Učilište Adria

Učilište Adria

Ustanova za cjeloživotno učenje ADRIA Ustanova za cjeloživotno učenje ADRIA jedina je na području Republike Hrvatske čiji su obrazovni programi u postpunosti usmjereni na održivi razvoj i zaštitu okoliša.

Naše programe izrađujemo na temelju zakonskih obveza današnjeg društva da se u razne segmente poslovnog procesa uvede okolišno održivo poslovanje. Sa stanovišta gospodarstva, „zeleni“ okolišni poslovi postali su nezaobilazni u kontekstu cjelovitosti svih poslovnih procesa. Naša misija je da kroz programe osposobljavanja, prekvalifikacije i usavršavanja obrazujemo polaznike da svojim stečenim kompe

Operating as usual

[11/02/19]   Učilište smo zatvorili i ne postoji više - od desetak programa koji smo slali Agenciji za obrazovanje odraslih, nismo dobili dopusnicu niti za jedan program nego su nas loptali na Ministarstvo zaštite okoliša, oni nas vraćali na Agenciju i tako u nedogled. Željeli smo verificirati programe osposobljavanja i usavršavanja za nova zanimanja vezana za zaštitu okoliša i gospodarenje otpadom, kao i za usavršavanje postojećih kadrova za ta dva područja ali nije nam uspjelo - ubezdanu administracije nije nam se više dalo......

30/10/2018

Eko Adria P**a

25. i 26.10.2018. u Puli smo organizirali seminar "UPRAVLJANJE KOMUNALNIM OTPADOM U JLS - PROBLEMI I IZAZOVI NAKON POČETKA PRIMJENE UREDBE O GOSPODARENJU KOMUNALNIM OTPADOM"
Učesnici su bili predstavnici komunalnih tvrtki JLS iz cijele RH - Pag, Bibinje, Pazin, Medulin, P**a, Šolta, Crikvenica, Pirovac, Velika Gorica, Knin, Vir, Novalja, Križevci, Marina, Donji Miholjac, Ludbreg, Drniš, Perušić.....

24/09/2018

Eko Adria P**a

20.09.2018. u HGK održala sam predavanje za sve one gospodarske subjekte koji pripremaju i uslužuju hranu u svojim objektima. Naglasak predavanja bio je na sprječavanju nastajanja otpada! Dosta je bilo nerazumijevanja vezano za to što je komunalni otpad iz takvih djelatnosti, a što proizvodni otpad. Proizvodni otpad (ambalaža od plastike, stakla, metala, papir i karton i biootpad) moraju se predavati uz prateću dokumentaciju (prateći list). Komunalne tvrtke NISU dužne preuzimati proizvodni otpad, osim ako takva usluga nije posebno ugovorena! Kako biste dobili više informacija pogledajte prezentaciju!
https://www.dropbox.com/s/stb2koizmifj58v/PRIPREMA%20I%20USLU%C5%BDIVANJE%20HRANE.pptx?dl=0

19/11/2017

Eko Adria P**a

Cijeli prošli tjedan obilazili smo gradove, općine i komunalne tvrtke jer za njih izrađujemo dokumentaciju koja je propisana Uredbom o gospodarenju komunalnim otpadom. Uglavnom, gotovo bez iznimke, gradonačelnici, načelnici i pročelnici za komunalni sustav razmišljaju na isti način - smeće nije naša briga, neka o tome razmišljaju komunalci jer zato i postoje!!!!!! Bez obzira što već godinama organiziramo seminare za JLS sa ciljem edukacije vodećih ljudi u općinama i gradovima da su oni ti koji određuju ciljeve komunalnim tvrtkama i da su oni i odgovorni za sustav gospodarenja otpadom u svojim JLS, nismo se makli dalje od početka. Uspješnost komunalnih tvrtki u dostizanju ciljeva uglavnom ovisi o direktorima istih i o njihovim domišljatim improvizacijama jer, ako je suditi po situaciji na obali, sve je još IMPROVIZACIJA i domišljanje kako bez komunalne infrastrukture ( reciklažnih dvorišta, kompostana, sortirnica) odvojiti barem nešto korisnog otpada i nekako ga uspjeti nekome "uvaliti" za što manji iznos! Dakle, priče o tome da će cijena za komunalne usluge pojeftiniti onima koji odvajaju, još je uvijek pusta tlapnja.

19/11/2017

Eko Adria P**a

Plan gospodarenja otpadom RH cijeli teritorij lijepe naše sagledava kao jednu cjelinu, Međimurje i Slavoniju, Liku i Istru, otoke i južnu Dalamaciju! Da li su mjere moguće i prihvatljive za sve podjednako? Koliko košta odvojeno sakupljati otpad na Visu i Korčuli, Mljetu i ostalim južnim otocima? Tko će kupiti tako odvojenu sirovinu i doći po nju na Vis, Korčulu? Ne da je neće kupiti, ne žele doći po nju niti da im komunalne tvrtke plate preuzimanje! Odvojeno sakupljanje biootpada u Slavoniji i Lici????? Ono malo staraca što je ostalo nema gotovo uopće otpada i ne mogu plaćati sada odvoz komunalnog otpada a šta će biti kad to sve poskupi jer ćemo otpad vozikati tamo-vamo po cijeloj državi? Zašto se ne otvaraju županijski sabirni centri korisnog otpada?????? Zašto se za južnu Dalmaciju ne razmišlja o pirolitičkim uređajima ili barem o Tehnix-ovim uređajima gdje će se sve zajedno obraditi? U Dalmaciji je riješenje odvojiti biootpad i papir a ostalo zajedno na hrpu i na pirolitički ili MBO uređaj! Zašto to moraju biti županijski centri koji se u Dalmaciji neće izgraditi za 5 godina? Zašto to ne bi bili manji uređaji za po par JLS? Zašto država nije propisala župaijske kompostane nego svako selo (čitaj:općina) gradi sve svoje jer su susjedne općine ili različitih političkih opcija ili su u svađi??????? Zar opet sve te nebuloze moraju plaćati građani??????

19/11/2017

Eko Adria P**a

Mobilni ekspertni timovi su, po meni, rješenje za sve manje JLS koje nemaju svojih stručnih kapaciteta za planiranje i uspostavu održivog gospodarenja otpadom, izradu strategija razvoja, strategija razvoja turizma, strategije prilagođavanja klimatskim promjenama i sve ostalo.

[09/22/17]   1.11.2017. godine stupa na snagu Uredba o gospodarenju komunalnim otpadom. Temeljem Uredbe, JLS su dužne donijeti Odluku o načinu pružanja javne usluge, a komunalne tvrtke koje se bave sakupljanjem otpada, nove cjenike koji će biti usklađeni s uredbom. Prethodno, svi moramo dobiti Izjavu o načinu korištenja javne usluge kojom će davatelj usluge (komunalci) predložiti, a mi se, kao korisnici, očitovati o prijedlogu (veličina posude ili udio u zajedničkoj posudi/kanti), broj odvoza i sl.). Obračun za građane treba se temeljiti NA BROJU ČLANOVA DOMAĆINSTVA!!!!! Račun će se sastojati od dva dijela - jedan fiksni dio ( minimalna javna usluga) i varijabilni dio (temeljem očitanja čipova ili barkoddova na kanti) o broju odvoza. Posebno treba paziti da se IZJAVA koju ćemo dobiti ili uz račun ili preporučeno ispuni i pošalje/odnese komunalcu jer u protivnom će se smatrati da ste suglasni s prijedlogom iz izjave i ugovorom koji je sastavni dio gradske odluke. Ukoliko se ne očitujete, kod prvog korištenja usluge nakon roka za očitovanje, isto tako će se smatrati da ste suglasni sa prijedlogom iz Izjave.
Predlažem da se sa svime upoznate i odgovorno postupite jer ćete u protivnom moći i dalje gunđaati u prazno.
I da, usluga, i sa Kaštijunom i bez njega MORA poskupiti jer cijeli sustav gospodarenja otpadom zahtjeva puno novih ulaganja (kante, čipovi, prijevoz korisnog otpada posebno i sl).

13/12/2016

12. I 13. 12.2016. u hotelu Velanera u Ližnjanju održavamo seminar "Planovi, strategije i financiranje upravljanja otpadom". Predavači: Koviljka Aškić, Neven Iveša i Stevo Žufić.

ucua.hr 20/07/2016

Učilište Adria | Ustanova za cjeloživotno učenje

Započinjemo sa pred upisom za četverogodišnji srednjoškolski program za zanimanje EKOLOŠKI TEHNIČAR.
Ukoliko ste završili neku trogodišnju ili četverogodišnju školu, moguća je prekvalifikacija ili doškolovanje.
U obrazovanju odraslih jedna školska godina traje 6 mjeseci!

EKOLOŠKI TEHNIČAR zanimanje je koje se sve više traži na tržištu rada a po završetku školovanja polaznici će se moći zapošljavati u komunalnim tvrtkama i u svim ostalim tvrtkama koje proizvode otpad i bave se poslovima zaštite okoliša.
Nakon završenog školovanja, ukoliko polaznici budu željeli nastaviti školovanje, pomoći ćemo im u pripremama za ispite iz državne mature.
Nastojati ćemo prilagoditi izvođenje nastave vremenu koje bude odgovaralo polaznicima a nastavno osoblje biti će uvijek na raspolaganju kao pomoć u savladavanju programa.
Za sve informacije nazovite nas na 052 386 332, 052 496 601, 098 335 298, 099 324 92 88 od 8-15 sati svakim radnim danom ili dođite u prostorije učilišta na adresi Vergarolla 2, P**a.

ucua.hr

[04/11/16]   Studijsko putovanje u Italiju: primjeri dobre prakse u gospodarenju komunalnim otpadom!

20.21.i 22.04.2016. organiziramo, u suradnji sa turističkom agencijom Aktivist travel, studijsko putovanje u Italiju. Posjetiti ćemo spalionicu komunalnog otpada u Trstu, komunalne tvrtke u Trevisu, Ponte nelle Alpi, Udine, Campo tures. Vidjet ćemo kompostanu smještenu u centru turističkog gradića Campo tures, automatsku sortirnicu u Udinama. Imati ćemo priliku saznati iskustva komunalnih tvrtki, način obračuna komunalne usluge odvoza i zbrinjavanja komunalnog otpada i sl. Saznati ćemo kako u vrlo kratkom roku, postići izdvajanja i do 98% korisnog otpada iz komunalnog otpada, kako organizirati odvojeno sakupljanje otpada u velikim urbanim naseljima kao i u ruralnim područjima. Polazak je iz P**e i sa Vrata Jadrana. Priključite nam se!

[04/06/16]   26.04.2016. u Rijeci, HGK Županijske komore Rijeka, održavamo seminar "KOMUNALNO REDARSTVO I GOSPODARENJE OTPADOM U JLS". Prijave su u tijeku!!!!!

08/02/2016

11. i 12. 02. u Vodicama odrzavamo edukaciju o gospodarenju otpadom. 12.02. nakon edukacije idemo svi zajedno pogledati sortirnicu otpada u vodickom komunalcu. Pridružite nam se!

26/10/2015

Prvo u nizu predavanja IZOBRAZBE O GOSPODARENJU OTPADOM danas u Zagrebu

ucilisteadria.hr 05/10/2015

Kompostiranje – izazov i potreba | Učilište Adria

Nudimo Vam uslugu održavanja radionice o kompostiranju na području Vaše JLS, kada i gdje Vama odgovara!

ucilisteadria.hr

[09/22/15]   Pozivamo sve one koji imaju ideje i znanja a žele raditi u stručnom timu edukatora, da nam se jave sa svojim prijedlozima za radionice za sve uzraste.
Tematske cjeline radionica: šuma, more, fotografija, snalaženje u prostoru, preživljavanje u prirodi, vrtlarenje, izrada uporabnih predmeta iz otpada i sl.
Očekujemo vas!!!!!!!!

ucua.hr 16/09/2015

UCUA | Učilište Adria

Započinjemo sa izvođenjem četvorogodišnjeg, srednjoškolskog programa za zanimanje EKOLOŠKI TEHNIČAR.
UPISI: od 21.09.2015. do 21.10.2015.
PRIJAVE: na stranicama učilišta: www.ucua.hr ili u prostoru učilišta na adresi: Vergarolla 2, P**a, radnim danom od 8-12 sati i od 16-20 sati.

EKOLOŠKI TEHNIČAR zanimanje je koje se sve više traži na tržištu rada a po završetku školovanja polaznici će se moći zapošljavati u komunalnim tvrtkama i u svim ostalim tvrtkama koje proizvode otpad i bave se poslovima zaštite okoliša.
Nakon završenog školovanja, ukoliko polaznici budu željeli nastaviti školovanje, pomoći ćemo im u pripremanju za ispite iz državne mature.

Nastojati ćemo prilagoditi izvođenje nastave vremenu koje bude odgovaralo polaznicima a nastavno osoblje biti će uvijek na raspolaganju kao pomoć u savladavanju programa.

Za sve informacije nazovite nas na 052 386 332, 052 496 602, 098 335 298, 099 324 92 88.

ucua.hr Naša misija je srednjoškolskim programina, programima prekvalifikacije, usavršavanja i pohađanjem radionica, obrazovati polaznike koji će stečenim znanjima i vještinama ostvarivati temeljna načela održivog razvoja u upravljanju, provedbi i nadzoru aktivnosti u trgovačkim društvima, nevladinim udr…

26/08/2015

Učilište Adria's cover photo

Category

Telephone

Address


Vegarolla 2
P**a
52100
Other Education in P**a (show all)
Collegium Mentes doo za savjetovanje Collegium Mentes doo za savjetovanje
Sv. Teodora 2
P**a, 52100

Poučavanje pozitivnom pristupu u rješavanju problemskih situacija u međuljudskim odnosima.

Zabava za sve Zabava za sve
Šijanska Cesta 5
P**a, 52100

Zabava za sve---zabava...zumba...ples...

Coet2013 "Economics in Crisis - The Crisis of Economics" Coet2013 "Economics in Crisis - The Crisis of Economics"
P**a

International Scientific Conference “The Changing Economic Landscape: Issues, Implications and Policy Options", P**a, Croatia, May 30th-June 1st, 2013

Meeresschule P**a Meeresschule P**a
Valsaline 31
P**a, 52100

Die Meeresschule P**a bietet Projekttage und -wochen für Schulklassen, Lehrende und Studierende aus dem deutschsprachigen Raum an. Buchung: www.nawi-reisen.at

Thetahealing.hr Thetahealing.hr
Flaciusova 10
P**a, 52000

Holistički centar za edukaciju i očuvanje zdravlja

Udruga KRUG Premantura Udruga KRUG Premantura
Runke 15 Premantura
P**a, 52100

glazbena edukacija i usavršavanje

Addenda Učilište Addenda Učilište
Amfiteatarska 2
P**a, 52100

Obrazovanje odraslih

Dječja Knjižnica P**a Dječja Knjižnica P**a
Smareglina 2
P**a, 52100

Dječja knjižnica namijenjena je predškolskoj djeci, djeci i mladeži osnovnoškolske dobi, ali i svima onima koji se na bilo koji način bave djecom (roditelji, odgojitelji, učitelji, studenti pedagoških usmjerenja).

Diving P**a - Ceti Sub Diving P**a - Ceti Sub
Valsaline 31
P**a, 52100

Klub Pulske Filmske Tvornice Klub Pulske Filmske Tvornice
Alfreda Stiglicha 12
P**a, 52100

..putem ove stranice prati što Pulska Filmska Tvornica sprema u svom Klubu.

Glazbena udruga Simfonija Glazbena udruga Simfonija
P**a, 52100

Glazbene radionice i tečajevi instrumenata

B.music&production - Luka Brgić B.music&production - Luka Brgić
Rizzijeva 61
P**a, 52100

B.music&Production J.d.o.o. djeluje , u djelatnostima : 1.škola harmonike Europskog prvaka 2. centar za prodaju harmonika: Beltuna,Piatanesi,Melodija,Rutar. 3.Studio za glazbenu i video produkciju