteta. Prijavitelji JLRS-i i javne ustanove.
Ulaganja se odnose na razvoj i/ili prilagodbu sljedeće javne turističke infrastrukture:
- Grupa 1. Posjetiteljska infrastruktura (dvorci, utvrde, kurije; centri za posjetitelje i interpretacijski centri za interpretaciju materijalne i nematerijalne kulturne baštine; uređenje prostora za održavanje edukativnih programa i radionica, multifunkcionalne dvorane i sl.;
atrakcije na otvorenom, šetnice, tematske staze, pješačke staze..itd..);
- Grupa 2. Infrastruktura aktivnog turizma (sportsko-rekreacijska infrastruktura u funkciji turizma; sportski tereni, sportske dvorane, atletske staze, multifunkcionalna sportska igrališta, vježbališta na otvorenom, skate i bike parkove, mini golf igrališta, adrenalinske parkovi, biciklističke staze s pratećom infrastrukturom, konjičke staze, klizališta, sanjkališta, prateća infrastruktura za adrenalinske sportove, stijene za penjanje i sl.);
- Grupa 3. Infrastruktura u funkciji razvoja lječilišnog i wellness turizma (smještajni kapaciteti termalnih/talaso lječilišta i /ili specijalnih bolnica 3, 4 ili 5*, popratni sadržaji kao što su ugostiteljski, wellness, zabavni, sportski i rekreativni sadržaji, itd).
Preporuka je spremiti tehničku dokumentaciju i studiju izvodljivosti (sugeriram konzultantsku pomoć radi državnih potpora!); ako trebate pomoć javite se na [email protected]

09/05/2022

Objavljen je Javni natječaj Ministarstva turizma za sufinanciranje projekata udruga u turizmu u 2022. - otvoren do 6. 6. 2022. Opći cilj je osiguranje dostatnog, kvalificiranog i kompetentnog kadra s ciljem razvoja održivog, pristupačnog turizma.
Prihvatljive su aktivnosti projekta započete od 01.01.2022., a krajnji rok za provedbu prijavljenih projekata je 30. lipnja 2023. godine.
Potpore: do 200.000 kn, intenzitet 70%.
Prihvatljive aktivnosti su:
1. PP1:
- seminari, radionice, kongresi, konferencije, sajmovi poslova, dani otvorenih vrata i drugi oblici promotivnih aktivnosti motiviranja za obrazovanje i /ili razvoj karijere u turizmu
- organizacija natjecanja
- radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja
- aktivnosti koje doprinose intenziviranju suradnje i interakcije između strukovnih škola/fakulteta, učenika/studenata i poslodavaca

2. PP2:
- programi usavršavanja i osposobljavanja djelatnika u turizmu, prvenstveno onih koji dolaze u neposredan kontakt s osobama s invaliditetom na temu brige o gostu s invaliditetom (seminari, radionice i drugi oblici stjecanja novih kompetencija, znanja i vještina na temu izjednačavanja mogućnosti osoba s invaliditetom)
- programi osposobljavanja i usavršavanja osoba s invaliditetom za rad u turizmu i ugostiteljstvu
- radionice za opću javnost na teme sukladno ciljevima Natječaja.

Prihvatljive aktivnosti za oba programska područja (PP1 i PP2) su aktivnosti koje doprinose zelenoj (eko certifikati, prilagodba klimatskim promjenama i dr.) i digitalnoj tranziciji (prilagodba i nadogradnja digitalnih alata, inovativna digitalna rješenja i dr. oblici) koje doprinose specifičnom cilju programskog područja.

Address


Rizzijeva 61/2.kat
P**a
52100
Other Consulting Agencies in P**a (show all)
Eurokonzalting - EU fondovi Eurokonzalting - EU fondovi
Mletačka 6
P**a, 52100

18 godina rada s EU fondovima i ulaganjima. 20 konzultanata na jednom mjestu. Više od 200 odobrenih EU projekata, više od 500 provedenih ulaganja. EU fondovi. Studije izvedivosti. Razvojne strategije. Investicijske studije. Javna nabava.

Euro Capitals Consulting - EU Fondovi Euro Capitals Consulting - EU Fondovi
Jeretova
P**a, 52100

Poslovno savjetovanje, info. u domeni bespovratnih sredstva, planiranje, budžetiranje, upravljanje te administracija EU projekta, prijava projektnih prijedloga pri apliciranju natječaja EU fondova, izrada poslovnih planova i investicijskih studija.

Eurofinvest  - EU Fondovi i Investicije Eurofinvest - EU Fondovi i Investicije
Osječka Ulica 6
P**a, 52100

EUROFINVEST za poslovno savjetovanje #eurofinvest - EU fondovi - Nacionalni regionalni i lokalni fondovi i financiranje - Poslovni planovi - Investicijske studije - Poslovno savjetovanje. Najbolja sredstva su bespovratna sredstva! :)

Epulon Food & Wine Epulon Food & Wine
Epulonova Ul. 4, 52100, P**a, Croatia
P**a, 52100

welcome to try a first-class selection of wines and selected specialties, the place is Epulon Food & Wine

Emocionalna vježbaonica by Nataša Vrsaljko Alić Emocionalna vježbaonica by Nataša Vrsaljko Alić
Ulica Croazia 1
P**a, 52100

Više od 10 godina pomažem pojedincima, udrugama i tvrtkama da pomaknu svoje granice, uklone prepreke i postignu željeno kroz grupni i osobni coaching. Ovu stranicu zamišljam kao mjesto inspiracije i izazova za sebe i vas. Dobrodošli!

DOT - Obrt za savjetovanje i usluge u turizmu DOT - Obrt za savjetovanje i usluge u turizmu
Županska Ulica 12
P**a, 52100

Želite iznajmljivati a ne znate od kud krenuti? U turizmu ste godinama ali znate da bi rezultati mogli biti bolji? Javite nam se sa povjerenjem, zajedničkim iskustvom pronaći ćemo strategiju za istaknuti skriveni potencijal vaše nekretnine.

Agsportarm marketing Agency Agsportarm marketing Agency
44,8753 Oberdorfstrasse
P**a, 52100

we represent and provide deals and tryouts negotiations between players, intermediary's and the club

Istra GDPR Istra GDPR
Leharova 1
P**a, 52100

Kao tvrtka na području Istarske županije, naš zadatak je pružanje učinkovite pomoći svim poslo

Clean Guards Clean Guards
Mletačka Ulica 12
P**a, 52100

Clean Guards d.o.o. - Mletačka ulica 12 52100 P**a - Hrvatska - [email protected]

H3 Solutions H3 Solutions
Ciscuttijeva Ulica 15
P**a, 52100

Digitalna marketinška i konzultantska agencija za dizajn i razvoj web stranica, izradu marketing planova i pružanje konzultantskih usluga specijaliziranih za turizam.