Rivedil Croatia

Rivedil Croatia

Mi smo stručnjaci za microcement, dekorativ ne tehnike i epoxy sa dugogodišnjim iskustv om, znanjem i osjećajem za lijepo. S ve što radimo, radimo sa stilom.

Operating as usual

17/05/2022

Od danas smo službeno postali partn er “Mudrice” 🤍

Obitelji sa djec om, na linku provjerite koje sve pogodnos ti možete ostvariti vezano uz naše uslu ge 🤗

Rivedil Croatia postali su dio veli ke Mudrica obitelji!!
Rivedil Croatia su stručnjaci za microceme nt, dekorativne tehnike i epoxy sa dugogodišnj im iskustvom, znanjem i osjećajem za lije po. Sve što radimo, radimo sa stil om. Naše temeljne kompetencije su profesionalnost i kvalite ta izvođenja uz najveći “wow” efekt koj eg možete imati. Iza sebe imamo broj ne projekte na koje smo izuzetno ponos ni, a bitnije od toga su na ši zadovoljni klijenti i njihovo povjerenje ko je nam daju godinama.
Rivedil, popusti:
1. Kategori ja: 10% popusta na uslugu izvedbe rado va, sa svim potrebnim materijalom; soboslikarski rado vi - dekorativne tehnike - microcement – epoxy
2.
Kategorija: 15% popusta na uslugu izved be radova, sa svim potrebnim materijalom; soboslikars ki radovi - dekorativne tehnike - microceme nt – epoxy
3. Kategorija: 20% popusta na uslu gu izvedbe radova, sa svim potrebnim materijal om; soboslikarski radovi - dekorativne tehnike - microceme nt – epoxy

Uz Mudricu ostvarite razne popus te i pogodnosti vidljive u aplikaciji i li na https://www.e-djecjakartica.hr/

Photos from Rivedil Croatia's post 16/05/2022

Za obitelj iz Zagreba radili s mo u području kuhinje na po du kao i na zidu.

Ne objavljuje mo fotke sa Pintaresta, i cesto ne doceka mo u potpunosti zavrsen objekat dok je vrije me za fotkanje našeg rada pa u t om slučaju nemamo uvijek slike “iz časopis a”. Ali zar upravo to nije d om? Pod pun igracaka, nespremljeno posuđe i li pak hrpa neopeglanog veša? Takve stva ri dom cine domom i uvijek su n am draze naše slike naših radova u Vaš im domovima nego da objavljujemo tko z na čije radove ničijih domova ❤️

Za vi se informacija o izvođenju radova i rezervaci ji slobodnih termina, kontaktirajte nas u inb ox, na email: [email protected] ili na konta kt broj: 091/369-3668; 091/369-3669

Photos from Rivedil Croatia's post 10/05/2022

Malo prostora za bolji dozivljaj ono ga sto smo radili, ali u sti lu prethodno objavljene kuhinje, i u kupaoni ci smo radili u smeđ em tonu.

Za vise informacija o izvođen ju radova i rezervaciji slobodnih termina, kontaktiraj te nas u inbox, na email: [email protected]. hr ili na kontakt broj: 091/369-3668; 091/369-36 69

Photos from Rivedil Croatia's post 07/05/2022

Bijeli kao kompletna kuhinjska oblo ga. Jedna sa 2k lakom, jedna b ez, i jedna iz procesa pripreme. Male ne i nezgodne pozicije izvedbe svakako predstavlju ju izazov, no mi ih bas voli mo 😎💪🏻

Za vise informacija o izvođenju rado va i rezervaciji slobodnih termina, kontaktirajte n as u inbox, na email: [email protected] i li na kontakt broj: 091/369-3668; 091/369-3669

Photos from Rivedil Croatia's post 04/05/2022

Nastavak na jucerasnju objavu. Slike iz prilo ga dio su druge kupaonice divnih lju di iz Zadra. Nas najveci problem je t aj sto u vrijeme slikanja nema rasvje te, kao ni sanitarija (logicno) pa nik ad ne prenesemo taj stvarni dojam.

Ta ko i ovaj put iscekujemo fotke “useljen e” kupaonice 😊. Medu slikama mozete vidje ti stanje kupaonice nakon nanosa grubog slo ja microcementa.

Za vise informacija o izvođen ju radova i rezervaciji slobodnih termina, kontaktiraj te nas u inbox, na email: [email protected]. hr ili na kontakt broj: 091/369-3668; 091/369-36 69

Photos from Rivedil Croatia's post 03/05/2022

Obožavamo kada ste kreativni. Dizajn pomoć ne kupaonice (ili wc-a, ispravite nas) osmisli li su investitori. Zid je u sti lu “broken betona” u kombinaciji crne i bije le, sa ostakom zidova u cistom, bijel om microcementu sa crnim podom. Čekamo sanitari je za cjelokupni dojam 🤗

Hvala Vam na povjerenju!!

Za vise informacija o izvođenju radova i rezervaci ji slobodnih termina, kontaktirajte nas u inb ox, na email: [email protected] ili na konta kt broj: 091/369-3668; 091/369-3669

03/05/2022

𝐑𝐈𝐕𝐄𝐃𝐈𝐋 𝐀𝐂𝐀𝐃𝐄𝐌𝐘
- 17. - 19.06.2022.
- prijavi ti se mozete slanjem upita na ema il: [email protected]
- popunjavanjem pristupnice na našoj w eb stranici
- slanjem upita sa email adres om u naš inbox

Svi koju su napravi li predbilježbu za akademiju nemaju potrebu ponovn og slanja upita već ćemo Vam posla ti sve podatke vezane uz nadolazeću.

Rived il akademija će se održati u trajan ju od tri dana, po principu “uč im radeći”.

Više informacija o našoj akademi ji možete vidjeti na linku naše w eb stranice: https://exclusivepaint.hr/akademija/

Radujemo se radu sa Va ma!

29/04/2022

Skoro pa gotovo (ali samo sko ro) 😊

Photos from Rivedil Croatia's post 20/04/2022

u kuhinji, koju je takođ er sama dizajnirala, a njezino ime je Niv es. Draga Nives, puno hvala na fotka ma, baš je lijepo i čisto ☺️✨

Za vise informacija o izvođenju radova i rezervaci ji slobodnih termina, kontaktirajte nas u inb ox, na email: [email protected] ili na konta kt broj: 091/369-3668; 091/369-3669

Photos from Rivedil Croatia's post 10/04/2022

A ovako izgleda naša Persia ka da Maja (i Ivan 🙂) stavi sva ku stvar na pravo mjesto 🥰 Od sr ca hvala na fotkama.

Za vise informaci ja o izvođenju radova i rezervaciji slobodn ih termina, kontaktirajte nas u inbox, na ema il: [email protected] ili na kontakt broj: 091/369-36 68; 091/369-3669

Photos from Rivedil Croatia's post 09/04/2022

Nedavno smo za divnu obitelj iz Zagre ba, uz klasicno bojanje u naš Hs an Satin (periva, a diše), dva zi da ukrasili našom Persiom. Voljeli bismo pokaza ti kako je to Maja uredila ka da je svaka stvar sjela na svo je mjesto nakon radova, ali imamo sa mo ove naše “prazne” fotke 🙃

Za vi se informacija o izvođenju radova i rezervaci ji slobodnih termina, kontaktirajte nas u inb ox, na email: [email protected] ili na konta kt broj: 091/369-3668; 091/369-3669

Photos from Dom na kvadrat's po st 29/03/2022

Hvala Dom na kvadrat Ana&Pavle 😊🙏

Photos from Rivedil Croatia's post 26/03/2022

Ono kad mi radimo 🤩

Proje kt je osmislila divna dizajnerica interijera iz Pože ge, a mi smo naravno to s ve stavili na zid. Čekamo namještaj u ov om predivnom wellnesu koji se nalazi u ku ci za odmor i svakako možemo potvrdi ti da je mjesto i objekt odm or za dušu i tijelo.

Za vi se informacija o izvođenju radova i rezervaci ji slobodnih termina, kontaktirajte nas u inb ox, na email: [email protected] ili na konta kt broj: 091/369-3668; 091/369-3669

07/03/2022

Oke, prvi put smo pred kamera ma tako da i nije toliko straš no ispalo. Hvala Ana i Pavle na sve mu, bilo nam je zadovoljstvo provesti vrije me sa Vama! Dom na kvadrat

Photos from Rivedil Croatia's post 06/03/2022

Optiku “Srednjaci” ukrasili smo izvedbom na še dekorativne tehnike Panther. Uz izvođenje, upozna li smo osoblje i možemo Vam da ti samo riječi hvale i toplu preporu ku 😊

05/03/2022

Ukoliko ste nas propustili danas, repri zu Dom na kvadrat možete gledati sut ra, 6.3., na HRT4 u 17:45 🙋🏼‍♀️🙋🏼‍ ♂️

Photos from Rivedil Croatia's post 01/03/2022

Rivedil Academy - Day 3

Čestitamo svi ma i bilo nam je zadovoljstvo radi ti sa Vama!

Photos from Rivedil Croatia's post 28/02/2022

Rivedil Academy - Day 2/Part 2

Photos from Rivedil Croatia's post 28/02/2022

Rivedil Academy - Day 2/Part 1

Photos from Rivedil Croatia's post 28/02/2022

Rivedil Academy - Day 1

HVALA VAM !!!

Photos from Rivedil Croatia's post 23/02/2022

na današnji super dan. Hva la odličnoj i vrlo profesionalnoj ekipi ko ju ćemo spomenuti uskoro 🤫😊

22/02/2022

U jednom od divnih apartmana na oto ku Rabu, radili smo u kupaoni ci. Vlasnici su se odlučili za “klasiča n” izgled, uz dodatak pokojeg stencila ko ji će se kasnije uklopiti sa crn im sanitarijama.

Za vise informacija o izvođen ju radova i rezervaciji slobodnih termina, kontaktiraj te nas u inbox, na email: [email protected]. hr ili na kontakt broj: 091/369-3668; 091/369-36 69

Photos from Rivedil Croatia's post 21/02/2022

Za mladu obitelj u Zagrebu radi li smo u kupaonici. Na zidovi ma je naš “broken” u kombinaciji sa stencili ma. Cijeli projekt je dizajnirala DP interije ri i hvala joj na super ide ji 🤗🙏🙋🏼‍♀️🙋🏼‍♂️ Cekamo fotkice namjestene kupaonice za j bolji cjelokupni dojam 😊

Za vise informaci ja o izvođenju radova i rezervaciji slobodn ih termina, kontaktirajte nas u inbox, na ema il: [email protected] ili na kontakt broj: 091/369-36 68; 091/369-3669

Photos from Rivedil Croatia's post 13/02/2022

Radili smo mini makeover stana za naj am. Persia, u našem najdražem tonu na zi du iza kutne, područje šanka je takođ er u Persii, no iz nove 9Q 10 kolekcije te je u potpunosti vodootpor na i spremna za mokro pranje. Z id između kuhinjskih elemenata krasi Sahara takođ er iz 9Q10 kolekcije te je is to tako u potpunosti vodootporna. Sve “klasičn e” zidove u stanu bojili smo naš im Hsan Satenom koji je vodootporan, a di še te u sebi ima tvari ko je odbijaju prljavštinu što znači da ponov no bojanje nije potrebno nakon svake sezo ne grijanja. Svi materijali koje koristimo su ekološ ki, A+ certificirani.

Mnogi se pitaju zaš to toliko investirati u estetski izgled sta na koji je namijenjen za dugoročni naj am, no ovaj stan je iznajmljen u ro ku od 24h nakon što je ogl as objavljen. Često smo bili svjedoci ovak ve prakse gdje je uloženo bilo velik om brzinom vraćeno.

Za vise informacija o izvođen ju radova i rezervaciji slobodnih termina, kontaktiraj te nas u inbox, na email: [email protected]. hr ili na kontakt broj: 091/369-3668; 091/369-36 69

08/02/2022

u “Crocco” uzorku na vrati ma spreman za završnu obradu i bojan je 🔜 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 𝐀𝐓𝐑𝐈𝐀🔚

Za vise informacija o izvođen ju radova i rezervaciji slobodnih termina, kontaktiraj te nas u inbox, na email: [email protected]. hr ili na kontakt broj: 091/369-3668; 091/369-36 69

07/02/2022

Ne vidimo manu ovome materijalu, jedi no može biti da Vam se ne svi đa, no to je gotovo pa nemogu će.

Još uvijek se dvoumite oko javljan ja nama kako bismo Vaš dom obuk li u ? Osjećajte se slobod ni javiti nam se sa svim moguć im pitanjima vezanim uz materijal, izvođenje, pripre mu, itd. A ukoliko ste nestrpljivi i ne može te čekati, posjetite našu web stranicu i saznaj te kako mi to radimo 😎 (li nk na stranicu u opisu profila)

Za vise informacija o izvođenju radova i rezervaci ji slobodnih termina, kontaktirajte nas u inb ox, na email: [email protected] ili na konta kt broj: 091/369-3668; 091/369-3669
.
.
.
.
.
.
.

05/02/2022
04/02/2022

u jednoj od kupaonica ᴠɪʟ ʟᴀ ᴀᴛʀɪᴀ

Za vise informacija o izvođenju rado va i rezervaciji slobodnih termina, kontaktirajte n as u inbox, na email: [email protected] i li na kontakt broj: 091/369-3668; 091/369-3669
.
.
.
.
.
.

01/02/2022

Rivedil akademija kroz godine do so me 🙌🏻🎨😎💣

Toni Stojaković Ivan Kunk Goran Plavljanić Silvana Plavljanić Milan Vlajn ic Soboslikar Branko Tomislav Antolić Marijan Skend er Epoxy art Pleternica Marjan Klaričić Adm ir Selmanovic Ante Pojatina Pojo Deborah Jacks on (bez diskriminacije, ne uspijevamo s ve taggirati pa pokušajte Vi sami)

31/01/2022

Brojimo sitno do završetka predivnog projek ta za ᴠɪʟʟᴀ ᴀᴛʀɪᴀ.

Za vise informaci ja o izvođenju radova i rezervaciji slobodn ih termina, kontaktirajte nas u inbox, na ema il: [email protected] ili na kontakt broj: 091/369-36 68; 091/369-3669

31/01/2022

It’s time for 🎨

Pr ed nama je još jedna “Rivedil akademij a” koja će se održati u trajan ju od tri dana, po principu “uč im radeći”.

𝟐𝟓.𝟎𝟐.-𝟐𝟕.𝟎𝟐.𝟐𝟎𝟐𝟐.

Više informacija o našoj akademi ji možete vidjeti na linku naše w eb stranice (link u opisu profila).

Javi te nam se emailom ili nam u inb ox pošaljite svoju email adresu, na ko ju ćemo povratno odgovoriti sa planom i program om te prijavnicom.

Svima već prijavljenima će mo poslati prijavnice te ne moraju ponov no slati upit.

Radujemo se radu sa Va ma! Vidimo se.

22/01/2022

New project 𝐕𝐢𝐥𝐚 𝐀𝐭𝐫𝐢𝐚

17/01/2022

Još jedna rapska kupaonica čeka sv oj šablonama 🔜🔜🔜

Za vi se informacija o izvođenju radova i rezervaci ji slobodnih termina, kontaktirajte nas u inb ox, na email: [email protected] ili na konta kt broj: 091/369-3668; 091/369-3669

14/01/2022

Sneek peek to almost finished bathro om. Waiting for it’s 🎨

Za vise informacija o izvođenju radova i rezervaci ji slobodnih termina, kontaktirajte nas u inb ox, na email: [email protected] ili na konta kt broj: 091/369-3668; 091/369-3669

Videos (show all)

9Q10 Nova kolekcije Rivedil proizvoda 😍😍

Category

Telephone

Address


Goricka 4A
Kraljevecki Novaki
10360